Ilyen még nem volt a Városházán!

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

2017.08.07 10:36    |    V.I.  

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál simább, gördülékenyebb és nyugalmasabb döntéshozatali mechanizmust feltételez. Ehhez képest a feszült csendtől a heves vitán át a harsányan felszakadó kacajig mindenből kijutott szűk két óra alatt – haladjunk szépen, sorjában!

Angeli: lássunk minden pályázatot!

Napirend előtt kért szót dr. Angeli Gabriella, aki mondandóját „egy némely intézményvezetők” felé célozta, akik véleménye szerint rosszul tájékozottságból fakadóan túlzottan önállósítják magukat, és a város költségvetését érzékenyen érintő pályázatokat adogatnak be testületi hozzájárulás nélkül.

testuleti1_450
 

– Azokhoz, amik nem igényelnek önerőt, nem szoktak testületi hozzájárulást kérni, holott azok önkormányzati költségvetéseket érintenek. A megvalósítása során humán erőforrás szükségeltetik, az intézményi kapacitások viszont változhatnak. A dologi kiadások tekintetében egy évre szól a költségvetés, és nem lehetnek biztosak abban, hogy ezeket a következő években is ki tudják gazdálkodni. Az eszközbeszerzések nem tartalmazzák a beszerelések, beüzemelések tételeit. Ahhoz tehát, hogy a testület felelősen tudjon tervezni, szükség lenne arra, hogy a testület tudjon a beadványokról és jóváhagyja azokat. Nem a tárgyévben kifutó, de például az öt éves fenntartást igénylő pályázatokról tudnia kell a testületnek. Felelőtlenség és szakmai tájékozatlanság olyat engedélyezni egyes intézményvezetőknek, hogy a képviselők elé hozatal nélkül adhassanak be pályázatot – mondta a képviselőasszony, akinek felvetésére a polgármester megígérte, hogy erre körlevélben hívják fel a vezetők figyelmét a jövőben.

testuleti3_450
 


Simon: mit keresett ott és akkor a védőruhás ember?

Szintén napirend előtt hívta fel Simon Zoltán képviselőtársai figyelmét egy körülbelül két héttel korábbi városi jelenségre, amely állítása szerint hozzá is lakossági felkeresés útján ért el. Eszerint egy hétköznap délután 16-17 óra tájt a Kubikus parkban, aztán az Érsekkert felé a belvárosban „védőruhás emberek permetezték a füvet”. A képviselő arra kért választ az illetékesektől, hogy ki engedélyezte ezt, ki végezte az eljárást, és hivatalosan milyen jóváhagyással történt mindez, hiszen a parkban és a környékén lévő szülők és gyerekek „semmilyen védőruhát nem kaptak”, nem tudni, „minek voltak ők kitéve”, sorolta kérdéseit. Hozzátette, a sajtóból úgy tájékozódott, hogy az a vegyület, amivel a permetezés történt, káros a méhekre, valamint, hogy azzal a vegyülettel élő víztől 200 méteres távolságban lehet csak permetezni, hiszen az élővilágra káros lehet. Mivel, amiről beszél, körülbelül két méterre történt a Vajastól, kérdezte a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesülettől, hogy tudott-e erről és „mit szól majd ahhoz, ha halpusztulás történik”? Kérte, hogy az esetet vizsgálják ki, és írásban történjen tájékoztatás arról, hogy nem történt-e a lakosok és a gyerekek veszélyeztetése, beleértve a Vajas élővilágát is.

Boromisza Viktortól, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjétől tudhattuk meg, hogy a szóban forgó permetező azon illető lehetett, akivel rovar- és rágcsálóirtási feladatokra az önkormányzat szerződést kötött. E szerződés értelmében a tevékenység során csak olyan szerek használhatóak, amelyek az emberi szervezetre és a környezetre nem károsak, mindössze az adott kártevők gyérítésére szolgál. Az a vállalkozó körültekintésére van bízva, hogy ezt a feladatot mikor, milyen napszakban végzi el, erről a megállapodás nem határoz konkrétan – derült ki az osztályvezető reakciójából, amelyet Bálint József polgármester annyival egészített ki, hogy a feltett kérdésekre írásban fog részletes választ kapni Simon Zoltán.

testuleti4_450
 


A házi- és gyermekorvosi ügyeleti rendszer finanszírozása

A Kalocsa-Solt központi házi és gyermekorvosi ügyeletet szervező MORROW Medical Zrt. cég jelezte az önkormányzatok felé, hogy az orvosok csak úgy tudják ellátni a jelenleg is működő ügyeletet, ha arra többletforrást biztosít valamennyi érintett önkormányzat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEP) által erre biztosított forrás ugyanis kizárólag egy gyógyító ügyeletvállalását bírja anyagilag, ami azért aggályos, mert ha neki vidékre vagy házhoz kell mennie, az orvosi rendelőben nem tartózkodik, aki ellássa az ott jelentkező pácienseket. A kérés úgy szólt, hogy települési lélekszámmal arányosan 20 forint/fő/hó mértékben járuljon hozzá az önkormányzat visszamenőleg 2017 elejétől a rendszer fenntartásához, amelyet Kalocsa végül 10 forint/hó/fő mértékben fogadott el. Ezt azzal indokolta a polgármester, hogy a kórház számára különforrásként biztosítanak havi 160 ezer forintot a gyermekorvosi ügyelet támogatására, azért „nem fizetnének duplán”. Ezt a javaslatot, ami jelen formájában éves viszonylatban szűk kétmillió forint pluszkiadást jelent az önkormányzatnak, a testület egyhangúlag elfogadta.


SZMSZ elfogadása „sosem volt még ilyen jó”!

Ha valóban létezik „rutinszavazásért” kiáltó napirendi pont, akkor a „Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár SZMSZ elfogadása” cím minden bizonnyal ilyennek tűnt. Mekkora tévedés! A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, ami eredetileg néhány papírformát lekövető változás felvezetésén túl semmi izgalmasat nem takarna, akkor kezdett „átfordulni”, miután dr. Angeli Gabriella néhány pontosítást kért regisztrálni az Ökopontban folyó tevékenységre vonatkozóan (amely a KKKK égisze alá tartozik). Elmondta, hogy az iroda feladatköreibe tartozik a pályázatfigyelés, tanácsadás és lakossági segítségnyújtás az országosan meghirdetett, fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző projektek, valamint az energiahatékonysággal és a környezetvédelemmel foglalkozó pályázatok esetén. Emellett eladásokat kell szervezni az Ökopontban a fenntartható életmódot, az energiahatékonyságot, a vizeink védelmét, tudatos vásárlást, hulladékgazdálkodást, levegőszennyezést, környezetvédelmet, egészséges életmódot, megújuló energiákat körüljáró témákban. Mindennek célja a lakosság „zöld gondolkodásának és viselkedésének” fejlesztése – amelyet ismét pontokba szedve magába foglalt a képviselői hozzászólás.

testuleti5_450
 

Simon megköszönte az Angeli-féle korrekciót, megragadva az alkalmat, hogy rámutasson, „félreértések és elírások tömege van az anyagban”.

– Milyen alapossággal készül el egy anyag, ha így jön be döntésre a testület elé. Miről döntöttünk volna, ha Angeli képviselőtársam nem korrigál? Egy rakás rossz adatról és téves információról, ami több mint vicces! Emlékeim szerint egyébként „klímareferensi státusz” is előírás volt, tehát ilyen végzettségű munkatárs is kellene, hogy szerepeljen az Ökopontban – mondta Simon Zoltán, kérve, hogy ez utóbbinak nézzenek utána. Az intézmény „védelmében” dr. Bálint József az ülésen megjelent dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatót szólította mikrofonhoz.

testuleti2_250– Volt az Ökopontnak munkatársa, aki megszerezte ezt a végzettséget, majd olyan döntés született, hogy őt az önkormányzat veszi át. Jelenleg tehát dr. Angeli Gabriella maradt az Ökopontnál, vagyis vagy elfogadjuk, hogy az önkormányzatnak van klímareferense, vagy dr. Angeli Gabriellát beíratjuk klímareferensi képzésre és akkor meglesz a végzettsége. Az SZMSZ módosítás a telephely-változások miatt lett benyújtva, magát az SZMSZ-tartalmát a képviselőnek ismernie kellett korábbról – hangzottak az intézményvezető szavai, majd az előkészítés védelmében dr. Kiss Csaba jegyző kért szólt. – Amit kapunk, abból főzünk. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy jogi értelemben minek kell benne lennie egy SZMSZ-ben. Azt, hogy a belső egyeztetések nem történtek meg, Simon képviselőt kérem, hogy ne tolja rá a hivatalra – így dr. Kiss Csaba, majd Magóné „beiskolázós” javaslatát egy félmondattal megtoldotta a polgármester is, mielőtt Szabó Balázsnak adott szót. Ő mindössze annyit kért (és ezen a ponton már érzékelhetően kezdte elveszíteni higgadtságát a testület több tagja), hogy az Ökopontnak ne egy gmail.com végződésű magánfiók legyen a hivatalos címe, hanem kapjon egy kalocsa.hu végződésű mail-címet, amit az SZMSZ-be vezethetnek.

– Ne legyen vita ezen az istenverte e-mail címmel, csinálunk egy kalocsa.hu-st, a jegyző megoldja – zárta rövidre a témát dr. Bálint József, majd elhangzott, hogy a kalocsa.okopont@kalocsa.hu [ékezetek nélkül – hívta fel a figyelmet Török Ferenc, fokozva a derült hangulatot a teremben] lesz a hivatalos e-mail cím. Hogy „kiskukaccal, vagy nagykukaccal”, dobta fel a polgármester, arról már nem nyitott vitát az eddigre már szinte minden komolyságát elveszítő tárgyaláson. A valóságba Bálint József „mindenkitől kérem, hogy őrizze meg a higgadtságát” felszólítás rántotta vissza úgy a döntéshozókat, mint a teremben megjelent érdeklődőket.

testuleti6_450
 


Inkubátorházat Kalocsára!

Míg korábban csak a szándékról nyilatkozott dr. Bálint József, a most született testületi döntés nyomán biztossá vált, hogy Kalocsa indul azon a TOP-pályázati kiíráson (Térség- és Településfejlesztési Operatív Program), amelyen 220 milliós, száz százalékos támogatási intenzitású beruházásként egy úgynevezett inkubátorházat építtetne a foktői úti laktanya területén. A több mint ezer négyzetméter alapterületű ingatlan kezdő cégeknek és vállalkozásoknak lenne „befogadója”, míg azok meg nem erősödnek annyira, hogy saját lábukra álljanak. Amennyiben tehát a TOP bírálóbizottsága befogadja és eredményesnek ítéli Kalocsa kérelmét, egy ilyen funkciót ellátó létesítménnyel is gazdagabb lehet a város – a pályázatbenyújtást ugyanis a testület egy emberként támogatta.


Egyebek: vízelvezetés, buszok és biciklisek

Az ülés elején jelezte Simon Zoltán, hogy három témában szeretne megszólalni az „egyebek” pont tárgyalásakor. Az egyik az ülést megelőző héten történt esőzések nyomán egyes városrészekben kialakult áldatlan állapotokra való figyelemfelhívás volt. A csapadékelvezetési rendszer felülvizsgálatának és rendszeres karbantartásának szükségessége kapcsán mutatott rá, hogy 3-4 hetente óriási zivatarok formájában hullik nagy mennyiségű eső a városra, amely kihozza a rendszer hiányosságait. Kérte, hogy a város illetékes szervei figyeljenek erre oda, hiszen amikor legutóbb ilyen történt, a Selyem utcában félméteres víz állt. Mint mondta, a nagy központi akna kitakarítása és a csövek átmosása egyaránt megtörtént, így remélhetőleg megoldódott ez a probléma, a város más pontjain viszont ennyi biztosan nem elegendő.

Felmerült az is, hogy kikerültek a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény és a Kossuth utca találkozásánál az Asztrik térre történő buszbehajtást tiltó táblák. Simon felvetette, hogy már a városba bevezető szakaszokon és a belváros több pontján is legyenek további irányítótáblák kihelyezve, hogy a buszsofőrök könnyebben elnavigáljanak a Csilás-parkban kialakított megállóba.

Harmadik témaként az Asztrik téren maradva hívta fel a figyelmet arra, hogy míg a Sportcsarnok felől autóval nem szabad már behajtani az egyirányúsított zónába, amit a lakók is üdvözölnek, kerékpárral engedélyezett szembemenni a fogalommal, amit igen balesetveszélyesnek minősített – kérte, hogy erre ugyancsak próbálják meg táblával figyelmeztetni az autóval közlekedőket.

Bálint a hozzászólás meghallgatását követően reagált valamennyi felvetésre. Mint mondta, összetett volt a vizes probléma, de a megoldás alfája és omegája vitathatatlanul a rendszerek megfelelő karbantartása, úgy az illetékes tulajdonosok, mint a lakók részéről.

A buszos felvetésre annyit mondott, „KRESZ-probléma, buszvezető-probléma”, ha behajt a tiltott zónába. Az is kiderült, hogy kérte a rendőrséget, hogy a hétvégén figyeljenek jobban a nagytemplom mögötti területre, ahol már több büntetést is kiszórtak. Hétköznapokon ezen feladatok ellátása a közterület felügyelők hatásköre, végezetül az egyirányú utcában forgalomnak szembe tekeréshez annyit tett hozzá, hogy a műszaki osztály megvizsgálja, lehet-e kerékpáros számára sávot felfesteni az aggályosnak ítélt szakaszon.

Zárszóként pedig emlékeztette a testületet, hogy a „Kalocsáért” kitüntetésekre május 31-ig várják a jelöltek listáját – kérte ennek szem előtt tartását.Kalocsai hírek

Januárban kezdődik a felvonulási terület kialakítása

Pakson egyeztetett stábjával Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Paks II. projekttel...

„Azt szeretnénk, hogy a fejlesztés az életminőséget javítsa, a versenyképességet növelje”

Becskeházi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó...

A magyarok többsége támogatja a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartását

A magyar lakosság 54 százaléka támogatja az új paksi blokkok építését – derül ki az MVM Paks...

Költöző szobrok és harangok, érkező régészek

Nem is olyan régen még arról írtunk, hogy a Szentháromság téren látványosan lelassultak az események...

Ütemezett áramszünetek augusztusban

Kiemelt felújítást végez a Nemzeti Közművek áramszolgáltatója Kalocsán, olvasható a szolgáltató...

Jazzdoktorok

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub (KKMK) legutóbbi estjének vendégei, Lakatos Ágnes és Csuhaj-Barna...

Megrendelték a bútorokat

Némi csalódást okoz azoknak, akik a kórház új reprezentatív bejáratán a „Nyitva” táblát...

Erzsébet tábor Zánkán

Az Eperföldi iskola 41 tanulója és négy kísérő pedagógus július 16-án utazott el Zánkára, hogy...

Lezárult a kalocsai tehetségkutató

Közel három hónapig tartotta lázban a várost Kalocsa első énekes tehetségkutató rendezvénye. Június...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Kalocsai küldöttség látogatott Olaszországba

Egy februári képviselő-testületi ülésen hangzott el először, hogy Kalocsát az Európai Települések és...

Lelkes civilek tisztították a Csajda kertet

Viharos napnak indult a vasárnap, ami akár a délután öt órára meghirdetett szemétszedési akciót is...

Méhecskék-finálé: tanulságos időszak zárult

Június 19-én délelőtt 11 órakor soron kívüli ülésre gyűltek Kalocsa városatyái. Elérkezett ugyanis a...

Nőt és férfit is akar a Thália vezetője

Kalocsa című darabjának karaktereihez keresi a rátermett amatőr színészeket a Thália Társulat,...

Németh László-díj Tamás Krisztinának

Június 1-jén pedagógusnap alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Eötvös József-,...

Megnyitott a Kalocsai Képtár

Az egykor zsinagógaként, majd könyvtárként működő épület immár Kalocsai Képtár néven várja a...

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként”...

Kalocsai focista is készül a Bajnokok Ligájára

Egy évvel meghosszabbította szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Honvéd hátvédje, a kalocsai...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

Musical-szuperkoncert Kalocsán helyi tehetségekkel

Hatalmas slágerek, nagy hangok, elismert színművészek és helyi feltörekvő tehetségek az érsekkerti...

Farkas Tibor hajósi kiállításáról

Július 30-án „Hasonló a hasonlónak örül” címmel kiállítás nyílt a kalocsai Farkas Tibor...

„A KDNP politikájában meghatározó a család, illetve a gyermeknevelés és annak segítése”

Múlt csütörtökön Kalocsa adott otthont a KDNP Bács-Kiskun megyei választmányi ülésének. Előtte...

50 éves osztálytalálkozó

A kalocsai leány iskola 1967-ben, a 8/b osztályban végzett tanulói osztálytalálkozót tartottak,...

Új díjat alapítottak a legjobb tanulóknak

Kiemelkedő teljesítményekkel, főleg országos versenyeken való előkelő helyezésekkel sikerült a...

Kalocsai alkotók Szabadkán

A „Pannon–Subotica” művésztelep meghívására június 17-én és 18-án kétnapos közös...

Galambriasztó a tisztább belvárosért

Nem, ne gondolja, hogy csak Önnek szúrt szemet, hogy Kalocsa belvárosa, konkrétan leglátványosabban...

VI. Kalocsai Ünnepi Könyvhét

Kalocsán hatodik alkalommal került megrendezésre az országos Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozat...

Farkas Ferenc kiállítása a Platánban

A Platán rendezvényközpont tavalyi megnyitása óta számtalan kiállításnak is adott már otthont. Idén,...

Nyolccal többen laknak majd a „fiúnevelőben”

Az amúgy nem vaskos, de folyamatosan fennálló várólistát szeretné felszámolni a Kalocsai...

„Az utcákon a gyűlölet vonult”

Az idézet Gerendás Péter – Bródy János Százéves pályaudvar című számából van. Először Kulka...

Elhunyt Kalocsa egykori tűzoltóparancsnoka

Kunsági Ferenc nyá. tű. alezredes, volt kalocsai tűzoltóparancsnok életének 63. évében elhunyt...

Megkezdődött a szavazás az „Év orvosa díj” odaítéléséről

A hagyományteremtés szándékával tavaly alapított és 2016. július 6-án, a Szent Kereszt Kórház...

Júliustól lép hatályba az új jövedéki törvény

Tavaly fogadta el az Országgyűlés az új jövedéki törvényt, amely számos változást hoz a jövedéki...

Miért hagyja az önkormányzat? Miért hagyják a város lakói?

Évek óta kínlódunk a főtér közlekedésével – mi különösen, akik a kertvárosból, a...

Köszönet és hála

Az általános iskolában végzős, 8. osztályos tanulóimnak – a szülők támogatásával,...

Óvatosságra int a katasztrófavédelem

Avartűz, égő fenyő, lángoló gabonatábla, kigyulladt bálázógép. Egy kis odafigyeléssel sok káreset...

A nyári autózás veszélyei

E héttől új rovatunk indul a Kalocsai Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából, a Kalocsai...

Megduplázták a nagystrand közönségét

A kánikulai napokon nagyjából 2500 ember szokott jegyet váltani a Szelidi-tó nagystrandjára –...

A csoda, amit együtt értünk el

Csodálatos három napon vagyunk túl: véget ért a XXV. Kék Madár Fesztivál. Minden program rekord...

Szülők munkája, gyerekszemmel

Az iparkamara szervezte Vállalkozók Hete programtól mondhatni távol áll a rajzpályázat műfaja, mégis...

Ötről hatra időseink védelmében

A közelmúltban célzott témában, az érintett témakört széles körből hívott közreműködőkkel...

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-e 2010. május 31. óta a Nemzeti Összetartozás Napja. Az Országgyűlés ugyanis ekkor fogadta...

Megduplázódott a kívánságok száma a Klotild-napon!

2016-ban mintegy 40 kívánság, 2017-ben közel 95 kívánság… Ezek a számok… s most nézzük...

Hamarosan kiderül, ki lesz a győztes

Nemsokára végére ér Kalocsa első zenei tehetségkutató versenye, a Hang Vagy. Június másodikán...

Hagyományos ünnepzáró koncert

Ha Pünkösd, akkor Pünkösdi Koncert, amelyből az idén a huszonnegyediket rendezték meg a Kalocsai...

Hárommilliót költhetnek számítógépekre

A Hankook Tire Magyarország Kft. pályázatot hirdetett Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyei telephelyű,...

Elrajtolt az idei gólyagyűrűzés

Múlt pénteken kezdődött és egy hétig tart megyénkben a gólya roadshow, azaz a fehér gólyák...

Ötven pártfogoltját látta vendégül az érsek

Ebéddel és tárlatvezetéssel készültek Kalocsán a Wojtyla Ház támogatta nehézsorsúaknak.

Országos közlekedési versenyen remekelt a kalocsai család

Az idén hatodik alkalommal rendezte meg az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság az ország...

Harmadszor is Kalocsa a legjobb csapat

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati Dolgozók Szabadidősport...

Ugyanazt a helyet fosztották ki

Látszólag nem egy bűnbandához tartoztak, mégis sikerült lebuktatni azt a csapatot, amelyik egy...

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett...

Kalocsán a Politikai Elítéltek Közössége

Május 26-án a tagságában több mint háromszáz egykori börtönviselt nőt és férfit tudó Politikai...

Izmos testben derűs lélek!

Az idei hagyományos István napok hetében április elején a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a...

Filmkészítők sikeres csapata

A Kalocsai Nebuló EGYMI hon- és népismereti szakköre évek óta lelkes résztvevője a Centropa...

Elvágott bizalom

Elkeseredett és felháborodott lakók kerestek meg a Széchenyi lakótelep egyik lépcsőházából azzal,...

Erdélyország titkai

A Határtalanul! pályázati program keretében 2017. május 14-20. között, Kalocsa Város Önkormányzata...

A kalocsai pedagógusnap politikai kérdés lett?

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június...

Középpontban a munkából élők és a családok

Május 31-én, kalocsai irodájában tartott sajtótájékoztatót Font Sándor országgyűlési képviselő, aki...

Újabb tízmilliókat költenek a sportcsarnokra

A Kalocsai Kézilabda Club május végén tartott közgyűlésén hangzott el, hogy idén mekkora bevételre...

Az elmaradt(?) pedagógusnap margójára

Mert persze nem maradt el, hiszen a gyerekek, szülők az iskolákban a maguk módján és eszközeivel...

Konferencia és családi programok a TEIT-napon

Szombaton három helyszínen, a volt nagyszeminárium épületében két helyen, valamint az Érsekkertben...

Újra kell tárgyalni a költségvetés módosítását

A kalocsai képviselő-testület múlt heti ülésén történt, pedagógusnappal kapcsolatos napirend előtti...

„Csendesen” zártak évet az önkormányzat káeftéi

A kalocsai képviselő-testület „zajosabbra” sikerült, költségvetési rendeletmódosításról...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Zséda!

Zsédenyi Adrienn, vagy, ahogyan a közönség ismeri: Zséda a magyar könnyűzenei élet egyik...

Kitüntetések a Honvédelem Napja alkalmából

A Honvédelem Napja alkalmából Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vehette át a honvédelmi...

Életmentő gépet kapott kórházunk

Több mint félmillió forint értékű, életmentő, csecsemő-lélegeztető géppel lett gazdagabb a...

A Kálvária és a szökőkutak kálváriája

Némi pontosításra szorul a cím. A problémák egy része ugyanis nem megoldódott, hanem megoldották...

Méltán lehetünk büszkék rájuk

Zsúfolásig megtelt az Érsekkert szabadtéri színpadának nézőtere május 27-én, szombat délután. 16...

Gyereknap a bölcsődében

Idén május 17-én került megrendezésre bölcsődei gyereknap, ahová minden jelenlegi és volt bölcsis...

A honvédelemmel összeforrt életpálya

A Tomori Pál Városi Könyvtár „Tudásklub” című sorozatának legutóbbi előadását Bóna Pál...

Kiemelt arany és nívódíj a Kis bokrétának

Huszonkét csoportos mezőnyben lettek többszörösen a legjobbak a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú...

Nem enged az LMP a paksi népszavazásból

Eddig háromszor dobta vissza a Nemzeti Választási Iroda a Lehet Más a Politika népszavazási...

Készenléti rendőrökbe futott

Kalocsai boltból akart ruhákat lopni egy helyi fiatalkorú, akit, mivel fel is lökte az eladót,...

A természet „három csapása” a gazdákra

Szokás mondani, hogy a májusi eső aranyat ér. Ez így is van, csak nem akkora mennyiségben, amennyi...

Hetedik alkalommal szálltak vízre a Sárkányhajók

Az elmúlt hétvégén már hetedik alkalommal rendezte a Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági...

Kalocsa és környéke iskoláinak kitűnő és jeles tanulói a 2016-2017-es évben

Általános iskolák: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Kitűnő tanulók:...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Pálos Hanna

A fiatal és tehetséges színésznő Duncan Macmillen: Lélegezz című darabjában lép fel Kalocsán Nagy...

BRK-találkozó a Diófa vendéglőben

Május 13-án hangos zsongás, tere-fere töltötte be a Diófa vendéglőt. A Bácska Kereskedelmi...

Életre szóló cél: a harmatfű termesztésének kidolgozása

A cikk egy fiatal kutatóról szól, aki el mert indulni egy járatlan úton, bízott önmagában, türelmes...

Domokos Julianna: ha kell, a semmiből adok!

Utolsó írásához érkezett egy szűk hónapja indított sorozatunk. Anno ugyanis, amikor hírt adtunk...

Lezajlott a harmadik válogató

Május 26-án, pénteken lezajlott a Hang Vagy nevet viselő kalocsai tehetségkutató harmadik, egyben...

Koreográfiáért és játékosságért is nyertek

A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Palánta csoportja és a Liszt Ferenc AMI Bokréta csoportja...

Friss Windows kell a zsarolás ellen!

Az elmúlt egy hónapban a világ minden táján, így Magyarországon is felütötte a fejét a beszédes nevű...

Elhúzódik az új épületszárny használatbavételi eljárása

Idén januárban még teljes fordulatszámon pörgött a Kalocsai Szent Kereszt Kórház egymilliárd forint...

Mérlegen az oktatás és a finanszírozása

A Nemzeti Pedagóguskar kezdeményezésére oktatással kapcsolatos konferenciasorozat zajlik az...

A belvárosból: részeg autós, kettétört fa és madárpiszok

A legkevésbé sem pozitív értelemben áll mozgalmas hét Kalocsa szíve, azaz a sétálóutca és a...

Tisztelgés Schöffer Miklós emléke előtt

Negyedik alkalommal rendezték meg a Nicolas Schöffer Gyűjteményben a művész emléke előtt tisztelgő...

Nyílt nap a mentősöknél

Május 20-án 9-13 óra között érdekes programokkal várta a kalocsai mentőszolgálat az érdeklődőket a...

Szeitz Tibor, az „elsősegélynyújtás nagykövete”

Ahogy azt korábbi írásunkban ígértük, hétről hétre közelebbről bemutatjuk a megyei Vöröskereszt idei...

Megmutatták hangjukat a gyerekek is

Május 19-én, pénteken ismét a Platán Rendezvényközpont adott helyet a Hang Vagy nevet viselő...

Féláron diákjegy és szimfonikusok a nagytemplomban

„Az én feladataim lassan véget érnek”, mondta Lakatos György fagottművész, városunk...

Anyák napi elsőáldozás

Május első vasárnapján 55 fehér ruhába öltözött kisdiák vehette magához életében először Krisztus...

A népszerű színművész legutóbb a Kincsem főszerepében volt látható

A XXV. Kék Madár Fesztivál fantasztikus programkínálatának egyik legizgalmasabb eleme a színházi...

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál...

TEIT családi sportnap lesz júniusban

Június első hétvégéjén ismét egy tartalmasnak ígérkező programmal bővült a megújult Érsekkertre,...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

Vizsgálják a Vajason történt olajszennyezést

Amint arról helyszíni szemle nyomán lapunk is beszámolt, a Sárköz és vízrendszerén, vagyis a...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás