A kalocsai képviselők legutóbbi üléséről dióhéjban

Intézményvezetőt választottak, ügyvezetőt keresnek, pályázni készülnek

2017.03.30 10:36    |    V.I.  

Bár a grémium múlt szerdai ülésének nagyobb vitát, érvütköztetést, vagy hosszasabb tárgyalást igényelő napirendi pontjait külön-külön írásokban is tárgyaljuk, voltak még izgalmas pillanatai a tanácskozásnak. Az ülés ismét több órás volt, ami nem is csoda, tekintve, hogy több mint húsz napirendet vettek górcső alá döntéshozóink. Ekkor még nem beszéltünk egy napirend előtti felszólalásról, ami máris méretes hullámokat generált az állóvízben, míg az ülést rövid, de velős polgármesteri tájékoztató és több képviselő kritikus észrevétele zárta.

Ez történik majd újra és újra…

A napirendek előtt Simon Zoltán kért szót. Korábbi ülésen tett ígéretéhez tartva magát ismét kérdőre vonta dr. Bálint József polgármestert, mondván, hetvenedik napja várja a válaszokat arra, hogy Loibl László a polgármesternek írt korábbi nyílt levelében olyan dolgokat fogalmazott-e meg, amelyek hamisak, vagy Bálint valóban túllépte a polgármester hatáskörét, bizonyos teljesítéseket elvárva a Vagyonhasznosítási Kft. éléről e levélben lemondott menedzsertől. Felidézte, hogy legutóbb azt a választ kapta a polgármestertől, hogy megegyeztek Loibllal. „Miben egyeztek meg?”, tette fel a kérdést Simon. „Nincs abban igaza, hogy ez magánügy, mert ez közügy. Egy felelősségteljesen dolgozó polgármester nem mondhatja ki, hogy a város közvéleményének a véleménye nem érdekli”, folytatta a képviselő, utalva Bálint egy korábbi kijelentésétre, miszerint a kérdéseire folyamatosan az lesz a válasza, hogy „nem válaszol”. Simon az ismételt válasz nélkül hagyást azzal konstatálta, hogy a következő ülés elején ismét megismétli kérdéseit.


Kiss-Ilka Anikó a Közétkeztetési Intézmény vezetője

kissilka_200Zárt ajtók mögötti, személyi ügyeket érintő kérdések tárgyalásával indult a standard napirendi pontok átvételének a sora. Az ülés ismételt megnyitásakor dr. Bálint József bejelentette, hogy az idén megalakult, gyermekétkeztetés biztosítására létrejött Kalocsai Közétkeztetési Intézmény élére Kiss-Ilka Anikót, a Kalocsa Menza Kft. korábbi munkatársát választották meg öt évre. A szakembernek tehát az ellátandó terület nem ismeretlen, munkájához a közösségi oldalán később sok sikert is kívánt Kalocsa első embere. Az ülésen elrendelt első szünetben villáminterjút is készítettünk az igazgatóval, aki elmondta, hogy, bár nem volt nehézségektől mentes, zökkenők nélkül létre tudták hozni az új intézményt, 35 fős dolgozói állománnyal. Mára a Jókai konyha telephelyén várakoznak a frissen beszerzett új főzőüstök, valamint egy, szintén újonnan beszerzett gépjárművet már hadra is fogtak. Kiss-Ilka Anikóval nagyobb lélegzetű interjú is megjelenik rövidesen, amelyből közelebbről megismerheti az intézményvezetőt.


Egy megismerésre váró Értéktár

romsics_200Szintén napirendre tűzték a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság tavalyi, második féléves munkájának a beszámolóját, illetve annak elfogadását. Az ülésre két nappal egyébként a Városi Galériában az értéktár jegyzékén lévő tételekből nyílt fotókiállítás, amelyet március közepéig ingyenesen felkereshet a galéria nyitva tartási idejében. A Kulturális Bizottság elnökének, Bolvári Ferdinándnak a kérdéseire válaszolva lépett az említett szerv elnöke a mikrofon mögé. Romsics Imrétől megtudtuk, hogy ez a jegyzék civilek és bárki által bővíthető, aki a kalocsa.hu oldalról letölti és kitöltve leadja a polgármesternek a szükséges formanyomtatványt. Emlékeztetett, hogy ez a rutin, hiába létezik a bizottság három éve, még mindig nincs a köztudatban és nem is működik, tekintve, hogy törvényi szabályozás nyomán született a bizottság. Egy törvény pedig hiába mondja ki, hogy egy rendszernek alulról építkezőnek kell lennie, ha azt az alkotóelemei (akik javaslatot tehetnének) nem érzik a magukénak. A köztudatba hozatalt és az értéktár iránti érdeklődést serkentve egy fotópályázatot hirdettek tavaly, amelyre egyetlen kalocsai nevező sem jelentkezett. Volt Miskéről, Bajáról és Budapestről, aki fotót küldött be – s ezzel el is nyerte az első, második és harmadik helyezettnek járó pénzjutalmat. Látva tehát a felrázásra szoruló figyelmet, pontosabban annak hiányát az értéktár körül, az idénre egy akciótervet fogalmazott meg Romsics, amelynek lényege, hogy intenzív kommunikációs stratégiával bemutatják a már listán lévő tételeket a nagyközönség számára – támaszkodva ebben a helyi média, úgy a Koronafm100 rádió, mint a Kalocsa TV, és nem mellesleg lapunk közreműködésére. Bár másik napirendben fogadta el a testület, de ehhez a témához kapcsolódik, hogy zárt ülésen született határozat arról is, hogy a bizottságot egy taggal bővítik, Mácsainé Iván Éva személyében, aki jelenleg a Viski Károly Múzeum munkatársa és többek között a Schöffer Gyűjteményben folyó élet szervezése tartozik teendői közé.


Múzeumi telephely lesz a zsinagóga

Módosította a testület a Viski Károly Múzeum alapító okiratát is. Erre azért volt szükség, mert meg kellett teremteni a „papírforma” szerinti feltételeket is ahhoz, hogy a zsinagóga telephelyként az intézmény égisze és fennhatósága alá kerüljön. Mint emlékezetes, arról a szerdait megelőző ülésen született határozat, hogy a majdani állandó Vinczellér-kiállításnak, amely a zsinagóga földszinti helyiségébe fog kerülni, a múzeum lesz a felelőse. Az is elhangzott, hogy időközben adódott egy száz százalékos támogatási intenzitású pályázati lehetőség, amely fedezetet nyújtana az épület szükséges belső tereinek az átalakításához. Dr. Angeli Gabriella hozzászólásából derült ki, hogy az ezen elnyerhető 60 millió forintos támogatásból a kiállítótér mellett közösségi tér is létrehozható. Az előkészítésre rábólintott a testület, az anyag a tényleges számok ismeretében visszakerül majd a döntéshozók elé.

btestuleti_450
 


(Még mindig) ügyvezető kerestetik!

Miután az első kiírást követően nem találtak alkalmas jelöltet a Loibl László által idén hátrahagyott Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. székére, a testület ismételt pályázat-kiírás mellett döntött. A vezetői feladatokat jelenleg megbízottként látja el Pécsi Tiborné, arról pedig, hogy ki töltheti majd be a posztot az dönt, hogy a március közepéig beérkező pályázatok közül melyiket ítéli április közepéig a legjobbnak a városvezetés. A testület elé került pályázati kiírás-szövegezést egyébként Simon Zoltán és Szabó Balázs apróbb módosítási javaslataival korrigálva fogadta el egyhangúlag a tizenkét képviselő.


150 millió mínusz innen, 200 millió plusz onnan

„Egyik szemünk sír, a másik nevet”, hangzott el dr. Bálint Józseftől, amikor ismertette a testülettel, hogy a megyei területi operatív program Kalocsára szánt uniós fejlesztési forrásaiból 150 millió forintot átcsoportosítottak máshová, amelyet a város egyébként a Viski Károly Múzeumban folytatott beruházásra költött volna. További 200 millió forinttal bővült viszont az ipari park-fejlesztési keretünk, amelyből inkubátorház-építésre pályázhat Kalocsa. Ha ez pozitív bírálatban részesül, akkor egy, az induló vállalkozások számára kedvező feltétellel telephelyet biztosító épületkomplexum jöhet létre vagy a Foktői úti laktanya területén, vagy az ipari parkban (ez attól függ, beadjuk és megnyerjük-e a pályázatot, valamint, hogy a város visszakapja-e az államtól a laktanyai területet, amelynek igénylése már folyamatban van, hiszen egy másik TOP-pályázatból ide költöztetné az Érsekkert szomszédságából a Parkgondozó Kft.-t).


Indulhat a sportcsarnok-felújítás az Eperföldiben?

Bár csak halkan, mondhatni félhivatalosan merte megsúgni az ülésen a polgármester, de úgy tűnik, hogy a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola milliós tornacsarnok-fejlesztési pályázata pozitív bírálatban részesült. A Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat azért került ismét a testület elé, mert annak 4 millió 700 ezres önerejét körülbelül 150 ezer forinttal emelnie kellett a városnak, így egy összességében 15 milliós fejlesztés valósulhat meg az oktatási intézmény sportlétesítményében, amely minden bizonnyal fontos lépés lesz annak a sok éve megfogalmazott szándéknak a megvalósításában, hogy sportiskolává minősüljön a suli.


Közösségi ház, fesztiválszervezés, kulturális szoláltatás

Több pályázat támogatás benyújtására is zöld utat engedett a testület. Egyfelől előkészítés alatt áll egy anyag, amely a Hunyadi utcai Közösségi ház tetőszerkezetének felújítására és padlásterének beépítésére irányul. Erre 20 milliós, a beruházást száz százalékban támogató forrást szeretne elnyerni a városvezetés.

Aztán az idén is indulna azon az uniós kiíráson, amelynek beadványát közvetlenül Brüsszelbe kell eljuttatni a döntéshozókhoz. Ezen kiíráson a Duna menti folklórfesztivál megrendezési költségeihez szeretne hozzájárulást nyerni Kalocsa – kiderül, az idén, sikerül-e.

Egy közös munkán és környékbeli összefogáson alapuló, humánerőforrás-fejlesztési pályázat beadásán is dolgoznak, tájékoztatott Bolvári Ferdinánd. Mint fogalmazott, „ebből nem építeni lehet, hanem a szociális és a kulturális szolgáltatásokat lehet fejleszteni”. Érdekesség, hogy Kalocsa mellett pályázati konzorciumi partnerként lépne fel Öreg-csertő, Szakmár, Újtelek, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek és Uszód. A programmal 400 millió forintot lehet nyerni, amelynek előkészítését és beadását az előbbiekkel egyetemben egy emberként támogatta valamennyi képviselő.


Hallhatatlanul a tévében

A „Egyebek” napirendre térve Bolvári Ferdinánd előzetesen jelezte, hogy szeretné egy problémára felhívni a figyelmet, nevezetesen, hogy a Kalocsa TV testületi ülésekről készült adásaiban szinte hallhatatlan és érthetetlen, ami a teremben történik – utalván ezzel a díszterem korszerűtlen hangosítási rendszerére és akusztikai problémáira. Mint mondta, közvetlen lehetőséget kellene teremteni a hangosítási rendszerről történő hangvételezésre a tévének, valamint felülvizsgálni a teljes rendszert, mondván, sokszor egy-egy szón múlik, hogy bizonyos döntéseket miért hoz meg a testület, fontos tehát, hogy hallhatóak legyenek. A polgármester megígérte, hogy gondoskodnak a rendszer felülvizsgálatáról, amelynek korszerűsítése vélhetően igen sokba kerülne – sugallva ezt egy, a válaszában elejtett félmondatban.


Itt az ideje a roma-program kiértékelésének!

szabobalazs_200Szabó Balázs ugyancsak az ülés elején szólt, hogy a végén értékelni szeretne egy, végéhez közelgő programot. Mint kiderült, a roma segítői hálózat kalocsai megvalósítására célzott, amely „egy féléves kísérleti, a romák felzárkóztatását elősegítő program”. Felidézte, hogy annak útnak indítása sem volt zökkenőmentes, de az első ütem végeztével meg kell állni, és levonni annak konklúzióit. Ő maga úgy véli, vannak vitathatatlan pozitívumai az elmúlt hónapok eseményeinek, hiszen a város által a Kertekaljában eltakarított szeméthegyek nem termelődtek újra, sőt, ott még fákat is ültettek. Ezzel szemben a város belsőbb területein megjelentek újabb illegális szemétlerakatok és a Szőlőkben, Rokkanttelepen folytatott kábelégetések sem szűntek meg, holott a program keretében szolgálatba állított utcabizalmiknak pont ez lett volna az egyik fő küldetése – mondja Szabó. „Értékelni kell, folytatni kell ezt a programot, de rengeteg olyan elem is van benne, ami felülvizsgálatra és javításra szorul”, summázta az általa összefoglaltakat a képviselő, kérve, hogy a polgármester is ossza meg véleményét a nyilvánossággal ez ügyben. Bálint válaszában elmondta, hogy reagálni fog képviselőtársának, és hogy lenne igény a program folytatására. Ha azonban az ebben lévő posztok feltöltésére a városi közmunka-pályázat keretéből kellene embert biztosítani, akkor nem tudja támogatni a város a program folytatását – jelentette ki, megjegyezve, hogy hallott már ilyen felmerült alternatíváról is.


Polgármesteri tájékoztató: közmunka, olasz kapcsolatfelvétel, vállalkozói reggeli

Végezetül magának adta meg a szót Bálint József és megtartotta ülészáró polgármesteri tájékoztatóját, amelyben örömmel jelentette, hogy az általuk a Belügyminisztériumhoz benyújtott közmunkaprogram-pályázatból minden igényt pozitív elbírálásban részesítettek, úgy a személyi, mint a tárgyi feltételekre irányulókat.

Szintén tudatta a grémiummal, hogy az Európai Települések és Régió Tanácsának olasz régiója kereste fel Kalocsát, miszerint egy olasz település paprika-feldolgozás kapcsán keres magyar partnert. Felmerülhet testvérvárosi kapcsolat kialakítása is, amennyiben ilyen mederbe terelődnek a tárgyalások, amelyek megkezdésére a testület feljogosította a polgármestert.

Bálint elmondta továbbá, hogy a helyi vállalkozókkal folytatandó hatékony kommunikáció jegyében február 28-án közös reggelire hívják az ágazat meghatározó szereplőit, amely alkalommal többek között a megnyíló TOP-pályázatokról, a Paksi Társadalmi Tanács tagságában lévő fejlesztési lehetőségekről, valamint TAO-fejlesztésekről szeretné részletesebben tájékoztatni mindazokat, akik elfogadják a meghívást.

Végezetül egy mondatban megjegyezte, hogy a Kalocsa-Paks leendő Duna-híddal kapcsolatban az a hír, hogy egyelőre nincs hír.Kalocsai hírek

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Augusztus 20. - az összetartozás ünnepe

Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár augusztus 20-a alkalmából...

Pécsi egyetemistákkal fiatalít a kalocsai alkotótábor

Augusztus elején szűk két hétig ismét alkalmi művészteleppé változott volt Kossuth utcai kollégium...

Bolvári Ferdinánd polgármester-jelölt is bemutatta csapatát

A Bagó Zoltán polgármester-jelölt nevével fémjelzett Szívből Kalocsa Egyesület, majd időrendi...

Tegyük együtt sikeressé városunkat

  Ősszel önkormányzati választások lesznek. Ilyenkor, a helyi választások közeledtével...

Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés

Tizenhét év után újra Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés. Az államalapítás ünnepe, augusztus...

Kilenc „Kalocsa Városért” díjat adtak át

A képviselő-testület előzetesen meghozott döntésének értelmében, a sokéves hagyományokat követve, az...

Dr. Bagó Zoltán élhető városról, munkahelyekről, bérekről, egészségügyről

Mint emlékezetes, - bejelentési sorrendben – Bolvári Ferdinánd (Békés Kalocsáért Egyesület),...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás