Eseménydús volt képviselőink ülése

Ingatlaneladáson és utcafelújításon folyt a vita

2016.06.09 09:23    |    V.I.  

A kalocsai képviselő-testület tizenegy napirendi pontot tárgyaló múlt csütörtöki ülése ismét több órásra nyúlt. Számos napirendi pontban volt disszonáns a grémium egyes képviselőinek az álláspontja, míg születtek viszonylag gyors határozatok is – ez utóbbi volt a ritkább. A háromórás tanácskozás főbb pontjait foglaljuk össze írásunkban.

„Megnyirbált” támogatás és a „Kalocsavagyon”

Az első napirendi pont tárgyalása kapásból vitte az ülés első óráját. Ezen előterjesztés foglalta magába ugyanis a város száz százalékos önkormányzati tulajdonú cégeinek (káefték) éves beszámolójának elfogadását. Látva az anyag terjedelmét, dr. Bálint József polgármester javasolta, hogy külön-külön tárgyalja ki a testület az egyes társaságok anyagát, amit jóvá is hagytak. A folytatásban azon cégek anyagáról olvashat, amelyek több felvetést, esetleg vitát generáltak az ülésen.

Először a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. került terítékre. Bár Loibl László ügyvezető szóban nem kívánta kiegészíteni a beszámolóról készült írásos anyagot, a hozzá intézett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a cég 2012-es megalakulásának évében 1 millió 314 ezer nyereséggel zárt, amely a következő évben 328 ezerre redukálódott, a 2014-es esztendőben pedig 69 millió forint veszteségbe fordult át. A vezető elmondása szerint a 2014-es év volt az, amikor az intézmények üzemeltetése (pl. iskoláké) átkerült a társasághoz, azok minden költségével együtt. Mint kiderült, a veszteséget mostanra sikerült mínusz 2,6 millió forintra letornázni, ami „nem létező veszteség”, hiszen a Kalocsa Szíve Program munkálataira (amely elkülönített bankszámlán működik) a cég a saját számláról fizette ki az említett összeget a korrekcióra szoruló munkákért – ez tehát „házon belül”, csak „másik pénztárcában” maradt. Dr. Filvig Géza felvetésére válaszként hangzott el, hogy a testület által korábban elfogadott üzleti tervhez képest előbb 32, majd 8 millió forinttal lefaragott önkormányzati támogatásból működik jelenleg a cég.

Kalocsa Menza Kft.: jó az irány?

A soron következő cég a Kalocsa Menza Kft. volt, amelynek ügyvezetője, Kapitány Lászlóné előbb kérdésre válaszolt, majd rögtönzött áttekintőt tartott a cég beszámolójában foglaltakról. Ebből kiderült, hogy millió nehézséggel kényszerült szembenézni a 2015-ös évben, kezdve a kórházi főzőkonyha beköltöztetésével a „Dózsa konyhára”. Szükség lenne plusz egy ételszállító autóra, hogy a meglévő kettő mellett hadra foghassák az iskolák, óvodák, szociális otthonok és a kórház számára ebéd kiszállításához. Kapitány Lászlóné ügyvezető azt is elmondta, hogy a növekvő személyi állomány költségvonzatait részmunkaidős és négy, illetve hat órában foglalkoztatott alkalmazottak felvételével igyekeznek leredukálni, és az előttük álló nyári időszakban is lesznek, akiknek a szerződését a „csökkentett üzemmódú működés” idejére nem hosszabbítják meg.

A polgármester annyit fűzött az anyaghoz, hogy az előző évhez képest 2015-ben produkált adósságállomány csökkentésének ténye előremutató és jó tendenciával kecsegtet, azonban „a kft. problémája ezzel még nincs megoldva”. Ezt megerősítette Kapitányné kiegészítése is, hiszen, a 2015-ös évben (ez volt a szigorított közétkeztetési törvényben foglalt előírások életbe lépését jegyző esztendő) érzékelhetően csökkent a náluk étkezést igénylők száma (adagszám), és hasonló dilemmával kényszerültek szembesülni a szociális otthonokból is. Utóbbinál látszik, hogy sikerült jó irányba mozdulni, ugyanis a 2016-os adatok már ezt tükrözik, de az óvodai-iskolai étkezés keményebb dió lesz. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kintlevőségeik folyamatos csökkentésével sikerült a beszállítók bizalmát visszaszerezni, bár van még mit kifizetni nekik.

A „hogyan továbbról tárgyalni kell”, hiszen a cég dolgozóinak erőtartalékai is végesek és “rendkívül elavult technológiával dolgoznak”, arról nem is beszélve, hogy nem tudni, milyen hatással lesz a cégre, ha életbe lép azon kormánytörekvés, miszerint ingyenes lesz az iskolai étkezés. Dr. Angeli Gabriella képviselő a felügyelőbizottság nevében adminisztrációs hiányokra hívta fel a figyelmet, valamint kilátásba helyezett újabb feltőkésítést. Ugyancsak nemtetszésének adott hangot dr. Filvig Géza képviselő, aki a cég anyagi helyzetére vonatkozóan szorgalmazta annak átvizsgálását. A polgármester válaszként megjegyezte, hogy „nincs az az ember, aki akkora hiányt, amit az előző kft.-vezetés halmozott fel, le tudott volna dolgozni” ennyi idő alatt. Emlékezetett, hogy anno felmerült „kényelmes” megoldásként a cég bedöntése és intézményi formában tovább működtetése, ez esetben viszont a beszállítók minden tartozás rendezésétől elestek volna, ezért választották a „döcögősebb” utat.

Városfejlesztési Kft.: lassan vége a végelszámolásnak

A végelszámolás alatt álló önkormányzati céggel kapcsolatban a Globál-Infó Bt. képviseletében megjelent Tóth Ágnes választolt a főképp dr. Angeli Gabriella által megfogalmazott kérdésekre. Ebből kiderült, hogy a cégnek jelenleg nincsen tartozása a NAV felé, minimális és rendezhető a kintlevősége és követelése sincsen, az iparűzési adó befizetését tekintve van elmaradása. Végezetül elhangzott az is, hogy „rövidesen lezárul a végelszámolás, és beadják a mérleget a NAV-nak”, innentől várhatóan gyorsan zöld utat kap a cég megszüntetése.

Épülhet a Paksi közi garázssor

Kalocsai Néplap

Határoztak arról is, hogy zöld jelzést adnak egy helyi vállalkozónak, aki megvenné a Paksi köz határában lévő telkeket, amelyre egy éven belül 20 darab vasbetonfalas, fél nyeregtetős garázst építene. Felmerült Simon Zoltán képviselő részéről, hogy a beruházást akár az önkormányzat is megvalósíthatná és profitálhatna azok bérbe- vagy eladásából. Hozzátette, hogy csak akkor tudja támogatni az előterjesztést, ha a pályázó a megközelíthetőséget biztosító út és közvilágítás kiépítéséről is gondoskodik, amely további 30 milliós tételt jelentene a kft. számára.

Ehhez kapcsolódó bizottsági módosító indítványt terjesztett be dr. Angeli Gabriella, kérve, hogy a telekvásárlás engedélyezését ezen kitétel meghatározásával fogadja el a testület. Hasonlóképp nyilatkozott Lakatos János és Katus Attila képviselő is. A testület befogadta a módosító indítványt – ezen vállalással kaphatja meg tehát a majdani beruházási területet a vállalkozó.

Ingatlaneladás I.: újabb egyórás pro és kontra

Az ülés újabb tartalmas, tételenként tárgyalt napirendje néhány önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése volt. Elsőként a Csokonai utca 13. szám alatti házról, majd a harkányi és egy szelidi üdülőről beszéltek. Elöljáróban annyi hangzott el, hogy valamennyi ingatlan fenntartása többe kerül, mint amennyit profitálhat azokból a város. Dr. Bálint József elmondása szerint nincsen eladási kényszer, viszont a költségvetésbe előzetesen 90 milliós nagyságrendű ingatlanértékesítést tervezett be a városvezetés – amelyet korábban elfogadott a grémium.

Kalocsai Néplap

A Csokonai utcai épület problémája – az elmondottak szerint –, hogy piaci bérleményként túl magas lenne az érte kért összeg, és nem valószínű, hogy fizetne érte egy leendő bérlő ennyit, szociális bérlakásként viszont családi házat nem szabad kiadni, így maradt az értékesítési alternatíva. Az indoklás, hogy jelenleg olyan fizikai állapotban van a ház, hogy még reális összeg kérhető érte. Az is kiderült, hogy korábban ez kórházi szolgálati lakás volt, az intézmény azonban jelezte, hogy nem kíván élni a jövőben ezzel a lehetőséggel. Annál is égetőbb kezdeni vele valamit, hiszen március óta lakatlanul áll, így állapota tovább romolhat – figyelmeztetett Loibl László, hozzátéve, hogy már van rá érdeklődő. Egy fiatal orvos-házaspár ugyanis felkereste őt, mondván, hazaköltözésük esetén munkát ígértek nekik a kórházban és szeretnék megvenni az ingatlant, amelyet piaci alapon nem érné meg bérbe adni, annál ugyanis jobbak a ház adottságai.

„Meg sem próbáltuk piaci alapon bérbe adni az ingatlant” – hangzott dr. Filvig Géza ellenvetése, bírálva az önkormányzat ingatlanértékesítési politikáját, megjegyezvén, hogy a Damjanich utcában egy rossz állapotú épületet megvett a városvezetés kenutárolásra, jelenleg pedig egy lakható épületet akar eladni. A polgármester emlékeztetett, hogy a Damjanich utcai ingatlannal fejlesztési tervei vannak a városnak.

Német delegáció, füvön parkolás, vízi turizmus

Az „Egyebek” tárgyalása dr. Angeli Gabriella számvetésével kezdődött, aki tételesen kifejtette, hogy a Kirchheim Unter Teckből nemrég Kalocsára érkezett delegáció fogadására szánt 3 milliós keretből 2 millió 553 ezer bruttó forintot költött. A polgármester megköszönte a „svábos gazdálkodást”, amelyre egy korábbi testületi ülésen a költséghatékonyság jegyében dr. Filvig Géza kérte a program összeállításáért, levezetéséért és elszámolásáért felelős képviselőt.

A folytatásban ő kapott szót, felemelve szavát a Bátyai úti füves területen eladó autókkal parkolók ellen, akik – talán tudtukon kívül is – szabálysértést követnek el ezzel. A KRESZ-kihágás mellett ezzel a terület karbantartását is nehezítik – érvelt a képviselő és kérte az illetékeseket, hogy történjen lépés ez ügyben. Lapzártánkig Filvig a közösségi oldalán köszönte meg dr. Kiss Csaba jegyzőnek és mindenkinek, aki hozzájárult a felhívás sikeréhez, hogy szombatra már el is tűntek a korábban ott árult autók a fűről (képünkön). A felvetéshez csatlakozó Angeli képviselő kezdeményezésére vélhetően a zöld területeken parkolás dolgának tisztázását illetően lesznek még fejlemények.

Kalocsai Néplap

Végezetül a sok pro és kontra után egy igazi, „fellélegzős” hírt osztott meg Bálint József és Bolvári Ferdinánd a testülettel, mivel az Országos Kajak-kenu Szövetség képviselői nem sokkal korábban ismét Kalocsán jártak, megerősítve szándékukat, hogy a városhoz tartozó meszesi területen a Dunába torkolló csatorna környékén a hazai vízi turizmus fejlesztése jegyében egy minősített kenutúra kikötő- és megállóhelyet szeretnének kialakítani.

Elhangzott, hogy az egyébként országos volumenű projektben 30, 50, vagy 70 milliós támogatásra számíthat városunk és Kalocsát már most kiemelt helyen jegyzik, hiszen itt kész stratégiával találkoztak, szemben a többi önkormányzattal, akik „most törik a fejüket azon, hogy miképp kapcsolódjanak be a programba”, idéztük Bolvári képviselőt, hozzátéve, hogy pozitív döntések esetén a tényleges dunai beruházás januárban kezdődne el.

A Lakatos János és a dr. Angeli Gabriella vezette bizottság sem támogatta az értékesítési elképzelést, nem így a Pénzügyi Bizottság, amely engedélyezné azt. „Ha bérbe adjuk, ahhoz is fel kell újítani”, tette hozzá a polgármester, ami szintén nem lesz olcsó. Végül a testület hat igen, öt nem és egy tartózkodás ellenében nem járult hozzá az eladáshoz, viszont azt meghatározták, hogy az ügyvezető készítse elő a piaci alapon történő bérbeadásra vonatkozó későbbi előterjesztést. Filvig Géza segítő jobbot nyújtott a Kalocsavagyon Kft.-nek, mondván, szakmájából fakadóan gyakran találkozik bérbeszámítással csökkentett bérleti díjjal, ami azt jelenti, hogy az elvégzett beruházások fejében kevesebb bérleti díjat fizet a majdani bérlő. Válaszul Loibl elejtette, hogy ezen eljárást illetően vannak rossz tapasztalatai az önkormányzatnak, de „élek a lehetőséggel” kijelentéssel reagált Filvig ajánlatára.


Kalocsai hírek

Állandó helyet keresnek az egyesületnek

Koronavírus kapitány hadaival szemben a honvédségi munkában edzett, egykori katonák sem tehetnek...

Megjelent a koronavírus a kalocsai szociális otthonban

Tisztelt Kalocsaiak! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. szeptember 9-én kihirdetett látogatási...

Tóth Emese: A Legyen a zene mindenkié program sikere minden képzeletünket felülmúlta

Az előző éveket tekintve viszonylag kevés kulturális és zenei program kötődik a pandémiával sújtott...

Hét közben nem változnak a rendelési idők

A fogorvosok ötéves szerződés alapján végzik a fogorvosi ellátást városunkban, mely szerződések a...

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás