A „szükségülésről”

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

2017.08.19 13:18    |    V.I.  

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett testületi ülést tartani a kalocsai képviselőknek, hogy eleget tegyenek az önkormányzati költségvetés éves módosításáról szóló szabályozásnak. A legutóbbi ülésen ugyanis (két képviselő távollétében) öt tartózkodó és öt támogató voks mellett az anyag nem nyerte el a grémium többségének a jóváhagyását, így az június 8-án került ismét az immáron teljes létszámban megjelent grémium elé – változatlan formában. Emellett más, közérdeklődésre számot tartó ügyek is terítékre kerültek az egy napirendi ponttal „villámülésnek” tervezett tanácskozáson.

Méhecskék-beruházás I: napirend előtti felszólalás

Napirend előtt kért szót Simon Zoltán, aki örömmel tájékoztatta képviselőtársait, hogy többhónapos probléma oldódott meg, ami a Méhecskék sportpályájának a bővítése kapcsán pattant ki a beruházást tervező fél és a környékben lakók közössége között. Mint mondta, a felek nézőpontjának közelítésében tevékenyen közreműködött, e munka csúcsosodott ki kedden egy lakossági fórum formájában, ahol mindkét oldal a megoldást kereste és kimondható, hogy meg is találták azt. Az eseményről külön írásunkban olvashat – hogy ez mennyire a végleges állapot, afelől a polgármester ülészáró szavai hagytak némi kétséget. Majd kiderül!


Költségvetés-módosítás: miértek és a „második menet”

testuleti1_240Valójában ez az anyag volt az egyetlen apropója az ülés összehívásának, minden más tájékoztató-figyelemfelhívó jelleggel hangzott el. A költségvetés törvényileg szabályozott módosítását azonban korábban (Kati László és Szabó Balázs képviselő távollétében) nem sikerült érvényesen megszavazni, ugyanis, mint emlékezetes, a négy ellenszavazó Fidesz-KDNP frakcióban ülő képviselő oldalán nyomott „tartózkodás” gombot dr. Angeli Gabriella is. Ennek okán kért szót, mondván, most ugyanolyan formában került vissza a testület elé az anyag, mint egy héttel korábban. Mivel akkor nem fejtette ki, hogy miért voksolt ellen, most megteszi – előrevetítve, hogy ismét a nem támogatók táborát erősíti majd a gombnyomáskor.

– Az intézményi költségvetések előzetes tárgyalásakor, még januárban jelezték az érintett vezetők, hogy lesz kulturális illetménypótlék és egy tízszázalékos béremelés, ami nem lett beépítve a tervezetbe. Akkor azt a tájékoztatást kapták, hogy a kapcsolódó intézkedések hivatalos megjelenését követően kell ezt pótolni, a korrekció pedig a költségvetés módosításakor kerül bevezetésre. Az információ 2017 januárja óta nyilvános. Amiért nekem aggályom, hogy ez ma sincs beépítve, hogy ez törvényileg jár, és amíg nem vezetjük fel, a dologi kiadások terhére történik majd ezek kifizetése és félő, hogy szeptemberre ennek a keretnek egy része elfogy. Hogy fognak akkor működni az intézményeink? Ha tudjuk, hogy ezt így is, úgy is ki kell fizetni, miét nem építjük be a módosításba – vázolta problémáit a képviselőasszony, hozzátéve, hogy mást is aggályosnak tart. Nevezetesen azt, hogy a kapcsolódó határozati javaslatban nem csak tényszámok szerepelnek, hanem feltüntetnek benne „intézményvezetői kérésekre” vonatkozó keretet. Kérte, hogy ha ilyenre igény merülne fel, arról tájékoztassák majd a képviselő-testületet is.

 

testuleti4_450
 

 

A reagáló dr. Bálint József polgármester jelezte, hogy ha mindezt Angeli a legutóbbi alkalommal elmondta volna, akkor akár már a mai anyagba beépítették volna a kérésbe foglaltakat. – A mi pénzügyi főnökünk a Kincstár – folytatta. – Amikor ő jelez, akkor építenek be adott tételeket a költségvetésbe attól függetlenül, hogy azokról a Parlament már januárban döntött – így a válasz. Azt is elmondta, hogy utasítást kaptak az intézmények, „mivel ellátmányuk volt és még ma is van”, hogy hajtsák végre az előírt fizetésemeléseket, és amint megjönnek a módosított előirányzatok, azokat be fogják építeni a költségvetésbe, majd felkérte Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőt, hogy ennek tényleges lebonyolításáról és feltételrendszeréről nyújtson átfogóbb tájékoztatást, ami meg is történt. Ezt Angeli megköszönte, majd Katus Attila, a Pénzügyi Bizottság vezetőjeként kapott szót, aki jelezte, hogy bizottságuk nem tárgyalta újra az anyagot, a múlt heti elfogadó álláspontjukat erősítette meg. Ezután Simon Zoltán kapott szót, jelezvén, hogy „képviselőtársa lelőtte mondandója poénját”, miszerint a múlt héten testület elé került anyaghoz képest semmi nem változott a mostaniban. – Ha egy héttel ezelőtt ezt nem fogadtuk el, mire gondolt a városvezetés, miért döntenénk most másképp? Esetleg sikerült néhány embert meggyőzni, hogy szavazza meg? A múltkor elmondtam, mi mindenben nem értünk egyet, a kifogásainkat fenntartjuk és mivel nem történt még kísérlet sem arra, hogy bármi változtatást eszközöljenek, most sem tudjuk ezt támogatni – így Simon, akinek a szavaira kissé indulatos válasz jött a polgármestertől. – Nem a költségvetés újratárgyalásáról tárgyalunk, hanem a módosítás elfogadásáról, amelyről az államháztartási törvény rendelkezik! Javaslom, hogy ismerkedjen meg a kapcsolódó törvénnyel némely képviselő, akinek halvány gőze nincs ennek tartalmáról és arról, miről szól a jelen napirend tárgyalása – hangzottak Bálint szavai, mondandója végén tisztázva, hogy „semmi másról nem szól a történet, minthogy a korábbi intézkedéseinket rendeleti formába vezessék”. Ez a múlt héten meg is történt, hiszen hét igen és öt tartózkodás ellenében, valamint a teljes testületi létszám jelenlétében többségi támogatást kapott a határozati javaslat az ehhez kapcsolódó, következő napirendben tárgyalt kitekintő javaslattal egyetemben.

 

testuleti2_450

 


A város háza körül is legyen rend és tisztaság!

testuleti5_200Az ülészáró „egyebek” között osztotta meg gondolatait Török Ferenc a testülettel és a nyilvánosság útján a nyilván sokan vele egy véleményen lévőkkel, miszerint a Városháza környezetére, kiváltképp az arról elnevezett rövid utcára fordíthatna sokkal nagyobb gondot is az önkormányzat. Mint fogalmazott, ahogy az egész város területén, úgy itt is hagy a köztisztaság kívánni valókat maga után, annak ellenére, hogy a reggelente nyitó üzlettulajdonosok rendre felszámolják az előző este lépcsőkön hagyott nyomait. Időről időre nem ártana, ha a város is tisztába tenné a háza körüli közvetlen környezetet, folytatta, utalván arra, hogy a néhány éve megújult, patinás épület sarka rendre le van hányva. Török azt is kiemelte, hogy a környék folyamatosan jelentős mennyiségű madárpiszokkal van tele, ami „sokaknak nem szúrja a szemét” [utóbbiról korábban lapunk hasábjain is értekeztünk és sajnos még mindig nincs információnk arról, hogy a túlzás nélkül mondhatjuk, undorító állapotok megelőzésére, rendezésére lenne stratégiája a városnak]. – Kellene egy utcai szemetes is a Városház utca közepére, mert az csak a túloldalon van. Hátha ez némileg csökkentené a köztéri szemetelést! A közlekedési morálra térve kérném, hogy akár fekvőrendőr kihelyezésével, akár más módon próbáljuk szabályozni, hogy a Városház utcát egyesek autóval vagy motorral gyorsulási pályaszakasznak használják – zárta mondandóját.

Rezignált válasz érkezett a polgármester részéről, miszerint az elmondottak többsége a nem felelős állampolgári magatartás következménye. [Ezzel nem is lenne baj, de akkor miért vannak térfigyelő kamerák, ha következmények nélkül lehet például rombolni vagy szemetelni a belváros közepén?] Ettől függetlenül a képviselő kérését rögzítették – folytatta –, amit a Parkgondozó Kft. és a műszaki osztály felé is tolmácsolni fognak.


Vakáció és bandázás

testuleti6_200A héten elstartoló vakáció városra és a „célközönségre” jelentő veszélyeiről szólt ugyancsak az „egyebekben” Bolvári Ferdinánd képviselő. – A jó idő beköszönte óta bandáznak esténként a fiatalok, ami teljesen rendben van, de vannak csoportok, amelyek vandálkodnak, rendetlenkednek. A nyár elején kell még megállítani őket, mert ha egy 10-15 fős csapatban van 1-2 renitens, a bandaszellem a jó gyereket is rossz irányba tudja vinni – vázolta a felvetést, majd megoldási alternatívát is kínált a jelenségre. Azt kérte, hogy a szünidő elején kérje a városvezetés a rendőrség és a polgárőrség segítségét abban, hogy „érezzék a törődésüket”, ha rossz fát tesznek a tűzre. Mint elhangzott, nem „rászállni” akarnak a fiatalokra, csak azt szeretnék, hogy ha a Kubikus parki mászókára-piszkítós esethez hasonló polgárpukkasztás történik, akkor legyen kit megkérdezni. Ezáltal a renitensek kieshetnek a bandákból – vázolta az első hallásra reménytelenül idealista víziót a képviselő [bár igaza lenne!]. A polgármester maga is jó ötletnek tartotta a rendőrségre és a polgárőrségre vonatkozó felvetést.


Méhecskék-beruházás II: utószó?

A szót dr. Bálint József vette át, aki rövid polgármesteri tájékoztató keretében jelezte, hogy információi szerint kisebb módosítások még történhetnek a Méhecskék-pálya előzetesen nem kis port kavart fejlesztése körül. Az ügyben a végszót egy, várhatóan június 19-re időzített ülésen mondja majd ki a testület, tovább ugyanis nem húzható a határozathozatal, hiszen az veszélyeztetné a beruházás biztonságos megvalósulását, amelyet még az annak több pontjával előzetesen ellenkező környékben élők sem szeretnének.


Olaszországba utaznak városunk elöljárói

Kalocsa első embere azt is jelezte, hogy a Bács-Kiskun megyei kitüntető címekre augusztus 30-ig terjeszthet fel az önkormányzat jelölteket. Az augusztus 20-án adományozandó városi kitüntető címekre már megérkezett a javasoltak listája, amelyek véglegesítéséről hamarosan döntés születhet.

Bejelentette továbbá, hogy hétfő reggel Altinoba utazik tolmács és Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester társaságában. Mint mondta, a négynapos (egy nap oda-, egy nap visszaút, két nap ott tartózkodás) látogatás „nem kirándulás” lesz. Ennek a látogatásnak a tapasztalataitól teszik ugyanis függővé, hogyan alakuljon a testvérvárosi szál felvételéről korábban indult egyeztetés. Azt előrevetítette, hogy a végső döntéstől függetlenül most meghívják az olasz kistelepülés delegációját a Paprika- és a Folklórfesztiválra.

Kalocsai hírek

Dobogós helyig jutottak a kalocsai gimnazisták

A Kiskőrös alapításának 300. jubileumára hirdetett emlékév kisfilmes versenyén nyert 2. helyet a...

Örömteli hírek a fúvószenekar életében

Nyertes pályázatok, nyári tervek – ezekről beszélt Betlenné Dajkó Ágnes a fúvószenekar...

Nemzetközi konferencia Budapesten

Az atomenergetikai ipar üzleti lehetőségei Magyarországon címmel tartottak nemzetközi konferenciát...

Visszarepíti a Kék madár a Maladype társulatát

Mint emlékezetes, három évvel ezelőtt „Tojáséj” címmel egy nem mindennapi színházélményt...

A huszonhatodik

Június 1-2-3. a XXVI. Kék Madár Fesztivál ismét izgatott várakozást, pezsgő hangulatot és –...

Óvónőikonoktól tanult, óvónőikonná lett

Négy évtizedes életművére tesz pontot bizonyos formában rövidesen a kalocsai Kunszt utcai tagóvoda...

Településrendezési terv módosítás, lakossági fórum, tényleges birtokbavétel

Kalocsa Város Önkormányzata két nyertes uniós pályázat révén közel egymilliárd forintos támogatásban...

Tánccal búcsúztatták a tanévet

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc tanszakának tanévzáró műsorát május 26-án,...

Nő, család, karrier a központban

Hivatalosan is útjára indult a korábban lapunk hasábjain is ismertetett hároméves projekt, melyre...

Rendőrautóval mentek iskolába

Két kalocsai iskolás gyermeknapi kívánsága az volt, hogy rendőrautóval mehessenek iskolába. A helyi...

Gyorshajtókra vadásztak a rendőrök

A Speedmarathon elnevezésű, huszonnégy órás traffipax-nyüstölést nem sokkal később két napos újabb...

Biztonságra és a görög szigetekre utazunk

Átalakuló utazási igényekről mesélt a kalocsai Ibusz utazási irodát vezető Lánczné Wiedner Mária...

Istvánosok az Ericssonnál

A Kalocsai Szent István Gimnázium 30 tanulója, köztük én is, lehetőséget kaptunk, hogy május 8-án...

Negyedszázados hagyomány jegyében fújtak

Kalocsa és környék fúvószenekarai 25 éve randevúznak egymással és a közönséggel Pünkösd hétfőjén. A...

Sikerre predesztinálva: a kalocsai néptáncos-lét kötelez

A május 13-ra végződő hét utolsó napjait akár pirosbetűs ünneppé is nyilváníthatnánk kalocsai...

Nacsa Tivadar: vezettem le szülést a kórház kapujában!

Az idén hetvenéves fennállását ünneplő Országos Mentőszolgálat főigazgatója, dr. Csató Gábor Dr....

Szeretet, szolgálat, misszió

A másfél évvel ezelőtt létrejött Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat minél szélesebb körben szeretne...

Bátyán folytatná a feltárást

A Viski Károly Múzeum által az elmúlt 25 évben ösztönzött régészeti munka eredményeit négyrészes...

Átadták a Kunszt József-díjakat

Az Astriceum Érseki Múzeum aulájában múlt héten szerdán adta át dr. Bábel Balázs érsek, metropolita...

Helyi alkotók fővárosi bemutatkozása

A művészeti ismeretterjesztést tartja legfőbb küldetésének a Rátkai Mártonról (színművész; élt...

Egyre kevesebben tudnak mesélni a diktatúráról

A Kalocsai Fegyház és Börtön külső felújításainak idejére levették a Politikai Elítéltek Közössége...

Tájak és stációk

A péntek esti bemutatkozások, előadások sorában legutóbb Kiss Ernő hajósi festőművész volt a...

Íme, a nulladik lépés a Kalocsavagyon és a Parkgondozó összevonása felé

Mint az borítékolható volt, a kalocsai városatyák múlt szerdai testületi ülésének legtöbb vitát és...

„Egypercesek” a Városházáról

A külön cikkben tárgyalt Parkgondozó – Kalocsavagyon Kft. összeolvasztás indítására irányuló...

Kalocsai diadal országos diákszínjátszó-fesztiválon

Nem kis fába vágta fejszéjét a Kalocsai Szent István Gimnázium Clap & Dance fantázianevet viselő...

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat címben látható jelszava közel ezer éves: a máltai lovagrend...

Sziráki Szilárd: a fejlődés és a minőség a jövő alapja

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara idei első küldöttgyűlését ünnepélyes pillanatok...

Intézménylátogatáson vett részt a kalocsai KEF

Május 9-én, szerdán az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet által megvalósított...

Kik kapják a városi kitüntetéseket?

Május 31-ig fogadja az önkormányzat a felterjesztéseket a városi kitüntető díjakra, amelyekhez csak...

Ünnepi hétvége német testvérvárosunkban

Nemzetközi találkozón vett részt Kalocsa küldöttsége Kirchheim unter Teck-ben az elmúlt hétvégén....

Újra három osztályt indítanak

E hét pénteken zárul a Kalocsai Szent István Gimnázium pótfelvételi eljárása, aminek keretében az...

Sportlövőink eredményei a megyei és az országos bajnokságon

Rangos versenynek adott otthont a Kalocsai Sport Egyesület Sportlövő Szakosztályának lőtere április...

Idegenben idegen tánccal remekelt Nikolett és Milán

Néhány héttel korábbi szánunkban írtunk arról, hogy az Oktatási Hivatal által háromévente...

Kilenc fogvatartott érettségizett

Azzal, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjai közül kilencen is jelezték: szeretnének...

Nyári diákmunka-lehetőség

2018. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban „Nyári Diákmunka” elnevezésű...

Zsetonra fel! Segítsük a fúvósainkat!

Figyelemre méltó kezdeményezés a Tesco idei, „Ön választ, mi segítünk” című pályázata:...

Pályatársaival versenyzett a művészeti iskolánk tanára

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája április...

A szobatisztaság, és ami ezzel összefügg

A Tomori Pál Városi Könyvtár Baba-mama Klubjában a szobatisztaságról tartott előadást-beszélgetést...

Teakóstoló a könyvtárban

Májusban indult útjára a könyvtár új sorozata „A szakirodalom sokszínűsége” címmel. Az...

A Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója jegyében

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), a BEOSZ Dél-alföldi Régió (DAR), valamint a...

Egy korszak vége, egy másik kezdete

Zsúfolásig megtelt nézőtér várta a város legnagyobb középiskolája, a Dózsa végzős diákjait múlt...

Elbúcsúztak a kollégisták is

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma...

Új távlatokat nyitó tulajdonosváltás az EMIKA Zrt-ben

Jó ideje keringett már a városban a szóbeszéd a város egyik legnagyobb, és legrégebbi vállalatának...

Fejlődő együttműködést remélnek a testvérvárosok

A testvérvárosi majális alkalmával sikerült megszólaltatni az itt ünneplő Günter Riemer kirchheimi...

CSÓKA, avagy közösségfejlesztés és segítségnyújtás

CSÓKA = Csomópont Kalocsán. Ezzel az elnevezéssel és vadonatúj programokkal nyílt meg újra a Petőfi...

Egyre szaporodnak az élősködők

Az elmúlt évek tapasztalataiból jól leszűrhető: mind jobban tolódnak a keleti országrész felé a...

Nem adott elsőbbséget az autós

Múlt héten szombaton könnyebb sérüléssel járó baleset történt Kalocsán a Paksi közben. Ok: a...

Szezonnyitó a Fazekas Alkotóházban

Dupla kiállítás megnyitóval, komolyzenei hangversennyel, majd sütögetős-beszélgetős esti programmal...

Új rendező debütált a Thália Társulatban

Múlt heti számunkban írtunk a Kalocsai Thália Társulat nagy sikerű új bemutatójáról, a „Csak...

Új logó, új belső dizájn, világszínvonalú szolgáltatás

Ebben az évben ünnepli a Vicai Látás- és Hallásközpont 25 éves jubileumát, mely alkalomból a cég...

Fogom a kezed

A Nebuló EGYMI, a városunkon és a környező településeken élő, fogyatékosság miatt sajátos nevelési...

Harmadik helyezés az országos versenyen

Balatonbogláron rendezték április 21-én az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny...

Bemutatkoztak a kalocsai tehetségek

Évről évre nagy népszerűségnek örvend a Tehetségnap nevet viselő rendezvény, melynek idén is a...

Országos mezőnyben táncol Nikolett és Milán

Az Oktatási Hivatal háromévente rendezi meg azt a művészeti megmérettetést, amely kifejezetten az...

14.alkalommal nyílt kiállítás a helyi művészek munkáiból

A legeredetibb alkotások között modern, pop-kulturális utalásokkal eltúlzott montázs és...

Átvette képviselői megbízó-levelét Font Sándor

Péntek délután a Bács-Kiskun megyei 3. számú választókörzet központjában, Kalocsán vette át dr....

Szűrővizsgálatot javasol a szakorvos

Macskaszőrallergiát macskával, szénanáthát recept nélkül kapható gyógyszerekkel is lehet kezelni, de...

Lakásbérléstől a reptéren át pályázatdömpingig

Évek óta nem látott higgadtság, viszonylagos harmónia, és egyöntetű döntéshozatali mechanizmus...

Egy európai turné első állomása voltunk

Április 19-én délután a művelődési központ kamaratermében egy különleges hangverseny részese...

Kamaszkorú rendezvény

Merthogy 16 éves. Ki hinné! Milyen gyorsan elszaladtak az évek! A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti...

Cserenkó Gábor könyvbemutatója a könyvtárban

Április 23-án, a Könyv Napján Cserenkó Gábor volt a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár vendége, aki...

Ingyenes tanulmányi kirándulás a Belvárosi iskolában

A Belvárosi Nebulók Alapítvány támogatójának köszönhetően az iskola 16 tanulója 3 pedagógussal 2018....

Elkezdődött a börtön homlokzatának felújítása

A múlt héten elkezdődött, ami a Kalocsai Fegyház és Börtön épülete körül már jó ideje érlelődött...

A kalocsai állomány kitüntetettjei

A rendőrség napja alkalmából a megyei főkapitányságon tartott ünnepségen jutalmazták Bács-Kiskun...

Hetvenen ballagtak el a Kossuthból

A Bajai SZC Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája múlt csütörtökön,...

Ballagás a Szent István Gimnáziumban

Május 5-én, szombat 10 órától ballagtak a kalocsai Szent István Gimnázium végzősei a Szent István...

Nagyszabású konferenciát szervezett a KEF

Városunkban 2002-ben alakult meg a Kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek működése ugyan...

A környezetvédelem fontossága

Korunk egyik legfontosabb kérdése, a globális felmelegedés több tudományág szakembereit...

Félszáz éve, kétszázan

Vasárnap népes vendégsereg gyűlt össze a meszesi Juca néni csárdájában, hogy együtt emlékezzen a...

Kalocsán is sikeres a felzárkóztatási program

Persze az Emberi Erőforrás Operatív Program több mint hatmilliárd forintos keretéből történő...

Szakmák Éjszakája a „Dózsában”

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Népdalos találkozó Cserey József emlékére

A Mezei Virágok Népdalkör szervezésében került sor arra a találkozóra, amellyel Cserey József...

In memoriam Medgyes János (1946–2018)

Örökre eltávozott egy jó barát, a város egyik közismert személyisége. 1957 óta élt családjával...

Póli Matildánál volt a Bölcsek köve

Októberben, angolórán hirdették ki, hogy van lehetőség általános- és középiskolás kategóriában részt...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás