Terepen folytatódott a városházi vita

Szabadtéri szócsata egy „talán” beruházás árnyékában

2017.06.04 20:57    |    -sist-  

Mint arról lapunkban többször olvashatott, a kalocsai városvezetésnek támogatásáról kellett biztosítania a Méhecskék Sport Egyesületet ahhoz, hogy az általuk használt Selyemerdő és Mócsy János utca találkozásánál lévő pályát úgynevezett TAO-támogatással fejleszthessék a jövőben. Erre elvileg zöld utat is adott a testületi többség, ám a beruházás előkészítésének még így is számtalan „formaságon” kell átesnie, mielőtt az első kapavágás megtörténne, azonban a legutóbbi testületi ülésen jött a feketeleves, amikor is Szabó Balázs sportbizottsági elnököt kérdőre vonta Simon Zoltán, milyen jogon vennének igénybe a fejlesztéshez a pálya melletti játszótérből egy talpalatnyi területet? Erről ugyanis konkrétan nem szólt az általuk elfogadott előterjesztés, és erről a lakók sem tudtak, akik állítólag több mint húszan aláírtak egy tiltakozó nyilatkozatot. Ennyi tehát a múltidézés. Az elhangzottakra reagálva Szabó kihelyezett bizottsági ülést és nyilvános lakossági fórumot hívott össze a vitatott területre. A városházi szócsata finom „felhangolás volt” ahhoz képest, ami ott következett.

Amiért elővették” Szabó Balázst

A körülbelül húsz környékben lakót Szabó Balázs köszöntötte, aki röviden felelevenítette a találkozás apropóját. „A Méhecskék beadott egy kérelmet az önkormányzatnak, amelyben szerepelt a társasági adó-pályázatában lévő beruházási oldalon ez a projekt. A kérelemben volt egy tervezet, amellyel foglalkozott a Sportbizottság. Mi összehívtunk erre egy ülést a kijelölt időnkben. Mivel nem vagyunk műszaki szakemberek, átadtuk a terepet a Műszaki Osztálynak, amolyan gazdatestként összekötve a beruházásban érintett feleket. Ez az ülés január 30-án történt, amelyen a megszületett határozat szerint az ott elhangzottak alapján felkérték a Műszaki Osztályt a későbbi előterjesztés összeállítására. Simon Zoltánnak igaza van abban, hogy a képviselő-testület elé került előterjesztés valóban hiányos volt, hiba csúszott tehát a gépezetbe és nem egy rossz szándékú csúsztatás történt”, hangzanak az előzmények.

 

mekecskek1_450
 

 

„Amiért engem elővettek, mivel ezt az anyagot több felmerült kérdés miatt csaknem egy órán át tárgyalta a testület, az ülést követően a Sportbizottság vezetőjeként felkerestek, hogy segítsek értelmezni, miről is szólt a vita, de én ebben a Simon Zoltán által hivatkozott újságcikkben nem arról nyilatkozom, hogy én, magam mit szeretnék csinálni a pályán, hanem arról, hogy a Méhecskék milyen beruházást tervez a helyszínen. Ebből az apropóból állunk most itt, nem is az én dolgom lenne ezt a fórumot összehívni, kellett volna a tényleges beruházás indítása esetén egyet rendezni, jelenleg viszont még nem is tart abban a stádiumban az ügy, hogy konkrétumokról lehessen beszélni”, hangzott a képviselői felvezetés, majd Faragó László, a Méhecskék Sport Egyesület elnöke fordult a megjelentek felé.

 

mekecskek3_450
 

 


Faragó parkról, tervekről és „drogos orgiákról”

„Nekünk egyetlen tervünk van, hogy Kalocsa város gyermekeinek kulturált sportolási lehetőséget biztosítsunk. Picit már kinőttük ezt a helyet, szerettük volna bővíteni, ezért még az előző önkormányzattól kértünk tanácsot és segítséget arra vonatkozóan, mit tehetünk. Azt a választ kaptuk, hogy először a városi sporttelepet szeretnék helyrehozni, utána beszélhetünk erről a projektről. Abban teljesen igaza van Önöknek, hogy már ekkor érdemes lett volna egyeztetnünk az itt élőkkel”, fordult a néhány ingerültebb hozzászólótól eltekintve higgadtan figyelő maroknyi tömeghez Faragó. „Az eredeti terv az volt, hogy az egész területet bekerítjük, a játszótéri részt felújítjuk és gondos gazdája lesz a létesítménynek, nem úgy, mint most. Láthatják, hogy a játszótéri elemek java vagy teljesen tönkrement, vagy már itt sincs”, mutatott játék nélküli fa-tartókra, a beszakadt homokozóra vagy a lélek által összetartott kis focikapura az egyesületvezető. „Azóta ez az elképzelés változott, mert többek között a lakókkal egyeztetve tudtuk meg, hogy erre a területre rendszeresen drogosok és alkoholisták járnak orgiázni [erről a helyszínen eldobált injekciós tűk látványa is árulkodott – a szerk.], és ha helyreállítjuk a parkot, csak még vonzóbbá tesszük azt a számunkra. Utóbbit egyébként magam is alá tudom támasztani, mert minden hétfőn a kollégám ötven-hatvan sörös és borosüveget szed össze a pályánkról, amit innen dobálnak be a kerítésen túlra. Mondom, nekünk is érdekünk, hogy ezt a területet rendbe tegyük, a koncepciónk pedig parki rangot adott volna ennek a terepnek, amit egykoron Selyemerdő parknak is hívtak”, mondta Faragó.

 

mekecskek5_450
 

 

Ezután tért rá a lakók és a beszélők közötti parázsvita valódi „gyújtózsinórjára” a Méhecskék vezetője, nevezetesen, hogy hogyan kerültek a füves placc közepére telekhatárt kijelölő cölöpök, méterekre a bekerített pályát körülvevő kerítéstől? „A terv az lenne, hogy a hátsó részen, ahol a piros cölöpös jelölések láthatóak, a földet lesüllyesztenénk a pálya szintjére, ennyivel lenne tehát kisebb a jelenlegi parkrész. Így egy félpályát tudnánk kialakítani, ahol nem játszana a mostaninál több gyerek, és nem felnőtteket hívnánk oda éjszakánként versenyezni, hanem a már nálunk edző gyerekek férhetnének el kényelmesebben, sportolhatnának kulturáltabban”.

Bár eddig is mindenről erőteljes feltételes módban szóltak, tekintve, hogy mindennek jó pár „adminisztrációs lépcsőt” meg kell még mászni a megvalósulásig, az is a tervek között szerepel, hogy a kialakítandó pálya esetleg egy műfüves pálya legyen, ha erre sikerül további támogatást szereznie a Méhecskéknek. Ezen a ponton már beindultak a közbevetések, mondván, „a KSE műfüves pályáira is járhatnának

 

mekecskek4_450
 

 


Tegyünk a gyerekeink sportolási lehetőségeiért” kontra „velünk mi lesz?”

Ugyancsak konfliktusforrásként merült fel, hogy miért szerepel a tervek között világítás biztosítására szolgáló berendezés a majdani pályára, ha „senki nem hazudik” és nem terveznek éjszakai focizásokat? „Minek a kandeláber?” Erre azonnal jött a – hallva egyébként magától értetődő – válasz, hiszen, az őszi-téli edzési időszakban délután négy-öt óra körül már éjszakai sötétség van, ilyenkor vennék hasznát a gyerekek edzésein a világításnak. Ezen a ponton már szemmel látható volt, hogy néhány lakóval szemben minden észérv felsorakoztatásával csak további szélmalomharcot vív Faragó. Mint elejtette, a város elnéptelenedésének és az innen elvándorló fiatalabb generáció helyben tartásának az egyik utolsó mentsvára lehet a kulturált sportolási lehetőségek biztosítása. „Mi meg hogy fogunk pihenni maguktól, árulja már el!”, jött a válasz… és ekkor vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy a lakók részéről aktívabban felszólalók és a sportegyesületi vezető kérlelhetetlenül két „kommunikációs” malomban őröl. „Hogy pihent eddig, csókolom?”, dobta vissza a labdát az egyesületvezető, arra utalva, hogy a jelenlegi állapothoz képest semmi nem változik a potenciális beruházás után, hiszen továbbra is a pályán edzenek majd a fiatalok. A piros póznákkal jelölt rész felé mutogatva viszont a lakók egyre másra azt vitatták, mi lesz velük, ha itt fenn, a játszótéri szinten fognak játszani a gyerekek? [Holott Faragó percekkel korábban világosan elmondta, hogy ha zöld utat kapna a projektjük, a kijelölt részt lesüllyesztenék a jelenlegi pálya szintjére, nem az „ablakok alatt” fociznának a gyerekek.]

A Méhecskék egyesületvezetője azt is elmondta, hogy a rendezett terület előnyeit nem csak a náluk edző gyerekek, hanem igény szerint bárki élvezhetné. A jelenlegi pályát azért zárják, hogy megóvják annak állagát a rongálóktól, amelyek jelenlétének még mindig hétről hétre intő jelei a szemetes közterületek, meggyepált növények, vagy forgalomjelző táblák igazolják, hogy a néhány héttel ezelőtti, Kubikus parki mászókára piszkítós incidensről ne is beszéljünk! Faragó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakók igénye szerint bármikor tudnak nyitva tartást biztosítani, akár azoknak, akik sportolásra, akár azoknak, akik papírsárkány-eregetésre használnák a Hunyadi-pályát. Tette mindezt úgy, hogy közben a legkedvesebb hozzászólás a „beszélnek össze-vissza” volt.

 

mekecskek6_450
 

 


Simon is támogatja a beruházást, de…!

Faragó Lászlót követően a képviselő-testület két tagja is megszólalt. Simon Zoltán emlékeztetett, hogy „míg Szabó Balázsnak sportbizottsági elnökként tudnia kellett róla, hogy ez a beruházás játszótéri területet is érint majd, a testületnek erről fogalma sem lehetett, hiszen ez konkrétan nem volt benne az eléjük került anyagban”. Leszögezte viszont, hogy ő maga is elismeri a Méhecskék munkáját, szereti a sportot, és szorgalmazza, hogy a gyerekek eddzenek, „de a kerítésen belül”! Vitatta a lakókhoz eljuttatott, ezen eseményre szóló meghívó-tájékoztató tartalmát is, miszerint semmilyen terv nincs még a konkrét beruházási-kivitelezési folyamatokra még. „Akkor mi alapján verték le a munkások azokat a cölöpöket”, intett a szebb napokat látott „játszótéri focikapu” körüli terület irányába a képviselő.

 

mekecskek7_450
 

 


Bálint higgadtságot és kompromisszum-készséget kért

Ezen a ponton már kezdett „mindenki mondja mindenkinek” típusú káoszba torkollni a fórum, ekkor a vitazónából kezdetben vélhetően szándékosan kívül tartózkodó, majd ahhoz folyamatosan közelítő dr. Bálint József polgármester is megszólalt. Tőle szokatlan indulattal szögezte le, hogy „nincsenek konkrét, engedélyezett kiviteli tervek, az, hogy megnézték, meddig nyúlna a beruházás koncepciója szerint a pályaszakasz, csak egy dolog”, utalva a piros cölöpök földbe kerülésére. „Miről beszélünk? A hatóság engedélyezte? Nem! Amikor konkrét tervek lesznek, azok visszakerülnek a képviselő-testület elé! Hibázott a Méhecskék, össze kellett volna hozni a lakossággal egy fórumot korábban, hogy tájékoztassák őket a terveikről, ez tény, ezt ők is beismerik”, hangzottak Kalocsa első emberének szavai. Végül, mielőtt rövidre zárta volna mondandóját, arra kérte a megjelent lakókat és a Méhecskék SE vezetését, hogy „üljenek le egy asztalhoz, tárgyaljanak, egyeztessenek egymással és szülessen egy kompromisszumos megoldás”, utalva arra, hogy a fejlesztés szükségét maga is látja.Kalocsai hírek

Egy kézbe került a Cerbona és a Ham-Let

A Cerbona Élelmiszeripari Kft. tulajdonosa megvásárolta a Ham-Let puffasztott gabonaszeleteket...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

Kis híján félmilliót hozott az alapítványi bál

Április 8-án ismét megtartotta hagyományos, alapítványi bálját a Kalocsai Eperföldi Általános...

Sikeresen debütált Kalocsa első énekes tehetségkutatója

Május 5-én, pénteken a Platán Rendezvényközpont adott helyet Kalocsa első énekes...

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

Tamási Áron szavai nem először visszhangoztak a kalocsai gyerekek fülében. A már komoly múltra...

A Városházáról: pályázatok, igazgatók, tűzifa

Mint arról legutóbbi számunkban részletesen olvashatott, a különböző kalocsai sportegyesületek...

Kalocsa lehet a TOP legnagyobb nyertese

Rekordközeli összegből hajthat végre fejlesztéseket a város, ha minden az elképzelések szerint...

A finálé felé tart az emlékév

A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 50., jubileumi tanévének utolsó előtti rendezvényére az...

Még összefogás!

Az „Összefogás az Állatokért Alapítvány” 2008 óta oldja meg Kalocsán a gazdátlanná vált...

A kalocsai meteorológia történetéből

A XVI. század közepétől megalapított jezsuita kollégiumok és egyetemek, az általános műveltség...

Viharos ballagások

Nem a végzős középiskolások búcsúja volt viharos az alma matertől, hanem a hétvégi időjárás, ami...

Újra Honvédelmi Nap

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre, együttműködve a Honvéd és Rendvédelmi Szervek...

Kalocsától Badacsonyig

Ezzel a címmel nyílt április 28-án meg Faragó György fotóriporter tárlata a Városi Galériában. A...

Logikusak(k) nyári tábor Mácsán

Közeledik az iskolaév vége, ami a gyerekeknek nagy öröm, a szülőknek azonban sokszor gondot jelent a...

Dózsások az országos rendészeti verseny élbolyában

Kimagasló eredményt ért el a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma,...

„Vaklármáktól” a halálos épülettűzig

A kalocsai testület múlt csütörtöki ülésén hallgatta meg Istella Zsoltnak, a helyi hivatásos...

Környezetvédelem a háztartásban

A kalocsai Ökopont szervezésében április 24-én gyakorlati tanácsokat kaptunk Greksa Lászlónétól, aki...

Környezetvédelemből ötös a Belvárosinak

A Belvárosi Általános Iskola „Szelektálók” csapata nyerte a Föld napja (április 22.)...

A majálison járva

Az idei érsekkerti majálison a mazsoretteké és a sporté volt a főszerep, de azért a hagyományos...

India, egy kalocsai egyetemista szemével

Igazi kuriózumnak lehettek szem- és fültanúi április 27-én, 17 órától a kamarateremben gyülekező...

„Fogom a kezed”

A Nebuló EGYMI (Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai...

Nehézkesen bólintottak sportolóink kérelmeire

Kalocsai látvány-csapatsportok támogatásának tárgyalása is szerepelt a városatyák múlt csütörtöki...

Az ötven számtalan árnyalata

…utalhatnánk az utóbbi évek nagy sikerű filmjére a címmel – bár annak sajátos töltetét...

Folyamatos fejlődés és fejlesztés kéz a kézben

A közelmúltban a kalocsai EMIKA Elektromechanikai Zrt. és a Magyar Suzukis Zrt. negyed évszázados...

Szabadtéri szócsata egy „talán” beruházás árnyékában

Mint arról lapunkban többször olvashatott, a kalocsai városvezetésnek támogatásáról kellett...

Emberi ürülék miatt kamerázzák be a Kubikus Parkot

Azután kérte az élénkebb megfigyelést az egyik önkormányzati képviselő, hogy emberi ürüléket talált...

Összeállt a negyedszázados Kék Madár Fesztivál kínálata

Mivel az idei a háromévente megrendezendő folklórfesztivál éve Kalocsán, elmondhatjuk, hogy 2017-ben...

Kevesebb balesetért küzd a Blue Knights

Idei első, összességében második vezetéstechnikai programját szervezte az aktív és nyugalmazott...

Szemét, vagy hulladék?

A hulladékgazdálkodás folyton napirenden lévő kérdéseiről tartott előadást az Ökopontban április...

Százszorszép arany a Rezedának

Huszonhetedszer hívták életre április második hétvégéjén a háromnapos Százszorszép Gyermek Néptánc...

Molnár Gyula programról és képviselő-jelöltről

Péntek délután három órától várta utcafórumra az Magyar Szocialista Párt (MSZP) kalocsai szervezet...

Régi pompájában a kertvárosi suli udvara

Április 10-én a szokásosnál is nagyobb nyüzsgés uralta a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola...

Tehetségnapot szerveztek Kalocsán

A Bács-Kiskun Megyei Tehetségsegítő Tanács Kalocsán 2011. június 1-jén alakult meg, melynek elnöke...

Május elsejétől tűnik el a zöldhulladék

A szemétszállításért velük szerződésben álló ügyfelek számára díjmentes összegyűjtést biztosít a...

Mazsorett- és sportmajális lesz hétfőn

Az utóbbi években azt a gyakorlatot követte a kalocsai közművelődési intézmények kollektívája, hogy...

Főtanácsos lett a városi kapitány

Várható volt, hogy a megyei rendőr-főkapitányság kitüntetettjei közé Mayer József ezredes is...

Szeretet és szakértelem

A Balaton Könyvesboltban (Kalocsa, Szent István király út 31.) az üzletet vezető Balaton Józsefnével...

Az ezredik Glencore-vonatot ünnepelték

Hétfőn indult útnak a barákai Glencore növényolajgyár telephelyéről Olaszországba az ezredik,...

Koltay Gábor évek óta forgatja a filmet

A nagyhéten helyére került a felújított kalocsai főszékesegyház legnagyobb harangja – többek...

A szeméttelep-ügy, és ami mögötte volt

Volt néhány kemény pillanata a kalocsai városatyák múlt keddi testületi ülésének, amelynek...

Kiborulások, célzások és teljes egyetértés a Városházán

Április 11-én üléseztek a kalocsai döntéshozók. A tanácskozás legmozgalmasabb napirendi pontjáról,...

A dusnoki óvodásokért fújt a zenekar

A Kalocsai Fúvószenekar először járt Dusnokon. Budai Éva, a dusnoki óvoda egyik dolgozója hívta...

Sokkal több rendőr és kamera kell

Elegük van a szemétégetésből a Szőlők köze lakóinak – erről az önkormányzati képviselőnek...

Miniszter lesz Kalocsa testvérvárosának polgármestere

Csütörtökön megtartotta ülését a paksi atomerőmű térségében lévő települések polgármestereit és...

TEIT-napot is szerveznek az Érsekkertben

Ebben az évben Kalocsa lesz a házigazdája a TEIT-napnak, ami tavaly indult vándorprogram: a társulás...

Költészet-napi Verslavina

A Tomori Pál Városi Könyvtár adott otthont a Torgyik Tamás gimnáziumi tanár által a Költészet Napja...

Elgondolkodtató eredmények a közlekedési versenyen

A kalocsai Ökopontban rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által...

Megújulóban „már majdnem sportiskolánk” tornacsarnoka

Tavaly novemberben írta ki a Magyar Kézilabda Szövetség a tornaterem-felújítási pályázatot, amelynek...

Kirchheim után

Április 8-án tartották meg annak a képzőművészeti kiállításnak a megnyitóját, melyet kalocsai...

István Napok a gimnáziumban

A Kalocsai Szent István Gimnázium hagyományos tavaszi ünnepi hete idén is tele volt gazdag, érdekes...

Kormányzati támogatást ér az előremutató összefogás

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai szervezete a napokban negyedszer rendezte...

Gönczöl Péter és az ő szekerei

Minden bizonnyal több százszor feltették már a kérdést Gönczöl Péternek, hogy a neve miatt kezdett-e...

A Dózsa diákjai a legjobb katasztrófavédők

Hét iskola tanulói versenyeztek múlt héten kedden, a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny járási...

Elektromos sebészkésre gyűjtenek

Színművészekkel, zenészekkel, énekesekkel és illuzionistával készül a Szent Kereszt Kórház azoknak,...

A csúcsra járatott „munkaügyi támogatások” éve

Március 20-án tartott, főképp foglalkoztatókat megszólító, tájékoztató előadásokkal egybekötött...

Húsevő vagy vegetáriánus?

Mindkét táplálkozási formának nagy és elszánt tábora van, akik érvek és ellenérvek sokaságával...

Alakul a majális, bővül a Folklórfesztivál fellépői köre

A Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár részére bár jelenleg az első számú feladat az Érsekkertre...

Időszaki kiállítás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Patachich-termében

Az Érseki Könyvtár – az elmúlt évekhez hasonlóan – az aktuális évfordulókat,...

Hiteles politikusként mutatták be a Jobbik képviselő-jelöltjét

A 2018-as országgyűlési képviselő-választás kampánya hivatalosan is elkezdődött – Kalocsán is....

Áprilisi évfordulók

Bár a kisebb moziknak bealkonyulni látszik, mégis (vagy épp ezért) a nyilvánosság elé kívánkozik egy...

Jók a visszafogási adatok, halban gazdagok vizeink

A sokéves gyakorlattól eltérően nem január, hanem március harmadik vasárnapján tartotta éves rendes...

Kalocsai alkotók kiállítása Kirchheim unter Teckben

Mint ahogy arról már korábbi lapszámukban beszámoltunk, egyedülálló lehetőséget kaptak a Kalocsai...

Meséltek a legkisebbek

Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a város óvodáiban a Mesenap. Ez az a nap, amikor a...

Ezért kerül négymillióba „egy lépcső”

A legutóbbi testületi ülés alkalmával született arról is döntés a kalocsai Városházán, hogy a...

Nincs kifogás, tartogassa a következő kukáig!

„… majd ha nem kell utcákon át cipelnem egy kukáig, akkor nem dobom el a járdán a...

Kalocsára költözhetnek a fóti otthon gyermekei

Bár kész tényként közölte az államtitkár, még nem lefutott kör, hogy a felszámolásra ítélt fóti...

Minden értéket kamera figyel az Érsekkertben

A Kalocsa Szíve Programban újjáépített érsekkerti helyszínek rongálások célpontjává váltak, ezért...

Alaptalan félelmek és a magyar „atomtemető”

Ezen vezérgondolatok szőtték át az ennél sokkal szerteágazóbb, egészen a világűrig repítő...

Szabadkai séta

Szabadkai kirándulásra invitálta közösségét március 18-án a kalocsai Horvát Önkormányzat. A...

Forradalmian új vércukormérő segíti a terápiát

A pénz és az idő, de az ember egészsége is korlátos, ezért korántsem közömbös, hogy a krónikus...

Gyerekrollereket újítottak fel ingyen

Háromkerekű biciklik optikai tuningjáról szóló cikkből merítette az ötletet a tavaly óta Kalocsán is...

Egy világcsúcs és ami mögötte van

A világcsúcs tavaly nyáron született: a Kalocsán élő Kinyó Zsolt, a „Kósza” melléknévvel...

Stádium – Széchenyi kiállítás a galériában

Széchenyi István életművének szentelt kiállítás nyílt Kalocsán március 24-én. A Viski Károly Múzeum...

Tavaszi koncert a színházban

Az 50 éves Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti iskola jubileumi tanévének rendezvénysorozata...

Több mint 6 millió forint értékben lopott aranyat

A megalapozott gyanú szerint a hajósi férfi kétszer betört ugyanabba a családi házba, egy büféből...

Drágulás: a Közétkeztetési Intézmény és a Menza Kft. is emel

Árat emelni sosem hálás feladat, és bár a kalocsai képviselő-testület számára „nem...

Döntés „a semmiről”, kompról, multifunkciós pályáról

Bár a legfajsúlyosabb döntésekről, amelyek a március 22-i képviselő-testületi ülésen születtek, így...

Maguknak térköveztek a mentősök

A kalocsai mentőszolgálat legénysége véglegesen csak tavaly költözhetett vissza a Kossuth utcai...

Nagyon sok turista jöhet Kalocsára

Asztrik alakjának rekonstrukciójával, kétezer négyzetméteres kiállítótérrel, már vendégek előtt is...

Új óvoda épülhet Kalocsa központjában?

Bár a legutóbbi kalocsai képviselő-testületi ülésen, amelyet múlt szerdán tartottak, éles kritika is...

Tömegével pályáznak a fiatal gazdák

A kalocsai régióban is népszerű a Fiatal Gazda Pályázat: 18-40 éves gazdálkodók számára hirdette meg...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

Vizsgálják a Vajason történt olajszennyezést

Amint arról helyszíni szemle nyomán lapunk is beszámolt, a Sárköz és vízrendszerén, vagyis a...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás