A történelem lehelete

„Kérjük a Kegyelmes Urat, méltoztasék…”

2009.03.01 15:44   

Nincs nagyobb öröm annál egy újságírónak, ha írására felfigyelnek, sőt részt kérnek a történet formálásából. A közelmúltban fényképes riportot közöltünk Felsőerekről, melyben megemlékeztünk a szállás Római Katolikus Gazdaköréről, akik az emléktábla szerint 1930-ban felépítették a ma presszóként üzemelő épületet. Török Zoltán olvasónk felkereste szerkesztőségünket két eredeti dokumentummal, amelyek közül az egyik egy gyönyörű kézírással, kalligrafikus betűkkel írt, eredeti aláírásokkal ellátott kérelem, amelyben kamatmentes kölcsönt kérnek a gazdakör felépítéséhez.

A dokumentumot eredeti helyesírással, pl. a pota nyelvjárásban használt rövid mássalhangzókkal, szó szerint közöljük.

illusztrci1_510

„Kegyelmes Urunk

Mi alulirot kör tagjai minden kulturától távol még anya községünktől is 7 kmt. távolságban hogy tudás vágyunkat és fejlődésünket előmozdíthassuk elhatároztuk, hogy körhelyiséget azaz kulturházát építünk.

Elzárkózotságunkban elmaradtunk a legújabb gazdasági haladástól – a megrendelő lapokból a körhelyiségben tartandó előadásokból gazdasági ismereteinket bővíteni akarjuk. De ezen kis 1908-ban alakult ma alig 85 tagot számláló körünknek anyagi ereje nagyon csekély, mert a háboru előt gyűjtöt kis tökénk a pénz elértéktelenedése folytán elveszet és a fent írt 85 tagunknak is a fele szegény napszámos és családos ember melyeknek a rendes tagdíjat is elég megfizetni s így a körhelyiség építésével járó terheket nem bírják vállalni inkább kilépnek a kör tagjainak sorából. De hogy ezt elkerülhessük és ezen szegény de különben jó szándékú szorgalmas és haladni vágyó népet se zárjuk ki a fejlődés lehetőségéből Kérjük a Kegyelmes urat, méltoztasék a fent nevezet körünknek egy kis kamat mentes kölcsönt folyo-sítani, amelyért a legnagyobb hálára leszünk kötelezve Nagyméltóságod iránt. Megjegyezzük, hogy kötelezzük magunkat az összes fuvar és napszámos munkát ingyen végezni úgy szintén a falazathoz szükséges téglát ingyen adjuk s az eddigi tagdijaknak a kétszeresét fizetjük a kölcsön vissza fizetéséig

Indok

A még 1908 ban alakult körünk a lakáshiány miat többször volt kénytelen helyiséget változtatni és mindig szűk alacsony házakban húzódtunk meg, amelyben a levegő a túlzsufoltság és dohányfüsttől pár percznyi ottar-tózkodás után egesszsé-günkre ártalmas let. Hogy 5 év ota körünknek italmérési engedélye van a tagok és azok vendégei részére, és az eddig bérelt helyiségeink ezen italmérési jog szabályainak nem feleltek meg mit az illetékes hatóságok többször kifogásoltak és az engedély visszavonásával fenyegettek meg bennünket pedig helyiségünkben ezen kívül más italmérés nincs. Így kénytelenek vagyunk a fent írt kölcsönért esedezni, hogy körünket vallási és kulturális fejlődésünkre fenntarthassuk, melyet elszigeteltségünk enyhítésére még rádióval is szeretnénk felszerelni.

És még egyet szabad legyden Nagyms. Urunknak említenim, hogy ezen kör tagjai azok, akik a Kalocsai ellenforradalom idején haláltmegvető bátorsággal nem csak a Kalocsa hanem a szomszédos járásokban is lefegyverezték a vörösőrséget és felrázták a környék lakosságát a bolsevizmus letörésére s hogy ez mindenüt nem sikerült nem rajtunk múlt.

Kérésünk megújítása mellet maradunk Nagyméltóságodnak alázatos szolgái.

Kelt Felső ereken 1928 Február 28 án

Aláírók, mint kör tagok”

Huszonhét sajátkezű aláírás.

 

illusztrci2_450
Sajnos, arról nincs írásbeli dokumentum, hogy a kegyelmes úr teljesítette volna a kérelemben foglaltakat, de a kör kultúrháza felépült, s áll máig is, hirdetve az egykori összefogás erejét.

 

A dokumtumot közreadta, s jegyzettel ellátta:

Csapai Lajos


Kultúra

Mekk Elek a Schöffer gyűjteményben

Harmadízben rendezte meg a Viski Károly Múzeum a kisiskolások számára Mekk Elekről, a kétbalkezes...

Kalocsai kézművesek sikere a Duna Palotában

A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) 26. alkalommal megrendezett nyári kiállításán való...

Hajósi csoda a „mi kis zűrzavaros világunkban”

Július 13-án délután népes érdeklődő – és alkotó – közönség körében zárult hivatalosan...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás