Lelkészbeiktatás Dunapatajon

2015.04.01 16:03    |    Szabó Zsigmond  

Virágvasárnapra a természet is mellénk állt, megszelídült a viharos szél, a Nap is előbújt a felhők közül. A dunapataji reformátusok különösen örülhettek a barátságos időjárásnak. Ezen a napon, március 29-én délután 3 órakor tartották ugyanis a lelkészbeiktatást. A helyi felekezetek és világi elöljárók mellett a környékről, az ország számos helyéről, sőt határokon túlról is vártak vendégeket az egyházközség jeles eseményére.

Tavaly tavasz végén lemondás folytán üresedett meg a lelkészi állás az egyházközségben. Hosszú eljárási rend végén az egyházközség választó közgyűlése Nagy Dávid akkori Érd-parkvárosi beosztott lelkészt választotta meg, aki múlt év szeptemberében elkezdte szolgálatát.

Az ifjú lelkész 1984-ben született egy kis bükki faluban, Mályinkán. Kazincbarcikán járt általános iskolába, középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, a teológiát Sárospatakon végezte. Segédlelkészként szolgált Göncön, Sárospatakon. 2011-ben az Érd-parkvárosi gyülekezetben nyert alkalmazást, előbb, mint segédlelkész, azután mint beosztott lelkész. 2013 őszén szentelték lelkésszé Budapesten.

0703lelkesz_800

Néhány nappal a beiktatása előtt kértem meg Nagy Dávid lelkipásztort, fogalmazza meg számunkra a beiktatás jelképes jelentőségét a beiktatott, illetve a gyülekezet szempontjából:

– A beiktatás a lelkipásztor szempontjából a megerősítés alkalma. Jogilag ő ugyan már a gyülekezet megválasztott vezetője, a teljes hitelesítés azzal történik meg, hogy az áldást, a jóváhagyást ismételten kimondja a gyülekezet, valamint az egyházmegye elöljárói: a lelkésztársak, az esperes és – ha lehetőség van rá – a püspök. Személy szerint rengeteg izgalommal, örömmel és hálával éltem meg, élem meg ezt az időszakot, mert látom és érzem, hogy a gyülekezet elfogadott. Mindent megtettek azért, hogy a beiktatás valódi ünneppé váljon.

A gyülekezet életében a lelkészbeiktatás egy örömteli, közösségi, ünnepi esemény. Ezzel zárul le egy hosszú, sokszor nehéz folyamat, amit egy új lelkipásztor megválasztása és szolgálatba állítása jelent. Közösségi, mert nem csak a gyülekezet, hanem az egész település, sőt a környező települések is megismerhetik az új lelkészt és osztozhatnak a gyülekezet örömében. Ünnepi, mert a gyülekezet reménye szerint hosszú évekre, sőt évtizedekre sikerült gondoskodni olyan lelkészről, aki valóban pásztora lehet a gyülekezeti tagoknak. Aki által Isten Szentlelke hitet ébreszthet az emberekben.

0701lelkesz_800

Virágvasárnap délutánján szinte teljesen megtelt a hatalmas dunapataji református templom, ami ritka alkalom, hisz itt is fogy a gyülekezet.

Az esemény hangulatának leírásakor sorra mondanak csődöt a tudósító jelzős szerkezetei. Valóban szép és valóban lélekemelő ünnep volt a lelkészbeiktatás! Egyszerre volt családias és fennkölt, szeretetteljes és keresztyén alapvetésű. Érezhető, szinte kitapintható, bejárható hidat vert Isten és ember között, ember és ember között.

Főtiszteletű dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat nemrég megválasztott új lelkészi elnöke nagyívű igehirdetésben kötötte össze a virágvasárnap keresztyén üzenetét az alkalom személyes, emberi vonatkozásaival. Emlékezetesek maradnak a nyilvánosság-szociológia, nyilvánosság-politika és nyilvánosság-teológia kérdéskörét megvilágító gondolatai, amelyeket két bibliai szakaszból (János18; Lu-kács19) merített textus alapján bontott ki. Az igehirdetés letisztult üzenete Isten embermentő szeretetét hirdette. Gyülekezet és lelkipásztor közös küldetése igent mondani Isten meghívó szeretetére.

Az igehirdetést követően nagytiszteletű Hegedűs Béla, a Bács-Kiskun megyei Egyházmegye esperese beiktatta szolgálatába Nagy Dávid lelkipásztort, jelképesen átadva a templom kulcsát és az egyházközség bélyegzőjét.

Harminchét palástos lelkész mondott igent a meghívásra és foglalt helyet a szószékkel szembeni padsorokban. Bevonulásuk látványára mondta egy jelenlevő: „ereje van annak”. Méltóságos rendben, harminchét lelkész mondott áldást a beiktatott lelkipásztorra.

Ezután nyilvános presbiteri üléssé alakult az esemény, amit Hörcsök Imre egyházmegyei főgondnok jelentett be és vezetett le. Ennek keretében Kiss István gondnok köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a szervezéshez kapott megannyi segítséget.

0702lelkesz_800

Köszöntőjében Csorba József, a dunapataji katolikus egyházközség plébánosa tolmácsolta érsek úr üdvözletét, majd megtisztelvén a reformátusokat, Kálvin János gondolatait idézte.

Dusnoki Csaba polgármester méltatásában az ígéretes együttműködést hangsúlyozta.

Dr. Vassné Baki Ilona lelkipásztor a kibocsátó gyülekezet nevében meleg, szeretetteljes hangvételű mondatokban idézte fel a kezdő lelkipásztor Krisztus felnőtt szolgájává alakulását, majd kedves szavakban ajánlotta őt a dunapataji gyülekezet vigyázó szeretetébe.

Válasz-beszédében Nagy Dávid lelkipásztor finom humorral említette fel pataji szolgálatának első élményeit. Lelkipásztori feladatait így summázta:
„Itt, Dunapataj közösségében és a dunapataji gyülekezeti tagok között élni, ott lenni mindig és mindenhol, hogy együtt kövessük és engedelmeskedjünk a mi legfőbb pásztorunknak, a mi Urunknak.”

Megtisztelte jelenlétével a pataji gyülekezetet dr. Svébisné Juhász Márta, az egyházmegye világi főjegyzője; Font Sándor országgyűlési képviselő és felesége, valamint ezúttal a teljes pataji képviselő-testület. Minden közeli és távoli vendég, nemkülönben a pataji katolikus gyülekezeti tagok jelenléte megtisztelő volt a fogadók számára! A Tikász Mihály Kamarakórus, a gyülekezet felnőtt és gyermek tagjai Újváriné Nikolovics Mária vezetése alatt színvonalas énekszámokban és versekben köszöntötték a beiktatott lelkészt.

A jelenlévők a kétórás ünnepség végén meghatottan, emelkedett lélekkel távoztak a megye egyik legszebb vidéki református templomából

Utolsó fontos momentumként kiemelendő az összefogás és az odaadás, amellyel a gyülekezet tagjai készültek erre az alkalomra, hogy minden szép rendben történjék. Buzgólkodásukban komoly segítséget kaptak a helyi önkormányzattól, személyesen Dusnoki Csaba polgármestertől. Illesse köszönet mindenki munkáját, felajánlását!

Jó érzés egymást-segítéssel, összefogással találkozni. Ritka ez manapság, mint a teli templom. Reméljük, Dunapatajon mindkettőre lesznek példák a jövőben is!


Kalocsai hírek

Tavaly is a paksi termelés adta a legtöbb áramot Magyarországon

Kimagasló biztonsági mutatókkal, történetének legmagasabb termelési eredményével zárta a 2019-es...

Megszületett a város 2020-as költségvetése

Tartalmasan telt a kalocsai városatyák február 13-i ülése, amelyen többek között egyöntető...

Halálos „herbál” szedi áldozatait Kalocsán?

Február 9-én segélykiáltás-szerű, indulatoktól sem mentes poszt jelent meg a Kalocsa Városi Cigány...

Képek párbeszéde: egy párbeszéd stációi

Emlékezetes 75. születésnapot ajándékozott Kalocsa városa, a Viski Károly Múzeum, megannyi rokon,...

Siker az istvános diákok és tanárok első kultúrbulija

A Kalocsai Szent István Gimnázium tanárai 2020. február 7-8-án rendhagyó kultúrbulira várták az...

Rác Prélót tartottak a bátyai horvátok

A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Bátya Község Önkormányzata és a Vodeica Horvát Nemzetiségi...

Bács-Méh Reptér a Téli Kupa győztese

A Kalocsai FC által rendezett 2019/2020-as Téli Kupa három kategóriája közül elsőként január...

Magyar vállalkozásokat vonnak be

Várhatóan sok munkát ad majd a hazai és persze a régióbeli cégeknek is a Paks II. atomerőmű építés...

Közel kétszáz díjazott a Sportbálon

A báli szezon kalocsai programjából nem hiányozhat városunk sportolói seregszemléje, vagyis a...

Szalmaszív és csuhé virág

Akár a közelgő Bálint nap alkalmából is készülhettek volna ezek a kézműves ajándékok, de nem így...

Az éves jegybevétel kilencven százalékát visszaforgatják a haltelepítésbe

A Dunapataji Horgászegyesület február 2-án tartotta közgyűlését, melyen az elnökség nevében Katona...

Megyei Történelemverseny a gimnáziumban

Február 6-án délután a megye több városából középiskolás fiúk és lányok érkeztek a Kalocsai Szent...

„Életre valók”

A címben említett kifejezés egybe- és külön írva is kifejezi a program lényegét: életre való dolgok...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre az MVM EDISON startup verseny, amelyre idén február végéig...

Nukleáris energia nélkül Európa nem tudja megvalósítani a klímasemlegességet

A nukleáris energia előállítása nagyon progresszív, jövőorientált és modern formája a villamos...

A miniszterelnöknél kevés elkötelezettebbel találkoztam a hídépítés ügyében

„Igen, én is voltam a Karmelitában... Mint ahogy azt a teljes magyar sajtó megírta, minden...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

 

Kórházban fekvő betegektől lopott

A gyanú szerint három személy állapotát kihasználva lopott el értékeket az a férfi, akit a kiérkező...

E-hulladék dömping az Eperföldi Iskolában

Lapunk nyomtatott és elektronikus felületén januárban több alkalommal közzétette azt a felhívást,...

Szabó László Dezső költő bemutatkozása a könyvtárban

Január 30-án, csütörtökön 17 órától vette kezdetét a Kalocsai Alkotók Körének harmincötödik előadása...

Szent Sebestyén búcsú Kalocsán

Kalocsán az érseki kastély Szent Sebestyén kápolnájának búcsúünnepét ülték meg 2020. január 20-án....

Falusi disznótor a Hagyományőrzők Házában

A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület az Érsekkert főbejárata mellett, az általuk üzemeltetett...

Kézműveseink „hazajárnak”, táncosaink debütáltak a Berlinben

Január 17-én kezdődött Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét, amelyet a világ legnagyobb mezőgazdasági,...

Ismétlést kívánnak életre keltett hagyományaink

Január 25-én egy gombostűt sem lehetett volna elejteni a Kalocsai Színház nézőterén, amikor is...

Új lehetőségek a hazai vállalkozásoknak a Paks II. projektben

– Egyre több feladatba kapcsolódhatnak be a hazai vállalkozók a Paks II. projekt keretében. A...

Vannak már tüdőgyulladásos, szövődményes esetek

Korai vészharangot kongatni: mint arról korábban a gyermekbetegségek kapcsán is írtunk, egyelőre...

Szülők - Nevelők jótékonysági bálja

A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola „Kertvárosi Általános Iskoláért - Gyermekeinkért...

Évek után lezárult a CsóKa

Folytatni fogják, sőt, a kalocsai tapasztalatokat felhasználva más településekre is elviszik a...

Kazinczy-verseny a Könyvtárban

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programsorozat keretében január 20-án „Szép Magyar...

Kiállításmegnyitóval és szerzői esttel tisztelgett a könyvtár

1989 óta ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc...

Személyi kérdések, pályázatok és vagyonnyilatkozat napirenden

Zsebbevágó, pénzzel és vagyonnal kapcsolatos napirendek uralták a kalocsai képviselő-testület múlt...

Jéri Tamás, a Kalocsavagyon Kft. leendő vezetője

Mint arról a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésről szóló riportunkban beszámoltuk, a...

A KSE Karate Szakosztály 2019. évét értékelték

A Kalocsai Sport Egyesület Karate Szakosztály vezetője, Szűcs Zsolt megtartotta a 2019. évi...

Röplabda a Katolikus Iskolában

Amikor 2017-ben a röplabda sportág is bekerült a látványsportágak közé, azaz pénzügyileg más...

Szalagavató a Szent István Gimnáziumban

  Szalagavató ünnepségre gyűltek össze január 17-én a végzős diákok családjai, barátai és tanárai....

Teljes körű tájékoztatást kaptak a Paks II. projektről az érintett térség településvezetői

Az új atomerőművi blokkok létesítése kapcsán alakult Paksi Társadalmi Tanácshoz tartozó 47 település...

Az erdei fülesbagoly

Az erdei fülesbagoly Magyarország legismertebb és a lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja. A...

Nyitva a Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont

Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont… ízlelgessük, mert az őszi átadót követően januártól...

Így (sz)épül Kalocsa 2020-ban

Bár az építőipar az éveleji hónapokban jellemzően „téli álmot alszik”, hiszen megannyi...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás