Három óra, néhány sorban

Marad a „kétórás” parkolás, negyvenmilliót kap Kalocsa

2016.08.19 09:37    |    V. I.  

A múlt szerdán tartotta havi ülését a kalocsai képviselő-testület közel húsz napirendi pontot és egyéni felvetéseket tárgyalva a Városháza dísztermében. Egyes napirendek tartalmával részletesen foglalkozunk, így például a Tomori Pál Könyvtár költözésével, vagy a lehetséges sportparkok kialakításával, rendőrségi beszámolóval, illetőleg az illegális szemetelők lebuktatásával és kemény megbarackolásával. Minden másról szemelvényesen a folytatásban olvashat!

Munkatárs kerestetik a Viski Múzeumba

Az intézmény létszám- és költségvetési kérdését tárgyalta a grémium. Eszerint, a Kalocsa Szíve Programban vállalt feladat – valószínűleg a Schöffer Gyűjtemény – kapcsán egy fő múzeumpedagógus és egy félállású teremőr alkalmazása szükségeltetik, hogy az intézmény eleget tegyen a szabályozásnak. Hogy ezen kérdésköröket kezelje és rendezze, a testület megszavazta a felhatalmazást Romsics Imre múzeumigazgatónak.

A Damjanich utca 7. alatti házról: „mindenki nyugodjon meg”!

Hosszas eszmecserét generált azon napirendi pont, amely arról a Damjanich utcai ingatlanról szólt, amelynek a megvásárlását majdani turisztikai hasznosításra a testület korábban szavazta meg. Ezúttal arról tárgyaltak, hogy megkapja-e ideiglenes hasznosításra a Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület az épületet és engedélyezzék-e a hozzá tartozó, egykoron ólként használt melléképület elbontását (amely a hatályos jogszabályok szerint nem engedély-, mindössze bejelentés-köteles tevékenység).

Elsőként dr. Angeli Gabriella képviselő kérdezte, hogy mit lehet tudni az ingatlan statikai állapotáról és arról a bizonyos CLLD-pályázatról, amelynek részeként megújulhatna az épület és környezet? Dr. Bálint József polgármester úgy fogalmazott, hogy a pályázat egyelőre „egy többisme-retlenes egyenlet, a döntés függvényében dől el az ingatlan sorsa”, de az biztos, hogy meg szeretnék nyitni a Vajas-part felé annak területét. Hozzátette, hogy ha az említett pályázatba nem illeszthető be az épület helyreállítása, más, későbbi pályázatba igyekeznek integrálni azt.

Dr. Filvig Géza afelőli aggályainak adott hangot, hogy jelen állapotában nem balesetveszélyes-e az ingatlan ahhoz, hogy ott bármilyen tevékenység biztonsággal folyjék. Válaszul a polgármester ígéretet tett rá, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztállyal megnézeti azt, és elrendelt egy statikai vizsgálatot is, amelynek az eredményéről beszámol a testület előtt, ha ez kell ahhoz, hogy „mindenki nyugodtan aludjon”. Hangsúlyozta, hogy a most meghozandó döntés átmeneti jellegű, a hosszú távú cél ugyanis az, hogy elbontsák a most ott álló házat és az utcafrontra nyíló, közösségi tér funkciójú, új épületet húzzanak fel, funkciójában hasonlót a meszesi önkormányzati üdülőhöz és annak környezetéhez. Kiegészítésképpen Bolvári Ferdinánd jegyezte meg, hogy jelenleg az udvar és a Vajas-part az ingatlan hangsúlyos eleme, a vitatott állagú házat mindössze szerszámtárolásra használják. Ahhoz viszont, hogy a CLLD-pályázat benyújtható és szabályos legyen, be kell vonni a projektbe a megnevezett egyesületet. Zárszóként elejtette, hogy a nyár végén szívesen látná egy bejárással egybekötött eszmecserére az épület udvarára a képviselő-testületet. Végül nyolc igen és négy tartózkodó szavazat ellenében átment az előterjesztéshez készült két határozati javaslat – mind a használatba adásra, mind a melléképület-bontásra vonatkozóan.

Kalocsai Néplap

Marad az időkorlátos parkolás

Ezen ülésen véglegesítette az április 1-jén indított és három hónapon át tesztelt belvárosi időkorlátos parkolási rend megtartásának, illetve elvetésének a dolgát a városvezetés. A hozzászólók sorát Szabó Balázs nyitotta, aki úgy fogalmazott a rendszer működését megismerve, hogy „nem azért szavazta meg korábban a bevezetését, hogy megsarcolják a népet és indokolatlanul sok büntetést szedjenek be belőle, hanem a szemléletformálás volt a cél”. Értette ez alatt azt, hogy a centrum legforgalmasabb parkolóinak a javát ne foglalja el nyolc órára a környékbeli intézmények népes dolgozói állománya. A polgármester cáfolta, hogy cél lenne a büntetés, ugyanakkor aláhúzta, hogy szankció nélkül nem lehet fenntartani a rendet. Félmondatban elejtette továbbá, hogy a közterület-felügyelőknek belső utasítása van az ellenőrzés rendjére és a „türelmi idővel” kapcsolatban, amelynek részleteit magától értetődő módón nem szeretné megosztani a nyilvánossággal, mindössze annyit mondott, hogy a tizenöt-húsz percen túli várakozást nem lehet megúszni, az viszont nem igaz, hogy „négy-öt percre ott felejtett autókra vadásznának” a közterület-felügyelők.

A témában Bolvári Ferdinánddal karöltve, meglehetősen mérsékelt érdeklődés fogadta lakossági fórumot tartott Angeli Gabriella felidézte, hogy az ott megjelentek főképp a kiegészítő táblákat, az útburkolati felfestéseket hiányolták és a büntetési tételt sokallták. Ennek nyomán szorgalmazta, hogy maradjon fent a jelenlegi rend december 31-ig, ez idő alatt vizsgálják meg alaposan, hogy kell-e változatni a kijelölt zónákon, esetleg vonjanak-e be újakat, fessenek-e fel jeleket, egyér-telműsítve, hogy melyek a zónába tartozó parkolóhelyek. Filvig a Tomori és a Hunyadi utca zsúfoltságára irányította a figyelmet, ahol lassan a lakók nem tudnak parkolni az időkorlátos zóna miatt arra tolódó várakozók számának ugrásszerű megnövekedésével. Elhangzott, hogy ez a posta környéki parkolóra is igaz. A polgármester hozzátette, hogy van olyan elképzelés is, miszerint magánterületet is bevonnak parkolási célra, és egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a parkoló-zónákra irányított figyelemfelhívás intenzívebb legyen.

Bolvári Ferdinánd megerősítette, hogy borítékolható volt, hogy első nekifutásra nem lesz zökkenőmentes a rendszer bevezetése, de mint annak ötletgazdája, csatlakozva An-gelihez, kérte, hogy azon alternatívát fogadja el a testület, miszerint megmarad a kialakított parkolási rend, de a kitűzött határidőig felülvizsgálják és módosítják annak gyenge pontjait. Ezt egyhangúlag el is fogadta a testület, kezdődhet a finomhangolás előkészítése!

A volt Malom utcai otthon épületének sorsáról

Sürgősségi pontként került a tárgyalandók közé a Malom utcai otthon kiváltásával félig önkormányzati, félig állami tulajdonban maradt épület sorsáról szóló tanácskozás. Mint kiderült, a kiváltással az ingatlan szükségtelenné vált az állam számára, amely, ha lemond tulajdonlásáról, az önkormányzat ingyenesen visszaigényelheti az épületet. Ennek indítását hagyta jóvá a testület, tekintve, hogy idővel a kalocsai alapellátási hálózatot szeretnék odatelepíteni. A polgármester hivatkozott egy, a 2017-es évre szóló ígérvényre, miszerint a megyei TOP forrásból kap majd támogatást ennek véghezvitelére és a szükséges felújítási munkálatokra a város. Boro-misza Viktor osztályvezető elmondása szerint az még nem tisztázott, hogy pontosan mikor kerül kiírásra az említett műveleteket támogató pályázat. Lehetséges, hogy már az idei év második felében elérhetővé válik a kiírás, de az is megeshet, hogy csak a jövő év elején.

Dusnoki Marianna megbízását javasolták

Zárt ajtók mögött határozott a testület arról, hogy a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény egységvezetői feladatinak ellátására Dusnoki Mariannát javasolja. Ezen döntést tolmácsolják az illetékes tankerületi igazgató felé is, a végszót pedig a KLIK megyei szervezete fogja kimondani.

Negyvenmilliót kapunk

Az ülést záró polgármesteri tájékoztatóban hangzott el, hogy váro-sunk negyvenmillió forintos támogatást kap a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-től, amelyet a korábbi gyakorlat szerint működésre és felhalmozásra egyaránt felhasználhat a város.

Kalocsai Néplap

A rokkanttelepi „kráter”

Katus Attila képviselő felvetésére is válaszolt dr. Bálint József. Szóvá tették ugyanis a rokkanttelepi körzetben élők, hogy az Eperföld és a Bem apó utca találkozásánál hónapok óta betemetetlenül áll egy korábbi csőtörés miatt, a vízszolgáltató által nyitott árok. A frissen kapott ígéretre hivatkozva a polgármester azt mondta, hogy rövid határidőn belül, talán már ezen a héten sikerül megszerezni azt a berendezést, amely eltávolítja a talajvizet az árokból, dolgozhatnak a szakemberek és betemethetik az gödröt.

Közelgő népünnepélyek

Képviselői kérdésre válaszolva fejtette ki Kalocsa első embere, hogy az augusztus 20-i koszorúzás a hagyományok szerint történik majd, azaz kilenc órakor átadják a városi kitüntető díjakat, amelyet szentmise és az Asztrik-téri országzászlónál koszorúzás követ, ahol ő mond ünnepi beszédet. A kapcsolódó Szent István napok programja egy nappal korábban elindul – ennek programelemei a város több pontján osztódnak, de központja az Érsekkert lesz, ahogyan az idei évtől a Paprikafesztivált is ide telepítik. Ennek formális megnyitója csúszik a megszokott szombat délelőtti időpont helyett péntekre, mivel dr. Bábel Balázs érsek jó előre jelezte, hogy szeretne rajta személyesen részt venni, amit szombaton nem tudna megoldani. Az ünnepi nyitóbeszédre a polgármester felkérte dr. Semjén Zsoltot, aki külföldi tartózkodása miatt ennek nem tud eleget tenni, ajánlotta viszont maga helyett Latorcai Jánost, az Országgyűlés alelnökét – egyelőre az ő válaszára várunk.

Taxi-reklám kontra morgató

Török Ferenc képviselő, volt TEIT-elnökként tette szóvá, hogy veszélyesnek véli a hangos-bemondós hirdetést. Álláspontja szerint annak hangzása nagyon hasonló a paksi atomerőmű tájékoztató rendszerének minden hónap elején megtartott morgatópróbájára. Félő, bár soha ne kerüljön rá sor, hogy ha egyszer valóban veszélyhelyzetre hívná fel az emberek figyelmét a morgató, csökkenne annak hatékonysága, mert hozzászoktak, hogy vándorcirkusz vagy éppen egy helyi üzlet reklámoz ily módon – hangzott az indoklás. Tóth-Kovács Ádám aljegyző reagált, mondván, a mobil hangosítóra megkérte az üzemeltető az engedélyt, de ez nem jelenti azt, hogy az engedélyezés korlátait ne vizsgálhatnák felül. Szóba jöhet a korlátozás is, de a tiltás, véleménye szerint nem feltétlenül járható, vagy célra vezető.

Kié a „sírok köze”?

Szabó Balázs képviselő tette szóvá, lakossági panaszt tolmácsolva, hogy a temetőben – aminek rendben tartása ismeretei szerint a Parkgondozó Kft. dolga – állítólag csak a nagyobb, összefüggő területeken, illetőleg a forgalmasabb utak mentén végeznek karbantartást, a sírok között nem. Bálint József ígéretet tett arra, hogy megkéri a városi céget, hogy erre is fordítsanak figyelmet.


Kalocsai hírek

Az Európai Unióban termelt áram több mint fele karbonsemleges

Egyre jobban teljesít az Európai Unió a klímabarát villamosenergia-termelés terén. Tavaly a...

Posztobányi Zoltán, akinek a futás csak adott

    Egy futó életének szerves része ez a fajta sport. Az, hogy ki milyen motivációval indul neki,...

Kitüntetés, elismerés, köszönet a segítő munkáért

Május 8. a Vöröskereszt világnapja. Ennek apropóján a Magyar Vöröskereszt egységei évről évre...

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerése

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) ezer táblagép átadásával elismerte el és köszönte...

Újra nyitva az ASTRICEUM Érseki Múzeum

Bár ott jártunkkor még minden irányból hatalmas „ZÁRVA” felirat jelezte a szentháromsági...

Polgármesteri vizit az atomvárosban

A napokban közösségi oldalán posztolta dr. Filvig Géza, Kalocsa polgármestere, hogy a paksi...

„Nyár végén, ősz elején cölöpözés kezdődhet a Dunán”

A címben szereplő mondat nem véletlen kerül idézőjelbe. Ezt ugyanis Font Sándor országgyűlési...

Megemlékezés a Magyar Hősök Emlékünnepén

Az emléknap azoknak a névtelen hősöknek, katonáknak és civileknek állít emléket, akik Szent István...

Mozgalmas időszak kezdődik a Paks II. kommunikációjában

A Paks II. projekt fontos mérföldkőhöz érkezik: a projektcég rövidesen benyújtja a létesítési...

Pünkösd régen és ma

Amikor eljött pünkösd napja (Apostolok Cselekedetei 1.-2.), mindnyájan együtt voltak. Mindnyájan,...

Zsemberi Herman válogatott lehet

Az ifjú birkózó tehetség már többször megcsillogtatta tudását a szőnyegen és úgy néz ki, van esély...

Bölcsődére és idősotthonra is szükség lenne

Fajsz egyike a Kalocsai Járás azon településeinek, ahol ősztől új polgármester vehette át...

Hétfőtől nyitva az óvodák és a bölcsőde

Múlt héten derült égből érkezett a Kalocsán néhány nappal korábban látogatást tett Maruzsa Zoltán...

Valamennyi fekvőbeteg ellátás újra indul a Szent Kereszt Kórházban

Valamennyi fekvőbeteg ellátás újra indult március 18-tól, hétfőtől a kalocsai Szent Kereszt...

Meghívásos megemlékezés a honvédelem napján

A rendszeresen résztvevő katonaszervezetektől csak egy-egy képviselőt hívott meg a honvédelem napján...

Csökken a házi karanténok száma a városban

A járvány elleni védekezés miatt hozott állami intézkedések lassú feloldása után friss helyi...

Május 13-tól újrakezdték az edzéseket Homokmégyen

A Koronavírus-járvány keresztülhúzta homokmégyi Storks Amerikai Football csapat eddigi lehetőségeit,...

Ezüstéremmel zárt volna a KFC

A Kalocsai FC hiába állt a tabella második helyén, lefújták a bajnokságot, de jövőre is az...

Zebra-terv: veszélyes gyalogátkelőknél ellenőriztek

Bács-Kiskun megye az idén is csatlakozott az Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési...

Jó eredménnyel zárulhat a magyar érettségi

Többeknek jól jött volna, ha tehetnek szóbeli vizsgát, ám így is jó eredményre számít a magyar...

Kínai-magyar videókonferencia a koronavírusról

Bács-Kiskun megye és a kínai Yunnan tartomány képviselői, egészségügyi vezetői és epidemiológia...

Sztárok és a Kék Madár a kis betegekért

Bár az év első felében Lakatos György, Kalocsa díszpolgára, hazánk elismert fagottművésze és a...

Kiemelt fejlesztési térségbe került Kalocsa és további 28 Bács-Kiskun megyei település

Az Országgyűlés május 5-én, Font Sándor országgyűlési képviselő törvénymódosító javaslatát is...

Államtitkári vizit a kalocsai Szociális Központban

Péntek délelőtt nagy volt a sürgés-forgás a kalocsai Szociális Központ Bem apó utcai épületében. Nem...

Felszámolják az osztatlan közös földtulajdont

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon felszámolásában, ennek...

Népszerű vloggerrel kampányolt a rendőrség

A Kalocsai Rendőrkapitányság felkérésére érkezett a városba Nasz Dániel, a népszerű rémi YouTuber,...

Csak lassan indul újra az ingatlanpiac

Legfeljebb kiugró esetekben kel el ár alatt egy-egy kalocsai ingatlan, akkor, ha vélhetően anyagi...

Dr. Hajdú Zoltán: Ne adjunk esélyt a vírusnak!

Múlt hétfőtől megszűnt a kijárási korlátozás Budapesten kívül, azonban az országos járványügyi...

Államtitkári látogatás a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskolában

Május 6-án illusztris vendégeket fogadott a veszélyhelyzet miatt egyébként májusban szokatlanul üres...

Milliárdos fejlesztéscsomag 400 milliós többletigénnyel – folyamatban!

Május 5-én a Városházán tartott sajtótájékoztatót dr. Filvig Géza polgármester és Boromisza Viktor,...

Megérkezett Brüsszel jóváhagyása a talajelőkészítő munkákhoz

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Paks II. projekttel kapcsolatos terület-előkészítési munkákat is...

Evezés

A Kalocsai Evezős Szakosztály helyzetét sem könnyíti meg a kialakult vírus-járvány. Egyelőre...

Hartman János: „Egyszer vége lesz!”

Szinte megállt az élet. A korona vírus szinte megbénította az egész világot. Térdre kényszerült az...

Rejtő-sorozattal készül a Thália Társulat

A március közepe óta tartó veszélyhelyzet az élet számos területét, amit ideiglenesen nem...

Istvánosok az Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny döntőjében

Az OKPV egy történelmi problémamegoldó verseny, melyet Budapest egyik legrangosabb kollégiuma, a...

Újjáéledőben a drágszéli Rózsafűzér királynéja templom

Örömhírről és nehézségről egyaránt számot adhatott felkeresésünkkor a Kalocsa-Kecskeméti...

Újra indulnak az egynapos ellátások, a rehabilitáció, diagnosztika, labor, röntgen vizsgálatok a Szent Kereszt Kórházban

A Kalocsai Szent Kereszt Kórházban május 4-én, hétfőtől még az április 27-étől alkalmazott,...

Dr. Kovács Antal: ez az alapítvány a térség támogatásáért van

A paksi atomerőmű égisze alatt működő Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás