A Városházáról jelentjük

„Hadigazdálkodós” költségvetés, menekültek és díszpolgár

2016.03.04 11:21    |    -vis-  

Február 11-én, mint arra számítani is lehetett, újabb maratoni ülést tartott a kalocsai képviselő-testület, amelyből igyekeztünk a lehető legkevésbé maratoni cikket megírni. Minden bizonnyal a döntéshozók is tudták, mi előtt állnak, hiszen az általában délután 16 órára meghirdetett kezdést 14 órára módosították, a tárgyalandó napirendi pontok között ugyanis ott volt a város 2016-os évre szóló költségvetési rendelet-tervezete, amelynek elfogadását vagy visszadobását hagyományosan hosszas vita előzi meg. Nem volt ez másképp a múlt csütörtökön sem.

Sürgősség, vagyon-nyilatkozat, lakások

Sürgősségi indítványként egyetlen plusz pont került fel a tárgyalandók közé: a betelepítési kvóta elutasítása, Simon Zoltán képviselő indítványaként, majd napirend előtt tájékoztatott Katus Attila, a Pénzügyi Bizottság elnöke arról, hogy vagyonnyilatkozatát minden képviselő és külső bizottsági tag határidőre leadta.

Az első napirendi pont a „Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása” volt. Ezt törvényi változások lekövetése tette indokolttá, valamint bekerült a rendeletbe többek között, hogy a szociális jelleggel legfeljebb két évre lesz megítélhető bérlakás, a szociális jogosultság pedig kétévente felülvizsgálatra kerül. Ez utóbbi először idén december végéig esedékes. Képviselői felvetésre dr. Kiss Csaba jegyző tisztázta, hogy ezen ingatlanok körébe nem tartoznak az úgynevezett „or-vos-lakások”, így az azokra vonatkozó lakbér megállapítása a fenntartó intézmény, vagyis a kórház dolga. Dr. Bálint József kiegészítésképp hozzátette, hogy ő maga sem értene egyet azzal, hogy az orvosok által lakott ingatlanok bérleti díja dráguljon, hiszen a kedvezményes lakhatás megteremtése vonzerő lehet számukra, ami a kalocsai kórházba csábítja őket. Ez nem elhanyagolható tényező akkor, amikor tizenhét orvos utánpótlásáról kellene gondoskodnia a menedzsmentnek, hivatkozott az intézmény felől kapott információira, hozzátéve, hogy tudomása van arról is, hogy több új gyógyítót sikerült már Kalocsára hozni az utóbbi hónapokban.

Ezután jött az ülés neheze!

Kalocsai Néplap

Költségvetés I: KalocsaKOM, KKK, záportározó

A költségvetési rendelet tárgyalásakor Szabó Balázs fordult elsőként kérdésekkel az előterjesztőhöz. Elsőként a Kalo-csaKOM Kft. tavalyi értékesítéséből származó 400 millió forint „elműkö-désére” irányuló kérdést tett fel. Válaszként a polgármester elmondta, hogy ebből felhalmozásként a mai napig megvan 150 millió, amelyet kötelesek betervezni a költségvetésbe. Ebből 89 millió fejlesztési alapként, a maradék működésre lett betervezve, a 400 milliós bevételből pedig anno jelentős összeget vitt el az önkormányzati cégek feltőkésítése.

Szabó következő kérdése a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (KKKK) 119 milliós, megnövelt támogatására irányult. Ezt az intézményhez került pluszfeladatokkal magyarázta a polgármester.

Ugyancsak kérdés irányult azon költségvetésbe foglalt törekvésre, miszerint az intézmények és önkormányzati gazdasági társulások további racionalizálására kell törekedni. Ezt a jövőben belső átvilágítások rendszeres eszközölésével oldják meg – hangzott a válasz.

Szabó Balázs sérelmezte a Kalocsai Kézilabda Club számára biztosítandó 15 milliós támogatási tétel betervezési módját, mondván a Sportcsarnok vizesblokkjának felújítására beadandó pályázathoz kínált önkormányzati önerő-segítség nem biztos, hogy a legszerencsésebb konstrukcióhoz járul hozzá (hiszen a beruházásnak „csak” a 70 százalékát támogatná a pályázat, a többi önerő). A polgármester kijelentette, hogy a beruházáshoz szükséges összeget TAO-támoga-tásból meg tudja szerezni a klub, a fejlesztéssel pedig az önkormányzati vagyon értékét növelik.

Szintén kérdésként fogalmazódott meg, hogy a Kalocsa Szíve Program kiegészítő fejlesztéseire miért költ 8 millió forintot az önkormányzat, holott majdnem minden esetben tervezői és kivitelezői hiba miatt szükségesek a korrekciós munkálatok, a felelősöknek pedig már ki lett fizetve a pénze. Válaszként dr. Bálint József elmondta, hogy a tervező és a kivitelező hibái mellett az önkormányzat is vállalja, hogy nem figyelt fel időben az egyes, rosszul megtervezett projektelemekre (volt több is, tette hozzá, azokat viszont még a kivitelezési idő alatt sikerült korrigálni).

Végül a Miskei úti záportározóba beépítendő, 8 milliós olajfogó-berende-zésének a beszerzését firtatta a képviselő. A polgármester erre is válaszolt: meghirdetik a területet hasznosításra. A cél az lenne: a már meglévő vízjogi engedély mellett halasítani lehessen a tavat, ami igényként merült fel leendő bérlők részéről (két jelentkező is van), ez utóbbi megszerzéséhez viszont az említett műtárgyat be kell építeni.

Költségvetés II: közmunkások és hivatali létszám

A következő kérdező Simon Zoltán volt, aki arra volt kíváncsi, hogy a 2015-ös hivatali létszámkeret 273-ról az idén miért ugrott 278-ra, mondván, az önkormányzat feladatköre lényegesen csökkent. Erre Molnár Gábor pénzügyi osztályvezető reagált, mondván, az állományban lévő létszám a Szociális Központban létrejött Gyermekjóléti Központ új közalkalmazottaival bővült.

Simon következő kérdése a 2015-ös 336-ról 203-ra zsugorodott közmunkás-állományra irányult. Mint kiderült, a több mint százembernyi különbözet nem tűnt el, csak „más-hová került”. Tavaly óta, ugyanis a Parkgondozó Kft. pályázhat önállóan saját közmunkásokra. Korábban ezt az önkormányzat tette, azonban a hiányolt 106 főt ezen cég foglalkoztatja – hangzott a válasz első kézből, Loibl László cégvezetőtől.

Ugyancsak kérdés merült fel a külső személyi juttatások kapcsán, amelyre tavaly 29 millió forint volt az előirányzott összeg, 2016-ban ugyanerre 44 millió forintot szán a városvezetés. Ennek tartalmával Molnár Gábor számolt el, beosztások szintjén. Így a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok és öt fő megbízási díjas (név-megjelölés nélkül, de funkció szerint), a fejlesztési kapcsolatok, Kalocsa Szíve Program megbízottja, izraelita temető karbantartója, gombaszakértő (ez törvényi előírás, van is rá igény a kalocsai piacon), főépítész, teszik ki külső személyi juttatásokat, illetve egyes intézmények munkatársai.

Költségvetés III: a másfél órás vita

A tisztázó kérdések rövidre zárását követően jött a vita. Szabó Balázs többek között kritikával illette, hogy a város ismét pénzt tervez be a Szőlők és a Malomszögi városrészben kialakult szeméthelyzet kezelésére, de az újabb halmok odahordásának megakadályozását semmi sem garantálja.

A korábbi sportcsarnok-fejlesztés kapcsán Török Ferenc szólalt meg, aki szorgalmazta, hogy a KalocsaKOM-pénzt beruházás alapokra fordítsa az önkormányzat és kiállt a TAO-támogatásból rendbeteendő vizesblokkok dolga mellett. Szabó Balázs pontosításként elmondta, hogy jobb konstrukció iránt érdemes nézni, valamint kiemelte, hogy hiányolja a tervezett beruházással kapcsolatos információszolgáltatást, egyúttal módosító javaslatot adott be, hogy a KKKK három személyének (könyvtárigazgató, művelődési központ igazgatója, ÖKO-pont egység-vezető), véleménye szerint feltűnően magas bér- és járulék juttatásai öt százalékkal csökkenjenek. Török Ferenc határozottan ellenezte, hogy egyes személyek juttatásait a költségvetés tárgyalásakor vitassák. Simon Zoltán úgy fogalmazott, nincs jogalap arra, hogy miért csökkentse az önkormányzat bármely városi vezetőnek a fizetését (mindegy, hogy kiről van szó). Ez rossz gyakorlatot indítana el, és ettől elhatárolódik. Dr. Bálint József zárta rövidre a gondolatmenetet azzal, hogy indoklás nélkül bérekhez nyúlni törvénybe ütköző.

Simon Zoltán a társadalmi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és magánszemélyek támogatására elkülönített 9,6 millió forintot kevesellte, ahogy a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. számára betervezett 224 milliós támogatást, ami tízmillióval elmarad a tavalyi tényszámtól. Ennek indoklásaképp dr. Kiss Csaba jegyző fejtette ki, hogy míg korábban a rezsiköltségek számítása miatt akadtak tervezési nehézségek, az idén mernek kevesebb támogatással számolni, mert enyhülnek a cég közüzemi számláinak összegei, tekintve, hogy az energetikai beruházások nyomán jelentős megtakarítások keletkeznek. Simon Zoltán a Parkgondozó részére nyújtott, korábbinál 30 millió forinttal rövidebb, 114 millió támogatás kapcsán is kételyeit fogalmazta meg, félve, hogy a cég el tudja-e látni ebből a feladatait. Nem tartotta indokoltnak továbbá, hogy az önkormányzat 200 millió forintos rulírozó hitelfelvétellel számoljon, bár ez korábban is biztonsági hálóként ott volt az önkormányzatok alatt – jegyezte meg Bálint József. Végezetül Simon Zoltán sajnálatát fejezte ki, hogy a 2016-os költségvetésben ismét 79 millió forint értékű ingatlanértékesítéssel kalkulál a városvezetés.

A vita zárásával szavazhatott a grémium, hogy egyetért-e Szabó Balázs módosító javaslatával, miszerint a KKKK-ra fordítandó kiadások lefaragásával és átcsoportosításával lehetne racionalizálni a büdzsét. Egy igen, hat nem és négy tartózkodás ellenében nem fogadta be a testület az indítványt.

Amit végül hét igen és négy tartózkodás ellenében a többség jóváhagyott, az a 2 milliárd 916 ezer 690 forintos főösszeggel megalkotott költségvetési rendelet volt.

Laktanyai területek visszaigényléséről

Ötperces szünetet követően ismét összeült a testület és folytatódott az ülés. A soron következő napirendi pont az „állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történő ingyenes igénylésére” irányult. Dr. Bálint József polgármester elmondta, hogy a Foktői úti laktanya területének egy szelete, a
„rakétások része”, ahogy fogalmazott, lenne terveik szerint a Parkgondozó Kft. majdani telephelye. Ezt megigényelték, és egyeztettek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, azonban a visszavételre csak dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter adhat engedélyt, ami a városvezető reményei szerint 2016 első negyedévében megtörténhet. Török Ferenc emlékeztetett, hogy a sportpályától a Vajas csatornáig terjedő terület visszaigénylését korábban ők is elindították és ennek állapota felől érdeklődött. Ehhez a honvédelmi miniszter jóváhagyása szükséges, ezért áll a dolog – hangzott a polgármester válasza.

Dr. Angeli Gabriella aggályként fogalmazta meg, hogy a Foktői úton és a Paksi közben lakók életminőségére rossz hatással lehet, ha odaköltözik a Parkgondozó üzem, hiszen megnövekedett zajhatásokkal bizonyosan számolni kell. Dr. Bálint József válaszként elmondta, hogy az autópályáknál alkalmazott rutin szerint megoldható a létesítmény hangszigetelése. Elejtette továbbá, hogy a kalocsai cég nem biztos, hogy alvállalkozója marad a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-nek, hiszen állami központosítás nyomán áprilistól országos cég szedi majd a szemétszállítási díjakat.

25 ezer euró testvéreinkre

Utólagos jóváhagyással a testület támogatta, hogy Kalocsa pályázatot nyújtott be testvérvárosi kapcsolatainak ápolására. Annál is inkább, hiszen 25 ezer eurót lehet nyerni a közvetlenül az unióhoz beadandó kérvénnyel. Ennek tartalmát tekintve Kirchheim Unter Teck, Székelykeresztúr, Kalocsa és Kúla a négy testvér. Eredményes elbírálás alapján ezen forrás fedezné például a Paprikafesztiválra hozzánk érkező delegációk úti- és szállásköltségeit. Dr. Angeli Gabriella zárójelben említette meg, hogy ugyanerre a pályázatra Kirchheim Unter Teck is adott be támogatási igényt. Ők a franciaországi Rambouillet városát kapcsolták az általuk leírt projektbe.

Kalocsa nemet mond a kötelező kvótára!

Simon Zoltán előterjesztésére került a testület elé egy lényegében elvi döntés meghozatalát szorgalmazó előterjesztés, miszerint a város hangot ad az esetleges uniós, kötelező migráns-bete-lepítési kvótától való elhatárolódásának. A képviselő felidézte, hogy Kalocsán több mint három és félezren írták alá az ennek kapcsán megfogalmazott petíciót, emlékeztetvén, hogy anno, amikor felmerült, hogy menekülttábor lesz az egyik helyi laktanyából, milyen heves tiltakozás robbant ki a városban. Úgy véli, ha ezen kérdéskörben Kalocsa már most állást foglal, az jó hivatkozási alap lesz migráns-kvóta kérdésben, ha ennek bevezetését komolyan fontolóra tűzni az EU.

Kati László politikai állásfoglalásnak minősítette az előterjesztést. Mint elmondta, egyetért azzal, hogy biztonsági kockázatot jelentenek hazánkra az ország határait ellenőrzés nélkül átlépő migránsok, arról határozni viszont, hogy melyek közülük a segítségre szoruló, háború sújtotta övezetből érkezők és kik minősülnek veszélyesnek, a kormány és nem az önkormányzat feladata. Az MSZP és a DK színeit képviselő, illetőleg minden „józanul gondolkodó” társa nevében kérte az előterjesztőt, hogy a Fidesz politikai üzenetének pártrendezvényen, ne képviselő-testületi ülésen adjon hangot.

Török Ferenc csatlakozott a Simon Zoltán által elmondottak létjogosultságához, majd Tihanyi Tiborné tett hasonlóképpen – nyomatékosítván annak politikamentességét.

A következő hozzászóló Szabó Balázs volt, aki az előterjesztés tartalmát megkésettnek minősítette, majd a Jobbik korábbi, migráns-probléma megoldására vázolt törekvéseit ismertette. Végül elismerte, hogy a kvóta ellen fel kell szólalni, azonban szigorító módosító indítványt nyújtott be. Ezt az eredeti előterjesztő befogadta, így a képviselő-testület kimondta, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, nem támogatja idegenrendészeti objektumok létesítését közigazgatási területén és elutasítja, hogy harmadik világbéli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban. Nyolc igennel, három tartózkodással ment át a sürgősségi indítvány.

Díszpolgár lesz a „Kék Madárból”

Zárt ajtók mögött tárgyalta a testület, hogy ki kapja meg ebben az évben a Kalocsa Város Díszpolgárának járó címet. Az ülés megnyitásakor dr. Bálint József bejelentette, hogy Lakatos György mellett döntöttek, aki március 15-én ünnepélyes keretek között veheti majd át a rangos elismerést. Indoklásképp elhangzott, hogy országosan és nemzetközileg elismert művészi tevékenységéért és a Kék Madár Alapítványban végzett szervező munkájáért egyaránt megérdemli a díjat.

Lakossági panaszok: kézbesítve!

Az „Egyebek” napirendi pontban elsőként Szabó Balázs kért szót, aki az aznap délutáni „Becsület napja” alkalmából tartott megemlékezésre hívta képviselőtársait, majd ismét Simon Zoltán kért szót a hozzá befutott, lakossági panaszok tolmácsolására.

Elsőként a korábban közmeghallgatáson is elhangzott, egyedülállók számára igényelhető 60 literes kukák ügyében kér tájékoztatást. Ennek igénylési menetét felülírta egy 2015 végén megjelent kormányrendelet, miszerint a 60 literes edényt igénylőnek igazolnia kell, hogy az igénylő egyedülálló és egyedül is él. Ugyanezen rendelet mondja ki, hogy 80 literes edényt is lehet használni, de a szolgáltatónak egyiket sem kötelező biztosítania. Aki ezen lehetőségek bármelyikével élni szeretne, annak vennie kell a saját nevére és címére szemetest (erről számlát kérni), ki kell töltenie egy nyomtatványt, amely az önkormányzat lakossági ügyfélszolgálati irodájában elérhető, amit a kukavásárlást igazoló számlával egyetemben be kell vinnie a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. kalocsai ügyfélszolgálatára, azaz a város határában lévő hulladékátrakó udvarra. A nyolcvanliteres kukaigénylés esetében az említett űrlap kitöltése nem szükséges, de a kanossza hátralévő részét neki is végig kell járnia – világított rá az eljárásprotokollra dr. Kiss Csaba.

Simon Zoltán ugyancsak lakossági igény tolmácsolásaként vetette fel, hogy a megújult Asztrik téren, a Dózsa György iskola mellett igény lenne a jelenleginél több kerékpártároló kihelyezésére. Ezen kérdéskörben Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője szólalt meg, ígéretet téve, hogy megvizsgálják, mit tehetnek ez ügyben.

Hatalmas fejlesztések küszöbén áll térségünk?

Végezetül „önmagának” adott szót dr. Bálint József, aki ülészáró tájékoztatójában sikeresnek minősítette a hetekben megtartott önkormányzati és járási bált, valamint a Sportbált. Megemlítette, hogy véget ért a Kalocsai sportpályán felállított
„buborékcsarnok” tesztüzeme, amelynek fenntartásáért egy évig a Kalocsai Kézilabda Club felel majd. Bejelentette, hogy a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) legutóbbi ülésén elhangzott, hogy a Paksi Atomerőmű körzetében lévő negyvenegy település számára biztosítandó egymilliárd forintos, fejlesztésekre fordítható pályázati forrást a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma fogja a pályázati kérelmek alapján szétosztani.

A beszámoló két váratlanul rövid, ám annál nagyobbat szóló hírrel zárult. A polgármester elmondása szerint a kormányzat a közép-dunai térségre 2016-tól 2019-ig tartó, gigantikus ráfordítással megvalósuló fejlesztéssorozatot tervez véghezvinni. A cél az, hogy mindezek a paksi építkezés előtt megtörténjenek. Mint mondta, ennek pontos összegéről és formájáról kormányzati forrásból várhatóak hivatalos híradások.

Végezetül pedig egy kevésbé pozitív fejleménnyel zárta a több mint háromórás ülést: az Uszód-Dunaszentbenedek-Gé-derlak Községek és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulásnak meggyűlt a baja az uniós ellenőrző céggel – mondta dr. Bálint József –, amely jelentős visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Ennek tárgyalása február 15-én történt meg, amelynek részleteiről később várható tájékoztatás.

A kalocsai grémium várhatóan február 25-én ülésezik legközelebb.


Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás