Amint feltűnnek a régészek…

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

2017.08.20 20:01    |    V.I.  

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként” emlegetni, annál is inkább, hiszen ha valamit a Főszékesegyház vagy az Astriceum megújulásának éveiben megtanulhattunk, az, hogy attól, hogy valami nincs a szemünk előtt, még egyáltalán nem biztos, hogy nyugalomban van. Az érsekség térrekonstrukciós erőfeszítései jelenleg nyugvóponton állnak, hiszen amíg nem jönnek a régészek és nem végzik el a törvényileg előírt feltárásokat, az építkezés sem folytatódhat. E felől azonban biztató híreket kaptunk a beruházást koordináló Vörös Márta egyházmegyei főépítésztől, aki emellett sok-sok izgalmas fejleményről beszámolt lapunknak adott interjújában.
Az utóbbi hetekben-hónapokban azt láthattuk, hogy a téren látható korábbi munkáspezsgés mintha alábbhagyott volna. Mi ennek az oka?

– Az, hogy sajnos nem tudtunk időben elindulni a régészeti munkákkal. Ennek több oka is volt, de ezek az akadályok mostanra remélhetőleg elhárulnak. Bízom abban, hogy egy-két héten belül elkezdődhetnek a feltárások, amelyek igen költséges, de szükséges folyamatok a térrekonstrukció érdekében.

sztharomsagter1_450
 

Talán évek óta nem volt annyira „tiszta” a Szentháromság tér, mint manapság. Ennek tehát az egyetlen oka, hogy előkészített terepen várják a régészeket?

– Részben. Másrészt pedig az, hogy a turizmus és az egyházi ünnepek számára egyaránt meg tudjunk nyitni. Ezek többnyire nagy létszámú események, most is éppen egy papszentelésre készülünk. Szerettük volna már ahhoz segíteni a látogatóinkat, hogy mindhárom épületünket, vagyis az Astriceum Érseki Múzeumot, a Főszékesegyházat és az Érseki Kastélyt egyaránt akadálytalanul elérjék, még akkor is, ha nincs minden száz százalékosan készen.

Mint például?

– Mint például az Érseki Kastély homlokzat-felújítása, ami még hátra van. A kerti munkák a kastély és az Astriceum udvarán is folyamatban vannak, utóbbinak készülnek a kovácsolt vaskapui is, amelyek gyönyörű, egységes képet fognak nyújtani. A Szentháromság téren pedig oly’ módon indulnak majd a munkák, hogy a jelenlegi teret felparcellázzuk, és mindig egy-egy téglalap-alapú területen folynak majd a feltárások, és amint egy egységgel végeznek, mi ott burkolunk, a régészek pedig egy újabb parcellában kezdenek dolgozni. Ez elég csiki-csuki eljárásnak tűnik, viszont így a látogatók is folyamatosan körbejárhatnak majd egy-egy feltáruló területet, így érvényesülni fog a korábban említett látványrégészet, amivel kárpótolnánk őket azért, hogy még vannak folyamatban lévő munkálatok. Ez a lehetőség egyébként az egész évben biztosított lesz, de bízom abban, hogy 2017-ben talán még a burkolással is végezni fogunk.

sztharomsagter5_479
 

Korábban elhangzott a sajtóban, hogy novemberre tervezték a tér átadását, ami egybecseng azzal, hogy ekkortájt érkezik majd Orbán Viktor miniszterelnök Kalocsára dr. Bábel Balázs érsek meghívására. Ezek szerint ez a terv papíron marad?

– Nem, nem marad papíron. A novemberi valóban egy tervezett időpont volt, amit a régészet indításának csúszásával nem tudom, hogy tudunk-e tartani. Nyilván az időjárástól is nagyban függ, hogy milyen ütemben haladunk majd a térrekonstrukcióval, nem beszélve azokról a leletekről, objektumokról, amelyek előkerülnek a földből, bár, várhatóan itt főleg sírok tárulnak majd fel. A november 12-i miniszterelnöki látogatás egy olyan ünnepélyes szentmise alkalmából történik, amellyel hálát kívánunk adni mindenkinek, így a kormánynak is, akik nem kis összeggel támogattak bennünket, bár hozzáteszem, hogy jelentős, legalább a támogatással egyenlő, saját kiadásai voltak az egyháznak is a beruházás finanszírozására. Ezt az ünnepséget akkor is megtartjuk, ha addig nem leszünk teljes mértékben készen a térrel!

sztharomsagter3_450
 

Azt lehet már látni, hogy mi az, ami a legnagyobb fejtörést okozza majd ebben a munkafázisban?

– Van egy olyan probléma, amelyet hosszú távon kell majd megoldani, nevezetesen, hogy a második székesegyháznak a déli keresztház-sarka belóg a Kossuth Lajos utca úttestének a burkolata alá, amit muszáj feltárnunk. Magyarán legalább addig, amíg ez megtörténik, muszáj lesz majd korlátozni a forgalmat annak környékén, de vizsgáljuk a lehetőségét annak is, hogy hogyan lehet a városhoz méltó, összefüggő sétálóterévé alakítani a Szentháromság teret.

Magyarán a Kossuth és a Szent István, illetve a Kossuth és a Hunyadi utca találkozásánál lévő útszakasszal kell majd valamit kezdeni idővel. Erről nem túl korai még beszélni?

– Olyan szempontból nem, hogy mivel most vizsgálják felül a városrendezési tervet, most kellett beadnunk, és be is adtuk a problémát felvető dokumentációt, amelyre várjuk a reakciót. Felajánlottuk természetesen, hogy ebben a munkában forgalomtechnikailag is részt veszünk, de a kulturális-történeti értékek romjainak állagmegóvás megkívánja, hogy azoktól megfelelő távolságba terelődjön a gépjármű-forgalom idővel.

Kimondhatjuk most már, hogy a nagytemplom mellett, jelenleg fedetten álló terület és azon egység, amiről most beszélünk majdan egy összefüggő romkertet fog alkotni Kalocsa szívében?

– Igen, kimondhatjuk. Nem is akármilyen romkertről beszélünk! Olyan romkert lesz ez, amely egységesen, a templom alatti területtel együtt nem csak vizuálisan lesz érzékelhető, de be is lehet majd járni azt, nem beszélve arról, hogy a Szent István kori templom is szögtörésben áll a jelenlegi barokkal, és az jelentős mértékben kibújik a barokk templom alól. Ezt üvegkorláttal fogjuk körbevenni, és az egész területet körülsétálhatóvá tesszük, így testközelből hozzá lehet majd férni az 1000, illetve az 1200-as években épült falakhoz.

Ha már körüljárhatóság, legutóbbi beszélgetésünk alkalmával elhangzott, hogy a harangok tornyokba történő visszaköltöztetésének a függvényében dől majd el, mikortól mehetnek fel látogatók a templomtornyokba…

– Jelenleg a déli torony harangszékéhez dolgozom anyagbeszerzésen, de nagyon nehéz a piacon olyan méretű, keresztmetszetű és mennyiségű tölgyfához jutni, amire szükségünk van. Mindazonáltal elmondhatom, hogy rövidesen elindul a déli torony harangszékének az építése is, hogy a többi négy harang is felköltözhessen a toronyba.

Visszatérve egy gondolat erejéig a Szentháromság térre – mi történik a szobrokkal? Arról már olvashattunk, hogy valamennyi mozdulni fog a jelenlegi helyéről. Ez a folyamat hol tart és hogyan fogják kivitelezni?

– Az újrafaragott Szentháromság oszlop rövidesen felépülhet majdnem pontosan ott, ahol jelenleg a világháborús emlékmű áll. Már szinte minden eleme készen van. Ezzel párhuzamosan látható, hogy az Astriceum kőtára is alakul, amely térérzetben összenyitja a Múzeum kertjét a kastély kertjével, de az átjárást persze üvegfal fogja akadályozni. Ennek az érzetnek a biztosítására egyébként mindenütt nagy gondot fordítottunk. Az említett kőtárban rövidesen visszaköszönnek majd a régi oszlop restaurált elemei, valamint azok a kövek, amelyeket a székesegyház feltárása során nyertünk ki. Visszatérve a Szentháromság oszlopra, az véleményem szerint két hónapon belül már ott tornyosul majd a téren, amivel egyetemben elsőként mozdul majd a Szent Istvánt ábrázoló szobor. A Liszt-szoborról még nem merek konkrétumot mondani, de tény, hogy annyira a fák oltalmában van, hogy szinte nem is látszik közöttük. Lehet, hogy kissé kijjebb lép majd arról az árnyékos területről. Utána olvastam egyébként a korabeli dokumentumokban, hogy maga a szobor tervezője is reklamált a felől, hogy a fák között nem érvényesül eléggé a szobor, amelyet ő maga magasabb talapzatra is tervezett.

Egyetlen jelenlegi szobor sorsáról nem esett szó, ami várhatóan ugyancsak az elsők között költözik, a világháborús együttes!

– Ez is a téren marad. A templom északi oldalára kerül majd arra a nyitott, zöld felületre, amely a parkolók felé esik. Szerencsés szerencsétlenség, hogy azon a területen nemrég dőlt ki egy elkorhadt, öreg fa, így ideális körülmények teremtődtek a szoborcsoport számára, amely mintegy megnyitja majd az Asztrik teret, festői képpel a háta mögött. De mindennek az előfeltétele a régészeti munkálatok elvégzése. Ezeket a feladatokat mi már régen el tudtuk volna látni, ha elkezdődnek a feltárások.

Tehát amint azt látjuk, hogy a téren megjelennek a régészek, arra számíthatunk, hogy ismét dinamikus munka kezdődik?

– Pontosan. Az ütemezést úgy tervezzük, hogy minden szobrot akkor mozdítsuk meg, amikor a végleges helyén lefolytak a feltárások és a szükséges alépítményi munkák. Ez egy viszonylag gyors eljárás, értendő ez alatt, hogy néhány hét alatt levezényelhető.

Ahol pedig beszélgetünk, az Astriceum Érseki Múzeumnak egy olyan helyisége, ami jól látom, hogy a látogatók számára épp megnyíló félben van a régi, történeti épületszárnyból, ahová eddig nem lehetett bejárni?

– Igen, a történeti épület azon részén vagyunk, amelynek falain két-három jelentős korból, de főképp a XIX. század második feléből származó historizáló, történeti festések bújtak elő, amelyek önmagukban is hatalmas értéket jelentenek úgy egyházi, mint kultúrtörténeti szempontból. Ezek rekonstrukciója olyan stádiumba érkezett, ami látványos. Nehéz, hosszadalmas, két éve tartó folyamat csúcsosodik most ki a restaurátorok keze nyomán.

Most azokról a helyiségekről beszélünk, ahová a Katona István-ház kincstári gyűjteménye kerül az Astriceum Érseki Múzeumba?

– Igen, de az ottani kiállítás át fog rendeződni, tehát nem változatlan formában fog felköltözni az emeleti szintekre, amikor végleges helyükre kerülnek a Kincstár tárgyai. Az épület földszintjén a hosszú távú cél, hogy munkahelyiségek, raktár- és dolgozóhelyiségek alakuljanak ki, hiszen a tárgyaink feldolgozásához hely kell. Ezek jó része eddig egy értékszobában összezsúfolva várta, hogy megmutassuk őket a nagyközönség számára. Jelenleg egy látványos, szép kiállításon dolgozunk, amelyről eddig semmit nem árultunk el, mert meglepetésnek szánjuk.

Ebben a pillanatban tehát milyen elrendezésben és mi minden látható az Astriceum Érseki Múzeumban? Illetve, ha már szóba került, kíváncsiskodhatunk a meglepetés-anyag felől is?

– Most Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása látható a földszinten, amelyet egyébként nagylelkű ajándékként megkaptunk az alkotótól. Ez a gyűjtemény felköltözik majd a történeti épület kastély-felőli részének második emeletére, amelynek a másik szárnyában egy Prokop Péter kiállítás fog megnyílni néhány hónapon belül. A Szekeres-kiállítás helyén egy „Ars Sacra, Ars Liturgica” című időszaki tárlat nyitásán dolgozunk, hiszen Szekeres Erzsébet profán megfogalmazású textíliái a hitbeli kérdések megélését boncolgatják, míg a most összeálló kiállítást alkotó liturgikus textileken és tárgyakon megjelenő liturgikus világ úgymond „profi” ábrázolása olvasható majd le.

sztharomsagter2_450
 


Több mint egy Kalocsányi látogató – eddig!

Az Astriceumban jártunkkor találkozunk az érsekség marketing-koordinátorával, Horváthné Csortán Krisztinával is, aki örömmel tudatta érdeklődésünkre, hogy ez idáig 16.500 látogatója volt a megújult és újonnan megnyílt kalocsai egyházi értékeknek. A város részéről, a Kalocsa Szíve Program projektmenedzsere által meghatározott évi 22.500 fős látogatói mutató, melyet az érsekségnek kell teljesítenie, talán nem elkiabálva, de már most biztosítottnak látszik, hiszen a városban közismerten a nyári hónapokban sokszorozódik a megforduló turisták száma. Az eddigi mutatók mögött kemény marketing tevékenység és szervezőmunka van, beleértve például a Bábel érsek által tíz hétvégére időzített egyházmegyei zarándoklatokat, mutat rá a marketingszakember, azonban kiemelte, hogy a helyi utazási irodáknak is kijut az érdem a szép mutatókból. – Visszatértek a charterhajók vendégei is a három utazási iroda közvetítésével. Örömmel mondhatom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján egymást erősítve tudunk velünk együttműködni, ami pedig szintén meglepetés, hogy az egyénileg érkező turisták, és az önszerveződő csoportok, mint a nyugdíjasklubok, osztálykirándulók összlétszáma eléri a 7.500 főt. Ez azért fontos, mert ezek az emberek, ha csak egy napra jönnek is, minden szolgáltatást helyben vesznek igénybe, amelyek egy kirándulást kiegészítenek – mondta Horváthné Csortán Krisztina.Kalocsai hírek

Kalocsai diadal országos diákszínjátszó-fesztiválon

Nem kis fába vágta fejszéjét a Kalocsai Szent István Gimnázium Clap & Dance fantázianevet viselő...

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat címben látható jelszava közel ezer éves: a máltai lovagrend...

Sziráki Szilárd: a fejlődés és a minőség a jövő alapja

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara idei első küldöttgyűlését ünnepélyes pillanatok...

Intézménylátogatáson vett részt a kalocsai KEF

Május 9-én, szerdán az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet által megvalósított...

Kik kapják a városi kitüntetéseket?

Május 31-ig fogadja az önkormányzat a felterjesztéseket a városi kitüntető díjakra, amelyekhez csak...

Ünnepi hétvége német testvérvárosunkban

Nemzetközi találkozón vett részt Kalocsa küldöttsége Kirchheim unter Teck-ben az elmúlt hétvégén....

Újra három osztályt indítanak

E hét pénteken zárul a Kalocsai Szent István Gimnázium pótfelvételi eljárása, aminek keretében az...

Sportlövőink eredményei a megyei és az országos bajnokságon

Rangos versenynek adott otthont a Kalocsai Sport Egyesület Sportlövő Szakosztályának lőtere április...

Idegenben idegen tánccal remekelt Nikolett és Milán

Néhány héttel korábbi szánunkban írtunk arról, hogy az Oktatási Hivatal által háromévente...

Kilenc fogvatartott érettségizett

Azzal, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjai közül kilencen is jelezték: szeretnének...

Nyári diákmunka-lehetőség

2018. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban „Nyári Diákmunka” elnevezésű...

Zsetonra fel! Segítsük a fúvósainkat!

Figyelemre méltó kezdeményezés a Tesco idei, „Ön választ, mi segítünk” című pályázata:...

Pályatársaival versenyzett a művészeti iskolánk tanára

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája április...

A szobatisztaság, és ami ezzel összefügg

A Tomori Pál Városi Könyvtár Baba-mama Klubjában a szobatisztaságról tartott előadást-beszélgetést...

Teakóstoló a könyvtárban

Májusban indult útjára a könyvtár új sorozata „A szakirodalom sokszínűsége” címmel. Az...

A Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója jegyében

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), a BEOSZ Dél-alföldi Régió (DAR), valamint a...

Egy korszak vége, egy másik kezdete

Zsúfolásig megtelt nézőtér várta a város legnagyobb középiskolája, a Dózsa végzős diákjait múlt...

Elbúcsúztak a kollégisták is

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma...

Új távlatokat nyitó tulajdonosváltás az EMIKA Zrt-ben

Jó ideje keringett már a városban a szóbeszéd a város egyik legnagyobb, és legrégebbi vállalatának...

Fejlődő együttműködést remélnek a testvérvárosok

A testvérvárosi majális alkalmával sikerült megszólaltatni az itt ünneplő Günter Riemer kirchheimi...

CSÓKA, avagy közösségfejlesztés és segítségnyújtás

CSÓKA = Csomópont Kalocsán. Ezzel az elnevezéssel és vadonatúj programokkal nyílt meg újra a Petőfi...

Egyre szaporodnak az élősködők

Az elmúlt évek tapasztalataiból jól leszűrhető: mind jobban tolódnak a keleti országrész felé a...

Nem adott elsőbbséget az autós

Múlt héten szombaton könnyebb sérüléssel járó baleset történt Kalocsán a Paksi közben. Ok: a...

Szezonnyitó a Fazekas Alkotóházban

Dupla kiállítás megnyitóval, komolyzenei hangversennyel, majd sütögetős-beszélgetős esti programmal...

Új rendező debütált a Thália Társulatban

Múlt heti számunkban írtunk a Kalocsai Thália Társulat nagy sikerű új bemutatójáról, a „Csak...

Új logó, új belső dizájn, világszínvonalú szolgáltatás

Ebben az évben ünnepli a Vicai Látás- és Hallásközpont 25 éves jubileumát, mely alkalomból a cég...

Fogom a kezed

A Nebuló EGYMI, a városunkon és a környező településeken élő, fogyatékosság miatt sajátos nevelési...

Harmadik helyezés az országos versenyen

Balatonbogláron rendezték április 21-én az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny...

Bemutatkoztak a kalocsai tehetségek

Évről évre nagy népszerűségnek örvend a Tehetségnap nevet viselő rendezvény, melynek idén is a...

Országos mezőnyben táncol Nikolett és Milán

Az Oktatási Hivatal háromévente rendezi meg azt a művészeti megmérettetést, amely kifejezetten az...

14.alkalommal nyílt kiállítás a helyi művészek munkáiból

A legeredetibb alkotások között modern, pop-kulturális utalásokkal eltúlzott montázs és...

Átvette képviselői megbízó-levelét Font Sándor

Péntek délután a Bács-Kiskun megyei 3. számú választókörzet központjában, Kalocsán vette át dr....

Szűrővizsgálatot javasol a szakorvos

Macskaszőrallergiát macskával, szénanáthát recept nélkül kapható gyógyszerekkel is lehet kezelni, de...

Lakásbérléstől a reptéren át pályázatdömpingig

Évek óta nem látott higgadtság, viszonylagos harmónia, és egyöntetű döntéshozatali mechanizmus...

Egy európai turné első állomása voltunk

Április 19-én délután a művelődési központ kamaratermében egy különleges hangverseny részese...

Kamaszkorú rendezvény

Merthogy 16 éves. Ki hinné! Milyen gyorsan elszaladtak az évek! A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti...

Cserenkó Gábor könyvbemutatója a könyvtárban

Április 23-án, a Könyv Napján Cserenkó Gábor volt a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár vendége, aki...

Ingyenes tanulmányi kirándulás a Belvárosi iskolában

A Belvárosi Nebulók Alapítvány támogatójának köszönhetően az iskola 16 tanulója 3 pedagógussal 2018....

Elkezdődött a börtön homlokzatának felújítása

A múlt héten elkezdődött, ami a Kalocsai Fegyház és Börtön épülete körül már jó ideje érlelődött...

A kalocsai állomány kitüntetettjei

A rendőrség napja alkalmából a megyei főkapitányságon tartott ünnepségen jutalmazták Bács-Kiskun...

Hetvenen ballagtak el a Kossuthból

A Bajai SZC Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája múlt csütörtökön,...

Ballagás a Szent István Gimnáziumban

Május 5-én, szombat 10 órától ballagtak a kalocsai Szent István Gimnázium végzősei a Szent István...

Nagyszabású konferenciát szervezett a KEF

Városunkban 2002-ben alakult meg a Kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek működése ugyan...

A környezetvédelem fontossága

Korunk egyik legfontosabb kérdése, a globális felmelegedés több tudományág szakembereit...

Félszáz éve, kétszázan

Vasárnap népes vendégsereg gyűlt össze a meszesi Juca néni csárdájában, hogy együtt emlékezzen a...

Kalocsán is sikeres a felzárkóztatási program

Persze az Emberi Erőforrás Operatív Program több mint hatmilliárd forintos keretéből történő...

Szakmák Éjszakája a „Dózsában”

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Népdalos találkozó Cserey József emlékére

A Mezei Virágok Népdalkör szervezésében került sor arra a találkozóra, amellyel Cserey József...

In memoriam Medgyes János (1946–2018)

Örökre eltávozott egy jó barát, a város egyik közismert személyisége. 1957 óta élt családjával...

Ezt tudni a honfoglaló magyarokról

Dr. Révész László, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének docense múlt szerdán tartott...

Francia Nap a Schöffer Gyűjteményben

Változatos pályát járt be az a sok évvel korábbi kezdeményezés, hogy a világhírű kibernetikus...

Százezres károkat okozhatnak a vegyszertolvajok

Bizony – jól olvassa! Vegyszertolvaj. Ennek a területnek is megvannak a...

Népek találkozója, faültetés, koncertek

A tematikus majálisok sorát idén is folytatja a közművelődési intézmény szervezőgárdája. Volt már...

Vérüket adva mutatnak jó példát

Annak ellenére, hogy országos, illetve régiós híradásokban időről időre – főképp nyáron...

147 bűncselekmény elkövetéséért felelhet

A kalocsai rendőrök csalással és személyes adattal visszaéléssel is gyanúsítják a pécsi férfit.

Újra megkezdődik a rendszeres zöldhulladék gyűjtés

Az FBH-NP Nonprofit Kft. újra megkezdi a biológiailag lebomló hulladék rendszeres díjmentes...

Csökkentik a külső parkolók terhelését

Dr. Mócza György főigazgató-helyettes a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórháza,...

Szent István Napok meg a csokoládé

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban április 9-13. között rendezték meg a hagyományos ünnepi hetet,...

Nagy siker a Kalocsai Thália Társulat új premierje

Vártuk bizony! Nem is hiába. Április 14-én hét órára megtelt minden szék a Kalocsai Színházban, és...

Póli Matildánál volt a Bölcsek köve

Októberben, angolórán hirdették ki, hogy van lehetőség általános- és középiskolás kategóriában részt...

Tudósítás két tételben

Április 11-én volt a Költészet Napja, amelyről megemlékezett a Tomori Pál Városi Könyvtár, majd...

Életet mentettek a kalocsai rendőrök

A Duna partján, eszméletlen állapotban találtak meg egy eltűnt férfit a rendőrök, akinek az életét...

A 150 éves kúlai Népkör jubileumi rendezvénysorozata

Múlt hét végén, április 13-15. között zajlott vajdasági testvérvárosunkban, Kúlán egy jelentős...

Hónap végéig gyűjtőakció a könyvtárban

Hatodik alkalommal szervezi Czinege Piroska ötletgazda – a Tomori Pál Városi Könyvtárral...

Negyven előadás a világvallásokról

Az utóbbi évek biztosan leghosszabb előadássorozatának szervezésébe vágott bele a Kalocsai...

Robotokkal és VR-szemüveggel csábít a Dózsa

Néhány szakmabeli üzem is megirigyelhetné a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma,...

Összefogtunk az ízületek gyógyításáért

Ősszel indult, hónapokig tartott, komoly közérdeklődés övezte, és tavaly karácsony-tájt kezdett...

Vörös Márta II.: textilcsodák, Prokop másik arca, liturgikus kincsek, klisék

Négy „nagy dobásra” készül ebben az évben Kalocsa legfiatalabb múzeuma, az Astriceum...

Rekviem az érsekkerti öreg tölgyért

Múlt csütörtökön és pénteken sokak látogattak ki elbúcsúzni a kalocsai Érsekkert egyik legöregebb...

Hulladékszállítási díjhátralék beszedése

Díjbeszedők személyesen keresik meg a hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkező lakosokat. A...

Haydn papa a Klubban

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub zenei életét szervező Haskóné Apagyi Judit első, Mozartról tartott...

Mese, mese mátka…

Idén sem maradhatott el az a nap, amit minden évben nagyon várnak a város ovisai. A Mesenap az az...

A színpadon: Csak kétszer vagy fiatal

Több mint egy éve már annak, hogy a Kalocsai Thália Társulat elkezdett készülni rá, hogy színre...

Vörös Márta I.: az idén elkészül a tér!

A jó idő beköszöntével felkerestük a kalocsai érsekség beruházásait koordináló főegyházmegyei...

Font sem számított kétharmadra

Összességében hatodszor, a kalocsai központú Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületében pedig...

Félrement taktikai szavazás, keserédes erősödés

A Bács-Kiskun 3. számú körzetben a vasárnapi országgyűlési választáson 23795 iksszel toronymagas...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás