A kalocsai képviselők legutóbbi üléséről dióhéjban

Intézményvezetőt választottak, ügyvezetőt keresnek, pályázni készülnek

2017.03.30 10:36    |    V.I.  

Bár a grémium múlt szerdai ülésének nagyobb vitát, érvütköztetést, vagy hosszasabb tárgyalást igényelő napirendi pontjait külön-külön írásokban is tárgyaljuk, voltak még izgalmas pillanatai a tanácskozásnak. Az ülés ismét több órás volt, ami nem is csoda, tekintve, hogy több mint húsz napirendet vettek górcső alá döntéshozóink. Ekkor még nem beszéltünk egy napirend előtti felszólalásról, ami máris méretes hullámokat generált az állóvízben, míg az ülést rövid, de velős polgármesteri tájékoztató és több képviselő kritikus észrevétele zárta.

Ez történik majd újra és újra…

A napirendek előtt Simon Zoltán kért szót. Korábbi ülésen tett ígéretéhez tartva magát ismét kérdőre vonta dr. Bálint József polgármestert, mondván, hetvenedik napja várja a válaszokat arra, hogy Loibl László a polgármesternek írt korábbi nyílt levelében olyan dolgokat fogalmazott-e meg, amelyek hamisak, vagy Bálint valóban túllépte a polgármester hatáskörét, bizonyos teljesítéseket elvárva a Vagyonhasznosítási Kft. éléről e levélben lemondott menedzsertől. Felidézte, hogy legutóbb azt a választ kapta a polgármestertől, hogy megegyeztek Loibllal. „Miben egyeztek meg?”, tette fel a kérdést Simon. „Nincs abban igaza, hogy ez magánügy, mert ez közügy. Egy felelősségteljesen dolgozó polgármester nem mondhatja ki, hogy a város közvéleményének a véleménye nem érdekli”, folytatta a képviselő, utalva Bálint egy korábbi kijelentésétre, miszerint a kérdéseire folyamatosan az lesz a válasza, hogy „nem válaszol”. Simon az ismételt válasz nélkül hagyást azzal konstatálta, hogy a következő ülés elején ismét megismétli kérdéseit.


Kiss-Ilka Anikó a Közétkeztetési Intézmény vezetője

kissilka_200Zárt ajtók mögötti, személyi ügyeket érintő kérdések tárgyalásával indult a standard napirendi pontok átvételének a sora. Az ülés ismételt megnyitásakor dr. Bálint József bejelentette, hogy az idén megalakult, gyermekétkeztetés biztosítására létrejött Kalocsai Közétkeztetési Intézmény élére Kiss-Ilka Anikót, a Kalocsa Menza Kft. korábbi munkatársát választották meg öt évre. A szakembernek tehát az ellátandó terület nem ismeretlen, munkájához a közösségi oldalán később sok sikert is kívánt Kalocsa első embere. Az ülésen elrendelt első szünetben villáminterjút is készítettünk az igazgatóval, aki elmondta, hogy, bár nem volt nehézségektől mentes, zökkenők nélkül létre tudták hozni az új intézményt, 35 fős dolgozói állománnyal. Mára a Jókai konyha telephelyén várakoznak a frissen beszerzett új főzőüstök, valamint egy, szintén újonnan beszerzett gépjárművet már hadra is fogtak. Kiss-Ilka Anikóval nagyobb lélegzetű interjú is megjelenik rövidesen, amelyből közelebbről megismerheti az intézményvezetőt.


Egy megismerésre váró Értéktár

romsics_200Szintén napirendre tűzték a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság tavalyi, második féléves munkájának a beszámolóját, illetve annak elfogadását. Az ülésre két nappal egyébként a Városi Galériában az értéktár jegyzékén lévő tételekből nyílt fotókiállítás, amelyet március közepéig ingyenesen felkereshet a galéria nyitva tartási idejében. A Kulturális Bizottság elnökének, Bolvári Ferdinándnak a kérdéseire válaszolva lépett az említett szerv elnöke a mikrofon mögé. Romsics Imrétől megtudtuk, hogy ez a jegyzék civilek és bárki által bővíthető, aki a kalocsa.hu oldalról letölti és kitöltve leadja a polgármesternek a szükséges formanyomtatványt. Emlékeztetett, hogy ez a rutin, hiába létezik a bizottság három éve, még mindig nincs a köztudatban és nem is működik, tekintve, hogy törvényi szabályozás nyomán született a bizottság. Egy törvény pedig hiába mondja ki, hogy egy rendszernek alulról építkezőnek kell lennie, ha azt az alkotóelemei (akik javaslatot tehetnének) nem érzik a magukénak. A köztudatba hozatalt és az értéktár iránti érdeklődést serkentve egy fotópályázatot hirdettek tavaly, amelyre egyetlen kalocsai nevező sem jelentkezett. Volt Miskéről, Bajáról és Budapestről, aki fotót küldött be – s ezzel el is nyerte az első, második és harmadik helyezettnek járó pénzjutalmat. Látva tehát a felrázásra szoruló figyelmet, pontosabban annak hiányát az értéktár körül, az idénre egy akciótervet fogalmazott meg Romsics, amelynek lényege, hogy intenzív kommunikációs stratégiával bemutatják a már listán lévő tételeket a nagyközönség számára – támaszkodva ebben a helyi média, úgy a Koronafm100 rádió, mint a Kalocsa TV, és nem mellesleg lapunk közreműködésére. Bár másik napirendben fogadta el a testület, de ehhez a témához kapcsolódik, hogy zárt ülésen született határozat arról is, hogy a bizottságot egy taggal bővítik, Mácsainé Iván Éva személyében, aki jelenleg a Viski Károly Múzeum munkatársa és többek között a Schöffer Gyűjteményben folyó élet szervezése tartozik teendői közé.


Múzeumi telephely lesz a zsinagóga

Módosította a testület a Viski Károly Múzeum alapító okiratát is. Erre azért volt szükség, mert meg kellett teremteni a „papírforma” szerinti feltételeket is ahhoz, hogy a zsinagóga telephelyként az intézmény égisze és fennhatósága alá kerüljön. Mint emlékezetes, arról a szerdait megelőző ülésen született határozat, hogy a majdani állandó Vinczellér-kiállításnak, amely a zsinagóga földszinti helyiségébe fog kerülni, a múzeum lesz a felelőse. Az is elhangzott, hogy időközben adódott egy száz százalékos támogatási intenzitású pályázati lehetőség, amely fedezetet nyújtana az épület szükséges belső tereinek az átalakításához. Dr. Angeli Gabriella hozzászólásából derült ki, hogy az ezen elnyerhető 60 millió forintos támogatásból a kiállítótér mellett közösségi tér is létrehozható. Az előkészítésre rábólintott a testület, az anyag a tényleges számok ismeretében visszakerül majd a döntéshozók elé.

btestuleti_450
 


(Még mindig) ügyvezető kerestetik!

Miután az első kiírást követően nem találtak alkalmas jelöltet a Loibl László által idén hátrahagyott Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. székére, a testület ismételt pályázat-kiírás mellett döntött. A vezetői feladatokat jelenleg megbízottként látja el Pécsi Tiborné, arról pedig, hogy ki töltheti majd be a posztot az dönt, hogy a március közepéig beérkező pályázatok közül melyiket ítéli április közepéig a legjobbnak a városvezetés. A testület elé került pályázati kiírás-szövegezést egyébként Simon Zoltán és Szabó Balázs apróbb módosítási javaslataival korrigálva fogadta el egyhangúlag a tizenkét képviselő.


150 millió mínusz innen, 200 millió plusz onnan

„Egyik szemünk sír, a másik nevet”, hangzott el dr. Bálint Józseftől, amikor ismertette a testülettel, hogy a megyei területi operatív program Kalocsára szánt uniós fejlesztési forrásaiból 150 millió forintot átcsoportosítottak máshová, amelyet a város egyébként a Viski Károly Múzeumban folytatott beruházásra költött volna. További 200 millió forinttal bővült viszont az ipari park-fejlesztési keretünk, amelyből inkubátorház-építésre pályázhat Kalocsa. Ha ez pozitív bírálatban részesül, akkor egy, az induló vállalkozások számára kedvező feltétellel telephelyet biztosító épületkomplexum jöhet létre vagy a Foktői úti laktanya területén, vagy az ipari parkban (ez attól függ, beadjuk és megnyerjük-e a pályázatot, valamint, hogy a város visszakapja-e az államtól a laktanyai területet, amelynek igénylése már folyamatban van, hiszen egy másik TOP-pályázatból ide költöztetné az Érsekkert szomszédságából a Parkgondozó Kft.-t).


Indulhat a sportcsarnok-felújítás az Eperföldiben?

Bár csak halkan, mondhatni félhivatalosan merte megsúgni az ülésen a polgármester, de úgy tűnik, hogy a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola milliós tornacsarnok-fejlesztési pályázata pozitív bírálatban részesült. A Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat azért került ismét a testület elé, mert annak 4 millió 700 ezres önerejét körülbelül 150 ezer forinttal emelnie kellett a városnak, így egy összességében 15 milliós fejlesztés valósulhat meg az oktatási intézmény sportlétesítményében, amely minden bizonnyal fontos lépés lesz annak a sok éve megfogalmazott szándéknak a megvalósításában, hogy sportiskolává minősüljön a suli.


Közösségi ház, fesztiválszervezés, kulturális szoláltatás

Több pályázat támogatás benyújtására is zöld utat engedett a testület. Egyfelől előkészítés alatt áll egy anyag, amely a Hunyadi utcai Közösségi ház tetőszerkezetének felújítására és padlásterének beépítésére irányul. Erre 20 milliós, a beruházást száz százalékban támogató forrást szeretne elnyerni a városvezetés.

Aztán az idén is indulna azon az uniós kiíráson, amelynek beadványát közvetlenül Brüsszelbe kell eljuttatni a döntéshozókhoz. Ezen kiíráson a Duna menti folklórfesztivál megrendezési költségeihez szeretne hozzájárulást nyerni Kalocsa – kiderül, az idén, sikerül-e.

Egy közös munkán és környékbeli összefogáson alapuló, humánerőforrás-fejlesztési pályázat beadásán is dolgoznak, tájékoztatott Bolvári Ferdinánd. Mint fogalmazott, „ebből nem építeni lehet, hanem a szociális és a kulturális szolgáltatásokat lehet fejleszteni”. Érdekesség, hogy Kalocsa mellett pályázati konzorciumi partnerként lépne fel Öreg-csertő, Szakmár, Újtelek, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek és Uszód. A programmal 400 millió forintot lehet nyerni, amelynek előkészítését és beadását az előbbiekkel egyetemben egy emberként támogatta valamennyi képviselő.


Hallhatatlanul a tévében

A „Egyebek” napirendre térve Bolvári Ferdinánd előzetesen jelezte, hogy szeretné egy problémára felhívni a figyelmet, nevezetesen, hogy a Kalocsa TV testületi ülésekről készült adásaiban szinte hallhatatlan és érthetetlen, ami a teremben történik – utalván ezzel a díszterem korszerűtlen hangosítási rendszerére és akusztikai problémáira. Mint mondta, közvetlen lehetőséget kellene teremteni a hangosítási rendszerről történő hangvételezésre a tévének, valamint felülvizsgálni a teljes rendszert, mondván, sokszor egy-egy szón múlik, hogy bizonyos döntéseket miért hoz meg a testület, fontos tehát, hogy hallhatóak legyenek. A polgármester megígérte, hogy gondoskodnak a rendszer felülvizsgálatáról, amelynek korszerűsítése vélhetően igen sokba kerülne – sugallva ezt egy, a válaszában elejtett félmondatban.


Itt az ideje a roma-program kiértékelésének!

szabobalazs_200Szabó Balázs ugyancsak az ülés elején szólt, hogy a végén értékelni szeretne egy, végéhez közelgő programot. Mint kiderült, a roma segítői hálózat kalocsai megvalósítására célzott, amely „egy féléves kísérleti, a romák felzárkóztatását elősegítő program”. Felidézte, hogy annak útnak indítása sem volt zökkenőmentes, de az első ütem végeztével meg kell állni, és levonni annak konklúzióit. Ő maga úgy véli, vannak vitathatatlan pozitívumai az elmúlt hónapok eseményeinek, hiszen a város által a Kertekaljában eltakarított szeméthegyek nem termelődtek újra, sőt, ott még fákat is ültettek. Ezzel szemben a város belsőbb területein megjelentek újabb illegális szemétlerakatok és a Szőlőkben, Rokkanttelepen folytatott kábelégetések sem szűntek meg, holott a program keretében szolgálatba állított utcabizalmiknak pont ez lett volna az egyik fő küldetése – mondja Szabó. „Értékelni kell, folytatni kell ezt a programot, de rengeteg olyan elem is van benne, ami felülvizsgálatra és javításra szorul”, summázta az általa összefoglaltakat a képviselő, kérve, hogy a polgármester is ossza meg véleményét a nyilvánossággal ez ügyben. Bálint válaszában elmondta, hogy reagálni fog képviselőtársának, és hogy lenne igény a program folytatására. Ha azonban az ebben lévő posztok feltöltésére a városi közmunka-pályázat keretéből kellene embert biztosítani, akkor nem tudja támogatni a város a program folytatását – jelentette ki, megjegyezve, hogy hallott már ilyen felmerült alternatíváról is.


Polgármesteri tájékoztató: közmunka, olasz kapcsolatfelvétel, vállalkozói reggeli

Végezetül magának adta meg a szót Bálint József és megtartotta ülészáró polgármesteri tájékoztatóját, amelyben örömmel jelentette, hogy az általuk a Belügyminisztériumhoz benyújtott közmunkaprogram-pályázatból minden igényt pozitív elbírálásban részesítettek, úgy a személyi, mint a tárgyi feltételekre irányulókat.

Szintén tudatta a grémiummal, hogy az Európai Települések és Régió Tanácsának olasz régiója kereste fel Kalocsát, miszerint egy olasz település paprika-feldolgozás kapcsán keres magyar partnert. Felmerülhet testvérvárosi kapcsolat kialakítása is, amennyiben ilyen mederbe terelődnek a tárgyalások, amelyek megkezdésére a testület feljogosította a polgármestert.

Bálint elmondta továbbá, hogy a helyi vállalkozókkal folytatandó hatékony kommunikáció jegyében február 28-án közös reggelire hívják az ágazat meghatározó szereplőit, amely alkalommal többek között a megnyíló TOP-pályázatokról, a Paksi Társadalmi Tanács tagságában lévő fejlesztési lehetőségekről, valamint TAO-fejlesztésekről szeretné részletesebben tájékoztatni mindazokat, akik elfogadják a meghívást.

Végezetül egy mondatban megjegyezte, hogy a Kalocsa-Paks leendő Duna-híddal kapcsolatban az a hír, hogy egyelőre nincs hír.Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás