Érseki kitüntetés pedagógusainknak

Átadták a Kunszt József-díjakat

2016.05.26 11:18    |    V. I.  

A kalocsai érsek által 2001-ben alapított díjat az idén is a névadó előd, Kunszt József május 15-i kinevezéséhez legközelebb eső évfordulón kapta meg három, arra érdemesnek vélt pedagógus. Mint azt az adományozó, dr. Bábel Balázs a május 13-i, Katona István Házban tartott ceremónia köszöntőjében elmondta, különös aktualitása az eseménynek, hogy iskolapártoló elődje 150 évvel ezelőtt halt meg. Érdemei között említette, hogy „valódi iskolavárossá tette Kalocsát”, mind a jezsuiták, mind az iskolanővérek letelepítésével, de a Magyar Tudományos Akadémia is köszönhetett nagylelkűségének. A rangos díjat a sokéves gyakorlat szerint egy Kalocsa városa által jelölt, egy szerzetesi fenntartású katolikus intézményből ajánlott és egy főegyházmegyei égisz alatt működő intézménynél tevékenykedő pedagógus vehette át.

– A mai időben, amikor az egész világ elbizonytalanodott és minden téren forrongások vannak, jó egy értékrendet tartani. Tudjuk azt, hogy a pedagógustársadalom sem túl harmonikus napjainkban, ezért is szívből örülök annak, hogy akik kitüntetettek lesznek, azok a közösség által bizonyítottan maradandó értékeket teremtettek és teremtenek – szólt a népes közönséghez és a leendő Kunszt-díjasokhoz a főpásztor, majd dr. Kiss-Rigó László szegedi-csanádi megyéspüspököt kérte fel ünnepi gondolatainak megosztására, aki egyébként a rendezvényt megelőző napon még Szíriában volt – onnan sietett Kalocsára. „A szív bőségéből szóljon a száj”, e szavakkal adta át a meghívott szónoknak a pulpitust az érsek.

Kalocsai Néplap

– Az egyház történelmében vannak szentek és szentté nem avatott jeles egyéniségek, akik az oktatás-nevelés területén alkottak maradandót. Ezen a napon érdemes arra reflektálni, hogy egyházi értelemben mi teszi jó tanárrá a tanárt. A keresztény pedagógusok Krisztus sajátos értelemben vett kollégái. Az ő művének a folytatásához jó emberi tulajdonságok sokasága és szakmai minőség szükségeltetik. Kívánom azt, hogy minél többen, akik magukat pedagógusnak és kereszténynek vallják, tegyenek erről tanúbizonyságot és szívből köszönöm mindazok példáját, akik ennek szellemében szolgálják a társadalmat. Kívánom, hogy minél többen kövessék őket – zárta beszédét a megyéspüspök az elismertekhez és a közönség soraiban helyet foglalókhoz fordulva.

Elsőként a Kalocsa Város által felterjesztett díjazottat méltatták. A laudá-ciót dr. Bálint József polgármester mondta.

– Kollégáim és a pedagógustársadalom álláspontja alapján a választásunk ez alkalomból Baranyiné Hellényi Viktória okleveles közgazdász tanárra esett, aki 2000 óta idegenforgalom és szálloda, valamint turizmus-vendéglátás szakon tanít a Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolában és Szakiskolában. A klasszikus pedagógus megtestesítője, meghatározó tanáregyéniség, azon kevesek egyike, akik nem csak hivatásuknak, de örömforrásnak is tekintik munkájukat. Középiskolai tanár, osztályfőnök, szakmai munkaközösség-vezető. Magatartása, embersége és stílusa mindig kifogástalan. Óráit az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemzi. Oktatási tevékenységében kiemelkedő a vendéglátóipar-ágazati képzés fejlesztése, illetve az új képzési formák bevezetése. Sok energiát fektet az iskolában folyó szakképzés szervezésébe, vezetésébe, és közben az oktatásban is teljes erőbedobással dolgozik. Terhelhetősége, innovációs munkája példaértékű. Felkészítő munkájának köszönhetően számos tanítványa ért el kiváló eredményeket tanulmányi versenyeken, emelt szintű érettségi vizsgákon. Nála tanítás után sincsen bezárt ajtó. Kollegáit, diákjait maximális jóindulattal segíti. Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok, amelyből környezetének is időről időre új lendületet ad. Meghatározó szerepe van az intézmény szakképzésében, pedagógiai koncepciójának kidolgozásában, az iskola alapértékeinek megteremtésében és annak gyakorlati megvalósításában, kiérdemelve ezzel a diákok, a tantestület és a szülők bizalmát. Egyéniségével, hozzáállásával megnyugtató színfoltja az iskolájának. Valamennyiük nevében köszönöm lelkiismeretes, példaértékű pedagógiai tevékenységét – hangzottak az immáron Kunszt József-díjas Baranyiné Hellényi Viktória „kossuthos” tanár pályáját elismerő gondolatok.

Az ünnepség soron következő méltatója Nagy Attila, a Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója volt, aki a szerzetesi fenntartású intézmények díjazottját, Mikulás Domonkos igazgatóhelyettest laudálta.

– A kilencvenes évek kecskeméti iskoláját sok vita és útkeresés jellemezte. Ebbe kapcsolódott be az ambiciózus és világot látott Mikulás Domonkos tanár úr, aki egyfelől beleállt a hagyományos, piarista nevelés-oktatás világába, másrészt élesen meglátta azon fejlődési utakat, amelyben létfontosságú volt lépni, többek között a mi iskolánkban is. Mikulás tanár úr osztályfőnökként, szaktanárként egyaránt lelkiismeretes munkát végzett. A 2000-es években tagja lett az intézményvezetés csapatának, 2007-től igazgatóhelyettesi megbízatást kapott, feladatai között a fejlesztéseket lehetővé tevő pályázatok figyelésével és menedzselésével. Az utóbbi években, iskolánkban történt nagymérvű változásokban meghatározó szerepe volt, amiért nem is tudjuk méltó módon kifejeznünk a hálánkat – hangzottak az igazgató elismerő szavai kollegái felé.

A főegyházmegye fenntartásában működő katolikus oktatási-nevelési intézmények Kunszt-díjasát, Balogh Tibort, a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézményének vezetője személyében Bán Róbert tázlári polgármester köszöntötte.

– Balogh Tibor 1953. április 29-én született Kiskunhalason, hívő katolikus család legfiatalabb gyermekeként. Pedagógiai pályafutása negyven évvel ezelőtt kezdődött. 1979 augusztusa óta dolgozik a tázlári iskolában. Sajátos humorral szerettette meg a tananyagot a legelkalandozóbb és legkevésbé motivált tanulóval is. A lelki talentum továbbadása mellett a hit erősítésére is nagy hangsúlyt fektet. Mindig örömmel és büszkén mesél a Tázlárról indult, keze alatt nevelkedett lelkészekről, plébánosokról, orvosokról, értelmiségiekről, de a szorgalmas szakemberekről is. 1981 augusztusa óta az iskola igazgatóhelyettese, valamint éveken keresztül szervezte a helyi közművelődést. 1998 júliusában kapott igazgatói kinevezést. Az átszervezések során mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt, így lett az általa vezetett iskola 2007-től a Kiskőrösi Kistérségi Társulás tagintézményének, majd 2012-től a keceli általános iskola és óvoda tázlári tagintézményének a vezetője. Így megvalósulhatott az a vágya, hogy iskolásainknak ne csak a fejébe, hanem a szívébe is tudjunk tölteni egész életükre szóló útravalót, iránymutatást a nyolc év alatt. Humoros, megértő, őszinte és határozott tanár, a testületet is igazi közösséggé kovácsolta. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, az iskola iránti elkötelezettségét sok pályázat, több száz tanuló, szülő és kolléga igazolja – vezette végig a jutalmazott életpályáját a településvezető, majd a már említett keceli iskola növendékei ajándékozták meg az elismerteket ünnepi műsorral.


Kalocsai hírek

XI. Sárkányhajó Kupa

Ulmer Schachtel, Vízicsibék, Titánok a diákversenyek győztesei Május 20-21-én, ismét megtelt...

„Szép versekkel környezetünkért” versmondó verseny eredményei

A természet és a költészet szeretetére nevel az óvodai szavalóverseny Május 24-én, kedden reggel...

Honvédelmi nap Kalocsán – Megemlékezés és koszorúzás a már hagyományos három helyszínen, újra diákok részvételével

Katonai tiszteletadás mellett, katonazenekar közreműködésével és a Dózsa György technikum rendészeti...

Franciaországban működő atomerőművekbe látogattak a TEIT polgármesterei

Tanulmányút a Blayais és Golfech atomerőművekben A megalakításának 30. évfordulóját...

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás