Elszabadulni látszanak az indulatok

„Parkgondozós diktátum”: lesz, aki a hétvégén havat túrjon?

2018.02.16 11:44    |    V.I.  

Hangos szóválásoktól, egymásnak célzott, személyeskedő hangvételű megjegyzések csaknem egy óra hosszán át – így jellemezhetjük a száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Parkgondozó Kft. 2018-as üzleti tervét és városi támogatási igényét magába foglaló előterjesztés elfogadását a Városházán.

Amikor a külön írásunkban tárgyalt Gerillakertész-kérelmes napirendi pont, hasonló terjedelmű vitával lefutott, valószínűleg senki nem sejtette, hogy a soron következő még az előbbinél és vitatottabb lesz – pedig így volt.

 

parkgondozo1_450

 


Előszó: várható volt, hogy nem lesz egyszerű menet

Az előzetesen kiküldött anyaghoz mellékelt ügyvezetői kísérőlevél tartalmából kiindulva várható volt, hogy olajoshordóra ül a testület a napirenddel, csak az volt a kérdés, hogy a kilógó gyújtózsinór körül pattogó szikrák lángra lobbantják-e azt. Végül megszavazták a beterjesztett anyagot, miszerint 8 milliós nagyságrendű összeggel kevesebbet fog kapni 2018-ban a Parkgondozó, mint azt a cég a beadványban igényelte. Dr. Bálint József polgármester hozzátette, hogy ha a cégnek gondjai vannak, persze fordulhat segítségért a városvezetéshez. Ez láthatóan nem nyugtatta meg az ügyvezetőt.

 

parkgondozo4_450
 

 


Drasztikus intézkedések a „diktátumra”

Simon Zoltán kérdést intézett az ülésen jelen lévő cégvezetőhöz, hogy történt-e megfelelő egyeztetés a Parkgondozó Kft. vezetésével az önkormányzat irányából, számára ugyanis ellentmondásosnak tűnnek az előterjesztésbe foglaltak.

– Egyeztetés nem volt, hanem diktátum. Azt mondták, hogy „ennyi és csak” – jött a velős válasz Loibl Lászlótól, amelynek bővebb magyarázatára Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőt kérte fel a polgármester. – Ahogy az anyagban is benne van, kiment a tervezési felhívás, külön egyeztetés akkor nem történt. Azt kérte a polgármester a Parkgondozótól, hogy csak olyan mértékben haladja meg a 2018-as támogatási igényét a 2017-eshez képest, ami a minimálbér-emeléssel kompatibilis. Ehhez képest a 17-es tervét nyújtotta be a cégvezetés, az pedig már a későbbi bizottsági ülésen hangzott el, hogy ilyen támogatással nem tudják működtetni a kft.-t – jött a válasz, majd ismét Loiblhoz került a szó, akitől Szabó Balázs kérdezte meg, hogy az anyagban szereplő, csökkentett kerettel képes-e teljesíteni a 2018-as évet a cég? – Ezzel a támogatással katasztrofális helyzetbe kerül a cég – reagált Loibl. – Eddig is a működési határainkat súroltuk. Évről évre csökkent az önkormányzati támogatás, évről évre veszteséges volt a társaság, amit most belekódolnak a 2018-as évre is. Az általunk javasolt éves támogatási összeg 8 millió forinttal történő csökkentése jelentős tétel a társaságunk számára, viszonyításként elmondom, hogy a Parkgondozó egész éves üzemanyagköltsége 10 millió forint. A kért lefaragást nem fogjuk tudni drasztikus intézkedések nélkül megoldani – jelentette ki Loibl László.


Török intézményesítési szándékot lát, Bálint cáfol

Török Ferenc úgy fogalmazott, hogy számára azt mutatják a folyamatok, hogy a cél az, hogy lassan a Parkgondozó Kft. is intézménnyé legyen alakítva (az „is-sel” nyilván utalva a Kalocsa Menza Kft.-re, amelyet már „visszaintézményesített” a városvezetés). Kérdésként fogalmazta meg ugyanakkor, hogy kevesebbe fog-e kerülni a feladatok ellátása intézményként, mint gazdasági társaságként? Loibl reagálásában megerősítette, hogy maga is ezt a szándékot véli felfedezni, és kategorikusan cáfolta, hogy bármivel is olcsóbb lenne azon működési forma, mint a jelenlegi.

Angeli elfogadhatatlannak minősítette, hogy 8 millió forinttal csökkentett keretet kapjon a Parkgondozó. – Ennyivel kevesebb jut majd a fűnyírásra, hóeltakarításra, ráadásul egyes képviselők a közfeladat ellátásán túllövő feladatok ellátására bírják rá folyamatosan céget. A kevesebb támogatás megszavazásával a lakosoknak okoznak kellemetlenséget, nem a cégnek – mondta Angeli Gabriella.

A polgármester nem kendőzött ingerültséggel a hangjában cáfolta, hogy
„intézményt akarnának csinálni a Parkgondozóból”. – A testület kereteket, terveket állít fel, a szükséges feladatellátásra pedig fog pénzt biztosítani a cégnek, ahogy tette eddig is. Most tervkészítés történik, amit meghatározott szinten fognak finanszírozni, amiből indulni tud a cég, és márciusban visszatérnek az ebben foglaltakra. Egyébként meg a cég most is pont úgy működik, mint egy intézmény, mert bármit kérünk tőle, a válasz az rá, hogy nincs pénz, adjon az önkormányzat, egyébként nem tudják megcsinálni – reflektált a polgármester.


Vitorlaforgatás” pro és kontra

Bolvári Ferdinánd némi éllel a mondandójában azt mondta, előbb „nézzen ki úgy a város, hogy akár félévkor, akár évközben örömmel biztosíthasson az esetleges többletköltséget igénylő feladatok ellátásra forrást az önkormányzat.” Szabó Balázs arra világított rá, hogy ebben a pillanatban nem áll úgy a város, hogy egy ügyvezető által beterjesztett összeget szó nélkül el tudjon fogadni, és nem tartja felelősségteljesen megszavazhatónak az eredetileg igényelt, több mint 150 milliós keretet, amely megegyezik a 2017-es tartalommal, amellett, hogy a minimálbér és a bérminimum miatti többletkiadások fedezetét biztosítanák a cég számára.

Simon Zoltán szerint ugyanakkor az eléjük került 2018-as üzleti terv realitásokat tartalmaz, hozzátéve, hogy az elmúlt években tudatosan alul volt finanszírozva a kft. – Miért játszik a testület a cég tűrőképességgel, hogy hátha kijön így vagy úgy egy általa meghatározott keretből? Látványos és fontos feladatokat lát el a Parkgondozó, amin nincsen értelme vitatkozni. Ha úgy látja, hogy a felé támasztott feladatkör annyi pénzt igényel, amit feltüntetett, akkor ezt meg kell neki adni – deklarálta a képviselő.

Erre reflektálva jegyezte meg Szabó Balázs, hogy emlékei szerint a korábbi pótbefizetési igények alkalmával Loibl László tevékenységét éles bírálatok érték, most pedig „ő lett a legalkalmasabb a feladatellátásra.” Bolvári árnyaltan, de keményebben fogalmazott, amikor azt mondta, „megint a bolhából csinálnak elefántot. Mintha valakik vitorlát fordítottak volna”. Erre Filvig Géza kijelentette, hogy „nem ők csinálnak ebből politikai kérdést, mert a tényszámok le vannak írva. Az, hogy milyen feszültség van a domináns városvezetés és cégvezetők között, nem rájuk tartozik. Ők abból indulnak ki, hogy közterületi munkára kell a pénz, azt oda kell adni, nem ők forgatják a vitorlát”, majd ismét Szabó Balázshoz került a szó, aki önmagát is beleértve a mellette sorban ülő Filvig Gézára, Török Ferencre, Simon Zoltánra és Tihanyi Tibornéra mutatott, mondván, korábban „az ő oldaluk nem szavazott meg feltőkésítési kérelmeket a cégvezetés részéről”.


Loibl: így nem lesz hóügyelet!

– Teljesen fals információk hangoznak el. Adjunk már szót Loibl Lászlónak, hogy a tényekről beszélhessen – folytatta a felszólalások sorát dr. Angeli Gabriella, majd a menedzsert kérték a mikrofon mögé, aki meg is jegyezte, hogy a korábbi hozzászólásokból sok elkerülhető lett volna, ha azonnal kérnek tőle szóbeli kiegészítést az anyaghoz, ahogy az általában lenni szokott a testületi üléseken.

– A 2016-os üzleti tervénél a Parkgondozó Kft. 15 millióval faragta le a támogatási igényeit, mondván, ezzel a költségvetéssel még teljesíteni tudja a feladatait. Ez is nehéz volt, hiszen a munkánk nagyban függ például az időjárástól. A 125 milliós keretből tehát tettük a dolgunkat, majd ezt az összeget 114 millióra tovább csökkentette az önkormányzat. Akkor volt egy csörténk a polgármester úrral, amikor elmondtam, hogy ebből már nem lehet a városi feladatokat ellátni, amire 5,1 millióval megemelték a támogatásunkat. Ezt az évet a Parkgondozó már 6 millió mínusszal zárta, a közfeladatok terén ezzel az összeggel túl is lépték az erre kapott támogatások összegét. Folyamatosan jönnek a képviselői igények is felénk pluszfeladatok ellátására. A 2017-es év vesszőfutás volt, mert a végén még 2,6 millió levonás történt Szabó képviselő úr javaslatára, most pedig a gazdasági osztályvezető leírja, hogy mennyi veszteség várható, ami nem nagy szám. Ez céges viszonylatban igenis nagy kiadás – hangzott Loibl okfejtése. – Nálunk jelentős tétel a készenléti finanszírozás és a hóügyelet, de említhetném a temetkezési szolgáltatásunkat is, ami mind-mind pluszkiadásokat ró a cégre. Minden városi rendezvényen takarítunk, és vasárnap reggelenként is takarítjuk a várost. Nem szeretném, ha a 2014-es állapotok köszönnének vissza, amikor folyamatosan inkasszók voltak a számlánkon. 2015 februárja óta a NAV pozitív listáján szerepel a Parkgondozó. A cégnél 47-ből 41 főt érint garantált bérminimum és a minimálbér kérdésköre. További változás, hogy csökken a közfoglalkoztatotti létszám, és három emberünk nyugdíjba ment. Ha ehhez a nyolcmilliós csökkentés is megtörténik, a cégnek reagálnia kell – folytatta. – Hiába ígérnek a kft.-nek bármit. Polgármesteri ígéretből nem tudok számlát, bért és járulékot sem kifizetni! Ezért egy dolgot tudunk tenni, a béren kívüli költségeket kezdjük csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk majd hóügyeleti készenlétet és hótúrási munkára túlórát fizetni január 2-tól. A cég tehát csak munkaidőben, és csak munkanapokon fog tudni például a havat eltakarítani, ami a tőlünk elvonásra javasolt nyolcmilliós tételnek még mindig csak a felét fogja fedezni. Lássa már át a testület, hogy az egyik legfontosabb közfeladatot ellátó cégről van szó – zárta mondandóját, majd hét igennel a többség megszavazta a csökkentett támogatási keretet.Kalocsai hírek

Állandó helyet keresnek az egyesületnek

Koronavírus kapitány hadaival szemben a honvédségi munkában edzett, egykori katonák sem tehetnek...

Megjelent a koronavírus a kalocsai szociális otthonban

Tisztelt Kalocsaiak! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. szeptember 9-én kihirdetett látogatási...

Tóth Emese: A Legyen a zene mindenkié program sikere minden képzeletünket felülmúlta

Az előző éveket tekintve viszonylag kevés kulturális és zenei program kötődik a pandémiával sújtott...

Hét közben nem változnak a rendelési idők

A fogorvosok ötéves szerződés alapján végzik a fogorvosi ellátást városunkban, mely szerződések a...

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás