Tizenheten évekig féláron vették igénybe a cég szolgáltatásait

Nettó 451 millióért elkelt a KalocsaKom

2015.08.19 10:52    |    -mond  

Maratoni testületi ülés egyik napirendjeként július 30-án döntött a kalocsai képviselő-testület: nettó 451 milliós vételárért 7 igen, 5 nem szavazattal a város eladta a KalocsaKom Kft.-t a hálózattal és a fejállomással együtt. Két pályázó közül a szekszárdi székhelyű Tarr Kft. ajánlotta ezt az árat és szerződésben vállalta az önkormányzat által szabott egyéb feltételek teljesítését, a másik pályázó ajánlata jóval az értékbecslő cég által meghatározott érték alatt volt.

A testületi ülésen heves vita kísérte ezt a napirendet, érvek és ellenérvek hangzottak el, végül a több mint egyórás vita után 7 igen és 5 nem szavazattal a testület az eladás mellett döntött. Az ellenzék szerint a testület erre nem kapott felhatalmazást a választóktól, és másfél év alatt fel fogják élni az eladásból származó összeget; a polgármester válasza szerint teljesen jogszerűen jártak el, és választóiktól mindarra felhatalmazást kaptak, ami a város eredményes működését segíti, szerinte éppen ezzel a lépéssel alapozták meg a város további fejlődését hosszú távra.

A testületi ülésen egy bejelentés is elhangzott: egy információ nyilvánosságra kerülését követően elrendelt belső ellenőri vizsgálat arra derített fényt, hogy 17 személy jelentős kedvezménnyel vette igénybe évekig a KalocsaKom szolgáltatásait, melyre azonban – a jelenlegi információk szerint – nem voltak jogosultak. Ezért a polgármester az ügyben megtette a jogi lépéseket.

Az ülés után dr. Bálint József polgármester még egyszer összefoglalta a nagy horderejű, heves vitát kiváltó ügy előzményeit, az eladás okait, valamint beszélt arról, milyen változás várható a cég háza táján, mi lesz a sorsa az ott dolgozóknak és mikor kerül az önkormányzat számlájára a vételár.

– Az eladás gondolata akkor merült föl, amikor átvizsgáltuk az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Azt tudtuk, hogy nem túl fényes, de ilyen kedvezőtlenre nem számítottunk. De igazán akkor döbbentünk rá a ránk hagyott „örökségre”, amikor az önkormányzati káefték pénzügyi helyzetével is tisztába kerültünk. Augusztus 31-ig rendeznünk kell ezeknek a cégeknek a pénzügyeit, hiszen működésük során elvesztették tőkéjük egy részét, melyet a jogszabály szerint pótolnunk kell. Amikor számba vettük a vagyoni dolgainkat, láttuk, hogy ekkora összeget csak egy módon szerezhetünk, ha a KalocsaKomot eladjuk – mondta az eladáshoz vezető útról a polgármester. – Ez a cég nyereségesen működött, de itt szeretném megjegyezni, hogy korántsem akkora nyereséggel, mint azt a testületi ülésen is az ellenzéki képviselők állították. Ők 40 milliót mondanak, de ha minden rendben is megy, 20 milliónál több nyereség ebben a cégben nincs. Ezért, mivel nem alapellátási feladatot lát el, úgy döntöttünk, hogy eladjuk. Ebből meg tudjuk teremteni a költségvetési egyensúlyt.

– A két pályázó közül miért a Tarr Kft. mellett döntöttek?

– Mert egyértelműen az övé volt a jobb ajánlat. Egy szakértő céget kértünk fel az értékbecslésre, mely 420 millió forintban állapította meg a cég értékét. Két jelentkező volt, az egyik a becsült összeg alatti összeget kínált, így a másik pályázó, a szekszárdi Tarr Kft. nettó 451 milliós ajánlatát fogadtuk el. Ez a cég egyébként több más feltételünket is elfogadta, hogy továbbviszi a céget, a szolgáltatás színvonala nem csökkenhet, egy évig garantálja a jelenlegi csomagok árát és a dolgozókat is átveszi, tehát nem kell létszámleépítéstől tartani. Ez egy tőkeerős cég, mely a fejlesztéseket végre tudja hajtani. A saját cégünk nem tudta volna, hiszen egyrészt nem tudta volna kitermelni a rávalót, és ezen a piacon látni, hogy hihetetlen nagy fejlesztések zajlanak, az önkormányzati cég erre nem lett volna képes, így egy-két év múlva a szolgáltatás színvonala is csökkent volna, amiből következik, hogy az előfizetők is átpártolhatnak másik szolgáltatóhoz, mely olcsóbban jobbat szolgáltat, ezt is be kellett kalkulálni. De kétségtelen, ahhoz, hogy a költségvetésünket stabilizálni tudjuk, szükségünk volt erre a pénzre.

– Az ellenzék hevesen ellenezte az eladást, a kalocsaiak érdekére hivatkoztak, valamint egy általuk végzett kérdőíves közvéleménykutatásra.

– Az ellenzékünk egyértelműen ellenezte az eladást, hiszen nekik az volt a céljuk, hogy sikerüljön bedönteni az önkormányzat költségvetését, hogy időközi választást lehessen kiírni. Nem gondolták át, hogy ezzel nem a polgármestert vagy a testületet döntik be, hanem a várost. Minden eszközt bevetettek, szórólapoztak, felméréseket végeztek. Én azt tapasztaltam a városban, hogy akinek elmondtuk, miért szükségeltetik ez, az megértette és támogatta. Ezt a pénzt a cégek rendbetételén túl nem működésre, hanem fejlesztésre fogjuk fordítani, és a cégeket is egy olyan pályára szeretnénk állítani, hogy ezután stabil gazdálkodást folytassanak és megfelelő színvonalon lássák el azokat a szolgáltatásokat, amikre az önkormányzat létrehozta őket. Szigorú gazdálkodással, folyamatos ellenőrzés mellett működnek jelenleg is intézményeink és cégeink, és vannak biztató jelek, hogy ez egy hosszú távú, stabil működést eredményez. Fölvállaltuk azt is, hogy vannak olyanok, akiknek a KalocsaKom eladása nem tetszik, de csak stabil költségvetés mellett tud a város továbbfejlődni, és ez most megteremtődött. Olyan fejlesztések jöhetnek létre ebből, mely munkahelyeket teremt az embereknek, iparűzésiadó-bevételt pedig a városnak.

– Mi változik, milyen garanciákat tartalmaz a szerződés a kalocsaiaknak?

– A cég megmarad, a dolgozókat átveszi, sőt járási szintű székhellyé akarják fejleszteni a kalocsai irodát, hiszen itt a környékbeli településeken sokan veszik igénybe a Tarr Kft. szolgáltatásait, s eddig a személyes ügyintézéshez Szekszárdra kellett menniük, ezt most Kalocsa központtal föl akarják fejleszteni, hogy a lakossághoz közelebb kerüljenek. A szerződésben benne van az is, hogy az előfizetési díjakhoz nem fog hozzányúlni és a csomagokat is megtartja. A Tarr Kft. kilenc megyében szolgáltat, nagyságrendileg több előfizetővel rendelkezik, mint a KalocsaKom jelenlegi 3600 előfizetője, ezáltal kedvezőbb feltételekkel kapja a műsorszolgáltatást. Így lehetséges, hogy nemhogy nőnének egy év múltán is a díjak, hanem jobb színvonalú szolgáltatás mellett szinten maradnak, esetleg még csökkenhetnek is.

– Mi a következő lépés, mikor lesz szerződés, mikor kerül Kalocsa számlájára a pénz, gyakorlatilag mikortól veszi át a Tarr Kft. a rendszer működtetését?

– Az önkormányzat és a Tarr Kft. jogi szakértői elkészítik a szerződést, augusztus 10-én, hétfőn kerül sor a szerződés aláírására, ezt követő 5 banki napon belül a teljes összeg az önkormányzat számlájára kerül, ezt szerződésben vállalta a vevő cég. Gyakorlatilag hétfőtől megkezdődik a műszaki átadás-átvétel, és ha minden rendben zajlik, akkor szeptember 1-jétől teljes egészében a Tarr Kft. fog szolgáltatni.

– Támadták azért, hogy miért kell ezt a céget eladni, miért nem választanak más megoldást a pénzügyi stabilitás megteremtésére. Jelentkezett-e bárki a testületből más, alternatív megoldási lehetőséggel?

– Nem, nem jelentkezett senki. Sőt elhangzott a testületi ülésen, hogy ezt a polgármester kötelessége megoldani. Pedig ez nem az én kötelességem csupán, hanem a testületé, melynek rajtam kívül még tizenegy tagja van, de senki nem tett le az asztalra olyan alternatívát a KalocsaKom eladása helyett, ami megoldotta volna ezt a helyzetet. Nem akarok visszamutogatni, de éppen az előző önkormányzat hozott minket ilyen helyzetbe. A hitelfelvétel nem járható út, hiszen azt vissza kell fizetni, ki kell termelni, más egyéb pénzzé tehető vagyonunk ilyen nagyságrendben nincs, ilyen rövid idő alatt más fejlesztést sem tudtunk végrehajtani, mely ilyen összeg előteremtésével kecsegtetett volna minket, így mondhatom, ez volt az egyetlen lehetőség. De bízom benne, hogy ezzel hosszú távon megoldódtak a gondjaink, és visszautasítom, amit az ellenzék mondott, hogy másfél évre elég ez a pénz. Ha most hátradőlnénk és meggondolatlanul költekeznénk belőle, akkor valóban elfogyna másfél év alatt, de nem az a cél, hanem az, hogy ebből a város hosszú távú működését alapozzuk meg.

– A testületi ülésen polgármester úr egy levelet ismertetett, annak tartalmát, az annak nyomán elindított belső ellenőri vizsgálatot, majd az ügyben megtett jogi lépéseket. Miről szólt ez a levél?

– Egy blogon a KalocsaKom Kft. volt ügyvezetője, akit az előző önkormányzat hozott a városba, olyan információkat osztott meg a nyilvánossággal, hogy az előző képviselő-testület néhány tagja és az önkormányzat vezető tisztségviselői közül néhányan 50 százalékos kedvezménnyel jutottak hozzá a KalocsaKom szolgáltatásaihoz. Ez visszatetsző egy 100 százalékos tulajdonú önkormányzati cégnél. Elrendeltem egy belső ellenőri vizsgálatot, mely föltárta, hogy 17 ember részesült ilyen kedvezményben. Képviselő-testületi tagok, felügyelő-bizottsági tagok, illetve az úgynevezett kabinet tagjai részesültek ilyen juttatásban. A helyi rendelet, mely a képviselők tiszteletdíját és az igénybe vehető szolgáltatásokat rendezi, nem tartalmaz ilyet és nem is kapott mindegyik képviselő ilyen juttatást. Ha ilyen szolgáltatás juttatásáról rendelkeztek volna, akkor az mindegyik képviselőre kellett volna, hogy vonatkozzon, de ebben az esetben az önkormányzatnak ezt az 50 százalékot be kellett volna fizetnie a cégének. A cég üzletszabályzatában sem találtunk erre való utalást, hogy ilyen jellegű szolgáltatást adhat. Ez jogi szakértőnk szerint kimerítheti a korrupciós bűncselekmény fogalmát, ami még nem bizonyított, de a gyanú megalapozott, és akinek ilyen a tudomására jut, annak kötelessége feljelentést tenni, így nekem sem volt más utam, minthogy e tizenhét emberrel szemben eljárást kezdeményezzek, ezt be is jelentettem a testületi ülésen. Az ügyvédünk most fogalmazza a feljelentéseket, és majd a nyomozó hatóság eldönti, hogy történt-e bűncselekmény vagy sem és ez milyen további intézkedést kíván.

– Mekkora nagyságrendű ez az összeg, amit gyakorlatilag nem fizettek meg az önkormányzati cégnek?

– Ezt pontosan ki lehet számolni, hiszen regisztrálva van, de erre most pontos számot nem tudok mondani. Van, aki már 2011 februártól megkapta ezt a szolgáltatást, van, aki csak később, és hogy kinek milyen csomagszerződése volt, abból kapott 50 százalékos kedvezményt (havi 6000 Ft-os átlagos csomagdíjjal számolva, 45 hónapra, 17 főre 50 %-os kedvezmény az összesen közel 2,5 millió forint – a szerk.). El kell hogy mondjam, hogy amikor létrejött ez a cég annakidején, mi, mármint a 2010 előtti testület és tisztségviselők, erkölcsi kötelességünknek éreztük, hogy ezt a szolgáltatót válasszuk, de eszünkbe nem jutott, hogy bárminemű kedvezményt kérjünk vagy fogadjunk el az önkormányzati cégtől a kapott szolgáltatásért. Nem pártjátékról van szó, de aki ilyen jellegű cselekményt elkövet vagy elfogad, azzal szemben föl kell lépni, a közélet tisztaságát biztosítani kell – mondta az ügyről összegzésképp dr. Bálint József.


Kalocsai hírek

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Paks II. a hosszú távú ellátásbiztonság záloga

Atomenergia nélkül nincs ellátásbiztonság Európában, Paks II. pedig hazánk hosszú távú...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás