Ilyen még nem volt a Városházán!

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

2017.08.07 10:36    |    V.I.  

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál simább, gördülékenyebb és nyugalmasabb döntéshozatali mechanizmust feltételez. Ehhez képest a feszült csendtől a heves vitán át a harsányan felszakadó kacajig mindenből kijutott szűk két óra alatt – haladjunk szépen, sorjában!

Angeli: lássunk minden pályázatot!

Napirend előtt kért szót dr. Angeli Gabriella, aki mondandóját „egy némely intézményvezetők” felé célozta, akik véleménye szerint rosszul tájékozottságból fakadóan túlzottan önállósítják magukat, és a város költségvetését érzékenyen érintő pályázatokat adogatnak be testületi hozzájárulás nélkül.

testuleti1_450
 

– Azokhoz, amik nem igényelnek önerőt, nem szoktak testületi hozzájárulást kérni, holott azok önkormányzati költségvetéseket érintenek. A megvalósítása során humán erőforrás szükségeltetik, az intézményi kapacitások viszont változhatnak. A dologi kiadások tekintetében egy évre szól a költségvetés, és nem lehetnek biztosak abban, hogy ezeket a következő években is ki tudják gazdálkodni. Az eszközbeszerzések nem tartalmazzák a beszerelések, beüzemelések tételeit. Ahhoz tehát, hogy a testület felelősen tudjon tervezni, szükség lenne arra, hogy a testület tudjon a beadványokról és jóváhagyja azokat. Nem a tárgyévben kifutó, de például az öt éves fenntartást igénylő pályázatokról tudnia kell a testületnek. Felelőtlenség és szakmai tájékozatlanság olyat engedélyezni egyes intézményvezetőknek, hogy a képviselők elé hozatal nélkül adhassanak be pályázatot – mondta a képviselőasszony, akinek felvetésére a polgármester megígérte, hogy erre körlevélben hívják fel a vezetők figyelmét a jövőben.

testuleti3_450
 


Simon: mit keresett ott és akkor a védőruhás ember?

Szintén napirend előtt hívta fel Simon Zoltán képviselőtársai figyelmét egy körülbelül két héttel korábbi városi jelenségre, amely állítása szerint hozzá is lakossági felkeresés útján ért el. Eszerint egy hétköznap délután 16-17 óra tájt a Kubikus parkban, aztán az Érsekkert felé a belvárosban „védőruhás emberek permetezték a füvet”. A képviselő arra kért választ az illetékesektől, hogy ki engedélyezte ezt, ki végezte az eljárást, és hivatalosan milyen jóváhagyással történt mindez, hiszen a parkban és a környékén lévő szülők és gyerekek „semmilyen védőruhát nem kaptak”, nem tudni, „minek voltak ők kitéve”, sorolta kérdéseit. Hozzátette, a sajtóból úgy tájékozódott, hogy az a vegyület, amivel a permetezés történt, káros a méhekre, valamint, hogy azzal a vegyülettel élő víztől 200 méteres távolságban lehet csak permetezni, hiszen az élővilágra káros lehet. Mivel, amiről beszél, körülbelül két méterre történt a Vajastól, kérdezte a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesülettől, hogy tudott-e erről és „mit szól majd ahhoz, ha halpusztulás történik”? Kérte, hogy az esetet vizsgálják ki, és írásban történjen tájékoztatás arról, hogy nem történt-e a lakosok és a gyerekek veszélyeztetése, beleértve a Vajas élővilágát is.

Boromisza Viktortól, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjétől tudhattuk meg, hogy a szóban forgó permetező azon illető lehetett, akivel rovar- és rágcsálóirtási feladatokra az önkormányzat szerződést kötött. E szerződés értelmében a tevékenység során csak olyan szerek használhatóak, amelyek az emberi szervezetre és a környezetre nem károsak, mindössze az adott kártevők gyérítésére szolgál. Az a vállalkozó körültekintésére van bízva, hogy ezt a feladatot mikor, milyen napszakban végzi el, erről a megállapodás nem határoz konkrétan – derült ki az osztályvezető reakciójából, amelyet Bálint József polgármester annyival egészített ki, hogy a feltett kérdésekre írásban fog részletes választ kapni Simon Zoltán.

testuleti4_450
 


A házi- és gyermekorvosi ügyeleti rendszer finanszírozása

A Kalocsa-Solt központi házi és gyermekorvosi ügyeletet szervező MORROW Medical Zrt. cég jelezte az önkormányzatok felé, hogy az orvosok csak úgy tudják ellátni a jelenleg is működő ügyeletet, ha arra többletforrást biztosít valamennyi érintett önkormányzat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEP) által erre biztosított forrás ugyanis kizárólag egy gyógyító ügyeletvállalását bírja anyagilag, ami azért aggályos, mert ha neki vidékre vagy házhoz kell mennie, az orvosi rendelőben nem tartózkodik, aki ellássa az ott jelentkező pácienseket. A kérés úgy szólt, hogy települési lélekszámmal arányosan 20 forint/fő/hó mértékben járuljon hozzá az önkormányzat visszamenőleg 2017 elejétől a rendszer fenntartásához, amelyet Kalocsa végül 10 forint/hó/fő mértékben fogadott el. Ezt azzal indokolta a polgármester, hogy a kórház számára különforrásként biztosítanak havi 160 ezer forintot a gyermekorvosi ügyelet támogatására, azért „nem fizetnének duplán”. Ezt a javaslatot, ami jelen formájában éves viszonylatban szűk kétmillió forint pluszkiadást jelent az önkormányzatnak, a testület egyhangúlag elfogadta.


SZMSZ elfogadása „sosem volt még ilyen jó”!

Ha valóban létezik „rutinszavazásért” kiáltó napirendi pont, akkor a „Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár SZMSZ elfogadása” cím minden bizonnyal ilyennek tűnt. Mekkora tévedés! A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, ami eredetileg néhány papírformát lekövető változás felvezetésén túl semmi izgalmasat nem takarna, akkor kezdett „átfordulni”, miután dr. Angeli Gabriella néhány pontosítást kért regisztrálni az Ökopontban folyó tevékenységre vonatkozóan (amely a KKKK égisze alá tartozik). Elmondta, hogy az iroda feladatköreibe tartozik a pályázatfigyelés, tanácsadás és lakossági segítségnyújtás az országosan meghirdetett, fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző projektek, valamint az energiahatékonysággal és a környezetvédelemmel foglalkozó pályázatok esetén. Emellett eladásokat kell szervezni az Ökopontban a fenntartható életmódot, az energiahatékonyságot, a vizeink védelmét, tudatos vásárlást, hulladékgazdálkodást, levegőszennyezést, környezetvédelmet, egészséges életmódot, megújuló energiákat körüljáró témákban. Mindennek célja a lakosság „zöld gondolkodásának és viselkedésének” fejlesztése – amelyet ismét pontokba szedve magába foglalt a képviselői hozzászólás.

testuleti5_450
 

Simon megköszönte az Angeli-féle korrekciót, megragadva az alkalmat, hogy rámutasson, „félreértések és elírások tömege van az anyagban”.

– Milyen alapossággal készül el egy anyag, ha így jön be döntésre a testület elé. Miről döntöttünk volna, ha Angeli képviselőtársam nem korrigál? Egy rakás rossz adatról és téves információról, ami több mint vicces! Emlékeim szerint egyébként „klímareferensi státusz” is előírás volt, tehát ilyen végzettségű munkatárs is kellene, hogy szerepeljen az Ökopontban – mondta Simon Zoltán, kérve, hogy ez utóbbinak nézzenek utána. Az intézmény „védelmében” dr. Bálint József az ülésen megjelent dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatót szólította mikrofonhoz.

testuleti2_250– Volt az Ökopontnak munkatársa, aki megszerezte ezt a végzettséget, majd olyan döntés született, hogy őt az önkormányzat veszi át. Jelenleg tehát dr. Angeli Gabriella maradt az Ökopontnál, vagyis vagy elfogadjuk, hogy az önkormányzatnak van klímareferense, vagy dr. Angeli Gabriellát beíratjuk klímareferensi képzésre és akkor meglesz a végzettsége. Az SZMSZ módosítás a telephely-változások miatt lett benyújtva, magát az SZMSZ-tartalmát a képviselőnek ismernie kellett korábbról – hangzottak az intézményvezető szavai, majd az előkészítés védelmében dr. Kiss Csaba jegyző kért szólt. – Amit kapunk, abból főzünk. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy jogi értelemben minek kell benne lennie egy SZMSZ-ben. Azt, hogy a belső egyeztetések nem történtek meg, Simon képviselőt kérem, hogy ne tolja rá a hivatalra – így dr. Kiss Csaba, majd Magóné „beiskolázós” javaslatát egy félmondattal megtoldotta a polgármester is, mielőtt Szabó Balázsnak adott szót. Ő mindössze annyit kért (és ezen a ponton már érzékelhetően kezdte elveszíteni higgadtságát a testület több tagja), hogy az Ökopontnak ne egy gmail.com végződésű magánfiók legyen a hivatalos címe, hanem kapjon egy kalocsa.hu végződésű mail-címet, amit az SZMSZ-be vezethetnek.

– Ne legyen vita ezen az istenverte e-mail címmel, csinálunk egy kalocsa.hu-st, a jegyző megoldja – zárta rövidre a témát dr. Bálint József, majd elhangzott, hogy a kalocsa.okopont@kalocsa.hu [ékezetek nélkül – hívta fel a figyelmet Török Ferenc, fokozva a derült hangulatot a teremben] lesz a hivatalos e-mail cím. Hogy „kiskukaccal, vagy nagykukaccal”, dobta fel a polgármester, arról már nem nyitott vitát az eddigre már szinte minden komolyságát elveszítő tárgyaláson. A valóságba Bálint József „mindenkitől kérem, hogy őrizze meg a higgadtságát” felszólítás rántotta vissza úgy a döntéshozókat, mint a teremben megjelent érdeklődőket.

testuleti6_450
 


Inkubátorházat Kalocsára!

Míg korábban csak a szándékról nyilatkozott dr. Bálint József, a most született testületi döntés nyomán biztossá vált, hogy Kalocsa indul azon a TOP-pályázati kiíráson (Térség- és Településfejlesztési Operatív Program), amelyen 220 milliós, száz százalékos támogatási intenzitású beruházásként egy úgynevezett inkubátorházat építtetne a foktői úti laktanya területén. A több mint ezer négyzetméter alapterületű ingatlan kezdő cégeknek és vállalkozásoknak lenne „befogadója”, míg azok meg nem erősödnek annyira, hogy saját lábukra álljanak. Amennyiben tehát a TOP bírálóbizottsága befogadja és eredményesnek ítéli Kalocsa kérelmét, egy ilyen funkciót ellátó létesítménnyel is gazdagabb lehet a város – a pályázatbenyújtást ugyanis a testület egy emberként támogatta.


Egyebek: vízelvezetés, buszok és biciklisek

Az ülés elején jelezte Simon Zoltán, hogy három témában szeretne megszólalni az „egyebek” pont tárgyalásakor. Az egyik az ülést megelőző héten történt esőzések nyomán egyes városrészekben kialakult áldatlan állapotokra való figyelemfelhívás volt. A csapadékelvezetési rendszer felülvizsgálatának és rendszeres karbantartásának szükségessége kapcsán mutatott rá, hogy 3-4 hetente óriási zivatarok formájában hullik nagy mennyiségű eső a városra, amely kihozza a rendszer hiányosságait. Kérte, hogy a város illetékes szervei figyeljenek erre oda, hiszen amikor legutóbb ilyen történt, a Selyem utcában félméteres víz állt. Mint mondta, a nagy központi akna kitakarítása és a csövek átmosása egyaránt megtörtént, így remélhetőleg megoldódott ez a probléma, a város más pontjain viszont ennyi biztosan nem elegendő.

Felmerült az is, hogy kikerültek a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény és a Kossuth utca találkozásánál az Asztrik térre történő buszbehajtást tiltó táblák. Simon felvetette, hogy már a városba bevezető szakaszokon és a belváros több pontján is legyenek további irányítótáblák kihelyezve, hogy a buszsofőrök könnyebben elnavigáljanak a Csilás-parkban kialakított megállóba.

Harmadik témaként az Asztrik téren maradva hívta fel a figyelmet arra, hogy míg a Sportcsarnok felől autóval nem szabad már behajtani az egyirányúsított zónába, amit a lakók is üdvözölnek, kerékpárral engedélyezett szembemenni a fogalommal, amit igen balesetveszélyesnek minősített – kérte, hogy erre ugyancsak próbálják meg táblával figyelmeztetni az autóval közlekedőket.

Bálint a hozzászólás meghallgatását követően reagált valamennyi felvetésre. Mint mondta, összetett volt a vizes probléma, de a megoldás alfája és omegája vitathatatlanul a rendszerek megfelelő karbantartása, úgy az illetékes tulajdonosok, mint a lakók részéről.

A buszos felvetésre annyit mondott, „KRESZ-probléma, buszvezető-probléma”, ha behajt a tiltott zónába. Az is kiderült, hogy kérte a rendőrséget, hogy a hétvégén figyeljenek jobban a nagytemplom mögötti területre, ahol már több büntetést is kiszórtak. Hétköznapokon ezen feladatok ellátása a közterület felügyelők hatásköre, végezetül az egyirányú utcában forgalomnak szembe tekeréshez annyit tett hozzá, hogy a műszaki osztály megvizsgálja, lehet-e kerékpáros számára sávot felfesteni az aggályosnak ítélt szakaszon.

Zárszóként pedig emlékeztette a testületet, hogy a „Kalocsáért” kitüntetésekre május 31-ig várják a jelöltek listáját – kérte ennek szem előtt tartását.Kalocsai hírek

Hamarosan lehívják az orosz hitel első részletét

Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a Portfolio...

Áder János is eljön Szent Asztrik ünnepére

Néhány hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy november 12-re nagyszabású hálaadó szentmisét...

Újra összeültek a járás polgármesterei

Okosabban kihasznált pályázati keretekről, a Duna-hídhoz kötődő közutak felújításáról, valamint...

Volt bőr a képén az idős néni átverőjének

Egy hetven feletti asszonyt rövidített meg trükkös csaló, aki a kalocsai Széchenyi lakótelepen...

„Az egyiknek épp azért tetszik, amiért a másiknak nem”

1945-ben született Császártöltésen. Kalocsán érettségizett, majd tanulmányait a szegedi...

Talán jövőre megvalósulhat a Miskei úti közvilágítás-fejlesztés

A Miskei úti lakóközösség részére szervezett „lokális” fórumon került elő a környék...

Jubileumi alkotótábor kérdőjelekkel

Augusztus 13-án, vasárnap délelőtt nyílt meg a Városi Galériában a XXV. Kalocsai Képzőművész...

Két keréken az egyirányú utcában

Mint azt múlt heti számunkban megírtuk, a kalocsai Városi Baleset-megelőzési Bizottság hétről hétre...

Tizennégy szupergép a tanműhelyben

Június elején számolhattunk be arról, hogy a kalocsai Dózsa György középiskola komoly anyagi...

A NAV levelet küld a tartozásról, túlfizetésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt...

ОРЛЁНОК – tábor a Fekete-tenger mellett

Június 23. és július 13. között nekem és a Kalocsai Szent István Gimnázium néhány másik tanulójának:...

A hőségben megnégyszereződött a kórházba került betegek száma

Múlt héten csütörtök délután 17 órakor már harmadfokú volt a hőségriasztás, így amikor pokoli, kint...

Múltidéző tábor a múzeumban

A Viski Károly Múzeum idén egy új napközis táborral készült a nyári vakációra. A Múltidéző táborba...

Ezüst fokozatú kiváló fotóművész lett Bedi Gyula

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Táborozni vitték a roma gyerekeket

A Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az EMMI pályázatán nyerte el egy balatoni tábor teljes...

Angolul és németül varázsolhattak az ifjú mágusok

Kalocsán a Kids Club gyermekek számára idegen nyelv játékos oktatására szakosodott iskolát és annak...

Mozgássérült gyermekeket vittek táborozni

A Magyar Vöröskereszt Kalocsai Szervezete 15 fővel utazott Balatonfenyvesre július első felében,...

Kisinas tábor általános iskolásoknak

A Bajai Szakképzési Centrum két kalocsai középiskolája, a „Dózsa” és a...

A Bátrak Útján: tartalékos század alakul Kalocsán

Egy új önkéntes tartalékos formát alakít ki a Magyar Honvédség (MH), amely járási alapokon működő,...

A kétéltű

Engert Péter amerikai fesztiválokra próbálja bejuttatni az ezüstérmes paralimpikon, Suba Róbert...

Kötetbe foglalt érseki gondolatok

Az elmúlt hétfőn az Astriceum Érseki Múzeumban mutatta be a sajtó számára „Asztrik érsek...

Fekete Antal marad a Dózsa igazgatója

A pedagógus tavaly külsős és egyedüli pályázóként indult a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Túlterhelt a kórházi labor

Ebben a formában egyelőre csak elméleti szinten lehetséges, de valamelyest lehetne tehermentesíteni...

Lemondtak a pályázat megvalósításáról

A városi önkormányzat tavaly novemberben hozott határozatot arról, hogy elektromos töltőállomást...

Felelős állattartás (2.)

Az elmúlt hetekben megpróbáltuk körüljárni a címben megfogalmazott témát. Törekvésünk kiindulópontja...

A terítéken: szociális lakások, TDM, KFC, TOP és egy szétvert kamera

Bár kétségkívül a július eleji képviselő-testületi ülés legmarkánsabb napirendi pontja, ahogy azt...

Felelős állattartás

Lapunk 27. számában foglalkoztunk az állatmentés terén munkálkodók tapasztalataival (Gazdájának...

Szeptembertől már hivatalosan is sportiskolaként működnek

Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola. Ez lesz az új neve annak az iskolának, ahol közel...

Újabb nyertes pályázatok 600 milliós értékben

Hétfőn tartott városházi sajtótájékoztatón ismét örömteli bejelentések hangzottak el sikeres...

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat

Kalocsa Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához....

Aláírásgyűjtés indul szag-ügyben

Kerülgethetjük, szépíthetjük, körülírhatjuk, de bizony az a szag, ami időről időre, rossz széljárás...

A bútorok novemberben érkeznek

Újabb nagy, már majdnem véglegesnek tekinthető lépéssel lett közelebb a Kalocsai Szent Kereszt...

Bemutatták a Paks II. új arculatát

Paks II. Atomerőmű Zrt. néven működik tovább a két új blokk megvalósításért felelős projekttársaság....

Döntések és választások

Lassan öt éve, hogy megújult formában, új vezetéssel működik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Domján...

Megújulóban a Közétkeztetési Intézmény főzőbázisa

Mint emlékezetes, májusban döntött arról a kalocsai városvezetés, hogy pályázatot nyújt be a...

Több mint hatszáz csőtörés a tavalyi mérleg

A múlt héten volt egy rövid időszak, amikor teljes szélességében le kellett zárni a forgalom elől a...

A fa második élete

A fa csodálatos élőlény: hatalmas, gyönyörű, titokzatos. Árnyékot ad, búvóhelyet madárnak,...

Rendszeresen szondáztatnak Szeliden

A tömegrendezvények idején főleg szondáztató járőrökből, a többi időszakban traffipaxból lesz több a...

Dr. Bálint József: majd a lakosság megmondja, jól dolgoztam-e

A július eleji képviselő-testületi ülést követően több kérdés is felmerült, amelyek tisztázására...

Hol lesz a végleges helye a szobroknak?

Lapunkat többen megkeresték, és olvasói rovatunkban is pár hete helyt adtunk egy olyan témájú...

Polgárőr és családi nap Szeliden

A Szelidi-tó adott otthont az idei esztendőben a XVIII. Bács-Kiskun Megyei Polgárőr és Családi nap...

A „sosemvolt” kalocsai KLIK-irodáról

Mint arról lapunk hasábjain olvashatott, dr. Angeli Gabriella képviselő a testület június végi...

Eljött az összegzés és a visszavonulás ideje

Megvan az ideje a vetésnek és az aratásnak. Minután az utóbbi megtörténik, összegezni kell, majd...

A beteg mindenekelőtt, vallja „Az év orvosa”

Ha tehetné, 48 órára tágítana egy munkanapot, hogy mindenre ideje jusson, és ha tehetné, sokkal több...

Zenetábor

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület a városi önkormányzat támogatásával egyhetes zenei tábort...

Néprajzi konferencia a Viskiben

„Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény; Pillanatképek a mai...

Vállalkozói építményadó-emelés Kalocsán

Bár a tavaly ősszel belengetettnél mérsékeltebb, végső soron viszont mégiscsak megemelt vállalkozói...

Kiállítás öt évtized néptáncosairól

A kalocsai néptánc, zene és viselet hatalmas értéke és büszkesége városunknak. Ezt a kincset ma is...

„Megismerni egymást, egymás kultúráját, és örülni, nevetni, mulatni önfeledten”

Július 4-én, szerdán a lakosság által igen kedvelt, Szent István király úti menettánccal kezdődött a...

Nyár, avagy „alkalom szüli a tolvajt”

A nyári hónapok sokunk számára szabadabban telnek az év többi részénél. Ilyenkor kirándul, utazik...

Ne a csalóktól szerezzük be a téli tüzelőt

Országjáró szélhámosokat gyanít az elmúlt hetekben hozzájuk érkezett bejelentések alapján a Kalocsai...

Kalocsán miért, más városokban miért nem?

Az elmúlt heti testületi ülésen napirend előtti felszólalásában dr. Angeli Gabriella képviselő...

Mindennapi szépségeink képeken

Amit megszoktunk, azt szinte észre sem vesszük, olyan természetes, és elmegyünk a környezetünkben...

Autóbalesetben hunyt el a KKC kapusa

Megdöbbent, megrendült miértek sorakoznak egymás után. Ezekre a miértekre azonban soha nem fogunk...

Toporog a Fűszerpaprika gigaberuházása

Márciusban számolt be arról Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója, hogy a...

Dr. Göcsei Zsuzsanna vette át az „Év orvosa Díjat”

Idén június 30-án, pénteken a Kalocsai Főszékesegyházi Kórus közreműködésével tartották meg a...

Közösségi szolgálatosok a Logikusakk táborban

Évről évre benépesül nyaranta egy hétre Mácsaszálláson az egyik út menti tanya. Tizenöt éve tartja...

Egy különleges éjszaka a múzeumban

A réges-régi mondás szerint ott van a szívünk, ahol a kincsünk. Ez még napjaink rohanó világában is...

A TEIT és az atomerőmű: csendes csörték, zajos sikerek

Kalocsán, a június elején megrendezett „25 éves a TEIT” elnevezésű tudományos...

Ismerd meg, fogadd el, működj vele együtt!

Talán így lehetne a legrövidebben megfogalmazni annak az országos pályázatnak a lényegét, amelyet...

„Gazdájának társa akar lenni, ebben talál magára, ez a kutyalét lényege”

A gondolat Alice Hoffmann amerikai írónőtől származik. Lehet, nem mindenki ért vele egyet, nekem...

Kikanyarodott elé, összeütköztek

Július 3-án, hétfőn két autó ütközött Kalocsa és Bátya között, az 51-es úton. Az egyik sofőr és utas...

Rendészeti diákoknak szimuláltak balesetet

Sikerrel rá is ijesztettek a dózsás tanulókra a kalocsai rendőrök, mivel a helyszíni tudósítások...

Rangos díj a Pata Kft.-nek

A Pata József Gépipari Kft. tulajdonosai, Pata József és lánya, dr. Pata Ildikó a mai napon a cég...

A Paks II. interaktív kamionja ősszel folytatja útját

Egymásnak adták a kilincset Paks II. interaktív kamionjában a fesztiválozók, idén nyolc rendezvényen...

Januárban kezdődik a felvonulási terület kialakítása

Pakson egyeztetett stábjával Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Paks II. projekttel...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

Vizsgálják a Vajason történt olajszennyezést

Amint arról helyszíni szemle nyomán lapunk is beszámolt, a Sárköz és vízrendszerén, vagyis a...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás