Lelkészbeiktatás Dunapatajon

2015.04.01 16:03    |    Szabó Zsigmond  

Virágvasárnapra a természet is mellénk állt, megszelídült a viharos szél, a Nap is előbújt a felhők közül. A dunapataji reformátusok különösen örülhettek a barátságos időjárásnak. Ezen a napon, március 29-én délután 3 órakor tartották ugyanis a lelkészbeiktatást. A helyi felekezetek és világi elöljárók mellett a környékről, az ország számos helyéről, sőt határokon túlról is vártak vendégeket az egyházközség jeles eseményére.

Tavaly tavasz végén lemondás folytán üresedett meg a lelkészi állás az egyházközségben. Hosszú eljárási rend végén az egyházközség választó közgyűlése Nagy Dávid akkori Érd-parkvárosi beosztott lelkészt választotta meg, aki múlt év szeptemberében elkezdte szolgálatát.

Az ifjú lelkész 1984-ben született egy kis bükki faluban, Mályinkán. Kazincbarcikán járt általános iskolába, középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, a teológiát Sárospatakon végezte. Segédlelkészként szolgált Göncön, Sárospatakon. 2011-ben az Érd-parkvárosi gyülekezetben nyert alkalmazást, előbb, mint segédlelkész, azután mint beosztott lelkész. 2013 őszén szentelték lelkésszé Budapesten.

0703lelkesz_800

Néhány nappal a beiktatása előtt kértem meg Nagy Dávid lelkipásztort, fogalmazza meg számunkra a beiktatás jelképes jelentőségét a beiktatott, illetve a gyülekezet szempontjából:

– A beiktatás a lelkipásztor szempontjából a megerősítés alkalma. Jogilag ő ugyan már a gyülekezet megválasztott vezetője, a teljes hitelesítés azzal történik meg, hogy az áldást, a jóváhagyást ismételten kimondja a gyülekezet, valamint az egyházmegye elöljárói: a lelkésztársak, az esperes és – ha lehetőség van rá – a püspök. Személy szerint rengeteg izgalommal, örömmel és hálával éltem meg, élem meg ezt az időszakot, mert látom és érzem, hogy a gyülekezet elfogadott. Mindent megtettek azért, hogy a beiktatás valódi ünneppé váljon.

A gyülekezet életében a lelkészbeiktatás egy örömteli, közösségi, ünnepi esemény. Ezzel zárul le egy hosszú, sokszor nehéz folyamat, amit egy új lelkipásztor megválasztása és szolgálatba állítása jelent. Közösségi, mert nem csak a gyülekezet, hanem az egész település, sőt a környező települések is megismerhetik az új lelkészt és osztozhatnak a gyülekezet örömében. Ünnepi, mert a gyülekezet reménye szerint hosszú évekre, sőt évtizedekre sikerült gondoskodni olyan lelkészről, aki valóban pásztora lehet a gyülekezeti tagoknak. Aki által Isten Szentlelke hitet ébreszthet az emberekben.

0701lelkesz_800

Virágvasárnap délutánján szinte teljesen megtelt a hatalmas dunapataji református templom, ami ritka alkalom, hisz itt is fogy a gyülekezet.

Az esemény hangulatának leírásakor sorra mondanak csődöt a tudósító jelzős szerkezetei. Valóban szép és valóban lélekemelő ünnep volt a lelkészbeiktatás! Egyszerre volt családias és fennkölt, szeretetteljes és keresztyén alapvetésű. Érezhető, szinte kitapintható, bejárható hidat vert Isten és ember között, ember és ember között.

Főtiszteletű dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat nemrég megválasztott új lelkészi elnöke nagyívű igehirdetésben kötötte össze a virágvasárnap keresztyén üzenetét az alkalom személyes, emberi vonatkozásaival. Emlékezetesek maradnak a nyilvánosság-szociológia, nyilvánosság-politika és nyilvánosság-teológia kérdéskörét megvilágító gondolatai, amelyeket két bibliai szakaszból (János18; Lu-kács19) merített textus alapján bontott ki. Az igehirdetés letisztult üzenete Isten embermentő szeretetét hirdette. Gyülekezet és lelkipásztor közös küldetése igent mondani Isten meghívó szeretetére.

Az igehirdetést követően nagytiszteletű Hegedűs Béla, a Bács-Kiskun megyei Egyházmegye esperese beiktatta szolgálatába Nagy Dávid lelkipásztort, jelképesen átadva a templom kulcsát és az egyházközség bélyegzőjét.

Harminchét palástos lelkész mondott igent a meghívásra és foglalt helyet a szószékkel szembeni padsorokban. Bevonulásuk látványára mondta egy jelenlevő: „ereje van annak”. Méltóságos rendben, harminchét lelkész mondott áldást a beiktatott lelkipásztorra.

Ezután nyilvános presbiteri üléssé alakult az esemény, amit Hörcsök Imre egyházmegyei főgondnok jelentett be és vezetett le. Ennek keretében Kiss István gondnok köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a szervezéshez kapott megannyi segítséget.

0702lelkesz_800

Köszöntőjében Csorba József, a dunapataji katolikus egyházközség plébánosa tolmácsolta érsek úr üdvözletét, majd megtisztelvén a reformátusokat, Kálvin János gondolatait idézte.

Dusnoki Csaba polgármester méltatásában az ígéretes együttműködést hangsúlyozta.

Dr. Vassné Baki Ilona lelkipásztor a kibocsátó gyülekezet nevében meleg, szeretetteljes hangvételű mondatokban idézte fel a kezdő lelkipásztor Krisztus felnőtt szolgájává alakulását, majd kedves szavakban ajánlotta őt a dunapataji gyülekezet vigyázó szeretetébe.

Válasz-beszédében Nagy Dávid lelkipásztor finom humorral említette fel pataji szolgálatának első élményeit. Lelkipásztori feladatait így summázta:
„Itt, Dunapataj közösségében és a dunapataji gyülekezeti tagok között élni, ott lenni mindig és mindenhol, hogy együtt kövessük és engedelmeskedjünk a mi legfőbb pásztorunknak, a mi Urunknak.”

Megtisztelte jelenlétével a pataji gyülekezetet dr. Svébisné Juhász Márta, az egyházmegye világi főjegyzője; Font Sándor országgyűlési képviselő és felesége, valamint ezúttal a teljes pataji képviselő-testület. Minden közeli és távoli vendég, nemkülönben a pataji katolikus gyülekezeti tagok jelenléte megtisztelő volt a fogadók számára! A Tikász Mihály Kamarakórus, a gyülekezet felnőtt és gyermek tagjai Újváriné Nikolovics Mária vezetése alatt színvonalas énekszámokban és versekben köszöntötték a beiktatott lelkészt.

A jelenlévők a kétórás ünnepség végén meghatottan, emelkedett lélekkel távoztak a megye egyik legszebb vidéki református templomából

Utolsó fontos momentumként kiemelendő az összefogás és az odaadás, amellyel a gyülekezet tagjai készültek erre az alkalomra, hogy minden szép rendben történjék. Buzgólkodásukban komoly segítséget kaptak a helyi önkormányzattól, személyesen Dusnoki Csaba polgármestertől. Illesse köszönet mindenki munkáját, felajánlását!

Jó érzés egymást-segítéssel, összefogással találkozni. Ritka ez manapság, mint a teli templom. Reméljük, Dunapatajon mindkettőre lesznek példák a jövőben is!


Kalocsai hírek

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Augusztus 20. - az összetartozás ünnepe

Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár augusztus 20-a alkalmából...

Pécsi egyetemistákkal fiatalít a kalocsai alkotótábor

Augusztus elején szűk két hétig ismét alkalmi művészteleppé változott volt Kossuth utcai kollégium...

Bolvári Ferdinánd polgármester-jelölt is bemutatta csapatát

A Bagó Zoltán polgármester-jelölt nevével fémjelzett Szívből Kalocsa Egyesület, majd időrendi...

Tegyük együtt sikeressé városunkat

  Ősszel önkormányzati választások lesznek. Ilyenkor, a helyi választások közeledtével...

Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés

Tizenhét év után újra Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés. Az államalapítás ünnepe, augusztus...

Kilenc „Kalocsa Városért” díjat adtak át

A képviselő-testület előzetesen meghozott döntésének értelmében, a sokéves hagyományokat követve, az...

Dr. Bagó Zoltán élhető városról, munkahelyekről, bérekről, egészségügyről

Mint emlékezetes, - bejelentési sorrendben – Bolvári Ferdinánd (Békés Kalocsáért Egyesület),...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás