Hangos „szükségülés”

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

2017.11.23 11:21    |    V.I.  

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház átalakításával és az udvarán új épületnek a felhúzásával alakítana ki Kalocsa, ha nyert az uniós, úgynevezett TOP-forrásra benyújtott pályázata. Ami viszont már biztos, hogy az előzetesen tervezett, két jelenlegi tagóvodát kiváltó, 150 férőhelyes intézmény helyett csak egy „feleekkora” építését célozza meg Kalocsa, mivel több nem fér bele az erre várhatóan rendelkezésre bocsátott 400 millió forintos keretbe. Erről határozott bő félórás szóváltást követően a testületi többség a múlt hétfőn tartott rendkívüli ülésen.

Napirend előtt: bocsánatkérés és „hülyézés”

Mielőtt a felvezetésben vázolt, fő napirend tárgyalásába kezdett volna a testület, Simon Zoltán képviselő kért napirend előtt szót, szóvá téve dr. Bálint József egy korábbi, a KORONAfm100 „Turmix” című hétvégi magazinjában elhangzott nyilatkozatát. A városatya elmondása szerint a polgármester a hivatkozott interjúban azt bizonygatta, hogy nincsen csődközelben a város, amit erőteljesen megkérdőjelezett. Bálint érvnélküliségét Simon azzal indokolta, hogy a legerőteljesebb ellenérv a csődközeliség cáfolatára az volt, hogy az ellenzéki képviselők nem elég tájékozottak a költségvetés terén.

renkivulitest2_450
 

– Kevesebb pénz jut a gyerekekre, a KFC-re, a civil szervezetekre, a nyugdíjasokra és a kultúrára is, de polgármester úr, ön nem állt meg itt, hanem gyakorlatilag lehülyézte az ellenzéki képviselőket, ami a politikai kultúra kérdése. Dühből nem lehet problémákat megoldani, inkább a gazdálkodásra kellene odafigyelni, ezért kérjen bocsánatot tőlünk – zárta mondandóját Simon. Bálint reakciójában elhatárolódott a bocsánatkéréstől, mondván, nem lehülyézte a képviselőket, azt fejtette ki az interjúban, hogy véleménye szerint egyesek nem értenek a költségvetéshez. Megjegyezte, hogy gondolatainak visszafogottan adott hangot. – Nekem folyamatosan le kell nyelnem, hogy hülyéznek, lenyelem – így a polgármester, majd néhány szavas vitába keveredett Simonnal, végül továbbléptek a napirendre, amiért eredetileg összehívták az ülést.

renkivulitest3_450
 


Óvodakérdés I.: először a miértek

Az óvodaprojektet tárgyaló napirend szóbeli felvezetéseként dr. Bálint József röviden rámutatott, hogy az építőipar fellendülése és a nyersanyagárak ugrásszerű növekedése miatt kellett az utolsó pillanatban módosítani a 150 fős, Petőfi Sándor utcába tervezett új óvoda építési koncepcióját. Mint elmondta, a testület előtt két út áll: vagy elfogadja most a feleakkora kapacitású létesítmény építésének a megpályázását és úgy készíti el a beruházást, hogy az később bővíthető legyen, ha sikerül rá más forrást szerezni, amelyen dolgoznak, vagy egy az egyben elállnak a beruházástól. Nyilvánvalóan az első alternatíva volt az, amely elfogadásra javasoltként a grémium elé került.

renkivulitest4_250Ezután Kiss Erzsébet fejlesztési csoportvezető kapott szót, aki kifejtette, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályt is meglepetésként érte a tavaly március óta fellépett drágulás, ami az akkori kalkuláció óta történt. Mivel azonban a helyszínre, nevezetesen a volt úttörőházra, illetve udvarára idén márciusban mondta rá az áment a testület, a tervező ezután foghatott neki az e területre szóló friss kalkuláció elkészítésének. Időközben az országosan tapasztalt munkaerő-hiány, az ágazati drágulás és a garantált bérminimum annyira megnyomta az árakat, hangzik az indoklás, hogy a tervező már nem tudott a korábbi négyzetméterárakkal számolni, majd friss cikkekre hivatkozva jelezte, hogy 40-70 százalékos négyzetméterár-emelkedés tapasztalható az építőipari ágazatban. Egy környező település tervein is látszik ez az emelkedés, mondta a csoportvezető, mint utóbb kiderült, Kiskőrösre utalva, amely hasonló méretű óvoda építésére vállalkozott, mint a tervezett kalocsai. Esetükben egy év alatt hatvan százalékkal magasabb költségkerettel bólintott rá a testület a pályázat megvalósítására, mondta Kiss Erzsébet.


Óvodakérdés II.: „csalódottság” és „tévinformációk”

Dr. Bálint József ezután ejtette el, hogy jelenleg a Miniszterelnökség vizsgálja, hogy Kalocsa kaphat-e esetlegesen pluszforrást arra, hogy az eredeti tervek szerint építkezzen. Nyomatékosította, ez az oka annak, hogy olyan kondíciókkal nyújtanák be a pályázatot, amely fent hagyja a labdát egy esetleges későbbi, további bővítés előtt.

renkivulitest1_450

 

A szót kérő dr. Angeli Gabriella kendőzetlen csalódottságának adott hangot a tárgyaltak kapcsán. – Hosszú hónapokon keresztül kerestük, hogy hol lenne a legideálisabb helye az új óvodának. Szóba került többek között a Kertváros és a bölcsőde melletti tér is. Azzal söpörtük le az asztalról ezeket, hogy nem fér el oda 150 fős óvoda. Ha tudtuk volna, hogy 75 fős óvodát építtetünk, akkor eleve sokkal jobb helyszínt választhattunk volna. Kicsit furának érzem a magyarázatokat is, miért csak most derült ki, hogy nincs elegendő pénz a 150 fős óvodára. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését már év elején tudtuk, ahogyan az is már tavasszal ismert volt, hogy az építőanyagok árai emelkedni fognak, és a munkaerőhiánnyal is számolni lehetett. Kénytelenek voltunk a pályázat beadása érdekében beleegyezni az Ifjúsági Ház helyszínbe, ami véleményem szerint a legrosszabb, amit választhattunk. Most nincs más választás, mint megszavazni a mostani határozati javaslatot, különben eleve bukjuk a pályázatot – így Angeli, végszóként beszúrva, hogy annak sem örül, hogy minderről egyetlen nappal a benyújtási határidő előtt tárgyalnak. Bálint csatlakozott hozzá, mondván ő sem örült az egész ügynek és azon dolgozik, hogy plusz pénzt szerezzenek.

Simon Zoltán Angeli gondolatmenetéhez kapcsolódva mutatott rá, hogy a tartalom leredukálásaként hozott hivatkozott okok féléve tudottak voltak. – Mindig másban keressük a hibát! Nem a kormány a hibás, Önök késnek el mindig mindennel! Mindig futunk a dolgok után! Annak ellenére, hogy nem ismerték a körülményeket, tévinformációkkal belevitték a testületet abba, hogy a jelenlegi helyszín mellett ingatlant is vásároljon. Ez most így pénzkidobássá vált – hangzottak a kemény szavak, majd a korábban burkoltan Kalocsával párhuzamban állított Kiskőrös projektjéről nyíltan beszélt a képviselő. Elmondta, hogy ott elindítják a beruházást, amelyből Kalocsa visszalép, ellenben Kiskőrös 940 milliós értékben fogja megvalósítani, „mi meg a 400 milliósat sem tudjuk”. Bálint megköszönte a kritikát, megjegyezve, hogy a TOP-pályázatok ügye nem ennyire magától értetődő. – TOP-okban nem mi döntünk. Több ütemre bontotta a kormányzat, első, második és harmadikra, és érdekes módon Kalocsa a harmadikba került. Solt, Dunapataj, Kiskőrös bekerült az első körbe, aminek nem keresem a politikai okait, ezért tartanak ők ott, ahol tartanak. Jelen pillanatban egyetlen pályázatunkban sem döntött még a kormányzat, pedig az országgyűlési képviselő bejelentett egyet, hogy megnyertük, de a mai napig nem kaptunk értesítést róla [erre Font Sándor a kalocsai sajtótájékoztatójáról szóló cikkünkben reagált] – hangzott a polgármesteri reflektálás.

Óvodakérdés III.: elvetett módosítás, zöld út a „felezésnek”

Simon Zoltán módosító javaslatot indítványozott, szorgalmazva, hogy az eredeti 150 fős óvoda építését támogassa a testület, hiszen a különbözet fedezhető a KalocsaKOM eladási árából”. „B verzióként” vázolta, hogy Kalocsa kérelmezheti a kormánytól, hogy vehessen fel hitelt, „ha annyira rendben vannak a város pénzügyei”, biztosan megítéli kormány – hangzott a módosító indítvány lényege. – Ragadjuk meg ezt az alkalmat, mert a gyerekek a legfontosabbak! El szeretném ugyanakkor mondani, hogy ha a testület a polgármester urat támogatja, és leszavazza ezt a javaslatomat, akkor az eredeti előterjesztést fogom támogatni. Ezzel is bizonyítjuk, hogy együttműködő ellenzék vagyunk, csak felhívjuk a hibákra a figyelmet, de a város fejlődését minden esetben támogatjuk – érvelt Simon.

Ezután ismét Bálint reagált, kifejtve, hogy a költségvetésbe be lett építve különböző tételek alatt a KalocsaKOM eladásából befolyt összeg, valamint, hogy hitelképes lenne Kalocsa. Molnár Gábor gazdasági osztályvezető bontotta ki, hogy nincsen külön „KalocsaKOM-költségvetés” a városi büdzsében. – Ki lehet mutatni, hogy ez a pénz hol van és, hogy mi történt volna, ha ez az eladás meghiúsul, de a költségvetésben jelenleg is szereplő közel 100 millió forintos felhalmozás javát valóban a Kalocsa-KOM-pénz adja, ami le van kötve a 2017-es rendeletben – magyarázta a szakember. Ha tehát a Simon-féle indítványt megszavazná a testület, akkor is valahonnan el kellene vonni a sokmilliós tételt, nem lehet azt ad hoc kiemelni a költségvetési tételekből. A hitelfelvételt Molnár is járható útnak nevezte, de azt is elmondta, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a város pozitív bírálatban részesülne, ami veszélyeztetné a teljes projektet.

renkivulitest5_250Végezetül dr. Filvig Géza foglalt markánsan állást, mondván, őt a „hibás döntések és tehetetlen városvezetés” már nem tudja meglepni. Felidézte, hogy amikor a testületi többség elfogadta a vállalkozói építményadó-emelést, szóba hozta, hogy a polgármester szakmai- és politikai felkészültség, illetve támogatást híján ült a székébe. Úgy látja, hogy ezen kijelentése most visszaigazolást nyert, mivel ez a projekt visszalépés az eredeti, városi szándékhoz képest. – Látni kellett volna, hogy a polgármester által választott út ide vezet – fordult dr. Bálint Józsefhez, aki ezután újabb körön csapott össze Simon Zoltánnal a KalocsaKOM eladási összegének maradványát, illetve annak felhasználását illetően.

Végül szavazásra bocsátották Simon indítványát, ami négy igen, öt nem és egy tartózkodás ellenében elbukott, végül tíz igennel a testület a csökkentett műszaki tartalmú beruházásra történő pályázatbenyújtást hagyta jóvá.





Kalocsai hírek

Kalocsai diadal országos diákszínjátszó-fesztiválon

Nem kis fába vágta fejszéjét a Kalocsai Szent István Gimnázium Clap & Dance fantázianevet viselő...

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat címben látható jelszava közel ezer éves: a máltai lovagrend...

Sziráki Szilárd: a fejlődés és a minőség a jövő alapja

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara idei első küldöttgyűlését ünnepélyes pillanatok...

Intézménylátogatáson vett részt a kalocsai KEF

Május 9-én, szerdán az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet által megvalósított...

Kik kapják a városi kitüntetéseket?

Május 31-ig fogadja az önkormányzat a felterjesztéseket a városi kitüntető díjakra, amelyekhez csak...

Ünnepi hétvége német testvérvárosunkban

Nemzetközi találkozón vett részt Kalocsa küldöttsége Kirchheim unter Teck-ben az elmúlt hétvégén....

Újra három osztályt indítanak

E hét pénteken zárul a Kalocsai Szent István Gimnázium pótfelvételi eljárása, aminek keretében az...

Sportlövőink eredményei a megyei és az országos bajnokságon

Rangos versenynek adott otthont a Kalocsai Sport Egyesület Sportlövő Szakosztályának lőtere április...

Idegenben idegen tánccal remekelt Nikolett és Milán

Néhány héttel korábbi szánunkban írtunk arról, hogy az Oktatási Hivatal által háromévente...

Kilenc fogvatartott érettségizett

Azzal, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjai közül kilencen is jelezték: szeretnének...

Nyári diákmunka-lehetőség

2018. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban „Nyári Diákmunka” elnevezésű...

Zsetonra fel! Segítsük a fúvósainkat!

Figyelemre méltó kezdeményezés a Tesco idei, „Ön választ, mi segítünk” című pályázata:...

Pályatársaival versenyzett a művészeti iskolánk tanára

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája április...

A szobatisztaság, és ami ezzel összefügg

A Tomori Pál Városi Könyvtár Baba-mama Klubjában a szobatisztaságról tartott előadást-beszélgetést...

Teakóstoló a könyvtárban

Májusban indult útjára a könyvtár új sorozata „A szakirodalom sokszínűsége” címmel. Az...

A Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója jegyében

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), a BEOSZ Dél-alföldi Régió (DAR), valamint a...

Egy korszak vége, egy másik kezdete

Zsúfolásig megtelt nézőtér várta a város legnagyobb középiskolája, a Dózsa végzős diákjait múlt...

Elbúcsúztak a kollégisták is

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma...

Új távlatokat nyitó tulajdonosváltás az EMIKA Zrt-ben

Jó ideje keringett már a városban a szóbeszéd a város egyik legnagyobb, és legrégebbi vállalatának...

Fejlődő együttműködést remélnek a testvérvárosok

A testvérvárosi majális alkalmával sikerült megszólaltatni az itt ünneplő Günter Riemer kirchheimi...

CSÓKA, avagy közösségfejlesztés és segítségnyújtás

CSÓKA = Csomópont Kalocsán. Ezzel az elnevezéssel és vadonatúj programokkal nyílt meg újra a Petőfi...

Egyre szaporodnak az élősködők

Az elmúlt évek tapasztalataiból jól leszűrhető: mind jobban tolódnak a keleti országrész felé a...

Nem adott elsőbbséget az autós

Múlt héten szombaton könnyebb sérüléssel járó baleset történt Kalocsán a Paksi közben. Ok: a...

Szezonnyitó a Fazekas Alkotóházban

Dupla kiállítás megnyitóval, komolyzenei hangversennyel, majd sütögetős-beszélgetős esti programmal...

Új rendező debütált a Thália Társulatban

Múlt heti számunkban írtunk a Kalocsai Thália Társulat nagy sikerű új bemutatójáról, a „Csak...

Új logó, új belső dizájn, világszínvonalú szolgáltatás

Ebben az évben ünnepli a Vicai Látás- és Hallásközpont 25 éves jubileumát, mely alkalomból a cég...

Fogom a kezed

A Nebuló EGYMI, a városunkon és a környező településeken élő, fogyatékosság miatt sajátos nevelési...

Harmadik helyezés az országos versenyen

Balatonbogláron rendezték április 21-én az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny...

Bemutatkoztak a kalocsai tehetségek

Évről évre nagy népszerűségnek örvend a Tehetségnap nevet viselő rendezvény, melynek idén is a...

Országos mezőnyben táncol Nikolett és Milán

Az Oktatási Hivatal háromévente rendezi meg azt a művészeti megmérettetést, amely kifejezetten az...

14.alkalommal nyílt kiállítás a helyi művészek munkáiból

A legeredetibb alkotások között modern, pop-kulturális utalásokkal eltúlzott montázs és...

Átvette képviselői megbízó-levelét Font Sándor

Péntek délután a Bács-Kiskun megyei 3. számú választókörzet központjában, Kalocsán vette át dr....

Szűrővizsgálatot javasol a szakorvos

Macskaszőrallergiát macskával, szénanáthát recept nélkül kapható gyógyszerekkel is lehet kezelni, de...

Lakásbérléstől a reptéren át pályázatdömpingig

Évek óta nem látott higgadtság, viszonylagos harmónia, és egyöntetű döntéshozatali mechanizmus...

Egy európai turné első állomása voltunk

Április 19-én délután a művelődési központ kamaratermében egy különleges hangverseny részese...

Kamaszkorú rendezvény

Merthogy 16 éves. Ki hinné! Milyen gyorsan elszaladtak az évek! A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti...

Cserenkó Gábor könyvbemutatója a könyvtárban

Április 23-án, a Könyv Napján Cserenkó Gábor volt a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár vendége, aki...

Ingyenes tanulmányi kirándulás a Belvárosi iskolában

A Belvárosi Nebulók Alapítvány támogatójának köszönhetően az iskola 16 tanulója 3 pedagógussal 2018....

Elkezdődött a börtön homlokzatának felújítása

A múlt héten elkezdődött, ami a Kalocsai Fegyház és Börtön épülete körül már jó ideje érlelődött...

A kalocsai állomány kitüntetettjei

A rendőrség napja alkalmából a megyei főkapitányságon tartott ünnepségen jutalmazták Bács-Kiskun...

Hetvenen ballagtak el a Kossuthból

A Bajai SZC Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája múlt csütörtökön,...

Ballagás a Szent István Gimnáziumban

Május 5-én, szombat 10 órától ballagtak a kalocsai Szent István Gimnázium végzősei a Szent István...

Nagyszabású konferenciát szervezett a KEF

Városunkban 2002-ben alakult meg a Kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek működése ugyan...

A környezetvédelem fontossága

Korunk egyik legfontosabb kérdése, a globális felmelegedés több tudományág szakembereit...

Félszáz éve, kétszázan

Vasárnap népes vendégsereg gyűlt össze a meszesi Juca néni csárdájában, hogy együtt emlékezzen a...

Kalocsán is sikeres a felzárkóztatási program

Persze az Emberi Erőforrás Operatív Program több mint hatmilliárd forintos keretéből történő...

Szakmák Éjszakája a „Dózsában”

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Népdalos találkozó Cserey József emlékére

A Mezei Virágok Népdalkör szervezésében került sor arra a találkozóra, amellyel Cserey József...

In memoriam Medgyes János (1946–2018)

Örökre eltávozott egy jó barát, a város egyik közismert személyisége. 1957 óta élt családjával...

Ezt tudni a honfoglaló magyarokról

Dr. Révész László, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének docense múlt szerdán tartott...

Francia Nap a Schöffer Gyűjteményben

Változatos pályát járt be az a sok évvel korábbi kezdeményezés, hogy a világhírű kibernetikus...

Százezres károkat okozhatnak a vegyszertolvajok

Bizony – jól olvassa! Vegyszertolvaj. Ennek a területnek is megvannak a...

Népek találkozója, faültetés, koncertek

A tematikus majálisok sorát idén is folytatja a közművelődési intézmény szervezőgárdája. Volt már...

Vérüket adva mutatnak jó példát

Annak ellenére, hogy országos, illetve régiós híradásokban időről időre – főképp nyáron...

147 bűncselekmény elkövetéséért felelhet

A kalocsai rendőrök csalással és személyes adattal visszaéléssel is gyanúsítják a pécsi férfit.

Újra megkezdődik a rendszeres zöldhulladék gyűjtés

Az FBH-NP Nonprofit Kft. újra megkezdi a biológiailag lebomló hulladék rendszeres díjmentes...

Csökkentik a külső parkolók terhelését

Dr. Mócza György főigazgató-helyettes a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórháza,...

Szent István Napok meg a csokoládé

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban április 9-13. között rendezték meg a hagyományos ünnepi hetet,...

Nagy siker a Kalocsai Thália Társulat új premierje

Vártuk bizony! Nem is hiába. Április 14-én hét órára megtelt minden szék a Kalocsai Színházban, és...

Póli Matildánál volt a Bölcsek köve

Októberben, angolórán hirdették ki, hogy van lehetőség általános- és középiskolás kategóriában részt...

Tudósítás két tételben

Április 11-én volt a Költészet Napja, amelyről megemlékezett a Tomori Pál Városi Könyvtár, majd...

Életet mentettek a kalocsai rendőrök

A Duna partján, eszméletlen állapotban találtak meg egy eltűnt férfit a rendőrök, akinek az életét...

A 150 éves kúlai Népkör jubileumi rendezvénysorozata

Múlt hét végén, április 13-15. között zajlott vajdasági testvérvárosunkban, Kúlán egy jelentős...

Hónap végéig gyűjtőakció a könyvtárban

Hatodik alkalommal szervezi Czinege Piroska ötletgazda – a Tomori Pál Városi Könyvtárral...

Negyven előadás a világvallásokról

Az utóbbi évek biztosan leghosszabb előadássorozatának szervezésébe vágott bele a Kalocsai...

Robotokkal és VR-szemüveggel csábít a Dózsa

Néhány szakmabeli üzem is megirigyelhetné a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma,...

Összefogtunk az ízületek gyógyításáért

Ősszel indult, hónapokig tartott, komoly közérdeklődés övezte, és tavaly karácsony-tájt kezdett...

Vörös Márta II.: textilcsodák, Prokop másik arca, liturgikus kincsek, klisék

Négy „nagy dobásra” készül ebben az évben Kalocsa legfiatalabb múzeuma, az Astriceum...

Rekviem az érsekkerti öreg tölgyért

Múlt csütörtökön és pénteken sokak látogattak ki elbúcsúzni a kalocsai Érsekkert egyik legöregebb...

Hulladékszállítási díjhátralék beszedése

Díjbeszedők személyesen keresik meg a hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkező lakosokat. A...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás