Terepen folytatódott a városházi vita

Szabadtéri szócsata egy „talán” beruházás árnyékában

2017.06.04 20:57    |    -sist-  

Mint arról lapunkban többször olvashatott, a kalocsai városvezetésnek támogatásáról kellett biztosítania a Méhecskék Sport Egyesületet ahhoz, hogy az általuk használt Selyemerdő és Mócsy János utca találkozásánál lévő pályát úgynevezett TAO-támogatással fejleszthessék a jövőben. Erre elvileg zöld utat is adott a testületi többség, ám a beruházás előkészítésének még így is számtalan „formaságon” kell átesnie, mielőtt az első kapavágás megtörténne, azonban a legutóbbi testületi ülésen jött a feketeleves, amikor is Szabó Balázs sportbizottsági elnököt kérdőre vonta Simon Zoltán, milyen jogon vennének igénybe a fejlesztéshez a pálya melletti játszótérből egy talpalatnyi területet? Erről ugyanis konkrétan nem szólt az általuk elfogadott előterjesztés, és erről a lakók sem tudtak, akik állítólag több mint húszan aláírtak egy tiltakozó nyilatkozatot. Ennyi tehát a múltidézés. Az elhangzottakra reagálva Szabó kihelyezett bizottsági ülést és nyilvános lakossági fórumot hívott össze a vitatott területre. A városházi szócsata finom „felhangolás volt” ahhoz képest, ami ott következett.

Amiért elővették” Szabó Balázst

A körülbelül húsz környékben lakót Szabó Balázs köszöntötte, aki röviden felelevenítette a találkozás apropóját. „A Méhecskék beadott egy kérelmet az önkormányzatnak, amelyben szerepelt a társasági adó-pályázatában lévő beruházási oldalon ez a projekt. A kérelemben volt egy tervezet, amellyel foglalkozott a Sportbizottság. Mi összehívtunk erre egy ülést a kijelölt időnkben. Mivel nem vagyunk műszaki szakemberek, átadtuk a terepet a Műszaki Osztálynak, amolyan gazdatestként összekötve a beruházásban érintett feleket. Ez az ülés január 30-án történt, amelyen a megszületett határozat szerint az ott elhangzottak alapján felkérték a Műszaki Osztályt a későbbi előterjesztés összeállítására. Simon Zoltánnak igaza van abban, hogy a képviselő-testület elé került előterjesztés valóban hiányos volt, hiba csúszott tehát a gépezetbe és nem egy rossz szándékú csúsztatás történt”, hangzanak az előzmények.

 

mekecskek1_450
 

 

„Amiért engem elővettek, mivel ezt az anyagot több felmerült kérdés miatt csaknem egy órán át tárgyalta a testület, az ülést követően a Sportbizottság vezetőjeként felkerestek, hogy segítsek értelmezni, miről is szólt a vita, de én ebben a Simon Zoltán által hivatkozott újságcikkben nem arról nyilatkozom, hogy én, magam mit szeretnék csinálni a pályán, hanem arról, hogy a Méhecskék milyen beruházást tervez a helyszínen. Ebből az apropóból állunk most itt, nem is az én dolgom lenne ezt a fórumot összehívni, kellett volna a tényleges beruházás indítása esetén egyet rendezni, jelenleg viszont még nem is tart abban a stádiumban az ügy, hogy konkrétumokról lehessen beszélni”, hangzott a képviselői felvezetés, majd Faragó László, a Méhecskék Sport Egyesület elnöke fordult a megjelentek felé.

 

mekecskek3_450
 

 


Faragó parkról, tervekről és „drogos orgiákról”

„Nekünk egyetlen tervünk van, hogy Kalocsa város gyermekeinek kulturált sportolási lehetőséget biztosítsunk. Picit már kinőttük ezt a helyet, szerettük volna bővíteni, ezért még az előző önkormányzattól kértünk tanácsot és segítséget arra vonatkozóan, mit tehetünk. Azt a választ kaptuk, hogy először a városi sporttelepet szeretnék helyrehozni, utána beszélhetünk erről a projektről. Abban teljesen igaza van Önöknek, hogy már ekkor érdemes lett volna egyeztetnünk az itt élőkkel”, fordult a néhány ingerültebb hozzászólótól eltekintve higgadtan figyelő maroknyi tömeghez Faragó. „Az eredeti terv az volt, hogy az egész területet bekerítjük, a játszótéri részt felújítjuk és gondos gazdája lesz a létesítménynek, nem úgy, mint most. Láthatják, hogy a játszótéri elemek java vagy teljesen tönkrement, vagy már itt sincs”, mutatott játék nélküli fa-tartókra, a beszakadt homokozóra vagy a lélek által összetartott kis focikapura az egyesületvezető. „Azóta ez az elképzelés változott, mert többek között a lakókkal egyeztetve tudtuk meg, hogy erre a területre rendszeresen drogosok és alkoholisták járnak orgiázni [erről a helyszínen eldobált injekciós tűk látványa is árulkodott – a szerk.], és ha helyreállítjuk a parkot, csak még vonzóbbá tesszük azt a számunkra. Utóbbit egyébként magam is alá tudom támasztani, mert minden hétfőn a kollégám ötven-hatvan sörös és borosüveget szed össze a pályánkról, amit innen dobálnak be a kerítésen túlra. Mondom, nekünk is érdekünk, hogy ezt a területet rendbe tegyük, a koncepciónk pedig parki rangot adott volna ennek a terepnek, amit egykoron Selyemerdő parknak is hívtak”, mondta Faragó.

 

mekecskek5_450
 

 

Ezután tért rá a lakók és a beszélők közötti parázsvita valódi „gyújtózsinórjára” a Méhecskék vezetője, nevezetesen, hogy hogyan kerültek a füves placc közepére telekhatárt kijelölő cölöpök, méterekre a bekerített pályát körülvevő kerítéstől? „A terv az lenne, hogy a hátsó részen, ahol a piros cölöpös jelölések láthatóak, a földet lesüllyesztenénk a pálya szintjére, ennyivel lenne tehát kisebb a jelenlegi parkrész. Így egy félpályát tudnánk kialakítani, ahol nem játszana a mostaninál több gyerek, és nem felnőtteket hívnánk oda éjszakánként versenyezni, hanem a már nálunk edző gyerekek férhetnének el kényelmesebben, sportolhatnának kulturáltabban”.

Bár eddig is mindenről erőteljes feltételes módban szóltak, tekintve, hogy mindennek jó pár „adminisztrációs lépcsőt” meg kell még mászni a megvalósulásig, az is a tervek között szerepel, hogy a kialakítandó pálya esetleg egy műfüves pálya legyen, ha erre sikerül további támogatást szereznie a Méhecskéknek. Ezen a ponton már beindultak a közbevetések, mondván, „a KSE műfüves pályáira is járhatnának

 

mekecskek4_450
 

 


Tegyünk a gyerekeink sportolási lehetőségeiért” kontra „velünk mi lesz?”

Ugyancsak konfliktusforrásként merült fel, hogy miért szerepel a tervek között világítás biztosítására szolgáló berendezés a majdani pályára, ha „senki nem hazudik” és nem terveznek éjszakai focizásokat? „Minek a kandeláber?” Erre azonnal jött a – hallva egyébként magától értetődő – válasz, hiszen, az őszi-téli edzési időszakban délután négy-öt óra körül már éjszakai sötétség van, ilyenkor vennék hasznát a gyerekek edzésein a világításnak. Ezen a ponton már szemmel látható volt, hogy néhány lakóval szemben minden észérv felsorakoztatásával csak további szélmalomharcot vív Faragó. Mint elejtette, a város elnéptelenedésének és az innen elvándorló fiatalabb generáció helyben tartásának az egyik utolsó mentsvára lehet a kulturált sportolási lehetőségek biztosítása. „Mi meg hogy fogunk pihenni maguktól, árulja már el!”, jött a válasz… és ekkor vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy a lakók részéről aktívabban felszólalók és a sportegyesületi vezető kérlelhetetlenül két „kommunikációs” malomban őröl. „Hogy pihent eddig, csókolom?”, dobta vissza a labdát az egyesületvezető, arra utalva, hogy a jelenlegi állapothoz képest semmi nem változik a potenciális beruházás után, hiszen továbbra is a pályán edzenek majd a fiatalok. A piros póznákkal jelölt rész felé mutogatva viszont a lakók egyre másra azt vitatták, mi lesz velük, ha itt fenn, a játszótéri szinten fognak játszani a gyerekek? [Holott Faragó percekkel korábban világosan elmondta, hogy ha zöld utat kapna a projektjük, a kijelölt részt lesüllyesztenék a jelenlegi pálya szintjére, nem az „ablakok alatt” fociznának a gyerekek.]

A Méhecskék egyesületvezetője azt is elmondta, hogy a rendezett terület előnyeit nem csak a náluk edző gyerekek, hanem igény szerint bárki élvezhetné. A jelenlegi pályát azért zárják, hogy megóvják annak állagát a rongálóktól, amelyek jelenlétének még mindig hétről hétre intő jelei a szemetes közterületek, meggyepált növények, vagy forgalomjelző táblák igazolják, hogy a néhány héttel ezelőtti, Kubikus parki mászókára piszkítós incidensről ne is beszéljünk! Faragó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakók igénye szerint bármikor tudnak nyitva tartást biztosítani, akár azoknak, akik sportolásra, akár azoknak, akik papírsárkány-eregetésre használnák a Hunyadi-pályát. Tette mindezt úgy, hogy közben a legkedvesebb hozzászólás a „beszélnek össze-vissza” volt.

 

mekecskek6_450
 

 


Simon is támogatja a beruházást, de…!

Faragó Lászlót követően a képviselő-testület két tagja is megszólalt. Simon Zoltán emlékeztetett, hogy „míg Szabó Balázsnak sportbizottsági elnökként tudnia kellett róla, hogy ez a beruházás játszótéri területet is érint majd, a testületnek erről fogalma sem lehetett, hiszen ez konkrétan nem volt benne az eléjük került anyagban”. Leszögezte viszont, hogy ő maga is elismeri a Méhecskék munkáját, szereti a sportot, és szorgalmazza, hogy a gyerekek eddzenek, „de a kerítésen belül”! Vitatta a lakókhoz eljuttatott, ezen eseményre szóló meghívó-tájékoztató tartalmát is, miszerint semmilyen terv nincs még a konkrét beruházási-kivitelezési folyamatokra még. „Akkor mi alapján verték le a munkások azokat a cölöpöket”, intett a szebb napokat látott „játszótéri focikapu” körüli terület irányába a képviselő.

 

mekecskek7_450
 

 


Bálint higgadtságot és kompromisszum-készséget kért

Ezen a ponton már kezdett „mindenki mondja mindenkinek” típusú káoszba torkollni a fórum, ekkor a vitazónából kezdetben vélhetően szándékosan kívül tartózkodó, majd ahhoz folyamatosan közelítő dr. Bálint József polgármester is megszólalt. Tőle szokatlan indulattal szögezte le, hogy „nincsenek konkrét, engedélyezett kiviteli tervek, az, hogy megnézték, meddig nyúlna a beruházás koncepciója szerint a pályaszakasz, csak egy dolog”, utalva a piros cölöpök földbe kerülésére. „Miről beszélünk? A hatóság engedélyezte? Nem! Amikor konkrét tervek lesznek, azok visszakerülnek a képviselő-testület elé! Hibázott a Méhecskék, össze kellett volna hozni a lakossággal egy fórumot korábban, hogy tájékoztassák őket a terveikről, ez tény, ezt ők is beismerik”, hangzottak Kalocsa első emberének szavai. Végül, mielőtt rövidre zárta volna mondandóját, arra kérte a megjelent lakókat és a Méhecskék SE vezetését, hogy „üljenek le egy asztalhoz, tárgyaljanak, egyeztessenek egymással és szülessen egy kompromisszumos megoldás”, utalva arra, hogy a fejlesztés szükségét maga is látja.Kalocsai hírek

Segítenek, hogy ne legyen bírság

Kötelezően kell új, városképet védő rendeletet alkotnia Kalocsa Város Önkormányzatának, október...

Kálvin útján – avagy a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjai Erdélyben

Erdélyben, az idén XIV. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mezőbergenyei alkotótábor. Ezen az...

Különdíjat ért „A pihenő”

A Bonyhádon meghirdetett „Tarka”, országos fotópályázatra 41 alkotó 341 db képpel...

Családi program volt a Csajdakertben

Több alkalommal látogatta meg az elmúlt hetekben a Csajdakertet civil kezdeményezésre néhány lelkes...

Heidegger dédunokája Kalocsán

Nils Montrelay néhány napra Kalocsára látogatott, mielőtt megkezdte volna augusztus végével induló...

Iskolakezdés: a szeptember első napjai a legveszélyesebbek

A gyermekek számára szeptemberrel véget ért a gondtalan nyár és elkezdődik az iskola, az óvoda. Az...

Moldova György könyvének bemutatója Kalocsán

Ez év januárjában adtunk hírt arról, hogy a kényes témák feldolgozásáról ismert Moldova György a...

Ötvenéves érettségi találkozó

Izgatottan gyülekeztek az alma mater előtt – melynek nevében az eltelt évtizedek alatt csak...

Hamarosan kezdődik az új színházi évad!

A 2017-2018-as színházi évad előadásairól a szervező Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár...

Nem önkormányzati vagyon és önkormányzati pénz?

Miután augusztus 30-i ülésén a kalocsai képviselők döntöttek a Menza Kft. megszüntetéséről,...

Kitüntették a tízezer műtétes orvost

Dr. Halasy Kálmán beszéde meglepetés volt az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett díjátadón,...

„Összefogva, egymást támogatva tegyük a dolgunkat”

A mohácsi csata évfordulóján, a néhai kalocsai érsek és hadvezér, Tomori Pál belvárosi szobránál...

Kimondták: megszüntetik a Menza Kft.-t

A múlt szerdai kalocsai képviselő-testületi ülésnek az előzetesen kiküldött, tárgyalandó napirendi...

Rém jót futottak

Amikor szembetalálkoztam a Kossuth Lajos utcai futó-kerékpározó csapattal, majdnem leestem a...

Nincs több haltelepítés

A 2017-es esztendő utolsó haltelepítésével is végzett a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület, amely...

Egy újabb állomás, CD lemezre írva

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület – a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény...

Dr. Márkus Ferenc utca lesz

A kalocsai önkormányzat a néhai paprikakutatóról szeretné elnevezni a malomépület mellett, a...

Egy óra alatt elfogták a gyógyszertolvajt

A Kalocsai Rendőrkapitányság 2017. augusztus 28-án 16 óra 10 perckor lopás vétség elkövetésének...

Ingyenes felnőttoktatás a Dózsában

Tavaly siker volt, így idén ősszel újra indítja ingyenes képzését a Dózsa Kalocsán. Ez...

Szép, egységes úthálózat épül a temetőben

Sajnos a Béke utcai kalocsai köztemető a város egyik gyalogosan, biciklivel és még autóval is sokat...

Nemzetközi győzelem egy pici lány nagy kacajával

A Magyar Fotóművész Világszövetség minden évben kiír egy pályázatot magyar ajkú fotósai számára. Így...

Kalocsai a kivitelező cég

Múlt héten a munkaterület átadásával megkezdődött a Bem apó utcai tagóvoda energetikai...

Kerékpárral a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél és a sétálóutcában

Heti írásában Rideg Gábor, a bizottság tagja és a Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedés-rendészeti...

Egyszerű, gyors és pontos látásvizsgálat a Vicai Optikában az új Hoya EyeGenius rendszerével

A Vicai Optika mindig is az innováció éllovasa volt, attól a szándéktól vezérelve, hogy ügyfeleinek...

Újra együtt volt a régi csapat!

Az éves terveknek megfelelően, augusztus 26-án újra találkozott a 24. hke. BKE tagsága. 1950-ben...

Istvános kenutábor a Tisza-tónál

Az idei nyáron is lehetőségünk adódott 19 fős létszámmal részt venni a Kalocsai Szent István...

Bokrétásaink Montenegróban

Augusztus elején Montenegróban járt egy nemzetközi gyermek- és ifjúsági néptáncfesztiválon egyedüli...

Megyei kitüntetést kaptak

Az államalapítás ünnepe előtti utolsó olyan hétköznappal élve, amikor meg tudta tartani,...

Font cáfolta, hogy „Kalocsa háttérbe lenne szorítva”

Múlt kedden, kalocsai irodájában tartott két főbb témában tartalmas sajtótájékoztatót Font Sándor,...

Az életmentő passzív biztonsági eszközök

A járművekben alapvetően kétféle biztonsági rendszer védi a test épségünket, ezek az aktív és a...

Reggeltől estig futott

Török Tibor – sokan így ismerik: Töce – a Kalocsai Sárközt a tavalyi év minden egyes...

Kalocsa városért tett munkájukért tizenegyen kaptak elismerést

Augusztus 20-án a Városháza dísztermében tizenegy, a város fejlődésében kiemelkedő szerepet vállalt...

Háromszor tört be ugyanoda a kalocsai nő

A Kalocsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2017. augusztus 15-én 9 óra 20 perckor lopás vétség...

Egy 87 éves férfit raboltak ki

A kalocsai rendőrök 43 percen belül beazonosították és elfogták a gyanúsítottakat.

Ünnepi rendezvények

A IX. Szent István Napok című rendezvénysorozat keretében három napig tartó ünnepi...

„Következetes az óvodafejlesztési koncepció”

A múlt hétfői, rendkívüli képviselő-testületi ülésen, majd egy nappal később Font Sándor...

Feleakkora óvodát építenének, mint tervezték

Sok még a „ha” annak a bizonyos új óvodának a háza táján, amelyet a volt úttörő-ház...

Három hegedűst hallhatnak!

Mármint akkor, ha 25-én, pénteken, este 6 órakor leballagnak a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubba. A...

Németh József: igyekszünk megbecsülni a paprikát, de…!

„A magyar háziasszony nem cseréli a magyar paprikát spanyolra”, olvasható egy 2012-ben...

Csaknem százan zongoráztak!

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hagyományos őszi seregszemléjén, a...

Felhőben az e-recept

Ebben a hónapban már kötelezően be kellett lépniük a háziorvosoknak és a gyógyszertáraknak is az...

Kihívták a tűzoltókat, kiürítették a kórtermet

A kórházi dolgozók, a katasztrófavédelem erői, illetve helyi középiskolások közös tűzvédelmi...

Áder János is eljön Szent Asztrik ünnepére

Néhány hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy november 12-re nagyszabású hálaadó szentmisét...

Hamarosan lehívják az orosz hitel első részletét

Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a Portfolio...

Kalocsa és a magyar szent korona

1. Koronázó kalocsai érsekek A korona használatának szokása Kr. e. I. évezredbe nyúlik vissza....

Volt bőr a képén az idős néni átverőjének

Egy hetven feletti asszonyt rövidített meg trükkös csaló, aki a kalocsai Széchenyi lakótelepen...

Újra összeültek a járás polgármesterei

Okosabban kihasznált pályázati keretekről, a Duna-hídhoz kötődő közutak felújításáról, valamint...

Nem adott elsőbbséget – elütötte a biciklist

Múlt héten szerdán 15 óra 50 perckor egy 65 éves homokmégyi lakos egy Mitsubishi Colttal haladt...

Fütyülős riasztó helyett óvatos vezetés

Augusztus közepén járva aktuálissá vált, tekintve, hogy Kalocsa térségében több, fokozottan...

Szőlőhegyi tábor

Az Origo Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében idén is egyhetes napközis tábort szerveztek...

„Az egyiknek épp azért tetszik, amiért a másiknak nem”

1945-ben született Császártöltésen. Kalocsán érettségizett, majd tanulmányait a szegedi...

Talán jövőre megvalósulhat a Miskei úti közvilágítás-fejlesztés

A Miskei úti lakóközösség részére szervezett „lokális” fórumon került elő a környék...

Jubileumi alkotótábor kérdőjelekkel

Augusztus 13-án, vasárnap délelőtt nyílt meg a Városi Galériában a XXV. Kalocsai Képzőművész...

Két keréken az egyirányú utcában

Mint azt múlt heti számunkban megírtuk, a kalocsai Városi Baleset-megelőzési Bizottság hétről hétre...

Tizennégy szupergép a tanműhelyben

Június elején számolhattunk be arról, hogy a kalocsai Dózsa György középiskola komoly anyagi...

A NAV levelet küld a tartozásról, túlfizetésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt...

ОРЛЁНОК – tábor a Fekete-tenger mellett

Június 23. és július 13. között nekem és a Kalocsai Szent István Gimnázium néhány másik tanulójának:...

A hőségben megnégyszereződött a kórházba került betegek száma

Múlt héten csütörtök délután 17 órakor már harmadfokú volt a hőségriasztás, így amikor pokoli, kint...

Múltidéző tábor a múzeumban

A Viski Károly Múzeum idén egy új napközis táborral készült a nyári vakációra. A Múltidéző táborba...

Ezüst fokozatú kiváló fotóművész lett Bedi Gyula

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Táborozni vitték a roma gyerekeket

A Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az EMMI pályázatán nyerte el egy balatoni tábor teljes...

Angolul és németül varázsolhattak az ifjú mágusok

Kalocsán a Kids Club gyermekek számára idegen nyelv játékos oktatására szakosodott iskolát és annak...

Mozgássérült gyermekeket vittek táborozni

A Magyar Vöröskereszt Kalocsai Szervezete 15 fővel utazott Balatonfenyvesre július első felében,...

Kisinas tábor általános iskolásoknak

A Bajai Szakképzési Centrum két kalocsai középiskolája, a „Dózsa” és a...

A Bátrak Útján: tartalékos század alakul Kalocsán

Egy új önkéntes tartalékos formát alakít ki a Magyar Honvédség (MH), amely járási alapokon működő,...

A kétéltű

Engert Péter amerikai fesztiválokra próbálja bejuttatni az ezüstérmes paralimpikon, Suba Róbert...

Kötetbe foglalt érseki gondolatok

Az elmúlt hétfőn az Astriceum Érseki Múzeumban mutatta be a sajtó számára „Asztrik érsek...

Fekete Antal marad a Dózsa igazgatója

A pedagógus tavaly külsős és egyedüli pályázóként indult a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Túlterhelt a kórházi labor

Ebben a formában egyelőre csak elméleti szinten lehetséges, de valamelyest lehetne tehermentesíteni...

Lemondtak a pályázat megvalósításáról

A városi önkormányzat tavaly novemberben hozott határozatot arról, hogy elektromos töltőállomást...

Felelős állattartás (2.)

Az elmúlt hetekben megpróbáltuk körüljárni a címben megfogalmazott témát. Törekvésünk kiindulópontja...

A terítéken: szociális lakások, TDM, KFC, TOP és egy szétvert kamera

Bár kétségkívül a július eleji képviselő-testületi ülés legmarkánsabb napirendi pontja, ahogy azt...

Felelős állattartás

Lapunk 27. számában foglalkoztunk az állatmentés terén munkálkodók tapasztalataival (Gazdájának...

Szeptembertől már hivatalosan is sportiskolaként működnek

Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola. Ez lesz az új neve annak az iskolának, ahol közel...

Újabb nyertes pályázatok 600 milliós értékben

Hétfőn tartott városházi sajtótájékoztatón ismét örömteli bejelentések hangzottak el sikeres...

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat

Kalocsa Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához....

Aláírásgyűjtés indul szag-ügyben

Kerülgethetjük, szépíthetjük, körülírhatjuk, de bizony az a szag, ami időről időre, rossz széljárás...

A bútorok novemberben érkeznek

Újabb nagy, már majdnem véglegesnek tekinthető lépéssel lett közelebb a Kalocsai Szent Kereszt...

Bemutatták a Paks II. új arculatát

Paks II. Atomerőmű Zrt. néven működik tovább a két új blokk megvalósításért felelős projekttársaság....

Döntések és választások

Lassan öt éve, hogy megújult formában, új vezetéssel működik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Domján...

Megújulóban a Közétkeztetési Intézmény főzőbázisa

Mint emlékezetes, májusban döntött arról a kalocsai városvezetés, hogy pályázatot nyújt be a...

Több mint hatszáz csőtörés a tavalyi mérleg

A múlt héten volt egy rövid időszak, amikor teljes szélességében le kellett zárni a forgalom elől a...

A fa második élete

A fa csodálatos élőlény: hatalmas, gyönyörű, titokzatos. Árnyékot ad, búvóhelyet madárnak,...

Rendszeresen szondáztatnak Szeliden

A tömegrendezvények idején főleg szondáztató járőrökből, a többi időszakban traffipaxból lesz több a...

Dr. Bálint József: majd a lakosság megmondja, jól dolgoztam-e

A július eleji képviselő-testületi ülést követően több kérdés is felmerült, amelyek tisztázására...

Hol lesz a végleges helye a szobroknak?

Lapunkat többen megkeresték, és olvasói rovatunkban is pár hete helyt adtunk egy olyan témájú...

Polgárőr és családi nap Szeliden

A Szelidi-tó adott otthont az idei esztendőben a XVIII. Bács-Kiskun Megyei Polgárőr és Családi nap...

A „sosemvolt” kalocsai KLIK-irodáról

Mint arról lapunk hasábjain olvashatott, dr. Angeli Gabriella képviselő a testület június végi...

Eljött az összegzés és a visszavonulás ideje

Megvan az ideje a vetésnek és az aratásnak. Minután az utóbbi megtörténik, összegezni kell, majd...

A beteg mindenekelőtt, vallja „Az év orvosa”

Ha tehetné, 48 órára tágítana egy munkanapot, hogy mindenre ideje jusson, és ha tehetné, sokkal több...

Zenetábor

A Kalocsai Fúvószenekari Egyesület a városi önkormányzat támogatásával egyhetes zenei tábort...

Néprajzi konferencia a Viskiben

„Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény; Pillanatképek a mai...

Kiállítás öt évtized néptáncosairól

A kalocsai néptánc, zene és viselet hatalmas értéke és büszkesége városunknak. Ezt a kincset ma is...

„Megismerni egymást, egymás kultúráját, és örülni, nevetni, mulatni önfeledten”

Július 4-én, szerdán a lakosság által igen kedvelt, Szent István király úti menettánccal kezdődött a...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

„Sosem voltunk ilyen közel a végéhez”

Néhány héttel ezelőtt olvashatott arról, hogy felgyorsultak a munkálatok a felújítás miatt 2011...

A Duna–Tisza köze, a Kalocsai Sárköz jeles néprajzkutatója – Bárth János 70 éves

Kecskeméten, a Cifrapalota dísztermében december 15-én köszöntötték kollégái, barátai, tanítványai a...

15 évet kapott a feleségét megkéselő kalocsai férfi

Első fokon 15 év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék a 38 éves kalocsai férfit, aki 2012...

Ismét szakmai nap a gimnázium laboratóriumában

Május 13-án, délután nagy volt a sürgés-forgás a Szent István Gimnázium felújított...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás