A „szükségülésről”

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

2017.08.19 13:18    |    V.I.  

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett testületi ülést tartani a kalocsai képviselőknek, hogy eleget tegyenek az önkormányzati költségvetés éves módosításáról szóló szabályozásnak. A legutóbbi ülésen ugyanis (két képviselő távollétében) öt tartózkodó és öt támogató voks mellett az anyag nem nyerte el a grémium többségének a jóváhagyását, így az június 8-án került ismét az immáron teljes létszámban megjelent grémium elé – változatlan formában. Emellett más, közérdeklődésre számot tartó ügyek is terítékre kerültek az egy napirendi ponttal „villámülésnek” tervezett tanácskozáson.

Méhecskék-beruházás I: napirend előtti felszólalás

Napirend előtt kért szót Simon Zoltán, aki örömmel tájékoztatta képviselőtársait, hogy többhónapos probléma oldódott meg, ami a Méhecskék sportpályájának a bővítése kapcsán pattant ki a beruházást tervező fél és a környékben lakók közössége között. Mint mondta, a felek nézőpontjának közelítésében tevékenyen közreműködött, e munka csúcsosodott ki kedden egy lakossági fórum formájában, ahol mindkét oldal a megoldást kereste és kimondható, hogy meg is találták azt. Az eseményről külön írásunkban olvashat – hogy ez mennyire a végleges állapot, afelől a polgármester ülészáró szavai hagytak némi kétséget. Majd kiderül!


Költségvetés-módosítás: miértek és a „második menet”

testuleti1_240Valójában ez az anyag volt az egyetlen apropója az ülés összehívásának, minden más tájékoztató-figyelemfelhívó jelleggel hangzott el. A költségvetés törvényileg szabályozott módosítását azonban korábban (Kati László és Szabó Balázs képviselő távollétében) nem sikerült érvényesen megszavazni, ugyanis, mint emlékezetes, a négy ellenszavazó Fidesz-KDNP frakcióban ülő képviselő oldalán nyomott „tartózkodás” gombot dr. Angeli Gabriella is. Ennek okán kért szót, mondván, most ugyanolyan formában került vissza a testület elé az anyag, mint egy héttel korábban. Mivel akkor nem fejtette ki, hogy miért voksolt ellen, most megteszi – előrevetítve, hogy ismét a nem támogatók táborát erősíti majd a gombnyomáskor.

– Az intézményi költségvetések előzetes tárgyalásakor, még januárban jelezték az érintett vezetők, hogy lesz kulturális illetménypótlék és egy tízszázalékos béremelés, ami nem lett beépítve a tervezetbe. Akkor azt a tájékoztatást kapták, hogy a kapcsolódó intézkedések hivatalos megjelenését követően kell ezt pótolni, a korrekció pedig a költségvetés módosításakor kerül bevezetésre. Az információ 2017 januárja óta nyilvános. Amiért nekem aggályom, hogy ez ma sincs beépítve, hogy ez törvényileg jár, és amíg nem vezetjük fel, a dologi kiadások terhére történik majd ezek kifizetése és félő, hogy szeptemberre ennek a keretnek egy része elfogy. Hogy fognak akkor működni az intézményeink? Ha tudjuk, hogy ezt így is, úgy is ki kell fizetni, miét nem építjük be a módosításba – vázolta problémáit a képviselőasszony, hozzátéve, hogy mást is aggályosnak tart. Nevezetesen azt, hogy a kapcsolódó határozati javaslatban nem csak tényszámok szerepelnek, hanem feltüntetnek benne „intézményvezetői kérésekre” vonatkozó keretet. Kérte, hogy ha ilyenre igény merülne fel, arról tájékoztassák majd a képviselő-testületet is.

 

testuleti4_450
 

 

A reagáló dr. Bálint József polgármester jelezte, hogy ha mindezt Angeli a legutóbbi alkalommal elmondta volna, akkor akár már a mai anyagba beépítették volna a kérésbe foglaltakat. – A mi pénzügyi főnökünk a Kincstár – folytatta. – Amikor ő jelez, akkor építenek be adott tételeket a költségvetésbe attól függetlenül, hogy azokról a Parlament már januárban döntött – így a válasz. Azt is elmondta, hogy utasítást kaptak az intézmények, „mivel ellátmányuk volt és még ma is van”, hogy hajtsák végre az előírt fizetésemeléseket, és amint megjönnek a módosított előirányzatok, azokat be fogják építeni a költségvetésbe, majd felkérte Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőt, hogy ennek tényleges lebonyolításáról és feltételrendszeréről nyújtson átfogóbb tájékoztatást, ami meg is történt. Ezt Angeli megköszönte, majd Katus Attila, a Pénzügyi Bizottság vezetőjeként kapott szót, aki jelezte, hogy bizottságuk nem tárgyalta újra az anyagot, a múlt heti elfogadó álláspontjukat erősítette meg. Ezután Simon Zoltán kapott szót, jelezvén, hogy „képviselőtársa lelőtte mondandója poénját”, miszerint a múlt héten testület elé került anyaghoz képest semmi nem változott a mostaniban. – Ha egy héttel ezelőtt ezt nem fogadtuk el, mire gondolt a városvezetés, miért döntenénk most másképp? Esetleg sikerült néhány embert meggyőzni, hogy szavazza meg? A múltkor elmondtam, mi mindenben nem értünk egyet, a kifogásainkat fenntartjuk és mivel nem történt még kísérlet sem arra, hogy bármi változtatást eszközöljenek, most sem tudjuk ezt támogatni – így Simon, akinek a szavaira kissé indulatos válasz jött a polgármestertől. – Nem a költségvetés újratárgyalásáról tárgyalunk, hanem a módosítás elfogadásáról, amelyről az államháztartási törvény rendelkezik! Javaslom, hogy ismerkedjen meg a kapcsolódó törvénnyel némely képviselő, akinek halvány gőze nincs ennek tartalmáról és arról, miről szól a jelen napirend tárgyalása – hangzottak Bálint szavai, mondandója végén tisztázva, hogy „semmi másról nem szól a történet, minthogy a korábbi intézkedéseinket rendeleti formába vezessék”. Ez a múlt héten meg is történt, hiszen hét igen és öt tartózkodás ellenében, valamint a teljes testületi létszám jelenlétében többségi támogatást kapott a határozati javaslat az ehhez kapcsolódó, következő napirendben tárgyalt kitekintő javaslattal egyetemben.

 

testuleti2_450

 


A város háza körül is legyen rend és tisztaság!

testuleti5_200Az ülészáró „egyebek” között osztotta meg gondolatait Török Ferenc a testülettel és a nyilvánosság útján a nyilván sokan vele egy véleményen lévőkkel, miszerint a Városháza környezetére, kiváltképp az arról elnevezett rövid utcára fordíthatna sokkal nagyobb gondot is az önkormányzat. Mint fogalmazott, ahogy az egész város területén, úgy itt is hagy a köztisztaság kívánni valókat maga után, annak ellenére, hogy a reggelente nyitó üzlettulajdonosok rendre felszámolják az előző este lépcsőkön hagyott nyomait. Időről időre nem ártana, ha a város is tisztába tenné a háza körüli közvetlen környezetet, folytatta, utalván arra, hogy a néhány éve megújult, patinás épület sarka rendre le van hányva. Török azt is kiemelte, hogy a környék folyamatosan jelentős mennyiségű madárpiszokkal van tele, ami „sokaknak nem szúrja a szemét” [utóbbiról korábban lapunk hasábjain is értekeztünk és sajnos még mindig nincs információnk arról, hogy a túlzás nélkül mondhatjuk, undorító állapotok megelőzésére, rendezésére lenne stratégiája a városnak]. – Kellene egy utcai szemetes is a Városház utca közepére, mert az csak a túloldalon van. Hátha ez némileg csökkentené a köztéri szemetelést! A közlekedési morálra térve kérném, hogy akár fekvőrendőr kihelyezésével, akár más módon próbáljuk szabályozni, hogy a Városház utcát egyesek autóval vagy motorral gyorsulási pályaszakasznak használják – zárta mondandóját.

Rezignált válasz érkezett a polgármester részéről, miszerint az elmondottak többsége a nem felelős állampolgári magatartás következménye. [Ezzel nem is lenne baj, de akkor miért vannak térfigyelő kamerák, ha következmények nélkül lehet például rombolni vagy szemetelni a belváros közepén?] Ettől függetlenül a képviselő kérését rögzítették – folytatta –, amit a Parkgondozó Kft. és a műszaki osztály felé is tolmácsolni fognak.


Vakáció és bandázás

testuleti6_200A héten elstartoló vakáció városra és a „célközönségre” jelentő veszélyeiről szólt ugyancsak az „egyebekben” Bolvári Ferdinánd képviselő. – A jó idő beköszönte óta bandáznak esténként a fiatalok, ami teljesen rendben van, de vannak csoportok, amelyek vandálkodnak, rendetlenkednek. A nyár elején kell még megállítani őket, mert ha egy 10-15 fős csapatban van 1-2 renitens, a bandaszellem a jó gyereket is rossz irányba tudja vinni – vázolta a felvetést, majd megoldási alternatívát is kínált a jelenségre. Azt kérte, hogy a szünidő elején kérje a városvezetés a rendőrség és a polgárőrség segítségét abban, hogy „érezzék a törődésüket”, ha rossz fát tesznek a tűzre. Mint elhangzott, nem „rászállni” akarnak a fiatalokra, csak azt szeretnék, hogy ha a Kubikus parki mászókára-piszkítós esethez hasonló polgárpukkasztás történik, akkor legyen kit megkérdezni. Ezáltal a renitensek kieshetnek a bandákból – vázolta az első hallásra reménytelenül idealista víziót a képviselő [bár igaza lenne!]. A polgármester maga is jó ötletnek tartotta a rendőrségre és a polgárőrségre vonatkozó felvetést.


Méhecskék-beruházás II: utószó?

A szót dr. Bálint József vette át, aki rövid polgármesteri tájékoztató keretében jelezte, hogy információi szerint kisebb módosítások még történhetnek a Méhecskék-pálya előzetesen nem kis port kavart fejlesztése körül. Az ügyben a végszót egy, várhatóan június 19-re időzített ülésen mondja majd ki a testület, tovább ugyanis nem húzható a határozathozatal, hiszen az veszélyeztetné a beruházás biztonságos megvalósulását, amelyet még az annak több pontjával előzetesen ellenkező környékben élők sem szeretnének.


Olaszországba utaznak városunk elöljárói

Kalocsa első embere azt is jelezte, hogy a Bács-Kiskun megyei kitüntető címekre augusztus 30-ig terjeszthet fel az önkormányzat jelölteket. Az augusztus 20-án adományozandó városi kitüntető címekre már megérkezett a javasoltak listája, amelyek véglegesítéséről hamarosan döntés születhet.

Bejelentette továbbá, hogy hétfő reggel Altinoba utazik tolmács és Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester társaságában. Mint mondta, a négynapos (egy nap oda-, egy nap visszaút, két nap ott tartózkodás) látogatás „nem kirándulás” lesz. Ennek a látogatásnak a tapasztalataitól teszik ugyanis függővé, hogyan alakuljon a testvérvárosi szál felvételéről korábban indult egyeztetés. Azt előrevetítette, hogy a végső döntéstől függetlenül most meghívják az olasz kistelepülés delegációját a Paprika- és a Folklórfesztiválra.

Kalocsai hírek

Állandó helyet keresnek az egyesületnek

Koronavírus kapitány hadaival szemben a honvédségi munkában edzett, egykori katonák sem tehetnek...

Megjelent a koronavírus a kalocsai szociális otthonban

Tisztelt Kalocsaiak! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. szeptember 9-én kihirdetett látogatási...

Tóth Emese: A Legyen a zene mindenkié program sikere minden képzeletünket felülmúlta

Az előző éveket tekintve viszonylag kevés kulturális és zenei program kötődik a pandémiával sújtott...

Hét közben nem változnak a rendelési idők

A fogorvosok ötéves szerződés alapján végzik a fogorvosi ellátást városunkban, mely szerződések a...

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás