Hangos „szükségülés”

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

2017.11.23 11:21    |    V.I.  

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház átalakításával és az udvarán új épületnek a felhúzásával alakítana ki Kalocsa, ha nyert az uniós, úgynevezett TOP-forrásra benyújtott pályázata. Ami viszont már biztos, hogy az előzetesen tervezett, két jelenlegi tagóvodát kiváltó, 150 férőhelyes intézmény helyett csak egy „feleekkora” építését célozza meg Kalocsa, mivel több nem fér bele az erre várhatóan rendelkezésre bocsátott 400 millió forintos keretbe. Erről határozott bő félórás szóváltást követően a testületi többség a múlt hétfőn tartott rendkívüli ülésen.

Napirend előtt: bocsánatkérés és „hülyézés”

Mielőtt a felvezetésben vázolt, fő napirend tárgyalásába kezdett volna a testület, Simon Zoltán képviselő kért napirend előtt szót, szóvá téve dr. Bálint József egy korábbi, a KORONAfm100 „Turmix” című hétvégi magazinjában elhangzott nyilatkozatát. A városatya elmondása szerint a polgármester a hivatkozott interjúban azt bizonygatta, hogy nincsen csődközelben a város, amit erőteljesen megkérdőjelezett. Bálint érvnélküliségét Simon azzal indokolta, hogy a legerőteljesebb ellenérv a csődközeliség cáfolatára az volt, hogy az ellenzéki képviselők nem elég tájékozottak a költségvetés terén.

renkivulitest2_450
 

– Kevesebb pénz jut a gyerekekre, a KFC-re, a civil szervezetekre, a nyugdíjasokra és a kultúrára is, de polgármester úr, ön nem állt meg itt, hanem gyakorlatilag lehülyézte az ellenzéki képviselőket, ami a politikai kultúra kérdése. Dühből nem lehet problémákat megoldani, inkább a gazdálkodásra kellene odafigyelni, ezért kérjen bocsánatot tőlünk – zárta mondandóját Simon. Bálint reakciójában elhatárolódott a bocsánatkéréstől, mondván, nem lehülyézte a képviselőket, azt fejtette ki az interjúban, hogy véleménye szerint egyesek nem értenek a költségvetéshez. Megjegyezte, hogy gondolatainak visszafogottan adott hangot. – Nekem folyamatosan le kell nyelnem, hogy hülyéznek, lenyelem – így a polgármester, majd néhány szavas vitába keveredett Simonnal, végül továbbléptek a napirendre, amiért eredetileg összehívták az ülést.

renkivulitest3_450
 


Óvodakérdés I.: először a miértek

Az óvodaprojektet tárgyaló napirend szóbeli felvezetéseként dr. Bálint József röviden rámutatott, hogy az építőipar fellendülése és a nyersanyagárak ugrásszerű növekedése miatt kellett az utolsó pillanatban módosítani a 150 fős, Petőfi Sándor utcába tervezett új óvoda építési koncepcióját. Mint elmondta, a testület előtt két út áll: vagy elfogadja most a feleakkora kapacitású létesítmény építésének a megpályázását és úgy készíti el a beruházást, hogy az később bővíthető legyen, ha sikerül rá más forrást szerezni, amelyen dolgoznak, vagy egy az egyben elállnak a beruházástól. Nyilvánvalóan az első alternatíva volt az, amely elfogadásra javasoltként a grémium elé került.

renkivulitest4_250Ezután Kiss Erzsébet fejlesztési csoportvezető kapott szót, aki kifejtette, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályt is meglepetésként érte a tavaly március óta fellépett drágulás, ami az akkori kalkuláció óta történt. Mivel azonban a helyszínre, nevezetesen a volt úttörőházra, illetve udvarára idén márciusban mondta rá az áment a testület, a tervező ezután foghatott neki az e területre szóló friss kalkuláció elkészítésének. Időközben az országosan tapasztalt munkaerő-hiány, az ágazati drágulás és a garantált bérminimum annyira megnyomta az árakat, hangzik az indoklás, hogy a tervező már nem tudott a korábbi négyzetméterárakkal számolni, majd friss cikkekre hivatkozva jelezte, hogy 40-70 százalékos négyzetméterár-emelkedés tapasztalható az építőipari ágazatban. Egy környező település tervein is látszik ez az emelkedés, mondta a csoportvezető, mint utóbb kiderült, Kiskőrösre utalva, amely hasonló méretű óvoda építésére vállalkozott, mint a tervezett kalocsai. Esetükben egy év alatt hatvan százalékkal magasabb költségkerettel bólintott rá a testület a pályázat megvalósítására, mondta Kiss Erzsébet.


Óvodakérdés II.: „csalódottság” és „tévinformációk”

Dr. Bálint József ezután ejtette el, hogy jelenleg a Miniszterelnökség vizsgálja, hogy Kalocsa kaphat-e esetlegesen pluszforrást arra, hogy az eredeti tervek szerint építkezzen. Nyomatékosította, ez az oka annak, hogy olyan kondíciókkal nyújtanák be a pályázatot, amely fent hagyja a labdát egy esetleges későbbi, további bővítés előtt.

renkivulitest1_450

 

A szót kérő dr. Angeli Gabriella kendőzetlen csalódottságának adott hangot a tárgyaltak kapcsán. – Hosszú hónapokon keresztül kerestük, hogy hol lenne a legideálisabb helye az új óvodának. Szóba került többek között a Kertváros és a bölcsőde melletti tér is. Azzal söpörtük le az asztalról ezeket, hogy nem fér el oda 150 fős óvoda. Ha tudtuk volna, hogy 75 fős óvodát építtetünk, akkor eleve sokkal jobb helyszínt választhattunk volna. Kicsit furának érzem a magyarázatokat is, miért csak most derült ki, hogy nincs elegendő pénz a 150 fős óvodára. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését már év elején tudtuk, ahogyan az is már tavasszal ismert volt, hogy az építőanyagok árai emelkedni fognak, és a munkaerőhiánnyal is számolni lehetett. Kénytelenek voltunk a pályázat beadása érdekében beleegyezni az Ifjúsági Ház helyszínbe, ami véleményem szerint a legrosszabb, amit választhattunk. Most nincs más választás, mint megszavazni a mostani határozati javaslatot, különben eleve bukjuk a pályázatot – így Angeli, végszóként beszúrva, hogy annak sem örül, hogy minderről egyetlen nappal a benyújtási határidő előtt tárgyalnak. Bálint csatlakozott hozzá, mondván ő sem örült az egész ügynek és azon dolgozik, hogy plusz pénzt szerezzenek.

Simon Zoltán Angeli gondolatmenetéhez kapcsolódva mutatott rá, hogy a tartalom leredukálásaként hozott hivatkozott okok féléve tudottak voltak. – Mindig másban keressük a hibát! Nem a kormány a hibás, Önök késnek el mindig mindennel! Mindig futunk a dolgok után! Annak ellenére, hogy nem ismerték a körülményeket, tévinformációkkal belevitték a testületet abba, hogy a jelenlegi helyszín mellett ingatlant is vásároljon. Ez most így pénzkidobássá vált – hangzottak a kemény szavak, majd a korábban burkoltan Kalocsával párhuzamban állított Kiskőrös projektjéről nyíltan beszélt a képviselő. Elmondta, hogy ott elindítják a beruházást, amelyből Kalocsa visszalép, ellenben Kiskőrös 940 milliós értékben fogja megvalósítani, „mi meg a 400 milliósat sem tudjuk”. Bálint megköszönte a kritikát, megjegyezve, hogy a TOP-pályázatok ügye nem ennyire magától értetődő. – TOP-okban nem mi döntünk. Több ütemre bontotta a kormányzat, első, második és harmadikra, és érdekes módon Kalocsa a harmadikba került. Solt, Dunapataj, Kiskőrös bekerült az első körbe, aminek nem keresem a politikai okait, ezért tartanak ők ott, ahol tartanak. Jelen pillanatban egyetlen pályázatunkban sem döntött még a kormányzat, pedig az országgyűlési képviselő bejelentett egyet, hogy megnyertük, de a mai napig nem kaptunk értesítést róla [erre Font Sándor a kalocsai sajtótájékoztatójáról szóló cikkünkben reagált] – hangzott a polgármesteri reflektálás.

Óvodakérdés III.: elvetett módosítás, zöld út a „felezésnek”

Simon Zoltán módosító javaslatot indítványozott, szorgalmazva, hogy az eredeti 150 fős óvoda építését támogassa a testület, hiszen a különbözet fedezhető a KalocsaKOM eladási árából”. „B verzióként” vázolta, hogy Kalocsa kérelmezheti a kormánytól, hogy vehessen fel hitelt, „ha annyira rendben vannak a város pénzügyei”, biztosan megítéli kormány – hangzott a módosító indítvány lényege. – Ragadjuk meg ezt az alkalmat, mert a gyerekek a legfontosabbak! El szeretném ugyanakkor mondani, hogy ha a testület a polgármester urat támogatja, és leszavazza ezt a javaslatomat, akkor az eredeti előterjesztést fogom támogatni. Ezzel is bizonyítjuk, hogy együttműködő ellenzék vagyunk, csak felhívjuk a hibákra a figyelmet, de a város fejlődését minden esetben támogatjuk – érvelt Simon.

Ezután ismét Bálint reagált, kifejtve, hogy a költségvetésbe be lett építve különböző tételek alatt a KalocsaKOM eladásából befolyt összeg, valamint, hogy hitelképes lenne Kalocsa. Molnár Gábor gazdasági osztályvezető bontotta ki, hogy nincsen külön „KalocsaKOM-költségvetés” a városi büdzsében. – Ki lehet mutatni, hogy ez a pénz hol van és, hogy mi történt volna, ha ez az eladás meghiúsul, de a költségvetésben jelenleg is szereplő közel 100 millió forintos felhalmozás javát valóban a Kalocsa-KOM-pénz adja, ami le van kötve a 2017-es rendeletben – magyarázta a szakember. Ha tehát a Simon-féle indítványt megszavazná a testület, akkor is valahonnan el kellene vonni a sokmilliós tételt, nem lehet azt ad hoc kiemelni a költségvetési tételekből. A hitelfelvételt Molnár is járható útnak nevezte, de azt is elmondta, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a város pozitív bírálatban részesülne, ami veszélyeztetné a teljes projektet.

renkivulitest5_250Végezetül dr. Filvig Géza foglalt markánsan állást, mondván, őt a „hibás döntések és tehetetlen városvezetés” már nem tudja meglepni. Felidézte, hogy amikor a testületi többség elfogadta a vállalkozói építményadó-emelést, szóba hozta, hogy a polgármester szakmai- és politikai felkészültség, illetve támogatást híján ült a székébe. Úgy látja, hogy ezen kijelentése most visszaigazolást nyert, mivel ez a projekt visszalépés az eredeti, városi szándékhoz képest. – Látni kellett volna, hogy a polgármester által választott út ide vezet – fordult dr. Bálint Józsefhez, aki ezután újabb körön csapott össze Simon Zoltánnal a KalocsaKOM eladási összegének maradványát, illetve annak felhasználását illetően.

Végül szavazásra bocsátották Simon indítványát, ami négy igen, öt nem és egy tartózkodás ellenében elbukott, végül tíz igennel a testület a csökkentett műszaki tartalmú beruházásra történő pályázatbenyújtást hagyta jóvá.





Kalocsai hírek

Segítenek, hogy ne legyen bírság

Kötelezően kell új, városképet védő rendeletet alkotnia Kalocsa Város Önkormányzatának, október...

Kálvin útján – avagy a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjai Erdélyben

Erdélyben, az idén XIV. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mezőbergenyei alkotótábor. Ezen az...

Különdíjat ért „A pihenő”

A Bonyhádon meghirdetett „Tarka”, országos fotópályázatra 41 alkotó 341 db képpel...

Családi program volt a Csajdakertben

Több alkalommal látogatta meg az elmúlt hetekben a Csajdakertet civil kezdeményezésre néhány lelkes...

Heidegger dédunokája Kalocsán

Nils Montrelay néhány napra Kalocsára látogatott, mielőtt megkezdte volna augusztus végével induló...

Iskolakezdés: a szeptember első napjai a legveszélyesebbek

A gyermekek számára szeptemberrel véget ért a gondtalan nyár és elkezdődik az iskola, az óvoda. Az...

Moldova György könyvének bemutatója Kalocsán

Ez év januárjában adtunk hírt arról, hogy a kényes témák feldolgozásáról ismert Moldova György a...

Ötvenéves érettségi találkozó

Izgatottan gyülekeztek az alma mater előtt – melynek nevében az eltelt évtizedek alatt csak...

Hamarosan kezdődik az új színházi évad!

A 2017-2018-as színházi évad előadásairól a szervező Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár...

Nem önkormányzati vagyon és önkormányzati pénz?

Miután augusztus 30-i ülésén a kalocsai képviselők döntöttek a Menza Kft. megszüntetéséről,...

Kitüntették a tízezer műtétes orvost

Dr. Halasy Kálmán beszéde meglepetés volt az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett díjátadón,...

„Összefogva, egymást támogatva tegyük a dolgunkat”

A mohácsi csata évfordulóján, a néhai kalocsai érsek és hadvezér, Tomori Pál belvárosi szobránál...

Kimondták: megszüntetik a Menza Kft.-t

A múlt szerdai kalocsai képviselő-testületi ülésnek az előzetesen kiküldött, tárgyalandó napirendi...

Rém jót futottak

Amikor szembetalálkoztam a Kossuth Lajos utcai futó-kerékpározó csapattal, majdnem leestem a...

Nincs több haltelepítés

A 2017-es esztendő utolsó haltelepítésével is végzett a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület, amely...

Egy újabb állomás, CD lemezre írva

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület – a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény...

Dr. Márkus Ferenc utca lesz

A kalocsai önkormányzat a néhai paprikakutatóról szeretné elnevezni a malomépület mellett, a...

Egy óra alatt elfogták a gyógyszertolvajt

A Kalocsai Rendőrkapitányság 2017. augusztus 28-án 16 óra 10 perckor lopás vétség elkövetésének...

Ingyenes felnőttoktatás a Dózsában

Tavaly siker volt, így idén ősszel újra indítja ingyenes képzését a Dózsa Kalocsán. Ez...

Szép, egységes úthálózat épül a temetőben

Sajnos a Béke utcai kalocsai köztemető a város egyik gyalogosan, biciklivel és még autóval is sokat...

Nemzetközi győzelem egy pici lány nagy kacajával

A Magyar Fotóművész Világszövetség minden évben kiír egy pályázatot magyar ajkú fotósai számára. Így...

Kalocsai a kivitelező cég

Múlt héten a munkaterület átadásával megkezdődött a Bem apó utcai tagóvoda energetikai...

Kerékpárral a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél és a sétálóutcában

Heti írásában Rideg Gábor, a bizottság tagja és a Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedés-rendészeti...

Egyszerű, gyors és pontos látásvizsgálat a Vicai Optikában az új Hoya EyeGenius rendszerével

A Vicai Optika mindig is az innováció éllovasa volt, attól a szándéktól vezérelve, hogy ügyfeleinek...

Újra együtt volt a régi csapat!

Az éves terveknek megfelelően, augusztus 26-án újra találkozott a 24. hke. BKE tagsága. 1950-ben...

Istvános kenutábor a Tisza-tónál

Az idei nyáron is lehetőségünk adódott 19 fős létszámmal részt venni a Kalocsai Szent István...

Bokrétásaink Montenegróban

Augusztus elején Montenegróban járt egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági néptáncfesztiválon egyedüli...

Megyei kitüntetést kaptak

Az államalapítás ünnepe előtti utolsó olyan hétköznappal élve, amikor meg tudta tartani,...

Font cáfolta, hogy „Kalocsa háttérbe lenne szorítva”

Múlt kedden, kalocsai irodájában tartott két főbb témában tartalmas sajtótájékoztatót Font Sándor,...

Az életmentő passzív biztonsági eszközök

A járművekben alapvetően kétféle biztonsági rendszer védi a test épségünket, ezek az aktív és a...

Reggeltől estig futott

Török Tibor – sokan így ismerik: Töce – a Kalocsai Sárközt a tavalyi év minden egyes...

Kalocsa városért tett munkájukért tizenegyen kaptak elismerést

Augusztus 20-án a Városháza dísztermében tizenegy, a város fejlődésében kiemelkedő szerepet vállalt...

Háromszor tört be ugyanoda a kalocsai nő

A Kalocsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2017. augusztus 15-én 9 óra 20 perckor lopás vétség...

Egy 87 éves férfit raboltak ki

A kalocsai rendőrök 43 percen belül beazonosították és elfogták a gyanúsítottakat.

Ünnepi rendezvények

A IX. Szent István Napok című rendezvénysorozat keretében három napig tartó ünnepi...

„Következetes az óvodafejlesztési koncepció”

A múlt hétfői, rendkívüli képviselő-testületi ülésen, majd egy nappal később Font Sándor...

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház...

Három hegedűst hallhatnak!

Mármint akkor, ha 25-én, pénteken, este 6 órakor leballagnak a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubba. A...

Németh József: igyekszünk megbecsülni a paprikát, de…!

„A magyar háziasszony nem cseréli a magyar paprikát spanyolra”, olvasható egy 2012-ben...

Csaknem százan zongoráztak!

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hagyományos őszi seregszemléjén, a...

Felhőben az e-recept

Ebben a hónapban már kötelezően be kellett lépniük a háziorvosoknak és a gyógyszertáraknak is az...

Kihívták a tűzoltókat, kiürítették a kórtermet

A kórházi dolgozók, a katasztrófavédelem erői, illetve helyi középiskolások közös tűzvédelmi...

Áder János is eljön Szent Asztrik ünnepére

Néhány hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy november 12-re nagyszabású hálaadó szentmisét...

Hamarosan lehívják az orosz hitel első részletét

Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a Portfolio...

Kalocsa és a magyar szent korona

1. Koronázó kalocsai érsekek A korona használatának szokása Kr. e. I. évezredbe nyúlik vissza....

Volt bőr a képén az idős néni átverőjének

Egy hetven feletti asszonyt rövidített meg trükkös csaló, aki a kalocsai Széchenyi lakótelepen...

Újra összeültek a járás polgármesterei

Okosabban kihasznált pályázati keretekről, a Duna-hídhoz kötődő közutak felújításáról, valamint...

Nem adott elsőbbséget – elütötte a biciklist

Múlt héten szerdán 15 óra 50 perckor egy 65 éves homokmégyi lakos egy Mitsubishi Colttal haladt...

Fütyülős riasztó helyett óvatos vezetés

Augusztus közepén járva aktuálissá vált, tekintve, hogy Kalocsa térségében több, fokozottan...

Szőlőhegyi tábor

Az Origo Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében idén is egyhetes napközis tábort szerveztek...

„Az egyiknek épp azért tetszik, amiért a másiknak nem”

1945-ben született Császártöltésen. Kalocsán érettségizett, majd tanulmányait a szegedi...

Talán jövőre megvalósulhat a Miskei úti közvilágítás-fejlesztés

A Miskei úti lakóközösség részére szervezett „lokális” fórumon került elő a környék...

Jubileumi alkotótábor kérdőjelekkel

Augusztus 13-án, vasárnap délelőtt nyílt meg a Városi Galériában a XXV. Kalocsai Képzőművész...

Két keréken az egyirányú utcában

Mint azt múlt heti számunkban megírtuk, a kalocsai Városi Baleset-megelőzési Bizottság hétről hétre...

Tizennégy szupergép a tanműhelyben

Június elején számolhattunk be arról, hogy a kalocsai Dózsa György középiskola komoly anyagi...

A NAV levelet küld a tartozásról, túlfizetésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt...

ОРЛЁНОК – tábor a Fekete-tenger mellett

Június 23. és július 13. között nekem és a Kalocsai Szent István Gimnázium néhány másik tanulójának:...

A hőségben megnégyszereződött a kórházba került betegek száma

Múlt héten csütörtök délután 17 órakor már harmadfokú volt a hőségriasztás, így amikor pokoli, kint...

Múltidéző tábor a múzeumban

A Viski Károly Múzeum idén egy új napközis táborral készült a nyári vakációra. A Múltidéző táborba...

Ezüst fokozatú kiváló fotóművész lett Bedi Gyula

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Táborozni vitték a roma gyerekeket

A Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az EMMI pályázatán nyerte el egy balatoni tábor teljes...

Angolul és németül varázsolhattak az ifjú mágusok

Kalocsán a Kids Club gyermekek számára idegen nyelv játékos oktatására szakosodott iskolát és annak...

Mozgássérült gyermekeket vittek táborozni

A Magyar Vöröskereszt Kalocsai Szervezete 15 fővel utazott Balatonfenyvesre július első felében,...

Kisinas tábor általános iskolásoknak

A Bajai Szakképzési Centrum két kalocsai középiskolája, a „Dózsa” és a...

A Bátrak Útján: tartalékos század alakul Kalocsán

Egy új önkéntes tartalékos formát alakít ki a Magyar Honvédség (MH), amely járási alapokon működő,...

A kétéltű

Engert Péter amerikai fesztiválokra próbálja bejuttatni az ezüstérmes paralimpikon, Suba Róbert...

Kötetbe foglalt érseki gondolatok

Az elmúlt hétfőn az Astriceum Érseki Múzeumban mutatta be a sajtó számára „Asztrik érsek...

Fekete Antal marad a Dózsa igazgatója

A pedagógus tavaly külsős és egyedüli pályázóként indult a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Túlterhelt a kórházi labor

Ebben a formában egyelőre csak elméleti szinten lehetséges, de valamelyest lehetne tehermentesíteni...

Lemondtak a pályázat megvalósításáról

A városi önkormányzat tavaly novemberben hozott határozatot arról, hogy elektromos töltőállomást...

Felelős állattartás (2.)

Az elmúlt hetekben megpróbáltuk körüljárni a címben megfogalmazott témát. Törekvésünk kiindulópontja...

A terítéken: szociális lakások, TDM, KFC, TOP és egy szétvert kamera

Bár kétségkívül a július eleji képviselő-testületi ülés legmarkánsabb napirendi pontja, ahogy azt...

Felelős állattartás

Lapunk 27. számában foglalkoztunk az állatmentés terén munkálkodók tapasztalataival (Gazdájának...

Szeptembertől már hivatalosan is sportiskolaként működnek

Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola. Ez lesz az új neve annak az iskolának, ahol közel...

Újabb nyertes pályázatok 600 milliós értékben

Hétfőn tartott városházi sajtótájékoztatón ismét örömteli bejelentések hangzottak el sikeres...

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat

Kalocsa Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához....

Aláírásgyűjtés indul szag-ügyben

Kerülgethetjük, szépíthetjük, körülírhatjuk, de bizony az a szag, ami időről időre, rossz széljárás...

A bútorok novemberben érkeznek

Újabb nagy, már majdnem véglegesnek tekinthető lépéssel lett közelebb a Kalocsai Szent Kereszt...

Bemutatták a Paks II. új arculatát

Paks II. Atomerőmű Zrt. néven működik tovább a két új blokk megvalósításért felelős projekttársaság....

Döntések és választások

Lassan öt éve, hogy megújult formában, új vezetéssel működik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Domján...

Megújulóban a Közétkeztetési Intézmény főzőbázisa

Mint emlékezetes, májusban döntött arról a kalocsai városvezetés, hogy pályázatot nyújt be a...

Több mint hatszáz csőtörés a tavalyi mérleg

A múlt héten volt egy rövid időszak, amikor teljes szélességében le kellett zárni a forgalom elől a...

A fa második élete

A fa csodálatos élőlény: hatalmas, gyönyörű, titokzatos. Árnyékot ad, búvóhelyet madárnak,...

Rendszeresen szondáztatnak Szeliden

A tömegrendezvények idején főleg szondáztató járőrökből, a többi időszakban traffipaxból lesz több a...

Dr. Bálint József: majd a lakosság megmondja, jól dolgoztam-e

A július eleji képviselő-testületi ülést követően több kérdés is felmerült, amelyek tisztázására...

Hol lesz a végleges helye a szobroknak?

Lapunkat többen megkeresték, és olvasói rovatunkban is pár hete helyt adtunk egy olyan témájú...

Polgárőr és családi nap Szeliden

A Szelidi-tó adott otthont az idei esztendőben a XVIII. Bács-Kiskun Megyei Polgárőr és Családi nap...

A „sosemvolt” kalocsai KLIK-irodáról

Mint arról lapunk hasábjain olvashatott, dr. Angeli Gabriella képviselő a testület június végi...

Eljött az összegzés és a visszavonulás ideje

Megvan az ideje a vetésnek és az aratásnak. Minután az utóbbi megtörténik, összegezni kell, majd...

A beteg mindenekelőtt, vallja „Az év orvosa”

Ha tehetné, 48 órára tágítana egy munkanapot, hogy mindenre ideje jusson, és ha tehetné, sokkal több...

Zenetábor

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület a városi önkormányzat támogatásával egyhetes zenei tábort...

Néprajzi konferencia a Viskiben

„Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény; Pillanatképek a mai...

Kiállítás öt évtized néptáncosairól

A kalocsai néptánc, zene és viselet hatalmas értéke és büszkesége városunknak. Ezt a kincset ma is...

„Megismerni egymást, egymás kultúráját, és örülni, nevetni, mulatni önfeledten”

Július 4-én, szerdán a lakosság által igen kedvelt, Szent István király úti menettánccal kezdődött a...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás