Méltó végtisztesség a koronahozónak

Bábel érsek: 2017 Asztrik éve lesz!

2016.11.28 09:48    |    V.I.  

Idén a Mindenszentek napján tartott szentmise más volt a korábbiaknál Kalocsán, úgy történelmi, mint hitéleti szempontból. Sokéves szünet után ismét a Főszékesegyház oltárán celebrálta az alkalmat dr. Bábel Balázs főpásztor, majd a mise részeként megáldotta az őt megillető, végső nyughelyére került Asztrik földi maradványait a szentély alatt húzódó – a nagytemplommal együtt megújult – érseki kriptában. A jeles pillanatot százak követhették kivetítőn, majd a mise végén személyesen is lemehettek Kalocsa első főpapjának sírjához, pontosabban az egyikhez!

Hosszú folyamat végére került pont

2014-ben söpört végig a hazai sajtón a hír, miszerint a Főszékesegyház felújításakor újra felnyitott sírkamrában őrzött csontmaradványról bebizonyosodott, hogy azt eddig, a sírmellékletek művészettörténeti elbírálása alapján, tévesen azonosították egy korábbi érseknek, nevezetesen Győr-nembeli Saulnak. A kriptában őrzött sírládában ugyanis Asztrik koronahozó főpap, Kalocsa első érseke földi maradványai találhatók. Bábel érsek úgy fogalmazott, hogy november 1-jével pont került egy hosszas folyamatra, amelyet alapos vizsgálódás és kutatás előzött meg. Ezek összességének eredményeképpen bizonyosodott be, hogy Asztrikot rejti a kripta – ettől a pillanattól pedig csak azt az időpontot keresték, amikor méltósággal és kellő előkészítettséggel átalakított sírboltjába tudják őt helyezni, lehetőleg egy olyan napon, ami egyszerre a szenteknek, másrészt a halottaknak az ünnepe.

 

foszekes1_450
 

 

– Ugyan ő hivatalosan nincs szentté avatva – mondja a főpásztor –, az a mi Szent István királyunkkal történt meg elsőként a világegyházban, hogy oltárra emelték és a szentté avatás procedúrájával kinyilvánították őt szentnek. Viszont Pannonhalmán, ahol Asztrik apát volt, máig szentként tisztelik. Mi több, volt róla elnevezve iskola is Sopronban! Az 1800-as évektől a XX. század '50-es évekig fennálló intézmény pedig Szent Asztrik néven működött – folytatja. – Most mi úgy helyeztük őt a sírjába, hogy egyrészt megadtuk neki a keresztény végtisztességet, mint Asztrik érseknek, tiszteletünk és vágyunk pedig arra is irányul, hogy ez majd egy hivatalos elismertséget is kapjon – így dr. Bábel Balázs.

 

foszekes2_600
 

 

A Pantheontól a „legkedvesebb halottjainkig”

– A Mindenszentek estéje, a szentek közösségére való emlékezésnek az ünnepe, ami egészen a keresztény ókorra vezethető vissza, amikor is Bonifác pápa a megkapott Pantheont, a minden istenek pogány templomát megtöltötte a katakombákból kivett szent ereklyékkel, magyarán csontokkal – tért rá az ünnep múltjára a kalocsai főpásztor. – Mintegy huszonnyolc szekér csontot vittek a Pantheonba és akkortól kezdődően a szentek ünnepe a vértanúkon, a hitvallókon, a szentéletű embereken át elérkezett a mai naphoz, amikor is az egész egyház arra gondol, hogy vannak, akik már az Istenhez jutottak és ők élvezik a teljes boldogságot. Egyrészt ezért is ekkorra tettük Asztrik újratemetését, másrészt, ő a legkedvesebb halottaink közé tartozik, ennek okán is időzítettük a halottak estéjéhez azt, hogy emlékezzünk rá, mint elöljárónkra, mint a Szent Koronát hozó főpapra, és úgyis, mint a Kalocsai Egyházmegyének megalapítójára – mondja Bábel érsek, tovább fűzve a gondolatmenetet azzal, hogy a múlt heti aktus az előszele volt annak, ami 2017-ben történik majd. – A jövő évet a mi egyházmegyénkben január 1-jétől december 31-ig Asztrik-évnek hirdetjük, ezzel kapcsolódva az állami Szent László-évéhez. Jól kiegészíti egymást a kettő, hiszen Asztrik volt az első érsekünk, akinek az idejében megteremtődött az egyházmegye, Szent László idejében pedig az érseki tartomány – mutat rá. – Nagy kultuszát szeretném kifejleszteni Asztrik érseknek! Jönnek majd az egyházközség vezető emberei 2017-ben, de minden hívőt szeretettel várunk majd, a szentmisékhez kapcsoltan, hogy lemehessenek a sírjához, ott imádkozzanak és esetlegesen a boldoggá avatásáért is könyörögjenek!

Két „Asztrik-sír” az altemplomban

Vörös Márta, a nagytemplom, a körülötte lévő épületek és a Szentháromság tér megújulását is tervező főegyházmegyei építészmérnök vallja, hogy a történelem feltárása nemcsak egyház-, hanem államtörténeti szempontból is minden olyan lépéssel, amit a régészet megtesz, olyan folyamattá válik, ami kapaszkodót nyújt a múltba, jelenleg Asztrik érsek személye által.

 

foszekes3_450
 

 

– A jogfolytonosság rendkívül erős kötelék és az ő személye itt szó szerint a kriptába levezető első lépcsőfokokat meglépve ezeréves múltba vezet minket. Az ásatás és az építészeti feltárás azokba a korai székesegyházak maradványaiba is betekintést enged, amelyek Szent István korától a mai napig láthatóak – mondja a mérnökasszony.

 

foszekes4_450
 

 

– Ismét egy új szelete tárul fel ezzel az újjáéledő Főszékesegyháznak, ráadásul olyan szelet ez, amely a korok egymásra rakódását, összhatását ábrázolja. A híveket északi és déli sekrestyéken keresztül engedtük be a kriptába, ahol immáron Asztrik érsek megáldott nyughelye található. Ez a kripta egyébként a múlt század elején épült, és az ennek kialakításához szükséges ásatásokkor találtak rá arra a tardosi vörösmárvány szarkofágra, amelynek egy részét behelyeztük Asztrik múltszázadban épített sírkamrájába. Akkor egy teljes sírláda került elő, ami most is megvan, és ennek a nagyobbik része látható Asztrik kriptájába, egy másik oldalát viszont vissza tudtuk helyezni arra az eredeti helyre, ahol az feltárult anno – jelentette be Vörös Márta, egyértelműsítve, hogy a majdan megnyíló altemplomban az érdeklődők azt a pontot is megtekinthetik idővel, ahonnan előkerült a koronahozó apát szarkofágja, több mint egy évszázaddal ezelőtt.

 

Karácsonyi meglepetések!

Nem ez volt az egyetlen érdekesség, amelyet Vörös Márta megosztott velünk a november 1-i ünnepi alkalom kapcsán! Ha szereti a karácsonyi ajándékát a fa alatt, annak napján kibontani, akkor most ne olvasson tovább – mi szóltunk! Ekkor ugyanis, ha a Jóisten is segít, fogalmazott, terveink szerint megszólal a Főszékesegyház addigra teljesen megújult, spanyolkürtökkel kiegészült, Angster gyártmányú orgonája. Ennek fényét emeli majd a jelenleg tisztítás és újraaranyozás alatt álló szószék látványa, valamint felzúg az érseki nagyharang is, amely a legsúlyosabb, a legnagyobb a harangjaink közül, az északi toronyban – jelentette be a nagy hírt a főmérnök. – Bízom benne, hogy ez szép ajándék lesz a híveknek, amit szeretettel fogadnak – tette hozzá, megerősítve, hogy ettől a naptól folyamatosan szólni fog ez a harang, amelyet Bábel érsek az első kondulás előtt fog megáldani.Kalocsai hírek

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Paks II. a hosszú távú ellátásbiztonság záloga

Atomenergia nélkül nincs ellátásbiztonság Európában, Paks II. pedig hazánk hosszú távú...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás