Váratlan döntés a Városházán

Visszadobta a testület a költségvetést

2018.03.07 21:22    |    V.I.  

Meglepetésekben ezúttal sem volt hiány a kalocsai képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén. Egyfelől nem sikerült maga mögött tudni a testületi többséget a 2018-as évre szóló költségvetési rendelet-tervezetet beterjesztő dr. Bálint József polgármesternek. Másfelől érintőlegesen felszínre került ismét a Kalocsa Menza Kft. beszállítói tartozás-állományának rendezése, a temetői nyitva tartás normalizálása, és egy érdekes körülmények között napirendről levetetett előterjesztés.

A költségvetés felszínre hozta a Menza-tartozást

Az idei évre szóló költségvetési rendelet megalkotása és elfogadása – előre szólunk – kudarcba fulladt. Ettől függetlenül történtek említésre méltó eszmecserék a kapcsolódó napirend tárgyalása során. Elsőként Simon Zoltán képviselő fogalmazott meg kérdéseket, mondván, látványosan emelkedik a személyi juttatások rovatban szereplő összeg az előző évihez képest. Ezen a soron 230 milliós tétel szerepel, amelyről, mint Molnár Gábor gazdasági osztályvezető válaszából kiderült, az összeg jelentős részét a minimálbér- és a kötelező bérminimum emelése adja, de a növekedéshez a több százmillió forintos, elnyert pályázatok is hozzájárultak. Simon rákérdezett arra is, hogy az önkormányzati létszámkeret kilenc fővel történő emelkedésének is mi az oka? Elhangzott, hogy a szociális intézményektől a Közétkeztetési Intézmény vett át feladatokat, ezekkel együtt embereket is – ennek lekövetése látható a létszámemelkedésben.

t_angeli_368Ezután dr. Angeli Gabriella kérdezett, aki szóvá tette, hogy nem találta az anyagban a Kalocsa Menza Kft. beszállítói tartozásainak rendezésére utaló sort.

Bálint József reagálásából kiderült, hogy valóban nem találhatta ezt a képviselő a negyvenoldalas dokumentumban, erről ugyanis külön fog tárgyalni a testület. Dr. Kiss Csaba jegyző hozzátette, hogy a kft. korrigált mérlege nagyrészt már készen van, február végén fog kiderülni, hogy pótbefizetésként rendezi-e a város az adósságokat, vagy nem.

Ezután ismét a polgármester szólt, aki, mintha előre számított volna a felvetésre, magával hozta annak a levélnek a másolatát, amelyet Lázár Jánosnak és a Miniszterelnökségnek címzett még tavaly novemberben. A levélben az állt, hogy a Menza Kft. feltőkésítésében nem kíván részt venni az önkormányzat, így novembertől elindult annak a végelszámolása. A testületnek van lehetősége dönteni arról, hogy többletforrást biztosít-e a hitelezőknek a törlesztésre, hangzott a folytatásban, majd számba vette a levél írója, mennyit fordított a városvezetés arra, hogy egyenesbe hozza a társaságot, majd a számok tükrében feladta ezen törekvéseit. A cég további működtetése nem indokolt, folytatódik a levél, mivel időközben létrejött a Menza feladatainak ellátására a Közétkeztetési Intézmény. – Az önkormányzat helyzete nem teszi lehetővé a beszállítói tartozások teljes rendezését, ezért a minisztériumtól kér segítséget Kalocsa – mondta Bálint, hozzátéve, hogy március 2-ig várják a címzett miniszter válaszát, aki egyébként intézkedést ígért.

t_mind_450
 


Egy levél, amiről „mindenki diszkréten hallgat”

Simon Zoltán kért szót, aki bár jelezte, hogy tudomásul veszi az elmondottakat, mégsem tudja elfogadni, hogy a nyert pályázatok költségeit az önkormányzatnak kell fizetni – utalva Molnár korábbi szavaira. – Van itt egy másik furcsa szám – folytatja. – A dologi kiadások rendkívüli emelkedést mutatnak. Konkrétan 450 millióval több ez, mint a megelőző évben. A tervezések majdnem véletlenszerűek, hiszen a korábbi előirányzatok szerint teljesen hullámzóak a mutatók – mondta, majd Angelihez csatlakozva jelezte rosszallását, hogy a város, véleménye szerint nem tesz túl sok erőfeszítést, hogy önerőből rendezze a Menza közel 60 millió forintos mínuszait a beszállítók felé.

– Mindenki diszkréten hallgat arról a levélről, amit azok a vállalkozók írtak, akik a legnagyobb mínuszokat viselik. Ebben ők azt kérték, hogy a város rendezze feléjük a tartozását, ők ugyanis megértőek voltak, tűrték, hogy ha csúszásokkal is, de apránként fizetett nekik a Menza Kft. Jóhiszeműségből nem szüntették meg a szállítást. Amit felolvasott polgármester úr, az szép és jó, de nem újabb és újabb kormánytól való támogatásokra kellene támaszkodni, itt a városnak kellene helyt állnia – jelentette ki Simon, nyomatékosítva, hogy nem fogadja el indoklásként a Lázárnak írt levél ismertetését, amire a polgármester annyit mondott, „örül, hogy védőügyvédje lett a beszállítóknak, de a kft. ügyeiben kizárólag a végelszámoló járhat el, nem a polgármester, sem a jegyző. A Menza egyébként sincs napirenden”, zárult rövidre az eszmecsere.

t_molnar_250Ezután ismét Molnár Gábor kapott szót, aki jelezte, hogy a megkérdőjelezett dologi kiadás-növekmény is javarészt az elnyert pályázatoknak tudható be, van olyan EFOP-pályázat, amely 349 milliós tételű emelkedést jelentett ezen soron.

A szavazás előtt elhangzottak a 2018-as büdzsé tervezett főösszegei. E szerint 5 milliárd 88 millió 567 ezer főösszeggel, 4 milliárd 738 millió bevétellel, 150 millió belső finanszírozási bevétellel, 200 milliárd külső finanszírozási bevétellel, 4 milliárd 840 millió 62 ezer költségvetési kiadással, 247 millió 944 ezer finanszírozási kiadással, 102 millió 56 ezer forint előző évi költségvetési maradvánnyal, hiánytól mentesen állapították meg, hogy a rendelet-tervezet megfelel a törvényi előírásoknak.

Az anyag szavazásra bocsátását követően jött a meglepetés, hat támogató és hat tartózkodó voks ellenében ugyanis nem fogadták el az anyagot, ahhoz minősített többségi támogatás, vagyis legalább hét igen szavazat kellett volna. Azonban az ellenzékben ülő Fidesz-KDNP-s négy képviselő tartózkodó véleményét osztotta Szabó Balázs és dr. Angeli Gabriella is.


Hosszabb közfoglalkoztatás– kevesebb emberrel

A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 2018” című napirendhez egyedül Angeli tett fel tisztázandó kérdést.

– Ha március elsejétől 22 fő lesz a közfoglalkoztatotti létszám, hány ember nem kap szerződést a program folytatásában? A közfoglalkoztatottak kevesebb bért fognak hazavinni? Mivel szerződést csak június 30-ig kapnak majd, mi lesz velük ezután, hogyan lehet megmenteni ezeket az embereket – záporoztak a kérdések a képviselőasszonytól, amelyekre viszonylag rezignáltan reagált előbb a jegyző, majd a polgármester.

– Ilyen volt a pályázati lehetőség – mondta Kiss Csaba. – Eredetileg 27 főt kértünk, de ennyit kaptunk a Foglalkoztatási Osztálytól. A négyhónaposság szintén a pályázat része volt, és igen, valóban kevesebb bért fognak kapni. Nem tudjuk, mi lesz júliustól – így a jegyző.

t_balint_250Bálint annyival egészítette ki a választ, hogy február második felében várhatóak tárgyalások a közfoglalkoztatás jövőjét illetően, addig nem tud mit mondani. Akik már bekerültek a rendszerbe, ebben a szakaszban nem lehet őket újra alkalmazni – zárta szavait.


Tiltakozás helyett napirendről levétel

Az előterjesztést jegyző dr. Angeli Gabriella képviselő jelezte, hogy nyújtana szóbeli kiegészítést az anyaghoz. Elmondta, hogy sajtóhírek szerint a 2000, illetve az 5000 fős lélekszámot el nem érő településeken 2019 őszén alapjaiban változnának meg a választások, ugyanis ezeken a településeken egyetlen elöljárót, azaz polgármestert választanának meg, amibe nem fér bele független polgármester, de ha mégis, szava aligha számítana a járási közgyűlésekben. – Előterjesztésben fordulok képviselő-társaimhoz, emeljük fel szavunkat annak érdekében, hogy Kalocsa és a környező települések önkormányzatai választott polgármester és képviselők útján, szabadon dönthessenek sorsukról. A rendszerváltozás fontos vívmányának elárulása volna, ha valóban megszüntetnék a települések önállóságát és a döntések nem helyben születnének. Fontos feladatokat és súlyos pénzeket von el az állam a településektől, a fejlesztések nem a helyi önkormányzatok döntésein, jó pályázatain múlnak, az önkormányzati dolgozókat technikai végrehajtó személyzetté silányítják. Minden annak az irányába megy, hogy elsorvasszák a kisebb helyi önkormányzatokat. Kilenc éve változatlan a köztisztviselői bértábla, a kormányhivataloknál egy kezdő munkatárs fizetése a duplája, mint a Polgármesteri Hivatalok legrutinosabb dolgozóié. Eljutunk majd arra a pontra, amikor a polgármester beballag a járási központba, ahol megmondják neki, hogy szabad-e fejleszteni, mikor kaphat forrást és ki fogja elvégezni a feladatokat – így Angeli.

Katus Attila ügyrendi javaslatként kérte, hogy vegyék le napirendről az anyagot, amely tiltakozó állásfoglalás megküldését javasolta az elmondottak fényében többek között az Országgyűlésnek, és Font Sándor képviselőnek. – Valahol vicckategória, hogy valamit megír az újság és egy képviselő-testület egy újságcikkre szavaz – jött a javaslat mellé az indoklás.

Angeli indítványának napirendről való levéltelét kilenc igen, két nem (Angeli és Kati László), valamint egy tartózkodó szavazat ellenében jóváhagyta a többség. Utóbbi voksot Lakatos János képviselő nyomta, amire többen is azért kapták fel a fejüket a teremben, hiszen nemrég jelentették be, hogy Angeli Gabriellát indítja a baloldal országgyűlési képviselő-jelöltként a körzetünkben, ezzel szemben az MSZP helyi elnöke nem támogatta a jelölt anyagát.


Zárt ajtók mögött választottak OEVB tagokat

Mint ismeretes, április 8-ára tűzte ki Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választásának időpontját. A kapcsolódó törvényi előírás alapján a képviselő-testületnek 3 országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsági tagot és legalább 2 póttagot kellett megválasztania legkésőbb a választás napját megelőző 42. napig, amelyről ezen ülésen határoztak.

A zárt ülés ismételt nyitását követően dr. Bálint József bejelentette, hogy a Bács-Kiskun Megyei 03 Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának választották dr. Beszedics Orsolyát, dr. Igaz Ferencet és dr. Réfy Vilmost. Póttag lett Csikósné Vörös Marianna és Zsikla Tamás.


t_torokferi_250Török Ferenc: zebrát a kórház új bejáratához!

Simon Zoltán jelezte először, majd a Kulturális és Szociális Bizottság helyszíni szemlét is tartott a Szent Kereszt Kórház új, Kossuth utcai főbejáratánál, ahol az új szárny megnyitásával egy időben a forgalom is megnövekedett, hangzott Török Ferenc okfejtése az „Egyebek” napirend során. Arra vonatkozóan tett fel kérdést, hogy áll az oda ígért pluszparkolók kialakítása? Mivel arra járva többször látja, hogy az embereknek át kell szaladnia az úton, mert nincsen gyalogátkelő a főbejárathoz közel, felvetette, hogy érdemes lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy oda zebrát fessenek fel. Tavaly volt javaslat arra is, folytatta, hogy az 56-os események miatt a kalocsai kórház több orvosát ért hátrányos büntetésekről megemlékezzünk egy tábla kihelyezésére. – Akkor azzal napolták el a felvetést, hogy ha a főbejárat elkészült, térjünk vissza rá. Az októberi ünnepség előtt most lenne elég idő ennek megvalósítására – zárta mondandóját Török.

Szavaira a polgármester reagált, mondván, a pluszparkolók igénye teljesen jogos, hiszen már a Tájház körül sem tudnak rendesen megállni a turistabuszok, mert oda is parkolnak a kórházba menők.

t_katus_250– Egy gondom van ezzel, hogy a kórház nem építette meg az általa beígért parkolóhelyeket – vitte fel a hangsúlyt a mondat végén, hozzátéve, hogy a gyalogátkelő kialakításának lehetőségeit a Műszaki Osztállyal megvizsgáltatja.


Katus Attila: miért van folyton nyitva a temető?

Ezután Katus Attila kért szót, mondván sokakat zavar, hogy a városi köztemető hónapok óta éjjel-nappal nyitva van. Mint elmondta, a Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy a sírkertek gazdája, a Parkgondozó Kft. ügyvezetője, Loibl László „egy személyben döntött erről pénzügyi okok miatt, és baj van az állományával is”. Katus kérte dr. Kiss Csaba jegyzőt, hogy a helyi rendeletben lévő, leszabályozott temetői nyitva tartásnak szerezzen érvényt – ez ugyanis le van írva, mondta. Az elhangzottakhoz dr. Bálint József polgármester annyit jegyzett meg, hogy hozzáállásbéli problémát lát, pénzügyi oka a rendelet betartásának nem lehet!


Zárszó: egy sima, egy fordított

Végezetül dr. Bálint József elismételte a testület számára, amit hétfői sajtótájékoztatóján elmondott, nevezetesen, hogy sikerült a Malom utcai épületben kialakítandó szociális centrumra benyújtott pályázatukat is elnyerni.

– Ugyan mindez semmit nem ér most, mert a testület annulálta a költségvetésüket. Nem értem, hogy miért nem szavazta meg a testület azokat sem, amiket korábban megszavazott – mondta végezetül, elejtve, hogy kiutazott egy kalocsai küldöttség a székely-keresztúri Böllérfesztiválra, akik után megy Katus Attila és Bolvári Ferdinánd képviselő – ők reprezentálják Kalocsát a testvérváros eseményén.Kalocsai hírek

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

Szigeti Tamás agrármérnök segít, mire kell figyelni az egységes kérelem beadásánál

2022. április 6-án, szerdán nyílik az egységes kérelem kitöltési felülete, a gazdálkodók ekkortól...

Norbi, a „vaklufis” a földkerekség egyetlen okleveles léggömbhajtogatója

A Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium intézményben régi gyakorlat, hogy a 9....

Árpád-kori régészeti leletek Uszódnál

Az egyik sírban karperecet, gyűrűt és egy pénzérmét találtak

Szent Asztrik érsek szobrát a főegyházmegye papsága előtt áldotta meg Dr.Bábel Balázs érsek

A magyar és a katolikus egyház történetéhez egyaránt szorosan kötődő, attól elválaszthatatlan Szent...

Folytatódik a nemzetközi együttműködés, folyik a munka a Paks II. projektben

A Paks II. projekt építési-szerelési bázisán létesülő építmények több mint felére szerzett építési...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás