Három óra, néhány sorban

Marad a „kétórás” parkolás, negyvenmilliót kap Kalocsa

2016.08.19 09:37    |    V. I.  

A múlt szerdán tartotta havi ülését a kalocsai képviselő-testület közel húsz napirendi pontot és egyéni felvetéseket tárgyalva a Városháza dísztermében. Egyes napirendek tartalmával részletesen foglalkozunk, így például a Tomori Pál Könyvtár költözésével, vagy a lehetséges sportparkok kialakításával, rendőrségi beszámolóval, illetőleg az illegális szemetelők lebuktatásával és kemény megbarackolásával. Minden másról szemelvényesen a folytatásban olvashat!

Munkatárs kerestetik a Viski Múzeumba

Az intézmény létszám- és költségvetési kérdését tárgyalta a grémium. Eszerint, a Kalocsa Szíve Programban vállalt feladat – valószínűleg a Schöffer Gyűjtemény – kapcsán egy fő múzeumpedagógus és egy félállású teremőr alkalmazása szükségeltetik, hogy az intézmény eleget tegyen a szabályozásnak. Hogy ezen kérdésköröket kezelje és rendezze, a testület megszavazta a felhatalmazást Romsics Imre múzeumigazgatónak.

A Damjanich utca 7. alatti házról: „mindenki nyugodjon meg”!

Hosszas eszmecserét generált azon napirendi pont, amely arról a Damjanich utcai ingatlanról szólt, amelynek a megvásárlását majdani turisztikai hasznosításra a testület korábban szavazta meg. Ezúttal arról tárgyaltak, hogy megkapja-e ideiglenes hasznosításra a Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület az épületet és engedélyezzék-e a hozzá tartozó, egykoron ólként használt melléképület elbontását (amely a hatályos jogszabályok szerint nem engedély-, mindössze bejelentés-köteles tevékenység).

Elsőként dr. Angeli Gabriella képviselő kérdezte, hogy mit lehet tudni az ingatlan statikai állapotáról és arról a bizonyos CLLD-pályázatról, amelynek részeként megújulhatna az épület és környezet? Dr. Bálint József polgármester úgy fogalmazott, hogy a pályázat egyelőre „egy többisme-retlenes egyenlet, a döntés függvényében dől el az ingatlan sorsa”, de az biztos, hogy meg szeretnék nyitni a Vajas-part felé annak területét. Hozzátette, hogy ha az említett pályázatba nem illeszthető be az épület helyreállítása, más, későbbi pályázatba igyekeznek integrálni azt.

Dr. Filvig Géza afelőli aggályainak adott hangot, hogy jelen állapotában nem balesetveszélyes-e az ingatlan ahhoz, hogy ott bármilyen tevékenység biztonsággal folyjék. Válaszul a polgármester ígéretet tett rá, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztállyal megnézeti azt, és elrendelt egy statikai vizsgálatot is, amelynek az eredményéről beszámol a testület előtt, ha ez kell ahhoz, hogy „mindenki nyugodtan aludjon”. Hangsúlyozta, hogy a most meghozandó döntés átmeneti jellegű, a hosszú távú cél ugyanis az, hogy elbontsák a most ott álló házat és az utcafrontra nyíló, közösségi tér funkciójú, új épületet húzzanak fel, funkciójában hasonlót a meszesi önkormányzati üdülőhöz és annak környezetéhez. Kiegészítésképpen Bolvári Ferdinánd jegyezte meg, hogy jelenleg az udvar és a Vajas-part az ingatlan hangsúlyos eleme, a vitatott állagú házat mindössze szerszámtárolásra használják. Ahhoz viszont, hogy a CLLD-pályázat benyújtható és szabályos legyen, be kell vonni a projektbe a megnevezett egyesületet. Zárszóként elejtette, hogy a nyár végén szívesen látná egy bejárással egybekötött eszmecserére az épület udvarára a képviselő-testületet. Végül nyolc igen és négy tartózkodó szavazat ellenében átment az előterjesztéshez készült két határozati javaslat – mind a használatba adásra, mind a melléképület-bontásra vonatkozóan.

Kalocsai Néplap

Marad az időkorlátos parkolás

Ezen ülésen véglegesítette az április 1-jén indított és három hónapon át tesztelt belvárosi időkorlátos parkolási rend megtartásának, illetve elvetésének a dolgát a városvezetés. A hozzászólók sorát Szabó Balázs nyitotta, aki úgy fogalmazott a rendszer működését megismerve, hogy „nem azért szavazta meg korábban a bevezetését, hogy megsarcolják a népet és indokolatlanul sok büntetést szedjenek be belőle, hanem a szemléletformálás volt a cél”. Értette ez alatt azt, hogy a centrum legforgalmasabb parkolóinak a javát ne foglalja el nyolc órára a környékbeli intézmények népes dolgozói állománya. A polgármester cáfolta, hogy cél lenne a büntetés, ugyanakkor aláhúzta, hogy szankció nélkül nem lehet fenntartani a rendet. Félmondatban elejtette továbbá, hogy a közterület-felügyelőknek belső utasítása van az ellenőrzés rendjére és a „türelmi idővel” kapcsolatban, amelynek részleteit magától értetődő módón nem szeretné megosztani a nyilvánossággal, mindössze annyit mondott, hogy a tizenöt-húsz percen túli várakozást nem lehet megúszni, az viszont nem igaz, hogy „négy-öt percre ott felejtett autókra vadásznának” a közterület-felügyelők.

A témában Bolvári Ferdinánddal karöltve, meglehetősen mérsékelt érdeklődés fogadta lakossági fórumot tartott Angeli Gabriella felidézte, hogy az ott megjelentek főképp a kiegészítő táblákat, az útburkolati felfestéseket hiányolták és a büntetési tételt sokallták. Ennek nyomán szorgalmazta, hogy maradjon fent a jelenlegi rend december 31-ig, ez idő alatt vizsgálják meg alaposan, hogy kell-e változatni a kijelölt zónákon, esetleg vonjanak-e be újakat, fessenek-e fel jeleket, egyér-telműsítve, hogy melyek a zónába tartozó parkolóhelyek. Filvig a Tomori és a Hunyadi utca zsúfoltságára irányította a figyelmet, ahol lassan a lakók nem tudnak parkolni az időkorlátos zóna miatt arra tolódó várakozók számának ugrásszerű megnövekedésével. Elhangzott, hogy ez a posta környéki parkolóra is igaz. A polgármester hozzátette, hogy van olyan elképzelés is, miszerint magánterületet is bevonnak parkolási célra, és egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a parkoló-zónákra irányított figyelemfelhívás intenzívebb legyen.

Bolvári Ferdinánd megerősítette, hogy borítékolható volt, hogy első nekifutásra nem lesz zökkenőmentes a rendszer bevezetése, de mint annak ötletgazdája, csatlakozva An-gelihez, kérte, hogy azon alternatívát fogadja el a testület, miszerint megmarad a kialakított parkolási rend, de a kitűzött határidőig felülvizsgálják és módosítják annak gyenge pontjait. Ezt egyhangúlag el is fogadta a testület, kezdődhet a finomhangolás előkészítése!

A volt Malom utcai otthon épületének sorsáról

Sürgősségi pontként került a tárgyalandók közé a Malom utcai otthon kiváltásával félig önkormányzati, félig állami tulajdonban maradt épület sorsáról szóló tanácskozás. Mint kiderült, a kiváltással az ingatlan szükségtelenné vált az állam számára, amely, ha lemond tulajdonlásáról, az önkormányzat ingyenesen visszaigényelheti az épületet. Ennek indítását hagyta jóvá a testület, tekintve, hogy idővel a kalocsai alapellátási hálózatot szeretnék odatelepíteni. A polgármester hivatkozott egy, a 2017-es évre szóló ígérvényre, miszerint a megyei TOP forrásból kap majd támogatást ennek véghezvitelére és a szükséges felújítási munkálatokra a város. Boro-misza Viktor osztályvezető elmondása szerint az még nem tisztázott, hogy pontosan mikor kerül kiírásra az említett műveleteket támogató pályázat. Lehetséges, hogy már az idei év második felében elérhetővé válik a kiírás, de az is megeshet, hogy csak a jövő év elején.

Dusnoki Marianna megbízását javasolták

Zárt ajtók mögött határozott a testület arról, hogy a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény egységvezetői feladatinak ellátására Dusnoki Mariannát javasolja. Ezen döntést tolmácsolják az illetékes tankerületi igazgató felé is, a végszót pedig a KLIK megyei szervezete fogja kimondani.

Negyvenmilliót kapunk

Az ülést záró polgármesteri tájékoztatóban hangzott el, hogy váro-sunk negyvenmillió forintos támogatást kap a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-től, amelyet a korábbi gyakorlat szerint működésre és felhalmozásra egyaránt felhasználhat a város.

Kalocsai Néplap

A rokkanttelepi „kráter”

Katus Attila képviselő felvetésére is válaszolt dr. Bálint József. Szóvá tették ugyanis a rokkanttelepi körzetben élők, hogy az Eperföld és a Bem apó utca találkozásánál hónapok óta betemetetlenül áll egy korábbi csőtörés miatt, a vízszolgáltató által nyitott árok. A frissen kapott ígéretre hivatkozva a polgármester azt mondta, hogy rövid határidőn belül, talán már ezen a héten sikerül megszerezni azt a berendezést, amely eltávolítja a talajvizet az árokból, dolgozhatnak a szakemberek és betemethetik az gödröt.

Közelgő népünnepélyek

Képviselői kérdésre válaszolva fejtette ki Kalocsa első embere, hogy az augusztus 20-i koszorúzás a hagyományok szerint történik majd, azaz kilenc órakor átadják a városi kitüntető díjakat, amelyet szentmise és az Asztrik-téri országzászlónál koszorúzás követ, ahol ő mond ünnepi beszédet. A kapcsolódó Szent István napok programja egy nappal korábban elindul – ennek programelemei a város több pontján osztódnak, de központja az Érsekkert lesz, ahogyan az idei évtől a Paprikafesztivált is ide telepítik. Ennek formális megnyitója csúszik a megszokott szombat délelőtti időpont helyett péntekre, mivel dr. Bábel Balázs érsek jó előre jelezte, hogy szeretne rajta személyesen részt venni, amit szombaton nem tudna megoldani. Az ünnepi nyitóbeszédre a polgármester felkérte dr. Semjén Zsoltot, aki külföldi tartózkodása miatt ennek nem tud eleget tenni, ajánlotta viszont maga helyett Latorcai Jánost, az Országgyűlés alelnökét – egyelőre az ő válaszára várunk.

Taxi-reklám kontra morgató

Török Ferenc képviselő, volt TEIT-elnökként tette szóvá, hogy veszélyesnek véli a hangos-bemondós hirdetést. Álláspontja szerint annak hangzása nagyon hasonló a paksi atomerőmű tájékoztató rendszerének minden hónap elején megtartott morgatópróbájára. Félő, bár soha ne kerüljön rá sor, hogy ha egyszer valóban veszélyhelyzetre hívná fel az emberek figyelmét a morgató, csökkenne annak hatékonysága, mert hozzászoktak, hogy vándorcirkusz vagy éppen egy helyi üzlet reklámoz ily módon – hangzott az indoklás. Tóth-Kovács Ádám aljegyző reagált, mondván, a mobil hangosítóra megkérte az üzemeltető az engedélyt, de ez nem jelenti azt, hogy az engedélyezés korlátait ne vizsgálhatnák felül. Szóba jöhet a korlátozás is, de a tiltás, véleménye szerint nem feltétlenül járható, vagy célra vezető.

Kié a „sírok köze”?

Szabó Balázs képviselő tette szóvá, lakossági panaszt tolmácsolva, hogy a temetőben – aminek rendben tartása ismeretei szerint a Parkgondozó Kft. dolga – állítólag csak a nagyobb, összefüggő területeken, illetőleg a forgalmasabb utak mentén végeznek karbantartást, a sírok között nem. Bálint József ígéretet tett arra, hogy megkéri a városi céget, hogy erre is fordítsanak figyelmet.


Kalocsai hírek

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás