Kié a korlátolt felelősség?

Kitisztultak a ködösített számok

2015.06.11 10:04   

A múlt heti önkormányzati testületi ülés nem volt indulatoktól mentes: a város anyagi helyzete nem tűnik rózsásnak, s bár 2014 novembere óta több mint fél év telt el, az új városvezetés szeme előtt csak mostanra tisztultak ki a ködösített számok. A konkrétumok ismeretében az előző érában létrehozott önkormányzati káefték helyzetéről, sorsáról ültünk le beszélgetni dr. Bálint József polgármesterrel.

– Végre elkészültek a mérlegek, beszámolók. A felügyelőbizottságok megtárgyalták, s ezután kerültek a tulajdonos elé elfogadásra. Gyakorlatilag most értünk oda, hogy tisztán látunk, nem csak tapogatózunk – a polgármester természetesen csak azokról a káeftékről nyilatkozik, amelyeket az új önkormányzat is életben tartott és ma is működnek, hiszen közfeladatot látnak el, így életképesnek kell maradniuk: a Vagyonhasznosító, a Menza, a Parkgondozó és a KalocsaKOM maradt a „portfólióban”.

Kalocsai Néplap

A párhuzamosságok megszüntetése után a többi cég ellen végelszámolás indult, mert tevékenységeik nem tartoznak sem az alapszolgáltatások, sem az önkormányzat által önként vállalt feladatok körébe.

Vagyonhasznosító és Könyvvezető Nonprofit Kft.

– A múlt év november-decemberi mérleg alapján még úgy tűnt, ez a vállalkozás nyereséges, de időközben kiderült, hogy a számok kozmetikázottak. Számlázási trükkök sorával találkoztunk a vizsgálat során. A számlák egy részét nem, vagy máshogy, máshová könyvelték el, a könyvvizsgálók sem kapták meg az összes iratot, egyáltalán: nem úgy kezelték az adatokat, ahogy elő van írva. Az egészet 2013-tól 2014 decemberéig újra kellett könyvelni, hogy előtűnjenek a valós számok. Az adózott eredmény, már ha ez eredmény, mínusz 69.161.000 Ft. Komoly hiányt jelent az elveszített saját tőke, ami 64.519.000 forintra rúgott. A jelentős veszteség mellett szerencséje az önkormányzatnak, hogy mivel ez az első ilyen éve a káeftének, így még nem kell pótolni az alaptőkét vagy felszámolni a céget: a Polgári Törvénykönyv ezt két veszteséges év után írja csak elő. A feltőkésítési kötelezettség helyett ki lehet találni, hogyan dolgozzuk fel ezt a veszteséget egy esztendő alatt. Racionalizálással és optimalizálással a veszteség minimalizálható, illetve reális keretek közé szorítható – bizakodik dr. Bálint József. – A vagyonhasznosítóhoz nem lehet hozzányúlni, mert a Kalocsa Szíve program teljes egészében ide van „telepítve”. Minden engedélyezés, minden projekt, minden származékos beruházás itt jelenik meg, stabil cégnek kell lennie, hiszen a tervek szerint a későbbiek során ide kívánjuk beolvasztani a parkgondozót is.

Parkgondozó Közszolgáltató Nonprofit Kft.

– Ennél a cégnél nagyobb a probléma. Már tavaly év végén is csak önkormányzat által nyújtott segítséggel tudtak egyáltalán bért fizetni a dolgozóknak. A vaskúti Felső-Bácskai Hulladékkezelő segítségével sikerült stabilizálni a helyzetet, a mérleg szerinti adózott eredmény 1.827.000 Ft, azonban a saját tőkén 40.207.000 Ft-os mínusz jelentkezett, s a saját tőke elvesztése miatt ennél a cégnél már fennáll az előbb említett feltőkésítési kötelezettség. Augusztus 31-ig valahonnan pénzt kell szerezni. Ehhez még a pozitív szaldó érdekében hárommillió forintot is oda kellett adnia az önkormányzatnak, továbbá vannak még számlatételek, amelyeket rendezni kell.

Ennél a cégnél tehát összesen mintegy 43.000.000 forintnyi „beavatkozásra” van szükség, s a 2015. decemberi eredmények alapján jövőre kerülhet majd sor a vagyonhasznosítóval való fúzióra. Nem indokolt, hogy két ilyen kicsi cég működjön, a kft., mint forma marad, de az üzemeltetési költségek ezáltal is csökkennek.

A polgármester kitért a mindenkiben megfogalmazódó kérdésre is:

– Egyértelműen az ügyvezetők, a gazdasági vezetők és nem utolsó sorban a felügyelő bizottságoké a felelősség a felhalmozódott hiányokért. Automatikusan elfogadták, amit benyújtottak nekik, a tiszteletdíjat felvették, de nem csináltak semmit. Az önkormányzat ugyan direkt módon nem avatkozhat a káefték működtetésébe, de elszámoltatni tudna, viszont még a belső ellenőrzéseket sem rendelte el.

Kalocsa Menza Kft.

– Az már a választásokkor látszódott, hogy a tőkéjét elveszítette és hatalmas külső tartozások árán tudott csak működni. Az „eredmény” itt mínusz 51.498.000 Ft, és 65.000.000 forinttal kellene feltőkésíteni. Apport nem, csak készpénz jöhet szóba, hiszen emellett a Kalocsa-Menza 100 millió forinttal a beszállítói felé is tartozik. A mostani, napi beszállításokat már fizetik önkormányzati segítséggel, de a felhalmozódott hitelt a saját tőkéje terhére kell a cégnek rendeznie.

Ezt a káeftét ráadásul még „bedönteni” sem lehet, hiszen a kórház, a szociális otthon, az iskolák felé ellátási kötelezettsége van az önkormányzatnak, s ha intézményként üzemeltetnék tovább, akkor a beszállító vállalkozók, akikre a továbbiakban is szükség van, nem jutnának a pénzükhöz. Egyelőre ők nagy türelmet tanúsítanak, s augusztus 31-től nagyobb ütemben történnek a törlesztések – ígérte a polgármester. – A párhuzamosságokat felszámoltuk, az új ügyvezető költségeit csökkentettük, már külön személygépkocsit sem kapott. Komoly megtakarításokkal üzemeltetjük tovább a káeftét.

Arra a kérdésre, hogyan lehetett ekkora összegeket felélni, ekkora adósságokat felhalmozni „észrevétlenül”, a következő választ kaptuk.

– A novemberi gyorsvizsgálatnál már látszottak a tendenciák, de az ügyvezetőket még nem tudtuk megkérdezni. Azt viszont tapasztaltuk, hogy a hitelezők, beszállítók folyamatosan hívogattak, a kalocsaiak személyesen is felkerestek. Igazi választ talán a múlt heti testületi ülésen kaptunk, ahol Török Ferenc volt polgármester – szándékosan vagy véletlenül – elszólta magát: azért halmozhattak fel ekkora tartozást, mert alul voltak finanszírozva. Ez megerősítette, amit csak sejteni lehetett, a központi költségvetésből nem kapták meg a feladatellátáshoz szükséges forrásokat. Nem tudták kitermelni a nem kötelező feladatokra a pénzeket, így ezeket a költségeket „átnyomták” a káeftékbe, így keletkezhettek azoknál ekkora tartozás- és hitelállományok.

– A „vállalkozói önkormányzat”, mint olyan, nem működőképes. Közszolgáltatásokat eredményesen nem lehet gazdasági szervezetekkel kiszolgálni. A 100 százalékos önkormányzati nonprofit káefték tartozása országos szinten nagyobb, mint az önkormányzatok tartozása volt – állítja határozottan Bálint József. Ugyanakkor a felelősségre vonás kérdésében megengedő. – Ez a régi vezetés
„bűne” egyértelműen. De ezen nem rágódni kell, hanem előre kell menekülnünk. Bár nem voltak korrektek, mi nem fogunk visszafelé mutogatni. Más a feladat: két hónap alatt meg kell találni azokat a forrásokat, amiket át lehet csoportosítani. Racionalizálunk, a lehető legkevesebb „emberáldozattal”.

Az eddigiekből kiderült, Kalocsára három dolog kellene: pénz, pénz és pénz.

– A fentebb említett százmilliókon kívül a városnak a DÉMÁSZ felé is van tartozása. A közvilágítás költségét ugyan 245 millióról sikerült 175 millióra lealkudni, hároméves ütemezéssel, de az ez évre eső részlet így is 57 millió forint, amelyre szerencsére lehet pályázni. Be is nyújtottuk az igényt, e hónapban dől el, nyerünk-e. Más állami segítségre nem számíthatunk, nekünk megfelelő uniós pályázatok sincsenek: meg kellett hát nézni a vagyonösszetételt – tér rá a nagy vitát kiváltó vagyoneladási szándékra a polgármester.

KalocsaKOM

– A költségvetés elkészítésekor még úgy gondoltuk, ezt a több mint 315 millió forintot ingatlaneladásokból lehetne fedezni. Ám a vagyoni lehetőségek áttekintése során más alternatívát javasoltunk. A KalocsaKOM Kft. ugyan pozitív eredménnyel üzemel–gazdálkodik–beruház, de hosszú távon nem biztos, hogy ki tud termelni annyi nyereséget, hogy szinten maradhasson. Az idei fejlesztéseket sem saját erőből, hanem pályázati forrásokból és önkormányzati hátterű hitellehetőségek kihasználásával finanszírozták. Az uniós és országos pályázati kiírások a nagy cégeknek kedveznek, így a piacon egy önkormányzati tulajdonú káeftének nehéz versenyképesnek maradnia. A lakossági szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében folyamatos beruházásokra van szükség, jellegéből adódóan ennek a technológiának nagyarányú az amortizációja. Az elégedetlen előfizető pedig könnyen elpártol s akkor a KalocsaKOM elértéktelenedik – vázolta fel a jövőt dr. Bálint József. – Egyelőre felmérjük a céget és a lehetőségeket. A hálózat és a fejállomások az önkormányzat tulajdonában vannak, 3 ajánlatot várunk, egyet a hálózatra, egyet az átjátszó állomásokra és egyet magára a cégre. A könyvértéknél most jelentősen magasabb piaci értéket képviselnek. Csak komoly érdeklődés esetén vizsgáljuk meg az eladás lehetőségét és nem adnánk értékén alul. Ne felejtsük el, a múlt heti ülésen még csak a meghirdetésről szavaztunk! Tudom, hogy ez a cég a kalocsaiakhoz érzelmileg közelebb áll, mint bármelyik más szolgáltató, de pénzügyi vonatkozásban ki kell mondani, hogy a KalocsaKOM nem a kalocsaiaké, ez csak egy hangzatos szlogen. Ha azt nézzük, ki fizette, akkor Európáé.

– Tudtam, mit vállalok, de nem gondoltam volna, hogy ennyire rossz helyzetben van anyagilag a város, sőt decemberben megpróbálták bedönteni a költségvetést. Egyes képviselők vágyálmait nem fogom teljesíteni: nem lesz időközi választás, csak akkor, ha nem bírnám egészségileg – üzent általunk is a kalocsaiaknak a polgármester. – Optimista vagyok, a folyamatok beindultak. A költségvetést valahogy stabilizálni kell, s az általam felvázolt lehetőségekkel talán még némi tartalékot is tudnánk képezni. Nem herdáljuk el a vagyont! Az értékesítés csak eszköz: a cél munkahelyek létrehozása, a beruházási kedv élénkítése, ez növeli a fizetőképes keresletet, hozza az iparűzési adót. Jövő ilyenkor egy stabil költségvetésű Kalocsa kibővült lehetőségeiről fogunk beszélgetni.


Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás