Érseki kitüntetés pedagógusainknak

Átadták a Kunszt József-díjakat

2016.05.26 11:18    |    V. I.  

A kalocsai érsek által 2001-ben alapított díjat az idén is a névadó előd, Kunszt József május 15-i kinevezéséhez legközelebb eső évfordulón kapta meg három, arra érdemesnek vélt pedagógus. Mint azt az adományozó, dr. Bábel Balázs a május 13-i, Katona István Házban tartott ceremónia köszöntőjében elmondta, különös aktualitása az eseménynek, hogy iskolapártoló elődje 150 évvel ezelőtt halt meg. Érdemei között említette, hogy „valódi iskolavárossá tette Kalocsát”, mind a jezsuiták, mind az iskolanővérek letelepítésével, de a Magyar Tudományos Akadémia is köszönhetett nagylelkűségének. A rangos díjat a sokéves gyakorlat szerint egy Kalocsa városa által jelölt, egy szerzetesi fenntartású katolikus intézményből ajánlott és egy főegyházmegyei égisz alatt működő intézménynél tevékenykedő pedagógus vehette át.

– A mai időben, amikor az egész világ elbizonytalanodott és minden téren forrongások vannak, jó egy értékrendet tartani. Tudjuk azt, hogy a pedagógustársadalom sem túl harmonikus napjainkban, ezért is szívből örülök annak, hogy akik kitüntetettek lesznek, azok a közösség által bizonyítottan maradandó értékeket teremtettek és teremtenek – szólt a népes közönséghez és a leendő Kunszt-díjasokhoz a főpásztor, majd dr. Kiss-Rigó László szegedi-csanádi megyéspüspököt kérte fel ünnepi gondolatainak megosztására, aki egyébként a rendezvényt megelőző napon még Szíriában volt – onnan sietett Kalocsára. „A szív bőségéből szóljon a száj”, e szavakkal adta át a meghívott szónoknak a pulpitust az érsek.

Kalocsai Néplap

– Az egyház történelmében vannak szentek és szentté nem avatott jeles egyéniségek, akik az oktatás-nevelés területén alkottak maradandót. Ezen a napon érdemes arra reflektálni, hogy egyházi értelemben mi teszi jó tanárrá a tanárt. A keresztény pedagógusok Krisztus sajátos értelemben vett kollégái. Az ő művének a folytatásához jó emberi tulajdonságok sokasága és szakmai minőség szükségeltetik. Kívánom azt, hogy minél többen, akik magukat pedagógusnak és kereszténynek vallják, tegyenek erről tanúbizonyságot és szívből köszönöm mindazok példáját, akik ennek szellemében szolgálják a társadalmat. Kívánom, hogy minél többen kövessék őket – zárta beszédét a megyéspüspök az elismertekhez és a közönség soraiban helyet foglalókhoz fordulva.

Elsőként a Kalocsa Város által felterjesztett díjazottat méltatták. A laudá-ciót dr. Bálint József polgármester mondta.

– Kollégáim és a pedagógustársadalom álláspontja alapján a választásunk ez alkalomból Baranyiné Hellényi Viktória okleveles közgazdász tanárra esett, aki 2000 óta idegenforgalom és szálloda, valamint turizmus-vendéglátás szakon tanít a Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolában és Szakiskolában. A klasszikus pedagógus megtestesítője, meghatározó tanáregyéniség, azon kevesek egyike, akik nem csak hivatásuknak, de örömforrásnak is tekintik munkájukat. Középiskolai tanár, osztályfőnök, szakmai munkaközösség-vezető. Magatartása, embersége és stílusa mindig kifogástalan. Óráit az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemzi. Oktatási tevékenységében kiemelkedő a vendéglátóipar-ágazati képzés fejlesztése, illetve az új képzési formák bevezetése. Sok energiát fektet az iskolában folyó szakképzés szervezésébe, vezetésébe, és közben az oktatásban is teljes erőbedobással dolgozik. Terhelhetősége, innovációs munkája példaértékű. Felkészítő munkájának köszönhetően számos tanítványa ért el kiváló eredményeket tanulmányi versenyeken, emelt szintű érettségi vizsgákon. Nála tanítás után sincsen bezárt ajtó. Kollegáit, diákjait maximális jóindulattal segíti. Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok, amelyből környezetének is időről időre új lendületet ad. Meghatározó szerepe van az intézmény szakképzésében, pedagógiai koncepciójának kidolgozásában, az iskola alapértékeinek megteremtésében és annak gyakorlati megvalósításában, kiérdemelve ezzel a diákok, a tantestület és a szülők bizalmát. Egyéniségével, hozzáállásával megnyugtató színfoltja az iskolájának. Valamennyiük nevében köszönöm lelkiismeretes, példaértékű pedagógiai tevékenységét – hangzottak az immáron Kunszt József-díjas Baranyiné Hellényi Viktória „kossuthos” tanár pályáját elismerő gondolatok.

Az ünnepség soron következő méltatója Nagy Attila, a Kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója volt, aki a szerzetesi fenntartású intézmények díjazottját, Mikulás Domonkos igazgatóhelyettest laudálta.

– A kilencvenes évek kecskeméti iskoláját sok vita és útkeresés jellemezte. Ebbe kapcsolódott be az ambiciózus és világot látott Mikulás Domonkos tanár úr, aki egyfelől beleállt a hagyományos, piarista nevelés-oktatás világába, másrészt élesen meglátta azon fejlődési utakat, amelyben létfontosságú volt lépni, többek között a mi iskolánkban is. Mikulás tanár úr osztályfőnökként, szaktanárként egyaránt lelkiismeretes munkát végzett. A 2000-es években tagja lett az intézményvezetés csapatának, 2007-től igazgatóhelyettesi megbízatást kapott, feladatai között a fejlesztéseket lehetővé tevő pályázatok figyelésével és menedzselésével. Az utóbbi években, iskolánkban történt nagymérvű változásokban meghatározó szerepe volt, amiért nem is tudjuk méltó módon kifejeznünk a hálánkat – hangzottak az igazgató elismerő szavai kollegái felé.

A főegyházmegye fenntartásában működő katolikus oktatási-nevelési intézmények Kunszt-díjasát, Balogh Tibort, a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézményének vezetője személyében Bán Róbert tázlári polgármester köszöntötte.

– Balogh Tibor 1953. április 29-én született Kiskunhalason, hívő katolikus család legfiatalabb gyermekeként. Pedagógiai pályafutása negyven évvel ezelőtt kezdődött. 1979 augusztusa óta dolgozik a tázlári iskolában. Sajátos humorral szerettette meg a tananyagot a legelkalandozóbb és legkevésbé motivált tanulóval is. A lelki talentum továbbadása mellett a hit erősítésére is nagy hangsúlyt fektet. Mindig örömmel és büszkén mesél a Tázlárról indult, keze alatt nevelkedett lelkészekről, plébánosokról, orvosokról, értelmiségiekről, de a szorgalmas szakemberekről is. 1981 augusztusa óta az iskola igazgatóhelyettese, valamint éveken keresztül szervezte a helyi közművelődést. 1998 júliusában kapott igazgatói kinevezést. Az átszervezések során mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt, így lett az általa vezetett iskola 2007-től a Kiskőrösi Kistérségi Társulás tagintézményének, majd 2012-től a keceli általános iskola és óvoda tázlári tagintézményének a vezetője. Így megvalósulhatott az a vágya, hogy iskolásainknak ne csak a fejébe, hanem a szívébe is tudjunk tölteni egész életükre szóló útravalót, iránymutatást a nyolc év alatt. Humoros, megértő, őszinte és határozott tanár, a testületet is igazi közösséggé kovácsolta. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, az iskola iránti elkötelezettségét sok pályázat, több száz tanuló, szülő és kolléga igazolja – vezette végig a jutalmazott életpályáját a településvezető, majd a már említett keceli iskola növendékei ajándékozták meg az elismerteket ünnepi műsorral.


Kalocsai hírek

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás