Az óév utolsó kalocsai testületi üléséről

Üzleti tervek és közös projekt Kúlával

2017.01.25 12:35    |    V.I.  

Néhány fajsúlyosabb témát, mint az önkormányzati szociális lakásokról szóló tárgyalást, a posta melletti társasház kérelmét, illetőleg a külvárosba építendő napelemes kiserőműről szóló eszmecserét külön-külön írásban tárgyaltunk, de kerültek további fajsúlyos kérdések is 2016 utolsó testületi ülésének a napirendjére, amelyekről a folytatásban szemelvényesen értekezünk.

Vinczellér-kiállítás – elnapolva

Bolvári Ferdinánd ügyrendi javaslatként kérte a Kulturális Bizottság nevében, hogy a zsinagógába tervezett, állandó Vinczellér-kiállításról szóló előterjesztést vegyék le napirendről. Hangsúlyozta: támogatják, hogy az elismert alkotó felajánlásából állandó kiállítás szülessen Kalocsán, viszont ahhoz, hogy ez mindkét fél számára előnyös legyen, további tárgyalásokat kell folytatni. A javaslatot egyhangúlag támogatta a grémium, így ezen kérdéskörre a legközelebbi, január közepén tartandó tanácskozáson térnek vissza a döntéshozók.

Dr. Filvig Géza: időben!

Az ülést napirend előtti felszólalásával dr. Filvig Géza nyitotta. Mivel 2016-ban ez volt az utolsó testületi ülés, szóvá tette, hogy még nem terjesztette be a polgármester a 2017-es évre szóló költségvetési koncepciót, amelyre már most sok kötelezettsége van az önkormányzatnak. Bár ezen kötelezettségnek februárig kell eleget tenni, a képviselő kérte, hogy minél előbb kerüljön a grémium elé a jövő évi büdzsé tervezete, hogy a döntéshozók ne legyenek olyan helyzetben, mint korábban néhány esetben, amikor nem volt idejük átgondolni a határozathozatalt. Bálint József polgármester a válaszában rámutatott, hogy az adott napon is három olyan témában döntenek, ami ehhez kapcsolódik, emlékeztetve, hogy az illetékes bizottságok és intézményvezetők elé kerül majd a költségvetés, valamint annak tárgyalását megelőzően egy nem hivatalos testületi ülést is összehív majd, hogy legyen mód megvitatni a rendelet-tervezet tartalmát.

Vagyonhasznosítási, Parkgondozó és Menza Kft.

Ezután sorra tárgyalták a város száz százalékos tulajdonában lévő önkormányzati cégek jövő évre szóló üzleti tervét és a benne foglalt támogatás mértékét. Elsőként a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. került terítékre, amelynek vállalt feladataira 128 millió forintot biztosítottak, valamint 65 milliót az uszoda fenntartására (amely a korábbi ülésen hozott döntés értelmében marad a cég fennhatósága alatt). Nyolc igen, két tartózkodással kapta meg az igényelt támogatást a cég.

testleti1_450
 

A Parkgondozó Kft. üzleti tervének elfogadása már kevésbé ment zökkenőmentesen.

Szabó Balázs képviselő tette ugyanis szóvá, hogy a személyi jellegű ráfordítások kalkulációjánál figyelembe vették-e azt, hogy anno, amikor a Vagyonhasznosítási Kft. vezetésével megbízták Loibl Lászlót, amit „ingyen vállalt”, az akkor már általa irányított Parkgondozónál 180 ezer forint/hó bruttóval megemelték a fizetését. Emlékeztetett, hogy Loibl azóta bejelentette lemondását a Vagyonhasznosítási cég éléről, ugyanakkor a Parkgondozó üzleti tervben 600 ezer forint/hó neki járó fizetéssel tervezték a jövő évi személyi kiadásokat, azaz nem korrigálták az összeget attól függetlenül, hogy ő jövőre már nem látja el ezen feladatokat.

A megszólított ügyvezető az ülésen elmondta, azt kérte az üzleti tervezet bekérésekor a Pénzügyi Osztály, hogy az érvényben lévő szerződések adatai alapján készítse el a jövő évi anyagot, ezért nem számoltak más adattal. Hozzátette, hogy januárban még a meglévő állapot szerint jár a fizetése, februártól más lesz a helyzet. Szabó Balázs, kontrázott, mondván „a becsület és az erkölcs” diktálta normák szerint lehetett volna a csökkentett bérrel tervezni a Parkgondozó 2017-es büdzséjét, mondván „két és félmillió forint erélyes tétel”. Az említett cég részére végül 136 millió 955 ezer forintot szavazott meg hét igen és három tartózkodás mellett a többség a kötelező feladatok ellátására, valamint 7 millió 221 ezer forintos keretet kapott a cég a közfoglalkoztatási program részeként.

A soron következő Kalocsa Menza Kft. 2017-es üzleti tervének és finanszírozási igényének tárgyalása a Vagyonhasznosítóéhoz hasonlóan, gördülékenyen folyt. A cég nyolc igen, két tartózkodás ellenében kapta meg a kért forrást, amely magába foglalta, hogy addig, amíg a gyermekétkeztetést nem veszi át a kft.-től teljes mértékben a megalakulóban lévő Kalocsai Közétkeztetési Intézmény, addig havi finanszírozás ellenében ellátják ezen teendőt.

A takarítószereket is megkapja a bajai KLIK

Ismét tárgyalta a testület a legutóbbi ülésen már felmerült kérdést, nevezetesen, hogy az iskolák bajai tankerületnek történő átadásával a város biztosítsa az intézmény számára a korábban Vagyonhasznosítási Kft. tulajdonában lévő takarítószereket és -eszközöket térítésmentesen.

Dr. Angeli Gabriella szerint az előterjesztés azt sugallja, hogy a KLIK-nek nem elég, hogy átadják az épületeinket, még a takarítóeszközöket is ingyen kellene biztosítani. – A bajai tankerület nem kérte, hogy ezeket átadjuk, a 15 eszköz egyenként 37 ezer forintot képvisel, összességében félmillió forintról akar lemondani a testület – így a képviselőasszony. Bálint elmondta, hogy Sárosi Magdolna igazgató jelezte igényét az eszközökre, emlékeztetve, hogy az említett árak az eszközök új árai lennének.

Szabó Balázs jelezte, hogy Ifjúsági és Sport Bizottsági elnökként maga is kapcsolatban van Sárosi Magdolnával, aki korrekt, kompromisszumra kész vezető. – Igazgatóasszony segítette a sportélet zökkenőmentességét az iskolai épületekben, ezért is indokolt, hogy tegyünk mi is egy gesztust az irányukban – mondta.

Filvig jelezte, hogy Kalocsán maradtak az intézmények, helyi gyerekek járnak oda és helyi emberek dolgoznak majd az eszközökkel – ezért sincs baj a térítésmentes átadással, véleménye szerint.

A Kulturális és a Pénzügyi Bizottság ugyancsak osztotta az ingyenes átadás alternatíváját, amely hét igen és három tartózkodás ellenében ment át.

200 ezer eurós pályázat Kúlával

testuleti4_250A kulturális fejlesztésre pályázatbenyújtást tárgyaló napirendi pont kapcsán dr. Bálint József köszöntötte az ülésre időközben Kúla testvérvárosunkból megérkező küldöttséget, amelynek képviseletében Valka Károly alpolgármester szót is kapott. Az előterjesztést ugyanis Kúla város kezdeményezésére tárgyalják, hangzott a polgármesteri felvezetésből, mondván, a kalocsai testületnek 200 ezer forintot kell biztosítani egy pályázat megírására, amelyet közösen nyújtanának be Kúlával és annak elnyerhető összege 200 ezer euró [kb. 61 millió 800 ezer forint]. A kész munka január közepén valósul meg, akkor lehet a pályázat részleteit megismerni, folytatta Bálint, a beadási határidő pedig január vége. Ezt Kúla is meg fogja tárgyalni, hiszen közös lesz az igénylés. „Ha az elsőkörös kiíráson eredményesen szerepel Kalocsa, akkor már jövőre megkezdhető lesz annak megvalósítása”, zárta a bevezetést Kalocsa első embere.

Angeli kérdésére, mondván, Kúla más településsel is együttműködik-e a projektben, Valka Károly válaszolt a mikrofonhoz lépve. Megerősítette, hogy Kúla kizárólag Kalocsával kíván partnerként indulni a vázolt kulturális pályázati projektben, amelynek útjára indítását a grémium egyhangúlag támogatta.

Bemutatkozott a kalocsai TDM új vezetője

Ugyancsak terítékre került a kalocsai turisztikai szervezet (röviden a TDM) támogatásának kérdésköre. E tekintetben egyszer 900 ezer forint soron kívüli forrást szavazott meg a testület a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. részére, valamint jóváhagyta a szervezet éves 3 millió forintos támogatását.

Bolvári Ferdinánd kérte, hogy mutassák be a cég éléről 2016-ban lemondott Horváthné Csortán Krisztina utódját, Kapitány Alizt, aki személyesen is részt vett az ülésen. Az ügyvezető bemutatkozásából kiderült, hogy sokéves munkatapasztalata van az idegenforgalom területén, turisztikai referensként, szálloda-ágazatban és képzésszervezőként egyaránt dolgozott Kalocsán, Kaposvárott és Győrött. A Kalocsai Néplap vele készült interjúját egyébként jövő heti számunkban olvashatja, amelyből sokkal közelebbről is megismerheti a TDM vezetésével megbízott szakembert.

Üstök és autó az Közétkeztetési Intézménynek

Új eszközök beszerzéséről, pontosabban a meg-hibásodottak pótlásáról is határozat született az alakulóban lévő Kalocsai Közétkeztetési Intézmény javára. Két főzőüst ugyanis kilyukadt, így azok cserére szorulnak és egy, a kiszállítási feladatok ellátására használandó járművet szeretnének vásárolni.

Angeli kérdezte, hogy az előterjesztőnek volt-e tudomása arról, hogy szükség lesz-e ilyen mértékű eszközbeszerzésre? Ha igen, lehet, hogy másképp döntöttek volna az intézményalapítás alkalmával, mondván, így „máris 7 millióba került a még meg nem született intézmény”. Bálint válaszában kifejtette, hogy így is, úgy is kellett volna eszközöket vásárolni, az autóvásárlást pedig a gyermekétkezés zökkenőmentessége érdekében muszáj biztosítani, hiszen a Menza Kft. egyik autója időközben megérett a selejtezésre és felmondta a szolgálatot. Kiderült továbbá, hogy az üstök darabjára 2 és félmilliós keretet foglaltak az előterjesztésbe, és hasonló tételt szánnának egy használt gépjármű beszerzésére is. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést – a testületben nem volt ilyen egyöntetű az egyetértés. Végül kilenc igen és egy tartózkodással zöld utat biztosítottak az említett tételek beszerzésére.

Amerikai tanár jönne? Jöjjön!

A Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolájának tagintézmény-vezetője jelezte a testület felé, hogy az iskolában 2014-ig működő angol-program keretében folyamatosan volt amerikai, angol anyanyelvű tanár az intézményben, segítve a diákok eredményes nyelvvizsgára történő felkészítését. Most, a bajai KLIK által, pályázati úton lehetőség lenne arra, hogy a korábban nagysikerű képzési projekt folytatódjon, a városnak mindössze az ide érkező tanár lakhatását kellene biztosítania, ami a következő félévre körülbelül 630 ezer forint kiadást jelentene az önkormányzatnak. E területen kért közbenjárást az iskolaigazgató, amelyet a testülettől egyöntetű igen-szavazattal meg is kapott.

testuleti2_450
 

Intézményi pénzköltési kényszer” és „pofátlanság”

Eredetileg mindössze egy „formális rábólintást” igényelt volna a kalocsai óvodák intézményének kérvénye, miszerint az év végén megmaradt, bruttó 594 ezer forintjukból laptopokat vásárolhassanak munkacélra. Az anyag kapcsán először Bolvári Ferdinánd vetette fel, hogy az irányban kellene mozdulni, hogy az „intézményeknek ne legyen pénzköltési kényszerük” egy-egy költségvetési év végén, és ha jól gazdálkodtak és szeretnék, átvihessék a jövő évre az előző évből megmaradt pénzmaradványukat. Angeli Gabriella csatlakozott az előtte szólóhoz, mondván, azért van „pénzelköltési kényszerben” valamennyi intézményük, mert mindig az előző évi költéseiket veszik alapul a következő évi büdzsé összeállításakor. Molnár Gábor gazdasági vezető elmondta, hogy évek óta figyelik a költségvetés összeállításakor az egyes intézményekre jutó összeget és maga is csodálkozik rajta, de az óvodák évek óta kivételesen takarékosan gazdálkodnak. Kiemelte, hogy a felszólaló képviselők által vázolt lehetőség adott, erről munkaanyag is készült már. Voltak intézmények, akik „kicsit pofátlanul” használták fel a maradványaikat, de ezt meg lehet akadályozni, amennyiben a testület lépne ez irányba.

Rendhagyó elköszönés FankaDelivel és Kowalskyval

Az egyebek napirendre térve Szabó Balázs kért először szót fakitermelés ügyben – erről részletesen tárgyalunk az érsekkerti favágásokról szóló cikkünkben, így a képviselő által elmondottaknak csak a második felére térnénk ki, amely a városban lévő illegális szemétlerakó-kérdést forszírozta. Mint elhangzott, szeptemberben elindult a roma felzárkóztatási program, amelynek részeként utcabizalmik léptek működésbe.
„A korábbi problémás területeken most rend van, ellenben a Negyvenszállás felé, illetve a Budamobil felé vezető úton újabb szeméttelepek kezdtek kialakulni”. Bálint válaszában elmondta, hogy ki lesz adva a Parkgondozó részére, hogy fa-rekonstrukciós tervet készítsen, a szabálytalan szemétlerakást pedig örök problémának nevezte, amelyről szintén a kft.-vel fog tárgyalni.

testleti_klipvetites_450
 

Kegyelemdöfésként, a Városháza dísztermében álló hatalmas karácsonyfától néhány méterre jelentette be a polgármester – még élesebbé téve az ünnepi hangulat és a mondandó közötti kontrasztot – hogy 4 millió 600 ezer forint állami támogatást kapott Kalocsa az igényelt 80 millió helyett – „még kimondani is szégyellem”, minősítette a határozatot Bálint. Hozzátette, hogy az országos Öveges programmal kapcsolatban [amelynek részeként új laboratórium készült a Kalocsai Szent István Gimnáziumban] 48 milliós visszafizetési kötelezettséget róttak ki a városra, amelynek 2 havi részletét már befizette a város, a többi részletet havonta fogják törleszteni.

Zárszóként megköszönte a testület éves munkáját, boldog karácsonyt és újévet kívánva a grémiumnak, meglepetésképp a figyelmükbe ajánlva az ülés végén levetített „Rajtatok múlik” című dal video-klipjét és szövegét, Fanka-Delí és Kowalsky Meg a Vega tolmácsolásában, majd közös koccintásra invitálta a grémiumot.
Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás