Amint feltűnnek a régészek…

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

2017.08.20 20:01    |    V.I.  

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként” emlegetni, annál is inkább, hiszen ha valamit a Főszékesegyház vagy az Astriceum megújulásának éveiben megtanulhattunk, az, hogy attól, hogy valami nincs a szemünk előtt, még egyáltalán nem biztos, hogy nyugalomban van. Az érsekség térrekonstrukciós erőfeszítései jelenleg nyugvóponton állnak, hiszen amíg nem jönnek a régészek és nem végzik el a törvényileg előírt feltárásokat, az építkezés sem folytatódhat. E felől azonban biztató híreket kaptunk a beruházást koordináló Vörös Márta egyházmegyei főépítésztől, aki emellett sok-sok izgalmas fejleményről beszámolt lapunknak adott interjújában.
Az utóbbi hetekben-hónapokban azt láthattuk, hogy a téren látható korábbi munkáspezsgés mintha alábbhagyott volna. Mi ennek az oka?

– Az, hogy sajnos nem tudtunk időben elindulni a régészeti munkákkal. Ennek több oka is volt, de ezek az akadályok mostanra remélhetőleg elhárulnak. Bízom abban, hogy egy-két héten belül elkezdődhetnek a feltárások, amelyek igen költséges, de szükséges folyamatok a térrekonstrukció érdekében.

sztharomsagter1_450
 

Talán évek óta nem volt annyira „tiszta” a Szentháromság tér, mint manapság. Ennek tehát az egyetlen oka, hogy előkészített terepen várják a régészeket?

– Részben. Másrészt pedig az, hogy a turizmus és az egyházi ünnepek számára egyaránt meg tudjunk nyitni. Ezek többnyire nagy létszámú események, most is éppen egy papszentelésre készülünk. Szerettük volna már ahhoz segíteni a látogatóinkat, hogy mindhárom épületünket, vagyis az Astriceum Érseki Múzeumot, a Főszékesegyházat és az Érseki Kastélyt egyaránt akadálytalanul elérjék, még akkor is, ha nincs minden száz százalékosan készen.

Mint például?

– Mint például az Érseki Kastély homlokzat-felújítása, ami még hátra van. A kerti munkák a kastély és az Astriceum udvarán is folyamatban vannak, utóbbinak készülnek a kovácsolt vaskapui is, amelyek gyönyörű, egységes képet fognak nyújtani. A Szentháromság téren pedig oly’ módon indulnak majd a munkák, hogy a jelenlegi teret felparcellázzuk, és mindig egy-egy téglalap-alapú területen folynak majd a feltárások, és amint egy egységgel végeznek, mi ott burkolunk, a régészek pedig egy újabb parcellában kezdenek dolgozni. Ez elég csiki-csuki eljárásnak tűnik, viszont így a látogatók is folyamatosan körbejárhatnak majd egy-egy feltáruló területet, így érvényesülni fog a korábban említett látványrégészet, amivel kárpótolnánk őket azért, hogy még vannak folyamatban lévő munkálatok. Ez a lehetőség egyébként az egész évben biztosított lesz, de bízom abban, hogy 2017-ben talán még a burkolással is végezni fogunk.

sztharomsagter5_479
 

Korábban elhangzott a sajtóban, hogy novemberre tervezték a tér átadását, ami egybecseng azzal, hogy ekkortájt érkezik majd Orbán Viktor miniszterelnök Kalocsára dr. Bábel Balázs érsek meghívására. Ezek szerint ez a terv papíron marad?

– Nem, nem marad papíron. A novemberi valóban egy tervezett időpont volt, amit a régészet indításának csúszásával nem tudom, hogy tudunk-e tartani. Nyilván az időjárástól is nagyban függ, hogy milyen ütemben haladunk majd a térrekonstrukcióval, nem beszélve azokról a leletekről, objektumokról, amelyek előkerülnek a földből, bár, várhatóan itt főleg sírok tárulnak majd fel. A november 12-i miniszterelnöki látogatás egy olyan ünnepélyes szentmise alkalmából történik, amellyel hálát kívánunk adni mindenkinek, így a kormánynak is, akik nem kis összeggel támogattak bennünket, bár hozzáteszem, hogy jelentős, legalább a támogatással egyenlő, saját kiadásai voltak az egyháznak is a beruházás finanszírozására. Ezt az ünnepséget akkor is megtartjuk, ha addig nem leszünk teljes mértékben készen a térrel!

sztharomsagter3_450
 

Azt lehet már látni, hogy mi az, ami a legnagyobb fejtörést okozza majd ebben a munkafázisban?

– Van egy olyan probléma, amelyet hosszú távon kell majd megoldani, nevezetesen, hogy a második székesegyháznak a déli keresztház-sarka belóg a Kossuth Lajos utca úttestének a burkolata alá, amit muszáj feltárnunk. Magyarán legalább addig, amíg ez megtörténik, muszáj lesz majd korlátozni a forgalmat annak környékén, de vizsgáljuk a lehetőségét annak is, hogy hogyan lehet a városhoz méltó, összefüggő sétálóterévé alakítani a Szentháromság teret.

Magyarán a Kossuth és a Szent István, illetve a Kossuth és a Hunyadi utca találkozásánál lévő útszakasszal kell majd valamit kezdeni idővel. Erről nem túl korai még beszélni?

– Olyan szempontból nem, hogy mivel most vizsgálják felül a városrendezési tervet, most kellett beadnunk, és be is adtuk a problémát felvető dokumentációt, amelyre várjuk a reakciót. Felajánlottuk természetesen, hogy ebben a munkában forgalomtechnikailag is részt veszünk, de a kulturális-történeti értékek romjainak állagmegóvás megkívánja, hogy azoktól megfelelő távolságba terelődjön a gépjármű-forgalom idővel.

Kimondhatjuk most már, hogy a nagytemplom mellett, jelenleg fedetten álló terület és azon egység, amiről most beszélünk majdan egy összefüggő romkertet fog alkotni Kalocsa szívében?

– Igen, kimondhatjuk. Nem is akármilyen romkertről beszélünk! Olyan romkert lesz ez, amely egységesen, a templom alatti területtel együtt nem csak vizuálisan lesz érzékelhető, de be is lehet majd járni azt, nem beszélve arról, hogy a Szent István kori templom is szögtörésben áll a jelenlegi barokkal, és az jelentős mértékben kibújik a barokk templom alól. Ezt üvegkorláttal fogjuk körbevenni, és az egész területet körülsétálhatóvá tesszük, így testközelből hozzá lehet majd férni az 1000, illetve az 1200-as években épült falakhoz.

Ha már körüljárhatóság, legutóbbi beszélgetésünk alkalmával elhangzott, hogy a harangok tornyokba történő visszaköltöztetésének a függvényében dől majd el, mikortól mehetnek fel látogatók a templomtornyokba…

– Jelenleg a déli torony harangszékéhez dolgozom anyagbeszerzésen, de nagyon nehéz a piacon olyan méretű, keresztmetszetű és mennyiségű tölgyfához jutni, amire szükségünk van. Mindazonáltal elmondhatom, hogy rövidesen elindul a déli torony harangszékének az építése is, hogy a többi négy harang is felköltözhessen a toronyba.

Visszatérve egy gondolat erejéig a Szentháromság térre – mi történik a szobrokkal? Arról már olvashattunk, hogy valamennyi mozdulni fog a jelenlegi helyéről. Ez a folyamat hol tart és hogyan fogják kivitelezni?

– Az újrafaragott Szentháromság oszlop rövidesen felépülhet majdnem pontosan ott, ahol jelenleg a világháborús emlékmű áll. Már szinte minden eleme készen van. Ezzel párhuzamosan látható, hogy az Astriceum kőtára is alakul, amely térérzetben összenyitja a Múzeum kertjét a kastély kertjével, de az átjárást persze üvegfal fogja akadályozni. Ennek az érzetnek a biztosítására egyébként mindenütt nagy gondot fordítottunk. Az említett kőtárban rövidesen visszaköszönnek majd a régi oszlop restaurált elemei, valamint azok a kövek, amelyeket a székesegyház feltárása során nyertünk ki. Visszatérve a Szentháromság oszlopra, az véleményem szerint két hónapon belül már ott tornyosul majd a téren, amivel egyetemben elsőként mozdul majd a Szent Istvánt ábrázoló szobor. A Liszt-szoborról még nem merek konkrétumot mondani, de tény, hogy annyira a fák oltalmában van, hogy szinte nem is látszik közöttük. Lehet, hogy kissé kijjebb lép majd arról az árnyékos területről. Utána olvastam egyébként a korabeli dokumentumokban, hogy maga a szobor tervezője is reklamált a felől, hogy a fák között nem érvényesül eléggé a szobor, amelyet ő maga magasabb talapzatra is tervezett.

Egyetlen jelenlegi szobor sorsáról nem esett szó, ami várhatóan ugyancsak az elsők között költözik, a világháborús együttes!

– Ez is a téren marad. A templom északi oldalára kerül majd arra a nyitott, zöld felületre, amely a parkolók felé esik. Szerencsés szerencsétlenség, hogy azon a területen nemrég dőlt ki egy elkorhadt, öreg fa, így ideális körülmények teremtődtek a szoborcsoport számára, amely mintegy megnyitja majd az Asztrik teret, festői képpel a háta mögött. De mindennek az előfeltétele a régészeti munkálatok elvégzése. Ezeket a feladatokat mi már régen el tudtuk volna látni, ha elkezdődnek a feltárások.

Tehát amint azt látjuk, hogy a téren megjelennek a régészek, arra számíthatunk, hogy ismét dinamikus munka kezdődik?

– Pontosan. Az ütemezést úgy tervezzük, hogy minden szobrot akkor mozdítsuk meg, amikor a végleges helyén lefolytak a feltárások és a szükséges alépítményi munkák. Ez egy viszonylag gyors eljárás, értendő ez alatt, hogy néhány hét alatt levezényelhető.

Ahol pedig beszélgetünk, az Astriceum Érseki Múzeumnak egy olyan helyisége, ami jól látom, hogy a látogatók számára épp megnyíló félben van a régi, történeti épületszárnyból, ahová eddig nem lehetett bejárni?

– Igen, a történeti épület azon részén vagyunk, amelynek falain két-három jelentős korból, de főképp a XIX. század második feléből származó historizáló, történeti festések bújtak elő, amelyek önmagukban is hatalmas értéket jelentenek úgy egyházi, mint kultúrtörténeti szempontból. Ezek rekonstrukciója olyan stádiumba érkezett, ami látványos. Nehéz, hosszadalmas, két éve tartó folyamat csúcsosodik most ki a restaurátorok keze nyomán.

Most azokról a helyiségekről beszélünk, ahová a Katona István-ház kincstári gyűjteménye kerül az Astriceum Érseki Múzeumba?

– Igen, de az ottani kiállítás át fog rendeződni, tehát nem változatlan formában fog felköltözni az emeleti szintekre, amikor végleges helyükre kerülnek a Kincstár tárgyai. Az épület földszintjén a hosszú távú cél, hogy munkahelyiségek, raktár- és dolgozóhelyiségek alakuljanak ki, hiszen a tárgyaink feldolgozásához hely kell. Ezek jó része eddig egy értékszobában összezsúfolva várta, hogy megmutassuk őket a nagyközönség számára. Jelenleg egy látványos, szép kiállításon dolgozunk, amelyről eddig semmit nem árultunk el, mert meglepetésnek szánjuk.

Ebben a pillanatban tehát milyen elrendezésben és mi minden látható az Astriceum Érseki Múzeumban? Illetve, ha már szóba került, kíváncsiskodhatunk a meglepetés-anyag felől is?

– Most Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása látható a földszinten, amelyet egyébként nagylelkű ajándékként megkaptunk az alkotótól. Ez a gyűjtemény felköltözik majd a történeti épület kastély-felőli részének második emeletére, amelynek a másik szárnyában egy Prokop Péter kiállítás fog megnyílni néhány hónapon belül. A Szekeres-kiállítás helyén egy „Ars Sacra, Ars Liturgica” című időszaki tárlat nyitásán dolgozunk, hiszen Szekeres Erzsébet profán megfogalmazású textíliái a hitbeli kérdések megélését boncolgatják, míg a most összeálló kiállítást alkotó liturgikus textileken és tárgyakon megjelenő liturgikus világ úgymond „profi” ábrázolása olvasható majd le.

sztharomsagter2_450
 


Több mint egy Kalocsányi látogató – eddig!

Az Astriceumban jártunkkor találkozunk az érsekség marketing-koordinátorával, Horváthné Csortán Krisztinával is, aki örömmel tudatta érdeklődésünkre, hogy ez idáig 16.500 látogatója volt a megújult és újonnan megnyílt kalocsai egyházi értékeknek. A város részéről, a Kalocsa Szíve Program projektmenedzsere által meghatározott évi 22.500 fős látogatói mutató, melyet az érsekségnek kell teljesítenie, talán nem elkiabálva, de már most biztosítottnak látszik, hiszen a városban közismerten a nyári hónapokban sokszorozódik a megforduló turisták száma. Az eddigi mutatók mögött kemény marketing tevékenység és szervezőmunka van, beleértve például a Bábel érsek által tíz hétvégére időzített egyházmegyei zarándoklatokat, mutat rá a marketingszakember, azonban kiemelte, hogy a helyi utazási irodáknak is kijut az érdem a szép mutatókból. – Visszatértek a charterhajók vendégei is a három utazási iroda közvetítésével. Örömmel mondhatom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján egymást erősítve tudunk velünk együttműködni, ami pedig szintén meglepetés, hogy az egyénileg érkező turisták, és az önszerveződő csoportok, mint a nyugdíjasklubok, osztálykirándulók összlétszáma eléri a 7.500 főt. Ez azért fontos, mert ezek az emberek, ha csak egy napra jönnek is, minden szolgáltatást helyben vesznek igénybe, amelyek egy kirándulást kiegészítenek – mondta Horváthné Csortán Krisztina.Kalocsai hírek

Hamarosan lehívják az orosz hitel első részletét

Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a Portfolio...

Áder János is eljön Szent Asztrik ünnepére

Néhány hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy november 12-re nagyszabású hálaadó szentmisét...

Újra összeültek a járás polgármesterei

Okosabban kihasznált pályázati keretekről, a Duna-hídhoz kötődő közutak felújításáról, valamint...

Volt bőr a képén az idős néni átverőjének

Egy hetven feletti asszonyt rövidített meg trükkös csaló, aki a kalocsai Széchenyi lakótelepen...

„Az egyiknek épp azért tetszik, amiért a másiknak nem”

1945-ben született Császártöltésen. Kalocsán érettségizett, majd tanulmányait a szegedi...

Talán jövőre megvalósulhat a Miskei úti közvilágítás-fejlesztés

A Miskei úti lakóközösség részére szervezett „lokális” fórumon került elő a környék...

Jubileumi alkotótábor kérdőjelekkel

Augusztus 13-án, vasárnap délelőtt nyílt meg a Városi Galériában a XXV. Kalocsai Képzőművész...

Két keréken az egyirányú utcában

Mint azt múlt heti számunkban megírtuk, a kalocsai Városi Baleset-megelőzési Bizottság hétről hétre...

Tizennégy szupergép a tanműhelyben

Június elején számolhattunk be arról, hogy a kalocsai Dózsa György középiskola komoly anyagi...

A NAV levelet küld a tartozásról, túlfizetésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt...

ОРЛЁНОК – tábor a Fekete-tenger mellett

Június 23. és július 13. között nekem és a Kalocsai Szent István Gimnázium néhány másik tanulójának:...

A hőségben megnégyszereződött a kórházba került betegek száma

Múlt héten csütörtök délután 17 órakor már harmadfokú volt a hőségriasztás, így amikor pokoli, kint...

Múltidéző tábor a múzeumban

A Viski Károly Múzeum idén egy új napközis táborral készült a nyári vakációra. A Múltidéző táborba...

Ezüst fokozatú kiváló fotóművész lett Bedi Gyula

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Táborozni vitték a roma gyerekeket

A Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az EMMI pályázatán nyerte el egy balatoni tábor teljes...

Angolul és németül varázsolhattak az ifjú mágusok

Kalocsán a Kids Club gyermekek számára idegen nyelv játékos oktatására szakosodott iskolát és annak...

Mozgássérült gyermekeket vittek táborozni

A Magyar Vöröskereszt Kalocsai Szervezete 15 fővel utazott Balatonfenyvesre július első felében,...

Kisinas tábor általános iskolásoknak

A Bajai Szakképzési Centrum két kalocsai középiskolája, a „Dózsa” és a...

A Bátrak Útján: tartalékos század alakul Kalocsán

Egy új önkéntes tartalékos formát alakít ki a Magyar Honvédség (MH), amely járási alapokon működő,...

A kétéltű

Engert Péter amerikai fesztiválokra próbálja bejuttatni az ezüstérmes paralimpikon, Suba Róbert...

Kötetbe foglalt érseki gondolatok

Az elmúlt hétfőn az Astriceum Érseki Múzeumban mutatta be a sajtó számára „Asztrik érsek...

Fekete Antal marad a Dózsa igazgatója

A pedagógus tavaly külsős és egyedüli pályázóként indult a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Túlterhelt a kórházi labor

Ebben a formában egyelőre csak elméleti szinten lehetséges, de valamelyest lehetne tehermentesíteni...

Lemondtak a pályázat megvalósításáról

A városi önkormányzat tavaly novemberben hozott határozatot arról, hogy elektromos töltőállomást...

Felelős állattartás (2.)

Az elmúlt hetekben megpróbáltuk körüljárni a címben megfogalmazott témát. Törekvésünk kiindulópontja...

A terítéken: szociális lakások, TDM, KFC, TOP és egy szétvert kamera

Bár kétségkívül a július eleji képviselő-testületi ülés legmarkánsabb napirendi pontja, ahogy azt...

Felelős állattartás

Lapunk 27. számában foglalkoztunk az állatmentés terén munkálkodók tapasztalataival (Gazdájának...

Szeptembertől már hivatalosan is sportiskolaként működnek

Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola. Ez lesz az új neve annak az iskolának, ahol közel...

Újabb nyertes pályázatok 600 milliós értékben

Hétfőn tartott városházi sajtótájékoztatón ismét örömteli bejelentések hangzottak el sikeres...

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat

Kalocsa Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához....

Aláírásgyűjtés indul szag-ügyben

Kerülgethetjük, szépíthetjük, körülírhatjuk, de bizony az a szag, ami időről időre, rossz széljárás...

A bútorok novemberben érkeznek

Újabb nagy, már majdnem véglegesnek tekinthető lépéssel lett közelebb a Kalocsai Szent Kereszt...

Bemutatták a Paks II. új arculatát

Paks II. Atomerőmű Zrt. néven működik tovább a két új blokk megvalósításért felelős projekttársaság....

Döntések és választások

Lassan öt éve, hogy megújult formában, új vezetéssel működik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Domján...

Megújulóban a Közétkeztetési Intézmény főzőbázisa

Mint emlékezetes, májusban döntött arról a kalocsai városvezetés, hogy pályázatot nyújt be a...

Több mint hatszáz csőtörés a tavalyi mérleg

A múlt héten volt egy rövid időszak, amikor teljes szélességében le kellett zárni a forgalom elől a...

A fa második élete

A fa csodálatos élőlény: hatalmas, gyönyörű, titokzatos. Árnyékot ad, búvóhelyet madárnak,...

Rendszeresen szondáztatnak Szeliden

A tömegrendezvények idején főleg szondáztató járőrökből, a többi időszakban traffipaxból lesz több a...

Dr. Bálint József: majd a lakosság megmondja, jól dolgoztam-e

A július eleji képviselő-testületi ülést követően több kérdés is felmerült, amelyek tisztázására...

Hol lesz a végleges helye a szobroknak?

Lapunkat többen megkeresték, és olvasói rovatunkban is pár hete helyt adtunk egy olyan témájú...

Polgárőr és családi nap Szeliden

A Szelidi-tó adott otthont az idei esztendőben a XVIII. Bács-Kiskun Megyei Polgárőr és Családi nap...

A „sosemvolt” kalocsai KLIK-irodáról

Mint arról lapunk hasábjain olvashatott, dr. Angeli Gabriella képviselő a testület június végi...

Eljött az összegzés és a visszavonulás ideje

Megvan az ideje a vetésnek és az aratásnak. Minután az utóbbi megtörténik, összegezni kell, majd...

A beteg mindenekelőtt, vallja „Az év orvosa”

Ha tehetné, 48 órára tágítana egy munkanapot, hogy mindenre ideje jusson, és ha tehetné, sokkal több...

Zenetábor

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület a városi önkormányzat támogatásával egyhetes zenei tábort...

Néprajzi konferencia a Viskiben

„Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény; Pillanatképek a mai...

Vállalkozói építményadó-emelés Kalocsán

Bár a tavaly ősszel belengetettnél mérsékeltebb, végső soron viszont mégiscsak megemelt vállalkozói...

Kiállítás öt évtized néptáncosairól

A kalocsai néptánc, zene és viselet hatalmas értéke és büszkesége városunknak. Ezt a kincset ma is...

„Megismerni egymást, egymás kultúráját, és örülni, nevetni, mulatni önfeledten”

Július 4-én, szerdán a lakosság által igen kedvelt, Szent István király úti menettánccal kezdődött a...

Nyár, avagy „alkalom szüli a tolvajt”

A nyári hónapok sokunk számára szabadabban telnek az év többi részénél. Ilyenkor kirándul, utazik...

Ne a csalóktól szerezzük be a téli tüzelőt

Országjáró szélhámosokat gyanít az elmúlt hetekben hozzájuk érkezett bejelentések alapján a Kalocsai...

Kalocsán miért, más városokban miért nem?

Az elmúlt heti testületi ülésen napirend előtti felszólalásában dr. Angeli Gabriella képviselő...

Mindennapi szépségeink képeken

Amit megszoktunk, azt szinte észre sem vesszük, olyan természetes, és elmegyünk a környezetünkben...

Autóbalesetben hunyt el a KKC kapusa

Megdöbbent, megrendült miértek sorakoznak egymás után. Ezekre a miértekre azonban soha nem fogunk...

Toporog a Fűszerpaprika gigaberuházása

Márciusban számolt be arról Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója, hogy a...

Dr. Göcsei Zsuzsanna vette át az „Év orvosa Díjat”

Idén június 30-án, pénteken a Kalocsai Főszékesegyházi Kórus közreműködésével tartották meg a...

Közösségi szolgálatosok a Logikusakk táborban

Évről évre benépesül nyaranta egy hétre Mácsaszálláson az egyik út menti tanya. Tizenöt éve tartja...

Egy különleges éjszaka a múzeumban

A réges-régi mondás szerint ott van a szívünk, ahol a kincsünk. Ez még napjaink rohanó világában is...

A TEIT és az atomerőmű: csendes csörték, zajos sikerek

Kalocsán, a június elején megrendezett „25 éves a TEIT” elnevezésű tudományos...

Ismerd meg, fogadd el, működj vele együtt!

Talán így lehetne a legrövidebben megfogalmazni annak az országos pályázatnak a lényegét, amelyet...

„Gazdájának társa akar lenni, ebben talál magára, ez a kutyalét lényege”

A gondolat Alice Hoffmann amerikai írónőtől származik. Lehet, nem mindenki ért vele egyet, nekem...

Kikanyarodott elé, összeütköztek

Július 3-án, hétfőn két autó ütközött Kalocsa és Bátya között, az 51-es úton. Az egyik sofőr és utas...

Rendészeti diákoknak szimuláltak balesetet

Sikerrel rá is ijesztettek a dózsás tanulókra a kalocsai rendőrök, mivel a helyszíni tudósítások...

Rangos díj a Pata Kft.-nek

A Pata József Gépipari Kft. tulajdonosai, Pata József és lánya, dr. Pata Ildikó a mai napon a cég...

A Paks II. interaktív kamionja ősszel folytatja útját

Egymásnak adták a kilincset Paks II. interaktív kamionjában a fesztiválozók, idén nyolc rendezvényen...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

Vizsgálják a Vajason történt olajszennyezést

Amint arról helyszíni szemle nyomán lapunk is beszámolt, a Sárköz és vízrendszerén, vagyis a...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás