Ilyen még nem volt a Városházán!

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

2017.08.07 10:36    |    V.I.  

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál simább, gördülékenyebb és nyugalmasabb döntéshozatali mechanizmust feltételez. Ehhez képest a feszült csendtől a heves vitán át a harsányan felszakadó kacajig mindenből kijutott szűk két óra alatt – haladjunk szépen, sorjában!

Angeli: lássunk minden pályázatot!

Napirend előtt kért szót dr. Angeli Gabriella, aki mondandóját „egy némely intézményvezetők” felé célozta, akik véleménye szerint rosszul tájékozottságból fakadóan túlzottan önállósítják magukat, és a város költségvetését érzékenyen érintő pályázatokat adogatnak be testületi hozzájárulás nélkül.

testuleti1_450
 

– Azokhoz, amik nem igényelnek önerőt, nem szoktak testületi hozzájárulást kérni, holott azok önkormányzati költségvetéseket érintenek. A megvalósítása során humán erőforrás szükségeltetik, az intézményi kapacitások viszont változhatnak. A dologi kiadások tekintetében egy évre szól a költségvetés, és nem lehetnek biztosak abban, hogy ezeket a következő években is ki tudják gazdálkodni. Az eszközbeszerzések nem tartalmazzák a beszerelések, beüzemelések tételeit. Ahhoz tehát, hogy a testület felelősen tudjon tervezni, szükség lenne arra, hogy a testület tudjon a beadványokról és jóváhagyja azokat. Nem a tárgyévben kifutó, de például az öt éves fenntartást igénylő pályázatokról tudnia kell a testületnek. Felelőtlenség és szakmai tájékozatlanság olyat engedélyezni egyes intézményvezetőknek, hogy a képviselők elé hozatal nélkül adhassanak be pályázatot – mondta a képviselőasszony, akinek felvetésére a polgármester megígérte, hogy erre körlevélben hívják fel a vezetők figyelmét a jövőben.

testuleti3_450
 


Simon: mit keresett ott és akkor a védőruhás ember?

Szintén napirend előtt hívta fel Simon Zoltán képviselőtársai figyelmét egy körülbelül két héttel korábbi városi jelenségre, amely állítása szerint hozzá is lakossági felkeresés útján ért el. Eszerint egy hétköznap délután 16-17 óra tájt a Kubikus parkban, aztán az Érsekkert felé a belvárosban „védőruhás emberek permetezték a füvet”. A képviselő arra kért választ az illetékesektől, hogy ki engedélyezte ezt, ki végezte az eljárást, és hivatalosan milyen jóváhagyással történt mindez, hiszen a parkban és a környékén lévő szülők és gyerekek „semmilyen védőruhát nem kaptak”, nem tudni, „minek voltak ők kitéve”, sorolta kérdéseit. Hozzátette, a sajtóból úgy tájékozódott, hogy az a vegyület, amivel a permetezés történt, káros a méhekre, valamint, hogy azzal a vegyülettel élő víztől 200 méteres távolságban lehet csak permetezni, hiszen az élővilágra káros lehet. Mivel, amiről beszél, körülbelül két méterre történt a Vajastól, kérdezte a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesülettől, hogy tudott-e erről és „mit szól majd ahhoz, ha halpusztulás történik”? Kérte, hogy az esetet vizsgálják ki, és írásban történjen tájékoztatás arról, hogy nem történt-e a lakosok és a gyerekek veszélyeztetése, beleértve a Vajas élővilágát is.

Boromisza Viktortól, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjétől tudhattuk meg, hogy a szóban forgó permetező azon illető lehetett, akivel rovar- és rágcsálóirtási feladatokra az önkormányzat szerződést kötött. E szerződés értelmében a tevékenység során csak olyan szerek használhatóak, amelyek az emberi szervezetre és a környezetre nem károsak, mindössze az adott kártevők gyérítésére szolgál. Az a vállalkozó körültekintésére van bízva, hogy ezt a feladatot mikor, milyen napszakban végzi el, erről a megállapodás nem határoz konkrétan – derült ki az osztályvezető reakciójából, amelyet Bálint József polgármester annyival egészített ki, hogy a feltett kérdésekre írásban fog részletes választ kapni Simon Zoltán.

testuleti4_450
 


A házi- és gyermekorvosi ügyeleti rendszer finanszírozása

A Kalocsa-Solt központi házi és gyermekorvosi ügyeletet szervező MORROW Medical Zrt. cég jelezte az önkormányzatok felé, hogy az orvosok csak úgy tudják ellátni a jelenleg is működő ügyeletet, ha arra többletforrást biztosít valamennyi érintett önkormányzat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEP) által erre biztosított forrás ugyanis kizárólag egy gyógyító ügyeletvállalását bírja anyagilag, ami azért aggályos, mert ha neki vidékre vagy házhoz kell mennie, az orvosi rendelőben nem tartózkodik, aki ellássa az ott jelentkező pácienseket. A kérés úgy szólt, hogy települési lélekszámmal arányosan 20 forint/fő/hó mértékben járuljon hozzá az önkormányzat visszamenőleg 2017 elejétől a rendszer fenntartásához, amelyet Kalocsa végül 10 forint/hó/fő mértékben fogadott el. Ezt azzal indokolta a polgármester, hogy a kórház számára különforrásként biztosítanak havi 160 ezer forintot a gyermekorvosi ügyelet támogatására, azért „nem fizetnének duplán”. Ezt a javaslatot, ami jelen formájában éves viszonylatban szűk kétmillió forint pluszkiadást jelent az önkormányzatnak, a testület egyhangúlag elfogadta.


SZMSZ elfogadása „sosem volt még ilyen jó”!

Ha valóban létezik „rutinszavazásért” kiáltó napirendi pont, akkor a „Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár SZMSZ elfogadása” cím minden bizonnyal ilyennek tűnt. Mekkora tévedés! A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, ami eredetileg néhány papírformát lekövető változás felvezetésén túl semmi izgalmasat nem takarna, akkor kezdett „átfordulni”, miután dr. Angeli Gabriella néhány pontosítást kért regisztrálni az Ökopontban folyó tevékenységre vonatkozóan (amely a KKKK égisze alá tartozik). Elmondta, hogy az iroda feladatköreibe tartozik a pályázatfigyelés, tanácsadás és lakossági segítségnyújtás az országosan meghirdetett, fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző projektek, valamint az energiahatékonysággal és a környezetvédelemmel foglalkozó pályázatok esetén. Emellett eladásokat kell szervezni az Ökopontban a fenntartható életmódot, az energiahatékonyságot, a vizeink védelmét, tudatos vásárlást, hulladékgazdálkodást, levegőszennyezést, környezetvédelmet, egészséges életmódot, megújuló energiákat körüljáró témákban. Mindennek célja a lakosság „zöld gondolkodásának és viselkedésének” fejlesztése – amelyet ismét pontokba szedve magába foglalt a képviselői hozzászólás.

testuleti5_450
 

Simon megköszönte az Angeli-féle korrekciót, megragadva az alkalmat, hogy rámutasson, „félreértések és elírások tömege van az anyagban”.

– Milyen alapossággal készül el egy anyag, ha így jön be döntésre a testület elé. Miről döntöttünk volna, ha Angeli képviselőtársam nem korrigál? Egy rakás rossz adatról és téves információról, ami több mint vicces! Emlékeim szerint egyébként „klímareferensi státusz” is előírás volt, tehát ilyen végzettségű munkatárs is kellene, hogy szerepeljen az Ökopontban – mondta Simon Zoltán, kérve, hogy ez utóbbinak nézzenek utána. Az intézmény „védelmében” dr. Bálint József az ülésen megjelent dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatót szólította mikrofonhoz.

testuleti2_250– Volt az Ökopontnak munkatársa, aki megszerezte ezt a végzettséget, majd olyan döntés született, hogy őt az önkormányzat veszi át. Jelenleg tehát dr. Angeli Gabriella maradt az Ökopontnál, vagyis vagy elfogadjuk, hogy az önkormányzatnak van klímareferense, vagy dr. Angeli Gabriellát beíratjuk klímareferensi képzésre és akkor meglesz a végzettsége. Az SZMSZ módosítás a telephely-változások miatt lett benyújtva, magát az SZMSZ-tartalmát a képviselőnek ismernie kellett korábbról – hangzottak az intézményvezető szavai, majd az előkészítés védelmében dr. Kiss Csaba jegyző kért szólt. – Amit kapunk, abból főzünk. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy jogi értelemben minek kell benne lennie egy SZMSZ-ben. Azt, hogy a belső egyeztetések nem történtek meg, Simon képviselőt kérem, hogy ne tolja rá a hivatalra – így dr. Kiss Csaba, majd Magóné „beiskolázós” javaslatát egy félmondattal megtoldotta a polgármester is, mielőtt Szabó Balázsnak adott szót. Ő mindössze annyit kért (és ezen a ponton már érzékelhetően kezdte elveszíteni higgadtságát a testület több tagja), hogy az Ökopontnak ne egy gmail.com végződésű magánfiók legyen a hivatalos címe, hanem kapjon egy kalocsa.hu végződésű mail-címet, amit az SZMSZ-be vezethetnek.

– Ne legyen vita ezen az istenverte e-mail címmel, csinálunk egy kalocsa.hu-st, a jegyző megoldja – zárta rövidre a témát dr. Bálint József, majd elhangzott, hogy a kalocsa.okopont@kalocsa.hu [ékezetek nélkül – hívta fel a figyelmet Török Ferenc, fokozva a derült hangulatot a teremben] lesz a hivatalos e-mail cím. Hogy „kiskukaccal, vagy nagykukaccal”, dobta fel a polgármester, arról már nem nyitott vitát az eddigre már szinte minden komolyságát elveszítő tárgyaláson. A valóságba Bálint József „mindenkitől kérem, hogy őrizze meg a higgadtságát” felszólítás rántotta vissza úgy a döntéshozókat, mint a teremben megjelent érdeklődőket.

testuleti6_450
 


Inkubátorházat Kalocsára!

Míg korábban csak a szándékról nyilatkozott dr. Bálint József, a most született testületi döntés nyomán biztossá vált, hogy Kalocsa indul azon a TOP-pályázati kiíráson (Térség- és Településfejlesztési Operatív Program), amelyen 220 milliós, száz százalékos támogatási intenzitású beruházásként egy úgynevezett inkubátorházat építtetne a foktői úti laktanya területén. A több mint ezer négyzetméter alapterületű ingatlan kezdő cégeknek és vállalkozásoknak lenne „befogadója”, míg azok meg nem erősödnek annyira, hogy saját lábukra álljanak. Amennyiben tehát a TOP bírálóbizottsága befogadja és eredményesnek ítéli Kalocsa kérelmét, egy ilyen funkciót ellátó létesítménnyel is gazdagabb lehet a város – a pályázatbenyújtást ugyanis a testület egy emberként támogatta.


Egyebek: vízelvezetés, buszok és biciklisek

Az ülés elején jelezte Simon Zoltán, hogy három témában szeretne megszólalni az „egyebek” pont tárgyalásakor. Az egyik az ülést megelőző héten történt esőzések nyomán egyes városrészekben kialakult áldatlan állapotokra való figyelemfelhívás volt. A csapadékelvezetési rendszer felülvizsgálatának és rendszeres karbantartásának szükségessége kapcsán mutatott rá, hogy 3-4 hetente óriási zivatarok formájában hullik nagy mennyiségű eső a városra, amely kihozza a rendszer hiányosságait. Kérte, hogy a város illetékes szervei figyeljenek erre oda, hiszen amikor legutóbb ilyen történt, a Selyem utcában félméteres víz állt. Mint mondta, a nagy központi akna kitakarítása és a csövek átmosása egyaránt megtörtént, így remélhetőleg megoldódott ez a probléma, a város más pontjain viszont ennyi biztosan nem elegendő.

Felmerült az is, hogy kikerültek a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény és a Kossuth utca találkozásánál az Asztrik térre történő buszbehajtást tiltó táblák. Simon felvetette, hogy már a városba bevezető szakaszokon és a belváros több pontján is legyenek további irányítótáblák kihelyezve, hogy a buszsofőrök könnyebben elnavigáljanak a Csilás-parkban kialakított megállóba.

Harmadik témaként az Asztrik téren maradva hívta fel a figyelmet arra, hogy míg a Sportcsarnok felől autóval nem szabad már behajtani az egyirányúsított zónába, amit a lakók is üdvözölnek, kerékpárral engedélyezett szembemenni a fogalommal, amit igen balesetveszélyesnek minősített – kérte, hogy erre ugyancsak próbálják meg táblával figyelmeztetni az autóval közlekedőket.

Bálint a hozzászólás meghallgatását követően reagált valamennyi felvetésre. Mint mondta, összetett volt a vizes probléma, de a megoldás alfája és omegája vitathatatlanul a rendszerek megfelelő karbantartása, úgy az illetékes tulajdonosok, mint a lakók részéről.

A buszos felvetésre annyit mondott, „KRESZ-probléma, buszvezető-probléma”, ha behajt a tiltott zónába. Az is kiderült, hogy kérte a rendőrséget, hogy a hétvégén figyeljenek jobban a nagytemplom mögötti területre, ahol már több büntetést is kiszórtak. Hétköznapokon ezen feladatok ellátása a közterület felügyelők hatásköre, végezetül az egyirányú utcában forgalomnak szembe tekeréshez annyit tett hozzá, hogy a műszaki osztály megvizsgálja, lehet-e kerékpáros számára sávot felfesteni az aggályosnak ítélt szakaszon.

Zárszóként pedig emlékeztette a testületet, hogy a „Kalocsáért” kitüntetésekre május 31-ig várják a jelöltek listáját – kérte ennek szem előtt tartását.Kalocsai hírek

Dobogós helyig jutottak a kalocsai gimnazisták

A Kiskőrös alapításának 300. jubileumára hirdetett emlékév kisfilmes versenyén nyert 2. helyet a...

Örömteli hírek a fúvószenekar életében

Nyertes pályázatok, nyári tervek – ezekről beszélt Betlenné Dajkó Ágnes a fúvószenekar...

Nemzetközi konferencia Budapesten

Az atomenergetikai ipar üzleti lehetőségei Magyarországon címmel tartottak nemzetközi konferenciát...

Visszarepíti a Kék madár a Maladype társulatát

Mint emlékezetes, három évvel ezelőtt „Tojáséj” címmel egy nem mindennapi színházélményt...

A huszonhatodik

Június 1-2-3. a XXVI. Kék Madár Fesztivál ismét izgatott várakozást, pezsgő hangulatot és –...

Óvónőikonoktól tanult, óvónőikonná lett

Négy évtizedes életművére tesz pontot bizonyos formában rövidesen a kalocsai Kunszt utcai tagóvoda...

Településrendezési terv módosítás, lakossági fórum, tényleges birtokbavétel

Kalocsa Város Önkormányzata két nyertes uniós pályázat révén közel egymilliárd forintos támogatásban...

Tánccal búcsúztatták a tanévet

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc tanszakának tanévzáró műsorát május 26-án,...

Nő, család, karrier a központban

Hivatalosan is útjára indult a korábban lapunk hasábjain is ismertetett hároméves projekt, melyre...

Rendőrautóval mentek iskolába

Két kalocsai iskolás gyermeknapi kívánsága az volt, hogy rendőrautóval mehessenek iskolába. A helyi...

Gyorshajtókra vadásztak a rendőrök

A Speedmarathon elnevezésű, huszonnégy órás traffipax-nyüstölést nem sokkal később két napos újabb...

Biztonságra és a görög szigetekre utazunk

Átalakuló utazási igényekről mesélt a kalocsai Ibusz utazási irodát vezető Lánczné Wiedner Mária...

Istvánosok az Ericssonnál

A Kalocsai Szent István Gimnázium 30 tanulója, köztük én is, lehetőséget kaptunk, hogy május 8-án...

Negyedszázados hagyomány jegyében fújtak

Kalocsa és környék fúvószenekarai 25 éve randevúznak egymással és a közönséggel Pünkösd hétfőjén. A...

Sikerre predesztinálva: a kalocsai néptáncos-lét kötelez

A május 13-ra végződő hét utolsó napjait akár pirosbetűs ünneppé is nyilváníthatnánk kalocsai...

Nacsa Tivadar: vezettem le szülést a kórház kapujában!

Az idén hetvenéves fennállását ünneplő Országos Mentőszolgálat főigazgatója, dr. Csató Gábor Dr....

Szeretet, szolgálat, misszió

A másfél évvel ezelőtt létrejött Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat minél szélesebb körben szeretne...

Bátyán folytatná a feltárást

A Viski Károly Múzeum által az elmúlt 25 évben ösztönzött régészeti munka eredményeit négyrészes...

Átadták a Kunszt József-díjakat

Az Astriceum Érseki Múzeum aulájában múlt héten szerdán adta át dr. Bábel Balázs érsek, metropolita...

Helyi alkotók fővárosi bemutatkozása

A művészeti ismeretterjesztést tartja legfőbb küldetésének a Rátkai Mártonról (színművész; élt...

Egyre kevesebben tudnak mesélni a diktatúráról

A Kalocsai Fegyház és Börtön külső felújításainak idejére levették a Politikai Elítéltek Közössége...

Tájak és stációk

A péntek esti bemutatkozások, előadások sorában legutóbb Kiss Ernő hajósi festőművész volt a...

Íme, a nulladik lépés a Kalocsavagyon és a Parkgondozó összevonása felé

Mint az borítékolható volt, a kalocsai városatyák múlt szerdai testületi ülésének legtöbb vitát és...

„Egypercesek” a Városházáról

A külön cikkben tárgyalt Parkgondozó – Kalocsavagyon Kft. összeolvasztás indítására irányuló...

Kalocsai diadal országos diákszínjátszó-fesztiválon

Nem kis fába vágta fejszéjét a Kalocsai Szent István Gimnázium Clap & Dance fantázianevet viselő...

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat címben látható jelszava közel ezer éves: a máltai lovagrend...

Sziráki Szilárd: a fejlődés és a minőség a jövő alapja

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara idei első küldöttgyűlését ünnepélyes pillanatok...

Intézménylátogatáson vett részt a kalocsai KEF

Május 9-én, szerdán az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet által megvalósított...

Kik kapják a városi kitüntetéseket?

Május 31-ig fogadja az önkormányzat a felterjesztéseket a városi kitüntető díjakra, amelyekhez csak...

Ünnepi hétvége német testvérvárosunkban

Nemzetközi találkozón vett részt Kalocsa küldöttsége Kirchheim unter Teck-ben az elmúlt hétvégén....

Újra három osztályt indítanak

E hét pénteken zárul a Kalocsai Szent István Gimnázium pótfelvételi eljárása, aminek keretében az...

Sportlövőink eredményei a megyei és az országos bajnokságon

Rangos versenynek adott otthont a Kalocsai Sport Egyesület Sportlövő Szakosztályának lőtere április...

Idegenben idegen tánccal remekelt Nikolett és Milán

Néhány héttel korábbi szánunkban írtunk arról, hogy az Oktatási Hivatal által háromévente...

Kilenc fogvatartott érettségizett

Azzal, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjai közül kilencen is jelezték: szeretnének...

Nyári diákmunka-lehetőség

2018. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban „Nyári Diákmunka” elnevezésű...

Zsetonra fel! Segítsük a fúvósainkat!

Figyelemre méltó kezdeményezés a Tesco idei, „Ön választ, mi segítünk” című pályázata:...

Pályatársaival versenyzett a művészeti iskolánk tanára

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája április...

A szobatisztaság, és ami ezzel összefügg

A Tomori Pál Városi Könyvtár Baba-mama Klubjában a szobatisztaságról tartott előadást-beszélgetést...

Teakóstoló a könyvtárban

Májusban indult útjára a könyvtár új sorozata „A szakirodalom sokszínűsége” címmel. Az...

A Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója jegyében

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), a BEOSZ Dél-alföldi Régió (DAR), valamint a...

Egy korszak vége, egy másik kezdete

Zsúfolásig megtelt nézőtér várta a város legnagyobb középiskolája, a Dózsa végzős diákjait múlt...

Elbúcsúztak a kollégisták is

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma...

Új távlatokat nyitó tulajdonosváltás az EMIKA Zrt-ben

Jó ideje keringett már a városban a szóbeszéd a város egyik legnagyobb, és legrégebbi vállalatának...

Fejlődő együttműködést remélnek a testvérvárosok

A testvérvárosi majális alkalmával sikerült megszólaltatni az itt ünneplő Günter Riemer kirchheimi...

CSÓKA, avagy közösségfejlesztés és segítségnyújtás

CSÓKA = Csomópont Kalocsán. Ezzel az elnevezéssel és vadonatúj programokkal nyílt meg újra a Petőfi...

Egyre szaporodnak az élősködők

Az elmúlt évek tapasztalataiból jól leszűrhető: mind jobban tolódnak a keleti országrész felé a...

Nem adott elsőbbséget az autós

Múlt héten szombaton könnyebb sérüléssel járó baleset történt Kalocsán a Paksi közben. Ok: a...

Szezonnyitó a Fazekas Alkotóházban

Dupla kiállítás megnyitóval, komolyzenei hangversennyel, majd sütögetős-beszélgetős esti programmal...

Új rendező debütált a Thália Társulatban

Múlt heti számunkban írtunk a Kalocsai Thália Társulat nagy sikerű új bemutatójáról, a „Csak...

Új logó, új belső dizájn, világszínvonalú szolgáltatás

Ebben az évben ünnepli a Vicai Látás- és Hallásközpont 25 éves jubileumát, mely alkalomból a cég...

Fogom a kezed

A Nebuló EGYMI, a városunkon és a környező településeken élő, fogyatékosság miatt sajátos nevelési...

Harmadik helyezés az országos versenyen

Balatonbogláron rendezték április 21-én az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny...

Bemutatkoztak a kalocsai tehetségek

Évről évre nagy népszerűségnek örvend a Tehetségnap nevet viselő rendezvény, melynek idén is a...

Országos mezőnyben táncol Nikolett és Milán

Az Oktatási Hivatal háromévente rendezi meg azt a művészeti megmérettetést, amely kifejezetten az...

14.alkalommal nyílt kiállítás a helyi művészek munkáiból

A legeredetibb alkotások között modern, pop-kulturális utalásokkal eltúlzott montázs és...

Átvette képviselői megbízó-levelét Font Sándor

Péntek délután a Bács-Kiskun megyei 3. számú választókörzet központjában, Kalocsán vette át dr....

Szűrővizsgálatot javasol a szakorvos

Macskaszőrallergiát macskával, szénanáthát recept nélkül kapható gyógyszerekkel is lehet kezelni, de...

Lakásbérléstől a reptéren át pályázatdömpingig

Évek óta nem látott higgadtság, viszonylagos harmónia, és egyöntetű döntéshozatali mechanizmus...

Egy európai turné első állomása voltunk

Április 19-én délután a művelődési központ kamaratermében egy különleges hangverseny részese...

Kamaszkorú rendezvény

Merthogy 16 éves. Ki hinné! Milyen gyorsan elszaladtak az évek! A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti...

Cserenkó Gábor könyvbemutatója a könyvtárban

Április 23-án, a Könyv Napján Cserenkó Gábor volt a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár vendége, aki...

Ingyenes tanulmányi kirándulás a Belvárosi iskolában

A Belvárosi Nebulók Alapítvány támogatójának köszönhetően az iskola 16 tanulója 3 pedagógussal 2018....

Elkezdődött a börtön homlokzatának felújítása

A múlt héten elkezdődött, ami a Kalocsai Fegyház és Börtön épülete körül már jó ideje érlelődött...

A kalocsai állomány kitüntetettjei

A rendőrség napja alkalmából a megyei főkapitányságon tartott ünnepségen jutalmazták Bács-Kiskun...

Hetvenen ballagtak el a Kossuthból

A Bajai SZC Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája múlt csütörtökön,...

Ballagás a Szent István Gimnáziumban

Május 5-én, szombat 10 órától ballagtak a kalocsai Szent István Gimnázium végzősei a Szent István...

Nagyszabású konferenciát szervezett a KEF

Városunkban 2002-ben alakult meg a Kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek működése ugyan...

A környezetvédelem fontossága

Korunk egyik legfontosabb kérdése, a globális felmelegedés több tudományág szakembereit...

Félszáz éve, kétszázan

Vasárnap népes vendégsereg gyűlt össze a meszesi Juca néni csárdájában, hogy együtt emlékezzen a...

Kalocsán is sikeres a felzárkóztatási program

Persze az Emberi Erőforrás Operatív Program több mint hatmilliárd forintos keretéből történő...

Szakmák Éjszakája a „Dózsában”

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Népdalos találkozó Cserey József emlékére

A Mezei Virágok Népdalkör szervezésében került sor arra a találkozóra, amellyel Cserey József...

In memoriam Medgyes János (1946–2018)

Örökre eltávozott egy jó barát, a város egyik közismert személyisége. 1957 óta élt családjával...

Póli Matildánál volt a Bölcsek köve

Októberben, angolórán hirdették ki, hogy van lehetőség általános- és középiskolás kategóriában részt...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás