Folytatódott a „Menza Saga”

A Városházáról: létre sem kellett volna hozni a céget!

2018.02.07 12:02    |    V.I.  

Bár izgalmas témákból a vártnál több merült fel a november utolsó napjának délelőttjére összehívott kalocsai képviselő-testületi ülésen, a fő feszültségforrás mégiscsak a legfontosabb napirend, a Kalocsa Menza Kft. leköszönő ügyvezetőjének idei évi beszámolójának elfogadása volt. Bejött a papírforma – amint véget ért a tisztázandó kérdések sora, megindultak az előző önkormányzati ciklusig, illetve a cég első ügyvezetőjének személyéig visszanyúló viták és kritikák.

testuleti2_250Pontatlanság és „igazolt távollét”

Az anyag kapcsán Simon Zoltán kért elsőként szót, aki a felől érdeklődött, hogyan lehetséges az, hogy a dokumentum szerint a Menza Kft. állományi létszáma 54 fő és megbízásban további 3 fő dolgozik a cégnek, az éves bérköltség ugyanakkor 54 millió forint, ami meglepően kevés. Képtelenségnek tartja, hogy ez valós adat lenne, mondta, majd kérte, hogy az arra illetékes bontsa ki, hogy a Menza Kft. többszöri feltőkésítés és támogatás ellenére hogyan halmozott fel ekkora hiányt? Sajnálatosnak vélte továbbá, hogy a cég felügyelőbizottsági elnöke, Kati László nem jelent meg az ülésen. Erre válaszként Bálint József polgármester elmondta, hogy tanulmányai miatt nincsen itt a képviselő, előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. Kiderült az is, hogy jogos volt Simon felvetése, hiszen a valós létszám, 26 fő. Erről már Frits Mártonné, a végelszámolást végző cég képviseletében megjelent szakember nyilatkozott a testület számára, beismerve, hogy az anyagban hibás adatot rögzítettek, hozzátéve, hogy ő inkább a cég sarokszámaival foglalkozott az elmúlt huszonpár napban. Azt is kimondta, hogy alul volt finanszírozva a Menza Kft., és éveken keresztül látszott, hogy a mínuszai folyamatosan nőnek. Erre a polgármester egy korábbi állításának ismétlésével reagált: 110 millió forint hiányt három év alatt nem lehetett lefaragni, majd Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőnek adott szót. Ő kijelentette, hogy a Menza az idén is időarányosan pontosan annyi mínuszt termelt, mint az előző években és az önkormányzati kalkulációk a gyermekétkeztetés finanszírozására jók voltak, azt feszes gazdálkodással egyensúlyban lehetett volna tartani – vélekedett.


A Karamellnek tartozik a legtöbb pénzzel a cég?

Amikor ismét Simonhoz került a szó, furcsállta, hogy az anyag úgy készült el, hogy elismerten számszaki tévedés van benne. – Örülök, hogy elhangzott, mert mindig azt vetették fel, hogy gazdaságtalanul működik a kft. Az is elhangzott, hogy ilyen bérköltség és működési költség mellett nem lehetett gazdaságosan működtetni a céget. Az is elhangzott, hogy nem a részben államilag finanszírozott gyermekétkeztetés termel veszteséget, hanem az önként vállalt feladatok – summázta az elmondottakat a városatya, majd rátért a Menza tartozásállományára. – Egyhetes késéssel megkaptam a kért kimutatásokat. A Vagyonhasznosítási Kft.-nek 15 millió forinttal tartozik a Menza Kft. és a sorban még számos kalocsai vállalkozás szerepel, a legnagyobb mínuszt a Karamell Sütő- és Édesipari Kft. felé halmozta fel – így Simon. – Az önkormányzatnak helyt kell állni, és a helyi és a vidéki vállalkozások iránti tartozásokat rendeznie kell! Másfelől nem lehet úgy egy ilyen anyagot tárgyalni, hogy sem a kft. ügyvezetője, sem a felügyelőbizottság elnöke nincsen itt – folytatta, majd módosító javaslatot terjesztett elő és kérte, hogy vegyék le a témát napirendről, és akkor térjenek vissza rá, ha az illetékesek itt vannak, javasolta. [Információink szerint a paksi Kajári Kereskedelmi Bt-nek tartozik a legnagyobb összeggel a cég, amelyet nagyságrendileg a Vagyonhasznosítási Kft., valamint a bajai Bácskatej Bt. követ, míg a nevesített Karamellnek az előbbieknél lényegesen kevesebb összeggel tartozik. Összességében a cég körülbelül 65 millió forint mínusszal küzd.]

testuleti1_450
 

Bálint megköszönte, hogy megerősítést nyert az általa korábban hangoztatott álláspont, miszerint ezt a kft.-t nem lett volna szabad létrehozni sem, hiszen kezdettől veszteséges volt! Az ügyvezető hiányolására reagálva rámutatott, hogy immáron a végelszámoló a cég képviselője, nem a posztról leköszönt ügyvezető, a végelszámolást, illetve a felszámolást pedig a Polgári Törvénykönyv vonatkozó passzusai szerint fogják végrehajtani.


Török Ferenc: nem a Menza Kft. nyereségessé tétele volt cél!

Ezen a ponton Török Ferenc képviselő is bekapcsolódott a vitába, akinek a polgármestersége alatt született meg a tárgyalt cég (is). Leszögezte, hogy nem azzal a funkcióval született anno a Menza Kft., hogy a vállalkozási tevékenységből állítsa elő a működési költségét, ami lehetetlen elvárás lett volna. Ellenben a cél az volt, hogy az előállított profittal csökkentsék azt az összeget, amit az önkormányzatnak támogatásként oda kell adnia a kft.-nek a kötelező feladatok biztonságos ellátására. Azt is elmondta, hogy a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény fenntartása pontosan ugyanannyiba fog kerülni (ha nem többe), mint a Menza Kft. – Nem a kft.-vel van a baj, hanem azzal, hogy nem értjük a működését és nem találunk rá embert, aki ezt működteti – mondta.

– Minden megrendelést kifizetett Kalocsa a Menzának – jött a válasz a polgármestertől. – Önök hoztak ide egy ügyvezetőt, aki Baján 33 millió hiányt termelt, aztán Kalocsán kinevezték főállásban, majd itthagyott 110 millió hiányt – utalt Bálint a jelenlegi cégvezető, Kapitány Lászlóné elődjére, Bogárdi Bernadettre.


testuleti4_250Jogvesztő határidő és a 15 milliós adósság

Ezután kért szót a fel-ügyelőbizottság képviseletében dr. Angeli Gabriella, jelezvén, hogy Kati László képviselőtársa és bizottsági elnök képviseletében tájékoztatja a testületet a két nappal korábbi ülésen történtekről. Mint mondta, ez a kft. tevékenységét záró beszámolót tárgyalta, Frits Mártonné végelszámoló korrekt tájékoztatását pedig megköszönte. A felügyelőbizottság elfogadta a 2017 januárjától októberig szóló egyszerűsített éves beszámolót, hozzátéve, hogy mivel a november 30. jogvesztő határidő, ezt a beszámolót el kell fogadnia testületnek is, ezért kérte, hogy ne vegyék le napirendről az anyagot – ellenvéleményt címezve Simon Zoltán módosítására, akihez Katus Attilának is volt egy félmondata. Miután jelezte, hogy általa vezetett Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja az anyagot, tisztázta, hogy a Simon által nehezményezett 15 millió forint, amit a Vagyonhasznosítási Kft.-nek még nem fizetett be a Menza Kft. egy 2013-2014. évekből elmaradt kifizetés utólagos kiszámlázásából keletkezett, a korábbi menedzsment ugyanis a Jókai utcai konyha és a Klub Étterem után is el-elmaradozva fizetett rezsit.

testuleti5_250Bolvári az előző önkormányzat fizetési morálját bírálta

Bolvári Ferdinánd hozzászólásával újabb mederbe terelődött a pro és kontrák sorozata. Abban egyetértett minden előtte szólóval, hogy az adós fizessen, azonban úgy fogalmazott, hogy nem tudja véka alá rejteni az érzéseit arra gondolva, hogy 2010-2014. között általánossá vált a kalocsai vállalkozók körében, hogy néhányezer forintos tételről sem állítottak ki számlát az önkormányzatnak, mert az rendszeresen nem fizetett nekik.

Harminc-negyvenezer forintokat nem fizetett ki a város. Nem szakad le a plafon? Önök sorra nem fizettek ki kalocsai vállalkozókat, ezért nem elegáns, hogy most ezzel kritizálják a mostani vezetést – fakadt ki Bolvári.

Simon jelezte, hogy – tekintve az Angeli által elmondottakra és a jogvesztő határidőre – visszavonja módosító indítványát és megszavazzák az anyagot, különben kárt okoznak a városnak. Azt viszont furcsállta, hogy még három év múltán is az előző városvezetésre mutogatnak vissza, mondta.

– Három éve az új vezetés irányítja a várost, 2015-ben polgármester úr a KalocsaKOM 460 milliós bevétele után azt mondta, hogy „innentől nincs visszamutogatás”, amit azóta milliószor megszegett. Kérem, hogy tartsa magát ehhez – szólt a felszólítást, amelyre „nem visszamutogatunk, tényekről beszélünk” válasz érkezett.

Török Ferenc Bolvári szavaira reagálva kért szót, visszautasította az elhangzott megnyilatkozását, mondván, abban a képviselő általánosít. Valóban előfordult, hogy nem fizettek időben, ahogy előfordul a mostani városvezetésnél is. Ettől függetlenül igyekeztek mindenkit kifizetni, hiszen nem teheti meg egy önkormányzat, hogy nem fizet, magyarázta Török, remélve, hogy többen voltak, akik szívesen dolgoztak velük, mint akik nem.

Bálint erre csak annyit mondott, hogy jelenleg minden számlát harmincnapos, illetve nyolcnapos határidővel egyenlítenek, majd ismét Bolvári beszélt, aki konstatálta, hogy érzékeny pontra tapintott mondandójával, amit megfejelt saját tapasztalataival. Elárulta ugyanis, hogy anno az általa fizetendő helyi adóból leszámolva sikerült a pénzéhez jutnia az akkori önkormányzattól, de ehhez is személyes ismeretségeit és kapcsolatait kellett mozgósítania. Ezért is kérte azonnal az önkormányzat gazdasági vezetőjét, hogy amint a KalocsaKOM eladásából sikerült stabilizálni a költségvetést, kezdjék meg határidőkre fizetni a vállalkozások számláit, amelyek az önkormányzathoz vannak címezve. Szemléletbeli problémája volt azzal, hogy sakkoznak és tologatják a pénzt – összegezte álláspontját.


testuleti6_250Megszavazta, vagy nem szavazta meg?

Végül Szabó Balázs képviselő is hozzászólt a témához, egyetértve Török Ferenccel abban, hogy folytathat vállalkozási tevékenységet az önkormányzat, de ennek nem biztos, hogy a kft. a megfelelő módja. Megerősítette, hogy a Menza létrehozásakor meghatározott cél nem érvényesült, ezért lehet előttük most a gazdasági társaság megszüntetéséről szóló anyag. Amit ő tapasztalt, amióta képviselő, hogy 2014 decemberében volt egy előterjesztés, amikor egy kalocsai vállalkozó területet kért volna az önkormányzattól azért a város által ki nem fizetett 20 millió forintért, amivel az önkormányzat az adósa. Hozzátette, hogy a 80-90 milliós, korábbi feltőkésítésekből lett fizetve a Menza vállalkozói tartozásainak a java, intve képviselőtársait, hogy mindenki tartson önvizsgálatot és gondolja végig, megszavazta-e azokat az előterjesztéseket. Bár egyetért abban, hogy nem elegáns, hogy sem a volt ügyvezető, sem a felügyelőbizottsági elnök nincsen jelen az ülésen, de az anyag első felében benne van, hogyan juthatnak a vállalkozók a pénzükhöz. Ezt akkor lehet megtenni, ha a tevékenységet lezáró mérleg adatait tisztán látják, ami viszont csak akkor következhet be, ha elfogadják a tárgyalt anyagot, ami hét igen és négy ellenszavazattal megtörtént.


Nyilatkozat

A Kalocsa Menza Kft. végelszámolása során a közelmúltban megjelent számos nyilatkozat és bejegyzés, amelyek valóságtartalmát illetően szükségét érzem az alábbi nyilatkozat kiadásának.

A Kalocsa Menza Kft.-t a jelenlegi városvezetés 2014-ben 113.446.243 Ft szállítói tartozással és 63.604.000 Ft törzstőke veszteség mellett vette át. Ezen számadatok indokolták az akkori ügyvezető felmentését. Az utána következő ügyvezető a tartozásokat felszámolni nem tudta, viszont nagymértékben csökkentette, így a jelenlegi szállítói tartozás 65.798.541 Ft.

A fentiek alapján kijelentem, hogy a kialakult helyzetért a felelősség nem csak a jelenlegi önkormányzatot terheli.

Kalocsa, 2017. december 5.

Dr. Bálint József Miklós

polgármester


Kalocsai hírek

Hét közben nem változnak a rendelési idők

A fogorvosok ötéves szerződés alapján végzik a fogorvosi ellátást városunkban, mely szerződések a...

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Negyedmilliárd a Szőlőkköze fejlesztésére

A legutóbb megtartott képviselő-testületi ülés két legfontosabb döntése az Ifjúsági Ház udvarán...

Országosan elsők közt adták át az 550 milliós iskolabővítést Kalocsán

A nemzeti ünnepet megelőző napon, október 22-én, csütörtökön illusztris vendégek és szónokok...

Főhajtás ’56 áldozatai előtt a börtönnél

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kalocsai eseményei szempontjából történelmi helyen, a...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás