Terepen folytatódott a városházi vita

Szabadtéri szócsata egy „talán” beruházás árnyékában

2017.06.04 20:57    |    -sist-  

Mint arról lapunkban többször olvashatott, a kalocsai városvezetésnek támogatásáról kellett biztosítania a Méhecskék Sport Egyesületet ahhoz, hogy az általuk használt Selyemerdő és Mócsy János utca találkozásánál lévő pályát úgynevezett TAO-támogatással fejleszthessék a jövőben. Erre elvileg zöld utat is adott a testületi többség, ám a beruházás előkészítésének még így is számtalan „formaságon” kell átesnie, mielőtt az első kapavágás megtörténne, azonban a legutóbbi testületi ülésen jött a feketeleves, amikor is Szabó Balázs sportbizottsági elnököt kérdőre vonta Simon Zoltán, milyen jogon vennének igénybe a fejlesztéshez a pálya melletti játszótérből egy talpalatnyi területet? Erről ugyanis konkrétan nem szólt az általuk elfogadott előterjesztés, és erről a lakók sem tudtak, akik állítólag több mint húszan aláírtak egy tiltakozó nyilatkozatot. Ennyi tehát a múltidézés. Az elhangzottakra reagálva Szabó kihelyezett bizottsági ülést és nyilvános lakossági fórumot hívott össze a vitatott területre. A városházi szócsata finom „felhangolás volt” ahhoz képest, ami ott következett.

Amiért elővették” Szabó Balázst

A körülbelül húsz környékben lakót Szabó Balázs köszöntötte, aki röviden felelevenítette a találkozás apropóját. „A Méhecskék beadott egy kérelmet az önkormányzatnak, amelyben szerepelt a társasági adó-pályázatában lévő beruházási oldalon ez a projekt. A kérelemben volt egy tervezet, amellyel foglalkozott a Sportbizottság. Mi összehívtunk erre egy ülést a kijelölt időnkben. Mivel nem vagyunk műszaki szakemberek, átadtuk a terepet a Műszaki Osztálynak, amolyan gazdatestként összekötve a beruházásban érintett feleket. Ez az ülés január 30-án történt, amelyen a megszületett határozat szerint az ott elhangzottak alapján felkérték a Műszaki Osztályt a későbbi előterjesztés összeállítására. Simon Zoltánnak igaza van abban, hogy a képviselő-testület elé került előterjesztés valóban hiányos volt, hiba csúszott tehát a gépezetbe és nem egy rossz szándékú csúsztatás történt”, hangzanak az előzmények.

 

mekecskek1_450
 

 

„Amiért engem elővettek, mivel ezt az anyagot több felmerült kérdés miatt csaknem egy órán át tárgyalta a testület, az ülést követően a Sportbizottság vezetőjeként felkerestek, hogy segítsek értelmezni, miről is szólt a vita, de én ebben a Simon Zoltán által hivatkozott újságcikkben nem arról nyilatkozom, hogy én, magam mit szeretnék csinálni a pályán, hanem arról, hogy a Méhecskék milyen beruházást tervez a helyszínen. Ebből az apropóból állunk most itt, nem is az én dolgom lenne ezt a fórumot összehívni, kellett volna a tényleges beruházás indítása esetén egyet rendezni, jelenleg viszont még nem is tart abban a stádiumban az ügy, hogy konkrétumokról lehessen beszélni”, hangzott a képviselői felvezetés, majd Faragó László, a Méhecskék Sport Egyesület elnöke fordult a megjelentek felé.

 

mekecskek3_450
 

 


Faragó parkról, tervekről és „drogos orgiákról”

„Nekünk egyetlen tervünk van, hogy Kalocsa város gyermekeinek kulturált sportolási lehetőséget biztosítsunk. Picit már kinőttük ezt a helyet, szerettük volna bővíteni, ezért még az előző önkormányzattól kértünk tanácsot és segítséget arra vonatkozóan, mit tehetünk. Azt a választ kaptuk, hogy először a városi sporttelepet szeretnék helyrehozni, utána beszélhetünk erről a projektről. Abban teljesen igaza van Önöknek, hogy már ekkor érdemes lett volna egyeztetnünk az itt élőkkel”, fordult a néhány ingerültebb hozzászólótól eltekintve higgadtan figyelő maroknyi tömeghez Faragó. „Az eredeti terv az volt, hogy az egész területet bekerítjük, a játszótéri részt felújítjuk és gondos gazdája lesz a létesítménynek, nem úgy, mint most. Láthatják, hogy a játszótéri elemek java vagy teljesen tönkrement, vagy már itt sincs”, mutatott játék nélküli fa-tartókra, a beszakadt homokozóra vagy a lélek által összetartott kis focikapura az egyesületvezető. „Azóta ez az elképzelés változott, mert többek között a lakókkal egyeztetve tudtuk meg, hogy erre a területre rendszeresen drogosok és alkoholisták járnak orgiázni [erről a helyszínen eldobált injekciós tűk látványa is árulkodott – a szerk.], és ha helyreállítjuk a parkot, csak még vonzóbbá tesszük azt a számunkra. Utóbbit egyébként magam is alá tudom támasztani, mert minden hétfőn a kollégám ötven-hatvan sörös és borosüveget szed össze a pályánkról, amit innen dobálnak be a kerítésen túlra. Mondom, nekünk is érdekünk, hogy ezt a területet rendbe tegyük, a koncepciónk pedig parki rangot adott volna ennek a terepnek, amit egykoron Selyemerdő parknak is hívtak”, mondta Faragó.

 

mekecskek5_450
 

 

Ezután tért rá a lakók és a beszélők közötti parázsvita valódi „gyújtózsinórjára” a Méhecskék vezetője, nevezetesen, hogy hogyan kerültek a füves placc közepére telekhatárt kijelölő cölöpök, méterekre a bekerített pályát körülvevő kerítéstől? „A terv az lenne, hogy a hátsó részen, ahol a piros cölöpös jelölések láthatóak, a földet lesüllyesztenénk a pálya szintjére, ennyivel lenne tehát kisebb a jelenlegi parkrész. Így egy félpályát tudnánk kialakítani, ahol nem játszana a mostaninál több gyerek, és nem felnőtteket hívnánk oda éjszakánként versenyezni, hanem a már nálunk edző gyerekek férhetnének el kényelmesebben, sportolhatnának kulturáltabban”.

Bár eddig is mindenről erőteljes feltételes módban szóltak, tekintve, hogy mindennek jó pár „adminisztrációs lépcsőt” meg kell még mászni a megvalósulásig, az is a tervek között szerepel, hogy a kialakítandó pálya esetleg egy műfüves pálya legyen, ha erre sikerül további támogatást szereznie a Méhecskéknek. Ezen a ponton már beindultak a közbevetések, mondván, „a KSE műfüves pályáira is járhatnának

 

mekecskek4_450
 

 


Tegyünk a gyerekeink sportolási lehetőségeiért” kontra „velünk mi lesz?”

Ugyancsak konfliktusforrásként merült fel, hogy miért szerepel a tervek között világítás biztosítására szolgáló berendezés a majdani pályára, ha „senki nem hazudik” és nem terveznek éjszakai focizásokat? „Minek a kandeláber?” Erre azonnal jött a – hallva egyébként magától értetődő – válasz, hiszen, az őszi-téli edzési időszakban délután négy-öt óra körül már éjszakai sötétség van, ilyenkor vennék hasznát a gyerekek edzésein a világításnak. Ezen a ponton már szemmel látható volt, hogy néhány lakóval szemben minden észérv felsorakoztatásával csak további szélmalomharcot vív Faragó. Mint elejtette, a város elnéptelenedésének és az innen elvándorló fiatalabb generáció helyben tartásának az egyik utolsó mentsvára lehet a kulturált sportolási lehetőségek biztosítása. „Mi meg hogy fogunk pihenni maguktól, árulja már el!”, jött a válasz… és ekkor vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy a lakók részéről aktívabban felszólalók és a sportegyesületi vezető kérlelhetetlenül két „kommunikációs” malomban őröl. „Hogy pihent eddig, csókolom?”, dobta vissza a labdát az egyesületvezető, arra utalva, hogy a jelenlegi állapothoz képest semmi nem változik a potenciális beruházás után, hiszen továbbra is a pályán edzenek majd a fiatalok. A piros póznákkal jelölt rész felé mutogatva viszont a lakók egyre másra azt vitatták, mi lesz velük, ha itt fenn, a játszótéri szinten fognak játszani a gyerekek? [Holott Faragó percekkel korábban világosan elmondta, hogy ha zöld utat kapna a projektjük, a kijelölt részt lesüllyesztenék a jelenlegi pálya szintjére, nem az „ablakok alatt” fociznának a gyerekek.]

A Méhecskék egyesületvezetője azt is elmondta, hogy a rendezett terület előnyeit nem csak a náluk edző gyerekek, hanem igény szerint bárki élvezhetné. A jelenlegi pályát azért zárják, hogy megóvják annak állagát a rongálóktól, amelyek jelenlétének még mindig hétről hétre intő jelei a szemetes közterületek, meggyepált növények, vagy forgalomjelző táblák igazolják, hogy a néhány héttel ezelőtti, Kubikus parki mászókára piszkítós incidensről ne is beszéljünk! Faragó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakók igénye szerint bármikor tudnak nyitva tartást biztosítani, akár azoknak, akik sportolásra, akár azoknak, akik papírsárkány-eregetésre használnák a Hunyadi-pályát. Tette mindezt úgy, hogy közben a legkedvesebb hozzászólás a „beszélnek össze-vissza” volt.

 

mekecskek6_450
 

 


Simon is támogatja a beruházást, de…!

Faragó Lászlót követően a képviselő-testület két tagja is megszólalt. Simon Zoltán emlékeztetett, hogy „míg Szabó Balázsnak sportbizottsági elnökként tudnia kellett róla, hogy ez a beruházás játszótéri területet is érint majd, a testületnek erről fogalma sem lehetett, hiszen ez konkrétan nem volt benne az eléjük került anyagban”. Leszögezte viszont, hogy ő maga is elismeri a Méhecskék munkáját, szereti a sportot, és szorgalmazza, hogy a gyerekek eddzenek, „de a kerítésen belül”! Vitatta a lakókhoz eljuttatott, ezen eseményre szóló meghívó-tájékoztató tartalmát is, miszerint semmilyen terv nincs még a konkrét beruházási-kivitelezési folyamatokra még. „Akkor mi alapján verték le a munkások azokat a cölöpöket”, intett a szebb napokat látott „játszótéri focikapu” körüli terület irányába a képviselő.

 

mekecskek7_450
 

 


Bálint higgadtságot és kompromisszum-készséget kért

Ezen a ponton már kezdett „mindenki mondja mindenkinek” típusú káoszba torkollni a fórum, ekkor a vitazónából kezdetben vélhetően szándékosan kívül tartózkodó, majd ahhoz folyamatosan közelítő dr. Bálint József polgármester is megszólalt. Tőle szokatlan indulattal szögezte le, hogy „nincsenek konkrét, engedélyezett kiviteli tervek, az, hogy megnézték, meddig nyúlna a beruházás koncepciója szerint a pályaszakasz, csak egy dolog”, utalva a piros cölöpök földbe kerülésére. „Miről beszélünk? A hatóság engedélyezte? Nem! Amikor konkrét tervek lesznek, azok visszakerülnek a képviselő-testület elé! Hibázott a Méhecskék, össze kellett volna hozni a lakossággal egy fórumot korábban, hogy tájékoztassák őket a terveikről, ez tény, ezt ők is beismerik”, hangzottak Kalocsa első emberének szavai. Végül, mielőtt rövidre zárta volna mondandóját, arra kérte a megjelent lakókat és a Méhecskék SE vezetését, hogy „üljenek le egy asztalhoz, tárgyaljanak, egyeztessenek egymással és szülessen egy kompromisszumos megoldás”, utalva arra, hogy a fejlesztés szükségét maga is látja.Kalocsai hírek

Haydn papa a Klubban

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub zenei életét szervező Haskóné Apagyi Judit első, Mozartról tartott...

Mese, mese mátka…

Idén sem maradhatott el az a nap, amit minden évben nagyon várnak a város ovisai. A Mesenap az az...

A színpadon: Csak kétszer vagy fiatal

Több mint egy éve már annak, hogy a Kalocsai Thália Társulat elkezdett készülni rá, hogy színre...

Vörös Márta I.: az idén elkészül a tér!

A jó idő beköszöntével felkerestük a kalocsai érsekség beruházásait koordináló főegyházmegyei...

Font sem számított kétharmadra

Összességében hatodszor, a kalocsai központú Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületében pedig...

Félrement taktikai szavazás, keserédes erősödés

A Bács-Kiskun 3. számú körzetben a vasárnapi országgyűlési választáson 23795 iksszel toronymagas...

Mini-multifunkciós pálya az óvodásainknak

Bár nem övezte egyöntetű örömujjongás a lehetőséget, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának...

Interaktív gyárlátogatáson a gimnazisták

A Kalocsai Szent István Gimnázium diákjaiként harmincan március 27-én lehetőséget kaptunk az Együtt...

Heteken belül kész a Kalocsa-Foktő bicikliút

A téli kivitelezési-stop után múlt szerdán ismét terepre vonultak a munkagépek és a kivitelezést...

Felkészültek az evakuálásra

A hartai általános iskolásokat és a kalocsai Dózsa tanulóit még egy árvíz, egy füsttel telt szoba,...

Gondolatok egy fazekasmesterről

Földművesek, iparosok között kezdett formálódni egy Karcag melletti tanyán Kalocsa fazekasmestere,...

Könyvkiállítás az étkezési kultúráról

Egy évtizedes hagyomány immár, hogy a kalocsai Érseki Könyvtár barokk Patachich-termében minden...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Az UEFA-nál kell helytállnia a kalocsai labdarúgónak

Akit gyermekként „megmérgez” a paskomi vagy a KSE pályás foci a haverokkal, aki a suhogó...

A mozgás szeretete sikert arat

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mennyire fontos a sport, a mozgás ahhoz, hogy...

Értékes nyereményt adtak át a dunapataji Coop üzletben

Az Alföld-Pro-Coop Kft. szervezésében 2017 év végén indult el „A Coop-pal most is...

A Kalocsai Fúvószenekar tavaszi koncertje

A Kalocsai Fúvószenekar hagyományos tavaszi koncertje egyúttal az ősszel CD lemezre rögzített anyag...

Nobel-díjas tudósok és középiskolás diákok találkozója

A Kalocsai Szent István Gimnázium három tanulója Hajduné Dienes Szilvia tanárnő kíséretében részt...

Szakmártól Los Angelesig

A kulturális központ „Sikeres nők” című sorozatának utolsó előadásán dr. Magóné Tóth...

Hét ajánlatot tett az LMP

Kerpács Rezső a kampányidőszak egyik utolsó kalocsai sajtóeseményén, múlt szerdán vette sorra a...

Egy asztalhoz ül az intézmény és az önkormányzat

A probléma alapvetően abból adódik, hogy az európai uniós pályázati forrásából megkezdett, a magyar...

Momentum: azoknak, akiknek nem kínálnak alternatívát a szavazólapon

A kampányhajrában, a választások előtt egy héttel, szombaton egymás mellett sorakozott fel a Fidesz,...

Gimnazisták a Vajdaságban

Az Óbecsei Gimnázium vendégei voltak diákjaink és tanáraink március 21-én. A Rákóczi Szövetség...

Hegesztő szimulátor pörgeti fel az oktatást

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és...

Százmilliókat költhetnek kalocsai középiskolákra

Nemrég bejelentették, múlt csütörtökön ünnepélyesen útjára is indították annak a kis híján...

Korai Kék Madár a könyvtárban

Immár negyedik alkalommal repültek a korai kék madarak a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban....

Módosítás és önellenőrzés a netes kitöltővel

Legkényelmesebben a netes kitöltővel módosítható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által...

Teljes útzár a Füzér utcában

A víziközmű egyik vezetőjének korábbi nyilatkozatai alapján lehetett rá számítani, hogy a...

Képekkel mesélt a Pannon síkság

Múlt héten pénteken három alkotóközösség, a dusnoki PanonArt, a beliscei BelArt és a szabadkai...

A természet fensége

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub soron következő eseményét Budapesten tartotta. Kőrösi Tamás, a...

Ezeréves kincsek a földben

Nem csak fizikai, de tudományos értelemben is kisebb csodák kerültek elő a földből a Homokmégyen...

Húsvét előtti ebédosztás Kalocsán

Vállalkozók és magánszemélyek jóvoltából nyolcadik alkalommal került sor ebédosztásra Kalocsán. Öt...

Siker másokat sikerhez segíteni

Február elején kezdődött, azóta minden kedden egy-egy nő mutatkozott be a Kalocsa Kulturális Központ...

Utáljuk, de…

Beszédtémáink (második) legfontosabb eleme pillanatnyilag az óraátállítás. Legtöbben szidjuk, hiszen...

Fiatalítás és halasítás a horgászgyűlésen

Az ünnepi hosszúhétvége utolsó napján megtartotta rendes, éves közgyűlését a tagságában évről évre...

Kovács László „csak teszi a dolgát”

Az előzetes képviselő-testületi döntés értelmében nemzeti ünnepünk napján, harmadszor avatott...

Pásztor elégedett volt a látottakkal

Becslések szerint több tízmilliós beruházás során felújított és gépesített műhelyt avattak a Bajai...

Megalakult az új testület

Kalocsa Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata ismét mérföldkőhöz érkezett. A képviselők, illetve...

Akinek Kalocsa a világ közepe

Olyan jó volt hallani egy „szerelmi vallomást” a szülővároshoz, ami az ország másik...

In memoriam Halasy Gábor (1946-2018)

Halasy Gábor, Kalocsa Város Önkormányzata Művelődési és Sportosztályának nyugalmazott vezetője...

Hosszú lesz a szavazólap Kalocsán

A legtöbb, a Kalocsai központú Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületében jelöltet állító...

A kalocsai missziós mozgalom kínai gyümölcse: Új-Kalocsa

Amikor távoli országok, idegen világok történetét tanulmányozzuk, számos érdekességre bukkanhatunk,...

Városi szavalóverseny

Az idei évben is a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár rendezte meg a hagyományos városi...

Siker a húsvét előtti gyűjtés

A héten összegzik, válogatják és csomagolják azokat a tartós élelmiszercsomagokat, amelyeket a...

Áprilistól új látogatási rend a kórházban

A Kalocsai Szent Kereszt Kórházban a betegek nyugalmára, a gyógyítás zavartalanabbá tételére és az...

A fúvósok lemezbemutató koncertje a hétvégén

Néhány hete olvashattak lapunk hasábjain egy beszélgetést Betlenné Dajkó Ágnessel, melyben tavalyi...

Szenvedélyes műsor a forradalom évfordulóján

Vágni lehetett a csendet, olyan feszült figyelemmel hallgatták a megemlékezők azt az öt kúlai...

Iskolaköltözés és kórház körüli forgalom a napirenden

Sajnos szó szerint gyászosan kezdődött, majd indulatosan folytatódott, végül pedig egészen...

Fel-felbukkannak belvizes foltok

Február végén, március elején még villantott egy nagyot a tél, hogy aztán a néhány nap alatt ránk...

Volt honatyával jelentette be a sikert Kerpács

Nemrég kezdett csak politizálni, elsőre elérte, hogy hivatalos parlamenti képviselőjelölt legyen....

„A szemléletváltást a gyerekeknél kell kezdenünk”

A Magyar Országgyűlés 2017. december 17-én hozott határozatot arról, hogy minden év februárjának 22....

Mádi Piroska: „Jól érzem magam a bőrömben, nekem ez a siker!”

Egy tünemény… Tünemény, amikor a kalocsai lányból primadonnává lép elő és belekezd a...

Fontot méltatta az országgyűlés alelnöke

Paks II-ről és Duna-hídról, kórházfejlesztésről és szakképzésről értekezett Font Sándor a múlt...

Németh szerint szükségszerű az összefogás

A hódmezővásárhelyi, ellenzéki győzelmet mintaszerű közös munkának és a kormányváltó hangulat...

Vessünk mákot! – (Jog)szabályosan

Télutó és koratavasz hagyományosan a mák vetésének ideje. Magyarországon bárki termesztheti a...

Tízmilliók diákprogramokra, kollégiumfejlesztésre, digitális műhelyre

Egy grandiózus pályázati sikerről számolt be első kézből Kalocsán Font Sándor, a térség...

Nők a nőkért

Jókedvű lányok-asszonyok sereglettek március 8-án délután a nevében az objektum hosszával megegyező...

Tanyáról jöttem

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban rendszeressé váltak a különböző témájú előadások, melyeket...

Túlélték vízóráink a szibériai éjszakákat

Tavaly ilyenkor tömeges vízóra-pusztulásról szóltak a helyi híradások Kalocsán és környékén. Minden...

Schirilla Györgynek ezren szorítottak Meszesen

Nem maradt adósa a közönségnek a Nemzet Rozmárja: integetve, nevetve, kikiabálva bizonyította az...

Jobbik: helyi beszállítókat a Paks II. projekthez!

Tartva a korábban rendszeressé vált rongálásoktól, figyelőszolgálattal igyekszik megőrizni plakátjai...

„Amíg optimizmus van, siker is van”

Dr. Pata Ildikó egy nappal azután tartott előadást a Vállalkozó Nők Napján, hogy a cége Szijjártó...

Komoly tanulságok a Vállalkozó Nők Napján

Kellemesen elfáradni jó, mert csak még több energiát ad – mutatott rá a fitneszoktató Európa...

A doktornő és az édes csodák

A Művelődési Központ előadás-sorozatának negyedik állomásán a város közkedvelt, sokak által tisztelt...

Kiemelt téma: igazságos nyugdíjrendszert!

Második sebességbe kapcsolt a kampány, ahogy egyre közeledik az áprilisi országgyűlési választások...

Lakatos György idén sem okoz csalódást!

Meglepett bennünket a kalocsai Kék Madár Fesztivál lelke és motorja, a beteg gyermekek megsegítését...

Ének, tánc, tányértörés

Március 2-án délután a BARKA Szociális Segítő Alapítvány rendezett jótékonysági műsort a...

Ingyen-táborokkal indítja a vakációt a Belvárosi iskola

Korszerű pedagógiai módszertani képzésre és az ezen szerzett tudás alkalmazására épülő diáktáborok...

Mégis cégfúzió és újra Menza Kft.

Bár kétségkívül a február 22-i képviselő-testületi ülést a dr. Angeli Gabriella körüli események...

Kérdezze Jakupcseket!

Az ország egyik legismertebb médiaszemélyiségét az Impulzív Életmód Magazin hívta meg a városba,...

Fizika emlékverseny az eperföldi iskolában

A Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola minden évben a 7-8. osztályosok részére...

Temetői nyitva tartás megoldva, fakérdés odázva

Míg két héttel ezelőtt, ahogy arról lapunkban is olvashatott, felmerült a kalocsai Városházán, hogy...

A vadászó járványügyes

A művelődési központ által szervezett, „Sikeres nők” című előadás sorozat 3. részében...

Farsangi mulatság a Csokonai oviban

Idén is, mint minden évben nagy izgalommal várták a legkisebbek a farsangi időszakot, hiszen az...

Budamobil 50: történelmi mérföldkő

Keveseknek sikerül az, ami a Budamobil-Cargo Kft.-nek igen: a város mellett működő gyár közéleti...

Gyönyörű kiadvánnyal nyert a levéltár

A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár latinul íródott, 18. századi, erdőgazdálkodásról szóló, gazdagon...

Elhúzódó járványra készüljünk

Elhúzódó járványos időszak, egyre több ágynak dőlt beteg és még mindig igényelhető védőoltás. Ezen...

Mi lesz veled, bio?

Amerre nézek, kisáruház, nagyáruház bio élelmiszerekkel bővíti egyre nagyobb mértékben a kínálatát,...

Az OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatala és Angeli felmentése között nincs összefüggés

Hétfőn tartott sajtótájékoztatót dr. Bálint József polgármester, a képviselő-testület legutóbbi...

„Ellehetetlenítés” kontra „megtakarítás”

Arról múlt heti számunkban írtunk, hogy dr. Angeli Gabriella kalocsai önkormányzati képviselő,...

Résztelek a világ közepe

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Sikeres nők című előadás sorozatának második programján...

Nyelvi- és főzőtanfolyamok, táborok – nulla forintért!

Annyiban pontosítanánk a címet, hogy nulla forintért – Önnek. Az alábbi írásunkban bemutatott...

Szabálytalanságokat tártak fel a kalocsai közvilágítási projekttel kapcsolatban

Még 2013 decemberében számoltunk be arról, hogy egy félmilliárdos pályázat eredményeként megújul...

Megújult konyha és jutalomút

Megújult tankonyhát alakítottak ki a Bajai Szakképzési Centrum kalocsai Kossuth Zsuzsanna...

Autócserére is gyűjtenek

Februárban jellemzően kisebb az adakozási kedv, mégis nagyobb mennyiségű eledelt sikerült összeadnia...

Tobzódó színek

Tömörebben cím nemigen adja vissza egy kiállítás lényegét, mint a fenti, amely a Városi Galéria...

Érdemes letakarni az aknafedőket

Az ingatlantulajdonosnak kell kifizetni a vízóracserét, ha az a hideg napokban szétfagy, hívta fel a...

Tavalyi sikerek, idei tervek a fúvósok háza tájáról

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület tavalyi munkájáról, és a 2018. év terveiről a szervezet tagjainak...

Dulakodás közben kétszer is szúrt

Fél óra alatt elfogták a kalocsai gyanúsítottat – tudatta lapunkkal a megyei RFK...

Internetes értékesítést tanít az Év Webáruháza

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében múlt hét csütörtökön tartották az év...

Útikalauz az élethez

A 2017–2018. tanév második félévében ismét előadásokat szervezett a Kalocsai Szent István...

Fiatal vállalkozók napjával nyitott az akadémia

Múlt csütörtökön nyolcadszor indított „kurzust” a kalocsai Vállalkozók akadémiáján a...

Országos ismertség után saját dal

Egy emberként kapta fel a fejét a teljes kalocsai kistérség, amikor ismerős arc lépett az X-Faktor...

A nő-gyógyász: dr. Tidir Alisza Vaszilijevna

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár által szervezett „Sikeres nők” című sorozat...

Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilius különleges élete

Szinte hallom, ahogy felszisszen, kedves olvasó: hát ez meg ki az ördög, sosem hallottam róla! Pedig...

A szenvedély, a művészi igény mozgatja

Mint ismert, Kalocsa Város Önkormányzata idén Kovács László fazekasmesternek adományozza a...

Profi színészek kezében Dávid Attila forgatókönyve

Formabontó módon és díjazással meghirdetett forgatókönyvíró-pályázatra nyújtotta be több korábbi...

Ifj. Kunhegyesi Ferenc művészete

Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna Ifj. Kunhegyesi Ferenc művészete című könyvének bemutatója lesz a...

Megjelent a kalocsai gimnazista harmadik könyve

Február 8-án nem szokványos könyvbemutatónak lehetettek szemtanúi a kamarateremben összegyűlt...

Születésnapra: egy budapesti kiállítás

Kiss István nyugalmazott rajztanár képeiből nyílt kiállítás szombaton, a budapesti Liget étteremben....

Túlszaporodhatnak a kártevők a pluszokban

Januárban tartottak felmérést a kalocsai falugazdászhoz tartozó körzetben, monitorozva az...

Visszadobta a testület a költségvetést

Meglepetésekben ezúttal sem volt hiány a kalocsai képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén....

Több mint 150 díj… plusz egy citrom

Több mint fél ezren ünnepelték szombaton este a Városi Sportcsarnokban a kalocsai sportolókat,...

Tóth Ferenc emlékműsor

A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület gálaműsorral emlékezett meg a kalocsai néptánc...

Tóth Ferenc emlékműsor készül

Idén lesz kereken két évtizede annak, hogy a kalocsai néptánc-mozgalom szegényebb lett egy ikonnal...

Marad az átláthatatlan rendszer

Ugyan a szakmabeliek, akikhez jellemzően csatlakoznak kalocsai kollégáik is, már sokszor szerették...

Feltehetően az egyik alkalmazott segítette őket

Egy nap alatt beazonosították és elfogták a rendőrök azt a hat személyt, akik egy kalocsai üzletből...

Orosz társalgó a könyvtárban

2015 óta Kalocsán működő orosz klub folyamatosan növekszik és híre egyre távolabbra jut el. A klub...

Fókuszban az elvándorlás és a közlekedés

Sajtótájékoztató, majd fogadóóra keretében mutatkozott be a 2018-as országgyűlési választáson a...

Harcművész az LMP jelöltje

Az új atomerőművi blokkokat nem, a Duna-hidat támogatja a Lehet Más a Politika múlt héten szerdán...

Zöld út a korszerű szociális centrum kialakításához

Hétfő délelőtt Boromisza Viktor városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezetővel az oldalán tartott...

Nick Torres: sokat kaptam Kalocsától!

Tavaly szeptemberben beszélgettünk legutóbb a Kalocsára Kaliforniából érkezett vendégtanárral, aki a...

Százakat érdekelt a nyílt disznótor

Alkotóműhelyből népi konyha, kerékpártárolóból húsfeldolgozó lett a Hagyományok Házánál, múlt...

Sokszoros „tudathasadás” Cserenkó Gábor új könyvében

„Talán a dalok” és „Nem veled nevetek” önálló prózakötetei után újabb...

Először báloztak, de nem utoljára

Január 20-án népes vendégsereg töltötte meg a tavaly decemberben felfrissült belsővel, régi,...

Wass Albert vers- és prózamondó verseny

A Kalocsai Wass Albert Baráti Kör szervezésében január 26-án, pénteken 17 órakor, a művelődési...

Támad az influenza, telnek a várók

Nem lehetünk olyan szerencsések, hogy mindkét influenza-hullámot, ami rendre decemberben és február...

Sikeres nőkkel indul a programnaptárunk

Bár hivatalosan még nem szavazta meg Kalocsa Város képviselő-testülete a 2018-as évre szóló...

A díszpolgári címről és pályázatokról döntöttek

Az e héten hétfőn tartott testületi ülésen gyorsan sikerült döntést hoznia a kalocsai képviselőknek...

Leugrott a negyedikről egy fiatal férfi

Nem hivatalos értesüléseink szerint elkeseredésben vetett véget életének az a húszas éveinek végén...

Új módszerek a kalocsai iskolákban

A Kalocsai Szent István Gimnázium informatikával erősít, a fogyatékkal élőkkel foglalkozó Nebuló...

Hajrá Norbi, mutasd meg Amerikának!

Bár lakhelye hivatalosan a Baranya megyei Kisharsány, Lakatos Norbert, akit kishazánkban és a...

Újabb 250 millió Kalocsának

Sajtótájékoztatót tartott január 18-án, csütörtökön dr. Bálint József polgármester a Polgármesteri...

Nem minden napirend gerjesztett feszültséget

Bár az „MSZP-ügyről” szóló írásunkból kiderül, hogy a múlt pénteki kalocsai...

Angeli Gabriella az MSZP régi-új jelöltje

Lapunkban már hírt adtunk arról, hogy Botka László sétálóutcában tartott sajtótájékoztatója...

Az MSZP helyi szervezete visszautasítja a vádakat

A legutóbbi testületi ülésen elhangzottakkal kapcsolatban az MSZP helyi szervezete nevében Lakatos...

Kíváncsiság, szeretet, zene

Tudom, képtelenség lerövidíteni három szóra egy ember életpályáját, mégis úgy érzem, a címbeli három...

Felfoghatatlan terror sújtotta a svábokat

A II. világháború kétségtelenül legnagyobb szégyenfoltja a holocaust, de emlékévvel, majd egy könyv...

Kiállítással és előadással ünnepeltük a kultúra napját

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár szervezésében a Szent István király út 2-4. alatti épület...

Ordító vitát generált az „MSZP-ügy”

Amióta a dr. Bálint József vezette képviselő-testület leváltotta a korábbi döntéshozókat, láttunk...

Átadták az agrárirodát

Hétfőn délelőtt átalakítás és belső átépítés után hivatalosan is megnyílt a kalocsai NAK Szolgáltató...

Keringővel búcsúztak a gimnazisták

A Kalocsai Szent István Gimnázium diákjai könnyűzenei összeállításra kidolgozott, látványos...

Mérföldkő címmel kezdődött kiállítás

A kerek jubileum alkalmából először saját városában mutatta be a bajai Duna Fotóklub a Mérföldkő...

Téli zarándokvendég a kollégiumban

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában...

Milliárdokat nyert a Bajai Tankerület

Kerekasztal-sajtóbeszélgetésen számolt be 2017-es eredményeiről, fejlesztéseiről, pályázati...

Kemény tárgyalások a TEIT előtt

Balatonfüreden tartotta óévértékelő-újévnyitó találkozóját a Társadalmi Ellenőrző, Információs és...

A visszavonuló könyvtárigazgató: Tamás László

Hétfő délutánra már alábbhagyott a havazás – hogy aztán másnap újult erővel folytatódjék...

Bábel érsek Asztrik-kultuszról, építkezésről, mintáról

Már az év elején nagyszabású, ünnepi szentmisére várta a híveket a Főszékesegyház, amelynek padsorai...

Visszatér Kalocsára „a nemzet rozmárja”

Az elmúlt héten többször is feltűnt Kalocsa-szerte Schirilla György, a jeges dunai és tiszai...

Porcelánboltba szabadult elefánt és Luca rock-könyve

A Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola pedagógusa, a Country Road együttes zenésze,...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás