Folytatjuk: ami kimaradt

„Gyorssegély” a KFC-nek, gazdára lelt a záportározó

2016.12.11 12:08    |    V.I.  

Lapunk előző számában a kalocsai városatyák november 10-i, közel ötórás tanácskozásának fajsúlyosabb kérdéseiről már olvashatott. Jelen írásunk folytatásában összegyűjtöttük, ami kimaradt a városházi tudósításokból – ebből készítettünk összefoglalót. Terítéken a Kalocsai Futball Clubnak szánt „tűzoltópénz”, önkormányzati cégek végelszámolása, a Miskei úti záportározó és egy elnapolt szerződéskötés a Maharttal.

Be- és végelszámolás

Nem sok kommentárt fűzött dr. Bálint József polgármester a 2016. évre szóló költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló anyaghoz. Mint fogalmazott, „nem kötelező feladatnak tettek eleget. Azért állították össze és adták ki azt, hogy lássa a testület, hogy állnak az Úr színe előtt”. Ezzel vélhetően arra gondolt, hogy a városi büdzsé pillanatnyi helyzetéről vetettek számot. A napirend tárgyalását nyolc igen és négy tartózkodó szavazat zárta.

Ugyancsak terítékre került a helyi bölcsődében folyó munkáról készült szakmai beszámoló.
„Gratulálok a bölcsődének, a vezetésének és a dolgozóinak. Külső ellenőrzés is volt náluk, és semmilyen problémát nem találtak. A gazdálkodásuk is rendben van”, egészítette ki a testület elé került dokumentumot szóban a polgármester, amelyet a grémium is egyhangúlag elfogadott, csakúgy, mint az óvodai csoportlétszámok túllépésére irányuló intézményi jóváhagyás-kérvényezést. Bálint örömtelinek nevezte, hogy a gyermeklétszám-növekedés indokolttá teszi ezt a lépést, reméli, hogy a tendencia maradandó lesz. A testületi határozat értelmében tehát a 2016/2017 nevelési évben az Újvárosi Tagóvoda 26 fővel (köztük négy 4 sajátos nevelési igényű gyermekkel), Zöldfa utcai intézmény 27 fővel (köztük 3 SNI), az Újvárosi tagóvoda 28 fővel (benne 3 SNI), a Viola utcai óvoda pedig 27 fővel (köztük 3 SNI) fogadhat a határozatban szereplő csoportokban a maximális létszám felett apróságokat.

 

testuleti1_450
 

 

Végül pedig egy újabb beszámolót pipáltak ki döntéshozóink. Amikor ugyanis korábban a testület elé került a Városfejlesztési Kft. végelszámolását záró beszámoló kérdése, hiányzott a cég felügyelőbizottságának a véleménye, illetőleg az nem volt határozatképes – emlékeztetett Bálint. Mostanra megérkezett tőlük a támogató állásfoglalás, valamint időközben a NAV is elvégezte a kft. ügyében a vizsgálatát, amely pozitív jegyzőkönyvvel zárult, így a polgármester, konstatálva, hogy eszerint „harminc napon belül megjön a végleges határozat arról, hogy a kft. végelszámolása befejeződött. Örülök, hogy ebben az esetben nem merültek fel adóproblémák”, utalván arra, hogy más hasonló cipőben járó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál ez így alakult.

 

testuleti3_450
 

 

Halasítás és fejlesztés vár a záportározóra

Többször is írtunk már arról, hogy megoldódni látszik a buszpályaudvarral szomszédos, Miskei úti záportározó sorsa [amely hat évig állt körülkerítve, többnyire sorsára hagyott állapotban, bár állítólag néhány „szerencsehalász” időről időre felkereste azt, kihasználva a kerítés gyenge pontjait, akár a Jurassic Parkban a raptorok]. A terület hasznosítására kiírt pályázatra a Kárász László Csaba által benyújtott munkát javasolták elfogadásra, bár a Jogi Bizottság képviseletében Angeli Gabriella megjegyezte, hogy csekélynek tartják a területért kínált havi 39370 forint + Áfa bérleti díjat. Mint azt előterjesztésből kiderült, a leendő bérlő – záportározói funkciójának megtartása mellett – horgász-tóként élesztené újjá a területet, amelyre 4 és félmillió forintos fejlesztést ígért. Ebben benne foglaltatik a tó körüli kerítés helyreállítása, bolt- és mellékhelyiség kialakítása, halasítás, halsütő helyek, valamint 12 darab stég kialakítása. Az ajánlatot nyolc igen és négy tartózkodás ellenében fogadta el a testület.

 

testuleti2_450
 

 

Kétmilliót kap „tűzoltásra” a Kalocsai Futball Club

Szabó Balázs előterjesztésére került a testület elé a Kalocsai Futball Club számára nyújtandó póttámogatás kérdése. A képviselő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az idén társasági adó-pályázaton semmilyen forrást nem nyert működésre a klub, amely veszélyezteti annak sikeres működését. Ezért fordult segítségért az önkormányzathoz a KFC. Tekintve, hogy a kieső összeggel megegyező, 8 és félmillió forintra irányult kérelem túl megterhelő lett volna a város kasszájának, a „konszenzusos javaslat” az lett, hogy 2 millió forint gyorssegélyt biztosítson a városvezetés a klub számára, amellyel az átmeneti likviditási gondokat megszüntetheti a KFC – summázta a helyzetet Szabó Balázs. Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester – jelezve, hogy költői kérdést tesz fel – kérte az idáig vezető háttérfolyamatok nyilvánosság előtti ismertetését az előterjesztőtől. „Azért nem tud támogatást lehívni a KFC, mert nem kapott. A működési költségeire beadott szakmai pályázatát ugyanis úgy értékelte az Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy abból kifolyólag, hogy az előző két évben olyan költségek is el lettek számolva olyan utánpótlás-csapatokra, amelyeket nem sikerült összetoborozni, lenullázták a klub forrását”, hangzott a válasz. Szabó megjegyezte, hogy az időközben felállt új vezetésnek ezt az időszakot kell „átvészelnie”, ami az átmeneti kétmillió forintos támogatással megoldható. Bálint József hozzátette, hogy „az új vezetést nem tájékoztatta a régi a gazdálkodás körüli helyzetről, hasonlóképp, mint az önkormányzat esetében”. Katus Attila jelezte, hogy az általa vezetett Pénzügyi Bizottság támogatja a javaslatot. A sportklub számra egyhangúlag megítélt kétmillió forint az önkormányzati tartalékkertből lesz kifizetve, jegyezte meg a polgármester.

Ajándékgránit – mi legyen vele?

Szóba került két ajándék-gránitkőnek is a sorsa, amelyet a bátaapáti bányától kapott Kalocsa – mondta Bálint József. Mint kiderült, azon koncepció merült fel a hasznosításukra, hogy ezekkel egészítenék ki a Negyvennyolcasok terén lévő szoborcsoportot. Az egyik lapra az alkotások ábrázolta személyek névsora kerülne, míg a másikra az aláírásuk. „A vésés várhatóan 250 ezer forint körül lenne, bár ez nem része az elfogadás előtt álló anyagnak”, egészítette ki az előterjesztést Bálint, több hozzáfűzni való viszont nem hangzott el. Annál is inkább, ugyanis a Kulturális Bizottságot vezető Bolvári Ferdinánd jelezte, hogy érdemes lenne levenni napirendről a kérdéskört, mondván, „a Negyvennyolcasok tere túlzsúfolt, máshol lehetne felhasználni a gránitlapokat”. Alternatívaként a Széchenyi lakótelep hangzott el, „mivel ott Széchenyinek egy eldugott táblája van”. A testület egyhangúlag jóváhagyta a napirend későbbi tárgyalását.

 

testuleti4_450
 

 

Birkózóterem, bérlakások és Tarr-ügy

Gyorsan és egyhangú igennel fogadta el a grémium a Kalocsai Sportegyesület Birkózó Szakosztály termének padlóburkolat-felújítására irányuló előterjesztést. Mint elhangzott, a szakosztály pályázati úton gondoskodna a Kalocsa Város Sport és Szabadidő Központjának komplexumában használt termük korszerűsítéséről, azonban kérték, hogy amennyiben a fejlesztés megvalósul, úgy 15 éves időtartamra ingyenesen használhassák azt.

Végül az „Egyebek” pont tárgyalásakor kért szót Lakatos János, a Gazdaságfejlesztési és Munkahelyteremtési Bizottság képviseletében, aki dr. Filvig Géza kérdésére számolt be az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítése felől. Mint ismeretes, egy korábbi testületi ülésen elhangzott, hogy felmerült a város tulajdonában lévő ingatlanokban lakó bérlők részéről, hogy megvennék a lakást. Lakatos számvetéséből kiderült, hogy hatan jelezték, hogy élnének a kínált lehetőséggel, egy lakó pedig kijelentette, hogy a jövőben is bérlőként élne a lakásában. Ezt az illetékes bizottság el is fogadta, az aljegyzővel közösen kidolgozott értékesítési mód mentén.

Simon Zoltán is jelezte, hogy szót kérne, ám ő az estébe nyúlt ülés hosszára tekintettel az előzetesen vázolt két téma helyett csak egyet fejtett ki dióhéjban. Köszönetet mondott a körzetében élők hangját tolmácsolva a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztálynak, mondván, a műszaki szakemberek gyorsan és hatékonyan intézkedtek a körzetben felmerült csapadékvíz-elvezetési gondok orvoslását illetően.

Ezután Bálint József vette át a szót, jelezvén, hogy dr. Lakatos Andor érseki levéltárvezető lemondott az Értéktár Bizottságban viselt tisztségéről, ezért várja az utód személyére irányuló javaslatokat.

Simon Zoltán egy üléssel korábbi, a Tarr. Kft. „egyoldalú szerződésmódosításairól” szóló mondandójára reflektált a folytatásban a polgármester. Mint mondta, aznap este felhívta a szolgáltató cég képviseletét, amely tisztázta, hogy az általános feltételeket módosítják a törvénynek megfelelően, senkinek nem szándékoznak az egyéni szerződéséhez hozzányúlni. „Ez a kft. belügye”, hangzott a folytatás, megjegyezvén, hogy „ha lesz változás, az maximum a kis tévécsomagra előfizetőket érintheti, mivel a benne lévő két csatorna idővel fizetőssé válik januártól”.

Komor zárszó: semmi hír a pályázatokról

A Belügyminisztériumhoz korábban benyújtott pályázatok tekintetében nem sok jóval kecsegtetett a város első embere. Bálint József felidézte, hogy a Paksi közben lévő utak felújítására és a Zöldfa utcai tagóvoda konyhájának korszerűsítésére összeállított és benyújtott kérelem elbírálásáról nem kaptak még támogató határozatot [bár valamennyi, pozitív bírálatban részesült projekt listája és a kapcsolódó támogatás összege már nyilvánossá vált a kormany.hu hivatalos portálon – Kalocsa neve nem szerepel a táblázatokon]. Tudatta továbbá a képviselő-testülettel azt is, hogy elkezdődött a város teljes közvilágítási hálózatának megújulását eredményező KEOP-projekt ellenőrzése, amelyhez a kért iratokat becsatolták, és telefonon megerősített közlés szerint a helyszíni ellenőrzés időpontjáról később kapnak információt.
„Ugyanezen ügyben országos büntetőeljárás megy. Oda is bekértek egy halom anyagot az önkormányzattól. Majd kiderül, hogy mi lesz. Függőben van, ahogy az Öveges-projekt és a négy települést érintő szennyvízberuházás társulása kapcsán kilátásba helyezett visszafizetés is”, zárta az ülést Bálint József.




Kalocsai hírek

Megszokott rendben folyik az oktatás

 A Tankerület vezetője által hivatalosan is megerősítve immár bizonyosan nem szóbeszéd, hogy a...

A végstádiumban lévő betegek látogathatók a kórházban

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény részére...

Megújul az 52-es és 54es főút két fontos szakasza – Az útfelújítás 2021. második felében kezdődi

Miután a Magyar Közlönyben is megjelent, Font Sándor országgyűlési képviselő Solt határában, a...

Dr. Filvig Géza: Köszönöm, további fegyelmezett hozzáállást, türelmet, kitartást kérek, amíg a helyzet megköveteli!

Este nyolc után országszerte kihalt utcák fogadják a néhány – megfelelő igazolások...

Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai...

Kijárási és gyülekezési korlátozás lépett érvénybe

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően november 4-én, szerdán életbe lépett a...

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula, Uszód polgármestere

A fotográfia területén kiemelkedő személyek érdemeinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti...

Font Sándor: 64 éve, november 4-én rohanták le Magyarországot az orosz tankok

Font Sándor országgyűlési képviselő az október 23-án tartott városi megemlékezésen nagy ívű...

Filvig Géza: Egyetlen forintot nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető helyi portál szerint a...

Indul a Kalocsai Néplap Mikulás napi nyereményjátéka! „Van zsákodban minden jó…”

Kedves Kalocsai Néplap Olvasó! Kedves Gyerekek! Már csak néhány hét van hátra, hogy a várva...

LED TV, tolószék adomány a Szent Kereszt Kórház Krónikus Osztály betegei részére

A foktői székhelyű Pirates Family Motoros Club képviseletében Holler Attila, Nagy István, Szigeti...

Nagy értékű orvosi műszerek érkeztek a Szent Kereszt Kórházba

  Az ÁEEK beszerzésében a napokban orvosi műszerek tucatjai érkeztek a Bács-Kiskun Megyei...

Megnyílt Kalocsa legkorszerűbb ipari, építőipari szakáruháza a Bátyai úton

Teljes körű rekonstrukciót követően, városképi szempontból is kiemelkedőt alkotva adta át Bátyai úti...

Negyedmilliárd a Szőlőkköze fejlesztésére

A legutóbb megtartott képviselő-testületi ülés két legfontosabb döntése az Ifjúsági Ház udvarán...

Országosan elsők közt adták át az 550 milliós iskolabővítést Kalocsán

A nemzeti ünnepet megelőző napon, október 22-én, csütörtökön illusztris vendégek és szónokok...

Főhajtás ’56 áldozatai előtt a börtönnél

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kalocsai eseményei szempontjából történelmi helyen, a...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás