Terepen folytatódott a városházi vita

Szabadtéri szócsata egy „talán” beruházás árnyékában

2017.06.04 20:57    |    -sist-  

Mint arról lapunkban többször olvashatott, a kalocsai városvezetésnek támogatásáról kellett biztosítania a Méhecskék Sport Egyesületet ahhoz, hogy az általuk használt Selyemerdő és Mócsy János utca találkozásánál lévő pályát úgynevezett TAO-támogatással fejleszthessék a jövőben. Erre elvileg zöld utat is adott a testületi többség, ám a beruházás előkészítésének még így is számtalan „formaságon” kell átesnie, mielőtt az első kapavágás megtörténne, azonban a legutóbbi testületi ülésen jött a feketeleves, amikor is Szabó Balázs sportbizottsági elnököt kérdőre vonta Simon Zoltán, milyen jogon vennének igénybe a fejlesztéshez a pálya melletti játszótérből egy talpalatnyi területet? Erről ugyanis konkrétan nem szólt az általuk elfogadott előterjesztés, és erről a lakók sem tudtak, akik állítólag több mint húszan aláírtak egy tiltakozó nyilatkozatot. Ennyi tehát a múltidézés. Az elhangzottakra reagálva Szabó kihelyezett bizottsági ülést és nyilvános lakossági fórumot hívott össze a vitatott területre. A városházi szócsata finom „felhangolás volt” ahhoz képest, ami ott következett.

Amiért elővették” Szabó Balázst

A körülbelül húsz környékben lakót Szabó Balázs köszöntötte, aki röviden felelevenítette a találkozás apropóját. „A Méhecskék beadott egy kérelmet az önkormányzatnak, amelyben szerepelt a társasági adó-pályázatában lévő beruházási oldalon ez a projekt. A kérelemben volt egy tervezet, amellyel foglalkozott a Sportbizottság. Mi összehívtunk erre egy ülést a kijelölt időnkben. Mivel nem vagyunk műszaki szakemberek, átadtuk a terepet a Műszaki Osztálynak, amolyan gazdatestként összekötve a beruházásban érintett feleket. Ez az ülés január 30-án történt, amelyen a megszületett határozat szerint az ott elhangzottak alapján felkérték a Műszaki Osztályt a későbbi előterjesztés összeállítására. Simon Zoltánnak igaza van abban, hogy a képviselő-testület elé került előterjesztés valóban hiányos volt, hiba csúszott tehát a gépezetbe és nem egy rossz szándékú csúsztatás történt”, hangzanak az előzmények.

 

mekecskek1_450
 

 

„Amiért engem elővettek, mivel ezt az anyagot több felmerült kérdés miatt csaknem egy órán át tárgyalta a testület, az ülést követően a Sportbizottság vezetőjeként felkerestek, hogy segítsek értelmezni, miről is szólt a vita, de én ebben a Simon Zoltán által hivatkozott újságcikkben nem arról nyilatkozom, hogy én, magam mit szeretnék csinálni a pályán, hanem arról, hogy a Méhecskék milyen beruházást tervez a helyszínen. Ebből az apropóból állunk most itt, nem is az én dolgom lenne ezt a fórumot összehívni, kellett volna a tényleges beruházás indítása esetén egyet rendezni, jelenleg viszont még nem is tart abban a stádiumban az ügy, hogy konkrétumokról lehessen beszélni”, hangzott a képviselői felvezetés, majd Faragó László, a Méhecskék Sport Egyesület elnöke fordult a megjelentek felé.

 

mekecskek3_450
 

 


Faragó parkról, tervekről és „drogos orgiákról”

„Nekünk egyetlen tervünk van, hogy Kalocsa város gyermekeinek kulturált sportolási lehetőséget biztosítsunk. Picit már kinőttük ezt a helyet, szerettük volna bővíteni, ezért még az előző önkormányzattól kértünk tanácsot és segítséget arra vonatkozóan, mit tehetünk. Azt a választ kaptuk, hogy először a városi sporttelepet szeretnék helyrehozni, utána beszélhetünk erről a projektről. Abban teljesen igaza van Önöknek, hogy már ekkor érdemes lett volna egyeztetnünk az itt élőkkel”, fordult a néhány ingerültebb hozzászólótól eltekintve higgadtan figyelő maroknyi tömeghez Faragó. „Az eredeti terv az volt, hogy az egész területet bekerítjük, a játszótéri részt felújítjuk és gondos gazdája lesz a létesítménynek, nem úgy, mint most. Láthatják, hogy a játszótéri elemek java vagy teljesen tönkrement, vagy már itt sincs”, mutatott játék nélküli fa-tartókra, a beszakadt homokozóra vagy a lélek által összetartott kis focikapura az egyesületvezető. „Azóta ez az elképzelés változott, mert többek között a lakókkal egyeztetve tudtuk meg, hogy erre a területre rendszeresen drogosok és alkoholisták járnak orgiázni [erről a helyszínen eldobált injekciós tűk látványa is árulkodott – a szerk.], és ha helyreállítjuk a parkot, csak még vonzóbbá tesszük azt a számunkra. Utóbbit egyébként magam is alá tudom támasztani, mert minden hétfőn a kollégám ötven-hatvan sörös és borosüveget szed össze a pályánkról, amit innen dobálnak be a kerítésen túlra. Mondom, nekünk is érdekünk, hogy ezt a területet rendbe tegyük, a koncepciónk pedig parki rangot adott volna ennek a terepnek, amit egykoron Selyemerdő parknak is hívtak”, mondta Faragó.

 

mekecskek5_450
 

 

Ezután tért rá a lakók és a beszélők közötti parázsvita valódi „gyújtózsinórjára” a Méhecskék vezetője, nevezetesen, hogy hogyan kerültek a füves placc közepére telekhatárt kijelölő cölöpök, méterekre a bekerített pályát körülvevő kerítéstől? „A terv az lenne, hogy a hátsó részen, ahol a piros cölöpös jelölések láthatóak, a földet lesüllyesztenénk a pálya szintjére, ennyivel lenne tehát kisebb a jelenlegi parkrész. Így egy félpályát tudnánk kialakítani, ahol nem játszana a mostaninál több gyerek, és nem felnőtteket hívnánk oda éjszakánként versenyezni, hanem a már nálunk edző gyerekek férhetnének el kényelmesebben, sportolhatnának kulturáltabban”.

Bár eddig is mindenről erőteljes feltételes módban szóltak, tekintve, hogy mindennek jó pár „adminisztrációs lépcsőt” meg kell még mászni a megvalósulásig, az is a tervek között szerepel, hogy a kialakítandó pálya esetleg egy műfüves pálya legyen, ha erre sikerül további támogatást szereznie a Méhecskéknek. Ezen a ponton már beindultak a közbevetések, mondván, „a KSE műfüves pályáira is járhatnának

 

mekecskek4_450
 

 


Tegyünk a gyerekeink sportolási lehetőségeiért” kontra „velünk mi lesz?”

Ugyancsak konfliktusforrásként merült fel, hogy miért szerepel a tervek között világítás biztosítására szolgáló berendezés a majdani pályára, ha „senki nem hazudik” és nem terveznek éjszakai focizásokat? „Minek a kandeláber?” Erre azonnal jött a – hallva egyébként magától értetődő – válasz, hiszen, az őszi-téli edzési időszakban délután négy-öt óra körül már éjszakai sötétség van, ilyenkor vennék hasznát a gyerekek edzésein a világításnak. Ezen a ponton már szemmel látható volt, hogy néhány lakóval szemben minden észérv felsorakoztatásával csak további szélmalomharcot vív Faragó. Mint elejtette, a város elnéptelenedésének és az innen elvándorló fiatalabb generáció helyben tartásának az egyik utolsó mentsvára lehet a kulturált sportolási lehetőségek biztosítása. „Mi meg hogy fogunk pihenni maguktól, árulja már el!”, jött a válasz… és ekkor vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy a lakók részéről aktívabban felszólalók és a sportegyesületi vezető kérlelhetetlenül két „kommunikációs” malomban őröl. „Hogy pihent eddig, csókolom?”, dobta vissza a labdát az egyesületvezető, arra utalva, hogy a jelenlegi állapothoz képest semmi nem változik a potenciális beruházás után, hiszen továbbra is a pályán edzenek majd a fiatalok. A piros póznákkal jelölt rész felé mutogatva viszont a lakók egyre másra azt vitatták, mi lesz velük, ha itt fenn, a játszótéri szinten fognak játszani a gyerekek? [Holott Faragó percekkel korábban világosan elmondta, hogy ha zöld utat kapna a projektjük, a kijelölt részt lesüllyesztenék a jelenlegi pálya szintjére, nem az „ablakok alatt” fociznának a gyerekek.]

A Méhecskék egyesületvezetője azt is elmondta, hogy a rendezett terület előnyeit nem csak a náluk edző gyerekek, hanem igény szerint bárki élvezhetné. A jelenlegi pályát azért zárják, hogy megóvják annak állagát a rongálóktól, amelyek jelenlétének még mindig hétről hétre intő jelei a szemetes közterületek, meggyepált növények, vagy forgalomjelző táblák igazolják, hogy a néhány héttel ezelőtti, Kubikus parki mászókára piszkítós incidensről ne is beszéljünk! Faragó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakók igénye szerint bármikor tudnak nyitva tartást biztosítani, akár azoknak, akik sportolásra, akár azoknak, akik papírsárkány-eregetésre használnák a Hunyadi-pályát. Tette mindezt úgy, hogy közben a legkedvesebb hozzászólás a „beszélnek össze-vissza” volt.

 

mekecskek6_450
 

 


Simon is támogatja a beruházást, de…!

Faragó Lászlót követően a képviselő-testület két tagja is megszólalt. Simon Zoltán emlékeztetett, hogy „míg Szabó Balázsnak sportbizottsági elnökként tudnia kellett róla, hogy ez a beruházás játszótéri területet is érint majd, a testületnek erről fogalma sem lehetett, hiszen ez konkrétan nem volt benne az eléjük került anyagban”. Leszögezte viszont, hogy ő maga is elismeri a Méhecskék munkáját, szereti a sportot, és szorgalmazza, hogy a gyerekek eddzenek, „de a kerítésen belül”! Vitatta a lakókhoz eljuttatott, ezen eseményre szóló meghívó-tájékoztató tartalmát is, miszerint semmilyen terv nincs még a konkrét beruházási-kivitelezési folyamatokra még. „Akkor mi alapján verték le a munkások azokat a cölöpöket”, intett a szebb napokat látott „játszótéri focikapu” körüli terület irányába a képviselő.

 

mekecskek7_450
 

 


Bálint higgadtságot és kompromisszum-készséget kért

Ezen a ponton már kezdett „mindenki mondja mindenkinek” típusú káoszba torkollni a fórum, ekkor a vitazónából kezdetben vélhetően szándékosan kívül tartózkodó, majd ahhoz folyamatosan közelítő dr. Bálint József polgármester is megszólalt. Tőle szokatlan indulattal szögezte le, hogy „nincsenek konkrét, engedélyezett kiviteli tervek, az, hogy megnézték, meddig nyúlna a beruházás koncepciója szerint a pályaszakasz, csak egy dolog”, utalva a piros cölöpök földbe kerülésére. „Miről beszélünk? A hatóság engedélyezte? Nem! Amikor konkrét tervek lesznek, azok visszakerülnek a képviselő-testület elé! Hibázott a Méhecskék, össze kellett volna hozni a lakossággal egy fórumot korábban, hogy tájékoztassák őket a terveikről, ez tény, ezt ők is beismerik”, hangzottak Kalocsa első emberének szavai. Végül, mielőtt rövidre zárta volna mondandóját, arra kérte a megjelent lakókat és a Méhecskék SE vezetését, hogy „üljenek le egy asztalhoz, tárgyaljanak, egyeztessenek egymással és szülessen egy kompromisszumos megoldás”, utalva arra, hogy a fejlesztés szükségét maga is látja.Kalocsai hírek

Költöző szobrok és harangok, érkező régészek

Nem is olyan régen még arról írtunk, hogy a Szentháromság téren látványosan lelassultak az események...

Ütemezett áramszünetek augusztusban

Kiemelt felújítást végez a Nemzeti Közművek áramszolgáltatója Kalocsán, olvasható a szolgáltató...

Jazzdoktorok

A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub (KKMK) legutóbbi estjének vendégei, Lakatos Ágnes és Csuhaj-Barna...

Megrendelték a bútorokat

Némi csalódást okoz azoknak, akik a kórház új reprezentatív bejáratán a „Nyitva” táblát...

Erzsébet tábor Zánkán

Az Eperföldi iskola 41 tanulója és négy kísérő pedagógus július 16-án utazott el Zánkára, hogy...

Lezárult a kalocsai tehetségkutató

Közel három hónapig tartotta lázban a várost Kalocsa első énekes tehetségkutató rendezvénye. Június...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Kalocsai küldöttség látogatott Olaszországba

Egy februári képviselő-testületi ülésen hangzott el először, hogy Kalocsát az Európai Települések és...

Lelkes civilek tisztították a Csajda kertet

Viharos napnak indult a vasárnap, ami akár a délután öt órára meghirdetett szemétszedési akciót is...

Nőt és férfit is akar a Thália vezetője

Kalocsa című darabjának karaktereihez keresi a rátermett amatőr színészeket a Thália Társulat,...

Németh László-díj Tamás Krisztinának

Június 1-jén pedagógusnap alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Eötvös József-,...

Megnyitott a Kalocsai Képtár

Az egykor zsinagógaként, majd könyvtárként működő épület immár Kalocsai Képtár néven várja a...

Végéhez közelít a Szentháromság téri „kényszerpihenő”

Nyilván költői túlzás a Kalocsa főterén jelenleg látható állapotokat „pihenőként”...

Kalocsai focista is készül a Bajnokok Ligájára

Egy évvel meghosszabbította szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Honvéd hátvédje, a kalocsai...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

Musical-szuperkoncert Kalocsán helyi tehetségekkel

Hatalmas slágerek, nagy hangok, elismert színművészek és helyi feltörekvő tehetségek az érsekkerti...

Farkas Tibor hajósi kiállításáról

Július 30-án „Hasonló a hasonlónak örül” címmel kiállítás nyílt a kalocsai Farkas Tibor...

„A KDNP politikájában meghatározó a család, illetve a gyermeknevelés és annak segítése”

Múlt csütörtökön Kalocsa adott otthont a KDNP Bács-Kiskun megyei választmányi ülésének. Előtte...

50 éves osztálytalálkozó

A kalocsai leány iskola 1967-ben, a 8/b osztályban végzett tanulói osztálytalálkozót tartottak,...

Új díjat alapítottak a legjobb tanulóknak

Kiemelkedő teljesítményekkel, főleg országos versenyeken való előkelő helyezésekkel sikerült a...

Kalocsai alkotók Szabadkán

A „Pannon–Subotica” művésztelep meghívására június 17-én és 18-án kétnapos közös...

Galambriasztó a tisztább belvárosért

Nem, ne gondolja, hogy csak Önnek szúrt szemet, hogy Kalocsa belvárosa, konkrétan leglátványosabban...

VI. Kalocsai Ünnepi Könyvhét

Kalocsán hatodik alkalommal került megrendezésre az országos Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozat...

Farkas Ferenc kiállítása a Platánban

A Platán rendezvényközpont tavalyi megnyitása óta számtalan kiállításnak is adott már otthont. Idén,...

Nyolccal többen laknak majd a „fiúnevelőben”

Az amúgy nem vaskos, de folyamatosan fennálló várólistát szeretné felszámolni a Kalocsai...

„Az utcákon a gyűlölet vonult”

Az idézet Gerendás Péter – Bródy János Százéves pályaudvar című számából van. Először Kulka...

Elhunyt Kalocsa egykori tűzoltóparancsnoka

Kunsági Ferenc nyá. tű. alezredes, volt kalocsai tűzoltóparancsnok életének 63. évében elhunyt...

Megkezdődött a szavazás az „Év orvosa díj” odaítéléséről

A hagyományteremtés szándékával tavaly alapított és 2016. július 6-án, a Szent Kereszt Kórház...

Júliustól lép hatályba az új jövedéki törvény

Tavaly fogadta el az Országgyűlés az új jövedéki törvényt, amely számos változást hoz a jövedéki...

Miért hagyja az önkormányzat? Miért hagyják a város lakói?

Évek óta kínlódunk a főtér közlekedésével – mi különösen, akik a kertvárosból, a...

Köszönet és hála

Az általános iskolában végzős, 8. osztályos tanulóimnak – a szülők támogatásával,...

Óvatosságra int a katasztrófavédelem

Avartűz, égő fenyő, lángoló gabonatábla, kigyulladt bálázógép. Egy kis odafigyeléssel sok káreset...

A nyári autózás veszélyei

E héttől új rovatunk indul a Kalocsai Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából, a Kalocsai...

Megduplázták a nagystrand közönségét

A kánikulai napokon nagyjából 2500 ember szokott jegyet váltani a Szelidi-tó nagystrandjára –...

A csoda, amit együtt értünk el

Csodálatos három napon vagyunk túl: véget ért a XXV. Kék Madár Fesztivál. Minden program rekord...

Szülők munkája, gyerekszemmel

Az iparkamara szervezte Vállalkozók Hete programtól mondhatni távol áll a rajzpályázat műfaja, mégis...

Ötről hatra időseink védelmében

A közelmúltban célzott témában, az érintett témakört széles körből hívott közreműködőkkel...

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-e 2010. május 31. óta a Nemzeti Összetartozás Napja. Az Országgyűlés ugyanis ekkor fogadta...

Megduplázódott a kívánságok száma a Klotild-napon!

2016-ban mintegy 40 kívánság, 2017-ben közel 95 kívánság… Ezek a számok… s most nézzük...

Hamarosan kiderül, ki lesz a győztes

Nemsokára végére ér Kalocsa első zenei tehetségkutató versenye, a Hang Vagy. Június másodikán...

Hagyományos ünnepzáró koncert

Ha Pünkösd, akkor Pünkösdi Koncert, amelyből az idén a huszonnegyediket rendezték meg a Kalocsai...

Hárommilliót költhetnek számítógépekre

A Hankook Tire Magyarország Kft. pályázatot hirdetett Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyei telephelyű,...

Elrajtolt az idei gólyagyűrűzés

Múlt pénteken kezdődött és egy hétig tart megyénkben a gólya roadshow, azaz a fehér gólyák...

Ötven pártfogoltját látta vendégül az érsek

Ebéddel és tárlatvezetéssel készültek Kalocsán a Wojtyla Ház támogatta nehézsorsúaknak.

Országos közlekedési versenyen remekelt a kalocsai család

Az idén hatodik alkalommal rendezte meg az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság az ország...

Harmadszor is Kalocsa a legjobb csapat

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati Dolgozók Szabadidősport...

Ugyanazt a helyet fosztották ki

Látszólag nem egy bűnbandához tartoztak, mégis sikerült lebuktatni azt a csapatot, amelyik egy...

Változatlan formában ment át a költségvetés-módosítás

Mint azt a múlt héten megírtuk, egy furcsán sikerült szavazás eredményeképp soron kívül kellett...

Kalocsán a Politikai Elítéltek Közössége

Május 26-án a tagságában több mint háromszáz egykori börtönviselt nőt és férfit tudó Politikai...

Izmos testben derűs lélek!

Az idei hagyományos István napok hetében április elején a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a...

Filmkészítők sikeres csapata

A Kalocsai Nebuló EGYMI hon- és népismereti szakköre évek óta lelkes résztvevője a Centropa...

Elvágott bizalom

Elkeseredett és felháborodott lakók kerestek meg a Széchenyi lakótelep egyik lépcsőházából azzal,...

Erdélyország titkai

A Határtalanul! pályázati program keretében 2017. május 14-20. között, Kalocsa Város Önkormányzata...

A kalocsai pedagógusnap politikai kérdés lett?

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június...

Középpontban a munkából élők és a családok

Május 31-én, kalocsai irodájában tartott sajtótájékoztatót Font Sándor országgyűlési képviselő, aki...

Újabb tízmilliókat költenek a sportcsarnokra

A Kalocsai Kézilabda Club május végén tartott közgyűlésén hangzott el, hogy idén mekkora bevételre...

Az elmaradt(?) pedagógusnap margójára

Mert persze nem maradt el, hiszen a gyerekek, szülők az iskolákban a maguk módján és eszközeivel...

Konferencia és családi programok a TEIT-napon

Szombaton három helyszínen, a volt nagyszeminárium épületében két helyen, valamint az Érsekkertben...

Újra kell tárgyalni a költségvetés módosítását

A kalocsai képviselő-testület múlt heti ülésén történt, pedagógusnappal kapcsolatos napirend előtti...

„Csendesen” zártak évet az önkormányzat káeftéi

A kalocsai képviselő-testület „zajosabbra” sikerült, költségvetési rendeletmódosításról...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Zséda!

Zsédenyi Adrienn, vagy, ahogyan a közönség ismeri: Zséda a magyar könnyűzenei élet egyik...

Kitüntetések a Honvédelem Napja alkalmából

A Honvédelem Napja alkalmából Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vehette át a honvédelmi...

Életmentő gépet kapott kórházunk

Több mint félmillió forint értékű, életmentő, csecsemő-lélegeztető géppel lett gazdagabb a...

A Kálvária és a szökőkutak kálváriája

Némi pontosításra szorul a cím. A problémák egy része ugyanis nem megoldódott, hanem megoldották...

Méltán lehetünk büszkék rájuk

Zsúfolásig megtelt az Érsekkert szabadtéri színpadának nézőtere május 27-én, szombat délután. 16...

Gyereknap a bölcsődében

Idén május 17-én került megrendezésre bölcsődei gyereknap, ahová minden jelenlegi és volt bölcsis...

A honvédelemmel összeforrt életpálya

A Tomori Pál Városi Könyvtár „Tudásklub” című sorozatának legutóbbi előadását Bóna Pál...

Kiemelt arany és nívódíj a Kis bokrétának

Huszonkét csoportos mezőnyben lettek többszörösen a legjobbak a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú...

Nem enged az LMP a paksi népszavazásból

Eddig háromszor dobta vissza a Nemzeti Választási Iroda a Lehet Más a Politika népszavazási...

Készenléti rendőrökbe futott

Kalocsai boltból akart ruhákat lopni egy helyi fiatalkorú, akit, mivel fel is lökte az eladót,...

A természet „három csapása” a gazdákra

Szokás mondani, hogy a májusi eső aranyat ér. Ez így is van, csak nem akkora mennyiségben, amennyi...

Hetedik alkalommal szálltak vízre a Sárkányhajók

Az elmúlt hétvégén már hetedik alkalommal rendezte a Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági...

Kalocsa és környéke iskoláinak kitűnő és jeles tanulói a 2016-2017-es évben

Általános iskolák: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Kitűnő tanulók:...

Egy kedves segítővel eltakarítottuk a szennyet

Ismét tollat ragadtam, és ez azért van, hogy nem tudok elmenni mellette és még sokan mások sem. A...

A Kék Madár Fesztivál színpadán: Pálos Hanna

A fiatal és tehetséges színésznő Duncan Macmillen: Lélegezz című darabjában lép fel Kalocsán Nagy...

BRK-találkozó a Diófa vendéglőben

Május 13-án hangos zsongás, tere-fere töltötte be a Diófa vendéglőt. A Bácska Kereskedelmi...

Életre szóló cél: a harmatfű termesztésének kidolgozása

A cikk egy fiatal kutatóról szól, aki el mert indulni egy járatlan úton, bízott önmagában, türelmes...

Domokos Julianna: ha kell, a semmiből adok!

Utolsó írásához érkezett egy szűk hónapja indított sorozatunk. Anno ugyanis, amikor hírt adtunk...

Lezajlott a harmadik válogató

Május 26-án, pénteken lezajlott a Hang Vagy nevet viselő kalocsai tehetségkutató harmadik, egyben...

Koreográfiáért és játékosságért is nyertek

A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Palánta csoportja és a Liszt Ferenc AMI Bokréta csoportja...

Friss Windows kell a zsarolás ellen!

Az elmúlt egy hónapban a világ minden táján, így Magyarországon is felütötte a fejét a beszédes nevű...

Elhúzódik az új épületszárny használatbavételi eljárása

Idén januárban még teljes fordulatszámon pörgött a Kalocsai Szent Kereszt Kórház egymilliárd forint...

Mérlegen az oktatás és a finanszírozása

A Nemzeti Pedagóguskar kezdeményezésére oktatással kapcsolatos konferenciasorozat zajlik az...

A belvárosból: részeg autós, kettétört fa és madárpiszok

A legkevésbé sem pozitív értelemben áll mozgalmas hét Kalocsa szíve, azaz a sétálóutca és a...

Tisztelgés Schöffer Miklós emléke előtt

Negyedik alkalommal rendezték meg a Nicolas Schöffer Gyűjteményben a művész emléke előtt tisztelgő...

Nyílt nap a mentősöknél

Május 20-án 9-13 óra között érdekes programokkal várta a kalocsai mentőszolgálat az érdeklődőket a...

Szeitz Tibor, az „elsősegélynyújtás nagykövete”

Ahogy azt korábbi írásunkban ígértük, hétről hétre közelebbről bemutatjuk a megyei Vöröskereszt idei...

Megmutatták hangjukat a gyerekek is

Május 19-én, pénteken ismét a Platán Rendezvényközpont adott helyet a Hang Vagy nevet viselő...

Féláron diákjegy és szimfonikusok a nagytemplomban

„Az én feladataim lassan véget érnek”, mondta Lakatos György fagottművész, városunk...

Anyák napi elsőáldozás

Május első vasárnapján 55 fehér ruhába öltözött kisdiák vehette magához életében először Krisztus...

A népszerű színművész legutóbb a Kincsem főszerepében volt látható

A XXV. Kék Madár Fesztivál fantasztikus programkínálatának egyik legizgalmasabb eleme a színházi...

Fajsúlyos és hahotába torkollt kérdések

A kalocsai városatyák legutóbbi ülése, látva a meghívón szereplő napirendi pontokat, a szokásosnál...

TEIT családi sportnap lesz júniusban

Június első hétvégéjén ismét egy tartalmasnak ígérkező programmal bővült a megújult Érsekkertre,...

Új vezérigazgató és igazgatósági elnök a projekttársaság élén

Az előkészítő szakasz után a Paks II. projekt a megvalósítás szakaszához érkezett, mely más típusú...

Egy ideális, balesetmentes világért

Az Ökopont tanácstermében tartotta 2017 első félévének ülését a Kalocsai Városi Balesetmegelőzési...

Pécsi Tiborné: együtt kell bevételt növelni és fejlődni!

Pécsi Tiborné a képviselő-testület áprilisi döntése értelmében négyhónapnyi bizonytalanság után,...

Kirándulás és zarándoklat Horvátországba

A kalocsai Horvát Önkormányzat 2017. április 29-től 3 napos kirándulást és zarándoklatot...

Greminger Péterné: jónak lenni tényleg jó!

Amint a múlt héten megírtuk, a Magyar Vöröskereszt kalocsai egységének segítői közül hármat...

Országos sikert ért el a Belvárosi iskola diákja

Az informatikaoktatás a 21. század egyik legfontosabb követelménye a felnövekvő nemzedék jövőjének...

Vita egy tanárunk elmaradt jutalma körül

Száznyolcvan fokos fordulatot vett testületünk legutóbbi ülésének azon előterjesztése, amelyet a...

Négy tanár kapott Kunszt József-díjat

A dr. Bábel Balázs érsek által alapított, az egyházmegyében dolgozó pedagógusokat elismerő díjat már...

Jótékonysági műsor az óvodákért

Május 13-án jótékonysági műsor volt a Kalocsai Színházban, amelyet a Kalocsa Város Óvodáiért...

„Felélt városi jövő” kontra „milliárdos vagyon”

Már a napirend előtti felszólalások megalapozták a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülés...

Áldással és bemutatóval avattak új préscsarnokot

Míg nemrég arról írhattunk, hogy régi partnere, a Magyar Suzuki Zrt. „Az év...

Vinczellér-kiállítással nyit az új múzeum

Eldőlt a nyitás dátuma, és már az is biztos, hogy Kalocsai Képtár lesz a neve annak az új...

Fontos csepp a tengerhez

Talán sokan nem is tudják, milyen rendszerben működik a családvédelem mostanában. Nagyon a felszín...

„Hazánk nemzeti parkjai interaktívan” program a Belvárosi iskolában

A 2016-os tanévben olyan lehetőséget kerestem, ahol a tanulók eddigi tudásukat bővíteni tudják a...

Egy kézbe került a Cerbona és a Ham-Let

A Cerbona Élelmiszeripari Kft. tulajdonosa megvásárolta a Ham-Let puffasztott gabonaszeleteket...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

Vizsgálják a Vajason történt olajszennyezést

Amint arról helyszíni szemle nyomán lapunk is beszámolt, a Sárköz és vízrendszerén, vagyis a...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás