Ez is a Városházán történt

Mégis cégfúzió és újra Menza Kft.

2018.03.12 08:41    |    V.I.  

Bár kétségkívül a február 22-i képviselő-testületi ülést a dr. Angeli Gabriella körüli események uralták (mint megírtuk, a grémium teljes egyetértésben szavazta ki bizottsági tagságaiból, illetve civil munkahelyéről a képviselőnőt), van még miről beszámolni a tanácskozáson történteket illetően. Nem mellesleg hivatalosan is lett 2018-as költségvetése a városnak, eldördült a startpisztoly egy régen rebesgetett cégfúzió elindítására, és ismét a felszínre került a Kalocsa Menza Kft. kérdésköre. Minderről részletesen olvashat cikkünk folytatásában!

Újra napirenden a gigacég-ötlet. De mi lesz a dolgozókkal?

A két legnagyobb, száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, a Parkgondozó és a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-k fúziója ismét napirendre került. Erről a koncepcióról anno évekkel ezelőtt hallhattunk, amikor a Vagyonhasznosítási cég élére is megbízta a város Loibl Lászlót ügyvezetőnek, amely posztról később lemondott. Azóta most először merül fel, hogy egy fej alá rendezzék a társaságokat, mivel a költségvetés és a társaságok helyzete egyaránt arra enged következtetni, hogy a kft.-k jövőjét úgy lehet biztosítani, hogy összeolvasztják azokat. Így elkerülhető a veszteség – hangzott dr. Bálint József polgármesteri okfejtése, utalva arra, hogy ez Loibl László menedzser korábbi anyagából származik, amely a fúzió lehetőségét vizsgálta.

 

testuleti2_450
 

 

Azt már dr. Angeli Gabriella képviselő vetette fel, hogy a polgármester által hivatkozott anyagot 2016-ban készítette el Loibl László. Mivel ez idővel fiókba került, mindkét cég személyi állománya változott az elmúlt években. Megtakarítást persze hozhat az összeolvasztás, folytatja Angeli, de ez egyben azzal is jár, hogy embereket kell elküldeni a jelenlegi munkahelyéről. Véleménye szerint a folyamatot indító startgomb megnyomása előtt is kellett volna erről a kérdéskörről vitáznia a testületnek. Bálint nem vitte túlzásba a magyarázkodást. Elmondta, hogy eddig a háttérben folytak az egyeztetések, mostanra érett meg a dolog annyira, hogy a testület elé lehetett hozni. Hozzátette, hogy az anyag tartalmazza, hogy a személyi kérdéseket is rendezni kell.

A Pénzügyi Bizottság elnöke, Katus Attila arról biztosított, hogy a szervezet támogatja az összevonást, az ekkor még Angeli által elnökölt Jogi Bizottság ugyanakkor két igen és három tartózkodás ellenében nem állt a javaslat mellé. A képviselőnő indoklása szerint felmerült az is, amikor tárgyalták az ügyet, hogy a társaságok egyesítése vajon nem annak az „előszobája”, hogy intézménnyé alakuljon az első lépésben összeolvasztott két cég? Bálint kategorikusan kiállt korábbi kijelentése mellett, mondván, nem lesz intézmény a két kft.-ből – ebben az önkormányzati ciklusban biztosan nem! Állítását azzal igazolta, hogy a Kalocsa Szíve program fenntartása miatt nem is lehetne ezt meglépni.

 

testuleti1_450
 

 

Végszóként elhangzott továbbá, hogy Pécsi Tiborné, a Vagyonhasznosító ügyvezetője és Loibl László, a Parkgondozó vezetője május 31-ig kell, hogy előkészítse az összevonás indításához szükséges anyagot. A testület egyetlen tartózkodó voks ellenében, szinte teljes egyetértéssel hagyta jóvá, hogy a folyamat elinduljon.


Második nekifutásra meglett a költségvetés

A 2018-as költségvetési rendelet megalkotása napirend másodszor került a képviselők asztalára. Mint emlékezetes, első körön nem lett meg az elfogadáshoz szükséges többség, most is éppen hogy. Az anyag tartalmáról korábban beszámoltunk, ehhez a mostani ülésen a polgármester annyit tett hozzá, hogy a záró összegek nem változtak, de módosításokat hajtottak végre az első beterjesztett javaslathoz képest. Itt ejtette el, hogy a 65 év feletti lakosok számára karácsony-tájt esedékes 2000 forintos pénzosztáshoz szükséges összeg tartalékkeretbe került. Ez nem jelenti azt, hogy elmaradna a kifizetés, tette rögtön hozzá Bálint József, nyugtázva, hogy a húsvéti 2000 forintok folyósítása is rövidesen kezdődik. Hasonlóképp tartalékkeretbe lett helyezve a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár dolgozóinak városi rendezvényeken végzendő feladatainak túlóra-kifizetése.

Végül az 5 milliárd 88 millió fontos főösszeggel megalkotott büdzsét hét igennel és öt tartózkodó szavazat ellenében elfogadta a testületi többség.


Már csak a kormányban bízhatnak a Menza-beszállítók

testuleti4_250Ismét napirendre került a Kalocsa Menza Kft., amelynek korrigált végelszámolási nyitóegyenlegét kellett elfogadnia a testületnek, valamint kimondani a végszót beszállítói tartozás-rendezési szándék, pótbefizetés ügyében.

A végelszámolást végző Hartkontir Kft. képviseletében Frits Mártonné szóban tájékoztatta a városatyákat arról, hogy egy korábban elnyert beruházási pályázat miatt több mint egymillió forintos pénz-visszafizetési kötelezettség is terheli a céget. A 2014-ben megvalósult fejlesztést követően ugyanis nem teljesült az ezt segítő pályázatban vállalt ötéves fenntartás cégen belül, így időarányosan az adott összeget ki kell fizetni. Ez a legjelentősebb korrekciós tényező, folytatta a szakember, majd jelentette, hogy az eszközleltárnál selejteztek, és felmerültek kisebb hiányzó tételek, valamint olyanokra is bukkantak, ami nem szerepelt a Menza könyveiben. Ami azonban kristálytisztán látszik, az, hogy a Menza Kft. vagyona nem elegendő a hitelezői állomány kifizetésére.

 

testuleti3_450

Első felszólalóként Simon Zoltán jelezte, hogy az eléjük került végelszámolói jelentését elfogadta és korrektnek tartja, viszont a javaslat 2. pontjáról továbbra is az a véleménye (ami a tartozás-kifizetésre irányul), hogy a Menza Kft. kintlevőségeit pótbefizetés formájában rendeznie kellene a városnak a beszállítók felé. Ismét megjegyezte, hogy valamennyi képviselőnek írtak a több mint 60 millió forintos összegű tartozásban érintett cégek, akik akár részletfizetést is elfogadnának, de nehezményezik, hogy a testület kategorikusan elálljon a tartozás rendezéséről. Javasolta, hogy indítson tárgyalást velük a városvezetés a helyzet rendezésére.

A polgármester – mint az borítékolható volt, a korábbi üléseken elhangzottak és történtek ismeretében – kategorikusan újra kijelentette, hogy erre nincsen pénze a városnak. Emlékeztetett, hogy soron kívül a Miniszterelnökséghez fordultak rendkívüli támogatási kérelemmel, amelyből kiegyenlítenék a számlákat – erre a kérésre egy hónapon belül kell reagálnia a Lázár János miniszter vezette kabinetnek, ami március harmadik harmadában esedékes. Addig tehát a beszállítók utolsó utáni reménye a kormány mentőöve, a városvezetés ugyanis önszántából és önerejéből nem fogja, illetve nem tudja kinullázni a cég adósságait.

Bálint álláspontját egyébként a Pénzügyi Bizottság is osztotta, majd ismét Fritsné lépett a mikrofonhoz. Ha a tulajdonos, vagyis az önkormányzat úgy dönt, jegyezte meg, hogy ezt nem fizeti ki, át kell adni a felszámolónak az ügyet. Ha mégis fizetnének, azt 30 napon belül kell rendezni, egyébiránt kötelessége felszámolónak továbbítani az ügyet, hangzott a kiegészítés.

 

testuleti5_450
 

 

Végül a mérleget tizenkét igennel elfogadta a testület, a 65 milliós pótbefizetésre azonban öt igen, öt nem, és két tartózkodás ellenében nem sikerült megnyerni a többséget. Magyarán, ha nem jön a „gyorssegély” a kormánytól, megint egy lépéssel távolabb kerülnek a hitelezők a lehetőségtől, hogy viszontlátják pénzüket.


50 millió felosztása

Ugyancsak fontos határozathozatal volt a Központi Nukleáris Alapból 2018-ra Kalocsának jutó támogatás elosztásának megvitatása és elfogadása. Összességében egy több mint 50 millió forintos nagyságrendű tételről beszélünk, amelynek körülbelül kétharmadát, azaz 30 milliót költhet működésre az önkormányzat, a fennmaradó 20 és félmillió forintot felhalmozási célra, azaz például fejlesztésre vagy beruházásra különítheti el.

Mivel utóbbi esetében pontosan meg kellett nevezni, hogy milyen projektekre fordítódna az összeg, a testület kimondta, hogy egy részéből a Városi Sportcsarnokba tervezett vizesblokk-bővítés és felújítás önköltségét mérsékelnék, ami egyébként TAO-beruházásként valósulhat meg. A fennmaradó pénzből a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott városfejlesztési pályázataik önerejének terheit mérsékelné Kalocsa. Utóbbinak persze előfeltétele, hogy a projektek pozitív bírálatban részesüljenek, amelyről egyelőre még nem tájékoztatott a röviden JETA-ként ismert szervezet.Kalocsai hírek

Kalocsai diadal országos diákszínjátszó-fesztiválon

Nem kis fába vágta fejszéjét a Kalocsai Szent István Gimnázium Clap & Dance fantázianevet viselő...

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat címben látható jelszava közel ezer éves: a máltai lovagrend...

Sziráki Szilárd: a fejlődés és a minőség a jövő alapja

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara idei első küldöttgyűlését ünnepélyes pillanatok...

Intézménylátogatáson vett részt a kalocsai KEF

Május 9-én, szerdán az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet által megvalósított...

Kik kapják a városi kitüntetéseket?

Május 31-ig fogadja az önkormányzat a felterjesztéseket a városi kitüntető díjakra, amelyekhez csak...

Ünnepi hétvége német testvérvárosunkban

Nemzetközi találkozón vett részt Kalocsa küldöttsége Kirchheim unter Teck-ben az elmúlt hétvégén....

Újra három osztályt indítanak

E hét pénteken zárul a Kalocsai Szent István Gimnázium pótfelvételi eljárása, aminek keretében az...

Sportlövőink eredményei a megyei és az országos bajnokságon

Rangos versenynek adott otthont a Kalocsai Sport Egyesület Sportlövő Szakosztályának lőtere április...

Idegenben idegen tánccal remekelt Nikolett és Milán

Néhány héttel korábbi szánunkban írtunk arról, hogy az Oktatási Hivatal által háromévente...

Kilenc fogvatartott érettségizett

Azzal, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjai közül kilencen is jelezték: szeretnének...

Nyári diákmunka-lehetőség

2018. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban „Nyári Diákmunka” elnevezésű...

Zsetonra fel! Segítsük a fúvósainkat!

Figyelemre méltó kezdeményezés a Tesco idei, „Ön választ, mi segítünk” című pályázata:...

Pályatársaival versenyzett a művészeti iskolánk tanára

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája április...

A szobatisztaság, és ami ezzel összefügg

A Tomori Pál Városi Könyvtár Baba-mama Klubjában a szobatisztaságról tartott előadást-beszélgetést...

Teakóstoló a könyvtárban

Májusban indult útjára a könyvtár új sorozata „A szakirodalom sokszínűsége” címmel. Az...

A Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója jegyében

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), a BEOSZ Dél-alföldi Régió (DAR), valamint a...

Egy korszak vége, egy másik kezdete

Zsúfolásig megtelt nézőtér várta a város legnagyobb középiskolája, a Dózsa végzős diákjait múlt...

Elbúcsúztak a kollégisták is

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma...

Új távlatokat nyitó tulajdonosváltás az EMIKA Zrt-ben

Jó ideje keringett már a városban a szóbeszéd a város egyik legnagyobb, és legrégebbi vállalatának...

Fejlődő együttműködést remélnek a testvérvárosok

A testvérvárosi majális alkalmával sikerült megszólaltatni az itt ünneplő Günter Riemer kirchheimi...

CSÓKA, avagy közösségfejlesztés és segítségnyújtás

CSÓKA = Csomópont Kalocsán. Ezzel az elnevezéssel és vadonatúj programokkal nyílt meg újra a Petőfi...

Egyre szaporodnak az élősködők

Az elmúlt évek tapasztalataiból jól leszűrhető: mind jobban tolódnak a keleti országrész felé a...

Nem adott elsőbbséget az autós

Múlt héten szombaton könnyebb sérüléssel járó baleset történt Kalocsán a Paksi közben. Ok: a...

Szezonnyitó a Fazekas Alkotóházban

Dupla kiállítás megnyitóval, komolyzenei hangversennyel, majd sütögetős-beszélgetős esti programmal...

Új rendező debütált a Thália Társulatban

Múlt heti számunkban írtunk a Kalocsai Thália Társulat nagy sikerű új bemutatójáról, a „Csak...

Új logó, új belső dizájn, világszínvonalú szolgáltatás

Ebben az évben ünnepli a Vicai Látás- és Hallásközpont 25 éves jubileumát, mely alkalomból a cég...

Fogom a kezed

A Nebuló EGYMI, a városunkon és a környező településeken élő, fogyatékosság miatt sajátos nevelési...

Harmadik helyezés az országos versenyen

Balatonbogláron rendezték április 21-én az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny...

Bemutatkoztak a kalocsai tehetségek

Évről évre nagy népszerűségnek örvend a Tehetségnap nevet viselő rendezvény, melynek idén is a...

Országos mezőnyben táncol Nikolett és Milán

Az Oktatási Hivatal háromévente rendezi meg azt a művészeti megmérettetést, amely kifejezetten az...

14.alkalommal nyílt kiállítás a helyi művészek munkáiból

A legeredetibb alkotások között modern, pop-kulturális utalásokkal eltúlzott montázs és...

Átvette képviselői megbízó-levelét Font Sándor

Péntek délután a Bács-Kiskun megyei 3. számú választókörzet központjában, Kalocsán vette át dr....

Szűrővizsgálatot javasol a szakorvos

Macskaszőrallergiát macskával, szénanáthát recept nélkül kapható gyógyszerekkel is lehet kezelni, de...

Lakásbérléstől a reptéren át pályázatdömpingig

Évek óta nem látott higgadtság, viszonylagos harmónia, és egyöntetű döntéshozatali mechanizmus...

Egy európai turné első állomása voltunk

Április 19-én délután a művelődési központ kamaratermében egy különleges hangverseny részese...

Kamaszkorú rendezvény

Merthogy 16 éves. Ki hinné! Milyen gyorsan elszaladtak az évek! A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti...

Cserenkó Gábor könyvbemutatója a könyvtárban

Április 23-án, a Könyv Napján Cserenkó Gábor volt a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár vendége, aki...

Ingyenes tanulmányi kirándulás a Belvárosi iskolában

A Belvárosi Nebulók Alapítvány támogatójának köszönhetően az iskola 16 tanulója 3 pedagógussal 2018....

Elkezdődött a börtön homlokzatának felújítása

A múlt héten elkezdődött, ami a Kalocsai Fegyház és Börtön épülete körül már jó ideje érlelődött...

A kalocsai állomány kitüntetettjei

A rendőrség napja alkalmából a megyei főkapitányságon tartott ünnepségen jutalmazták Bács-Kiskun...

Hetvenen ballagtak el a Kossuthból

A Bajai SZC Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája múlt csütörtökön,...

Ballagás a Szent István Gimnáziumban

Május 5-én, szombat 10 órától ballagtak a kalocsai Szent István Gimnázium végzősei a Szent István...

Nagyszabású konferenciát szervezett a KEF

Városunkban 2002-ben alakult meg a Kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek működése ugyan...

A környezetvédelem fontossága

Korunk egyik legfontosabb kérdése, a globális felmelegedés több tudományág szakembereit...

Félszáz éve, kétszázan

Vasárnap népes vendégsereg gyűlt össze a meszesi Juca néni csárdájában, hogy együtt emlékezzen a...

Kalocsán is sikeres a felzárkóztatási program

Persze az Emberi Erőforrás Operatív Program több mint hatmilliárd forintos keretéből történő...

Szakmák Éjszakája a „Dózsában”

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Népdalos találkozó Cserey József emlékére

A Mezei Virágok Népdalkör szervezésében került sor arra a találkozóra, amellyel Cserey József...

In memoriam Medgyes János (1946–2018)

Örökre eltávozott egy jó barát, a város egyik közismert személyisége. 1957 óta élt családjával...

Ezt tudni a honfoglaló magyarokról

Dr. Révész László, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének docense múlt szerdán tartott...

Francia Nap a Schöffer Gyűjteményben

Változatos pályát járt be az a sok évvel korábbi kezdeményezés, hogy a világhírű kibernetikus...

Százezres károkat okozhatnak a vegyszertolvajok

Bizony – jól olvassa! Vegyszertolvaj. Ennek a területnek is megvannak a...

Népek találkozója, faültetés, koncertek

A tematikus majálisok sorát idén is folytatja a közművelődési intézmény szervezőgárdája. Volt már...

Vérüket adva mutatnak jó példát

Annak ellenére, hogy országos, illetve régiós híradásokban időről időre – főképp nyáron...

147 bűncselekmény elkövetéséért felelhet

A kalocsai rendőrök csalással és személyes adattal visszaéléssel is gyanúsítják a pécsi férfit.

Újra megkezdődik a rendszeres zöldhulladék gyűjtés

Az FBH-NP Nonprofit Kft. újra megkezdi a biológiailag lebomló hulladék rendszeres díjmentes...

Csökkentik a külső parkolók terhelését

Dr. Mócza György főigazgató-helyettes a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórháza,...

Szent István Napok meg a csokoládé

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban április 9-13. között rendezték meg a hagyományos ünnepi hetet,...

Nagy siker a Kalocsai Thália Társulat új premierje

Vártuk bizony! Nem is hiába. Április 14-én hét órára megtelt minden szék a Kalocsai Színházban, és...

Póli Matildánál volt a Bölcsek köve

Októberben, angolórán hirdették ki, hogy van lehetőség általános- és középiskolás kategóriában részt...

Tudósítás két tételben

Április 11-én volt a Költészet Napja, amelyről megemlékezett a Tomori Pál Városi Könyvtár, majd...

Életet mentettek a kalocsai rendőrök

A Duna partján, eszméletlen állapotban találtak meg egy eltűnt férfit a rendőrök, akinek az életét...

A 150 éves kúlai Népkör jubileumi rendezvénysorozata

Múlt hét végén, április 13-15. között zajlott vajdasági testvérvárosunkban, Kúlán egy jelentős...

Hónap végéig gyűjtőakció a könyvtárban

Hatodik alkalommal szervezi Czinege Piroska ötletgazda – a Tomori Pál Városi Könyvtárral...

Negyven előadás a világvallásokról

Az utóbbi évek biztosan leghosszabb előadássorozatának szervezésébe vágott bele a Kalocsai...

Robotokkal és VR-szemüveggel csábít a Dózsa

Néhány szakmabeli üzem is megirigyelhetné a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma,...

Összefogtunk az ízületek gyógyításáért

Ősszel indult, hónapokig tartott, komoly közérdeklődés övezte, és tavaly karácsony-tájt kezdett...

Vörös Márta II.: textilcsodák, Prokop másik arca, liturgikus kincsek, klisék

Négy „nagy dobásra” készül ebben az évben Kalocsa legfiatalabb múzeuma, az Astriceum...

Rekviem az érsekkerti öreg tölgyért

Múlt csütörtökön és pénteken sokak látogattak ki elbúcsúzni a kalocsai Érsekkert egyik legöregebb...

Hulladékszállítási díjhátralék beszedése

Díjbeszedők személyesen keresik meg a hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkező lakosokat. A...

Haydn papa a Klubban

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub zenei életét szervező Haskóné Apagyi Judit első, Mozartról tartott...

Mese, mese mátka…

Idén sem maradhatott el az a nap, amit minden évben nagyon várnak a város ovisai. A Mesenap az az...

A színpadon: Csak kétszer vagy fiatal

Több mint egy éve már annak, hogy a Kalocsai Thália Társulat elkezdett készülni rá, hogy színre...

Vörös Márta I.: az idén elkészül a tér!

A jó idő beköszöntével felkerestük a kalocsai érsekség beruházásait koordináló főegyházmegyei...

Font sem számított kétharmadra

Összességében hatodszor, a kalocsai központú Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületében pedig...

Félrement taktikai szavazás, keserédes erősödés

A Bács-Kiskun 3. számú körzetben a vasárnapi országgyűlési választáson 23795 iksszel toronymagas...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás