Első kézből tájékoztattak Kalocsán

Már csak 2020-ra datálják az új Duna-hidat

2016.05.26 11:06    |    -sist-  

Május 10-én, a Városháza dísztermében tartott meg éves közgyűlését a tavaly januárban alakult Kalocsa-Paks Duna-hídért Egyesület. Az ülés első felében főképp formaságokról tájékoztatott dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere, az egyesület elnöke, a tanácskozás második fele annál izgalmasabb volt.

Nullás mérleg, egy tag mínusz

Tizenhárom alapító tag képviseletében indult a tanácskozás, amelynek levezetésére a közgyűlés dr. Bálint Józsefet választotta. Mint általa elhangzott, az egyesület az elhúzódó cégbírósági bejegyzés miatt „nullás” pénzügyi mérleget produkált az elmúlt esztendőben. Mára lezárult a szóban forgó eljárás, így folyamatosan lehet rendezni a tagdíjakat (ennek többek között Kalocsa már eleget is tett) – hívta fel a figyelmet az elnök.

Ugyancsak az első napirendi pont tárgyalásának keretében jegyezte sajnálattal dr. Bálint József, hogy „mivel a hídépítésről a kormányzat kinyilatkoztatta támogató szándékát, az alakuló tagok közül Foktő máris kilépett az egyesületből”, mondván „már nincsen szükség a lobbira, ez eldöntött dolog”.

Hídépítés, ahogyan reméljük

Meghívott előadóként közreműködött az ülésen a majdani dunai átkelő ügyében legilletékesebb Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) képviseletében Budainé Fülöp Márta a „híd bábaasszonya” és a társaság irodavezetője, Kosztola János. Utóbbi az előkészítést bemutató rövid áttekintést követően naprakész információkkal szolgált a projekt jelen állását illetően, majd válaszolt a megjelentek kérdéseire.

Az elmondottak szerint az előkészítésre, a közbeszerzésre és a tervezési feladatokra 870 millió forintos forrás áll rendelkezésre. 2015-ben már elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány, amely azt vizsgálta, milyen közúti- és esetleges vasúti hálózatba lehet becsatolni a majdani hidat. A végeredmény az volt, hogy a Dunaszentgyörgy-Fok-tő-Kalocsa nyomvonalra helyezzék az építményt, ami a következő tervezői fázisban minimálisan mozdulhat északi vagy déli irányban, de már nem várható jelentős eltérés a választott nyomvonaltól.

Kalocsai Néplap

Kosztola azzal folytatta, hogy a soron következő cél az engedélyezési és a tenderdokumentáció összeállításának elkészítése, hiszen az engedélyezést követően a tendertervek alapján tudják megjelentetni a kivitelezésre irányuló közbeszerzést. 2015 októberében el is indult a tervezésre vonatkozó közbeszerzés, ami eredménytelenül zárult, mivel érvénytelen ajánlatok érkeztek be – magyarul, nem lehetett lezárni a pályáztatást.

Indult viszont egy másik, a hídszerkezetre vonatkozó, statikai ellenőrzésre irányuló közbeszerzés, ami sikeres volt.

Jelenleg ott tartunk, hogy a sikertelen közbeszerzés kapott restartot, ami remélhetőleg ütemesen halad majd – „fel-pörgetésére” ígérvénye van a NIF-nek.

A majdani tervezőre háruló feladatok közül az első a környezeti hatástanulmány elkészítése lesz, amelyet alapul véve ad ki a hatóság környezetvédelmi engedélyt. Ezen engedélyezéssel párhuzamosan indulhat az építési engedélyezési terv összeállítása, illetőleg a kapcsolódó engedély megszerzése.

A NIF irodavezetője kitért arra is, hogy a Duna-híd projekthez szervesen kapcsolódó az ahhoz csatlakozó utak kiépítése. Ez egyfelől jelenti Kalocsa térségében az 512-es út rávezetését a hídra, a paksi oldalon pedig az M6-os autópályáig húzódó szakaszt. A projekt része továbbá egy tíz kilométeres Gerjen-Paks összekötő út kiépítése, ami jelenleg földút formájában létezik.

A híd kapcsán megerősítették azt a korábban nyilvánosságra hozott információt, miszerint az biztosan közúti híd lesz, kerékpárút átvezetéssel.

Végezetül az átkelő megvalósulásának várható ütemezésére tért át az előadó. Eszerint, ha az év második negyedévében sikerülhet leszerződni a tervezővel, a nyár végére elkészülhet a környezeti hatástanulmány és 2017 első negyedévében jöhetnek az engedélyezési tervek, majd a környezetvédelmi- és építési engedélyek. 2017 nyarára megszülethetnek a tendertervek, a kivitelezés közbeszerzését pedig 2017 őszén kellene indítani ahhoz, hogy az év végén megköthessék a szükséges szerződéseket. „A teljes mű”, a híddal együtt 2020-ra jelenthető készre, de várhatóan lesznek olyan útszakaszok, amelyeket már korábban forgalomba helyezhetnek és átadhatnak.

Kérdések: amire már most gondolni kell!

Az előadást követően kérdezz-felelek indult, amelynek vezérfonalát főképp a projekt előzetesen bejelentett 2018-as építésének már most látható 2 éves csúszása adta. Ugyancsak szóba került, hogy a hídhoz vezető, csatlakozó utak terhelhetőségét növelni kell a jelenlegihez képest, valamint elhangzott annak a bizonyos Kalocsát elkerülő útnak az egyre égetőbb szüksége, amelynek fontossága akkor lesz a leginkább érzékelhető, ha a hídról a városba terelődik az átmenő forgalom. Ezen a ponton vette át a szót dr. Bálint József levezető elnök, kijelentvén, hogy tisztában vannak mindezzel és tervezik is a szükséges lépések megtételét, azonban ezen beruházással kapcsolatban a média jelenlétében egyelőre nem szeretne nyilvános kijelentéseket tenni.


Kalocsai hírek

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Paks II. a hosszú távú ellátásbiztonság záloga

Atomenergia nélkül nincs ellátásbiztonság Európában, Paks II. pedig hazánk hosszú távú...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás