Hangos „szükségülés”

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

2017.11.23 11:21    |    V.I.  

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház átalakításával és az udvarán új épületnek a felhúzásával alakítana ki Kalocsa, ha nyert az uniós, úgynevezett TOP-forrásra benyújtott pályázata. Ami viszont már biztos, hogy az előzetesen tervezett, két jelenlegi tagóvodát kiváltó, 150 férőhelyes intézmény helyett csak egy „feleekkora” építését célozza meg Kalocsa, mivel több nem fér bele az erre várhatóan rendelkezésre bocsátott 400 millió forintos keretbe. Erről határozott bő félórás szóváltást követően a testületi többség a múlt hétfőn tartott rendkívüli ülésen.

Napirend előtt: bocsánatkérés és „hülyézés”

Mielőtt a felvezetésben vázolt, fő napirend tárgyalásába kezdett volna a testület, Simon Zoltán képviselő kért napirend előtt szót, szóvá téve dr. Bálint József egy korábbi, a KORONAfm100 „Turmix” című hétvégi magazinjában elhangzott nyilatkozatát. A városatya elmondása szerint a polgármester a hivatkozott interjúban azt bizonygatta, hogy nincsen csődközelben a város, amit erőteljesen megkérdőjelezett. Bálint érvnélküliségét Simon azzal indokolta, hogy a legerőteljesebb ellenérv a csődközeliség cáfolatára az volt, hogy az ellenzéki képviselők nem elég tájékozottak a költségvetés terén.

renkivulitest2_450
 

– Kevesebb pénz jut a gyerekekre, a KFC-re, a civil szervezetekre, a nyugdíjasokra és a kultúrára is, de polgármester úr, ön nem állt meg itt, hanem gyakorlatilag lehülyézte az ellenzéki képviselőket, ami a politikai kultúra kérdése. Dühből nem lehet problémákat megoldani, inkább a gazdálkodásra kellene odafigyelni, ezért kérjen bocsánatot tőlünk – zárta mondandóját Simon. Bálint reakciójában elhatárolódott a bocsánatkéréstől, mondván, nem lehülyézte a képviselőket, azt fejtette ki az interjúban, hogy véleménye szerint egyesek nem értenek a költségvetéshez. Megjegyezte, hogy gondolatainak visszafogottan adott hangot. – Nekem folyamatosan le kell nyelnem, hogy hülyéznek, lenyelem – így a polgármester, majd néhány szavas vitába keveredett Simonnal, végül továbbléptek a napirendre, amiért eredetileg összehívták az ülést.

renkivulitest3_450
 


Óvodakérdés I.: először a miértek

Az óvodaprojektet tárgyaló napirend szóbeli felvezetéseként dr. Bálint József röviden rámutatott, hogy az építőipar fellendülése és a nyersanyagárak ugrásszerű növekedése miatt kellett az utolsó pillanatban módosítani a 150 fős, Petőfi Sándor utcába tervezett új óvoda építési koncepcióját. Mint elmondta, a testület előtt két út áll: vagy elfogadja most a feleakkora kapacitású létesítmény építésének a megpályázását és úgy készíti el a beruházást, hogy az később bővíthető legyen, ha sikerül rá más forrást szerezni, amelyen dolgoznak, vagy egy az egyben elállnak a beruházástól. Nyilvánvalóan az első alternatíva volt az, amely elfogadásra javasoltként a grémium elé került.

renkivulitest4_250Ezután Kiss Erzsébet fejlesztési csoportvezető kapott szót, aki kifejtette, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályt is meglepetésként érte a tavaly március óta fellépett drágulás, ami az akkori kalkuláció óta történt. Mivel azonban a helyszínre, nevezetesen a volt úttörőházra, illetve udvarára idén márciusban mondta rá az áment a testület, a tervező ezután foghatott neki az e területre szóló friss kalkuláció elkészítésének. Időközben az országosan tapasztalt munkaerő-hiány, az ágazati drágulás és a garantált bérminimum annyira megnyomta az árakat, hangzik az indoklás, hogy a tervező már nem tudott a korábbi négyzetméterárakkal számolni, majd friss cikkekre hivatkozva jelezte, hogy 40-70 százalékos négyzetméterár-emelkedés tapasztalható az építőipari ágazatban. Egy környező település tervein is látszik ez az emelkedés, mondta a csoportvezető, mint utóbb kiderült, Kiskőrösre utalva, amely hasonló méretű óvoda építésére vállalkozott, mint a tervezett kalocsai. Esetükben egy év alatt hatvan százalékkal magasabb költségkerettel bólintott rá a testület a pályázat megvalósítására, mondta Kiss Erzsébet.


Óvodakérdés II.: „csalódottság” és „tévinformációk”

Dr. Bálint József ezután ejtette el, hogy jelenleg a Miniszterelnökség vizsgálja, hogy Kalocsa kaphat-e esetlegesen pluszforrást arra, hogy az eredeti tervek szerint építkezzen. Nyomatékosította, ez az oka annak, hogy olyan kondíciókkal nyújtanák be a pályázatot, amely fent hagyja a labdát egy esetleges későbbi, további bővítés előtt.

renkivulitest1_450

 

A szót kérő dr. Angeli Gabriella kendőzetlen csalódottságának adott hangot a tárgyaltak kapcsán. – Hosszú hónapokon keresztül kerestük, hogy hol lenne a legideálisabb helye az új óvodának. Szóba került többek között a Kertváros és a bölcsőde melletti tér is. Azzal söpörtük le az asztalról ezeket, hogy nem fér el oda 150 fős óvoda. Ha tudtuk volna, hogy 75 fős óvodát építtetünk, akkor eleve sokkal jobb helyszínt választhattunk volna. Kicsit furának érzem a magyarázatokat is, miért csak most derült ki, hogy nincs elegendő pénz a 150 fős óvodára. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését már év elején tudtuk, ahogyan az is már tavasszal ismert volt, hogy az építőanyagok árai emelkedni fognak, és a munkaerőhiánnyal is számolni lehetett. Kénytelenek voltunk a pályázat beadása érdekében beleegyezni az Ifjúsági Ház helyszínbe, ami véleményem szerint a legrosszabb, amit választhattunk. Most nincs más választás, mint megszavazni a mostani határozati javaslatot, különben eleve bukjuk a pályázatot – így Angeli, végszóként beszúrva, hogy annak sem örül, hogy minderről egyetlen nappal a benyújtási határidő előtt tárgyalnak. Bálint csatlakozott hozzá, mondván ő sem örült az egész ügynek és azon dolgozik, hogy plusz pénzt szerezzenek.

Simon Zoltán Angeli gondolatmenetéhez kapcsolódva mutatott rá, hogy a tartalom leredukálásaként hozott hivatkozott okok féléve tudottak voltak. – Mindig másban keressük a hibát! Nem a kormány a hibás, Önök késnek el mindig mindennel! Mindig futunk a dolgok után! Annak ellenére, hogy nem ismerték a körülményeket, tévinformációkkal belevitték a testületet abba, hogy a jelenlegi helyszín mellett ingatlant is vásároljon. Ez most így pénzkidobássá vált – hangzottak a kemény szavak, majd a korábban burkoltan Kalocsával párhuzamban állított Kiskőrös projektjéről nyíltan beszélt a képviselő. Elmondta, hogy ott elindítják a beruházást, amelyből Kalocsa visszalép, ellenben Kiskőrös 940 milliós értékben fogja megvalósítani, „mi meg a 400 milliósat sem tudjuk”. Bálint megköszönte a kritikát, megjegyezve, hogy a TOP-pályázatok ügye nem ennyire magától értetődő. – TOP-okban nem mi döntünk. Több ütemre bontotta a kormányzat, első, második és harmadikra, és érdekes módon Kalocsa a harmadikba került. Solt, Dunapataj, Kiskőrös bekerült az első körbe, aminek nem keresem a politikai okait, ezért tartanak ők ott, ahol tartanak. Jelen pillanatban egyetlen pályázatunkban sem döntött még a kormányzat, pedig az országgyűlési képviselő bejelentett egyet, hogy megnyertük, de a mai napig nem kaptunk értesítést róla [erre Font Sándor a kalocsai sajtótájékoztatójáról szóló cikkünkben reagált] – hangzott a polgármesteri reflektálás.

Óvodakérdés III.: elvetett módosítás, zöld út a „felezésnek”

Simon Zoltán módosító javaslatot indítványozott, szorgalmazva, hogy az eredeti 150 fős óvoda építését támogassa a testület, hiszen a különbözet fedezhető a KalocsaKOM eladási árából”. „B verzióként” vázolta, hogy Kalocsa kérelmezheti a kormánytól, hogy vehessen fel hitelt, „ha annyira rendben vannak a város pénzügyei”, biztosan megítéli kormány – hangzott a módosító indítvány lényege. – Ragadjuk meg ezt az alkalmat, mert a gyerekek a legfontosabbak! El szeretném ugyanakkor mondani, hogy ha a testület a polgármester urat támogatja, és leszavazza ezt a javaslatomat, akkor az eredeti előterjesztést fogom támogatni. Ezzel is bizonyítjuk, hogy együttműködő ellenzék vagyunk, csak felhívjuk a hibákra a figyelmet, de a város fejlődését minden esetben támogatjuk – érvelt Simon.

Ezután ismét Bálint reagált, kifejtve, hogy a költségvetésbe be lett építve különböző tételek alatt a KalocsaKOM eladásából befolyt összeg, valamint, hogy hitelképes lenne Kalocsa. Molnár Gábor gazdasági osztályvezető bontotta ki, hogy nincsen külön „KalocsaKOM-költségvetés” a városi büdzsében. – Ki lehet mutatni, hogy ez a pénz hol van és, hogy mi történt volna, ha ez az eladás meghiúsul, de a költségvetésben jelenleg is szereplő közel 100 millió forintos felhalmozás javát valóban a Kalocsa-KOM-pénz adja, ami le van kötve a 2017-es rendeletben – magyarázta a szakember. Ha tehát a Simon-féle indítványt megszavazná a testület, akkor is valahonnan el kellene vonni a sokmilliós tételt, nem lehet azt ad hoc kiemelni a költségvetési tételekből. A hitelfelvételt Molnár is járható útnak nevezte, de azt is elmondta, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a város pozitív bírálatban részesülne, ami veszélyeztetné a teljes projektet.

renkivulitest5_250Végezetül dr. Filvig Géza foglalt markánsan állást, mondván, őt a „hibás döntések és tehetetlen városvezetés” már nem tudja meglepni. Felidézte, hogy amikor a testületi többség elfogadta a vállalkozói építményadó-emelést, szóba hozta, hogy a polgármester szakmai- és politikai felkészültség, illetve támogatást híján ült a székébe. Úgy látja, hogy ezen kijelentése most visszaigazolást nyert, mivel ez a projekt visszalépés az eredeti, városi szándékhoz képest. – Látni kellett volna, hogy a polgármester által választott út ide vezet – fordult dr. Bálint Józsefhez, aki ezután újabb körön csapott össze Simon Zoltánnal a KalocsaKOM eladási összegének maradványát, illetve annak felhasználását illetően.

Végül szavazásra bocsátották Simon indítványát, ami négy igen, öt nem és egy tartózkodás ellenében elbukott, végül tíz igennel a testület a csökkentett műszaki tartalmú beruházásra történő pályázatbenyújtást hagyta jóvá.

Kalocsai hírek

XV. Újévi Operettgála

Helyszín: Kalocsa, Katolikus Iskola színházterme Kalocsa, Asztrik tér 1. Jegyek elővételben...

Mesekoncert ovisoknak

A korábbiakban már hírt adtunk a Kalocsai Fúvószenekar nyertes TESCO pályázatáról, amelyből...

Zászlót bontott a Békés Kalocsáért Egyesület!

    2018. november 30-án délután 15 órára invitálta a város médiumait sajtótájékoztatóra a Békés...

A Nebuló rendezvényén 50 művet díjaztak

A Kalocsai Nebuló EGYMI évről évre megrendezi azt az irodalmi pályázatot, amelyre a fogyatékosság...

Nemzeti konzultációról, kutakról, utakról és kórházról

Múlt szerda délelőtt „a sajtótájékoztatók összes írott és íratlan szabályát felrúgva”...

Honvédségi megemlékezések az évfordulókon

A Tüzér Fegyvernem napjához közel, Gábor Áron születésének 204., a Magyar Honvédség megalakulásának...

A segítség a vérükben van

A véradók napját 1988. óta ünnepeljük hazánkban a Magyar Vöröskereszt jóvoltából. E dátumhoz a...

Gerillakertész bál

A Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, Vízisport és Természetvédő Egyesület vacsorával,...

Bács-Kiskun megye is szerepet kap a Paks II. projekt során

Igazolta az idő a két atomrőművi blokk építéséről született döntést. A kapacitásfenntartásra az...

Paks II. korszerű, kiemelkedően biztonságos technológiát fog alkalmazni

Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár szekszárdi és...

A községek sajtótájékoztatón mutatták be a per részleteit

Mint ismeretes, Uszód, Géderlak és Dunaszentbenedek évekig állt perben a várossal, mivel Kalocsa...

Sokat tud a Dózsa és a Kossuth

A korábbi gyakorlathoz híven megosztotta egymás között a pénteki nyílt napot a Bajai Szakképzési...

Élesítették az influenza figyelő szolgálatot

Bár az utóbbi hetekben kifejezetten barátságos arcát mutatta az ősz, ha hinni lehet a meteorológiai...

Kalocsára került a megye építészeti díja

Méltó ünnepséggel zárta az októberi építészet hónapját a kecskeméti Hírös Agórában a Bács-Kiskun...

Pánik helyett decemberig türelmet kér Font Sándor

Több felvonásban, mondhatni hullámokban kerül felszínre országos sajtóorgánumokban, hogy rendezetlen...

Rigó Loretta kalocsai lovas a Kishuszár Vágta győztese!

Októberben számoltunk be arról, hogy két lovas is volt idén a fővárosi Hősök Terén a Nemzeti Vágtán,...

Advent 2018

Az idei esztendőben 2018. december 2-án, az első adventi vasárnappal veszi kezdetét az advent, a...

A Thália Társulat új premierje

Erdős Virág: Kalocsa című darabjának bemutatójával lépett újra színre a Kalocsai Thália Társulat. A...

Két közösségi tér épül

A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár „Humánszolgáltatások Kalocsa térségében” című,...

Nem lesz adóemelés – hangzott el a közös reggelin

November 6-án a Csajdakert Étteremben üzleti reggelire hívta és várta Kalocsa legnagyobb adófizető...

Egy lépéssel közelebb az új Duna-hídhoz

A napokban tájékoztatott közösségi oldalán dr. Bálint József polgármester arról, hogy újabb lépéssel...

Biciklivel hajtott turmixgépet alkottak

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,...

Közmeghallgatás a Városházán

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete ülésének helye: a Városháza Díszterme ideje:...

TEIT közmeghallgatás

A Társulás 2018. évi közmeghallgatásának helye: Kalocsa, Kossuth L. u. 50. szám alatti ÖKOPONT...

A nukleáris szakma kommunikációs szakemberei kaptak tájékoztatást a Paks II. projektről

A Paks II. projekt mérföldköveit, az új atomerőművi blokkok engedélyezési folyamatát és az...

Kalocsán is házhoz mentek a rendőrök

A Kalocsai Rendőrkapitányság a Magyar Pünkösdi Egyházzal összefogva tartotta rendezvényét.

Paksi Atomerőmű Zrt. bemutatóterme

Kalocsán található bemutató teremben a Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenységeit felölelő kiállítással...

„Az igazság munkatársai legyünk”

Az Astriceum Érseki Múzeumban múlt héten mutatták be dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek...

Sajtótájékoztató az Érsekségen

Érzékelve a főképp online felületekről lecsapódó közhangulatot, a Kalocsai Érsekség...

Kutatók éjszakája a gimiben

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is, ugyan egy kis késéssel, de sor került a Kalocsai Szent István...

Patachich Ádám érsek horvát nyelvészeti munkássága

Kalocsa történetében különösen fontos és meghatározó szerepet töltöttek be a Patachich érsekek:...

Két új szemvizsgáló egység a Vicai Optikában

A siker kulcsa a folyamatos fejlődés. Jól tudják ezt a Vicai Optika Látás- és Hallásközpontban is,...

Zárult a KalocsaVagyon Kft. ÁSZ-vizsgálata

Az Állami Számvevőszék befejezte a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2013-2016 közötti...

Az én „56-om”

1956 nyarától Budapesten dolgoztam az I.-es számú épületelem gyárban. Ez a gyár a XI. kerület...

Mozga László kitüntetett pedagógust kérdeztük

Lapunk korábbi számában röviden beszámoltunk arról, hogy az Országos Polgárőr Szövetség október 17-i...

XXXXII. évfolyam 45. szám - 1918. november 9.

Italmérési tilalom    A Magyar Nemzeti Tanács elrendelte, hogy a vendéglők, körök, kaszinók csak...

Műszaki és finom meglepetések az Európai Szakképzési Héten

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,...

XXXXII. évfolyam 46. szám - 1918. november 16.

Adomány    Bárány Sándorné úrnő jótékony Nőegylet céljaira 30 koronát adományozott, melyért...

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás