A „szükségülésről”

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

2017.08.19 13:18    |    V.I.  

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett testületi ülést tartani a kalocsai képviselőknek, hogy eleget tegyenek az önkormányzati költségvetés éves módosításáról szóló szabályozásnak. A legutóbbi ülésen ugyanis (két képviselő távollétében) öt tartózkodó és öt támogató voks mellett az anyag nem nyerte el a grémium többségének a jóváhagyását, így az június 8-án került ismét az immáron teljes létszámban megjelent grémium elé – változatlan formában. Emellett más, közérdeklődésre számot tartó ügyek is terítékre kerültek az egy napirendi ponttal „villámülésnek” tervezett tanácskozáson.

Méhecskék-beruházás I: napirend előtti felszólalás

Napirend előtt kért szót Simon Zoltán, aki örömmel tájékoztatta képviselőtársait, hogy többhónapos probléma oldódott meg, ami a Méhecskék sportpályájának a bővítése kapcsán pattant ki a beruházást tervező fél és a környékben lakók közössége között. Mint mondta, a felek nézőpontjának közelítésében tevékenyen közreműködött, e munka csúcsosodott ki kedden egy lakossági fórum formájában, ahol mindkét oldal a megoldást kereste és kimondható, hogy meg is találták azt. Az eseményről külön írásunkban olvashat – hogy ez mennyire a végleges állapot, afelől a polgármester ülészáró szavai hagytak némi kétséget. Majd kiderül!


Költségvetés-módosítás: miértek és a „második menet”

testuleti1_240Valójában ez az anyag volt az egyetlen apropója az ülés összehívásának, minden más tájékoztató-figyelemfelhívó jelleggel hangzott el. A költségvetés törvényileg szabályozott módosítását azonban korábban (Kati László és Szabó Balázs képviselő távollétében) nem sikerült érvényesen megszavazni, ugyanis, mint emlékezetes, a négy ellenszavazó Fidesz-KDNP frakcióban ülő képviselő oldalán nyomott „tartózkodás” gombot dr. Angeli Gabriella is. Ennek okán kért szót, mondván, most ugyanolyan formában került vissza a testület elé az anyag, mint egy héttel korábban. Mivel akkor nem fejtette ki, hogy miért voksolt ellen, most megteszi – előrevetítve, hogy ismét a nem támogatók táborát erősíti majd a gombnyomáskor.

– Az intézményi költségvetések előzetes tárgyalásakor, még januárban jelezték az érintett vezetők, hogy lesz kulturális illetménypótlék és egy tízszázalékos béremelés, ami nem lett beépítve a tervezetbe. Akkor azt a tájékoztatást kapták, hogy a kapcsolódó intézkedések hivatalos megjelenését követően kell ezt pótolni, a korrekció pedig a költségvetés módosításakor kerül bevezetésre. Az információ 2017 januárja óta nyilvános. Amiért nekem aggályom, hogy ez ma sincs beépítve, hogy ez törvényileg jár, és amíg nem vezetjük fel, a dologi kiadások terhére történik majd ezek kifizetése és félő, hogy szeptemberre ennek a keretnek egy része elfogy. Hogy fognak akkor működni az intézményeink? Ha tudjuk, hogy ezt így is, úgy is ki kell fizetni, miét nem építjük be a módosításba – vázolta problémáit a képviselőasszony, hozzátéve, hogy mást is aggályosnak tart. Nevezetesen azt, hogy a kapcsolódó határozati javaslatban nem csak tényszámok szerepelnek, hanem feltüntetnek benne „intézményvezetői kérésekre” vonatkozó keretet. Kérte, hogy ha ilyenre igény merülne fel, arról tájékoztassák majd a képviselő-testületet is.

 

testuleti4_450
 

 

A reagáló dr. Bálint József polgármester jelezte, hogy ha mindezt Angeli a legutóbbi alkalommal elmondta volna, akkor akár már a mai anyagba beépítették volna a kérésbe foglaltakat. – A mi pénzügyi főnökünk a Kincstár – folytatta. – Amikor ő jelez, akkor építenek be adott tételeket a költségvetésbe attól függetlenül, hogy azokról a Parlament már januárban döntött – így a válasz. Azt is elmondta, hogy utasítást kaptak az intézmények, „mivel ellátmányuk volt és még ma is van”, hogy hajtsák végre az előírt fizetésemeléseket, és amint megjönnek a módosított előirányzatok, azokat be fogják építeni a költségvetésbe, majd felkérte Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőt, hogy ennek tényleges lebonyolításáról és feltételrendszeréről nyújtson átfogóbb tájékoztatást, ami meg is történt. Ezt Angeli megköszönte, majd Katus Attila, a Pénzügyi Bizottság vezetőjeként kapott szót, aki jelezte, hogy bizottságuk nem tárgyalta újra az anyagot, a múlt heti elfogadó álláspontjukat erősítette meg. Ezután Simon Zoltán kapott szót, jelezvén, hogy „képviselőtársa lelőtte mondandója poénját”, miszerint a múlt héten testület elé került anyaghoz képest semmi nem változott a mostaniban. – Ha egy héttel ezelőtt ezt nem fogadtuk el, mire gondolt a városvezetés, miért döntenénk most másképp? Esetleg sikerült néhány embert meggyőzni, hogy szavazza meg? A múltkor elmondtam, mi mindenben nem értünk egyet, a kifogásainkat fenntartjuk és mivel nem történt még kísérlet sem arra, hogy bármi változtatást eszközöljenek, most sem tudjuk ezt támogatni – így Simon, akinek a szavaira kissé indulatos válasz jött a polgármestertől. – Nem a költségvetés újratárgyalásáról tárgyalunk, hanem a módosítás elfogadásáról, amelyről az államháztartási törvény rendelkezik! Javaslom, hogy ismerkedjen meg a kapcsolódó törvénnyel némely képviselő, akinek halvány gőze nincs ennek tartalmáról és arról, miről szól a jelen napirend tárgyalása – hangzottak Bálint szavai, mondandója végén tisztázva, hogy „semmi másról nem szól a történet, minthogy a korábbi intézkedéseinket rendeleti formába vezessék”. Ez a múlt héten meg is történt, hiszen hét igen és öt tartózkodás ellenében, valamint a teljes testületi létszám jelenlétében többségi támogatást kapott a határozati javaslat az ehhez kapcsolódó, következő napirendben tárgyalt kitekintő javaslattal egyetemben.

 

testuleti2_450

 


A város háza körül is legyen rend és tisztaság!

testuleti5_200Az ülészáró „egyebek” között osztotta meg gondolatait Török Ferenc a testülettel és a nyilvánosság útján a nyilván sokan vele egy véleményen lévőkkel, miszerint a Városháza környezetére, kiváltképp az arról elnevezett rövid utcára fordíthatna sokkal nagyobb gondot is az önkormányzat. Mint fogalmazott, ahogy az egész város területén, úgy itt is hagy a köztisztaság kívánni valókat maga után, annak ellenére, hogy a reggelente nyitó üzlettulajdonosok rendre felszámolják az előző este lépcsőkön hagyott nyomait. Időről időre nem ártana, ha a város is tisztába tenné a háza körüli közvetlen környezetet, folytatta, utalván arra, hogy a néhány éve megújult, patinás épület sarka rendre le van hányva. Török azt is kiemelte, hogy a környék folyamatosan jelentős mennyiségű madárpiszokkal van tele, ami „sokaknak nem szúrja a szemét” [utóbbiról korábban lapunk hasábjain is értekeztünk és sajnos még mindig nincs információnk arról, hogy a túlzás nélkül mondhatjuk, undorító állapotok megelőzésére, rendezésére lenne stratégiája a városnak]. – Kellene egy utcai szemetes is a Városház utca közepére, mert az csak a túloldalon van. Hátha ez némileg csökkentené a köztéri szemetelést! A közlekedési morálra térve kérném, hogy akár fekvőrendőr kihelyezésével, akár más módon próbáljuk szabályozni, hogy a Városház utcát egyesek autóval vagy motorral gyorsulási pályaszakasznak használják – zárta mondandóját.

Rezignált válasz érkezett a polgármester részéről, miszerint az elmondottak többsége a nem felelős állampolgári magatartás következménye. [Ezzel nem is lenne baj, de akkor miért vannak térfigyelő kamerák, ha következmények nélkül lehet például rombolni vagy szemetelni a belváros közepén?] Ettől függetlenül a képviselő kérését rögzítették – folytatta –, amit a Parkgondozó Kft. és a műszaki osztály felé is tolmácsolni fognak.


Vakáció és bandázás

testuleti6_200A héten elstartoló vakáció városra és a „célközönségre” jelentő veszélyeiről szólt ugyancsak az „egyebekben” Bolvári Ferdinánd képviselő. – A jó idő beköszönte óta bandáznak esténként a fiatalok, ami teljesen rendben van, de vannak csoportok, amelyek vandálkodnak, rendetlenkednek. A nyár elején kell még megállítani őket, mert ha egy 10-15 fős csapatban van 1-2 renitens, a bandaszellem a jó gyereket is rossz irányba tudja vinni – vázolta a felvetést, majd megoldási alternatívát is kínált a jelenségre. Azt kérte, hogy a szünidő elején kérje a városvezetés a rendőrség és a polgárőrség segítségét abban, hogy „érezzék a törődésüket”, ha rossz fát tesznek a tűzre. Mint elhangzott, nem „rászállni” akarnak a fiatalokra, csak azt szeretnék, hogy ha a Kubikus parki mászókára-piszkítós esethez hasonló polgárpukkasztás történik, akkor legyen kit megkérdezni. Ezáltal a renitensek kieshetnek a bandákból – vázolta az első hallásra reménytelenül idealista víziót a képviselő [bár igaza lenne!]. A polgármester maga is jó ötletnek tartotta a rendőrségre és a polgárőrségre vonatkozó felvetést.


Méhecskék-beruházás II: utószó?

A szót dr. Bálint József vette át, aki rövid polgármesteri tájékoztató keretében jelezte, hogy információi szerint kisebb módosítások még történhetnek a Méhecskék-pálya előzetesen nem kis port kavart fejlesztése körül. Az ügyben a végszót egy, várhatóan június 19-re időzített ülésen mondja majd ki a testület, tovább ugyanis nem húzható a határozathozatal, hiszen az veszélyeztetné a beruházás biztonságos megvalósulását, amelyet még az annak több pontjával előzetesen ellenkező környékben élők sem szeretnének.


Olaszországba utaznak városunk elöljárói

Kalocsa első embere azt is jelezte, hogy a Bács-Kiskun megyei kitüntető címekre augusztus 30-ig terjeszthet fel az önkormányzat jelölteket. Az augusztus 20-án adományozandó városi kitüntető címekre már megérkezett a javasoltak listája, amelyek véglegesítéséről hamarosan döntés születhet.

Bejelentette továbbá, hogy hétfő reggel Altinoba utazik tolmács és Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester társaságában. Mint mondta, a négynapos (egy nap oda-, egy nap visszaút, két nap ott tartózkodás) látogatás „nem kirándulás” lesz. Ennek a látogatásnak a tapasztalataitól teszik ugyanis függővé, hogyan alakuljon a testvérvárosi szál felvételéről korábban indult egyeztetés. Azt előrevetítette, hogy a végső döntéstől függetlenül most meghívják az olasz kistelepülés delegációját a Paprika- és a Folklórfesztiválra.

Kalocsai hírek

Az ész által vezérelt kéz

A kalocsai születésű Farkas Tibornak október 3-án kiállítása nyílt a Rátkai Klubban, Budapesten. A...

Nyertes pályázaton különböztek össze képviselőink

A kalocsai képviselő-testületi üléseiről született tudósításaink rendszeres olvasójaként bizonyára...

Élményfürdőt is építenének

Összességében csaknem 4,4 milliárd forintba kerülne annak az uszodának a megépítése, amely a...

III. Roma Kulturális Nap

A Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat október 6-án rendezte meg a már hagyományosnak számító Roma...

Egyre sikeresebb, egyre nyereségesebb az EMIKA

A kalocsai EMIKA Elektromechanikai Zrt. komolyan gondolja az „egyre jobban, egyre...

Bezárt a Hotel Kalocsa

Évtizedek vendéglátós tapasztalatával a háta mögött döntött úgy Orcsik Csaba, hogy visszaadja...

Erdei iskolában jártunk

Mindegyikünk életében a táborok, az iskolai kirándulások felejthetetlenül szép emlékekké válnak. A...

Vadveszély – kéretik komolyan venni!

A környékünkön lévő utak mentén hajlamosak vagyunk „láthatatlanak” nézni a vadveszélyt...

Értékes források nyíltak meg a könyvtárban

A Tomori Pál Városi Könyvtár egyhetes rendezvénysorozattal csatlakozott az Országos Könyvtári Napok...

CD-t adnak ki a fúvósok

Egy művészeti tendernek köszönhetően hangfelvételt készít munkájáról a Kalocsai Fúvószenekari...

Egymáshoz öregedtünk

A Kalocsai Szent István Gimnázium 1963-ban érettségizett diákjainak találkozója Hajóson a Judit...

Így indítaná be Kalocsát a Momentum

„Az ország problémáinak megoldását helyben kell elkezdeni, mert egy település az ott lakók...

Fókusz Takarék – Egyesítették erőiket a Bács-Kiskun megyei Takarékok

Jelentős átalakuláson megy keresztül a Takarékszövetkezeti szektor 2017. év végéig. Az eddigi 51...

Az Egészséggömbbe készpénzadományokat várnak

Egyre többen csatlakoznak a Kalocsai Szent Kereszt Tagkórház javára meghirdetett jótékonysági...

A passzív biztonság eszközei III.

A múlt heti számunkban ígértek szerint aktuális írásunkban folytatjuk mindazon biztonsági eszközök...

Látogatás Kirchheimbe

2017. szeptember 20-án reggel 6 órakor indultunk Németországba, kisbusszal. Testvértelepülésünkre,...

Kutatók éjszakája

A matematika szépséges, a kémia látványosan színes, a biológia megdöbbentő, a fizika pedig izgalmas...

Világutazó modell lenne

Szeptember végén a legfotogénebb férfimodell díját hozta el Bangkokból, ahol a Mister Teen...

Holt költők idézése

„Jó verssel találkozni jó” sorozat folytatásaként szeptember 29-én érdekes költői...

Dr. Tidir Alisza Vaszilijevna szülész-nőgyógyász is a döntősök között

A Richter Aranyanyu Díj az egyik legrangosabb hazai elismerés, amely az orvosnőket, pedagógusokat,...

Lemondott Angeli a jelöltségről

Először áprilisban röppent fel a hír Molnár Gyula kalocsai látogatásakor, hogy megvan az MSZP...

Ezerarcú Kína a Kamarateremben

Tamás Lászlóné tanár és Tamás László könyvtárigazgató szeptember 28-án, csütörtökön 17 órától...

Ideje, hogy biztonságosabb hely legyen a buszpályaudvar!

Szeptember 19-én demonstratív jelleggel vonult fel több hivatalos és civil, valamint szolgáltató...

Épületbontás és „határmezsgye” a Gödrök közében

Hosszasan tanakodott szeptember végi ülésén a kalocsai képviselő-testület, hogy mi történjen a...

A Városházáról jelentjük

Bár a kalocsai képviselő-testület augusztus 30-i ülésének fontosabb és jelentősebb érdeklődésre...

Arany Ősz nemzetközi festőtábor Beliscén

Gyönyörű őszi napsütésben érkeztünk meg a horvátországi Beliscére szeptember 16-án. Kalocsáról...

Négy baleset is történt múlt héten

Szeptember 21-én 12 óra 20 perc körül Solt belterületén, a Kecskeméti út és a Toldi utca...

Autómentes Nap a városban

Kalocsa városa már évek óta lelkesen csatlakozik az országos Autómentes Nap kezdeményezéséhez. A...

Kevesebb bűncselekmény, temérdek elfogott bűnöző

Az éves rutin szerint a Kalocsai Rendőrkapitányság első embere, Mayer József rendőr ezredes és...

A passzív biztonság eszközei II.

A múlt heti számunkban ígértek szerint aktuális írásunkban folytatjuk mindazon biztonsági eszközök...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Idén is folytatódik az antológia

A szerkesztők kiadják a Kalocsai szó és kép sorozat ötödik részét is, benne kalocsai, vagy...

Új és megújult utak a Duna bal partján

Szeptember 6-án, a már 47 települést összefogó Társadalmi Tanács ülésén Becskeházi Attila...

„Volt egyszer egy népművelés…”

A városi könyvtár „Tudásklub” című ismeretterjesztő előadássorozatának XXVII. részében a...

Az érsekség és a városvezetés válaszolt kérdéseinkre

Pontosabban válaszolt volna, ha lettek volna. Egy-két vélemény-szerű hozzászólás, illetve kritika...

Tudományos tanácskozás a Városházán

A Paprikafesztivál idei jeles eseménye volt, mondhatni méltó nyitánya az a tudományos tanácskozás...

Fejlesztési hullámról számolt be a polgármester

Kalocsa folyamatban lévő beruházásairól és várható projektjeiről múlt héten szerdán tartott...

Bedi Gyula a városi könyvtár sorozatában

Szeptember 14-én Bedi Gyula volt a városi könyvtár „Kalocsai Alkotók Köre” című...

Aszályos nyár, gyengébb termésátlagok

Nem kedvezett az idei aszályos nyár a mezőgazdaságnak. A nyári növényeket már betakarították, az...

Tanulmányterv az uszoda teljes rekonstrukciójára

Idén éppen harminc éves az uszodánk. Egyelőre nincs gond vele, de már a véges élettartam lebegett a...

„Élet és halál peremén” a Viski Károly Múzeumban

Szeptember 15-én, péntek 16 órától „Élet és halál peremén” – Ásatások a középkori...

A Kézműves Udvar is megnyílt a fesztiválra

A Kunszt József utca 4. szám alatti Fazekas Alkotóházban a Kézműves Udvar is várta szeptember 16-án...

Évről évre nagyobb méreteket ölt a rendezvény

Városunk nagyrendezvényei között kiemelt jelentőséggel bír a paprikatermesztéshez kapcsolódó...

Botka László Kalocsán kampányolt

A szocialista miniszterelnökjelölt pártja helyi országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be, miután...

Nézőpont kérdése…

Kalocsán, a Kossuth Lajos utcán van a járdának egy kurta szakasza a lottózót, patikát és még pár...

Több mint 80 kerékpárt regisztráltak a rendőrök

A Kalocsai Rendőrkapitányság a „Házhoz Megyünk” program keretében BikeSafe...

Oklevéllel mondott köszönetet a kórházigazgató

Dr. Mócza György, a kalocsai Szent Kereszt Tagkórház főigazgató-helyettese szűk körű médiaeseményen...

Száz kalocsai tisztelgett dr. Márkusnak

A XVIII. Kalocsai Paprikafesztivál nyitónapján, múlt pénteken leplezték le a dr. Márkus Ferenc utca...

Új gondolatok, új képek

A XXVIII. Kalocsai Paprikafesztivál programjai között jelent meg a Dunatáj Fotókör fenti című...

A passzív biztonság eszközei I.

A bizottság tagja, a Kalocsai Rendőrkapitány Közlekedés-biztonsági Osztálya rendőrének...

Jövő év közepére megduplázzák a létszámot

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Anda Pesent Kft. azon az úton, melyen 1995-ben elindult. Családi...

Kőrösi Tamás kiállítása Kiskőrösön

Kiskőrösön a szlovák napok forgatagában – évről évre visszatérő programként – láthattuk...

Mozgalmas hétvége elé néz Kalocsa!

Izgalmas eseményekkel kecsegtet az előttünk álló napokban az immáron huszonnyolcadik alakommal...

Sérült és egészséges emberek találkozója

Idén már hetedik alkalommal rendezte meg a Szociális Központ Kalocsa Értelmi Fogyatékosok Napközi...

Iskolakezdés II: autóval az átlagosnál figyelmesebben!

Míg a múlt heti írásában Rideg Gábor, a Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedés-rendészeti Osztályának...

Indulnak a könyvtár társalgói

Ősztől újra felpezsdül az élet a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár (Szt. István kir. 2-4. II....

Bírság lehet a türelmetlenkedésből

A kalocsai kapitányság nem aprózza el: járőrökkel és a polgárőrség bevonásával ellenőrzi az...

Kemény kérdések a roma lakossági fórumon

Nem először – és feltehetőleg nem is utoljára – hívott össze lakossági fórumot a...

Ellenzékből sikerre vitték a lehetetlent

Suhajda Krisztián, Bács-Kiskun megye 03-as választókerületének jobbikos országgyűlési...

Kalocsának hinnie kell önmaga felemelkedésében!

Különleges formájában igyekezett a Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület tagjait és a...

Épületeladásnak indult, „laktanyás” vita lett

Eredetileg a könyvtár által korábban használt Kossuth utcai épület eladásának pályázatkiírását...

TeSzedd: a sportolók a legaktívabbak

A kalocsai ÖkoPont a tavalyi siker után újra megszervezi a TeSzedd akciót. A kezdeményezés keretében...

Idén 18 ezren keresték fel a mobil kiállítást

A Paks II. interaktív tájékoztató kamionja 2009 óta járja az ország különböző településeit,...

Segítenek, hogy ne legyen bírság

Kötelezően kell új, városképet védő rendeletet alkotnia Kalocsa Város Önkormányzatának, október...

Kálvin útján – avagy a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjai Erdélyben

Erdélyben, az idén XIV. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mezőbergenyei alkotótábor. Ezen az...

Különdíjat ért „A pihenő”

A Bonyhádon meghirdetett „Tarka”, országos fotópályázatra 41 alkotó 341 db képpel...

Családi program volt a Csajdakertben

Több alkalommal látogatta meg az elmúlt hetekben a Csajdakertet civil kezdeményezésre néhány lelkes...

Heidegger dédunokája Kalocsán

Nils Montrelay néhány napra Kalocsára látogatott, mielőtt megkezdte volna augusztus végével induló...

Iskolakezdés: a szeptember első napjai a legveszélyesebbek

A gyermekek számára szeptemberrel véget ért a gondtalan nyár és elkezdődik az iskola, az óvoda. Az...

Moldova György könyvének bemutatója Kalocsán

Ez év januárjában adtunk hírt arról, hogy a kényes témák feldolgozásáról ismert Moldova György a...

Ötvenéves érettségi találkozó

Izgatottan gyülekeztek az alma mater előtt – melynek nevében az eltelt évtizedek alatt csak...

Hamarosan kezdődik az új színházi évad!

A 2017-2018-as színházi évad előadásairól a szervező Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár...

Nem önkormányzati vagyon és önkormányzati pénz?

Miután augusztus 30-i ülésén a kalocsai képviselők döntöttek a Menza Kft. megszüntetéséről,...

Kitüntették a tízezer műtétes orvost

Dr. Halasy Kálmán beszéde meglepetés volt az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett díjátadón,...

„Összefogva, egymást támogatva tegyük a dolgunkat”

A mohácsi csata évfordulóján, a néhai kalocsai érsek és hadvezér, Tomori Pál belvárosi szobránál...

Kimondták: megszüntetik a Menza Kft.-t

A múlt szerdai kalocsai képviselő-testületi ülésnek az előzetesen kiküldött, tárgyalandó napirendi...

Rém jót futottak

Amikor szembetalálkoztam a Kossuth Lajos utcai futó-kerékpározó csapattal, majdnem leestem a...

Nincs több haltelepítés

A 2017-es esztendő utolsó haltelepítésével is végzett a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület, amely...

Egy újabb állomás, CD lemezre írva

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület – a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény...

Dr. Márkus Ferenc utca lesz

A kalocsai önkormányzat a néhai paprikakutatóról szeretné elnevezni a malomépület mellett, a...

Egy óra alatt elfogták a gyógyszertolvajt

A Kalocsai Rendőrkapitányság 2017. augusztus 28-án 16 óra 10 perckor lopás vétség elkövetésének...

Ingyenes felnőttoktatás a Dózsában

Tavaly siker volt, így idén ősszel újra indítja ingyenes képzését a Dózsa Kalocsán. Ez...

Szép, egységes úthálózat épül a temetőben

Sajnos a Béke utcai kalocsai köztemető a város egyik gyalogosan, biciklivel és még autóval is sokat...

Nemzetközi győzelem egy pici lány nagy kacajával

A Magyar Fotóművész Világszövetség minden évben kiír egy pályázatot magyar ajkú fotósai számára. Így...

Kalocsai a kivitelező cég

Múlt héten a munkaterület átadásával megkezdődött a Bem apó utcai tagóvoda energetikai...

Kerékpárral a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél és a sétálóutcában

Heti írásában Rideg Gábor, a bizottság tagja és a Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedés-rendészeti...

Egyszerű, gyors és pontos látásvizsgálat a Vicai Optikában az új Hoya EyeGenius rendszerével

A Vicai Optika mindig is az innováció éllovasa volt, attól a szándéktól vezérelve, hogy ügyfeleinek...

Újra együtt volt a régi csapat!

Az éves terveknek megfelelően, augusztus 26-án újra találkozott a 24. hke. BKE tagsága. 1950-ben...

Istvános kenutábor a Tisza-tónál

Az idei nyáron is lehetőségünk adódott 19 fős létszámmal részt venni a Kalocsai Szent István...

Bokrétásaink Montenegróban

Augusztus elején Montenegróban járt egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági néptáncfesztiválon egyedüli...

Megyei kitüntetést kaptak

Az államalapítás ünnepe előtti utolsó olyan hétköznappal élve, amikor meg tudta tartani,...

Font cáfolta, hogy „Kalocsa háttérbe lenne szorítva”

Múlt kedden, kalocsai irodájában tartott két főbb témában tartalmas sajtótájékoztatót Font Sándor,...

Az életmentő passzív biztonsági eszközök

A járművekben alapvetően kétféle biztonsági rendszer védi a test épségünket, ezek az aktív és a...

Reggeltől estig futott

Török Tibor – sokan így ismerik: Töce – a Kalocsai Sárközt a tavalyi év minden egyes...

Kalocsa városért tett munkájukért tizenegyen kaptak elismerést

Augusztus 20-án a Városháza dísztermében tizenegy, a város fejlődésében kiemelkedő szerepet vállalt...

Háromszor tört be ugyanoda a kalocsai nő

A Kalocsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2017. augusztus 15-én 9 óra 20 perckor lopás vétség...

Egy 87 éves férfit raboltak ki

A kalocsai rendőrök 43 percen belül beazonosították és elfogták a gyanúsítottakat.

Ünnepi rendezvények

A IX. Szent István Napok című rendezvénysorozat keretében három napig tartó ünnepi...

„Következetes az óvodafejlesztési koncepció”

A múlt hétfői, rendkívüli képviselő-testületi ülésen, majd egy nappal később Font Sándor...

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház...

Három hegedűst hallhatnak!

Mármint akkor, ha 25-én, pénteken, este 6 órakor leballagnak a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubba. A...

Németh József: igyekszünk megbecsülni a paprikát, de…!

„A magyar háziasszony nem cseréli a magyar paprikát spanyolra”, olvasható egy 2012-ben...

Csaknem százan zongoráztak!

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hagyományos őszi seregszemléjén, a...

Felhőben az e-recept

Ebben a hónapban már kötelezően be kellett lépniük a háziorvosoknak és a gyógyszertáraknak is az...

Kihívták a tűzoltókat, kiürítették a kórtermet

A kórházi dolgozók, a katasztrófavédelem erői, illetve helyi középiskolások közös tűzvédelmi...

Kalocsa és a magyar szent korona

1. Koronázó kalocsai érsekek A korona használatának szokása Kr. e. I. évezredbe nyúlik vissza....

Nem adott elsőbbséget – elütötte a biciklist

Múlt héten szerdán 15 óra 50 perckor egy 65 éves homokmégyi lakos egy Mitsubishi Colttal haladt...

Fütyülős riasztó helyett óvatos vezetés

Augusztus közepén járva aktuálissá vált, tekintve, hogy Kalocsa térségében több, fokozottan...

Szőlőhegyi tábor

Az Origo Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében idén is egyhetes napközis tábort szerveztek...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás