Ünnepi előadás a reformáció napján

„Olyanok lesztek, mint Isten”

2014.11.06 13:35    |    G.E.  

A legtöbb protestáns egyházban október 31-én ünneplik a reformáció napját. Ugyanis a hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontos tételét, amelyben hangot adott az egyház vagyonfelhalmozó, a bűnbocsánatot pénzért árusító tevékenysége elleni tiltakozásának. Október 31-én Kalocsán is ünnepelt a református gyülekezet: „Olyanok lesztek, mint Isten” címmel a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora, dr. Füsti-Molnár Szilveszter tartott előadást templomukban.

Az önről megtalálható források arról árulkodnak, hogy rengeteg tanulás, kutatás, publikáció, előadás fűződik a nevéhez. Ez a maximalizmus jellemző önre minden téren, vagy napjaink tempója diktálja?

– Úgy gondolom, ez a Sárospatakon folytatott tanulmányaimnak, az ottani szellemnek, követelményrendszernek köszönhető elsősorban. (Dr. Füsti-Molnár Szilveszter az előadása előtti percekben segített az ünneppel és a témával kapcsolatos gondolatok közötti eligazodásban.) Ha az ember kap egy elhívást, megpróbál ehhez magából minél többet hozzátenni. Én mindig úgy érzem, még többet, még alaposabban kellene a dolgok mögé nézni, de igyekszem azért helytállni. Feleségemmel és társammal – aki szintén lelkipásztor – együtt dolgozunk egyházi küldetésünk megvalósításán. A sárospataki akadémia nagyon fontos szellemi közeget, lelki impulzust jelent számomra ma is, egy olyan közösséget, amelyen belül egymást sarkallják az egyének a még jobb teljesítményre.

reformacio_napja_300Mai, értékvesztett világunkban hogyan látja az egyház helyét és lehetőségeit?

– Egyrészt valóban értékvesztett világban élünk, ugyanakkor tapasztalható az is, hogy fokozódik az igény az értékek iránt, egyre többen várnak iránymutatást ahhoz, hogy rendbe tehessék az életüket. Ebben a kettősségben, a szakítóerők középpontjában van jelen az egyház, de ha visszanézünk az emberiség, benne az egyház történetére, ugyanilyen feszültségek voltak jelen már Jézus életében is a társadalomban. Úgy gondolom, Isten igéje elégséges támpont arra nézve, hogy az útkereséseinkben rádöbbenjünk: Isten megtalál bennünket azzal az igével, ami testté lett. Az egyháznak vitathatatlan felelőssége van abban, hogy segítse az embereket ebben a folyamatban.

Annyi hangos és zavaros inger éri az embereket, hogy az igazán fontos, de nem harsány információkat gyakran meg sem hallják. Változik-e a mód, ahogyan az egyház megpróbálja megszólítani őket?

– Szerintem már megváltozott. Fontos lenne annak a jelenségnek a hátterét vizsgálni, hogy az intézményesült egyházzal, vallással szemben milyen nagy az elutasítás. Azt gondolom, ebben a mostani egyházi állapotok is felelősek. A rendszerváltás utáni években nem találták meg a küldetésüket az egyházak, és nemcsak a gyülekezetek összetartására gondolok, hanem a társadalmi felelősségvállalásra is. Küldetésünket pontosan, érthetően, egyértelműen megfogalmazva kellene az emberek tudomására hozni. Ha a problémák gyökerét keresem, arra jutok, hogy nem voltunk elég hitelesek abban, hogy azt az egy üzenetet, ami a bűnbocsánat, amelyet mindannyian Jézus Krisztusban nyerünk el, megfelelően hitelesen tudjuk közvetíteni. Hiszek abban, hogy ezen dolgozva megtaláljuk hozzá a formát, amellyel eljutunk az emberek lelkéig. Nem gondolnám, hogy ebben a formának van döntő jelentősége, ennek belső késztetésből kell fakadnia.

Mai előadásának címére – „Olyanok lesztek, mint Isten” – felkapja az ember a fejét. Miért ezt választotta témájául?

– Ez a bűneset történetének, a főbűnnek a fő oka. Az ember olyanná akar lenni, mint Isten, és ez nem változott a kiűzetésünk után sem. Ez van az emberi sorsok legmélyén, akár felismerik és bevallják, akár nem. Sajnos, miközben gyakran úgy akar az ember olyanná lenni, mint Isten, hogy az isten-nélküliséget választja, addig Isten felkínálja, hogy válhatunk olyanná, ha benne vagyunk egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Teremtettségünkből fakadóan hasonlatosak vagyunk Istenhez, és ez nem megistenülést jelent, hanem azt a legbenső közösséget a Szentháromság egy Istennel, amiben mindenki megtalálhatja emberi mivoltának legnagyobb küldetését és valóságát.

Függ ez attól, hogy sikerül-e ehhez egy erős közösséghez eltalálnunk?

– Igen, hiszen az Istennel való közösség másik oldala az egymással való közösség – ezek elválaszthatatlan fogalmak. A gyülekezethez tartozás ebben óriási lehetőséget jelent. Ha már a reformáció napján beszélgetünk, akkor elmondom, hogy egy olyan párhuzamosságról van szó, amelyben egyszerre lehet egy nagyon bensőséges, személyes kapcsolatunk Istennel, ami önmagában értelmezhetetlen, hogyha az én Istennel való kapcsolatom nem jelent egyben kapcsolatot a felebaráttal az egyházon belül – ami a Jézus Krisztusnak a teste. Látjuk ennek sok tévútját is, amikor úgy beszélnek Istenről, hogy vele egy individualizált kapcsolatban élnek, de Isten nem ilyen. Hiszen az ő legnagyobb titka és kegyelme az, hogy mindent megelőzve egy közösségben gondolkozott. Nagyon szépen írja le ezt az 54. Helvét Hitvallás kérdés–válasza: a világ kezdetétől fogva egy kiválasztott gyülekezeten, tehát egy közösségen van a hangsúly, és ebben kell nekünk felelősséggel és az egyéni kapcsolatok szintjén is megtalálni a helyünket.

Gyakran tapasztalható az a nézet, hogy valaki hisz Istenben, de nem találja meg azt a közösséget, akikkel együtt tudna működni hitének megélésében. Egyértelműen elvetendő ez az út?

– Elutasítását semmiképpen nem gondolnám, hiszen ez lehet valaminek a kezdete is, lehet persze a vége is, lehet csalódottság is az emberekben, vagy egy rosszul kommunikált egyháznak a következménye, amely nem tudta annak a hangsúlyát megfelelően előtérbe helyezni, hogy mit jelent, ha közösségben vagyunk egymással és Istennel. Elítélni nem szabad ezt a folyamatot, hanem jól megérteni kellene és megfelelően belenyúlni a megoldás érdekében. Persze, ez csak a bronzérem egyik oldala. Azok a helyzetek, azok a lehetőségek, amelyek ebből adódnak, azok Istenen is múlnak. Ahogyan tetteinknek általában következménye van, és hordozzuk azokat, ugyanakkor ez az egész keresztény egyházra, közösségre is kihatással van és következményekkel jár. Tisztán látnunk kell, hogy önmagában emberi oldalról nem lehet ezt megoldani…

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter előadása az elvesztett paradicsomról, a történelmen áthúzódó tévutakról, a tévesen kivívott „függetlenségünkről” szólt – arról az útról, amely akkor is Isten keresését jelenti, ha ezt nem ismerjük fel, és úgy szeretnénk rajta a magasba jutni, hogy közben nem akarjuk igénybe venni a létrát…

 


Kalocsai hírek

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Augusztus 20. - az összetartozás ünnepe

Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár augusztus 20-a alkalmából...

Pécsi egyetemistákkal fiatalít a kalocsai alkotótábor

Augusztus elején szűk két hétig ismét alkalmi művészteleppé változott volt Kossuth utcai kollégium...

Bolvári Ferdinánd polgármester-jelölt is bemutatta csapatát

A Bagó Zoltán polgármester-jelölt nevével fémjelzett Szívből Kalocsa Egyesület, majd időrendi...

Tegyük együtt sikeressé városunkat

  Ősszel önkormányzati választások lesznek. Ilyenkor, a helyi választások közeledtével...

Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés

Tizenhét év után újra Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés. Az államalapítás ünnepe, augusztus...

Kilenc „Kalocsa Városért” díjat adtak át

A képviselő-testület előzetesen meghozott döntésének értelmében, a sokéves hagyományokat követve, az...

Dr. Bagó Zoltán élhető városról, munkahelyekről, bérekről, egészségügyről

Mint emlékezetes, - bejelentési sorrendben – Bolvári Ferdinánd (Békés Kalocsáért Egyesület),...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás