Amint feltűnnek a régészek…

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

2017.08.20 20:01    |    V.I.  

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként” emlegetni, annál is inkább, hiszen ha valamit a Főszékesegyház vagy az Astriceum megújulásának éveiben megtanulhattunk, az, hogy attól, hogy valami nincs a szemünk előtt, még egyáltalán nem biztos, hogy nyugalomban van. Az érsekség térrekonstrukciós erőfeszítései jelenleg nyugvóponton állnak, hiszen amíg nem jönnek a régészek és nem végzik el a törvényileg előírt feltárásokat, az építkezés sem folytatódhat. E felől azonban biztató híreket kaptunk a beruházást koordináló Vörös Márta egyházmegyei főépítésztől, aki emellett sok-sok izgalmas fejleményről beszámolt lapunknak adott interjújában.
Az utóbbi hetekben-hónapokban azt láthattuk, hogy a téren látható korábbi munkáspezsgés mintha alábbhagyott volna. Mi ennek az oka?

– Az, hogy sajnos nem tudtunk időben elindulni a régészeti munkákkal. Ennek több oka is volt, de ezek az akadályok mostanra remélhetőleg elhárulnak. Bízom abban, hogy egy-két héten belül elkezdődhetnek a feltárások, amelyek igen költséges, de szükséges folyamatok a térrekonstrukció érdekében.

sztharomsagter1_450
 

Talán évek óta nem volt annyira „tiszta” a Szentháromság tér, mint manapság. Ennek tehát az egyetlen oka, hogy előkészített terepen várják a régészeket?

– Részben. Másrészt pedig az, hogy a turizmus és az egyházi ünnepek számára egyaránt meg tudjunk nyitni. Ezek többnyire nagy létszámú események, most is éppen egy papszentelésre készülünk. Szerettük volna már ahhoz segíteni a látogatóinkat, hogy mindhárom épületünket, vagyis az Astriceum Érseki Múzeumot, a Főszékesegyházat és az Érseki Kastélyt egyaránt akadálytalanul elérjék, még akkor is, ha nincs minden száz százalékosan készen.

Mint például?

– Mint például az Érseki Kastély homlokzat-felújítása, ami még hátra van. A kerti munkák a kastély és az Astriceum udvarán is folyamatban vannak, utóbbinak készülnek a kovácsolt vaskapui is, amelyek gyönyörű, egységes képet fognak nyújtani. A Szentháromság téren pedig oly’ módon indulnak majd a munkák, hogy a jelenlegi teret felparcellázzuk, és mindig egy-egy téglalap-alapú területen folynak majd a feltárások, és amint egy egységgel végeznek, mi ott burkolunk, a régészek pedig egy újabb parcellában kezdenek dolgozni. Ez elég csiki-csuki eljárásnak tűnik, viszont így a látogatók is folyamatosan körbejárhatnak majd egy-egy feltáruló területet, így érvényesülni fog a korábban említett látványrégészet, amivel kárpótolnánk őket azért, hogy még vannak folyamatban lévő munkálatok. Ez a lehetőség egyébként az egész évben biztosított lesz, de bízom abban, hogy 2017-ben talán még a burkolással is végezni fogunk.

sztharomsagter5_479
 

Korábban elhangzott a sajtóban, hogy novemberre tervezték a tér átadását, ami egybecseng azzal, hogy ekkortájt érkezik majd Orbán Viktor miniszterelnök Kalocsára dr. Bábel Balázs érsek meghívására. Ezek szerint ez a terv papíron marad?

– Nem, nem marad papíron. A novemberi valóban egy tervezett időpont volt, amit a régészet indításának csúszásával nem tudom, hogy tudunk-e tartani. Nyilván az időjárástól is nagyban függ, hogy milyen ütemben haladunk majd a térrekonstrukcióval, nem beszélve azokról a leletekről, objektumokról, amelyek előkerülnek a földből, bár, várhatóan itt főleg sírok tárulnak majd fel. A november 12-i miniszterelnöki látogatás egy olyan ünnepélyes szentmise alkalmából történik, amellyel hálát kívánunk adni mindenkinek, így a kormánynak is, akik nem kis összeggel támogattak bennünket, bár hozzáteszem, hogy jelentős, legalább a támogatással egyenlő, saját kiadásai voltak az egyháznak is a beruházás finanszírozására. Ezt az ünnepséget akkor is megtartjuk, ha addig nem leszünk teljes mértékben készen a térrel!

sztharomsagter3_450
 

Azt lehet már látni, hogy mi az, ami a legnagyobb fejtörést okozza majd ebben a munkafázisban?

– Van egy olyan probléma, amelyet hosszú távon kell majd megoldani, nevezetesen, hogy a második székesegyháznak a déli keresztház-sarka belóg a Kossuth Lajos utca úttestének a burkolata alá, amit muszáj feltárnunk. Magyarán legalább addig, amíg ez megtörténik, muszáj lesz majd korlátozni a forgalmat annak környékén, de vizsgáljuk a lehetőségét annak is, hogy hogyan lehet a városhoz méltó, összefüggő sétálóterévé alakítani a Szentháromság teret.

Magyarán a Kossuth és a Szent István, illetve a Kossuth és a Hunyadi utca találkozásánál lévő útszakasszal kell majd valamit kezdeni idővel. Erről nem túl korai még beszélni?

– Olyan szempontból nem, hogy mivel most vizsgálják felül a városrendezési tervet, most kellett beadnunk, és be is adtuk a problémát felvető dokumentációt, amelyre várjuk a reakciót. Felajánlottuk természetesen, hogy ebben a munkában forgalomtechnikailag is részt veszünk, de a kulturális-történeti értékek romjainak állagmegóvás megkívánja, hogy azoktól megfelelő távolságba terelődjön a gépjármű-forgalom idővel.

Kimondhatjuk most már, hogy a nagytemplom mellett, jelenleg fedetten álló terület és azon egység, amiről most beszélünk majdan egy összefüggő romkertet fog alkotni Kalocsa szívében?

– Igen, kimondhatjuk. Nem is akármilyen romkertről beszélünk! Olyan romkert lesz ez, amely egységesen, a templom alatti területtel együtt nem csak vizuálisan lesz érzékelhető, de be is lehet majd járni azt, nem beszélve arról, hogy a Szent István kori templom is szögtörésben áll a jelenlegi barokkal, és az jelentős mértékben kibújik a barokk templom alól. Ezt üvegkorláttal fogjuk körbevenni, és az egész területet körülsétálhatóvá tesszük, így testközelből hozzá lehet majd férni az 1000, illetve az 1200-as években épült falakhoz.

Ha már körüljárhatóság, legutóbbi beszélgetésünk alkalmával elhangzott, hogy a harangok tornyokba történő visszaköltöztetésének a függvényében dől majd el, mikortól mehetnek fel látogatók a templomtornyokba…

– Jelenleg a déli torony harangszékéhez dolgozom anyagbeszerzésen, de nagyon nehéz a piacon olyan méretű, keresztmetszetű és mennyiségű tölgyfához jutni, amire szükségünk van. Mindazonáltal elmondhatom, hogy rövidesen elindul a déli torony harangszékének az építése is, hogy a többi négy harang is felköltözhessen a toronyba.

Visszatérve egy gondolat erejéig a Szentháromság térre – mi történik a szobrokkal? Arról már olvashattunk, hogy valamennyi mozdulni fog a jelenlegi helyéről. Ez a folyamat hol tart és hogyan fogják kivitelezni?

– Az újrafaragott Szentháromság oszlop rövidesen felépülhet majdnem pontosan ott, ahol jelenleg a világháborús emlékmű áll. Már szinte minden eleme készen van. Ezzel párhuzamosan látható, hogy az Astriceum kőtára is alakul, amely térérzetben összenyitja a Múzeum kertjét a kastély kertjével, de az átjárást persze üvegfal fogja akadályozni. Ennek az érzetnek a biztosítására egyébként mindenütt nagy gondot fordítottunk. Az említett kőtárban rövidesen visszaköszönnek majd a régi oszlop restaurált elemei, valamint azok a kövek, amelyeket a székesegyház feltárása során nyertünk ki. Visszatérve a Szentháromság oszlopra, az véleményem szerint két hónapon belül már ott tornyosul majd a téren, amivel egyetemben elsőként mozdul majd a Szent Istvánt ábrázoló szobor. A Liszt-szoborról még nem merek konkrétumot mondani, de tény, hogy annyira a fák oltalmában van, hogy szinte nem is látszik közöttük. Lehet, hogy kissé kijjebb lép majd arról az árnyékos területről. Utána olvastam egyébként a korabeli dokumentumokban, hogy maga a szobor tervezője is reklamált a felől, hogy a fák között nem érvényesül eléggé a szobor, amelyet ő maga magasabb talapzatra is tervezett.

Egyetlen jelenlegi szobor sorsáról nem esett szó, ami várhatóan ugyancsak az elsők között költözik, a világháborús együttes!

– Ez is a téren marad. A templom északi oldalára kerül majd arra a nyitott, zöld felületre, amely a parkolók felé esik. Szerencsés szerencsétlenség, hogy azon a területen nemrég dőlt ki egy elkorhadt, öreg fa, így ideális körülmények teremtődtek a szoborcsoport számára, amely mintegy megnyitja majd az Asztrik teret, festői képpel a háta mögött. De mindennek az előfeltétele a régészeti munkálatok elvégzése. Ezeket a feladatokat mi már régen el tudtuk volna látni, ha elkezdődnek a feltárások.

Tehát amint azt látjuk, hogy a téren megjelennek a régészek, arra számíthatunk, hogy ismét dinamikus munka kezdődik?

– Pontosan. Az ütemezést úgy tervezzük, hogy minden szobrot akkor mozdítsuk meg, amikor a végleges helyén lefolytak a feltárások és a szükséges alépítményi munkák. Ez egy viszonylag gyors eljárás, értendő ez alatt, hogy néhány hét alatt levezényelhető.

Ahol pedig beszélgetünk, az Astriceum Érseki Múzeumnak egy olyan helyisége, ami jól látom, hogy a látogatók számára épp megnyíló félben van a régi, történeti épületszárnyból, ahová eddig nem lehetett bejárni?

– Igen, a történeti épület azon részén vagyunk, amelynek falain két-három jelentős korból, de főképp a XIX. század második feléből származó historizáló, történeti festések bújtak elő, amelyek önmagukban is hatalmas értéket jelentenek úgy egyházi, mint kultúrtörténeti szempontból. Ezek rekonstrukciója olyan stádiumba érkezett, ami látványos. Nehéz, hosszadalmas, két éve tartó folyamat csúcsosodik most ki a restaurátorok keze nyomán.

Most azokról a helyiségekről beszélünk, ahová a Katona István-ház kincstári gyűjteménye kerül az Astriceum Érseki Múzeumba?

– Igen, de az ottani kiállítás át fog rendeződni, tehát nem változatlan formában fog felköltözni az emeleti szintekre, amikor végleges helyükre kerülnek a Kincstár tárgyai. Az épület földszintjén a hosszú távú cél, hogy munkahelyiségek, raktár- és dolgozóhelyiségek alakuljanak ki, hiszen a tárgyaink feldolgozásához hely kell. Ezek jó része eddig egy értékszobában összezsúfolva várta, hogy megmutassuk őket a nagyközönség számára. Jelenleg egy látványos, szép kiállításon dolgozunk, amelyről eddig semmit nem árultunk el, mert meglepetésnek szánjuk.

Ebben a pillanatban tehát milyen elrendezésben és mi minden látható az Astriceum Érseki Múzeumban? Illetve, ha már szóba került, kíváncsiskodhatunk a meglepetés-anyag felől is?

– Most Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása látható a földszinten, amelyet egyébként nagylelkű ajándékként megkaptunk az alkotótól. Ez a gyűjtemény felköltözik majd a történeti épület kastély-felőli részének második emeletére, amelynek a másik szárnyában egy Prokop Péter kiállítás fog megnyílni néhány hónapon belül. A Szekeres-kiállítás helyén egy „Ars Sacra, Ars Liturgica” című időszaki tárlat nyitásán dolgozunk, hiszen Szekeres Erzsébet profán megfogalmazású textíliái a hitbeli kérdések megélését boncolgatják, míg a most összeálló kiállítást alkotó liturgikus textileken és tárgyakon megjelenő liturgikus világ úgymond „profi” ábrázolása olvasható majd le.

sztharomsagter2_450
 


Több mint egy Kalocsányi látogató – eddig!

Az Astriceumban jártunkkor találkozunk az érsekség marketing-koordinátorával, Horváthné Csortán Krisztinával is, aki örömmel tudatta érdeklődésünkre, hogy ez idáig 16.500 látogatója volt a megújult és újonnan megnyílt kalocsai egyházi értékeknek. A város részéről, a Kalocsa Szíve Program projektmenedzsere által meghatározott évi 22.500 fős látogatói mutató, melyet az érsekségnek kell teljesítenie, talán nem elkiabálva, de már most biztosítottnak látszik, hiszen a városban közismerten a nyári hónapokban sokszorozódik a megforduló turisták száma. Az eddigi mutatók mögött kemény marketing tevékenység és szervezőmunka van, beleértve például a Bábel érsek által tíz hétvégére időzített egyházmegyei zarándoklatokat, mutat rá a marketingszakember, azonban kiemelte, hogy a helyi utazási irodáknak is kijut az érdem a szép mutatókból. – Visszatértek a charterhajók vendégei is a három utazási iroda közvetítésével. Örömmel mondhatom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján egymást erősítve tudunk velünk együttműködni, ami pedig szintén meglepetés, hogy az egyénileg érkező turisták, és az önszerveződő csoportok, mint a nyugdíjasklubok, osztálykirándulók összlétszáma eléri a 7.500 főt. Ez azért fontos, mert ezek az emberek, ha csak egy napra jönnek is, minden szolgáltatást helyben vesznek igénybe, amelyek egy kirándulást kiegészítenek – mondta Horváthné Csortán Krisztina.Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás