Turi Tibor immár pártonkívüliként a Fidesz helyi tisztújításáról

„Három fontos motiváló tényező van, amit ki kell mondani: a hiúság, a gyávaság és a gerinctelenség”

2016.09.15 12:07   

Elmúlt lapszámunkban interjút közöltünk az újjáalakult helyi Fidesz-csoport elnökével, Simon Zoltánnal, aki a múlt vitáiról, a közeli és távlati célokról, valamint a tisztújítás körülményeiről beszélt, kihangsúlyozva azt, hogy a személyi döntést az Országos Választmány hozta. A vele készült beszélgetés megjelenése után szerkesztőségünket felkereste Turi Tibor, aki huszonéve egyik meghatározó személyisége, úgymond ikonja a helyi Fidesznek, azaz csak volt, hiszen többedmagával a mostani tisztújításon valahogy kimaradt annak a pártnak a helyi szervezetéből, melyért több mint két évtizede dolgozott, sőt elnöke is volt. Úgy fogalmazott, hogy most már pártonkívüliként nem köti a pártfegyelem, megvilágítja a tisztújítás hátterét, visszanyúlva még a 2010-es választás előtti időkre is, mert „a választópolgároknak joguk van megtudni, hogy mi is történt és történik. A gondolatjelek között Turi Tibor nyilatkozatát szó szerint idézzük.

Akiket „kirúgtak”

„Az első és legfontosabb, amit meg szeretnék említeni, hogy a régiek közül jópáran kimaradtak a Fideszből, és hiányolom abból a cikkből, amit Simon Zoltán a Fidesz megújulása kapcsán lehozott, hogy nem nevesíti őket. Pedig mindenképpen megérdemelnének annyit, hogy megemlítsük őket, hiszen az elmúlt huszonpár évben jelentős szerepet töltöttek be a helyi Fidesz életében. Többek között a két ciklusban is országgyűlési képviselő, Tóth István; dr. Bagó Zoltán, aki nemcsak országgyűlési képviselő, hanem a Fidesz helyi elnöke is volt, de választókerületi elnök és Európa Parlamenti képviselő is volt; de jómagam is, aki 2002-ben polgármester jelöltje is voltam a Fidesznek, 12 éven keresztül képviselője és egy ideig magának a helyi szervezetnek az elnöke is. Ezenkívül dr. Tóth Rolandot említeném, aki akár aspiráns is lehetett volna a Fidesz megújulásakor; ezenkívül Juhász Antalt, akinek az indulatai reprezentálták azokat az indulatokat, amik a párton belül dúlnak, aztán a párton belüli másik vonulat tagjai: Török Ferenc és felesége, valamint Borbély Gábor is és sokan mások, akik aktívan részt vettek a helyi Fidesz életében.” – mondta Turi Tibor, aki azt is hozzátette, hogy nem fogadatlan prókátora ezeknek az embereknek, a maga nevében nyilatkozik, de úgy gondolta, ez a példátlan eljárás mindenképpen azt hozta ki belőle, hogy a nyilvánosság előtt a másik oldalról is megvilágítsa a Fidesz helyi szervezetében történő változásokat.


Már a 2010-es választások előkészítése is komoly indulatokat generált

„A 2014-es választási vereség szabadította el ezeket az indulatokat és ennek alapján hozták meg ezeket a döntéseket, de úgy gondolom, régebbi okok vezettek idáig. Ha nagyon messzire visszamegyünk, a 2010-es választások is komoly indulatokat hagytak a Fideszen belül, elsősorban annak kapcsán, hogy ki legyen a polgármester-jelölt. A Fidesz ragaszkodott ahhoz, hogy van saját polgármester-jelöltje, és akkor dr. Bagó Zoltán, amikor bejutott az EP-be (Európa Parlament – a Szerk.), „meg-álmodta” Simon Zoltánt, akkor a zöme beállt Simon Zoltán mögé. Megjegyzem, hogy most éppen azokat távolították el a pártból, akik kiálltak Simon Zoltán mellett. Azonban fölülről Török Ferenc volt a jelölt. Simon egyébként érzékelte, hogy vesztésre áll, de nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez és elfogadta a másodhegedűs kényelmes szerepét, azaz az alpolgármesteri helyet.

A következő, ami nagy feszültséget okozott a helyi Fideszen belül, amikor az önkormányzat 2010-es megalakulását követően létrehozták a kabinetet. Ez gyakorlatilag nem volt megbeszélve, és a párton belül is nagy ellenérzést váltott ki. Ezzel gyakorlatilag kiskorúsították a képviselőket, a döntési kompetenciákat, ha nem is vonták meg tőlük, de kevés beleszólásuk volt abba, hogy mi történjék a város életében. És a harmadik, hogy a működés során maga az önkormányzat sem úgy működött, ahogy elvárható lett volna egy fideszes városvezetéstől. Kiindulva abból, hogy ha országos támogatottságot élvez egy önkormányzat, hiszen kormányzó párt voltunk, akkor négy év alatt meg kellett volna erősödnünk és stabilan egy olyan kormányzást kialakítani, ami hosszú távon biztosította volna azt, hogy ez a polgári konzervatív vonal vigye tovább a város fejlődési irányát. Gyakorlatilag nem ez történt, elsősorban az arrogancia, a választópolgárok semmibe vétele és sok esetben az intézmények életébe való olyan mérvű beleszólás, ami nyomot hagyott a városvezetés megítélésében. Ez vezetett oda, hogy 2014-ben ilyen csúfosan megbukott helyben a Fidesz.”


„Hiúság, gyávaság, gerinctelenség”

„Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor leszedték a két vitatkozó felet és maradt a középen az a vonal, akikkel szeretnék ezt a pártot itt helyben fémjelezni és továbbvinni, ha józanul gondolkodik az országos vezetés és a jegyzőkönyveket figyelembe véve dönt, akkor nem ezt a döntést kellett volna meghoznia. Azt is gondolom, fals információ az, hogy az Országos Választmánynak a bizottsága, az elnöksége ez alapján hozta a döntést. Azok az emberek, akik kimaradtak, fel se lettek sorolva a Fideszt most újjáalakító 21 fő között. Hogy ez a döntés ilyenformán megszületett, abban három fontos motiváló tényező van, amit ki kell mondani: a hiúság, a gyávaság és a gerinctelenség. A hiúság, hogy valaki nagyon szeretett volna ennek a pártnak a helyi elnöke lenni, és félretéve minden meggyőződését, ezért küzdött is. A gyávaság viszont az, hogy azok az emberek, akik kiszorultak, akiknek véleményük volt és ki is merték mondani, hogy rossz irányba mennek a dolgok, azokat kinyírták, nem vették föl a pártba, mert a jelenlegiek nem akartak olyan pártot, ahol vitatkozás van. Pedig véleményem szerint egy demokráciában egy pártban az a helyes, hogy megvitatjuk a döntéseket, ütköztetjük a véleményeket és egy konszenzusos döntés születik. Gyávaság még az is, hogy akik meg se szólaltak a jegyzőkönyvek szerint a pártüléseken, azokat is kitiltották, tudván azt, hogy mi a hozzáállásuk az adott személyekhez, vagy esetleg szóba jöhettek volna a megújuláskor az elnökjelöltségnél, inkább föl se vették őket, hogy egyenes legyen az út Simon Zoltánnak az elnökséghez. A gyávasághoz még az is hozzátartozik, hogy most nyílt szavazással egyöntetűen választották meg Simon Zoltánt, de vajon egy titkos szavazásnál is ugyanez a döntés születik? Én tudom, hogy lettek volna olyanok, akik nem támogatták volna, de nyílt szavazásnál ezt senki nem merte fölvállalni.”

 

 

„A Fidesz itt helyben elveszítette az arculatát”

„A párt jelenlegi városi vezetése visszakanyarodott a nyolcvanas évek posztkommunista, bolsevik típusú munkamódszere felé, élükön a volt egykori városi úttörőelnökkel és volt mszmp-taggal. Úgy gondolom, hogy a Fidesz ezzel elvesztette itt helyben az arculatát és azokat a jobboldali konzervatív gondolkodású szavazókat is, akik ezt a pártot képviselték és támogatták. Fontos még kihangsúlyozni azt is, hogy akik most kimaradtak, akiket nem vettek fel, azok maximálisan elkötelezettek voltak a mellett az irányvonal mellett, amit jelenleg a kormány képvisel, és úgy gondolom, ha a felső vezetés is tudná pontosan, hogy mi miért történik itt helyben, akkor máshogy kezelte volna ezt a kérdést.

Mi egy elég kellemetlen helyzetben vagyunk, mert egyetértünk azokkal a lépésekkel, amiket a kormány megtesz, de itt helyben nem találjuk azt a politikai szervezetet, ami megfelelően interpretálná ezt, ezért ki merem mondani, hogy itt helyben emiatt térvesztése lesz a Fidesznek, hogyha ez a vezetés tovább így fog működni.

Messzemenően sérti az emberi méltóságukat azoknak, akiket nem vettek föl most, hogy elvárják tőlük, hogy továbbra is mint a Fidesz talpasai dolgozzanak, de szóba se kerülhet 2019-ig a felvételük. Mi ezek után nem kívánunk együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Ha időközben egy újabb tisztújítás során egy olyan szervezet alakul, egy olyan vezetés, aki máshogy áll hozzá és elismeri azoknak az erőfeszítéseit, akik több mint húsz éven keresztül keményen dolgoztak azon, hogy a Fidesz idáig jusson, hiszen a 2010-es választások előtt ezek az ikonok teremtették meg azokat a feltételeket, hogy a Fidesz nyerő helyzetbe kerüljön. A magam részéről nem hiszem, hogy valaha jelentkezni fogok a jelen összetételű helyi pártszervezetbe. Továbbra is polgári konzervatív gondolkodású vagyok, de ezt a megaláztatást nem vagyok hajlandó eltűrni.”

 

Az országos vezetés nem látja, hogy mi történik itt helyben

„Amikor egy szervezetnek külső választókerületi elnöke van, aki nem kalocsai, aki nem tudja pontosan, hogy ki mit tett le az asztalra, olyan emberektől kap információkat, akik megint csak nem hitelesek ilyen szempontból. Nekem az a meglátásom, hogy fals információk alapján hozzák meg a döntéseiket. A másik a jegyzőkönyvekre való hivatkozás. A jegyzőkönyvek se tükrözik azt a valóságot, ami elhangzik adott esetben egy ülésen. Csak egy példát mondok: a legutóbbi ülésen én lettem volna a hitelesítő, de én nem hitelesítettem ezt a jegyzőkönyvet, és mégis ez a jegyzőkönyv is elkészült, a többi anyag közé került, nem tudom, ki hitelesítette helyettem.

Pillanatnyilag ezzel a döntéssel azokat az ikonokat veszítették el, akik itt helyben hosszú-hosszú éveken keresztül azon voltak, hogy ez a párt egyben maradjon. Voltak vitáink. Volt vitánk a Tóth Pistával is, a Bagó Zoltánnal is, de ezeket el tudtuk itt helyben rendezni. Nem kellett, hogy valaki, kívülről erőszakkal hozzon döntéseket, ami fölborítja egy pártnak az életét. Most ezt a döntést így hozták meg, ami szerintem helytelen és rossz döntés volt.”


Támogatjuk a kormányt, viszont a helyi politikával vannak problémáink

„Az ember most skizofrén helyzetben van. Egyetértünk az országos döntésekkel, irányvonallal, például az őszi migrációs népszavazásnál az a célunk, hogy minél többen elmenjenek és nemmel szavazzanak, hiszen minden felelősen gondolkodó állampolgár védi a hazáját, a kultúráját. Tehát az országos politikával kapcsolatban abszolút nem változott meg a véleményünk, a konzervatív polgári kormányzást mi elfogadjuk. Azonban látjuk azt is, hogy a kétharmados többségnél vannak oldalhajtások, bekerülnek olyanok is a rendszerbe, akik közül nem mindenki viselkedik úgy, hogy méltó a kormányzáshoz, de ez bármelyik rendszernél így van. A fő vonallal egyetértünk, támogatjuk a kormányt, viszont a helyi politikával vannak problémáink, itt személyi ambíciók döntötték el, hogy kik viszik tovább a zászlót a Fideszen belül, és ezért sajnálom, hogy itt a városon belül a polgári konzervatív réteg leválik arról az irányról, amit a helyi Fidesz képvisel, és ezáltal veszélyezteti azt, hogy a jövőben a Fidesz itt helyben megszerezze újra a város vezetését.”


Az önkormányzati képviselőknek csak a bábszerep jutott

„Amikor megalakult az önkormányzat 2010 októberében, bementem a polgármesterhez, és amikor rákérdeztem a kabinetre és szóba kerültek személyi kérdések, azt mondta, ’senkinek semmi köze hozzá, én vagyok a polgármester’. Olyan emberek kaptak pozíciót, akik a Fideszen kívülről jöttek, gyakorlatilag ráerőszakolták a Fideszre ezeket az embereket. Ami bosszantó volt és csípte a szemét az ittenieknek, hogy olyanokat hoztak kívülről a városba, akik máshol már megbuktak. Csak egy példát mondok: a bajai polgármester felállította a székéből az alpolgármesterét, mert nem tudott vele dolgozni. Nem a szakmai hozzáértését vitatom, hanem volt egy politikai döntés egy másik Fidesz szervezetben, hogy eltávolítottak egy embert egy posztról, egy másik fideszes önkormányzat pedig felvette. Akkor ki is volt a hülye? Ezt a döntést nem szabadott volna meghozni. Nem akarom elhinni, hogy ebben a városban nem találtak volna megfelelő szakembert, középvezetőt. És az önkormányzati hivatalon belül is olyan magaviselettel voltak, hogy szó szerint megaláztak embereket. Nekem rossz volt ezt nézni, de el kellett tűrni, mert ha egy párton belül vagyunk, akkor nem piszkítunk arra az asztalra, ahol eszünk. De azzal, hogy bennünket eltávolítottak, kirúgtak a Fideszből, ez feloldódott, pártonkívülkiek lettünk, már nem vonatkozik ránk a ’pártfegyelem’. Így már elmondhatom a véleményem, hiszen a választópolgárnak joga van tudni ezeket a dolgokat.”


A Fidesz itt helyben mélypontra került

„A pártban úgy történtek a dolgok, hogy a döntések viták után születtek, lehettek ellenvélemények, mindenki elmondhatta a nézeteit, a gondolatait, de ha már megszületett a döntés, akkor kifelé azt kellett képviselni mindenkinek. Legfeljebb, ha annyira nem értett egyet, nem ment be szavazni. Engem háromszor hívtak be a Font Sándor választókerületi elnökhöz elbeszélgetésre a vitákban képviselt álláspontom miatt. Neki is elmondtam ezeket a dolgokat, de mivel ő nem helyi, így nem mindig a leghitelesebb forrásból jutnak el hozzá az információk.

Azokat az embereket, akik látták a problémákat és netán még el is mondták, azokat kirúgták a pártból, és azok, akik az okozói voltak ennek a csúfos vereségnek, azok ott vannak a kegyeltek között. Jó helyeken, jó állásokban, pozíciókban.

A Fidesz itt helyben ezzel most mélypontra került, teret ad más jobboldali szervezeteknek, akár a Jobbiknak, amely tovább erősödhet, illetve kialakult egy olyan légüres tér, hogy ha a választásokig más jobboldali formáció létrejön, van esélye arra, hogy ebből a városi közéletből egy kis szeletet kimarkoljon magának.”

Az idő ezeket a kérdéseket meg fogja válaszolni. Már a 2014-es országgyűlési választások eredményei figyelmeztetőek kellettek volna, hogy legyenek, hiszem Kalocsa nem azokat az eredményeket hozta, mint más választókerület, Kiskőrös vagy Soltvadkert. Ezek már az önkormányzat tevékenysége miatt voltak.

2013-ban, mikor leváltottak minket és a többség akarata ellenére Simon Zoltán lett a párt helyi elnöke, azt mondta a választókerületi elnök, hogy vállalja a politikai felelősséget. Azt várták attól a döntéstől, hogy majd megerősödik a párt. A 2014-es helyhatósági választás viszont nem ezt igazolta, hanem a Fidesz csúfos vereségét hozta. És ha a kalocsai jobboldali konzervatív gondolkodású választópolgárok körében ellenérzést vált ki a helyi Fidesz tevékenysége, és ez szavazatvesztéshez vezet, akkor a jelenlegi döntésért is neki kell vállalnia a politikai felelősséget.”

Lejegyezte:
Zsigmond Enikő


Kalocsai hírek

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás