Ellenszavazott a testületi többség

Adóemelés-vita: „olasz kabaré” a saját házunk táján

2016.12.10 19:51    |    V.I.  

A címben idézett szófordulatok mind elhangzottak (volt, amelyik többször is) a kalocsai vállalkozókat érintő építményadó-emelés tervezete kapcsán tárgyalt napirendi pont megbeszélésekor a képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén. Bár maga a vita sokkal inkább előre felépített, egyéni állásfoglalások egymás utáni ismertetéséből állt, mintsem tényleges párbeszédből, a végső döntés kimondása előtt szűk két órán át folyt a szó-, ötlet-, javaslat- és érvcsata a Városházán. Ennek főbb gondolatait és eseményeit foglalja össze írásunk a folytatásban.
Ezért kell: fórum előzte meg az ülést

Lassan nem lesz olyan testületi tanácskozás, amelyre ne használhatnánk a már elcsépeltként ható „maratoni” jelzőt, de a legutóbbira ez valóban túlzás nélkül igaz volt. A délután négykor kezdődött, tizennyolc napirendet számláló ülésről volt, aki este kilenc óra után indult haza. Mint azt az előzetesen kiküldött meghívó tartalma alapján sejteni lehetett, a legnagyobb vitát a helyi vállalkozásokat érintő, jövő évtől, két lépcsőben megvalósítani tervezett építményadó-emelésének tárgyalása generálta.

testuleti2_450
 

Mielőtt erre rátérnénk, érdemes megjegyezni, hogy ugyanezen teremben néhány nappal korábban (konkrétan hétfő délután) vállalkozói fórumot hívott össze a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara kalocsai szervének közreműködésével a városvezetés, amelyen négy meghatározó városi vállalat képviselője vett részt (érdekesség, hogy nagyjából ugyanezen kör jelent meg személyesen a tárgyalt ülésen is). A házigazdák tehát körülbelül négyszer annyian voltak, mint az érdeklődők. Hogy ennek mi volt az oka, arról is eltértek az álláspontok – lényeg a lényeg, hogy a polgármester már ekkor elmondta, hogy a költségvetésükben folyamatosan jelentkező hiány stabil közép- és hosszútávon történő rendezése érdekében muszáj szorítani a nadrágszíjon és növelni a bevételeiket párhuzamban a kiadások csökkentésével. Ezen a fórumon, majd csütörtökön a testület előtt is kijelentette, hogy „a saját házuk táján már elkezdték a spórolást”, a grémium által korábban elfogadott intézkedési terv alapján.

testuleti3_450
 

Kitért arra is, hogy Kalocsán 2002. óta nem volt adóemelés, mondván, az akkori és későbbi önkormányzatok is folyamatosan kaptak állami támogatást, a mostani helyzetet viszont már nem lehet pusztán az intézmények megszorításával rendezni.

Ugyancsak testületi felvezetésében emlékeztetett, hogy „a kormány kimondta, hogy helyi adókkal lehet növelni a bevételeket, de ezzel Kalocsa nem kívánt élni. Számításba jött a lakossági kommunális adó, ami az előzetes felmérések szerint egyáltalán nem hozna számottevő eredményt”, majd visszautalt a hétfői fórumra, amelyen a szűk körben megjelentek javaslatokat tettek más alternatívákra és egyértelműsí-tették, hogy nulla szinten tartják elfogadhatónak a kalocsai koncepciót. „Fel-merült, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat miért nem adóztatják”, folytatta Bálint József, „de elmondtuk, hogy Kalocsa város területén kevesebb termőföld van, mint mondjuk Uszódon vagy Dunaszentbenedeken, a zárt kertek felmérése pedig szintén zsákutca. Így esett a választás az építményadó emelésére.” Az elmondottak fényében a jelenlegi négyzetméterenként fizetendő 520 forint 2017-ben 710-re, 2018-ban pedig 900 forintra emelkedett volna két lépcsőben.

„Senki nem vezet be szívesen adót, és ha nemleges lesz a szavazás, a hiányzó összeget állami támogatásból fogjuk várni”, így a polgármester, „a tanácsi rendszertől alulfinanszírozott szerkezeti okokból és Kalocsa gyenge adóképesség miatt, szerkezeti átalakításokat kell eszközölnünk, hogy üzemképes állapotban maradjon a város. Helyi adóról van szó, ez a pénz Kalocsán marad, és az önkormányzat működését biztosítja. Elfogadom, hogy a vállalkozóknak nem tetszik ez. Mindenkinek szíve joga ellene tiltakozni, a testület pedig eldöntheti, hogy támogatja, vagy sem. A 170 milliós tételt másképpen nem tudjuk lefedni, de keresni fogjuk a módjait annak, hogy mit tehetünk, ha nem kap többséget az előterjesztés”, hangzott a zárszó, mielőtt kérdezhettek, illetve vitázhattak volna a testületi tagok.

Kérdések: hogy állunk? Miért most? Miért így?

Elsőként dr. Angeli Gabriella kérdezett az önkormányzat aktuális anyagi helyzetéről. A polgármester, bár utalt arra, hogy erről a korábban elfogadott beszámolókból minden választ megtudhatott a kérdező, a KalocsaKOM Kft. értékesítéséből származó pénz egy része fejlesztésre, tartalékokra és működésre fordítódott. Általában a 2016-os év költségvetése rendben van, mondta, a 2017-es keretek meghatározása a szigorításokkal tartható lesz, a hosszú távú tervek között további külső bevételeknek kell befolyni. Ugyancsak kérdés volt, hogy miért éppen most lett kardinális kérdés az adóemelés, amelyet válaszában a polgármester azzal indokolt, hogy el kellett készíteni és végre kell hajtani az említett intézkedési tervet, amelyben ez is tételként szerepel.

testuleti1_450
 

Szabó Balázs az előterjesztésben hivatkozott helyi adózó erő jövedelemtermelő képességének felmérésére kérdezett rá, mondván, alátámasztható-e ez objektív számokkal? Becslése szerint ugyanis messze „rózsásabb helyzetet mutatnak a számok, mint amilyen az valójában”. Szóvá tette, hogy az intézkedés anyagi vonzatára nincs elég idő felkészülnie az érintetteknek, valamint megjegyezte, hogy ismeretségi köréből tíz vállalkozóból egy tudott az említett hétfői fórumról.

A polgármester elmondta, hogy az Alkotmánybíróság határozata szerint, helyi adóemelést egy hónappal korábban lehet kihirdetni, és arról semmilyen egyeztetési kötelezettség nem kötné az önkormányzatot, ő maga szerette volna megtenni ezt a gesztust és vállalni, hogy kiáll a potenciális érintettek elé, megjegyezvén, hogy a számviteli törvény szerint a társasági adóalapjából valamennyien leírhatják az önkormányzat által kivetett adót.

Végül Bolvári Ferdinánd kérdezett arra vonatkozóan, hogy a környékben milyen mértékű ezen adó? Bálint válaszából kiderült, hogy a dunapataji önkormányzat is emelni készül azt, csakúgy, mint a hartai. Az ezt követő tájékoztatóból, amely Hajóst, Dunapatajt, Hartát, Baját, Kiskunhalast, Kecskemétet és Paksot vette alapul, kiderült, hogy a kalocsaihoz hasonlóak a mértékek, eddigre viszont kezdtek elszabadulni az indulatok és kiszólások, megjegyzések is tarkították az ülést, amelyet „ez a testület kezd hasonlítani az olasz kabarékhoz” kiszólással próbált mederben tartani a polgármester.

testuleti4_450
 

Vita: ami a csövön kifért!

A felszólalás-árhullámot Simon Zoltán indította, „nem sok értelme volt az előbbi felsorolásnak”, felütéssel, majd a polgármester azon szavait idézte, hogy ha nem kerül megszavazásra az adóemelés, keresnek alternatívát az ebből kieső összeg pótlására. „Akkor miért ülünk itt?”, tette fel a költői kérdést, „legyen más megoldás! Kalocsa gazdálkodása adóemelésből, ingatlaneladásból, bírságok és pótlékok beszedéséből áll. Miért van az, hogy eddig nem kellett adót emelni? Az ügy komolyságát mutatja, hogyan áll az önkormányzat a tisztességesen adózó és működő vállalkozókhoz. A hétfői fórum az egész dolog megcsúfolása volt. Cirkusz kategória, hogy több mint 500 vállalkozóból négyen voltak itt”, záporozott a kritika. „Komolyabban kellett volna venni, elő kellett volna készíteni és ki kellett volna kérdezni az álláspontjukat. Persze, hogy ez nem tetszik a vállalkozóknak. Van olyan cég, ahol ez tízmilliós nagyságrendű adóemelést jelent”. Második hozzászólásában felidézte, hogy „a kormánytól a konszolidáción kívül 71 és 174 millió forint támogatást kapott Kalocsa, ami azt jelenti, hogy 2015-ben több mint 630 millió forintja volt a városnak. Hol van most ez a pénz? Ma Kalocsán, egy oldalon pazarlás van, hiszen az intézmények az év végi pénzmaradványt jutalomként szétoszthatják, a másik oldalon meg adóemelés jön. Gazdálkodni kéne, nem a vállalkozók és lakosság felé adókat kiagyalni”.

 

Török Ferenc következett. „Nem jó a gazdálkodás! Drágán, sok emberrel üzemeltetik a várost, a volt városvezetést meg annyira utálják a polgármester tanácsadói, mint az a beteg, aki nem tudja elviselni az orvosát, de jóban van a sírásójával, ezért inkább meghal, mintsem az orvosnak legyen igaza,” mondta.

testuleti5_450

 

Dr. Filvig Géza vette át a szót, kijelentve mondandója elején, hogy nem javasolja az adóemelés elfogadását, mivel az nem lesz megoldás semmire. Kérte a polgármestert, hogy vizsgálják meg a gazdálkodás kiadási oldalát, és „ne rejtse a kellemetlen tényeket hamis eredmények mögé”. Felsorolásában nagyvonalú vendéglátónak minősítette a várost, utalva a kirchheimi delegáció fogadásának költségeire. Felelőtlen döntésként említette, hogy a Vagyonhasznosító Kft. 75 millió forintot kapott kommunikációs szerződés fizetésére. Vissza kellene venni a „buli-pénzből”, folytatta, utalván a városi rendezvények költségvetésére, és szorgalmazta a „házon belüli szétnézést”, ahol „Columbo felesége, Török Gusztáv Andor dolgozik súlyos százezrekért” – mondta Filvig első felszólalásában. A második alkalommal rávilágított, hogy az éves viszonylatban 75 millió forint pluszt hozó adónem tovább csökkentheti az amúgy is alacsony kalocsai ingatlanárakat, a vállalkozói terhek pedig vélhetően az ott dolgozókra fognak továbbhárulni.

Bálint válaszában megjegyezte: megfogadta, hogy az előző vezetés szerződéseit nem vizsgálja, és nem hozza nyilvánosságra, pedig azok még mindig megvannak. „Lehet visszavenni a kultúrából, de Kalocsa járási központ, ezért vannak feladataink, amelyeket teljesíteni kell! Be lehetne zárnunk az uszodát is, hiszen az sem kötelező feladat, mégsem tesszük,” így a válasz. „Elkezdtük a kiadáscsökkentést és ezek lehetőségeit a továbbiakban is fogjuk vizsgálni.” Angeli következő kérdésére reagálva tudatta, hogy a Vízimadárpark bérbe adása, az, hogy az uszodáért várhatóan szakcég-üzemeltető felel majd, pont olyan megtakarítási intézkedés, ahogy a 2017-ben lejáró szerződések egy részének a meg nem hosszabbítása.

Szabó Balázs hozzászólásában kijelentette, hogy elvi síkon jó a város megszorításcsomagja, azonban „átgondoltabb, objektívebb elvonásokra és megtakarításokra lenne szükség. Például a KLIK átszervezése nyomán az iskolák működtetését átveheti az állam, most realizálódnak a költséghatékonyságot segítő beruházások, el kellene kezdeni a vadhajtások lecsippantását Török Gusztáv Andor és Sztojka István fizetésével, de képviselőt is tartunk el súlyos pénzért. Amíg kommunikációs cégnek fizetünk és szolgalelkűen rendezzük a beruházások hibái nyomán jelentkező plusz kiadásokat, addig ez az előterjesztés hiteltelen”, idéztük. „A bevétel-növelési lehetőségek az adóalanyok számának növelésével is megoldhatók, például új cégek Kalocsára csábításával.” Bálint „eddig egyetértek” reflektálással vette át a szót, invitálva a képviselőt a 2017-es költségvetés tervezésében közreműködésre.

Hozzászólásának folytatásában Szabó felvetette, hogy a tárgyalás alatt álló előterjesztés segít-e majd abban, hogy minél több új vállalkozó jöjjön Kalocsára, vagy éppen a meglévőket is az irányba mozdítja, hogy máshová tegyék a székhelyüket? „A kis butikok és az üzletek bérlői azonnal bedobhatják a törülközőt, a nagyobb vállalkozásoknál pedig létszámleépítés fenyeget, hogy ezt kigazdálkodják”, vázolta a még sötétebb jövőt. „Eltelepülni mindenkinek a szíve joga”, hangzott a válasz, „tárgyszerűnek” minősítve Szabó mondandóját.

Angeli Gabriella jelezte, hogy az általa vezetet Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága két igen és három tartózkodás ellenében nem támogatja az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottságnál ezen arányok éppen fordítva alakultak, derült ki Katus Attila bizottsági elnök tájékoztatójából.

Ráadás: engedjünk a feléből!

Bolvári Ferdinánd konstatálta, hogy a hozzászólások alapján az eredeti, kétlépcsős adóemelést szorgalmazó előterjesztés „nem fog átmenni”. „Igaz, hogy pazarló gazdálkodást folytatott az önkormányzat, de az is igaz, hogy a felelős gazdálkodásnak több módja van. Nekem a vállalkozásom részéről zsebbe kellene nyúlni, ha megszavazzuk az adóemelést, de rendbe kell tenni a költségvetésünket is”, közelítette meg félig képviselő-félig vállalkozóként az ügyet. Módosító indítványában javasolta, hogy a második lépcsőt töröljék, így mindössze 190 forinttal lesz a jelenlegi 500 forint/négyzetméteres adóösszeg megemelve. „Ez az összeg talán elviselhetőbb a vállalkozók számára. Emellett szükség van a radikális lépésekre, amelyeket a kormánypárti és ellenzéki képviselők elmondtak”, summázta az elmúlt órák eseményeit, kérve a városvezetés, hogy az elmúlt két év gyakorlatától eltérően legyenek nagyobb becsben tartva a helyi vállalkozók, és javuljon az önkormányzati kommunikáció irányukban!

Török Ferenc jelezte, hogy a csökkentett adóemeléshez sem tud hozzájárulni, hiszen Kalocsa „problémáihoz képest ez filléres bevételt jelentene”. Szabó Balázs az előterjesztés napirendről történő levételét kérte, míg Filvig Géza „a külső személyi juttatások kifizetésének lefaragásával, ne a legnagyobb foglalkoztatókat sanyargatásával” vezérgondolat jegyében csatlakozott az előtte szólóhoz. Mivel ez nem nyerte el a többségi támogatást, a Bolvári-féle „lefelezett” módosított adóemelési határozati javaslatot terjesztette a polgármester a testület elé, amelyről név szerint szavaztak. Bálint József, Bolvári Ferdinánd, Kati László, Katus Attila, Kinyóné Lakatos Melinda és Lakatos János igennel, Filvig Géza, Simon Zoltán, Szabó Balázs, Tihanyi Tiborné és Török Ferenc pedig nemmel, míg dr. Angeli Gabriella tartózkodott – így a javaslat nem nyerte el a minősített testületi többséget.

Kalocsai hírek

Hét közben nem változnak a rendelési idők

A fogorvosok ötéves szerződés alapján végzik a fogorvosi ellátást városunkban, mely szerződések a...

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Negyedmilliárd a Szőlőkköze fejlesztésére

A legutóbb megtartott képviselő-testületi ülés két legfontosabb döntése az Ifjúsági Ház udvarán...

Országosan elsők közt adták át az 550 milliós iskolabővítést Kalocsán

A nemzeti ünnepet megelőző napon, október 22-én, csütörtökön illusztris vendégek és szónokok...

Főhajtás ’56 áldozatai előtt a börtönnél

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kalocsai eseményei szempontjából történelmi helyen, a...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás