Értékek nyomában Dunapatajon

2015.12.10 11:56    |    Schill Tamás  

Az elmúlt évszázadokban Bács-Kiskunt többször érték háborús pusztítások és különböző csapások, ennek ellenére számos épített és természeti értékkel, kulturális és gasztronómiai különlegességgel büszkélkedhet a két folyó köze. Az itt lakó – tarka képet festő – népesség az évszázadok során a legkülönbözőbb nagyszerű kulturális, tudományos, sportbéli és műszaki megnyilvánulásokat hozta létre. Ezek sokféleségét felsorolni is nehéz lenne, kezdve a népviselettől a műemlék épületeken át a kiváló tudósokig és művészekig. Minden településen létezik érdekesség, történelmi, természeti vagy éppen gasztronómiai érték, ami figyelemre méltó és megőrzésre, följegyzésre érdemes.

Ezeknek a magyar nemzeti értékeknek az azonosítását, rendszerezését, és adataik nyilvántartásba vételét három éve a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szabályozza. E törvény szerint az önkormányzatok helyi értéktárat, illetve több szomszédos település tájegységi értéktárat hozhatnak létre. Ugyancsak értéktárat hozhat létre a megyei önkormányzat és a külhoni magyarság tekintetében a törvényben meghatározott szervezetek. A nemzeti értékek piramisában a következő fokot a Magyar Értéktár képviseli, amely a kiemelkedő nemzeti értékeket tartja nyilván. Az értékek piramisának csúcsán helyezkednek el a hungarikumok, amelyek különleges, egyedi, csak Magyarországra, csak a magyarságra jellemző dolgok.

Az értékek összegyűjtése terén még bőven akad tennivaló Bács-Kiskun megye településein. Sok helyen még nincs települési értéktár sem, ha igen, akkor pedig az értékek felkutatása és számba vétele várat még magára.

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2015 februárjában döntött a Dunapataji Értéktár létrehozásáról és az értéktárba kezdésként 12 helyi értéket vett föl. Az értékeket részletező közel 100 oldalas dokumentum nemcsak helyi, de megyei és országos különlegességgel bíró értékeket is tartalmaz. Természetesen az értéktár folyamatos bővítését tervezik, ugyanis bőven van még a településen érték. Hogy csak néhányat említsünk ezek közül: a Kárpát-medencében egyedülálló pataji fejfa, a pár évtizede még látható pataji szálláskertes rendszer, vagy például Dunapataj mezővárosi múltja, amelynek tanúja a kecskeméti megyei levéltár több ezer oldalnyi irata.

Kalocsai Néplap

A Dunapataji Értéktár létrehozásával egyidejűleg döntött a képviselő-testület arról is, hogy szándékában áll két helyi értéket, A Szelidi-tó és természeti környezete, valamint A dunapataji pacalpörköltfőzés hagyománya értékeket hun-garikummá minősíttetni.

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság a Szelidi-tó és természeti környezete értéket 2015. március 31-én vette föl a megyei értékek sorába, mint természeti környezeti érték. A megye
„kis Balatonja” címmel is büszkélkedő tó Magyarország egyik legnagyobb természetes tava, különleges vízösszetétele és kiváló strandolási és horgászati lehetőségei országszerte és a határon túl is jól ismertek. A tó mellől számos régészeti lelet is kikerült már, de további feltárások még komoly eredményeket hozhatnak. A tó és környékének különleges élővilágát és történetét a Kékmoszat tanösvény mutatja be.

A Megyei Értéktár Bizottság 2015. május 27-én további dunapataji értékek felvételéről döntött. E döntés szerint megyei érték az épített környezet kategóriában a dunapa-taji unitárius templom. E különleges templom erdélyi stílusban épült 1937-ben Dunapataj főutcáján. A templomhajó kazettás mennyezete torockói motívumokkal díszített, festője, Vernes Judit népi iparművész, az egyik kazettán még az énlakai rovásírásos kazetta fő motívumát is megörökítette.

A kulturális örökség kategóriában lett megyei érték a dunapataji Kossuth-szobor, ami Bács-Kiskun megye elsőként emelt köztéri Kossuth Lajos szobra. Az egykori mezővárosban a 19. században élénk Kossuth-kultusz volt, amelynek csúcspontja volt, amikor 1894. december 16-án a vásártér szélén Kossuth Ferenc jelenlétében fölavatták az egykori kormányzó mellszobrát.

Dunapataj 1919-es hőseinek vértanúsága és emlékművük értéket szintén kulturális örökségként vette nyilvántartásba a Megyei Értéktár Bizottság. Közismert, hogy a Tanácsköztársaság diktatúrája ellen jelentékeny fegyveres ellenállás tört ki 1919 júniusában a Duna mellékén. E fegyveres felkelés gyújtópontja és központja Dunapataj volt, ahol 1919. június 23-án a délutáni órákban fegyveres csata zajlott a vöröskatonák és a fölkelők között. A csatában, majd az azt követő véres megtorlásban 64 fő lelte halálát. Az áldozatok tömegsírja fölött 1924-ben állítottak emlékművet, amit 1955-ben a helyi kommunista pártszervezet szétveretett. A emlékmű visszaállítására 1994-ben került sor. Az 1919-es áldozatokra való megemlékezés minden évben hivatalos községi ünnepség keretében történik meg.

Már a megyei kulturális örökségek értékek sorába tartozik a pataji szőlősterületen 1999-ben és 2002-ben föltárt Dunapataj-Szent Tamás-domb Árpád-kori templomrom és temető is. A templom a 13. században épülhetett Pataj egyik legmagasabb részén, majd a török előrenyomulásával a 16. században pusztulhatott el. A templom méretével, faragott köveivel és festett falával egyike lehetett a környék nagyobb templomainak.

Ugyancsak kulturális örökségek megyei értékei között tartják már számon a dunapataji ő-ző nyelvi dialektust. A jellegzetes alföldi ő-ző nyelvjárást számos, helyben kialakult nyelvjárási jelenség, illetve valódi tájszó tarkítja.

Az épített környezeti értékek közül kiemelkedik a dunapataji polgári iskola, ének-zenei iskola, ma általános iskola, amely szintén a Megyei Értéktár értékeit gyarapítja. A pataji polgári iskolát 1919-ben hozták létre, de az iskola épülete csak 1926-27-ben épült föl az akkori legmodernebb technológiával és jelentős kormányzati segítséggel. A polgári iskolába Szabó Emília, Tihanyi Nándor és Tikász Mihály pedagógusok munkájának köszönhetően Kodály Zoltán is ellátogatott 1940. június 2-án. Az ének-zenei oktatás kibontakozását nagyban elősegítette, hogy 1954. szeptember 1-jén vidéken először ének-zenei tagozatos iskola alakult az időközben nyolcosztályos állami iskolává lett pataji iskolában. Kodály később még kétszer járt Duna-patajon az iskolában, ahol zenepedagógiai munkásságának egyik alapvető tézisét vizsgálta, ellenőrizte.

A turizmus és a vendéglátás kategóriában kiemelkedő helyi értéket képvisel a dunapataji pacalpör-költfőzés hagyománya, ami a Megyei Értéktárban is helyet kapott. A hagyományt Gyimesi József (1921-1991) hentes és mészáros mester és felesége honosította meg a hazai vendéglátásban. Gyimesi József évtizedes pacal-pörköltfőző munkájának köszönhetően a pacalpör-költfőzés mára országszerte elterjedt, és az egykor lenézett pacal, mint étel, a magyar gasztronómia egyik legfajsúlyosabb és legkedveltebb pörköltje lett. Gyimesi József emlékére 1998 óta minden évben nagyszabású pacal-pörköltfőző versenyt rendeznek Patajon, amelyre a helyieken kívül más vidékekről is neveznek.

A jó hírnév és országos ismertség okán Dunapataj Nagyközség Önkormányzata kiemelt helyen kezeli a pacalpörköltfőzés hagyományát, továbbá a Szelidi-tó és természeti környezet értékeket, ezért szándékában áll a Magyar Értéktárba, majd később a hungarikumok közé is jelölni ezt a két különleges pataji értéket.


Kalocsai hírek

Megalakult a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. létrejöttének alapvető célja, hogy városunk az előtte...

Fontos mérföldkövek a Paks II. projektben

Kulcsfontosságú lépések történtek a Paks II. projekt engedélyezése során. A Paks II. Zrt. az év...

Állandó helyet keresnek az egyesületnek

Koronavírus kapitány hadaival szemben a honvédségi munkában edzett, egykori katonák sem tehetnek...

Megjelent a koronavírus a kalocsai szociális otthonban

Tisztelt Kalocsaiak! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. szeptember 9-én kihirdetett látogatási...

Tóth Emese: A Legyen a zene mindenkié program sikere minden képzeletünket felülmúlta

Az előző éveket tekintve viszonylag kevés kulturális és zenei program kötődik a pandémiával sújtott...

Hét közben nem változnak a rendelési idők

A fogorvosok ötéves szerződés alapján végzik a fogorvosi ellátást városunkban, mely szerződések a...

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás