Képviselőink szeptemberi üléséről

Uszodajavításról, kórházi berendezésekről döntöttek

2018.01.17 13:49    |    V.I.  

A kalocsai képviselő-testület szeptemberi – a korábbiakhoz képest egyébként meglehetősen rövid és hevesebb indulatoktól mentes – ülésének nagyobb diskurzust kiváltott pontjairól már külön-külön cikkekben olvashatott lapunkban. Lássuk, mi az, ami az „eddigiekből kimaradt”, mert azért van még, amiről jó, ha tud!

Isteni színjáték, közepes színészi teljesítménnyel”

Török Ferenc napirend előtti hozzászólásában elmondta, a legutóbbi ülésük végén egy „isteni színjátékot láttak közepes színészi teljesítménnyel”, utalván a kalocsai Szociális Szövetkezet által használt varrodaépület felújítása kapcsán elhangzottakra (amelyekről ugyancsak külön cikkben számoltunk be). Mivel a Szervezeti és Működési Szabályzat akkor nem biztosított lehetőséget hozzászólásra az elhangzottakhoz, ezt most szerette volna pótolni – félsikerrel. Napirend előtt ugyanis nincs lehetőség kérdezz-felelekre, hangzott az ülésen, ennek ellenére Török feltett pár kérdést, mondván, ezekre egyszerű igen-nemmel lehet válaszolni. Először arra kérdezett rá, hogy volt-e könyvvizsgálat 2014 októberétől a mai napig a Vagyonhasznosítási Kft.-nél? Kiderült, hogy volt. Erre 2,5 millió forintot fizetett ezért a város, nyugtázta Török, hozzátéve, hogy volt-e átvilágítás is. A következő kérdés az volt, hogy jól végezte ez az átvilágító cég a munkáját? Mivel fizetett a vizsgálatért a város, nyilván elégedett volt a munkájával – ment tovább Török. Feltárta ez a vizsgálat a korábbi testületi ülés végén felhozott szabálytalanságokat, jött a következő kérdés. Nem, és nem is ez volt a vizsgálat célja, válaszolt Bálint, Török viszont ezzel vitatkozott, mondván, a 2,5 milliós anyagban nem jelezték a Szociális Szövetkezet varrodája által használt épülettel kapcsolatos szabálytalanságokat. Bálint elmondta, hogy a Kalocsa Szíve Programmal kapcsolatban folyt vizsgálat, azért nem tárulhatott fel a vitatott jelenség. Végül Bálint megjegyezte, hogy „nem szeretné behozni azt a 2012-es OTP-elővizsgálatot, amit még Török Ferenc polgármestersége idején végeztek, hogy alapítsanak-e cégeket vagy sem, mert ha azt betartották volna Törökék, nem jött volna létre az áldatlan állapot, ami létrejött.”

 

testletimozaikos4_450
 

 


Ha bontani akarjuk, miért javítjuk?

A napirend előtti felszólalások sorát Szabó Balázs képviselő mondandója zárta, aki arra kérdezett rá, hogy a Vasút utca és a Negyveni út sarkán lévő ingatlannal kapcsolatban mi történik, arról ugyanis korábban zárt ülésen kimondta a testület, hogy életveszélyes állapotban van, ezért bontani fogják. Szabó felidézte, hogy az elmúlt nyáron a lakók elmondása alapján az ingatlan másik tulajdonosa (mivel az nem volt száz százalékban önkormányzati tulajdonú) talán Nagykőrösről telepített ide egy családot, amelynek következtében Rokkanttelepen megszaporodtak a bűncselekmények, lopások. Ezért örült, hogy a teljes tulajdonjog megszerzése után bontás történik majd. Erre „tegnapelőtt azt látja, hogy ami bedőlt az épületből, azt a részt lebontották, a többit meg újítja fel az önkormányzat, ami arra szolgál, hogy lakhatóvá tegye az ingatlant”. Szabó kérte, hogy tisztázzák, mi is a cél ezzel az ingatlannal?

Bálint József polgármester tisztázta, hogy az említett ingatlan felét szerezte meg első lépésben a város, a másik felét illetően nem tud mit mondani. Pécsi Tiborné, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője tette hozzá, hogy egyes javítási munkákra a bontás nyomán volt szükség, és a városvezetés végső célja az, hogy a teljes ingatlant megpróbálja megszerezni – ezt már dr. Kiss Csaba jegyző tette hozzá az elhangzottakhoz.


Uszoda, kórházi eszköz és tiszteletdíj

A következő napirend arra irányult, hogy egy több mint öt és félmillió forintos uszodai fejlesztésből maradt pénzt további kisebb beruházásokra használhassanak fel. A testület teljes egyetértésben hagyta jóvá, hogy ebből az összegből a homlokzati ablakok kereteit javítsák ki, új, nagyteljesítményű hajszárítókat vásároljanak, valamint az egyik szauna régen meghibásodott irányítópaneljét is megjavítsák.

Ugyancsak néhány mondatos napirend volt annak az előterjesztésnek az elfogadása, amely magába foglalta, hogy a Kalocsa Menza Kft. felügyelőbizottsága „a cég pénzügyi helyzetére való tekintettel” lemond az elnököt és a két tagot a tisztségek betöltéséért megillető havi tiszteletdíjról szeptemberre visszamenőleg.

Egy kórházi eszköz átadása már generált néhány mondatos vitát. A szóban forgó laparoszkópos toronyra anno a kalocsai kórház szeretett volna pályázni a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány forrásaiból, de erre nem volt mód, így az önkormányzat pályázott és nyert pénzt az eszköz beszerzésére. Mostanra letelt annak az ötéves fenntartása és a kórház igazgatója kérte, hogy ingyen adja át a város az eszközt az intézmény számára. Bálint hozzátette, hogy a konkrét átadási szerződésben ki fogják kötni, hogy az eszközt kizárólag a kalocsai tagkórházban lehet használni! A Jogi Bizottság két igen és két tartózkodás mellett nem támogatta a határozati javaslat elfogadását, mivel annak elnöke, dr. Angeli Gabriella szerint nem egyértelmű, miért kell ingyenesen átadni a kórháznak a tornyot, holott ezt a megszerzés óta és jelenleg is ingyenesen használják.

Az eszmecserét „ne-gyedórája beszélünk a semmiről” közbevetéssel Simon Zoltán törte meg, mondván, dr. Svébis Mihály (a Kecskeméti Megyei Kórház igazgatója, amelynek Kalocsa az egyik tagintézménye) által aláírt levélben garancia van arra, hogy a torony továbbra is itt marad. Végül a testület megszavazta az eszközátadást.


Hadüzenet” az üveggyűjtő-szigetek ellen

Az előre jelzettek szerint Bolvári Ferdinánd kért szót, nem először jelezve a polgármester felé, hogy valamit kezdeni kell a város több pontjára, üveggyűjtés okán kihelyezett szelektív edényekkel, amelyek környezete megengedhetetlen állapotban van. Míg korábban azért került a Városházára ezek dolga, mert egyesek az autókból kiszerelt szélvédőket hányták le a gyűjtők mellé, mostanra egyes szigetek körül mindenféle kommunális hulladék feltűnt. [Bolvári ismételten nyomatékosan kérte, hogy Bálint járjon el a tárolókat kirakó vaskúti szemétgyűjtő cégnél, amelynek ezzel teljesen ellentétesek az üzleti érdekei. Ugyanakkor a polgármester arról számolt be, hogy alakulóban van egy kompromisszumos megoldás a probléma kezelésére, azzal, hogy egy központi gyűjtőhelyet jelölnek majd ki a szigetek számára, amely természetesen megfigyelt. Amennyiben ez a forgatókönyv sem működne, úgy radikálisabb lépéseket helyezett kilátásba Kalocsa első embere.


Meghívó, köszönet, lehetőség és kérés

Simon Zoltán több témában szólt hozzá a napirendek végét záró „egyebek” pontban. Egyfelől hangos meghívót küldött a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Tagiskolájába járó diákok október 23-i műsorára, amelyet október 20-án mutatnak be a városi színházban.

A Méhecskék Sport Egyesület kapcsán felidézte, hogy korábban is kellett már amiatt a polgármesterhez fordulnia, mert a Méhecskéket rendre elutasítják a KSE sporttelep pályájáról, ha felmerül, hogy használnák azt. – A múlt szombaton ez ismét megtörtént, és éppen egy Bozsik Program keretében megrendezett sportversenyt tartottak volna ott, de azzal az indokkal, hogy a felfestést szét fogják rúgni a gyerekek, ezt nem engedték nekik – mondta Simon, majd kérte, hogy Bálint hasson oda, hogy a KSE pálya illetékes vezetői ilyet ne tehessenek!

Erre válaszként elmondta Bálint, hogy intézkedett, és ez valóban egy szerencsétlen eset volt. Az illetékes kft. ügyvezetője állítólag tudja, hogy nem tagadható meg a gyerekektől, hogy arra a pályára rámehessenek.


Végül hotel és laktanya

A polgármesteri beszámoló felütésében elhangzott, hogy úgy tűnik, elkelt a Hotel Kalocsa, mivel a tulajdonos cége felkereste Kalocsát, hogy kíván-e élni az épületre meglévő elővásárlási joggal, így több mint 200 millióért a városé lehet az ingatlan. Elhangzott, hogy ez nem fér bele a városi büdzsébe, majd Bálint hozzátette, hogy az új szerződés a hotel tulajdonosváltásáról „csak annak jó, akivel szerződést fognak kötni”, nevezetesen a debreceni Takarék Hotel Kft.-nek. Szerkesztőségünk ugyanakkor úgy tudja, hogy a korábbi tulajdonosi kör változatlan, mindössze „belső” mozgatás történt, az épületet továbbra is pályázat útján eladásra hirdetik, amelyre ráadásul októbertől ismét lakat került.

Végül egy Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter által szignózott levelet olvasott fel a polgármester, amelynek lényege, hogy a zöld utat kapott Kalocsa 800 millió forintos, nyertes ipari beruházásához a város által kért ingatlancsere. E szerint a főutca végén található épület fejében az állam a város rendelkezésére bocsátja az általa igényelt laktanyai ingatlant – így hivatalosan is minden akadály elgördült a nagyszabású fejlesztés elől.

Bálint József az elért eredményért az ülés záróakkordjaként megköszönte a segítséget dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, Süli János tárca nélküli miniszternek, akinek oroszlánrésze volt az ide jutásban, és Lázár János miniszternek, aki hatodikán tudatta a döntést a polgármesterrel, valamint Font Sándornak, aki nyilvánosságra hozta, hogy optimális helyen valósulhat meg a kalocsai fejlesztés.
Kalocsai hírek

XI. Sárkányhajó Kupa

Ulmer Schachtel, Vízicsibék, Titánok a diákversenyek győztesei Május 20-21-én, ismét megtelt...

„Szép versekkel környezetünkért” versmondó verseny eredményei

A természet és a költészet szeretetére nevel az óvodai szavalóverseny Május 24-én, kedden reggel...

Honvédelmi nap Kalocsán – Megemlékezés és koszorúzás a már hagyományos három helyszínen, újra diákok részvételével

Katonai tiszteletadás mellett, katonazenekar közreműködésével és a Dózsa György technikum rendészeti...

Franciaországban működő atomerőművekbe látogattak a TEIT polgármesterei

Tanulmányút a Blayais és Golfech atomerőművekben A megalakításának 30. évfordulóját...

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás