Zöld és fehér termékek a tűzpiros paprika oldalán

Háromszázmillió a trikolor-termékpalettáért

2018.01.17 14:43    |    -s-n  

A magyar ipari húzóágazatként számon tartott élelmiszeripari eredményességet növelő beruházások kiemelten fontosak – hangzott el október 17-én, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. telephelyén. Itt és ekkor zárult ugyanis az összértékében több mint 300 millió forintos nagyságrendű kapacitásnövelő és termékskála-bővítő fejlesztés, amelyet állami támogatással valósíthatott meg a vállalat. Az erről szóló díszdokumentum átadását sajtótájékoztató előzte meg, illetőleg terepszemle, telephely-bejárás követett. A médiaeseményen a társaság menedzsmentje és a városvezetés mellett Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára is személyesen tette tiszteletét.

Bálint József: a jelen ünneplése jó alkalom a múltidézésre

A sajtótájékoztatón felszólalók sorát dr. Bálint József polgármester nyitotta, aki elmondta, jó alkalom ez a múltidézésre is, rámutatva, hogy a jelenlegi üzem területén már a XX. század elején is paprika-feldolgozás folyt.

paprikauzem2_450
 

– A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. jogelődje, az agráripari egyesülés 1977-ben alakult állami, tizenkét alapító szövetkezeti tulajdonossal. A vállalat részvényeit 1997-ben értékesítették a termelők, a dolgozók és a menedzsment körében. Névváltoztatás után 1999. január 1-jén vette fel a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. nevet. A többségi részvények megvásárlásával a Házi Piros Paprika Kft. szerzett többségi tulajdont. A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. napjainkban és a fűszerpaprika-termelésben, feldolgozásban és értékesítésben a legmeghatározóbb szereplő Magyarországon. Működése alapvetően a mezőgazdaságban termelt nyersanyagok, nyers fűszerpaprika, kapor, spenót, petrezselyem-zöld, gyümölcs és savanyúság-alapanyagok feldolgozásából és értékesítéséből áll – mutatta be a céget Kalocsa első embere. – Az erősödő konkurencia, különösen az importpaprika jelenléte rávilágított arra, hogy a társaság a fűszerpaprika piacán elért belföldi és külföldi pozícióját, illetve a kalocsai paprika világhírnevét csak úgy képes fenntartani, ha alkalmazkodik a dinamikusan alakuló piaci viszonyokhoz. Ennek okán már négy-öt éve intenzíven keresi annak a lehetőségét, hogy más piacképes élelmiszereket állítson elő, másrészt a fűszerpaprika-előállítás költsége hatékonyságának javításával igyekszik a versenyképességét fokozni. Ennek eredményeképpen már nyolc éve paprikakrémek, mustár, majonéz és ketchup gyártásával is foglalkozik a belföldi kereskedelem részére – így Bálint József. – A ma átadásra kerülő fejlesztés és az eddigi fejlesztések elsődleges célja az Európai Unión belüli, illetve az Unión kívüli országokba irányuló értékesítési volumen növelése, amellyel egyidejűleg munkahelyteremtés valósítható meg, a jövedelmezőség és a hatékonyság mutatók javulása mellett – zárta mondandóját a polgármester, majd a cég vezérigazgatója lépett a pulpitus mögé.

paprikauzem1_450
 


Németh József: nemzeti trikolor a termékpalettánkon

A vállalatvezető a polgármester által megnyitott gondolati síkot követve visszatekintett a cég közel 80 éves múltjára, amely a legaktívabb szereplője volt régen is és ma is a magyar fűszerpaprika-őrlemény sikerének Európában és a világpiacon is.

– A hetvenes években még 5-6 ezer tonna őrleményt, a rendszerváltáskor már csak 3 ezer, napjainkban pedig mindössze 1200-1500 tonna paprikát állítunk elő. Ezzel a mennyiséggel belföldön még ma is a csomagolt termékekben, valamint a zsákos exportban egyaránt piacvezető a társaság, amely nyolc országba szállít a Lidl áruházakba elsősorban paprikaőrleményt, kisebb mértékben paprikakrémeket. Ezenkívül exportban kiszolgálja a nagy német ketchup-gyártót, ahol ízesített termékeket állítanak elő és elhasználnak benne 200 tonna paprikát, valamint kiszolgálja a Chio Chipset gyártó Intersnacket – engedett bepillantást a Fűszerpaprika partnereinek körébe a vezető. – Dolgozóink létszáma a régi időkben 2000 fő felett volt, de ezt már én is csak elmondásból tudom, és négy telephelyen tíz-tizenkét, időszaki felvásárlásra nyitott telephelyeken vásárolta a nyersanyagot. Ma a munkavállalók létszáma 150 főre csökkent, pontosabban évek óta e létszámban stabilizálódott. A cég vezérterméke, a paprikaőrlemény zsugorodásával párhuzamosan, nyolc éve már más termékeket is előállítunk – erősítette meg a polgármester által is elmondottakat.

– A berendezéseink alkalmasak naponta 40-70 tonna nyersanyag feldolgozására, ami igen jelentős nagyságrend. A most megvalósított, körülbelül 300 millió forintos összértékű beruházás azt a célt szolgálja, hogy itt, a fő telepen, két darab, minden szárítóberendezés előkészítő és utófeldolgozó vonala más termékek előállítására és teljes körű feldolgozására is alkalmas legyen. Ezek a termékek a spenótlevél, spenótpor, petrezselyemlevél, petrezselyempor, kaporlevél, kaporszár, paszternákgyökér. A beruházás lévén lehetőség nyílik a termékfeldolgozásra oly' módon, hogy minimális emberi munka szükséglettel, a minőségbiztosítás maximális betartásával, késztermékek képződjenek a feldolgozóvonal végén – folytatja Németh József. – A beruházás eredményeképp nő a termékkibocsátás, hiszen egységnyi idő alatt a feldolgozóvonal áteresztőképessége megnő. Több áru képződhet hasonló költség, gáz és elektromos áram mellett. Ezek a berendezések akkorák ugyanis, hogy óránként 500 köbméter gázt képesek megenni – hangzott a megdöbbentő adathalmaz.

paprikazem4_450
 

Németh József ezután a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. tulajdonosi körének felépüléséből fakadó lehetőségeit ismertette a médiaeseményen. – Az anyavállalat, a Házi Piros Paprika Kft. rendelkezik több mint egy évtizede uniós és unión kívüli, tengerentúli, elsősorban dél- és közép-amerikai piacokkal a spenótlevél, a spenótpor, a kaporlevél, kaporpor, a zöldségszárítmányok értékesítésének vonatkozásában. Újabban pedig igényként merült fel a szárított káposzta és szárított karfiol előállítása is. Ezeknek a kísérleti előállítása ebben az évben elindul – tért rá a felvásárolói piaci igényekre, kiemelve, hogy a jelen beruházás eredményeképpen lehetőség nyílik 1200-1500 tonna paprikaőrleményen túl további 4-500 tonna szárítmány előállítására is. Ezzel további 5-600 milliós árbevétellel lehet gazdagabb évente a társaság, amely összegek részlegesen már az elmúlt években is befolytak.


Elhangzott a kivitelezést lassító tényezőkre térve, hogy alig két és fél hónappal ezelőtt kapott jogerős építési engedélyt a megvalósításra a cég, amelynek frissen hadra fogott berendezéseit jórész egyedi gyártású műszerek alkotják. Ezek beszerzése sem volt egyszerű feladat, a telephely betonozása pedig mintegy 25 millió forinttal tovább drágította a beruházást, amelynek utómunkálatai még az átadás pillanataiban is folytak.

– Kalocsa hírneve mindig a pirospaprikához kötődött, hiszen rendelkezünk uniós eredetvédelem alatt álló fűszerpaprika-őrleménnyel, amely hungarikum is. Ennek a bogyója piros, a virágja fehér, a levele pedig zöld, tehát magában hordozza a magyar zászló színeit. A fejlesztés révén azt szeretnénk elérni, hogy a piros színt továbbra is a paprikaőrlemény adja, a fehéret a paszternákkocka, esetlegesen a karfiol, vagy a káposztaszárítmány és a zöldet a petrezselyemlevél, vagy a spenótpor, azaz a trikolor színei a továbbiakban is megjeleníthetőek lesznek a cég termékeinek a palettáján – mondta a vállalatvezető, majd a hitelbiztosításért a City Bank hazai fióktelepének segítőkészségét ismerte el, illetve köszönőszavait tolmácsolta a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a pályázat odaítéléséért, és az elnyert 130 milliós támogatás kifizetéséért.

paprikauzem3_450
 


Lepsényi István: kistermelőket és beszállítókat is sikerhez segít a Fűszerpaprika Zrt.

A beszélők sorát az államtitkár zárta, aki elsőként örömét tolmácsolta, hogy személyesen köszönthette a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezetőit és dolgozóit, egy évtizedek óta eredményesen működő, magyar tulajdonban lévő vállalat közösségét.

– A magyar fűszerpaprikáról elismert tény, hogy annak különlegessége az aromájában, egyediségében rejlik, ugyanúgy, ahogy a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. sikere és a régióban betöltött gazdasági szerepének és kiválóságának az eredménye. A zrt. a fűszerpaprika termelésében, feldolgozásában és értékesítésében a legmeghatározóbb szereplő Magyarországon. A vállalkozás eredményesen, versenyképesen vesz részt a fűszerpaprika-termelés hazai és világpiacán. Ez a piac koncentrálódott, egyre nagyobb a konkurencia, amellett, hogy a hazai termelés mintegy negyven százaléka a zrt. részesedése. Köszönhetik ezt annak, hogy a piacra figyelve, folyamatosan bővítették és fejlesztették a gyártást, úgy, hogy termelésük alapvetően a hazai mezőgazdaságban termett nyersanyagok feldolgozásából és értékesítéséből áll. A mostani beruházással a szántóföldtől a becsomagolt készáruig magas műszaki színvonalon, gyakorlatilag emberi kéz érintése nélkül lehet a mai kor követelményeinek megfelelő élelmiszergyártáshoz használt alapanyagokat gyártani, ezzel a saját értékesítésen túl az európai és az Európán kívüli, nemzetközi multinacionális cégek beszállítójává válni. A vállalat az ezeréves múltú, ősi, egyházi, érseki székhely, és a hozzá tartozó kistérség munkaerőpiacára gyakorolt hatása kiemelkedő. A vállalat mezőgazdasági alapanyagok felvásárlásával és feldolgozásával aktívan részt vesz a régiós foglalkoztatásban, amelynek gazdasága alapvetően a mezőgazdaság, valamint az élelmiszeripar alágazataira épül, a falvakban pedig kizárólagos bázisa az agrárágazat. A kalocsai paprika 400-500 kistermelővel és 20-30 alapanyag-beszállító gazdasági társasággal tart fent üzleti kapcsolatot, ezzel hozzájárul fejlődésükhöz, további sikereikhez – méltatta a cég stratégiáját, mutatóit és nemzetgazdasági szerepét a politikus.

Végül Lepsényi megjegyezte, hogy ezúttal is, minden alkalommal, amikor átadják a nagyvállalati beruházási támogatási programban elnyert támogatást, büszkék arra, hogy egyre több magyar vállalkozás működik sikeresen, bővíti termelését évről évre és nyújt hosszú távú, megbízható munkalehetőséget dolgozóinak. – Ez megerősíti a kormány fontos munkáját, amikor a magyar gazdaság növekedéséért, az ipari termelés fejlesztéséért és a vállalatok, vállalkozások működési feltételeinek javításáért dolgozunk – zárult az államtitkár beszéde, majd elkattant az elmaradhatatlan csoportkép, középpontjában a támogatásról szóló dokumentummal, és az életben is megtekinthették mindazt, amiről a sajtótájékoztató során szó esett.Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás