A Városházáról jelentjük

„Szív-kölcsön”, vitás kifizetés, kritikadömping és egyebe

2015.11.13 10:12    |    -s-n  

Két és fél órás ülés eredményeképpen születtek meg Kalocsa mindennapjait meghatározó döntések a városatyák múlt csütörtöki ülésén. Terítékre került a kormány által megítélt 170 milliós támogatás felhasználásának kérdése, szó volt kölcsön biztosításáról a Kalocsa Szíve Program haladásának érdekében, határoztak az Ökopont irodába tervezett programok felelőséről és némi kedvezményt biztosítottak a városban működő fogorvosi praxisok számára, amelyek fizetős formában ugyan, de fenntartják az itt már jól bevált (és az egész megyében egyedülálló) hétvégi ügyeleti rendszert. Jöjjenek a részletek!

Kölcsönből dobog a szív… egyelőre!

Elsőként egy 50 millió forintos kölcsönt tárgyalt a grémium, valamint egy korábban ugyanezen célra megítélt 30 milliós tétel visszafizetési idejét módosította. Mindkettőre a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-nek volt szüksége azért, hogy a Kalocsa Szíve Program zökkenőmentes megvalósulását biztosítsa. Van ugyanis olyan projektelem, amelynek a kivitelezési költségeit – bár száz százalékos támogatottságú beruházásról beszélünk – meg kell előlegezni. A projektgazda Vagyonhasznosítónak viszont nyilvánvalóan nincsenek ekkora „elő-rántható tartalékai”. Bálint József polgármester előrevetítette, hogy remélhetőleg több hasonló kiadás nem lesz. A megszületett határozat értelmében 2016. március 16-ra kell az összesen 80 milliós összeget visszafizetnie az önkormányzati cégnek – hivatalosan ugyanis akkor zárul a milliárdos beruházás.

DÉMÁSZ-dilemma: jogosan fizetünk?

Félórás párbeszédet generáló napirendi pont következett, amely a kormánytól kapott, működőképességének megőrzését szolgáló támogatás 174.419.000 forintjának sorsáról szólt. A polgármester jelezte, hogy ezen összeg felhasználási célját az általuk benyújtott kérelemben is kifejtették: a kalocsai önkormányzat DÉMÁSZ felé felhalmozott adósságállományát szeretnék „kinullázni”. A kormányzati támogatás felhasználási módjaira különféle alternatívákat vázoltak, főképp a Fidesz-KDNP és a Jobbik képviselői, végül azonban az eredeti indítvány nyerte el a támogató szavazatok többségét. Eszerint a városvezetés előtörlesztés jogcímén kifizetheti a DÉMÁSZ-tarto-zást [amelyről többet dr. Bálint József ugyanezen témában hétfő délután tartott sajtótájékoztatóját összegző cikkünkből tudhat meg. Ekkor ugyanis a város első embere tételesen felsorolta a kifizetés jogosultságával kapcsolatban felmerült aggályokat és azokra választ is adott – a szerk.].

Fiatalok zöldítsék Kalocsát!

Nem volt zökkenő- és szóváltástól mentes a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár (tovább: KKK) többlet-költség-vetési igényére irányuló előterjesztés megvitatása sem. Mint elhangzott a polgármesteri felvezetésben, a plusz összegre azért van szüksége az intézménynek, mert az Öko-pont Iroda november 1-jével megkezdi működését, amelynek pályázatban előírt tartalommal való megtöltéséért öt évig az önkormányzat felel. Bálint József álláspontja szerint a KKK-nál van a legjobb kezekben a létesítmény, tekintve, hogy az ott tartandó programok szervezése ezen intézmény profiljába vág. Ezzel kapcsolatban először Simon Zoltán képviselő fogalmazta meg az aggályait, aki felvetette, hogy kft.-keretben működtesse a város az irodát, illetve éljen annak majdani dolgozóira igényelhető járulékkedvezmények nyújtotta lehetőségével, hiszen az épület tulajdonosa amúgy is a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. „A káeftékből már megjöttem, oda nem kívánok feladatokat telepíteni. Örüljünk, ha a meglévőket el tudják látni”, hangzott Bálint válasza, hangsúlyozván, hogy teljes biztonságban szeretné tudni a létesítmény működését az elkövetkező fél évtizedben. Ezután dr. Filvig Géza világított rá arra, hogy az Ökopont leendő két új munkatársának alkalmazása gazdaságosabb lenne az önkormányzati tulajdonban lévő cégben, majd arra kérte a polgármestert, hogy szorgalmazza, hogy ezen két pozícióra fiatal, pályakezdő kalocsaiakat alkalmazzon a város. Ezen eszmefuttatásba kapcsolódott be a Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság elnöke, Bolvári Ferdinánd. Ő vállalkozói tapasztalataiból merítve vázolta, hogy komoly kockázati tényező a munkaügyi központ háromhavi támogatásával esetlegesen munkába állított személy, tekintve, hogy saját cégében három ilyen munkatárs foglalkoztatásával is próbálkoztak – mára pedig egyikükkel sem dolgoznak együtt. A „Zöld Kalocsa” projekt esetében viszont kötelezvény, hogy öt évre szóló feladatot kell ellátnia az erre kijelölt személy(ek)nek. Végezetül dr. Filvig Géza többszöri kérésének eleget téve a polgármester megígérte, hogy jelezni fogja a KKK intézményvezetőjének, dr. Magóné Tóth Gyöngyinek, hogy lehetőség szerint fiatal kalocsai álláskeresőket alkalmazzanak a szóban forgó posztokra. A testület megszavazta tehát a vázolt célra kért 754 ezer forint többletköltséget az idei évből hátralévő két hónapra (november és december) az intézmény számára. Ugyanezen tételt a soron következő költségvetés tárgyalásakor is figyelembe fogják venni – hangzott az ígéret. Így, a majdani plusz két fővel 32 főre emelkedett a KKK „legénységének” létszáma.

„Önért” kapott a városvezetés

Egyebek között Simon Zoltán kért szót, majd hosszú perceken át ostorozta az önkormányzat
„Önért” címet viselő, hetekben a postaládákba került, évértékelő kiadványát. Először sérelmezte, hogy „sok mindenre nincsen pénze az önkormányzatnak”, habár a szemmel láthatóan igényes lapra, bizonyosan sokat költött. „Elképesztő öntömjénezésnek” nevezte annak tartalmát, és fájlalta, hogy a lap elmarasztaló gondolatokat fogalmaz meg a 2010-2014 közötti városvezetés munkáját illetően. [Ez köszönt vissza még hangsúlyosabban a Simon Zoltán-dr. Filvig Géza képviselők által múlt péntek este tartott,
„Amiről a sikerpropaganda nem szól” című sajtótájékoztatóban, amelynek anyagát – így az ide kapcsolódó gondolatokat is külön cikkben tárgyaljuk.
]

Filvig Géza: „többek nevében szólok”

Simon Zoltántól dr. Filvig Géza vette át a szót, aki a városi fejlesztések kapcsán beszélt. Mint fogalmazott, mindegy, hogy kik vágják át a szalagot és kik koccintanak, a lényeg, hogy Kalocsa városa fejlődjön és gazdagodjon! Elmondta továbbá, hogy állítólag sokan felkeresték őt és vele osztották meg a véleményüket a korábban említett „Önért” kiadvánnyal kapcsolatban. Elmondása szerint ezek az emberek nem merik nyíltan vállalni a véleményüket, ezért őt kérték meg, hogy tolmácsolja azokat a képviselő-testület számára. Eszerint „az Önért kiadvány egy reklámújság, amelyben évente ismétlődő pályázatok vannak felsorolva, rendre a Kalocsa Szíve elemei köszönnek vissza, azonban hiányoznak belőle az önálló pályázatok, amelyeket a jelenlegi városvezetés nyert el és hozott ide”, vélekedett dr. Filvig Géza sokakra hivatkozva. Válaszként dr. Bálint József annyit mondott, hogy a „számokkal és a tényekkel nem lehet vitatkozni. „Önök elvitték a várost a fejlesztések irányába, de nem figyeltek arra, hogy annak a költségvetését is egyensúlyba tartsák”.

Hatósági ellenőrzés a bölcsiben

Végezetül dr. Bálint József néhány perces összefoglalót nyújtott az elmúlt hetekben történt városi eseményből, fejleményekből. Ezek között kiemelt helyet kapott a bölcsődében tartott hatósági ellenőrzés tanulságainak összegzése. „A feladatellátáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak. A fenntartó láthatóan gondot fordít az elvárható színvonalú működés megvalósítására, illetve az ellenőrzés lefolytatására, amely kiterjed a szakmai munkára. A tárgyi környezet kulturált, inger-gazdag, mind a csoportszobák, mind az udvar tekintetében. A szakmai munka jól szervezett. A szakdolgozók megfelelő érzékenységgel fordulnak a gondozott gyermekek felé […] amelyet a helyszínen volt lehetőség megfigyelni”, idézte a polgármester az állásfoglalást. Végezetül megköszönte az intézményvezetésnek, hogy ilyen eredményt produkáltak és a gazdálkodásukat is példaértékűnek minősítette.

NAV-eljárás indul

A polgármesteri beszámolóban helyzetjelenést kaptunk a három felszámolás alatt lévő, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyében is. Ezek közül Bálint József kiemelte, a Kalocsa Security Kft.-t, amelynek felszámolása november 1-jével elindult, a végelszámoló a törvényi feltételeknek eleget téve benyújtja a felszámolási kérelmet. Hozzátette, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőfeljelentést tesz a cég korábbi ügyvezetője ellen a dolgozók alkalmazása kapcsán történt mulasztások miatt.

Lombtalanítás és közmeghallgatás jön

Végezetül két közérdeklődésre számot tartó bejelentést tartogatott dr. Bálint József. Először felhívta a figyelmet arra, hogy nem lesz őszi lomtalanítás, lesz viszont november végi lombtalanítás. Ha tehát feleslegessé vált bútorokat és használati tárgyakat tesz ki a ház elé, az biztosan a nyakán fog maradni, viszont ha bezsákolt, összekötött gallyakat, faleveleket vagy levágott füvet pakol ki a ház elé, azt bizonyosan el fogja elvinni a szállítóautó a lombtalanítás meghirdetetett időszakában. (Konkrét dátum még nem hangzott el!) Ami viszont biztos, hogy december 1-jén, kedden délután 17 órakor lesz a Városháza dísztermében a szokásos éves közmeghallgatás, amikor minden búját-baját és dicsérő szavát a képviselő-testületre zúdíthatja a Városháza dísztermében.

Marad a hétvégi (fizetős) fogorvosi ügyelet

Lapunk hasábjain az illetékes bizottság és a fogorvosok egyeztetése után már olvashatott a soron következő napirendi pont alapjáról, az egész megyében egyedülálló kalocsai hétvégi fogorvosi ügyeleti rendszer fenntartásáról. Dr. Bálint József emlékeztetett, hogy a helyi fogorvosi praxisok ötéves szerződései lassan lejárnak, és azok meghosszabbításáról, valamint a hétvégi ügyelet fenntarthatóságáról előzetesen tárgyaltak a szakemberekkel. Ők vállalták, hogy a továbbiakban is motorjai lesznek a városban bejáratott ellátási rendszernek, viszonzásképpen pedig a testület elfogadta, hogy a fogorvo-sok évi 30 ezer forint kedvezményt kapnak az önkormányzattól. Az ügyben korábban is felszólaló Bolvári Ferdinánd képviselő felidézte, hogy ilyen szolgáltatási rendszer Bács-Kiskunban csakis Kecskeméten lenne kötelező, ezért külön köszönet illeti a kalocsai fogorvosokat, akik („mindössze jelképes támogatás mellett”) vállalják ennek továbbvitelét. A bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a hétvégére és ünnepnapokra hirdetett fogorvosi ügyelet szolgáltatásai térítés ellenében igényelhetők, magyarán ilyenkor fizetni kell az ellátásért.

Munkahelyteremtő szolgálat

A következő napirendi pont a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kialakítása volt, amely jogszabályi változás következménye, a végrehajtás menete azonban még nem tisztázott. Az önkormányzat arról döntött, hogy a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ intézménye fogadja be ezen egységet. Mint elhangzott, örömteli fejlemény és bizakodásra adhat okot, hogy az előterjesztés megvalósulása várhatóan új munkahelyeket teremthet majd. A Bem apó utcai szociális otthonhoz rendelt feladatellátás január 1-jétől lép életbe.

Üde Kunság és pályázatok

Arról is határozott a testület, hogy Kalocsa csatlakozzon az Üde Kunság Vidékfejlesztési Egyesülethez. Az indoklásból kitűnt, hogy egyesületi tagként városunknak is esélye nyílik arra, hogy pályázzon a LEADER-ként ismert fejlesztési forrásokra. Erre korábban nagyobb településeknek nem volt módja, hiszen a kiírások az ötezer fő lélekszám alatti községeket, falvakat, nagyközségeket, esetleg kisebb váro-sokat céloztak meg. A határozati javaslat egyöntetű támogatással ment át.

Huszonöten tanulhatnak és dolgozhatnak

Huszonöt embernek kínál tanulási- és munkalehetőséget a téli közfoglalkoztatási program Kalocsán. A kapcsolódó napirendi pont tartalmát a polgármester annyival egészítette ki, hogy dologi kiadásokra időközben plusz egymillió forint igénylésére kapott lehetőséget az önkormányzat. A közfoglalkoztatottak november közepétől jövő év júniusának végig kapnak majd munkát főképp építőipari területen, a téli hónapokban pedig képzésben részesülnek. Hozzászólásában dr. Filvig Géza üdvözölte az előterjesztést. Szavaira reflektálva dr. Bálint József jegyezte meg, hogy remélhetőleg a programból majdan kikerülve, a szabad munkaerőpiacon is megtalálják majd a helyüket a közfoglalkoztatottak.

Sportegyesületek és „erdélyi pénz”?

A hivatalos napirendi pontok tárgyalását Szabó Balázs egyéni képviselői anyaga zárta. Ebben az előterjesztő a sportegyesületek támogatására fogalmazott meg koncepciót, amelyet elvetett a testületi többség. Elsőként Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester szólt hozzá az anyaghoz, mondván, sportemberként egyetért azzal, hogy több pénzre lenne szüksége a különböző szakosztályoknak, azonban közgazdászként nem tudja befogadni a napirend tartalmát. Felmerült ugyanis, hogy az iskolások idei erdélyi tanulmányi kirándulására szánt összeg kerüljön a sportegyesületekhez, mondván, az utazás várhatóan jövő tavaszra tolódik, annak költségei a jövő évre szóló büdzsét terhelik. Mivel azonban várható, hogy jövőre kétszer kell a diákok utaztatásáról gondoskodnia az önkormányzatnak [ha nem lesz az ideihez hasonló csúszás az utazás alapösszegét adó, kormány által meghirdetett „Határtalanul!” pályázat kiírásában és elbírálásában], nem használhatja fel más célra az idén erre elkülönített összeget. A határozati javaslat végül egy támogató, három tartózkodó és hat nem szavazattal nem ment át.


Kalocsai hírek

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

Szigeti Tamás agrármérnök segít, mire kell figyelni az egységes kérelem beadásánál

2022. április 6-án, szerdán nyílik az egységes kérelem kitöltési felülete, a gazdálkodók ekkortól...

Norbi, a „vaklufis” a földkerekség egyetlen okleveles léggömbhajtogatója

A Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium intézményben régi gyakorlat, hogy a 9....

Árpád-kori régészeti leletek Uszódnál

Az egyik sírban karperecet, gyűrűt és egy pénzérmét találtak

Szent Asztrik érsek szobrát a főegyházmegye papsága előtt áldotta meg Dr.Bábel Balázs érsek

A magyar és a katolikus egyház történetéhez egyaránt szorosan kötődő, attól elválaszthatatlan Szent...

Folytatódik a nemzetközi együttműködés, folyik a munka a Paks II. projektben

A Paks II. projekt építési-szerelési bázisán létesülő építmények több mint felére szerzett építési...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás