A „szükségülésről”

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

2017.08.19 13:18    |    V.I.  

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett testületi ülést tartani a kalocsai képviselőknek, hogy eleget tegyenek az önkormányzati költségvetés éves módosításáról szóló szabályozásnak. A legutóbbi ülésen ugyanis (két képviselő távollétében) öt tartózkodó és öt támogató voks mellett az anyag nem nyerte el a grémium többségének a jóváhagyását, így az június 8-án került ismét az immáron teljes létszámban megjelent grémium elé – változatlan formában. Emellett más, közérdeklődésre számot tartó ügyek is terítékre kerültek az egy napirendi ponttal „villámülésnek” tervezett tanácskozáson.

Méhecskék-beruházás I: napirend előtti felszólalás

Napirend előtt kért szót Simon Zoltán, aki örömmel tájékoztatta képviselőtársait, hogy többhónapos probléma oldódott meg, ami a Méhecskék sportpályájának a bővítése kapcsán pattant ki a beruházást tervező fél és a környékben lakók közössége között. Mint mondta, a felek nézőpontjának közelítésében tevékenyen közreműködött, e munka csúcsosodott ki kedden egy lakossági fórum formájában, ahol mindkét oldal a megoldást kereste és kimondható, hogy meg is találták azt. Az eseményről külön írásunkban olvashat – hogy ez mennyire a végleges állapot, afelől a polgármester ülészáró szavai hagytak némi kétséget. Majd kiderül!


Költségvetés-módosítás: miértek és a „második menet”

testuleti1_240Valójában ez az anyag volt az egyetlen apropója az ülés összehívásának, minden más tájékoztató-figyelemfelhívó jelleggel hangzott el. A költségvetés törvényileg szabályozott módosítását azonban korábban (Kati László és Szabó Balázs képviselő távollétében) nem sikerült érvényesen megszavazni, ugyanis, mint emlékezetes, a négy ellenszavazó Fidesz-KDNP frakcióban ülő képviselő oldalán nyomott „tartózkodás” gombot dr. Angeli Gabriella is. Ennek okán kért szót, mondván, most ugyanolyan formában került vissza a testület elé az anyag, mint egy héttel korábban. Mivel akkor nem fejtette ki, hogy miért voksolt ellen, most megteszi – előrevetítve, hogy ismét a nem támogatók táborát erősíti majd a gombnyomáskor.

– Az intézményi költségvetések előzetes tárgyalásakor, még januárban jelezték az érintett vezetők, hogy lesz kulturális illetménypótlék és egy tízszázalékos béremelés, ami nem lett beépítve a tervezetbe. Akkor azt a tájékoztatást kapták, hogy a kapcsolódó intézkedések hivatalos megjelenését követően kell ezt pótolni, a korrekció pedig a költségvetés módosításakor kerül bevezetésre. Az információ 2017 januárja óta nyilvános. Amiért nekem aggályom, hogy ez ma sincs beépítve, hogy ez törvényileg jár, és amíg nem vezetjük fel, a dologi kiadások terhére történik majd ezek kifizetése és félő, hogy szeptemberre ennek a keretnek egy része elfogy. Hogy fognak akkor működni az intézményeink? Ha tudjuk, hogy ezt így is, úgy is ki kell fizetni, miét nem építjük be a módosításba – vázolta problémáit a képviselőasszony, hozzátéve, hogy mást is aggályosnak tart. Nevezetesen azt, hogy a kapcsolódó határozati javaslatban nem csak tényszámok szerepelnek, hanem feltüntetnek benne „intézményvezetői kérésekre” vonatkozó keretet. Kérte, hogy ha ilyenre igény merülne fel, arról tájékoztassák majd a képviselő-testületet is.

 

testuleti4_450
 

 

A reagáló dr. Bálint József polgármester jelezte, hogy ha mindezt Angeli a legutóbbi alkalommal elmondta volna, akkor akár már a mai anyagba beépítették volna a kérésbe foglaltakat. – A mi pénzügyi főnökünk a Kincstár – folytatta. – Amikor ő jelez, akkor építenek be adott tételeket a költségvetésbe attól függetlenül, hogy azokról a Parlament már januárban döntött – így a válasz. Azt is elmondta, hogy utasítást kaptak az intézmények, „mivel ellátmányuk volt és még ma is van”, hogy hajtsák végre az előírt fizetésemeléseket, és amint megjönnek a módosított előirányzatok, azokat be fogják építeni a költségvetésbe, majd felkérte Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőt, hogy ennek tényleges lebonyolításáról és feltételrendszeréről nyújtson átfogóbb tájékoztatást, ami meg is történt. Ezt Angeli megköszönte, majd Katus Attila, a Pénzügyi Bizottság vezetőjeként kapott szót, aki jelezte, hogy bizottságuk nem tárgyalta újra az anyagot, a múlt heti elfogadó álláspontjukat erősítette meg. Ezután Simon Zoltán kapott szót, jelezvén, hogy „képviselőtársa lelőtte mondandója poénját”, miszerint a múlt héten testület elé került anyaghoz képest semmi nem változott a mostaniban. – Ha egy héttel ezelőtt ezt nem fogadtuk el, mire gondolt a városvezetés, miért döntenénk most másképp? Esetleg sikerült néhány embert meggyőzni, hogy szavazza meg? A múltkor elmondtam, mi mindenben nem értünk egyet, a kifogásainkat fenntartjuk és mivel nem történt még kísérlet sem arra, hogy bármi változtatást eszközöljenek, most sem tudjuk ezt támogatni – így Simon, akinek a szavaira kissé indulatos válasz jött a polgármestertől. – Nem a költségvetés újratárgyalásáról tárgyalunk, hanem a módosítás elfogadásáról, amelyről az államháztartási törvény rendelkezik! Javaslom, hogy ismerkedjen meg a kapcsolódó törvénnyel némely képviselő, akinek halvány gőze nincs ennek tartalmáról és arról, miről szól a jelen napirend tárgyalása – hangzottak Bálint szavai, mondandója végén tisztázva, hogy „semmi másról nem szól a történet, minthogy a korábbi intézkedéseinket rendeleti formába vezessék”. Ez a múlt héten meg is történt, hiszen hét igen és öt tartózkodás ellenében, valamint a teljes testületi létszám jelenlétében többségi támogatást kapott a határozati javaslat az ehhez kapcsolódó, következő napirendben tárgyalt kitekintő javaslattal egyetemben.

 

testuleti2_450

 


A város háza körül is legyen rend és tisztaság!

testuleti5_200Az ülészáró „egyebek” között osztotta meg gondolatait Török Ferenc a testülettel és a nyilvánosság útján a nyilván sokan vele egy véleményen lévőkkel, miszerint a Városháza környezetére, kiváltképp az arról elnevezett rövid utcára fordíthatna sokkal nagyobb gondot is az önkormányzat. Mint fogalmazott, ahogy az egész város területén, úgy itt is hagy a köztisztaság kívánni valókat maga után, annak ellenére, hogy a reggelente nyitó üzlettulajdonosok rendre felszámolják az előző este lépcsőkön hagyott nyomait. Időről időre nem ártana, ha a város is tisztába tenné a háza körüli közvetlen környezetet, folytatta, utalván arra, hogy a néhány éve megújult, patinás épület sarka rendre le van hányva. Török azt is kiemelte, hogy a környék folyamatosan jelentős mennyiségű madárpiszokkal van tele, ami „sokaknak nem szúrja a szemét” [utóbbiról korábban lapunk hasábjain is értekeztünk és sajnos még mindig nincs információnk arról, hogy a túlzás nélkül mondhatjuk, undorító állapotok megelőzésére, rendezésére lenne stratégiája a városnak]. – Kellene egy utcai szemetes is a Városház utca közepére, mert az csak a túloldalon van. Hátha ez némileg csökkentené a köztéri szemetelést! A közlekedési morálra térve kérném, hogy akár fekvőrendőr kihelyezésével, akár más módon próbáljuk szabályozni, hogy a Városház utcát egyesek autóval vagy motorral gyorsulási pályaszakasznak használják – zárta mondandóját.

Rezignált válasz érkezett a polgármester részéről, miszerint az elmondottak többsége a nem felelős állampolgári magatartás következménye. [Ezzel nem is lenne baj, de akkor miért vannak térfigyelő kamerák, ha következmények nélkül lehet például rombolni vagy szemetelni a belváros közepén?] Ettől függetlenül a képviselő kérését rögzítették – folytatta –, amit a Parkgondozó Kft. és a műszaki osztály felé is tolmácsolni fognak.


Vakáció és bandázás

testuleti6_200A héten elstartoló vakáció városra és a „célközönségre” jelentő veszélyeiről szólt ugyancsak az „egyebekben” Bolvári Ferdinánd képviselő. – A jó idő beköszönte óta bandáznak esténként a fiatalok, ami teljesen rendben van, de vannak csoportok, amelyek vandálkodnak, rendetlenkednek. A nyár elején kell még megállítani őket, mert ha egy 10-15 fős csapatban van 1-2 renitens, a bandaszellem a jó gyereket is rossz irányba tudja vinni – vázolta a felvetést, majd megoldási alternatívát is kínált a jelenségre. Azt kérte, hogy a szünidő elején kérje a városvezetés a rendőrség és a polgárőrség segítségét abban, hogy „érezzék a törődésüket”, ha rossz fát tesznek a tűzre. Mint elhangzott, nem „rászállni” akarnak a fiatalokra, csak azt szeretnék, hogy ha a Kubikus parki mászókára-piszkítós esethez hasonló polgárpukkasztás történik, akkor legyen kit megkérdezni. Ezáltal a renitensek kieshetnek a bandákból – vázolta az első hallásra reménytelenül idealista víziót a képviselő [bár igaza lenne!]. A polgármester maga is jó ötletnek tartotta a rendőrségre és a polgárőrségre vonatkozó felvetést.


Méhecskék-beruházás II: utószó?

A szót dr. Bálint József vette át, aki rövid polgármesteri tájékoztató keretében jelezte, hogy információi szerint kisebb módosítások még történhetnek a Méhecskék-pálya előzetesen nem kis port kavart fejlesztése körül. Az ügyben a végszót egy, várhatóan június 19-re időzített ülésen mondja majd ki a testület, tovább ugyanis nem húzható a határozathozatal, hiszen az veszélyeztetné a beruházás biztonságos megvalósulását, amelyet még az annak több pontjával előzetesen ellenkező környékben élők sem szeretnének.


Olaszországba utaznak városunk elöljárói

Kalocsa első embere azt is jelezte, hogy a Bács-Kiskun megyei kitüntető címekre augusztus 30-ig terjeszthet fel az önkormányzat jelölteket. Az augusztus 20-án adományozandó városi kitüntető címekre már megérkezett a javasoltak listája, amelyek véglegesítéséről hamarosan döntés születhet.

Bejelentette továbbá, hogy hétfő reggel Altinoba utazik tolmács és Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester társaságában. Mint mondta, a négynapos (egy nap oda-, egy nap visszaút, két nap ott tartózkodás) látogatás „nem kirándulás” lesz. Ennek a látogatásnak a tapasztalataitól teszik ugyanis függővé, hogyan alakuljon a testvérvárosi szál felvételéről korábban indult egyeztetés. Azt előrevetítette, hogy a végső döntéstől függetlenül most meghívják az olasz kistelepülés delegációját a Paprika- és a Folklórfesztiválra.

Kalocsai hírek

Januárban kezdődik a felvonulási terület kialakítása

Pakson egyeztetett stábjával Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Paks II. projekttel...

„Azt szeretnénk, hogy a fejlesztés az életminőséget javítsa, a versenyképességet növelje”

Becskeházi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó...

A magyarok többsége támogatja a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartását

A magyar lakosság 54 százaléka támogatja az új paksi blokkok építését – derül ki az MVM Paks...

Költöző szobrok és harangok, érkező régészek

Nem is olyan régen még arról írtunk, hogy a Szentháromság téren látványosan lelassultak az események...

Ütemezett áramszünetek augusztusban

Kiemelt felújítást végez a Nemzeti Közművek áramszolgáltatója Kalocsán, olvasható a szolgáltató...

Jazzdoktorok

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub (KKMK) legutóbbi estjének vendégei, Lakatos Ágnes és Csuhaj-Barna...

Megrendelték a bútorokat

Némi csalódást okoz azoknak, akik a kórház új reprezentatív bejáratán a „Nyitva” táblát...

Erzsébet tábor Zánkán

Az Eperföldi iskola 41 tanulója és négy kísérő pedagógus július 16-án utazott el Zánkára, hogy...

Lezárult a kalocsai tehetségkutató

Közel három hónapig tartotta lázban a várost Kalocsa első énekes tehetségkutató rendezvénye. Június...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Kalocsai küldöttség látogatott Olaszországba

Egy februári képviselő-testületi ülésen hangzott el először, hogy Kalocsát az Európai Települések és...

Lelkes civilek tisztították a Csajda kertet

Viharos napnak indult a vasárnap, ami akár a délután öt órára meghirdetett szemétszedési akciót is...

Méhecskék-finálé: tanulságos időszak zárult

Június 19-én délelőtt 11 órakor soron kívüli ülésre gyűltek Kalocsa városatyái. Elérkezett ugyanis a...

Nőt és férfit is akar a Thália vezetője

Kalocsa című darabjának karaktereihez keresi a rátermett amatőr színészeket a Thália Társulat,...

Németh László-díj Tamás Krisztinának

Június 1-jén pedagógusnap alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Eötvös József-,...

Megnyitott a Kalocsai Képtár

Az egykor zsinagógaként, majd könyvtárként működő épület immár Kalocsai Képtár néven várja a...

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként”...

Kalocsai focista is készül a Bajnokok Ligájára

Egy évvel meghosszabbította szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Honvéd hátvédje, a kalocsai...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

Musical-szuperkoncert Kalocsán helyi tehetségekkel

Hatalmas slágerek, nagy hangok, elismert színművészek és helyi feltörekvő tehetségek az érsekkerti...

Farkas Tibor hajósi kiállításáról

Július 30-án „Hasonló a hasonlónak örül” címmel kiállítás nyílt a kalocsai Farkas Tibor...

„A KDNP politikájában meghatározó a család, illetve a gyermeknevelés és annak segítése”

Múlt csütörtökön Kalocsa adott otthont a KDNP Bács-Kiskun megyei választmányi ülésének. Előtte...

50 éves osztálytalálkozó

A kalocsai leány iskola 1967-ben, a 8/b osztályban végzett tanulói osztálytalálkozót tartottak,...

Új díjat alapítottak a legjobb tanulóknak

Kiemelkedő teljesítményekkel, főleg országos versenyeken való előkelő helyezésekkel sikerült a...

Kalocsai alkotók Szabadkán

A „Pannon–Subotica” művésztelep meghívására június 17-én és 18-án kétnapos közös...

Galambriasztó a tisztább belvárosért

Nem, ne gondolja, hogy csak Önnek szúrt szemet, hogy Kalocsa belvárosa, konkrétan leglátványosabban...

VI. Kalocsai Ünnepi Könyvhét

Kalocsán hatodik alkalommal került megrendezésre az országos Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozat...

Farkas Ferenc kiállítása a Platánban

A Platán rendezvényközpont tavalyi megnyitása óta számtalan kiállításnak is adott már otthont. Idén,...

Nyolccal többen laknak majd a „fiúnevelőben”

Az amúgy nem vaskos, de folyamatosan fennálló várólistát szeretné felszámolni a Kalocsai...

„Az utcákon a gyűlölet vonult”

Az idézet Gerendás Péter – Bródy János Százéves pályaudvar című számából van. Először Kulka...

Elhunyt Kalocsa egykori tűzoltóparancsnoka

Kunsági Ferenc nyá. tű. alezredes, volt kalocsai tűzoltóparancsnok életének 63. évében elhunyt...

Megkezdődött a szavazás az „Év orvosa díj” odaítéléséről

A hagyományteremtés szándékával tavaly alapított és 2016. július 6-án, a Szent Kereszt Kórház...

Júliustól lép hatályba az új jövedéki törvény

Tavaly fogadta el az Országgyűlés az új jövedéki törvényt, amely számos változást hoz a jövedéki...

Miért hagyja az önkormányzat? Miért hagyják a város lakói?

Évek óta kínlódunk a főtér közlekedésével – mi különösen, akik a kertvárosból, a...

Köszönet és hála

Az általános iskolában végzős, 8. osztályos tanulóimnak – a szülők támogatásával,...

Óvatosságra int a katasztrófavédelem

Avartűz, égő fenyő, lángoló gabonatábla, kigyulladt bálázógép. Egy kis odafigyeléssel sok káreset...

A nyári autózás veszélyei

E héttől új rovatunk indul a Kalocsai Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából, a Kalocsai...

Megduplázták a nagystrand közönségét

A kánikulai napokon nagyjából 2500 ember szokott jegyet váltani a Szelidi-tó nagystrandjára –...

A csoda, amit együtt értünk el

Csodálatos három napon vagyunk túl: véget ért a XXV. Kék Madár Fesztivál. Minden program rekord...

Szülők munkája, gyerekszemmel

Az iparkamara szervezte Vállalkozók Hete programtól mondhatni távol áll a rajzpályázat műfaja, mégis...

Ötről hatra időseink védelmében

A közelmúltban célzott témában, az érintett témakört széles körből hívott közreműködőkkel...

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-e 2010. május 31. óta a Nemzeti Összetartozás Napja. Az Országgyűlés ugyanis ekkor fogadta...

Megduplázódott a kívánságok száma a Klotild-napon!

2016-ban mintegy 40 kívánság, 2017-ben közel 95 kívánság… Ezek a számok… s most nézzük...

Hamarosan kiderül, ki lesz a győztes

Nemsokára végére ér Kalocsa első zenei tehetségkutató versenye, a Hang Vagy. Június másodikán...

Hagyományos ünnepzáró koncert

Ha Pünkösd, akkor Pünkösdi Koncert, amelyből az idén a huszonnegyediket rendezték meg a Kalocsai...

Hárommilliót költhetnek számítógépekre

A Hankook Tire Magyarország Kft. pályázatot hirdetett Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyei telephelyű,...

Elrajtolt az idei gólyagyűrűzés

Múlt pénteken kezdődött és egy hétig tart megyénkben a gólya roadshow, azaz a fehér gólyák...

Ötven pártfogoltját látta vendégül az érsek

Ebéddel és tárlatvezetéssel készültek Kalocsán a Wojtyla Ház támogatta nehézsorsúaknak.

Országos közlekedési versenyen remekelt a kalocsai család

Az idén hatodik alkalommal rendezte meg az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság az ország...

Harmadszor is Kalocsa a legjobb csapat

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati Dolgozók Szabadidősport...

Ugyanazt a helyet fosztották ki

Látszólag nem egy bűnbandához tartoztak, mégis sikerült lebuktatni azt a csapatot, amelyik egy...

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett...

Kalocsán a Politikai Elítéltek Közössége

Május 26-án a tagságában több mint háromszáz egykori börtönviselt nőt és férfit tudó Politikai...

Izmos testben derűs lélek!

Az idei hagyományos István napok hetében április elején a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a...

Filmkészítők sikeres csapata

A Kalocsai Nebuló EGYMI hon- és népismereti szakköre évek óta lelkes résztvevője a Centropa...

Elvágott bizalom

Elkeseredett és felháborodott lakók kerestek meg a Széchenyi lakótelep egyik lépcsőházából azzal,...

Erdélyország titkai

A Határtalanul! pályázati program keretében 2017. május 14-20. között, Kalocsa Város Önkormányzata...

A kalocsai pedagógusnap politikai kérdés lett?

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június...

Középpontban a munkából élők és a családok

Május 31-én, kalocsai irodájában tartott sajtótájékoztatót Font Sándor országgyűlési képviselő, aki...

Újabb tízmilliókat költenek a sportcsarnokra

A Kalocsai Kézilabda Club május végén tartott közgyűlésén hangzott el, hogy idén mekkora bevételre...

Az elmaradt(?) pedagógusnap margójára

Mert persze nem maradt el, hiszen a gyerekek, szülők az iskolákban a maguk módján és eszközeivel...

Konferencia és családi programok a TEIT-napon

Szombaton három helyszínen, a volt nagyszeminárium épületében két helyen, valamint az Érsekkertben...

Újra kell tárgyalni a költségvetés módosítását

A kalocsai képviselő-testület múlt heti ülésén történt, pedagógusnappal kapcsolatos napirend előtti...

„Csendesen” zártak évet az önkormányzat káeftéi

A kalocsai képviselő-testület „zajosabbra” sikerült, költségvetési rendeletmódosításról...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Zséda!

Zsédenyi Adrienn, vagy, ahogyan a közönség ismeri: Zséda a magyar könnyűzenei élet egyik...

Kitüntetések a Honvédelem Napja alkalmából

A Honvédelem Napja alkalmából Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vehette át a honvédelmi...

Életmentő gépet kapott kórházunk

Több mint félmillió forint értékű, életmentő, csecsemő-lélegeztető géppel lett gazdagabb a...

A Kálvária és a szökőkutak kálváriája

Némi pontosításra szorul a cím. A problémák egy része ugyanis nem megoldódott, hanem megoldották...

Méltán lehetünk büszkék rájuk

Zsúfolásig megtelt az Érsekkert szabadtéri színpadának nézőtere május 27-én, szombat délután. 16...

Gyereknap a bölcsődében

Idén május 17-én került megrendezésre bölcsődei gyereknap, ahová minden jelenlegi és volt bölcsis...

A honvédelemmel összeforrt életpálya

A Tomori Pál Városi Könyvtár „Tudásklub” című sorozatának legutóbbi előadását Bóna Pál...

Kiemelt arany és nívódíj a Kis bokrétának

Huszonkét csoportos mezőnyben lettek többszörösen a legjobbak a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú...

Nem enged az LMP a paksi népszavazásból

Eddig háromszor dobta vissza a Nemzeti Választási Iroda a Lehet Más a Politika népszavazási...

Készenléti rendőrökbe futott

Kalocsai boltból akart ruhákat lopni egy helyi fiatalkorú, akit, mivel fel is lökte az eladót,...

A természet „három csapása” a gazdákra

Szokás mondani, hogy a májusi eső aranyat ér. Ez így is van, csak nem akkora mennyiségben, amennyi...

Hetedik alkalommal szálltak vízre a Sárkányhajók

Az elmúlt hétvégén már hetedik alkalommal rendezte a Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági...

Kalocsa és környéke iskoláinak kitűnő és jeles tanulói a 2016-2017-es évben

Általános iskolák: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Kitűnő tanulók:...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Pálos Hanna

A fiatal és tehetséges színésznő Duncan Macmillen: Lélegezz című darabjában lép fel Kalocsán Nagy...

BRK-találkozó a Diófa vendéglőben

Május 13-án hangos zsongás, tere-fere töltötte be a Diófa vendéglőt. A Bácska Kereskedelmi...

Életre szóló cél: a harmatfű termesztésének kidolgozása

A cikk egy fiatal kutatóról szól, aki el mert indulni egy járatlan úton, bízott önmagában, türelmes...

Domokos Julianna: ha kell, a semmiből adok!

Utolsó írásához érkezett egy szűk hónapja indított sorozatunk. Anno ugyanis, amikor hírt adtunk...

Lezajlott a harmadik válogató

Május 26-án, pénteken lezajlott a Hang Vagy nevet viselő kalocsai tehetségkutató harmadik, egyben...

Koreográfiáért és játékosságért is nyertek

A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Palánta csoportja és a Liszt Ferenc AMI Bokréta csoportja...

Friss Windows kell a zsarolás ellen!

Az elmúlt egy hónapban a világ minden táján, így Magyarországon is felütötte a fejét a beszédes nevű...

Elhúzódik az új épületszárny használatbavételi eljárása

Idén januárban még teljes fordulatszámon pörgött a Kalocsai Szent Kereszt Kórház egymilliárd forint...

Mérlegen az oktatás és a finanszírozása

A Nemzeti Pedagóguskar kezdeményezésére oktatással kapcsolatos konferenciasorozat zajlik az...

A belvárosból: részeg autós, kettétört fa és madárpiszok

A legkevésbé sem pozitív értelemben áll mozgalmas hét Kalocsa szíve, azaz a sétálóutca és a...

Tisztelgés Schöffer Miklós emléke előtt

Negyedik alkalommal rendezték meg a Nicolas Schöffer Gyűjteményben a művész emléke előtt tisztelgő...

Nyílt nap a mentősöknél

Május 20-án 9-13 óra között érdekes programokkal várta a kalocsai mentőszolgálat az érdeklődőket a...

Szeitz Tibor, az „elsősegélynyújtás nagykövete”

Ahogy azt korábbi írásunkban ígértük, hétről hétre közelebbről bemutatjuk a megyei Vöröskereszt idei...

Megmutatták hangjukat a gyerekek is

Május 19-én, pénteken ismét a Platán Rendezvényközpont adott helyet a Hang Vagy nevet viselő...

Féláron diákjegy és szimfonikusok a nagytemplomban

„Az én feladataim lassan véget érnek”, mondta Lakatos György fagottművész, városunk...

Anyák napi elsőáldozás

Május első vasárnapján 55 fehér ruhába öltözött kisdiák vehette magához életében először Krisztus...

A népszerű színművész legutóbb a Kincsem főszerepében volt látható

A XXV. Kék Madár Fesztivál fantasztikus programkínálatának egyik legizgalmasabb eleme a színházi...

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál...

TEIT családi sportnap lesz júniusban

Június első hétvégéjén ismét egy tartalmasnak ígérkező programmal bővült a megújult Érsekkertre,...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

Vizsgálják a Vajason történt olajszennyezést

Amint arról helyszíni szemle nyomán lapunk is beszámolt, a Sárköz és vízrendszerén, vagyis a...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás