A 2017-es kalocsai közmeghallgatásról

Mintha meg sem történt volna…

2018.02.16 10:30    |    V.I.  

… pontosan ilyen érzések kavarogtak e sorok írójának a fejében, amikor kávéval, csőre töltött diktafonnal és a töltőn felejtett aksikkal, pontosabban azok nélküli fényképezőgéppel (aminek így nem sok haszna volt) a táskájában, laptopját összecsukva felállt a szűk kétórás esemény végén. A forgatókönyv, többnyire a problémák és felvetések, de még a hozzászólók személyei is mondhatni papírforma szerint alakultak, ami nem is baj. A nagyobb baj az, hogy ha a trend így folytatódik, két év múlva már meghirdetni is felesleges lesz a közmeghallgatásokat, mert a stabil 2-3 hozzászólónak is alábbhagy a lelkesedése, és úgy tűnik, a maradék tizenpárezer ember szerint, akivel együtt koptatjuk Kalocsa útjait és járdáit, minden rendben van, nincs miért szót emelni. Lássuk tehát, mi történt december 7-én délután négy és hat óra között a Városháza dísztermében!
Ami a tavalyi közmeghallgatás óta történt

Szembetűnő volt, hogy kivételesen a szokott egy-kettőnél több üres hely tátong a képviselő-testület soraiban és a polgármester jobbján, utóbbi Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester, előbbi Lakatos János és Kati László képviselők székei voltak. Rajtuk kívül a testület minden tagja és a hivatali osztályok képviseletei, illetőleg a Parkgondozó és a Vagyonhasznosítási Kft. vezetői a szociális intézményvezetővel együtt ugyancsak megjelentek az eseményen. Miután dr. Bálint József polgármester köszöntötte a megjelenteket, összegezte, hogy a tavaly felvetett problémákból mi az, amit sikerült idénre megoldaniuk. A Csajdakertben például a Parkgondozó helyreállította a padokat, területrendezést végzett, és új szeméttárolókat helyezett ki. A temetőben a ravatalozó mögött felújításra kerültek a közlekedő utak, a kálvária stációinál lévő növények viszont folyamatosan kipusztulnak, nem tudni miért, hangzott a számvetés. A Paksi közben lévő vasúti átjáró fejlesztésével kapcsolatban előrehaladott tárgyalásokat folytat a városvezetés, a kiviteli terveket is elfogadták már, és 2018 első negyedévében várható, hogy megvalósul a beruházás. A szorgalmazott városi fapótlásra is teljes ütemterve van a városnak, amit lépésről lépésre valósítanak majd meg, hiszen ez igen költséges feladat. Hasonlóképp nyilatkozott az utcanév-táblákról Bálint, megjegyezve, hogy kiegészítő táblákat is elhelyeznek majd, mint a dr. Márkus Ferenc utcában lévő, mondván, ha helyben ismert ember az adott közterület névadója, lehessen felőle tájékozódni. Végezetül a polgármester elmondta, hogy a kispiacokat meg kell szüntetniük a piacrendelet változása miatt, de a Széchenyi út környékén egy nagyobb termelői piac kialakításának a lehetőségeit vizsgálják jelenleg. Ezután az eddigi beruházásokról, beadott, elbírált és elbírálásra váró városi pályázatokról beszélt.

kz7_450
 

koz1kanyo_250Kanyó Péter: lámpák, uszoda, feljelentés

A hallgatóság körülbelül két kezünkön megszámolható „tömegéből” elsőként Kanyó Péter lépett a mikrofon mögé. Visszautalt rá, hogy két évvel ezelőtt kérdezett már ugyanitt, ugyanilyen körülmények között, amire azóta sem kapott választ. Elsőként a közvilágítás kérdését feszegette, mondván, 2015-ben a régi lámpatestek újra cserélését követően mi lett a sorsa a leszerelteknek és mi a helyzet ezek tulajdoni kérdésével? 3500 lámpatestről beszélünk ugyanis, mutatott rá, amik közül legalább 1500 használható lenne. Információi szerint a DÉMÁSZ számára csomagoltan kell visszaszállítani ezeket a berendezéseket, kérdezte: ha ők fel tudják használni, akkor Kalocsa miért nem? Bálint József válaszában kijelentette, hogy ami tulajdonilag a DÉMÁSZ-t illette meg, az hozzá került, a többi lámpa a város tulajdonában maradt. Utóbbiak a legjobb minőségű lámpatestek, a leszereltek közül – tette hozzá dr. Kiss Csaba jegyző. A hová-mennyit-miért fizetett Kalocsa kérdéskörben kisebb vita bontakozott ki a város volt energetikusa és a polgármester között. Míg Bálint azzal érvelt, hogy 170 millió forint ki nem fizetett számlát hagyott hátra a volt vezetés a DÉMÁSZ felé, addig Kanyó azt mondta, az nem áramszámla-tartozás volt, hanem lízingért nem fizettek. A polgármester emlékeztetett, hogy kényszerpályán mozogtak az említett tétel kifizetésére, addig ugyanis a DÉMÁSZ elzárkózott attól, hogy a LED-es lámpák cseréje meginduljon, elejtve, hogy a beruházás szabályosságait illetően uniós vizsgálat folyik.

Kanyó másik városhoz kapcsolódó kérdése az uszodára, pontosabban egy ott elvégzett fejlesztés hatékonyságára irányult. Mint mondta, maga is kisfiával elment oda, mivel olyan panaszok jutottak vissza hozzá, hogy továbbra sem meleg a melegített termálvíz – bár erre pályázaton nyert technológiai fejlesztési forrást a város, ami azóta állítólag meg is valósult. Véleménye szerint a jelen formában semmit nem spórolunk az említett beruházással, hozzátéve, hogy az ideiglenesen a melegvizes medence fölé épített szerkezetről folyamatosan hullik valami a medencébe. Arra is rákérdezett, hogy ennek orvoslására tervez-e lépéseket a tulajdonos?

A műszaki felvetésre Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője válaszolt, kifejtve, hogy nemrég tartották meg a feszegetett beruházásnak az egyéves garanciális bejárását. Hangsúlyozta, hogy hozzáértő szakembergárda tervezte a szivattyúkat, és tudomása szerint 37-38 fokos folyamatos vízhőmérsékletet biztosítottak a szivattyúk az uszoda termál-rész-legében. A Kanyó által említett meghibásodás nem konstrukciós probléma, ami a gépházban merült fel, és erre a garanciális bejáráskor figyeltek fel – ennek elhárítása folyamatban van.

Végezetül Kanyó a személye és a volt polgármester személye ellen intézett feljelentés anyaga felől érdeklődött, ami körülbelül egy évvel korábban történt. Sérelmezte, hogy bár a hivataltól kikérte az ezzel kapcsolatos iratokat, a dokumentumokat a mai napig nem kapta meg. Válaszul elhangzott, hogy azokat a nyomozóhatóság nem adja ki, és időközben kiderült, hogy nem történt bűncselekmény, így az ügyet le is zárták. A polgármester állítása szerint minden irat a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságnál van, onnan kell azokat kikérni.


koz2szantoeva_250Szántó Éva: Csajdás köszönet és panaszok

Szántó Éva, a közmeghallgatások rendszeres hozzászólója ezúttal is felkészülten érkezett. Elsőként köszönetet mondott a tavaly panaszolt Csajda-kerti állapotok terén történ előrelépésekért, majd szorgalmazta az öreg, beteg fák pótlását, és megemlítette, hogy a nyáron ott randalírozó drogosokat a rendőrség és civilek közreműködésével sikerült kitudni a területről. Bírálta, hogy továbbra sincsen viszont előrelépés a motorosok ügyében, akik kétkerekűiken akadálymentesen be tudnak jutni az uszoda mögötti placcra, valamint sürgette, hogy történjenek lépések azokkal szemben, akik nem fizetnek szemétdíjat, és közterületen szabadulnak meg kisebb-nagyobb lomjaiktól. Végezetül kritizálta a lakótelepi zöld területre parkoló autósokat (mondván, van elég parkoló a Széchenyi lakótelepen, csak lusták sétálni az autótulajdonosok [ezt tapasztalatból lehet egyértelműen cáfolni. Messze nincs töredék annyi parkoló sem, mint amennyi lakáshoz immáron autó tartozik és garázst is nehéz találni – a szerk.] Végül a Kishalas sori pergola állapotára hívta fel az illetékesek figyelmét, mondván, arra már ráférne némi karbantartás, mert a jelen állapotában csak rontja a városképet.

Szemét-kérdésben a polgármester ráerősített, hogy a Bolvári Ferdinánd vezette Szociális Bizottság igyekszik kiszűrni a nem fizetőket. A többi felvetésre komolyabb válasz nem érkezett. A „kalocsai bálnát” megnézetik majd, ami valóban elhasználódott állapotban van.


koz3vargajanos_362Varga János és a „levegőben lógó” találmány

Varga János egy első hallásra furcsa, de végül is logikusnak tűnő bejelentéssel lépett a mikrofon mögé – a nyilvánosság erejét kihasználva. Mint mondta, ő Fajszról érkezett és azért jött, hogy közvetetten az itt működő vállalkozásoknak és a kezdő vállalkozásoknak ajánljon innovációs lehetőséget. Elmondása szerint ugyanis van egy csüngő-fűszerpaprika szedő gép-prototípusa, ami a saját találmánya és szabadalma, amely jó ideig védett volt, ám a védelmi díját már nem fizeti, ezért közkinccsé vált. Megadta elérhetőségeit, hogy ha e sorok olvasója fantáziát lát abban, amit elmondott, keresse fel. (Biztos, ami biztos, mi is megírjuk, hátha: +36-30/395-42-11 és 78/368-562!)


koz4kardos_250Kardos János: precedensértékű döntés születőben?

A mezőgazdasági haszonállattartással kapcsolatban jelezte, hogy az országos szabályozás Kalocsán nincsen szinkronban a helyi rendelet tartalmával. Kalocsán szembesült azzal, hogy tiltják az állattartó helyek, istállók, ólak, kifutók, trágyatárolók elhelyezését bizonyos városrészben, míg máshol több helyütt is látott például kifutót.

Mint később a polgármester és a jegyző szavaiból kiderült, a kérdésben hatósági ügy van folyamatban, mivel a felszólaló vállalkozását érintik rosszul az elmondottak. Dr. Kiss Csaba végül annyit mondott, hogy maga is érdeklődve várja a kormányhivatal határozatát ez ügyben, mivel az precedens értékű döntés lehet Kalocsán – akkor talán a nagyközönség is többet megtudhat róla, miről is van szó, mint az idei közmeghallgatáson.


koz5szaboki_250Szabóki László listával érkezett

Szabóki László, a Kalocsai Városvédő Egyesület elnöke a tavalyi gyakorlat szerint, az idén is szemelvényes problémagóc-rávilágításokkal készült. A KORONAfm100 helyi rádiótól például azt kérte, hogy bővebben és hatásosabban foglalkozzon a városi problémákkal. Egyre azonnal rá is mutatott: a szemétszállítási gondokkal, és azzal, hogy a szolgáltató cég helyi irodájában hosszasan várakoztatják az ügyfeleket, a zöldhulladék-gyűjtésre alkalmas zsákokért pedig személyesen kell bemászkálni az ügyfélszolgálatra, ahelyett, hogy bedobnák azokat a postaládába. Rámutatott arra is, hogy meglátása szerint komoly gond van a város forgalmi rendjével egyes területeken, valamint ismét szorgalmazta, hogy a programokról, rendezvényekről, eseményekről intenzívebben és hatékonyabban tájékoztassanak a szervezők, illetve a városi illetékes egységek. Végezetül bírálta a Kalocsa–Paks Duna-híd elhúzódott előkészítését és ütemezését, csakúgy, mint a vasúti kereszteződések állapotát.

Érdemben az utóbbira reagált a polgármester, mondván a MÁV és a Glencore finanszírozásával tudják a Paksi közi vasúti átjáró környezetét és állapotát rendezni, ami 40 milliós nagyságrendű kiadást fog jelenteni. Útfelújítás-jellegű beruházásokat pedig pályázatok híján nem tudnak végezni, azokra a Paks 2. „kerítésen kívüli” fejlesztéseire elkülönülő forrásból remél majd támogatást szerezni a város (sok egyéb más nagyszabásúbb beruházás mellett.)


koz6illes_250Illés György ismét inkább mondott, mint kérdezett

Illés György, ugyancsak a korábbi közmeghallgatások papírformáját követve, amikor mindenki elmondta a magáét, akkor lépett a mikrofon mögé. Ő elsőként a Szentháromság téren folyó munkálatok és a Liszt-szobor korábbról felmerült áthelyezése kapcsán érdeklődött aktuális információk iránt a városvezetéstől. De kíváncsi volt arra is, hogy a Szentháromság tér korábbi macskaköves burkolatának köveivel mi fog történni, illetve mi történt? Elmondása szerint ugyanis pont akkortájt látta, hogy a város határában borogatnak le nagy mennyiségben ilyen kővel kevert földet, amikor felszedték a téren lévő korábbi burkolatot. Végezetül rátért ismét a Kalocsát keletről elkerülő út ügyére, felvetve, hogy lobbizott-e a város azért, hogy a Kalocsát hosszú távra mindenféle fejlesztéstől elvágó nyugati elkerülő építése helyett a keletit preferálják?

Bálint sorjában válaszolt, kezdve a Liszt-szobor ügyével, amelyre, elmondása szerint az önkormányzathoz a mai napig nem érkezett kérés annak áthelyezéséről, megjegyezve, hogy a térről csak annyit mond, hogy ő is annak örülne, ha az már elkészülne. A macskakövet úgy volt, hogy a Parkgondozó kapja majd meg raklapozva, csomagolva, ehhez képest ömlesztett, földdel kevert massza érkezett a céghez, amit nem tudtak átvenni és tárolni – mondta a megszólított kft. ügyvezetője, így ők visszaküldték azt. A polgármester az elkerülő utak kapcsán kijelentette, hogy ezeknek az ügye már Kalocsán túlmutató hatáskör.Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás