Tanácskoztak Kalocsa döntéshozói

Vita a „bedöntött projekt” körül

2015.05.14 09:17    |    -s-n  

Mindent egybevetve higgadtan és az érdeklődők számára izgalmasabb mozzanatoktól mentesen telt a kalocsai városatyák legutóbbi tanácskozása, amelyen 12-ből 11-en voltak jelen. Dr. Bálint József polgármester előrevetítette, hogy a Paks II. kapcsán tartandó paksi közmeghallgatáson szeretné képviselni a várost, ezért a szokásosnál korábban, nem délután négy, hanem két órakor gyűlt május 7-én a grémium.

Mindössze öt napirendi pontba tömörültek a megvitatásra váró témák, ehhez képest azonban kifejezetten hosszúra nyúlt az ülés. A zárt ajtók mögötti tanácskozás sem kétperces volt, és egy másik előterjesztés kapcsán megejtett képviselői felszólalás is kisebb indulatokat generált. De haladjunk szépen sorjában!

Újra előkerült a közvilágítás

Az első napirendi pont tárgyalása zárt ajtók mögött folyt, tekintve, hogy az ellenérdekű fél így kívánta – fogalmazott a polgármester. Szűk félórányi várakozást követően nyíltak az ajtók és nyílt ülés keretében folytatódott az ülés. A „Kalocsa város teljes körű közvilágítási szerződésének felülvizsgálata, módosítása” napirend megvitatása során született döntést dr. Bálint József ismertette. Eszerint a képviselő-testület hozzájárult a városvezetés és a DÉMÁSZ áramszolgáltató közötti szerződés 2015. április 28-án kelt ajánlat alapján történő módosításához. Ennek értelmében a közvilágítási LED-típusú lámpatestek díjtétele az alábbiak szerint alakul: készenléti díj 229.748 Ft+ÁFA/hónap, az egyedi javítási díj pedig 15.390 Ft+ÁFA. A hagyományos lámpatestek díjtétele a jelenleg hatályos szerződés szerint, az abban rögzített díjtételek alapján a lámpatestek számának figyelembe vételével arányosan kerül meghatározásra – hangzott a tájékoztató.

Zárszámadás, egyetértés

A soron következő napirend az Uszód, Duna-szentbenedek, Géderlak és Kalocsa alkotta szennyvízközmű önkormányzati társulás 2014 évre szóló zárszámadásának elfogadása volt. Ez a törvényi szabályozás értelmében kötelezettsége Kalocsának, mint társulási tagnak, bár az említett szervezet már meghozta a döntést és tudomásul vette a benne foglaltakat. Dr. Bálint József emlékeztetett, hogy korábban az illetékes bizottságok is tárgyalták és jóváhagyták a szóban forgó zárszámadást, hozzátéve, hogy akkor is mindent rendben találtak.

Parázs vita a „bedöntött projekt” körül

Amikor a Bács-Kiskun megye 2014-2020 közötti területfejlesztési programjához márciusban megszületett kalocsai határozat módosításának tárgyalására került a sor, felpörögtek az események a Városházán. Egy ártatlan gondolat beemeléséről lett volna szó a korábban megszületett anyagba, azonban Simon Zoltán felszólalása kisebb szócsatát indított el a polgármester és képviselőtársai között.

Amint az előzetesen kiderült, mindössze betoldásként kellett volna szerepeltetni a megyei közgyűlés felé továbbítandó, általuk még el nem fogadott kalocsai projektötlet-cso-magban, hogy valamilyen formában szeretné a város megismételni pályázat benyújtását az állam által bedöntött zöld távhő-fűtő-műhöz hasonló berendezés építésére.

Simon Zoltán képviselő sérelmezte, hogy az előző önkormányzat által „kitűnő kezdeményezésként” aposztrofált projekt, amelyhez anno pályázatot is nyertek, nem lesz megvalósítva. Felidézte, hogy valóban „voltak problémák” a program körül, és a „zsákutcába jutott” projekt kapcsán aggályainak adott hangot az önkormányzat hozzáállását illetően a szóban forgó beruházáshoz. Mint elmondta, a jelen városvezetésnek – véleménye szerint – kötelessége lett volna mindent megtenni a projekt sikerre vitelének érdekében, ami nem történt meg.

A látszatintézkedésnek minősített előterjesztés kapcsán elmondottakra dr. Bálint József reagált. A polgármester azzal dobta vissza a labdát, hogy az előző városvezetés három és fél év alatt sem tudta megindítani a fűtőmű-projekt kivitelezését és felelőtlenségnek minősítette a korábbi projekt megindítását. Talányosan fogalmazott arra vonatkozóan, hogy milyen érdekek húzódtak a korábbi beruházásterv mögött, indulatosan hozzátéve, hogy kormányzati kérésre emelték be a majdani projektet a megyei ötletcsomagba, hiszen államtitkári szinten tárgyalt ennek érdemességéről. Többször is hangsúlyozta, hogy megfelelő pénzügyi fedezet nélkül nem indít beruházást az önkormányzat, amelynek költségvetését még most is túlzás lenne stabilnak nevezni.

Egyetlen mondat erejéig Katus Attila képviselő is felszólalt, felidézve, hogy anno kétszer jelentette be a korábbi polgármester, hogy az adott év őszétől fűteni fog a meg sem épült szerkezet. Bálint József hozzátette, hogy még építési naplót sem nyitottak a korábbi beruházás során.

Simon Zoltán ismét megszólalt és elnézést kért, amiért „kihozta a sodrából” a polgármestert, majd visszatért rá, hogy látszatmegoldásnak véli a jelen intézkedést. Emlékezetett, hogy a korábbi városvezetésnek is voltak gondjai a projekttel, de megnyerték az ehhez szükséges pályázatot és a megvalósítást a tavaly októberben felállt önkormányzatnak kellett volna végigvinnie.

Erre ismét Bálint József vette át a szót, közbevetve, hogy az engedélyes tervek mellé nem születtek kiviteli tervek, sőt kivitelezési szerződés sem köttetett. Emellett pénzt sem lehetett lehívni a projektre, tekintve, hogy semmi nem valósult meg abból.

Szabó Balázs képviselő is egy gondolat erejéig csatlakozott a hozzászólás-folyamhoz, kiemelvén, hogy ő több szempontból sem tartotta jó ötletnek a kórház területén építendő távhő-központ létrehozását annak elhelyezkedése és műszaki paraméterei miatt.

Végezetül Kalocsa polgármestere elmondta, hogy ha sikerül megfelelő pályázatot találniuk a zöld távhő-központ létrehozására, mindent el fog követni az önkormányzat, hogy megvalósítsa azt. Megjegyezte, hogy az alapkoncepciót megtartják, de annak műszaki és pénzügyi feltételeit a kor követelményei szerint felül fogják vizsgálni, mielőtt belevágnának.

Támogatás a KEF és a Kék Madár részére

Az utolsó két napirendi pont tárgyalása és elfogadása zökkenőmentes volt. Először arról született határozat, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot 78 ezer forinttal támogatja az önkormányzat, hogy a szervezet pályázatot nyújtson be.

Ezt követően – sürgősségi pontként – a Kék Madár Fesztivál támogatásáról hoztak egyhangú döntést a városatyák, amelynek értelmében a szokásos, minden évben biztosított egymillió forinttal járulnak hozzá a város kiemelt jótékonysági kulturális forgatagának lebonyolításához.

Egy jó és egy rossz hír Paksról

Az ülést záró polgármesteri tájékoztatóban dr. Bálint József kitért arra, hogy a Tolna megyei önkormányzat döntést hozott, miszerint támogatja a Kalocsát Pakssal összekötő Duna-híd megépülését. Elmondta, hogy levéllel fordult Rideg Lászlóhoz, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökéhez, kérve, hogy a megyei vezetés is erősítse meg a 2014-es állásfoglalását, miszerint a Duna felőlünk eső oldalának vezetése is fenntartja, hogy kiemelt jelentőségű projektként kezeli a leendő átkelő kérdését.

Az egy sima, egy fordított elvén némi üröm is vegyült az örömbe Paks kapcsán. Kalocsa polgármestere arról is beszámolt ugyanis, hogy az atomerőmű és különböző társszervei által nyújtott támogatásokat a kormány központi kézbe vette és le is állította. Gondolván például a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által évről évre odaítélt milliókra, amelyből orvosi rendelők, iskolák, művelődési házak újultak meg többek között Kalocsa több szomszédos településén is, ez meglehetősen nagy érvágás, azon más támogatási formák megszűnéséről nem is beszélve, amelyet civil szervezetek, egyesületek és a média kapott korábban. Ennek ügyében egyébként felszólaltak a Paks II. kapcsán tartott fórumon. Dr. Bálint József megjegyezte, hogy Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter ez ügyben tárgyalt Süli János paksi polgármesterrel és történtek előrelépések, de a korábbi rendszer teljes visszaállítására egyelőre kevés esély látszik.


Kalocsai hírek

Állandó helyet keresnek az egyesületnek

Koronavírus kapitány hadaival szemben a honvédségi munkában edzett, egykori katonák sem tehetnek...

Megjelent a koronavírus a kalocsai szociális otthonban

Tisztelt Kalocsaiak! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. szeptember 9-én kihirdetett látogatási...

Tóth Emese: A Legyen a zene mindenkié program sikere minden képzeletünket felülmúlta

Az előző éveket tekintve viszonylag kevés kulturális és zenei program kötődik a pandémiával sújtott...

Hét közben nem változnak a rendelési idők

A fogorvosok ötéves szerződés alapján végzik a fogorvosi ellátást városunkban, mely szerződések a...

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás