Érseki kitüntetés pedagógusainknak

Átadták a Kunszt József-díjakat

2016.05.26 11:18    |    V. I.  

A kalocsai érsek által 2001-ben alapított díjat az idén is a névadó előd, Kunszt József május 15-i kinevezéséhez legközelebb eső évfordulón kapta meg három, arra érdemesnek vélt pedagógus. Mint azt az adományozó, dr. Bábel Balázs a május 13-i, Katona István Házban tartott ceremónia köszöntőjében elmondta, különös aktualitása az eseménynek, hogy iskolapártoló elődje 150 évvel ezelőtt halt meg. Érdemei között említette, hogy „valódi iskolavárossá tette Kalocsát”, mind a jezsuiták, mind az iskolanővérek letelepítésével, de a Magyar Tudományos Akadémia is köszönhetett nagylelkűségének. A rangos díjat a sokéves gyakorlat szerint egy Kalocsa városa által jelölt, egy szerzetesi fenntartású katolikus intézményből ajánlott és egy főegyházmegyei égisz alatt működő intézménynél tevékenykedő pedagógus vehette át.

– A mai időben, amikor az egész világ elbizonytalanodott és minden téren forrongások vannak, jó egy értékrendet tartani. Tudjuk azt, hogy a pedagógustársadalom sem túl harmonikus napjainkban, ezért is szívből örülök annak, hogy akik kitüntetettek lesznek, azok a közösség által bizonyítottan maradandó értékeket teremtettek és teremtenek – szólt a népes közönséghez és a leendő Kunszt-díjasokhoz a főpásztor, majd dr. Kiss-Rigó László szegedi-csanádi megyéspüspököt kérte fel ünnepi gondolatainak megosztására, aki egyébként a rendezvényt megelőző napon még Szíriában volt – onnan sietett Kalocsára. „A szív bőségéből szóljon a száj”, e szavakkal adta át a meghívott szónoknak a pulpitust az érsek.

Kalocsai Néplap

– Az egyház történelmében vannak szentek és szentté nem avatott jeles egyéniségek, akik az oktatás-nevelés területén alkottak maradandót. Ezen a napon érdemes arra reflektálni, hogy egyházi értelemben mi teszi jó tanárrá a tanárt. A keresztény pedagógusok Krisztus sajátos értelemben vett kollégái. Az ő művének a folytatásához jó emberi tulajdonságok sokasága és szakmai minőség szükségeltetik. Kívánom azt, hogy minél többen, akik magukat pedagógusnak és kereszténynek vallják, tegyenek erről tanúbizonyságot és szívből köszönöm mindazok példáját, akik ennek szellemében szolgálják a társadalmat. Kívánom, hogy minél többen kövessék őket – zárta beszédét a megyéspüspök az elismertekhez és a közönség soraiban helyet foglalókhoz fordulva.

Elsőként a Kalocsa Város által felterjesztett díjazottat méltatták. A laudá-ciót dr. Bálint József polgármester mondta.

– Kollégáim és a pedagógustársadalom álláspontja alapján a választásunk ez alkalomból Baranyiné Hellényi Viktória okleveles közgazdász tanárra esett, aki 2000 óta idegenforgalom és szálloda, valamint turizmus-vendéglátás szakon tanít a Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolában és Szakiskolában. A klasszikus pedagógus megtestesítője, meghatározó tanáregyéniség, azon kevesek egyike, akik nem csak hivatásuknak, de örömforrásnak is tekintik munkájukat. Középiskolai tanár, osztályfőnök, szakmai munkaközösség-vezető. Magatartása, embersége és stílusa mindig kifogástalan. Óráit az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemzi. Oktatási tevékenységében kiemelkedő a vendéglátóipar-ágazati képzés fejlesztése, illetve az új képzési formák bevezetése. Sok energiát fektet az iskolában folyó szakképzés szervezésébe, vezetésébe, és közben az oktatásban is teljes erőbedobással dolgozik. Terhelhetősége, innovációs munkája példaértékű. Felkészítő munkájának köszönhetően számos tanítványa ért el kiváló eredményeket tanulmányi versenyeken, emelt szintű érettségi vizsgákon. Nála tanítás után sincsen bezárt ajtó. Kollegáit, diákjait maximális jóindulattal segíti. Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok, amelyből környezetének is időről időre új lendületet ad. Meghatározó szerepe van az intézmény szakképzésében, pedagógiai koncepciójának kidolgozásában, az iskola alapértékeinek megteremtésében és annak gyakorlati megvalósításában, kiérdemelve ezzel a diákok, a tantestület és a szülők bizalmát. Egyéniségével, hozzáállásával megnyugtató színfoltja az iskolájának. Valamennyiük nevében köszönöm lelkiismeretes, példaértékű pedagógiai tevékenységét – hangzottak az immáron Kunszt József-díjas Baranyiné Hellényi Viktória „kossuthos” tanár pályáját elismerő gondolatok.

Az ünnepség soron következő méltatója Nagy Attila, a Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója volt, aki a szerzetesi fenntartású intézmények díjazottját, Mikulás Domonkos igazgatóhelyettest laudálta.

– A kilencvenes évek kecskeméti iskoláját sok vita és útkeresés jellemezte. Ebbe kapcsolódott be az ambiciózus és világot látott Mikulás Domonkos tanár úr, aki egyfelől beleállt a hagyományos, piarista nevelés-oktatás világába, másrészt élesen meglátta azon fejlődési utakat, amelyben létfontosságú volt lépni, többek között a mi iskolánkban is. Mikulás tanár úr osztályfőnökként, szaktanárként egyaránt lelkiismeretes munkát végzett. A 2000-es években tagja lett az intézményvezetés csapatának, 2007-től igazgatóhelyettesi megbízatást kapott, feladatai között a fejlesztéseket lehetővé tevő pályázatok figyelésével és menedzselésével. Az utóbbi években, iskolánkban történt nagymérvű változásokban meghatározó szerepe volt, amiért nem is tudjuk méltó módon kifejeznünk a hálánkat – hangzottak az igazgató elismerő szavai kollegái felé.

A főegyházmegye fenntartásában működő katolikus oktatási-nevelési intézmények Kunszt-díjasát, Balogh Tibort, a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézményének vezetője személyében Bán Róbert tázlári polgármester köszöntötte.

– Balogh Tibor 1953. április 29-én született Kiskunhalason, hívő katolikus család legfiatalabb gyermekeként. Pedagógiai pályafutása negyven évvel ezelőtt kezdődött. 1979 augusztusa óta dolgozik a tázlári iskolában. Sajátos humorral szerettette meg a tananyagot a legelkalandozóbb és legkevésbé motivált tanulóval is. A lelki talentum továbbadása mellett a hit erősítésére is nagy hangsúlyt fektet. Mindig örömmel és büszkén mesél a Tázlárról indult, keze alatt nevelkedett lelkészekről, plébánosokról, orvosokról, értelmiségiekről, de a szorgalmas szakemberekről is. 1981 augusztusa óta az iskola igazgatóhelyettese, valamint éveken keresztül szervezte a helyi közművelődést. 1998 júliusában kapott igazgatói kinevezést. Az átszervezések során mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt, így lett az általa vezetett iskola 2007-től a Kiskőrösi Kistérségi Társulás tagintézményének, majd 2012-től a keceli általános iskola és óvoda tázlári tagintézményének a vezetője. Így megvalósulhatott az a vágya, hogy iskolásainknak ne csak a fejébe, hanem a szívébe is tudjunk tölteni egész életükre szóló útravalót, iránymutatást a nyolc év alatt. Humoros, megértő, őszinte és határozott tanár, a testületet is igazi közösséggé kovácsolta. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, az iskola iránti elkötelezettségét sok pályázat, több száz tanuló, szülő és kolléga igazolja – vezette végig a jutalmazott életpályáját a településvezető, majd a már említett keceli iskola növendékei ajándékozták meg az elismerteket ünnepi műsorral.


Kalocsai hírek

Az Európai Unióban termelt áram több mint fele karbonsemleges

Egyre jobban teljesít az Európai Unió a klímabarát villamosenergia-termelés terén. Tavaly a...

Posztobányi Zoltán, akinek a futás csak adott

    Egy futó életének szerves része ez a fajta sport. Az, hogy ki milyen motivációval indul neki,...

Kitüntetés, elismerés, köszönet a segítő munkáért

Május 8. a Vöröskereszt világnapja. Ennek apropóján a Magyar Vöröskereszt egységei évről évre...

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerése

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) ezer táblagép átadásával elismerte el és köszönte...

Újra nyitva az ASTRICEUM Érseki Múzeum

Bár ott jártunkkor még minden irányból hatalmas „ZÁRVA” felirat jelezte a szentháromsági...

Polgármesteri vizit az atomvárosban

A napokban közösségi oldalán posztolta dr. Filvig Géza, Kalocsa polgármestere, hogy a paksi...

„Nyár végén, ősz elején cölöpözés kezdődhet a Dunán”

A címben szereplő mondat nem véletlen kerül idézőjelbe. Ezt ugyanis Font Sándor országgyűlési...

Megemlékezés a Magyar Hősök Emlékünnepén

Az emléknap azoknak a névtelen hősöknek, katonáknak és civileknek állít emléket, akik Szent István...

Mozgalmas időszak kezdődik a Paks II. kommunikációjában

A Paks II. projekt fontos mérföldkőhöz érkezik: a projektcég rövidesen benyújtja a létesítési...

Pünkösd régen és ma

Amikor eljött pünkösd napja (Apostolok Cselekedetei 1.-2.), mindnyájan együtt voltak. Mindnyájan,...

Zsemberi Herman válogatott lehet

Az ifjú birkózó tehetség már többször megcsillogtatta tudását a szőnyegen és úgy néz ki, van esély...

Bölcsődére és idősotthonra is szükség lenne

Fajsz egyike a Kalocsai Járás azon településeinek, ahol ősztől új polgármester vehette át...

Hétfőtől nyitva az óvodák és a bölcsőde

Múlt héten derült égből érkezett a Kalocsán néhány nappal korábban látogatást tett Maruzsa Zoltán...

Valamennyi fekvőbeteg ellátás újra indul a Szent Kereszt Kórházban

Valamennyi fekvőbeteg ellátás újra indult március 18-tól, hétfőtől a kalocsai Szent Kereszt...

Meghívásos megemlékezés a honvédelem napján

A rendszeresen résztvevő katonaszervezetektől csak egy-egy képviselőt hívott meg a honvédelem napján...

Csökken a házi karanténok száma a városban

A járvány elleni védekezés miatt hozott állami intézkedések lassú feloldása után friss helyi...

Május 13-tól újrakezdték az edzéseket Homokmégyen

A Koronavírus-járvány keresztülhúzta homokmégyi Storks Amerikai Football csapat eddigi lehetőségeit,...

Ezüstéremmel zárt volna a KFC

A Kalocsai FC hiába állt a tabella második helyén, lefújták a bajnokságot, de jövőre is az...

Zebra-terv: veszélyes gyalogátkelőknél ellenőriztek

Bács-Kiskun megye az idén is csatlakozott az Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési...

Jó eredménnyel zárulhat a magyar érettségi

Többeknek jól jött volna, ha tehetnek szóbeli vizsgát, ám így is jó eredményre számít a magyar...

Kínai-magyar videókonferencia a koronavírusról

Bács-Kiskun megye és a kínai Yunnan tartomány képviselői, egészségügyi vezetői és epidemiológia...

Sztárok és a Kék Madár a kis betegekért

Bár az év első felében Lakatos György, Kalocsa díszpolgára, hazánk elismert fagottművésze és a...

Kiemelt fejlesztési térségbe került Kalocsa és további 28 Bács-Kiskun megyei település

Az Országgyűlés május 5-én, Font Sándor országgyűlési képviselő törvénymódosító javaslatát is...

Államtitkári vizit a kalocsai Szociális Központban

Péntek délelőtt nagy volt a sürgés-forgás a kalocsai Szociális Központ Bem apó utcai épületében. Nem...

Felszámolják az osztatlan közös földtulajdont

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon felszámolásában, ennek...

Népszerű vloggerrel kampányolt a rendőrség

A Kalocsai Rendőrkapitányság felkérésére érkezett a városba Nasz Dániel, a népszerű rémi YouTuber,...

Csak lassan indul újra az ingatlanpiac

Legfeljebb kiugró esetekben kel el ár alatt egy-egy kalocsai ingatlan, akkor, ha vélhetően anyagi...

Dr. Hajdú Zoltán: Ne adjunk esélyt a vírusnak!

Múlt hétfőtől megszűnt a kijárási korlátozás Budapesten kívül, azonban az országos járványügyi...

Államtitkári látogatás a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskolában

Május 6-án illusztris vendégeket fogadott a veszélyhelyzet miatt egyébként májusban szokatlanul üres...

Milliárdos fejlesztéscsomag 400 milliós többletigénnyel – folyamatban!

Május 5-én a Városházán tartott sajtótájékoztatót dr. Filvig Géza polgármester és Boromisza Viktor,...

Megérkezett Brüsszel jóváhagyása a talajelőkészítő munkákhoz

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Paks II. projekttel kapcsolatos terület-előkészítési munkákat is...

Evezés

A Kalocsai Evezős Szakosztály helyzetét sem könnyíti meg a kialakult vírus-járvány. Egyelőre...

Hartman János: „Egyszer vége lesz!”

Szinte megállt az élet. A korona vírus szinte megbénította az egész világot. Térdre kényszerült az...

Rejtő-sorozattal készül a Thália Társulat

A március közepe óta tartó veszélyhelyzet az élet számos területét, amit ideiglenesen nem...

Istvánosok az Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny döntőjében

Az OKPV egy történelmi problémamegoldó verseny, melyet Budapest egyik legrangosabb kollégiuma, a...

Újjáéledőben a drágszéli Rózsafűzér királynéja templom

Örömhírről és nehézségről egyaránt számot adhatott felkeresésünkkor a Kalocsa-Kecskeméti...

Újra indulnak az egynapos ellátások, a rehabilitáció, diagnosztika, labor, röntgen vizsgálatok a Szent Kereszt Kórházban

A Kalocsai Szent Kereszt Kórházban május 4-én, hétfőtől még az április 27-étől alkalmazott,...

Dr. Kovács Antal: ez az alapítvány a térség támogatásáért van

A paksi atomerőmű égisze alatt működő Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás