Hangos „szükségülés”

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

2017.11.23 11:21    |    V.I.  

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház átalakításával és az udvarán új épületnek a felhúzásával alakítana ki Kalocsa, ha nyert az uniós, úgynevezett TOP-forrásra benyújtott pályázata. Ami viszont már biztos, hogy az előzetesen tervezett, két jelenlegi tagóvodát kiváltó, 150 férőhelyes intézmény helyett csak egy „feleekkora” építését célozza meg Kalocsa, mivel több nem fér bele az erre várhatóan rendelkezésre bocsátott 400 millió forintos keretbe. Erről határozott bő félórás szóváltást követően a testületi többség a múlt hétfőn tartott rendkívüli ülésen.

Napirend előtt: bocsánatkérés és „hülyézés”

Mielőtt a felvezetésben vázolt, fő napirend tárgyalásába kezdett volna a testület, Simon Zoltán képviselő kért napirend előtt szót, szóvá téve dr. Bálint József egy korábbi, a KORONAfm100 „Turmix” című hétvégi magazinjában elhangzott nyilatkozatát. A városatya elmondása szerint a polgármester a hivatkozott interjúban azt bizonygatta, hogy nincsen csődközelben a város, amit erőteljesen megkérdőjelezett. Bálint érvnélküliségét Simon azzal indokolta, hogy a legerőteljesebb ellenérv a csődközeliség cáfolatára az volt, hogy az ellenzéki képviselők nem elég tájékozottak a költségvetés terén.

renkivulitest2_450
 

– Kevesebb pénz jut a gyerekekre, a KFC-re, a civil szervezetekre, a nyugdíjasokra és a kultúrára is, de polgármester úr, ön nem állt meg itt, hanem gyakorlatilag lehülyézte az ellenzéki képviselőket, ami a politikai kultúra kérdése. Dühből nem lehet problémákat megoldani, inkább a gazdálkodásra kellene odafigyelni, ezért kérjen bocsánatot tőlünk – zárta mondandóját Simon. Bálint reakciójában elhatárolódott a bocsánatkéréstől, mondván, nem lehülyézte a képviselőket, azt fejtette ki az interjúban, hogy véleménye szerint egyesek nem értenek a költségvetéshez. Megjegyezte, hogy gondolatainak visszafogottan adott hangot. – Nekem folyamatosan le kell nyelnem, hogy hülyéznek, lenyelem – így a polgármester, majd néhány szavas vitába keveredett Simonnal, végül továbbléptek a napirendre, amiért eredetileg összehívták az ülést.

renkivulitest3_450
 


Óvodakérdés I.: először a miértek

Az óvodaprojektet tárgyaló napirend szóbeli felvezetéseként dr. Bálint József röviden rámutatott, hogy az építőipar fellendülése és a nyersanyagárak ugrásszerű növekedése miatt kellett az utolsó pillanatban módosítani a 150 fős, Petőfi Sándor utcába tervezett új óvoda építési koncepcióját. Mint elmondta, a testület előtt két út áll: vagy elfogadja most a feleakkora kapacitású létesítmény építésének a megpályázását és úgy készíti el a beruházást, hogy az később bővíthető legyen, ha sikerül rá más forrást szerezni, amelyen dolgoznak, vagy egy az egyben elállnak a beruházástól. Nyilvánvalóan az első alternatíva volt az, amely elfogadásra javasoltként a grémium elé került.

renkivulitest4_250Ezután Kiss Erzsébet fejlesztési csoportvezető kapott szót, aki kifejtette, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályt is meglepetésként érte a tavaly március óta fellépett drágulás, ami az akkori kalkuláció óta történt. Mivel azonban a helyszínre, nevezetesen a volt úttörőházra, illetve udvarára idén márciusban mondta rá az áment a testület, a tervező ezután foghatott neki az e területre szóló friss kalkuláció elkészítésének. Időközben az országosan tapasztalt munkaerő-hiány, az ágazati drágulás és a garantált bérminimum annyira megnyomta az árakat, hangzik az indoklás, hogy a tervező már nem tudott a korábbi négyzetméterárakkal számolni, majd friss cikkekre hivatkozva jelezte, hogy 40-70 százalékos négyzetméterár-emelkedés tapasztalható az építőipari ágazatban. Egy környező település tervein is látszik ez az emelkedés, mondta a csoportvezető, mint utóbb kiderült, Kiskőrösre utalva, amely hasonló méretű óvoda építésére vállalkozott, mint a tervezett kalocsai. Esetükben egy év alatt hatvan százalékkal magasabb költségkerettel bólintott rá a testület a pályázat megvalósítására, mondta Kiss Erzsébet.


Óvodakérdés II.: „csalódottság” és „tévinformációk”

Dr. Bálint József ezután ejtette el, hogy jelenleg a Miniszterelnökség vizsgálja, hogy Kalocsa kaphat-e esetlegesen pluszforrást arra, hogy az eredeti tervek szerint építkezzen. Nyomatékosította, ez az oka annak, hogy olyan kondíciókkal nyújtanák be a pályázatot, amely fent hagyja a labdát egy esetleges későbbi, további bővítés előtt.

renkivulitest1_450

 

A szót kérő dr. Angeli Gabriella kendőzetlen csalódottságának adott hangot a tárgyaltak kapcsán. – Hosszú hónapokon keresztül kerestük, hogy hol lenne a legideálisabb helye az új óvodának. Szóba került többek között a Kertváros és a bölcsőde melletti tér is. Azzal söpörtük le az asztalról ezeket, hogy nem fér el oda 150 fős óvoda. Ha tudtuk volna, hogy 75 fős óvodát építtetünk, akkor eleve sokkal jobb helyszínt választhattunk volna. Kicsit furának érzem a magyarázatokat is, miért csak most derült ki, hogy nincs elegendő pénz a 150 fős óvodára. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését már év elején tudtuk, ahogyan az is már tavasszal ismert volt, hogy az építőanyagok árai emelkedni fognak, és a munkaerőhiánnyal is számolni lehetett. Kénytelenek voltunk a pályázat beadása érdekében beleegyezni az Ifjúsági Ház helyszínbe, ami véleményem szerint a legrosszabb, amit választhattunk. Most nincs más választás, mint megszavazni a mostani határozati javaslatot, különben eleve bukjuk a pályázatot – így Angeli, végszóként beszúrva, hogy annak sem örül, hogy minderről egyetlen nappal a benyújtási határidő előtt tárgyalnak. Bálint csatlakozott hozzá, mondván ő sem örült az egész ügynek és azon dolgozik, hogy plusz pénzt szerezzenek.

Simon Zoltán Angeli gondolatmenetéhez kapcsolódva mutatott rá, hogy a tartalom leredukálásaként hozott hivatkozott okok féléve tudottak voltak. – Mindig másban keressük a hibát! Nem a kormány a hibás, Önök késnek el mindig mindennel! Mindig futunk a dolgok után! Annak ellenére, hogy nem ismerték a körülményeket, tévinformációkkal belevitték a testületet abba, hogy a jelenlegi helyszín mellett ingatlant is vásároljon. Ez most így pénzkidobássá vált – hangzottak a kemény szavak, majd a korábban burkoltan Kalocsával párhuzamban állított Kiskőrös projektjéről nyíltan beszélt a képviselő. Elmondta, hogy ott elindítják a beruházást, amelyből Kalocsa visszalép, ellenben Kiskőrös 940 milliós értékben fogja megvalósítani, „mi meg a 400 milliósat sem tudjuk”. Bálint megköszönte a kritikát, megjegyezve, hogy a TOP-pályázatok ügye nem ennyire magától értetődő. – TOP-okban nem mi döntünk. Több ütemre bontotta a kormányzat, első, második és harmadikra, és érdekes módon Kalocsa a harmadikba került. Solt, Dunapataj, Kiskőrös bekerült az első körbe, aminek nem keresem a politikai okait, ezért tartanak ők ott, ahol tartanak. Jelen pillanatban egyetlen pályázatunkban sem döntött még a kormányzat, pedig az országgyűlési képviselő bejelentett egyet, hogy megnyertük, de a mai napig nem kaptunk értesítést róla [erre Font Sándor a kalocsai sajtótájékoztatójáról szóló cikkünkben reagált] – hangzott a polgármesteri reflektálás.

Óvodakérdés III.: elvetett módosítás, zöld út a „felezésnek”

Simon Zoltán módosító javaslatot indítványozott, szorgalmazva, hogy az eredeti 150 fős óvoda építését támogassa a testület, hiszen a különbözet fedezhető a KalocsaKOM eladási árából”. „B verzióként” vázolta, hogy Kalocsa kérelmezheti a kormánytól, hogy vehessen fel hitelt, „ha annyira rendben vannak a város pénzügyei”, biztosan megítéli kormány – hangzott a módosító indítvány lényege. – Ragadjuk meg ezt az alkalmat, mert a gyerekek a legfontosabbak! El szeretném ugyanakkor mondani, hogy ha a testület a polgármester urat támogatja, és leszavazza ezt a javaslatomat, akkor az eredeti előterjesztést fogom támogatni. Ezzel is bizonyítjuk, hogy együttműködő ellenzék vagyunk, csak felhívjuk a hibákra a figyelmet, de a város fejlődését minden esetben támogatjuk – érvelt Simon.

Ezután ismét Bálint reagált, kifejtve, hogy a költségvetésbe be lett építve különböző tételek alatt a KalocsaKOM eladásából befolyt összeg, valamint, hogy hitelképes lenne Kalocsa. Molnár Gábor gazdasági osztályvezető bontotta ki, hogy nincsen külön „KalocsaKOM-költségvetés” a városi büdzsében. – Ki lehet mutatni, hogy ez a pénz hol van és, hogy mi történt volna, ha ez az eladás meghiúsul, de a költségvetésben jelenleg is szereplő közel 100 millió forintos felhalmozás javát valóban a Kalocsa-KOM-pénz adja, ami le van kötve a 2017-es rendeletben – magyarázta a szakember. Ha tehát a Simon-féle indítványt megszavazná a testület, akkor is valahonnan el kellene vonni a sokmilliós tételt, nem lehet azt ad hoc kiemelni a költségvetési tételekből. A hitelfelvételt Molnár is járható útnak nevezte, de azt is elmondta, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a város pozitív bírálatban részesülne, ami veszélyeztetné a teljes projektet.

renkivulitest5_250Végezetül dr. Filvig Géza foglalt markánsan állást, mondván, őt a „hibás döntések és tehetetlen városvezetés” már nem tudja meglepni. Felidézte, hogy amikor a testületi többség elfogadta a vállalkozói építményadó-emelést, szóba hozta, hogy a polgármester szakmai- és politikai felkészültség, illetve támogatást híján ült a székébe. Úgy látja, hogy ezen kijelentése most visszaigazolást nyert, mivel ez a projekt visszalépés az eredeti, városi szándékhoz képest. – Látni kellett volna, hogy a polgármester által választott út ide vezet – fordult dr. Bálint Józsefhez, aki ezután újabb körön csapott össze Simon Zoltánnal a KalocsaKOM eladási összegének maradványát, illetve annak felhasználását illetően.

Végül szavazásra bocsátották Simon indítványát, ami négy igen, öt nem és egy tartózkodás ellenében elbukott, végül tíz igennel a testület a csökkentett műszaki tartalmú beruházásra történő pályázatbenyújtást hagyta jóvá.

Kalocsai hírek

Az Érsekkertben elültették a Férfi Felelősség Fáját

Különleges és formabontó esemény volt a paprikafesztiválon, a Férfiak Klubja kezdeményezésére egy...

Töretlen az ANDA kalocsai egységének fejlődése

Szeptember 8-án, szombaton szélesre tárt kapuk, messziről terjengő lángosillat, a hatalmas udvar...

Kalocsa, a katonaváros

A 170 éves magyar honvédség és a 35 éve megalakult és 1991-ig működő „MN Gépesített Lövész,...

A modern szemészeti vizsgálat elengedhetetlen eszköze Kalocsán

A cím kicsit sem túlzó, valóban egy olyan gép került a közelmúltban a kalocsai Baksa Optikába, ami...

Országos versenyen debütáltak a kalocsai sárkányhajósok

A kalocsai Sárkányhajó Kupának már hagyománya van, hiszen a 2010-ben útjára indított rendezvény mára...

Visszatérő gondok a roma önkormányzat lakossági fórumán

A Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 6-án lakossági fórumot rendezett a szervezet...

Rejtett dimenziók

Rejtett dimenziók címmel nyílt meg szeptember 7-én a Schöffer Gyűjteményben Turcsán Miklós...

Tárlatmegnyitó és időutazás

Nem is hinné az ember, hogy egy kiállítás ünnepélyes megnyitója váratlan meglepetéssel is tud...

Nem „vízálló” a sportcsarnokunk

Néhány éve újították fel a sportcsarnok tetőszerkezetét. A legutóbbi testületi ülésen Szabó Balázs...

XXIX. Kalocsai Paprikafesztivál

Gazdag programsorral két napon át ünnepelte Kalocsa a környék "piros aranyár", a paprikát. A pénteki...

A tájkép is portré…

… hiszen az a természet arca – mondta Kőrösi Tamás, akinek nyolcadik alkalommal nyílt...

A Tarr Kft. kapta idén a Kalocsai Kultúra Mecénása-díjat

Augusztus 20-án, a délutáni ünnepségen a kenyérszentelés előtt került sor a Kalocsai Kultúra...

Kalocsai motorosok főzték a birkát Kúlán

Hétvégén tartotta a kúlai magyar Népkör nagyrendezvényét, a Hagyományőrző Napokat, ennek keretében a...

„Ha nincs Mohács, nincs Trianon”

A mohácsi csata 492. évfordulóján tartott koszorúzást a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a...

Kevés minőségi búza termett

Javában folynak az őszeleji mezőgazdasági munkálatok, amelyek – mint megtudtuk – voltak...

Nagytakarítás a nagymedencében

Augusztus 28-tól szeptember 12-ig nélkülözni kényszerülünk Kalocsán a „felfrissülés...

A csalók nem adják fel!

Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV...

Második Családi Csajda-nap

A Kalocsai Gerillakertészek (hivatalos nevükön Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, Vízisport és...

Partneri kapcsolatok fejlesztésére 65 millió

Kalocsa és testvérvárosa, Kúla pályázatot nyújtott be az Interreg-IPA, határmenti együttműködés...

Bokrétás néptáncosok ókori harci díszben

Augusztus 17-én a vártnál is különlegesebb előadással tért vissza Kalocsára a Nemzeti Lovas Színház....

Sikert aratott a magyar gulyás Altinoban

Tavaly kötött testvérvárosi szerződést Kalocsa és az olaszországi Altino. Azóta rendszeresek a...

Dupla-főzőverseny pörköl oda a Paprikafesztiválnak

Épphogy lecsengett városunk egyik legnagyszabásúbb közösségi eseménye, már szerveződik (és...

Vendégünk volt a Magyar Állami Népi Együttes

Augusztus 24-én este az érsekkerti szabadtéri színpadon csodálhattuk meg a Magyar Állami Népi...

Mind ellenállóbb növényeken kísérleteznek

Kezdődik azoknak az új mintatöveknek a betakarítása, amelyeket a kalocsai paprikakutató (hivatalos...

Átkoztak, majd haraptak, karmoltak, táblákat dobáltak – Lezárult a nyomozás

A Kalocsai Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát, négy személyt gyanúsítanak garázdasággal,...

Kenyérsütés – ahogy nagyanyáink csinálták

Elmúlt vasárnap már kora reggel sürgés-forgás kezdődött a Hagyományok Házánál: ide várták...

Kalocsa és Kúla közös pályázatot nyert

Szép mozzanata volt az idei városi augusztus 20-i ünnepségnek a kenyérszentelés előtt az...

Új vezérigazgató a Paksi Atomerőmű élén

Az atomerőmű mai munkavállalói fórumán Bártfai-Mager Andrea és Süli János miniszterek hangsúlyozták...

A kereszténység mellett tett hitvallás

Kúlai testvértelepülésünk delegációja, egyházi és állami vezetők, pártok és civil szervezetek...

Katusné: nagyon jól képzett a csapatom

Az önkormányzati képviselők, valamint a nevelőtestület legalább háromnegyedének támogatását elérve...

Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

Augusztus 20-án, a Városházán reggel fél 9-kor kezdődött ünnepi képviselő-testületi ülés keretében...

Megizzasztja az extrémalacsony Duna az utazási irodákat

Napok óta hallani országos híradásokban, hogy a Duna extrém alacsony vízállása hátráltatja a...

Táncos fesztiválnyár olasz és görög állomásokkal

Arról már olvashatott a Néplap hasábjain, hogy a kalocsai néptáncosok számára görögországi...

Bicikliút-javítás és ovis sportpark átadása folyamatban

A nyári kánikulában és a „mindenki szabadságon van” hetek kellős közepén kerestük fel a...

Kalocsai alkotótábor volt, van, és már biztos, hogy lesz is!

Vasárnap délelőtt hatalmas élményben lehetett része annak, aki előbb érkezett az eredetileg fél...

Fokozódó veszély az utak mentén

A július vége-augusztus eleje az év azon időszaka, amikor a vadveszéllyel jelzett útszakaszokon...

VB-ezüstérmes a Martin Gábor vezette horgászválogatott

Fantasztikus hajrával lett ezüstérmes az olaszországi Modena mellett megrendezett ifjúsági horgász...

Legyen körültekintő, mielőtt külföldön vállalna munkát!

Ebben segítséget nyújthat az EURES. Tájékoztatást adnak a biztonságos külföldi munkavállalással...

Kint felejtett ételt, allergiát és hőséget nyögünk, nyöghetünk

Alig néhány héttel az ősz érkezte előtt csak beköszöntött a klasszikus, forró napokat hozó nyár, és...

Beruházással ösztönöz a foglalkoztatási osztály

Fiatal vállalkozások is pályázhatnak az országosan többmilliárdos keretre – elsősorban olyan...

Kalocsa tényleg vár!

Kalocsa Téged vár! Ezzel a címmel jelentetett meg a hetekben átfogó turisztikai kiadványt a város...

Másodszor is családi nap a Csajdán!

Tavaly nyáron kezdődött. A Kalocsai Szabadidő, Vízi-sport és Környezetvédő Egyesület (KAGESZ)...

Megszólalt az égi sípszó

Július 26-án, délelőtt érkezett a fájdalmas hír. Kalocsán, a kórházban méltósággal viselt...

Több személynek, több alkalommal

A kalocsai rendőrök őrizetbe vettek egy 56 éves helyi férfit.

Kiépítik a fénysorompót a Paksi közi vasúti átjárónál

Egy sok ember által kért és több tárgyaláson át húzódó ügy végére kerülhet pont hamarosan. A Paksi...

Az iparkamara is CSAK pontot nyitott

Korábban a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárban nyílt Családi és KarrierPONT (CSAK), majd múlt...

Ismét megünnepelték a roma kultúrát

Augusztus 3-án rendezte meg a Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) a IV. Kalocsai Roma...

Istvánosok Finnországban

A finnországi Kalajoki városába repült két hétre a Kalocsai Szent István Gimnázium két diákja,...

Emlékezés a porajmosra

Augusztus 2-án, csütörtök este emlékeztek meg a roma holokauszt áldozataira és elszenvedőire a...

Lakossági panaszok, kontra külső-belső gondok a Parkgondozónál

Vannak a városban területek, amire ráférne egy kiadós fűnyírás. Az érsekkerti fák közül néhányról...

Szeliden jótékonykodott a „magyar Forrest Gump”

Szombaton 680 kígyókerülő szelte a kilométereket a VIII. Szelidi-tó Futáson. A rajthoz álló...

Töretlen az érdeklődés a Paks II. utazó kiállítás iránt

Továbbra is jelentős érdeklődés övezi a Paks II. Atomerőmű Zrt. interaktív kamionját. Most véget ért...

Állami támogatásként jár a tüzelő

A nyáron megszületett a vonatkozó kormányhatározat, azóta pedig már igényelhető a 12 ezer forintos...

Százezreket hozott a Tesco versenye fúvószenekarunknak

Júniusban zárult a Tesco immár negyedik alkalommal útjára indított, helyi kezdeményezéseket támogató...

2020 utánra készülnek

A kalocsai városháza dísztermében múlt szerdán tartották a térségből meghívott szervezetek,...

Gripenekkel kísért szúnyoggyérítés

Szokatlanul nagy légiforgalom volt múlt héten csütörtökön Dunapataj, Ordas térségében. Először...

A Városházáról jelentjük

Pluszforrás a csónakházra, pótbefizetés tőkepótlásra, Utazás 2018. kiállítás, intézményvezetői...

Kovács Kitti a Miss Balaton döntőjében

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a kalocsai szőkeség júniusban feltűnt a Miss Balaton...

Hazahozzák Erdélyt

Az idén nyáron különleges lehetősége adódott a kalocsai Dunatáj Fotókörnek. Abásfalván, Erdélyben...

Család- és KarrierPONT várja a minden eddiginél fényesebb augusztustól

Bár az első híradások arról szóltak, hogy Családbarát Nő-köz-pont néven nyílik szolgáltató egység...

Elkezdődött táncosaink nemzetközi „feszitválszezonja”

Tengerparti üdülőfaluban kezdődött a nyári külföldi fellépéssorozat a kalocsai néptáncosok számára....

A nyár az orvos szemével

Valószínűleg a múltkori fagyasztott zöldség pánik hozta felszínre bennem a kíváncsiságot: vajon...

A legutóbbi testületi ülésen történt

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen napirendre került a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi...

I. Máltai piknik Hartán

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kalocsai csoportjának szervezésében június 7-én első alkalommal...

Az egekbe szöktek a kalocsai lakásárak, és van még feljebb!

Míg egy évvel ezelőtt a kalocsai netes lakáspiacot böngészve a külvárosi parasztháztól a bürgerkerti...

Visszaélés az Összefogás Az Állatokért névvel?

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi zajlik a háttérben, csak a végkifejletek kézzel foghatók. A...

Romsics Imre a szülőföld szolgálatában

Július elején rendezte meg Győrött a Honismereti Szövetség negyvenhatodik egyhetes seregszemléjét,...

Süli János: Az új blokkok határidőre elkészülnek

Az új atomerőművi blokkok műszaki és biztonsági kompromisszumok nélkül, határidőre elkészülnek...

Az esetek száma nőtt, de biztonságban vagyunk

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen napirendre került a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi...

Tízmilliós viharkár, csak a paprikaüzemben

Annak ellenére, hogy Kalocsán komoly károkat okozott a közterületi faállományban a két hete történt...

Keressük a megoldást!

Kalocsa érseki város tele szebbnél szebb látnivalóval. Csalogatjuk a turistákat, a magyar és...

Alapítványi támogatás hat diáknak

Tavaly alapítottak díjat azoknak a tanulóknak, akik teljesítményükkel, sport- és tanulmányi...

Művész-katonák, katona-művészek

Ezzel a címmel nyílt meg a Városi Galéria legújabb tárlata, amely a Honvédelmi Minisztérium...

Új technikák a nyári alkotótáborban

Idén még kifejezetten csak a fazekasságra koncentráltak Kovács Lászlóék a Fazekas Alkotóházban múlt...

Gombolyag főszereplő a filmfesztiválon

A Szakmár melletti kis szállás elválaszthatatlanul összefonódott egy nemzetközi rendezvénnyel,...

Őstermelői igazolványról, termesztésről, ellenőrzésről szólt a fáma

Július 4-én, szerdán 10 órától a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét Járási Hivatal...

Zöldséges dili-dominó

Akár barkochbázhatnánk is – ennivaló, de lehet, hogy mégsem; halomra dől, de nem dominó, mi...

Vörös Márta: tarthatók az idei térrekonstrukciós tervek

Mint arról korábbi, lapunknak adott interjújában néhány hónappal ezelőtt Vörös Márta, a...

Istvánosok kalandjai a Szigetközben

A Kalocsai Szent István Gimnázium az idén is megszervezte a már évtizedes hagyományoknak örvendő...

A kárelhárító működött, de tehetetlen volt

Országos és helyi híradásokban is visszaköszönt, hogy a június elején jött, déli szomszédjainál...

Elismerések a Magyar Egészségügy Napján

Idén 200 éve született Semmelweis Ignác, a 2018-as esztendőt nemzetközi Semmelweis emlékévvé is...

Máltai segítséggel kirándult az ÉNO

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kalocsai Csoportja június 12-én Bikalon járt az Értelmi...

Egy lélegzetvétel a menhelyeseknek

A kalocsai kutyamenhelyet működtető Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány újra gyűjtést...

Ünnepi állománygyűlés Kalocsán

Ünnepélyes keretek között iktatták be a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság új parancsnokát, és...

Aszály után esőt nyöghetnek a gazdák

Több mint 20 ezer hektáron folytnak, folytak, illetve fognak majd elkezdődni a betakarítási...

Végigsöpört a vihar a városon

Orkán erejű szél volt az előhírnök, majd hamarosan megérkezett az özönvíz-szerű eső is múlt pénteken...

Állandó kiállítás nyílt Prokop Péter festményeiből Kalocsán

Prokop Péter pap, festőművész képeiből nyílt állandó kiállítás június 29-én Kalocsán az Astriceum...

Sallainé Kővágó Rózsával Vernétől Hawkinsig

Az idén hetedik alkalommal csatlakozott Kalocsa, azon belül is a Tomori Pál Városi Könyvtár az...

Kalocsa és környéke közép- és általános iskoláinak kitűnő és jeles tanulói a 2017-2018-as tanévben

Középiskolák: Kalocsai Szent István Gimnázium Kitűnő tanulók: 9.B Bán István Bence, Kenyeres...

Kincsek az enyészet határáról

Ki tudja, mi lett volna az egykori jezsuita rendfőnököt ábrázoló hatalmas festménnyel, ha negyed...

Kalocsai Gerillakertészek a könyvtárban

A VII. Kalocsai Ünnepi Könyvhét nyitónapja június 5-ére, a Környezetvédelmi világnapra esett, ez...

Antunovity János emléknap Kalocsán

Kerek jubileum jegyében ünnepelt ebben az esztendőben Kalocsán a Bács megyében élő horvát kisebbség....

Megszűnik a szolgáltató állatorvosi ügyelet

Lapunk közérdekű rovatában két évtizede megszokhatták olvasóink, hogy sok más közérdekű információ,...

Kiváló tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása

A Szent István Gimnázium zsúfolásig telt dísztermében június 14-én, csütörtökön délután került sor a...

A tárlat nem repült el a Kék Madárral!

A XXVI. Kék Madár Fesztivál – mint mindig – egy kiállítással kezdődött. A Somogyi Ferenc...

Alámosta a víz a forgalmas kereszteződést

Amint azt múlt héten megírtuk: emberemlékezet óta nem szenvedett csőtörés miatt akkora veszteséget a...

A Google is a kamara vendége volt

A múlt hét második felében és e héten zajlott a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara...

Könyvbemutató Kiss Gy. Csabával

Június 11-én, hétfőn 17 órától zajlott a VII. Kalocsai Ünnepi Könyvhét zárórendezvénye a Kalocsai...

Együtt ünnepelték a pedagógusokat

Az oktatás az utóbbi években több részterületre és fenntartóra osztódott, így a korábbi, városi...

Személyi változások és nyári üzemmód óvodákban, bölcsődében

Az idén Kunszt-díjassá vált Benke Mónikával, a Kunszt utcai Tagóvoda vezetőjével készült...

Szeliden, az ILCO-val

Kevesen vannak, akik nem tudják – többé-kevésbé érintetten –, mekkora rémület egy súlyos...

Eperföldi jótékonysági bál

2018. április 21-én immáron negyedik alkalommal került megrendezésre a Kalocsai Eperföldi...

Július elsején indul az Online Számla rendszer

2018. július elsejétől éles üzemben fogadja a vállalkozások számláinak adatait az Online Számla...

Kerékpárost gázoltak a Mátyás király utcán

A Tóth Mike utca és a Simonyi Jenő utca találkozásánál, az ott húzódó kerékpárútnál történt a...

Jubilált a művészklub!

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban június 8-án a századik előadó estre várták az érdeklődőket...

Multifunkciós rendezvénycsarnokot terveztetnek

Bár az elkövetkező jó néhány hónapban – talán évben is – még biztosan a mostani helyén...

Színes programokkal várták az érdeklődőket

Idén június 5-11. között rendezték a Kalocsai Ünnepi Könyvhetet, immár hetedik alkalommal. A...

150 köbméter víz tűnt el óránként

A Kalocsa alatti vízvezeték-hálózat híresen rossz állapotban van, de akkora veszteséget már régen,...

Bűzzel és vízhiánnyal átszőtt mindennapjaink

Most bosszulja meg magát a sokévig elodázott vízdíj-áremelés, amiből fejleszteni lehetett volna, és...

Sárkányhajóztak az iskolások

Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a VIII. Sárkányhajó Kupa, melyet a Bajai Vízisport Klub...

Atomtemetőben is jártak

Rendkívüli üléssel rendezte sorait a TEIT, májusban: új szerződéseket kötött és részt vett egy...

Éjszakai vircsaft, szemét-ügy és TÖOSZ-hírek

Bár külön írásokban értekeztünk a kalocsai képviselő-testület májusvégi ülésének fontosabb...

A rendőrszövetség a Dózsa udvarát lakta be

Az idén pont hatvanéves International Police Association (a továbbiakban: IPA) kalocsai szervezete...

Kalocsán ennyi volt a főiskola?

Soha olyan nyílt kommunikáció nem zajlott – pedig volt már párszor a város döntéshozói előtt...

Motoron gördült a milliós adomány

A német Eurobiker Charity motoros egyesület neve a helyi híradások követőinek talán nem cseng...

Ez az emberi kapcsolatokról szól

Talán ez volt a legfontosabb mondat, amelyet Lakatos Györgytől hallottam a XXVI. Kék Madár Fesztivál...

Dolgozó diákok

A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre,...

Alakul a majdani Kalocsai Képtár anyaga

Hagyományteremtő kezdeményezést indított útjára az önkormányzattal karöltve a Viski Károly Múzeum....

Sportolt a hivatal

Idén már 16. alkalommal rendezték meg a Bács-Kiskun megyei Közszolgálati Dolgozók Szabadidősport...

Erdélyi származású pedagógus tanított emlékezni

A trianoni békeszerződés 98. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján, az Asztrik téren mondott...

A korábbi ár másfélszereséért hirdeti ingatlanját a város

Mint emlékezetes, 2016 év elején szóltak arról a híradások, hogy a Gelato Italiano cég telket...

Póli Matildánál volt a Bölcsek köve

Októberben, angolórán hirdették ki, hogy van lehetőség általános- és középiskolás kategóriában részt...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás