Ilyen még nem volt a Városházán!

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

2017.08.07 10:36    |    V.I.  

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál simább, gördülékenyebb és nyugalmasabb döntéshozatali mechanizmust feltételez. Ehhez képest a feszült csendtől a heves vitán át a harsányan felszakadó kacajig mindenből kijutott szűk két óra alatt – haladjunk szépen, sorjában!

Angeli: lássunk minden pályázatot!

Napirend előtt kért szót dr. Angeli Gabriella, aki mondandóját „egy némely intézményvezetők” felé célozta, akik véleménye szerint rosszul tájékozottságból fakadóan túlzottan önállósítják magukat, és a város költségvetését érzékenyen érintő pályázatokat adogatnak be testületi hozzájárulás nélkül.

testuleti1_450
 

– Azokhoz, amik nem igényelnek önerőt, nem szoktak testületi hozzájárulást kérni, holott azok önkormányzati költségvetéseket érintenek. A megvalósítása során humán erőforrás szükségeltetik, az intézményi kapacitások viszont változhatnak. A dologi kiadások tekintetében egy évre szól a költségvetés, és nem lehetnek biztosak abban, hogy ezeket a következő években is ki tudják gazdálkodni. Az eszközbeszerzések nem tartalmazzák a beszerelések, beüzemelések tételeit. Ahhoz tehát, hogy a testület felelősen tudjon tervezni, szükség lenne arra, hogy a testület tudjon a beadványokról és jóváhagyja azokat. Nem a tárgyévben kifutó, de például az öt éves fenntartást igénylő pályázatokról tudnia kell a testületnek. Felelőtlenség és szakmai tájékozatlanság olyat engedélyezni egyes intézményvezetőknek, hogy a képviselők elé hozatal nélkül adhassanak be pályázatot – mondta a képviselőasszony, akinek felvetésére a polgármester megígérte, hogy erre körlevélben hívják fel a vezetők figyelmét a jövőben.

testuleti3_450
 


Simon: mit keresett ott és akkor a védőruhás ember?

Szintén napirend előtt hívta fel Simon Zoltán képviselőtársai figyelmét egy körülbelül két héttel korábbi városi jelenségre, amely állítása szerint hozzá is lakossági felkeresés útján ért el. Eszerint egy hétköznap délután 16-17 óra tájt a Kubikus parkban, aztán az Érsekkert felé a belvárosban „védőruhás emberek permetezték a füvet”. A képviselő arra kért választ az illetékesektől, hogy ki engedélyezte ezt, ki végezte az eljárást, és hivatalosan milyen jóváhagyással történt mindez, hiszen a parkban és a környékén lévő szülők és gyerekek „semmilyen védőruhát nem kaptak”, nem tudni, „minek voltak ők kitéve”, sorolta kérdéseit. Hozzátette, a sajtóból úgy tájékozódott, hogy az a vegyület, amivel a permetezés történt, káros a méhekre, valamint, hogy azzal a vegyülettel élő víztől 200 méteres távolságban lehet csak permetezni, hiszen az élővilágra káros lehet. Mivel, amiről beszél, körülbelül két méterre történt a Vajastól, kérdezte a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesülettől, hogy tudott-e erről és „mit szól majd ahhoz, ha halpusztulás történik”? Kérte, hogy az esetet vizsgálják ki, és írásban történjen tájékoztatás arról, hogy nem történt-e a lakosok és a gyerekek veszélyeztetése, beleértve a Vajas élővilágát is.

Boromisza Viktortól, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjétől tudhattuk meg, hogy a szóban forgó permetező azon illető lehetett, akivel rovar- és rágcsálóirtási feladatokra az önkormányzat szerződést kötött. E szerződés értelmében a tevékenység során csak olyan szerek használhatóak, amelyek az emberi szervezetre és a környezetre nem károsak, mindössze az adott kártevők gyérítésére szolgál. Az a vállalkozó körültekintésére van bízva, hogy ezt a feladatot mikor, milyen napszakban végzi el, erről a megállapodás nem határoz konkrétan – derült ki az osztályvezető reakciójából, amelyet Bálint József polgármester annyival egészített ki, hogy a feltett kérdésekre írásban fog részletes választ kapni Simon Zoltán.

testuleti4_450
 


A házi- és gyermekorvosi ügyeleti rendszer finanszírozása

A Kalocsa-Solt központi házi és gyermekorvosi ügyeletet szervező MORROW Medical Zrt. cég jelezte az önkormányzatok felé, hogy az orvosok csak úgy tudják ellátni a jelenleg is működő ügyeletet, ha arra többletforrást biztosít valamennyi érintett önkormányzat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEP) által erre biztosított forrás ugyanis kizárólag egy gyógyító ügyeletvállalását bírja anyagilag, ami azért aggályos, mert ha neki vidékre vagy házhoz kell mennie, az orvosi rendelőben nem tartózkodik, aki ellássa az ott jelentkező pácienseket. A kérés úgy szólt, hogy települési lélekszámmal arányosan 20 forint/fő/hó mértékben járuljon hozzá az önkormányzat visszamenőleg 2017 elejétől a rendszer fenntartásához, amelyet Kalocsa végül 10 forint/hó/fő mértékben fogadott el. Ezt azzal indokolta a polgármester, hogy a kórház számára különforrásként biztosítanak havi 160 ezer forintot a gyermekorvosi ügyelet támogatására, azért „nem fizetnének duplán”. Ezt a javaslatot, ami jelen formájában éves viszonylatban szűk kétmillió forint pluszkiadást jelent az önkormányzatnak, a testület egyhangúlag elfogadta.


SZMSZ elfogadása „sosem volt még ilyen jó”!

Ha valóban létezik „rutinszavazásért” kiáltó napirendi pont, akkor a „Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár SZMSZ elfogadása” cím minden bizonnyal ilyennek tűnt. Mekkora tévedés! A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, ami eredetileg néhány papírformát lekövető változás felvezetésén túl semmi izgalmasat nem takarna, akkor kezdett „átfordulni”, miután dr. Angeli Gabriella néhány pontosítást kért regisztrálni az Ökopontban folyó tevékenységre vonatkozóan (amely a KKKK égisze alá tartozik). Elmondta, hogy az iroda feladatköreibe tartozik a pályázatfigyelés, tanácsadás és lakossági segítségnyújtás az országosan meghirdetett, fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző projektek, valamint az energiahatékonysággal és a környezetvédelemmel foglalkozó pályázatok esetén. Emellett eladásokat kell szervezni az Ökopontban a fenntartható életmódot, az energiahatékonyságot, a vizeink védelmét, tudatos vásárlást, hulladékgazdálkodást, levegőszennyezést, környezetvédelmet, egészséges életmódot, megújuló energiákat körüljáró témákban. Mindennek célja a lakosság „zöld gondolkodásának és viselkedésének” fejlesztése – amelyet ismét pontokba szedve magába foglalt a képviselői hozzászólás.

testuleti5_450
 

Simon megköszönte az Angeli-féle korrekciót, megragadva az alkalmat, hogy rámutasson, „félreértések és elírások tömege van az anyagban”.

– Milyen alapossággal készül el egy anyag, ha így jön be döntésre a testület elé. Miről döntöttünk volna, ha Angeli képviselőtársam nem korrigál? Egy rakás rossz adatról és téves információról, ami több mint vicces! Emlékeim szerint egyébként „klímareferensi státusz” is előírás volt, tehát ilyen végzettségű munkatárs is kellene, hogy szerepeljen az Ökopontban – mondta Simon Zoltán, kérve, hogy ez utóbbinak nézzenek utána. Az intézmény „védelmében” dr. Bálint József az ülésen megjelent dr. Magóné Tóth Gyöngyi igazgatót szólította mikrofonhoz.

testuleti2_250– Volt az Ökopontnak munkatársa, aki megszerezte ezt a végzettséget, majd olyan döntés született, hogy őt az önkormányzat veszi át. Jelenleg tehát dr. Angeli Gabriella maradt az Ökopontnál, vagyis vagy elfogadjuk, hogy az önkormányzatnak van klímareferense, vagy dr. Angeli Gabriellát beíratjuk klímareferensi képzésre és akkor meglesz a végzettsége. Az SZMSZ módosítás a telephely-változások miatt lett benyújtva, magát az SZMSZ-tartalmát a képviselőnek ismernie kellett korábbról – hangzottak az intézményvezető szavai, majd az előkészítés védelmében dr. Kiss Csaba jegyző kért szólt. – Amit kapunk, abból főzünk. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy jogi értelemben minek kell benne lennie egy SZMSZ-ben. Azt, hogy a belső egyeztetések nem történtek meg, Simon képviselőt kérem, hogy ne tolja rá a hivatalra – így dr. Kiss Csaba, majd Magóné „beiskolázós” javaslatát egy félmondattal megtoldotta a polgármester is, mielőtt Szabó Balázsnak adott szót. Ő mindössze annyit kért (és ezen a ponton már érzékelhetően kezdte elveszíteni higgadtságát a testület több tagja), hogy az Ökopontnak ne egy gmail.com végződésű magánfiók legyen a hivatalos címe, hanem kapjon egy kalocsa.hu végződésű mail-címet, amit az SZMSZ-be vezethetnek.

– Ne legyen vita ezen az istenverte e-mail címmel, csinálunk egy kalocsa.hu-st, a jegyző megoldja – zárta rövidre a témát dr. Bálint József, majd elhangzott, hogy a kalocsa.okopont@kalocsa.hu [ékezetek nélkül – hívta fel a figyelmet Török Ferenc, fokozva a derült hangulatot a teremben] lesz a hivatalos e-mail cím. Hogy „kiskukaccal, vagy nagykukaccal”, dobta fel a polgármester, arról már nem nyitott vitát az eddigre már szinte minden komolyságát elveszítő tárgyaláson. A valóságba Bálint József „mindenkitől kérem, hogy őrizze meg a higgadtságát” felszólítás rántotta vissza úgy a döntéshozókat, mint a teremben megjelent érdeklődőket.

testuleti6_450
 


Inkubátorházat Kalocsára!

Míg korábban csak a szándékról nyilatkozott dr. Bálint József, a most született testületi döntés nyomán biztossá vált, hogy Kalocsa indul azon a TOP-pályázati kiíráson (Térség- és Településfejlesztési Operatív Program), amelyen 220 milliós, száz százalékos támogatási intenzitású beruházásként egy úgynevezett inkubátorházat építtetne a foktői úti laktanya területén. A több mint ezer négyzetméter alapterületű ingatlan kezdő cégeknek és vállalkozásoknak lenne „befogadója”, míg azok meg nem erősödnek annyira, hogy saját lábukra álljanak. Amennyiben tehát a TOP bírálóbizottsága befogadja és eredményesnek ítéli Kalocsa kérelmét, egy ilyen funkciót ellátó létesítménnyel is gazdagabb lehet a város – a pályázatbenyújtást ugyanis a testület egy emberként támogatta.


Egyebek: vízelvezetés, buszok és biciklisek

Az ülés elején jelezte Simon Zoltán, hogy három témában szeretne megszólalni az „egyebek” pont tárgyalásakor. Az egyik az ülést megelőző héten történt esőzések nyomán egyes városrészekben kialakult áldatlan állapotokra való figyelemfelhívás volt. A csapadékelvezetési rendszer felülvizsgálatának és rendszeres karbantartásának szükségessége kapcsán mutatott rá, hogy 3-4 hetente óriási zivatarok formájában hullik nagy mennyiségű eső a városra, amely kihozza a rendszer hiányosságait. Kérte, hogy a város illetékes szervei figyeljenek erre oda, hiszen amikor legutóbb ilyen történt, a Selyem utcában félméteres víz állt. Mint mondta, a nagy központi akna kitakarítása és a csövek átmosása egyaránt megtörtént, így remélhetőleg megoldódott ez a probléma, a város más pontjain viszont ennyi biztosan nem elegendő.

Felmerült az is, hogy kikerültek a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény és a Kossuth utca találkozásánál az Asztrik térre történő buszbehajtást tiltó táblák. Simon felvetette, hogy már a városba bevezető szakaszokon és a belváros több pontján is legyenek további irányítótáblák kihelyezve, hogy a buszsofőrök könnyebben elnavigáljanak a Csilás-parkban kialakított megállóba.

Harmadik témaként az Asztrik téren maradva hívta fel a figyelmet arra, hogy míg a Sportcsarnok felől autóval nem szabad már behajtani az egyirányúsított zónába, amit a lakók is üdvözölnek, kerékpárral engedélyezett szembemenni a fogalommal, amit igen balesetveszélyesnek minősített – kérte, hogy erre ugyancsak próbálják meg táblával figyelmeztetni az autóval közlekedőket.

Bálint a hozzászólás meghallgatását követően reagált valamennyi felvetésre. Mint mondta, összetett volt a vizes probléma, de a megoldás alfája és omegája vitathatatlanul a rendszerek megfelelő karbantartása, úgy az illetékes tulajdonosok, mint a lakók részéről.

A buszos felvetésre annyit mondott, „KRESZ-probléma, buszvezető-probléma”, ha behajt a tiltott zónába. Az is kiderült, hogy kérte a rendőrséget, hogy a hétvégén figyeljenek jobban a nagytemplom mögötti területre, ahol már több büntetést is kiszórtak. Hétköznapokon ezen feladatok ellátása a közterület felügyelők hatásköre, végezetül az egyirányú utcában forgalomnak szembe tekeréshez annyit tett hozzá, hogy a műszaki osztály megvizsgálja, lehet-e kerékpáros számára sávot felfesteni az aggályosnak ítélt szakaszon.

Zárszóként pedig emlékeztette a testületet, hogy a „Kalocsáért” kitüntetésekre május 31-ig várják a jelöltek listáját – kérte ennek szem előtt tartását.Kalocsai hírek

Az ész által vezérelt kéz

A kalocsai születésű Farkas Tibornak október 3-án kiállítása nyílt a Rátkai Klubban, Budapesten. A...

Nyertes pályázaton különböztek össze képviselőink

A kalocsai képviselő-testületi üléseiről született tudósításaink rendszeres olvasójaként bizonyára...

Élményfürdőt is építenének

Összességében csaknem 4,4 milliárd forintba kerülne annak az uszodának a megépítése, amely a...

III. Roma Kulturális Nap

A Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat október 6-án rendezte meg a már hagyományosnak számító Roma...

Egyre sikeresebb, egyre nyereségesebb az EMIKA

A kalocsai EMIKA Elektromechanikai Zrt. komolyan gondolja az „egyre jobban, egyre...

Bezárt a Hotel Kalocsa

Évtizedek vendéglátós tapasztalatával a háta mögött döntött úgy Orcsik Csaba, hogy visszaadja...

Erdei iskolában jártunk

Mindegyikünk életében a táborok, az iskolai kirándulások felejthetetlenül szép emlékekké válnak. A...

Vadveszély – kéretik komolyan venni!

A környékünkön lévő utak mentén hajlamosak vagyunk „láthatatlanak” nézni a vadveszélyt...

Értékes források nyíltak meg a könyvtárban

A Tomori Pál Városi Könyvtár egyhetes rendezvénysorozattal csatlakozott az Országos Könyvtári Napok...

CD-t adnak ki a fúvósok

Egy művészeti tendernek köszönhetően hangfelvételt készít munkájáról a Kalocsai Fúvószenekari...

Egymáshoz öregedtünk

A Kalocsai Szent István Gimnázium 1963-ban érettségizett diákjainak találkozója Hajóson a Judit...

Így indítaná be Kalocsát a Momentum

„Az ország problémáinak megoldását helyben kell elkezdeni, mert egy település az ott lakók...

Fókusz Takarék – Egyesítették erőiket a Bács-Kiskun megyei Takarékok

Jelentős átalakuláson megy keresztül a Takarékszövetkezeti szektor 2017. év végéig. Az eddigi 51...

Az Egészséggömbbe készpénzadományokat várnak

Egyre többen csatlakoznak a Kalocsai Szent Kereszt Tagkórház javára meghirdetett jótékonysági...

A passzív biztonság eszközei III.

A múlt heti számunkban ígértek szerint aktuális írásunkban folytatjuk mindazon biztonsági eszközök...

Látogatás Kirchheimbe

2017. szeptember 20-án reggel 6 órakor indultunk Németországba, kisbusszal. Testvértelepülésünkre,...

Kutatók éjszakája

A matematika szépséges, a kémia látványosan színes, a biológia megdöbbentő, a fizika pedig izgalmas...

Világutazó modell lenne

Szeptember végén a legfotogénebb férfimodell díját hozta el Bangkokból, ahol a Mister Teen...

Holt költők idézése

„Jó verssel találkozni jó” sorozat folytatásaként szeptember 29-én érdekes költői...

Dr. Tidir Alisza Vaszilijevna szülész-nőgyógyász is a döntősök között

A Richter Aranyanyu Díj az egyik legrangosabb hazai elismerés, amely az orvosnőket, pedagógusokat,...

Lemondott Angeli a jelöltségről

Először áprilisban röppent fel a hír Molnár Gyula kalocsai látogatásakor, hogy megvan az MSZP...

Ezerarcú Kína a Kamarateremben

Tamás Lászlóné tanár és Tamás László könyvtárigazgató szeptember 28-án, csütörtökön 17 órától...

Ideje, hogy biztonságosabb hely legyen a buszpályaudvar!

Szeptember 19-én demonstratív jelleggel vonult fel több hivatalos és civil, valamint szolgáltató...

Épületbontás és „határmezsgye” a Gödrök közében

Hosszasan tanakodott szeptember végi ülésén a kalocsai képviselő-testület, hogy mi történjen a...

A Városházáról jelentjük

Bár a kalocsai képviselő-testület augusztus 30-i ülésének fontosabb és jelentősebb érdeklődésre...

Arany Ősz nemzetközi festőtábor Beliscén

Gyönyörű őszi napsütésben érkeztünk meg a horvátországi Beliscére szeptember 16-án. Kalocsáról...

Négy baleset is történt múlt héten

Szeptember 21-én 12 óra 20 perc körül Solt belterületén, a Kecskeméti út és a Toldi utca...

Autómentes Nap a városban

Kalocsa városa már évek óta lelkesen csatlakozik az országos Autómentes Nap kezdeményezéséhez. A...

Kevesebb bűncselekmény, temérdek elfogott bűnöző

Az éves rutin szerint a Kalocsai Rendőrkapitányság első embere, Mayer József rendőr ezredes és...

A passzív biztonság eszközei II.

A múlt heti számunkban ígértek szerint aktuális írásunkban folytatjuk mindazon biztonsági eszközök...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Idén is folytatódik az antológia

A szerkesztők kiadják a Kalocsai szó és kép sorozat ötödik részét is, benne kalocsai, vagy...

Új és megújult utak a Duna bal partján

Szeptember 6-án, a már 47 települést összefogó Társadalmi Tanács ülésén Becskeházi Attila...

„Volt egyszer egy népművelés…”

A városi könyvtár „Tudásklub” című ismeretterjesztő előadássorozatának XXVII. részében a...

Az érsekség és a városvezetés válaszolt kérdéseinkre

Pontosabban válaszolt volna, ha lettek volna. Egy-két vélemény-szerű hozzászólás, illetve kritika...

Tudományos tanácskozás a Városházán

A Paprikafesztivál idei jeles eseménye volt, mondhatni méltó nyitánya az a tudományos tanácskozás...

Fejlesztési hullámról számolt be a polgármester

Kalocsa folyamatban lévő beruházásairól és várható projektjeiről múlt héten szerdán tartott...

Bedi Gyula a városi könyvtár sorozatában

Szeptember 14-én Bedi Gyula volt a városi könyvtár „Kalocsai Alkotók Köre” című...

Aszályos nyár, gyengébb termésátlagok

Nem kedvezett az idei aszályos nyár a mezőgazdaságnak. A nyári növényeket már betakarították, az...

Tanulmányterv az uszoda teljes rekonstrukciójára

Idén éppen harminc éves az uszodánk. Egyelőre nincs gond vele, de már a véges élettartam lebegett a...

„Élet és halál peremén” a Viski Károly Múzeumban

Szeptember 15-én, péntek 16 órától „Élet és halál peremén” – Ásatások a középkori...

A Kézműves Udvar is megnyílt a fesztiválra

A Kunszt József utca 4. szám alatti Fazekas Alkotóházban a Kézműves Udvar is várta szeptember 16-án...

Évről évre nagyobb méreteket ölt a rendezvény

Városunk nagyrendezvényei között kiemelt jelentőséggel bír a paprikatermesztéshez kapcsolódó...

Botka László Kalocsán kampányolt

A szocialista miniszterelnökjelölt pártja helyi országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be, miután...

Nézőpont kérdése…

Kalocsán, a Kossuth Lajos utcán van a járdának egy kurta szakasza a lottózót, patikát és még pár...

Több mint 80 kerékpárt regisztráltak a rendőrök

A Kalocsai Rendőrkapitányság a „Házhoz Megyünk” program keretében BikeSafe...

Oklevéllel mondott köszönetet a kórházigazgató

Dr. Mócza György, a kalocsai Szent Kereszt Tagkórház főigazgató-helyettese szűk körű médiaeseményen...

Száz kalocsai tisztelgett dr. Márkusnak

A XVIII. Kalocsai Paprikafesztivál nyitónapján, múlt pénteken leplezték le a dr. Márkus Ferenc utca...

Új gondolatok, új képek

A XXVIII. Kalocsai Paprikafesztivál programjai között jelent meg a Dunatáj Fotókör fenti című...

A passzív biztonság eszközei I.

A bizottság tagja, a Kalocsai Rendőrkapitány Közlekedés-biztonsági Osztálya rendőrének...

Jövő év közepére megduplázzák a létszámot

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Anda Pesent Kft. azon az úton, melyen 1995-ben elindult. Családi...

Kőrösi Tamás kiállítása Kiskőrösön

Kiskőrösön a szlovák napok forgatagában – évről évre visszatérő programként – láthattuk...

Mozgalmas hétvége elé néz Kalocsa!

Izgalmas eseményekkel kecsegtet az előttünk álló napokban az immáron huszonnyolcadik alakommal...

Sérült és egészséges emberek találkozója

Idén már hetedik alkalommal rendezte meg a Szociális Központ Kalocsa Értelmi Fogyatékosok Napközi...

Iskolakezdés II: autóval az átlagosnál figyelmesebben!

Míg a múlt heti írásában Rideg Gábor, a Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedés-rendészeti Osztályának...

Indulnak a könyvtár társalgói

Ősztől újra felpezsdül az élet a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár (Szt. István kir. 2-4. II....

Bírság lehet a türelmetlenkedésből

A kalocsai kapitányság nem aprózza el: járőrökkel és a polgárőrség bevonásával ellenőrzi az...

Kemény kérdések a roma lakossági fórumon

Nem először – és feltehetőleg nem is utoljára – hívott össze lakossági fórumot a...

Ellenzékből sikerre vitték a lehetetlent

Suhajda Krisztián, Bács-Kiskun megye 03-as választókerületének jobbikos országgyűlési...

Kalocsának hinnie kell önmaga felemelkedésében!

Különleges formájában igyekezett a Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület tagjait és a...

Épületeladásnak indult, „laktanyás” vita lett

Eredetileg a könyvtár által korábban használt Kossuth utcai épület eladásának pályázatkiírását...

TeSzedd: a sportolók a legaktívabbak

A kalocsai ÖkoPont a tavalyi siker után újra megszervezi a TeSzedd akciót. A kezdeményezés keretében...

Idén 18 ezren keresték fel a mobil kiállítást

A Paks II. interaktív tájékoztató kamionja 2009 óta járja az ország különböző településeit,...

Segítenek, hogy ne legyen bírság

Kötelezően kell új, városképet védő rendeletet alkotnia Kalocsa Város Önkormányzatának, október...

Kálvin útján – avagy a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjai Erdélyben

Erdélyben, az idén XIV. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mezőbergenyei alkotótábor. Ezen az...

Különdíjat ért „A pihenő”

A Bonyhádon meghirdetett „Tarka”, országos fotópályázatra 41 alkotó 341 db képpel...

Családi program volt a Csajdakertben

Több alkalommal látogatta meg az elmúlt hetekben a Csajdakertet civil kezdeményezésre néhány lelkes...

Heidegger dédunokája Kalocsán

Nils Montrelay néhány napra Kalocsára látogatott, mielőtt megkezdte volna augusztus végével induló...

Iskolakezdés: a szeptember első napjai a legveszélyesebbek

A gyermekek számára szeptemberrel véget ért a gondtalan nyár és elkezdődik az iskola, az óvoda. Az...

Moldova György könyvének bemutatója Kalocsán

Ez év januárjában adtunk hírt arról, hogy a kényes témák feldolgozásáról ismert Moldova György a...

Ötvenéves érettségi találkozó

Izgatottan gyülekeztek az alma mater előtt – melynek nevében az eltelt évtizedek alatt csak...

Hamarosan kezdődik az új színházi évad!

A 2017-2018-as színházi évad előadásairól a szervező Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár...

Nem önkormányzati vagyon és önkormányzati pénz?

Miután augusztus 30-i ülésén a kalocsai képviselők döntöttek a Menza Kft. megszüntetéséről,...

Kitüntették a tízezer műtétes orvost

Dr. Halasy Kálmán beszéde meglepetés volt az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett díjátadón,...

„Összefogva, egymást támogatva tegyük a dolgunkat”

A mohácsi csata évfordulóján, a néhai kalocsai érsek és hadvezér, Tomori Pál belvárosi szobránál...

Kimondták: megszüntetik a Menza Kft.-t

A múlt szerdai kalocsai képviselő-testületi ülésnek az előzetesen kiküldött, tárgyalandó napirendi...

Rém jót futottak

Amikor szembetalálkoztam a Kossuth Lajos utcai futó-kerékpározó csapattal, majdnem leestem a...

Nincs több haltelepítés

A 2017-es esztendő utolsó haltelepítésével is végzett a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület, amely...

Egy újabb állomás, CD lemezre írva

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület – a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény...

Dr. Márkus Ferenc utca lesz

A kalocsai önkormányzat a néhai paprikakutatóról szeretné elnevezni a malomépület mellett, a...

Egy óra alatt elfogták a gyógyszertolvajt

A Kalocsai Rendőrkapitányság 2017. augusztus 28-án 16 óra 10 perckor lopás vétség elkövetésének...

Ingyenes felnőttoktatás a Dózsában

Tavaly siker volt, így idén ősszel újra indítja ingyenes képzését a Dózsa Kalocsán. Ez...

Szép, egységes úthálózat épül a temetőben

Sajnos a Béke utcai kalocsai köztemető a város egyik gyalogosan, biciklivel és még autóval is sokat...

Nemzetközi győzelem egy pici lány nagy kacajával

A Magyar Fotóművész Világszövetség minden évben kiír egy pályázatot magyar ajkú fotósai számára. Így...

Kalocsai a kivitelező cég

Múlt héten a munkaterület átadásával megkezdődött a Bem apó utcai tagóvoda energetikai...

Kerékpárral a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél és a sétálóutcában

Heti írásában Rideg Gábor, a bizottság tagja és a Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedés-rendészeti...

Egyszerű, gyors és pontos látásvizsgálat a Vicai Optikában az új Hoya EyeGenius rendszerével

A Vicai Optika mindig is az innováció éllovasa volt, attól a szándéktól vezérelve, hogy ügyfeleinek...

Újra együtt volt a régi csapat!

Az éves terveknek megfelelően, augusztus 26-án újra találkozott a 24. hke. BKE tagsága. 1950-ben...

Istvános kenutábor a Tisza-tónál

Az idei nyáron is lehetőségünk adódott 19 fős létszámmal részt venni a Kalocsai Szent István...

Bokrétásaink Montenegróban

Augusztus elején Montenegróban járt egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági néptáncfesztiválon egyedüli...

Megyei kitüntetést kaptak

Az államalapítás ünnepe előtti utolsó olyan hétköznappal élve, amikor meg tudta tartani,...

Font cáfolta, hogy „Kalocsa háttérbe lenne szorítva”

Múlt kedden, kalocsai irodájában tartott két főbb témában tartalmas sajtótájékoztatót Font Sándor,...

Az életmentő passzív biztonsági eszközök

A járművekben alapvetően kétféle biztonsági rendszer védi a test épségünket, ezek az aktív és a...

Reggeltől estig futott

Török Tibor – sokan így ismerik: Töce – a Kalocsai Sárközt a tavalyi év minden egyes...

Kalocsa városért tett munkájukért tizenegyen kaptak elismerést

Augusztus 20-án a Városháza dísztermében tizenegy, a város fejlődésében kiemelkedő szerepet vállalt...

Háromszor tört be ugyanoda a kalocsai nő

A Kalocsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2017. augusztus 15-én 9 óra 20 perckor lopás vétség...

Egy 87 éves férfit raboltak ki

A kalocsai rendőrök 43 percen belül beazonosították és elfogták a gyanúsítottakat.

Ünnepi rendezvények

A IX. Szent István Napok című rendezvénysorozat keretében három napig tartó ünnepi...

„Következetes az óvodafejlesztési koncepció”

A múlt hétfői, rendkívüli képviselő-testületi ülésen, majd egy nappal később Font Sándor...

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház...

Három hegedűst hallhatnak!

Mármint akkor, ha 25-én, pénteken, este 6 órakor leballagnak a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubba. A...

Németh József: igyekszünk megbecsülni a paprikát, de…!

„A magyar háziasszony nem cseréli a magyar paprikát spanyolra”, olvasható egy 2012-ben...

Csaknem százan zongoráztak!

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hagyományos őszi seregszemléjén, a...

Felhőben az e-recept

Ebben a hónapban már kötelezően be kellett lépniük a háziorvosoknak és a gyógyszertáraknak is az...

Kihívták a tűzoltókat, kiürítették a kórtermet

A kórházi dolgozók, a katasztrófavédelem erői, illetve helyi középiskolások közös tűzvédelmi...

Kalocsa és a magyar szent korona

1. Koronázó kalocsai érsekek A korona használatának szokása Kr. e. I. évezredbe nyúlik vissza....

Nem adott elsőbbséget – elütötte a biciklist

Múlt héten szerdán 15 óra 50 perckor egy 65 éves homokmégyi lakos egy Mitsubishi Colttal haladt...

Fütyülős riasztó helyett óvatos vezetés

Augusztus közepén járva aktuálissá vált, tekintve, hogy Kalocsa térségében több, fokozottan...

Szőlőhegyi tábor

Az Origo Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében idén is egyhetes napközis tábort szerveztek...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás