Elszabadulni látszanak az indulatok

„Parkgondozós diktátum”: lesz, aki a hétvégén havat túrjon?

2018.02.16 11:44    |    V.I.  

Hangos szóválásoktól, egymásnak célzott, személyeskedő hangvételű megjegyzések csaknem egy óra hosszán át – így jellemezhetjük a száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Parkgondozó Kft. 2018-as üzleti tervét és városi támogatási igényét magába foglaló előterjesztés elfogadását a Városházán.

Amikor a külön írásunkban tárgyalt Gerillakertész-kérelmes napirendi pont, hasonló terjedelmű vitával lefutott, valószínűleg senki nem sejtette, hogy a soron következő még az előbbinél és vitatottabb lesz – pedig így volt.

 

parkgondozo1_450

 


Előszó: várható volt, hogy nem lesz egyszerű menet

Az előzetesen kiküldött anyaghoz mellékelt ügyvezetői kísérőlevél tartalmából kiindulva várható volt, hogy olajoshordóra ül a testület a napirenddel, csak az volt a kérdés, hogy a kilógó gyújtózsinór körül pattogó szikrák lángra lobbantják-e azt. Végül megszavazták a beterjesztett anyagot, miszerint 8 milliós nagyságrendű összeggel kevesebbet fog kapni 2018-ban a Parkgondozó, mint azt a cég a beadványban igényelte. Dr. Bálint József polgármester hozzátette, hogy ha a cégnek gondjai vannak, persze fordulhat segítségért a városvezetéshez. Ez láthatóan nem nyugtatta meg az ügyvezetőt.

 

parkgondozo4_450
 

 


Drasztikus intézkedések a „diktátumra”

Simon Zoltán kérdést intézett az ülésen jelen lévő cégvezetőhöz, hogy történt-e megfelelő egyeztetés a Parkgondozó Kft. vezetésével az önkormányzat irányából, számára ugyanis ellentmondásosnak tűnnek az előterjesztésbe foglaltak.

– Egyeztetés nem volt, hanem diktátum. Azt mondták, hogy „ennyi és csak” – jött a velős válasz Loibl Lászlótól, amelynek bővebb magyarázatára Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőt kérte fel a polgármester. – Ahogy az anyagban is benne van, kiment a tervezési felhívás, külön egyeztetés akkor nem történt. Azt kérte a polgármester a Parkgondozótól, hogy csak olyan mértékben haladja meg a 2018-as támogatási igényét a 2017-eshez képest, ami a minimálbér-emeléssel kompatibilis. Ehhez képest a 17-es tervét nyújtotta be a cégvezetés, az pedig már a későbbi bizottsági ülésen hangzott el, hogy ilyen támogatással nem tudják működtetni a kft.-t – jött a válasz, majd ismét Loiblhoz került a szó, akitől Szabó Balázs kérdezte meg, hogy az anyagban szereplő, csökkentett kerettel képes-e teljesíteni a 2018-as évet a cég? – Ezzel a támogatással katasztrofális helyzetbe kerül a cég – reagált Loibl. – Eddig is a működési határainkat súroltuk. Évről évre csökkent az önkormányzati támogatás, évről évre veszteséges volt a társaság, amit most belekódolnak a 2018-as évre is. Az általunk javasolt éves támogatási összeg 8 millió forinttal történő csökkentése jelentős tétel a társaságunk számára, viszonyításként elmondom, hogy a Parkgondozó egész éves üzemanyagköltsége 10 millió forint. A kért lefaragást nem fogjuk tudni drasztikus intézkedések nélkül megoldani – jelentette ki Loibl László.


Török intézményesítési szándékot lát, Bálint cáfol

Török Ferenc úgy fogalmazott, hogy számára azt mutatják a folyamatok, hogy a cél az, hogy lassan a Parkgondozó Kft. is intézménnyé legyen alakítva (az „is-sel” nyilván utalva a Kalocsa Menza Kft.-re, amelyet már „visszaintézményesített” a városvezetés). Kérdésként fogalmazta meg ugyanakkor, hogy kevesebbe fog-e kerülni a feladatok ellátása intézményként, mint gazdasági társaságként? Loibl reagálásában megerősítette, hogy maga is ezt a szándékot véli felfedezni, és kategorikusan cáfolta, hogy bármivel is olcsóbb lenne azon működési forma, mint a jelenlegi.

Angeli elfogadhatatlannak minősítette, hogy 8 millió forinttal csökkentett keretet kapjon a Parkgondozó. – Ennyivel kevesebb jut majd a fűnyírásra, hóeltakarításra, ráadásul egyes képviselők a közfeladat ellátásán túllövő feladatok ellátására bírják rá folyamatosan céget. A kevesebb támogatás megszavazásával a lakosoknak okoznak kellemetlenséget, nem a cégnek – mondta Angeli Gabriella.

A polgármester nem kendőzött ingerültséggel a hangjában cáfolta, hogy
„intézményt akarnának csinálni a Parkgondozóból”. – A testület kereteket, terveket állít fel, a szükséges feladatellátásra pedig fog pénzt biztosítani a cégnek, ahogy tette eddig is. Most tervkészítés történik, amit meghatározott szinten fognak finanszírozni, amiből indulni tud a cég, és márciusban visszatérnek az ebben foglaltakra. Egyébként meg a cég most is pont úgy működik, mint egy intézmény, mert bármit kérünk tőle, a válasz az rá, hogy nincs pénz, adjon az önkormányzat, egyébként nem tudják megcsinálni – reflektált a polgármester.


Vitorlaforgatás” pro és kontra

Bolvári Ferdinánd némi éllel a mondandójában azt mondta, előbb „nézzen ki úgy a város, hogy akár félévkor, akár évközben örömmel biztosíthasson az esetleges többletköltséget igénylő feladatok ellátásra forrást az önkormányzat.” Szabó Balázs arra világított rá, hogy ebben a pillanatban nem áll úgy a város, hogy egy ügyvezető által beterjesztett összeget szó nélkül el tudjon fogadni, és nem tartja felelősségteljesen megszavazhatónak az eredetileg igényelt, több mint 150 milliós keretet, amely megegyezik a 2017-es tartalommal, amellett, hogy a minimálbér és a bérminimum miatti többletkiadások fedezetét biztosítanák a cég számára.

Simon Zoltán szerint ugyanakkor az eléjük került 2018-as üzleti terv realitásokat tartalmaz, hozzátéve, hogy az elmúlt években tudatosan alul volt finanszírozva a kft. – Miért játszik a testület a cég tűrőképességgel, hogy hátha kijön így vagy úgy egy általa meghatározott keretből? Látványos és fontos feladatokat lát el a Parkgondozó, amin nincsen értelme vitatkozni. Ha úgy látja, hogy a felé támasztott feladatkör annyi pénzt igényel, amit feltüntetett, akkor ezt meg kell neki adni – deklarálta a képviselő.

Erre reflektálva jegyezte meg Szabó Balázs, hogy emlékei szerint a korábbi pótbefizetési igények alkalmával Loibl László tevékenységét éles bírálatok érték, most pedig „ő lett a legalkalmasabb a feladatellátásra.” Bolvári árnyaltan, de keményebben fogalmazott, amikor azt mondta, „megint a bolhából csinálnak elefántot. Mintha valakik vitorlát fordítottak volna”. Erre Filvig Géza kijelentette, hogy „nem ők csinálnak ebből politikai kérdést, mert a tényszámok le vannak írva. Az, hogy milyen feszültség van a domináns városvezetés és cégvezetők között, nem rájuk tartozik. Ők abból indulnak ki, hogy közterületi munkára kell a pénz, azt oda kell adni, nem ők forgatják a vitorlát”, majd ismét Szabó Balázshoz került a szó, aki önmagát is beleértve a mellette sorban ülő Filvig Gézára, Török Ferencre, Simon Zoltánra és Tihanyi Tibornéra mutatott, mondván, korábban „az ő oldaluk nem szavazott meg feltőkésítési kérelmeket a cégvezetés részéről”.


Loibl: így nem lesz hóügyelet!

– Teljesen fals információk hangoznak el. Adjunk már szót Loibl Lászlónak, hogy a tényekről beszélhessen – folytatta a felszólalások sorát dr. Angeli Gabriella, majd a menedzsert kérték a mikrofon mögé, aki meg is jegyezte, hogy a korábbi hozzászólásokból sok elkerülhető lett volna, ha azonnal kérnek tőle szóbeli kiegészítést az anyaghoz, ahogy az általában lenni szokott a testületi üléseken.

– A 2016-os üzleti tervénél a Parkgondozó Kft. 15 millióval faragta le a támogatási igényeit, mondván, ezzel a költségvetéssel még teljesíteni tudja a feladatait. Ez is nehéz volt, hiszen a munkánk nagyban függ például az időjárástól. A 125 milliós keretből tehát tettük a dolgunkat, majd ezt az összeget 114 millióra tovább csökkentette az önkormányzat. Akkor volt egy csörténk a polgármester úrral, amikor elmondtam, hogy ebből már nem lehet a városi feladatokat ellátni, amire 5,1 millióval megemelték a támogatásunkat. Ezt az évet a Parkgondozó már 6 millió mínusszal zárta, a közfeladatok terén ezzel az összeggel túl is lépték az erre kapott támogatások összegét. Folyamatosan jönnek a képviselői igények is felénk pluszfeladatok ellátására. A 2017-es év vesszőfutás volt, mert a végén még 2,6 millió levonás történt Szabó képviselő úr javaslatára, most pedig a gazdasági osztályvezető leírja, hogy mennyi veszteség várható, ami nem nagy szám. Ez céges viszonylatban igenis nagy kiadás – hangzott Loibl okfejtése. – Nálunk jelentős tétel a készenléti finanszírozás és a hóügyelet, de említhetném a temetkezési szolgáltatásunkat is, ami mind-mind pluszkiadásokat ró a cégre. Minden városi rendezvényen takarítunk, és vasárnap reggelenként is takarítjuk a várost. Nem szeretném, ha a 2014-es állapotok köszönnének vissza, amikor folyamatosan inkasszók voltak a számlánkon. 2015 februárja óta a NAV pozitív listáján szerepel a Parkgondozó. A cégnél 47-ből 41 főt érint garantált bérminimum és a minimálbér kérdésköre. További változás, hogy csökken a közfoglalkoztatotti létszám, és három emberünk nyugdíjba ment. Ha ehhez a nyolcmilliós csökkentés is megtörténik, a cégnek reagálnia kell – folytatta. – Hiába ígérnek a kft.-nek bármit. Polgármesteri ígéretből nem tudok számlát, bért és járulékot sem kifizetni! Ezért egy dolgot tudunk tenni, a béren kívüli költségeket kezdjük csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk majd hóügyeleti készenlétet és hótúrási munkára túlórát fizetni január 2-tól. A cég tehát csak munkaidőben, és csak munkanapokon fog tudni például a havat eltakarítani, ami a tőlünk elvonásra javasolt nyolcmilliós tételnek még mindig csak a felét fogja fedezni. Lássa már át a testület, hogy az egyik legfontosabb közfeladatot ellátó cégről van szó – zárta mondandóját, majd hét igennel a többség megszavazta a csökkentett támogatási keretet.Kalocsai hírek

Tavaly is a paksi termelés adta a legtöbb áramot Magyarországon

Kimagasló biztonsági mutatókkal, történetének legmagasabb termelési eredményével zárta a 2019-es...

Megszületett a város 2020-as költségvetése

Tartalmasan telt a kalocsai városatyák február 13-i ülése, amelyen többek között egyöntető...

Halálos „herbál” szedi áldozatait Kalocsán?

Február 9-én segélykiáltás-szerű, indulatoktól sem mentes poszt jelent meg a Kalocsa Városi Cigány...

Képek párbeszéde: egy párbeszéd stációi

Emlékezetes 75. születésnapot ajándékozott Kalocsa városa, a Viski Károly Múzeum, megannyi rokon,...

Siker az istvános diákok és tanárok első kultúrbulija

A Kalocsai Szent István Gimnázium tanárai 2020. február 7-8-án rendhagyó kultúrbulira várták az...

Rác Prélót tartottak a bátyai horvátok

A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Bátya Község Önkormányzata és a Vodeica Horvát Nemzetiségi...

Bács-Méh Reptér a Téli Kupa győztese

A Kalocsai FC által rendezett 2019/2020-as Téli Kupa három kategóriája közül elsőként január...

Magyar vállalkozásokat vonnak be

Várhatóan sok munkát ad majd a hazai és persze a régióbeli cégeknek is a Paks II. atomerőmű építés...

Közel kétszáz díjazott a Sportbálon

A báli szezon kalocsai programjából nem hiányozhat városunk sportolói seregszemléje, vagyis a...

Szalmaszív és csuhé virág

Akár a közelgő Bálint nap alkalmából is készülhettek volna ezek a kézműves ajándékok, de nem így...

Az éves jegybevétel kilencven százalékát visszaforgatják a haltelepítésbe

A Dunapataji Horgászegyesület február 2-án tartotta közgyűlését, melyen az elnökség nevében Katona...

Megyei Történelemverseny a gimnáziumban

Február 6-án délután a megye több városából középiskolás fiúk és lányok érkeztek a Kalocsai Szent...

„Életre valók”

A címben említett kifejezés egybe- és külön írva is kifejezi a program lényegét: életre való dolgok...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre az MVM EDISON startup verseny, amelyre idén február végéig...

Nukleáris energia nélkül Európa nem tudja megvalósítani a klímasemlegességet

A nukleáris energia előállítása nagyon progresszív, jövőorientált és modern formája a villamos...

A miniszterelnöknél kevés elkötelezettebbel találkoztam a hídépítés ügyében

„Igen, én is voltam a Karmelitában... Mint ahogy azt a teljes magyar sajtó megírta, minden...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

 

Kórházban fekvő betegektől lopott

A gyanú szerint három személy állapotát kihasználva lopott el értékeket az a férfi, akit a kiérkező...

E-hulladék dömping az Eperföldi Iskolában

Lapunk nyomtatott és elektronikus felületén januárban több alkalommal közzétette azt a felhívást,...

Szabó László Dezső költő bemutatkozása a könyvtárban

Január 30-án, csütörtökön 17 órától vette kezdetét a Kalocsai Alkotók Körének harmincötödik előadása...

Szent Sebestyén búcsú Kalocsán

Kalocsán az érseki kastély Szent Sebestyén kápolnájának búcsúünnepét ülték meg 2020. január 20-án....

Falusi disznótor a Hagyományőrzők Házában

A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület az Érsekkert főbejárata mellett, az általuk üzemeltetett...

Kézműveseink „hazajárnak”, táncosaink debütáltak a Berlinben

Január 17-én kezdődött Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét, amelyet a világ legnagyobb mezőgazdasági,...

Ismétlést kívánnak életre keltett hagyományaink

Január 25-én egy gombostűt sem lehetett volna elejteni a Kalocsai Színház nézőterén, amikor is...

Új lehetőségek a hazai vállalkozásoknak a Paks II. projektben

– Egyre több feladatba kapcsolódhatnak be a hazai vállalkozók a Paks II. projekt keretében. A...

Vannak már tüdőgyulladásos, szövődményes esetek

Korai vészharangot kongatni: mint arról korábban a gyermekbetegségek kapcsán is írtunk, egyelőre...

Szülők - Nevelők jótékonysági bálja

A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola „Kertvárosi Általános Iskoláért - Gyermekeinkért...

Évek után lezárult a CsóKa

Folytatni fogják, sőt, a kalocsai tapasztalatokat felhasználva más településekre is elviszik a...

Kazinczy-verseny a Könyvtárban

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programsorozat keretében január 20-án „Szép Magyar...

Kiállításmegnyitóval és szerzői esttel tisztelgett a könyvtár

1989 óta ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc...

Személyi kérdések, pályázatok és vagyonnyilatkozat napirenden

Zsebbevágó, pénzzel és vagyonnal kapcsolatos napirendek uralták a kalocsai képviselő-testület múlt...

Jéri Tamás, a Kalocsavagyon Kft. leendő vezetője

Mint arról a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésről szóló riportunkban beszámoltuk, a...

A KSE Karate Szakosztály 2019. évét értékelték

A Kalocsai Sport Egyesület Karate Szakosztály vezetője, Szűcs Zsolt megtartotta a 2019. évi...

Röplabda a Katolikus Iskolában

Amikor 2017-ben a röplabda sportág is bekerült a látványsportágak közé, azaz pénzügyileg más...

Szalagavató a Szent István Gimnáziumban

  Szalagavató ünnepségre gyűltek össze január 17-én a végzős diákok családjai, barátai és tanárai....

Teljes körű tájékoztatást kaptak a Paks II. projektről az érintett térség településvezetői

Az új atomerőművi blokkok létesítése kapcsán alakult Paksi Társadalmi Tanácshoz tartozó 47 település...

Az erdei fülesbagoly

Az erdei fülesbagoly Magyarország legismertebb és a lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja. A...

Nyitva a Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont

Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont… ízlelgessük, mert az őszi átadót követően januártól...

Így (sz)épül Kalocsa 2020-ban

Bár az építőipar az éveleji hónapokban jellemzően „téli álmot alszik”, hiszen megannyi...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás