Amint feltűnnek a régészek…

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

2017.08.20 20:01    |    V.I.  

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként” emlegetni, annál is inkább, hiszen ha valamit a Főszékesegyház vagy az Astriceum megújulásának éveiben megtanulhattunk, az, hogy attól, hogy valami nincs a szemünk előtt, még egyáltalán nem biztos, hogy nyugalomban van. Az érsekség térrekonstrukciós erőfeszítései jelenleg nyugvóponton állnak, hiszen amíg nem jönnek a régészek és nem végzik el a törvényileg előírt feltárásokat, az építkezés sem folytatódhat. E felől azonban biztató híreket kaptunk a beruházást koordináló Vörös Márta egyházmegyei főépítésztől, aki emellett sok-sok izgalmas fejleményről beszámolt lapunknak adott interjújában.
Az utóbbi hetekben-hónapokban azt láthattuk, hogy a téren látható korábbi munkáspezsgés mintha alábbhagyott volna. Mi ennek az oka?

– Az, hogy sajnos nem tudtunk időben elindulni a régészeti munkákkal. Ennek több oka is volt, de ezek az akadályok mostanra remélhetőleg elhárulnak. Bízom abban, hogy egy-két héten belül elkezdődhetnek a feltárások, amelyek igen költséges, de szükséges folyamatok a térrekonstrukció érdekében.

sztharomsagter1_450
 

Talán évek óta nem volt annyira „tiszta” a Szentháromság tér, mint manapság. Ennek tehát az egyetlen oka, hogy előkészített terepen várják a régészeket?

– Részben. Másrészt pedig az, hogy a turizmus és az egyházi ünnepek számára egyaránt meg tudjunk nyitni. Ezek többnyire nagy létszámú események, most is éppen egy papszentelésre készülünk. Szerettük volna már ahhoz segíteni a látogatóinkat, hogy mindhárom épületünket, vagyis az Astriceum Érseki Múzeumot, a Főszékesegyházat és az Érseki Kastélyt egyaránt akadálytalanul elérjék, még akkor is, ha nincs minden száz százalékosan készen.

Mint például?

– Mint például az Érseki Kastély homlokzat-felújítása, ami még hátra van. A kerti munkák a kastély és az Astriceum udvarán is folyamatban vannak, utóbbinak készülnek a kovácsolt vaskapui is, amelyek gyönyörű, egységes képet fognak nyújtani. A Szentháromság téren pedig oly’ módon indulnak majd a munkák, hogy a jelenlegi teret felparcellázzuk, és mindig egy-egy téglalap-alapú területen folynak majd a feltárások, és amint egy egységgel végeznek, mi ott burkolunk, a régészek pedig egy újabb parcellában kezdenek dolgozni. Ez elég csiki-csuki eljárásnak tűnik, viszont így a látogatók is folyamatosan körbejárhatnak majd egy-egy feltáruló területet, így érvényesülni fog a korábban említett látványrégészet, amivel kárpótolnánk őket azért, hogy még vannak folyamatban lévő munkálatok. Ez a lehetőség egyébként az egész évben biztosított lesz, de bízom abban, hogy 2017-ben talán még a burkolással is végezni fogunk.

sztharomsagter5_479
 

Korábban elhangzott a sajtóban, hogy novemberre tervezték a tér átadását, ami egybecseng azzal, hogy ekkortájt érkezik majd Orbán Viktor miniszterelnök Kalocsára dr. Bábel Balázs érsek meghívására. Ezek szerint ez a terv papíron marad?

– Nem, nem marad papíron. A novemberi valóban egy tervezett időpont volt, amit a régészet indításának csúszásával nem tudom, hogy tudunk-e tartani. Nyilván az időjárástól is nagyban függ, hogy milyen ütemben haladunk majd a térrekonstrukcióval, nem beszélve azokról a leletekről, objektumokról, amelyek előkerülnek a földből, bár, várhatóan itt főleg sírok tárulnak majd fel. A november 12-i miniszterelnöki látogatás egy olyan ünnepélyes szentmise alkalmából történik, amellyel hálát kívánunk adni mindenkinek, így a kormánynak is, akik nem kis összeggel támogattak bennünket, bár hozzáteszem, hogy jelentős, legalább a támogatással egyenlő, saját kiadásai voltak az egyháznak is a beruházás finanszírozására. Ezt az ünnepséget akkor is megtartjuk, ha addig nem leszünk teljes mértékben készen a térrel!

sztharomsagter3_450
 

Azt lehet már látni, hogy mi az, ami a legnagyobb fejtörést okozza majd ebben a munkafázisban?

– Van egy olyan probléma, amelyet hosszú távon kell majd megoldani, nevezetesen, hogy a második székesegyháznak a déli keresztház-sarka belóg a Kossuth Lajos utca úttestének a burkolata alá, amit muszáj feltárnunk. Magyarán legalább addig, amíg ez megtörténik, muszáj lesz majd korlátozni a forgalmat annak környékén, de vizsgáljuk a lehetőségét annak is, hogy hogyan lehet a városhoz méltó, összefüggő sétálóterévé alakítani a Szentháromság teret.

Magyarán a Kossuth és a Szent István, illetve a Kossuth és a Hunyadi utca találkozásánál lévő útszakasszal kell majd valamit kezdeni idővel. Erről nem túl korai még beszélni?

– Olyan szempontból nem, hogy mivel most vizsgálják felül a városrendezési tervet, most kellett beadnunk, és be is adtuk a problémát felvető dokumentációt, amelyre várjuk a reakciót. Felajánlottuk természetesen, hogy ebben a munkában forgalomtechnikailag is részt veszünk, de a kulturális-történeti értékek romjainak állagmegóvás megkívánja, hogy azoktól megfelelő távolságba terelődjön a gépjármű-forgalom idővel.

Kimondhatjuk most már, hogy a nagytemplom mellett, jelenleg fedetten álló terület és azon egység, amiről most beszélünk majdan egy összefüggő romkertet fog alkotni Kalocsa szívében?

– Igen, kimondhatjuk. Nem is akármilyen romkertről beszélünk! Olyan romkert lesz ez, amely egységesen, a templom alatti területtel együtt nem csak vizuálisan lesz érzékelhető, de be is lehet majd járni azt, nem beszélve arról, hogy a Szent István kori templom is szögtörésben áll a jelenlegi barokkal, és az jelentős mértékben kibújik a barokk templom alól. Ezt üvegkorláttal fogjuk körbevenni, és az egész területet körülsétálhatóvá tesszük, így testközelből hozzá lehet majd férni az 1000, illetve az 1200-as években épült falakhoz.

Ha már körüljárhatóság, legutóbbi beszélgetésünk alkalmával elhangzott, hogy a harangok tornyokba történő visszaköltöztetésének a függvényében dől majd el, mikortól mehetnek fel látogatók a templomtornyokba…

– Jelenleg a déli torony harangszékéhez dolgozom anyagbeszerzésen, de nagyon nehéz a piacon olyan méretű, keresztmetszetű és mennyiségű tölgyfához jutni, amire szükségünk van. Mindazonáltal elmondhatom, hogy rövidesen elindul a déli torony harangszékének az építése is, hogy a többi négy harang is felköltözhessen a toronyba.

Visszatérve egy gondolat erejéig a Szentháromság térre – mi történik a szobrokkal? Arról már olvashattunk, hogy valamennyi mozdulni fog a jelenlegi helyéről. Ez a folyamat hol tart és hogyan fogják kivitelezni?

– Az újrafaragott Szentháromság oszlop rövidesen felépülhet majdnem pontosan ott, ahol jelenleg a világháborús emlékmű áll. Már szinte minden eleme készen van. Ezzel párhuzamosan látható, hogy az Astriceum kőtára is alakul, amely térérzetben összenyitja a Múzeum kertjét a kastély kertjével, de az átjárást persze üvegfal fogja akadályozni. Ennek az érzetnek a biztosítására egyébként mindenütt nagy gondot fordítottunk. Az említett kőtárban rövidesen visszaköszönnek majd a régi oszlop restaurált elemei, valamint azok a kövek, amelyeket a székesegyház feltárása során nyertünk ki. Visszatérve a Szentháromság oszlopra, az véleményem szerint két hónapon belül már ott tornyosul majd a téren, amivel egyetemben elsőként mozdul majd a Szent Istvánt ábrázoló szobor. A Liszt-szoborról még nem merek konkrétumot mondani, de tény, hogy annyira a fák oltalmában van, hogy szinte nem is látszik közöttük. Lehet, hogy kissé kijjebb lép majd arról az árnyékos területről. Utána olvastam egyébként a korabeli dokumentumokban, hogy maga a szobor tervezője is reklamált a felől, hogy a fák között nem érvényesül eléggé a szobor, amelyet ő maga magasabb talapzatra is tervezett.

Egyetlen jelenlegi szobor sorsáról nem esett szó, ami várhatóan ugyancsak az elsők között költözik, a világháborús együttes!

– Ez is a téren marad. A templom északi oldalára kerül majd arra a nyitott, zöld felületre, amely a parkolók felé esik. Szerencsés szerencsétlenség, hogy azon a területen nemrég dőlt ki egy elkorhadt, öreg fa, így ideális körülmények teremtődtek a szoborcsoport számára, amely mintegy megnyitja majd az Asztrik teret, festői képpel a háta mögött. De mindennek az előfeltétele a régészeti munkálatok elvégzése. Ezeket a feladatokat mi már régen el tudtuk volna látni, ha elkezdődnek a feltárások.

Tehát amint azt látjuk, hogy a téren megjelennek a régészek, arra számíthatunk, hogy ismét dinamikus munka kezdődik?

– Pontosan. Az ütemezést úgy tervezzük, hogy minden szobrot akkor mozdítsuk meg, amikor a végleges helyén lefolytak a feltárások és a szükséges alépítményi munkák. Ez egy viszonylag gyors eljárás, értendő ez alatt, hogy néhány hét alatt levezényelhető.

Ahol pedig beszélgetünk, az Astriceum Érseki Múzeumnak egy olyan helyisége, ami jól látom, hogy a látogatók számára épp megnyíló félben van a régi, történeti épületszárnyból, ahová eddig nem lehetett bejárni?

– Igen, a történeti épület azon részén vagyunk, amelynek falain két-három jelentős korból, de főképp a XIX. század második feléből származó historizáló, történeti festések bújtak elő, amelyek önmagukban is hatalmas értéket jelentenek úgy egyházi, mint kultúrtörténeti szempontból. Ezek rekonstrukciója olyan stádiumba érkezett, ami látványos. Nehéz, hosszadalmas, két éve tartó folyamat csúcsosodik most ki a restaurátorok keze nyomán.

Most azokról a helyiségekről beszélünk, ahová a Katona István-ház kincstári gyűjteménye kerül az Astriceum Érseki Múzeumba?

– Igen, de az ottani kiállítás át fog rendeződni, tehát nem változatlan formában fog felköltözni az emeleti szintekre, amikor végleges helyükre kerülnek a Kincstár tárgyai. Az épület földszintjén a hosszú távú cél, hogy munkahelyiségek, raktár- és dolgozóhelyiségek alakuljanak ki, hiszen a tárgyaink feldolgozásához hely kell. Ezek jó része eddig egy értékszobában összezsúfolva várta, hogy megmutassuk őket a nagyközönség számára. Jelenleg egy látványos, szép kiállításon dolgozunk, amelyről eddig semmit nem árultunk el, mert meglepetésnek szánjuk.

Ebben a pillanatban tehát milyen elrendezésben és mi minden látható az Astriceum Érseki Múzeumban? Illetve, ha már szóba került, kíváncsiskodhatunk a meglepetés-anyag felől is?

– Most Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása látható a földszinten, amelyet egyébként nagylelkű ajándékként megkaptunk az alkotótól. Ez a gyűjtemény felköltözik majd a történeti épület kastély-felőli részének második emeletére, amelynek a másik szárnyában egy Prokop Péter kiállítás fog megnyílni néhány hónapon belül. A Szekeres-kiállítás helyén egy „Ars Sacra, Ars Liturgica” című időszaki tárlat nyitásán dolgozunk, hiszen Szekeres Erzsébet profán megfogalmazású textíliái a hitbeli kérdések megélését boncolgatják, míg a most összeálló kiállítást alkotó liturgikus textileken és tárgyakon megjelenő liturgikus világ úgymond „profi” ábrázolása olvasható majd le.

sztharomsagter2_450
 


Több mint egy Kalocsányi látogató – eddig!

Az Astriceumban jártunkkor találkozunk az érsekség marketing-koordinátorával, Horváthné Csortán Krisztinával is, aki örömmel tudatta érdeklődésünkre, hogy ez idáig 16.500 látogatója volt a megújult és újonnan megnyílt kalocsai egyházi értékeknek. A város részéről, a Kalocsa Szíve Program projektmenedzsere által meghatározott évi 22.500 fős látogatói mutató, melyet az érsekségnek kell teljesítenie, talán nem elkiabálva, de már most biztosítottnak látszik, hiszen a városban közismerten a nyári hónapokban sokszorozódik a megforduló turisták száma. Az eddigi mutatók mögött kemény marketing tevékenység és szervezőmunka van, beleértve például a Bábel érsek által tíz hétvégére időzített egyházmegyei zarándoklatokat, mutat rá a marketingszakember, azonban kiemelte, hogy a helyi utazási irodáknak is kijut az érdem a szép mutatókból. – Visszatértek a charterhajók vendégei is a három utazási iroda közvetítésével. Örömmel mondhatom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján egymást erősítve tudunk velünk együttműködni, ami pedig szintén meglepetés, hogy az egyénileg érkező turisták, és az önszerveződő csoportok, mint a nyugdíjasklubok, osztálykirándulók összlétszáma eléri a 7.500 főt. Ez azért fontos, mert ezek az emberek, ha csak egy napra jönnek is, minden szolgáltatást helyben vesznek igénybe, amelyek egy kirándulást kiegészítenek – mondta Horváthné Csortán Krisztina.Kalocsai hírek

Januárban kezdődik a felvonulási terület kialakítása

Pakson egyeztetett stábjával Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Paks II. projekttel...

„Azt szeretnénk, hogy a fejlesztés az életminőséget javítsa, a versenyképességet növelje”

Becskeházi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó...

A magyarok többsége támogatja a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartását

A magyar lakosság 54 százaléka támogatja az új paksi blokkok építését – derül ki az MVM Paks...

Költöző szobrok és harangok, érkező régészek

Nem is olyan régen még arról írtunk, hogy a Szentháromság téren látványosan lelassultak az események...

Ütemezett áramszünetek augusztusban

Kiemelt felújítást végez a Nemzeti Közművek áramszolgáltatója Kalocsán, olvasható a szolgáltató...

Jazzdoktorok

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub (KKMK) legutóbbi estjének vendégei, Lakatos Ágnes és Csuhaj-Barna...

Megrendelték a bútorokat

Némi csalódást okoz azoknak, akik a kórház új reprezentatív bejáratán a „Nyitva” táblát...

Erzsébet tábor Zánkán

Az Eperföldi iskola 41 tanulója és négy kísérő pedagógus július 16-án utazott el Zánkára, hogy...

Lezárult a kalocsai tehetségkutató

Közel három hónapig tartotta lázban a várost Kalocsa első énekes tehetségkutató rendezvénye. Június...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Kalocsai küldöttség látogatott Olaszországba

Egy februári képviselő-testületi ülésen hangzott el először, hogy Kalocsát az Európai Települések és...

Lelkes civilek tisztították a Csajda kertet

Viharos napnak indult a vasárnap, ami akár a délután öt órára meghirdetett szemétszedési akciót is...

Méhecskék-finálé: tanulságos időszak zárult

Június 19-én délelőtt 11 órakor soron kívüli ülésre gyűltek Kalocsa városatyái. Elérkezett ugyanis a...

Nőt és férfit is akar a Thália vezetője

Kalocsa című darabjának karaktereihez keresi a rátermett amatőr színészeket a Thália Társulat,...

Németh László-díj Tamás Krisztinának

Június 1-jén pedagógusnap alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Eötvös József-,...

Megnyitott a Kalocsai Képtár

Az egykor zsinagógaként, majd könyvtárként működő épület immár Kalocsai Képtár néven várja a...

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként”...

Kalocsai focista is készül a Bajnokok Ligájára

Egy évvel meghosszabbította szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Honvéd hátvédje, a kalocsai...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

Musical-szuperkoncert Kalocsán helyi tehetségekkel

Hatalmas slágerek, nagy hangok, elismert színművészek és helyi feltörekvő tehetségek az érsekkerti...

Farkas Tibor hajósi kiállításáról

Július 30-án „Hasonló a hasonlónak örül” címmel kiállítás nyílt a kalocsai Farkas Tibor...

„A KDNP politikájában meghatározó a család, illetve a gyermeknevelés és annak segítése”

Múlt csütörtökön Kalocsa adott otthont a KDNP Bács-Kiskun megyei választmányi ülésének. Előtte...

50 éves osztálytalálkozó

A kalocsai leány iskola 1967-ben, a 8/b osztályban végzett tanulói osztálytalálkozót tartottak,...

Új díjat alapítottak a legjobb tanulóknak

Kiemelkedő teljesítményekkel, főleg országos versenyeken való előkelő helyezésekkel sikerült a...

Kalocsai alkotók Szabadkán

A „Pannon–Subotica” művésztelep meghívására június 17-én és 18-án kétnapos közös...

Galambriasztó a tisztább belvárosért

Nem, ne gondolja, hogy csak Önnek szúrt szemet, hogy Kalocsa belvárosa, konkrétan leglátványosabban...

VI. Kalocsai Ünnepi Könyvhét

Kalocsán hatodik alkalommal került megrendezésre az országos Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozat...

Farkas Ferenc kiállítása a Platánban

A Platán rendezvényközpont tavalyi megnyitása óta számtalan kiállításnak is adott már otthont. Idén,...

Nyolccal többen laknak majd a „fiúnevelőben”

Az amúgy nem vaskos, de folyamatosan fennálló várólistát szeretné felszámolni a Kalocsai...

„Az utcákon a gyűlölet vonult”

Az idézet Gerendás Péter – Bródy János Százéves pályaudvar című számából van. Először Kulka...

Elhunyt Kalocsa egykori tűzoltóparancsnoka

Kunsági Ferenc nyá. tű. alezredes, volt kalocsai tűzoltóparancsnok életének 63. évében elhunyt...

Megkezdődött a szavazás az „Év orvosa díj” odaítéléséről

A hagyományteremtés szándékával tavaly alapított és 2016. július 6-án, a Szent Kereszt Kórház...

Júliustól lép hatályba az új jövedéki törvény

Tavaly fogadta el az Országgyűlés az új jövedéki törvényt, amely számos változást hoz a jövedéki...

Miért hagyja az önkormányzat? Miért hagyják a város lakói?

Évek óta kínlódunk a főtér közlekedésével – mi különösen, akik a kertvárosból, a...

Köszönet és hála

Az általános iskolában végzős, 8. osztályos tanulóimnak – a szülők támogatásával,...

Óvatosságra int a katasztrófavédelem

Avartűz, égő fenyő, lángoló gabonatábla, kigyulladt bálázógép. Egy kis odafigyeléssel sok káreset...

A nyári autózás veszélyei

E héttől új rovatunk indul a Kalocsai Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából, a Kalocsai...

Megduplázták a nagystrand közönségét

A kánikulai napokon nagyjából 2500 ember szokott jegyet váltani a Szelidi-tó nagystrandjára –...

A csoda, amit együtt értünk el

Csodálatos három napon vagyunk túl: véget ért a XXV. Kék Madár Fesztivál. Minden program rekord...

Szülők munkája, gyerekszemmel

Az iparkamara szervezte Vállalkozók Hete programtól mondhatni távol áll a rajzpályázat műfaja, mégis...

Ötről hatra időseink védelmében

A közelmúltban célzott témában, az érintett témakört széles körből hívott közreműködőkkel...

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-e 2010. május 31. óta a Nemzeti Összetartozás Napja. Az Országgyűlés ugyanis ekkor fogadta...

Megduplázódott a kívánságok száma a Klotild-napon!

2016-ban mintegy 40 kívánság, 2017-ben közel 95 kívánság… Ezek a számok… s most nézzük...

Hamarosan kiderül, ki lesz a győztes

Nemsokára végére ér Kalocsa első zenei tehetségkutató versenye, a Hang Vagy. Június másodikán...

Hagyományos ünnepzáró koncert

Ha Pünkösd, akkor Pünkösdi Koncert, amelyből az idén a huszonnegyediket rendezték meg a Kalocsai...

Hárommilliót költhetnek számítógépekre

A Hankook Tire Magyarország Kft. pályázatot hirdetett Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyei telephelyű,...

Elrajtolt az idei gólyagyűrűzés

Múlt pénteken kezdődött és egy hétig tart megyénkben a gólya roadshow, azaz a fehér gólyák...

Ötven pártfogoltját látta vendégül az érsek

Ebéddel és tárlatvezetéssel készültek Kalocsán a Wojtyla Ház támogatta nehézsorsúaknak.

Országos közlekedési versenyen remekelt a kalocsai család

Az idén hatodik alkalommal rendezte meg az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság az ország...

Harmadszor is Kalocsa a legjobb csapat

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati Dolgozók Szabadidősport...

Ugyanazt a helyet fosztották ki

Látszólag nem egy bűnbandához tartoztak, mégis sikerült lebuktatni azt a csapatot, amelyik egy...

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett...

Kalocsán a Politikai Elítéltek Közössége

Május 26-án a tagságában több mint háromszáz egykori börtönviselt nőt és férfit tudó Politikai...

Izmos testben derűs lélek!

Az idei hagyományos István napok hetében április elején a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a...

Filmkészítők sikeres csapata

A Kalocsai Nebuló EGYMI hon- és népismereti szakköre évek óta lelkes résztvevője a Centropa...

Elvágott bizalom

Elkeseredett és felháborodott lakók kerestek meg a Széchenyi lakótelep egyik lépcsőházából azzal,...

Erdélyország titkai

A Határtalanul! pályázati program keretében 2017. május 14-20. között, Kalocsa Város Önkormányzata...

A kalocsai pedagógusnap politikai kérdés lett?

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június...

Középpontban a munkából élők és a családok

Május 31-én, kalocsai irodájában tartott sajtótájékoztatót Font Sándor országgyűlési képviselő, aki...

Újabb tízmilliókat költenek a sportcsarnokra

A Kalocsai Kézilabda Club május végén tartott közgyűlésén hangzott el, hogy idén mekkora bevételre...

Az elmaradt(?) pedagógusnap margójára

Mert persze nem maradt el, hiszen a gyerekek, szülők az iskolákban a maguk módján és eszközeivel...

Konferencia és családi programok a TEIT-napon

Szombaton három helyszínen, a volt nagyszeminárium épületében két helyen, valamint az Érsekkertben...

Újra kell tárgyalni a költségvetés módosítását

A kalocsai képviselő-testület múlt heti ülésén történt, pedagógusnappal kapcsolatos napirend előtti...

„Csendesen” zártak évet az önkormányzat káeftéi

A kalocsai képviselő-testület „zajosabbra” sikerült, költségvetési rendeletmódosításról...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Zséda!

Zsédenyi Adrienn, vagy, ahogyan a közönség ismeri: Zséda a magyar könnyűzenei élet egyik...

Kitüntetések a Honvédelem Napja alkalmából

A Honvédelem Napja alkalmából Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vehette át a honvédelmi...

Életmentő gépet kapott kórházunk

Több mint félmillió forint értékű, életmentő, csecsemő-lélegeztető géppel lett gazdagabb a...

A Kálvária és a szökőkutak kálváriája

Némi pontosításra szorul a cím. A problémák egy része ugyanis nem megoldódott, hanem megoldották...

Méltán lehetünk büszkék rájuk

Zsúfolásig megtelt az Érsekkert szabadtéri színpadának nézőtere május 27-én, szombat délután. 16...

Gyereknap a bölcsődében

Idén május 17-én került megrendezésre bölcsődei gyereknap, ahová minden jelenlegi és volt bölcsis...

A honvédelemmel összeforrt életpálya

A Tomori Pál Városi Könyvtár „Tudásklub” című sorozatának legutóbbi előadását Bóna Pál...

Kiemelt arany és nívódíj a Kis bokrétának

Huszonkét csoportos mezőnyben lettek többszörösen a legjobbak a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú...

Nem enged az LMP a paksi népszavazásból

Eddig háromszor dobta vissza a Nemzeti Választási Iroda a Lehet Más a Politika népszavazási...

Készenléti rendőrökbe futott

Kalocsai boltból akart ruhákat lopni egy helyi fiatalkorú, akit, mivel fel is lökte az eladót,...

A természet „három csapása” a gazdákra

Szokás mondani, hogy a májusi eső aranyat ér. Ez így is van, csak nem akkora mennyiségben, amennyi...

Hetedik alkalommal szálltak vízre a Sárkányhajók

Az elmúlt hétvégén már hetedik alkalommal rendezte a Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági...

Kalocsa és környéke iskoláinak kitűnő és jeles tanulói a 2016-2017-es évben

Általános iskolák: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Kitűnő tanulók:...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Pálos Hanna

A fiatal és tehetséges színésznő Duncan Macmillen: Lélegezz című darabjában lép fel Kalocsán Nagy...

BRK-találkozó a Diófa vendéglőben

Május 13-án hangos zsongás, tere-fere töltötte be a Diófa vendéglőt. A Bácska Kereskedelmi...

Életre szóló cél: a harmatfű termesztésének kidolgozása

A cikk egy fiatal kutatóról szól, aki el mert indulni egy járatlan úton, bízott önmagában, türelmes...

Domokos Julianna: ha kell, a semmiből adok!

Utolsó írásához érkezett egy szűk hónapja indított sorozatunk. Anno ugyanis, amikor hírt adtunk...

Lezajlott a harmadik válogató

Május 26-án, pénteken lezajlott a Hang Vagy nevet viselő kalocsai tehetségkutató harmadik, egyben...

Koreográfiáért és játékosságért is nyertek

A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Palánta csoportja és a Liszt Ferenc AMI Bokréta csoportja...

Friss Windows kell a zsarolás ellen!

Az elmúlt egy hónapban a világ minden táján, így Magyarországon is felütötte a fejét a beszédes nevű...

Elhúzódik az új épületszárny használatbavételi eljárása

Idén januárban még teljes fordulatszámon pörgött a Kalocsai Szent Kereszt Kórház egymilliárd forint...

Mérlegen az oktatás és a finanszírozása

A Nemzeti Pedagóguskar kezdeményezésére oktatással kapcsolatos konferenciasorozat zajlik az...

A belvárosból: részeg autós, kettétört fa és madárpiszok

A legkevésbé sem pozitív értelemben áll mozgalmas hét Kalocsa szíve, azaz a sétálóutca és a...

Tisztelgés Schöffer Miklós emléke előtt

Negyedik alkalommal rendezték meg a Nicolas Schöffer Gyűjteményben a művész emléke előtt tisztelgő...

Nyílt nap a mentősöknél

Május 20-án 9-13 óra között érdekes programokkal várta a kalocsai mentőszolgálat az érdeklődőket a...

Szeitz Tibor, az „elsősegélynyújtás nagykövete”

Ahogy azt korábbi írásunkban ígértük, hétről hétre közelebbről bemutatjuk a megyei Vöröskereszt idei...

Megmutatták hangjukat a gyerekek is

Május 19-én, pénteken ismét a Platán Rendezvényközpont adott helyet a Hang Vagy nevet viselő...

Féláron diákjegy és szimfonikusok a nagytemplomban

„Az én feladataim lassan véget érnek”, mondta Lakatos György fagottművész, városunk...

Anyák napi elsőáldozás

Május első vasárnapján 55 fehér ruhába öltözött kisdiák vehette magához életében először Krisztus...

A népszerű színművész legutóbb a Kincsem főszerepében volt látható

A XXV. Kék Madár Fesztivál fantasztikus programkínálatának egyik legizgalmasabb eleme a színházi...

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál...

TEIT családi sportnap lesz júniusban

Június első hétvégéjén ismét egy tartalmasnak ígérkező programmal bővült a megújult Érsekkertre,...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

Vizsgálják a Vajason történt olajszennyezést

Amint arról helyszíni szemle nyomán lapunk is beszámolt, a Sárköz és vízrendszerén, vagyis a...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás