A legutóbbi testületi ülésről

Leszavazott jutalmazás, harmincmilliós pályázat napirenden

2016.11.10 15:20    |    V.I.  

Kalocsa döntéshozó múlt csütörtökön néhány „könynyen átment” és egy hosszasabb érvütköztetést generáló napirendi pontot tárgyaltak. Mint általában, a parázs vitát ezúttal is pénzügyi kérdés váltotta ki, rögtön a tanácskozás legelején. A költségvetés 3. számú módosításaként megnevezett előterjesztést szűk háromnegyed órán át tárgyalta a grémium, olyan döntést hozva, ami további kérdéseket is felvet. Azért jó hírből is kijutott – minderről több részletes írásunkban!

Nincs többség: nem ment át a hivatali dolgozók „bérkiegészítése”

A városatyák ülésének rögtön az első napirendi pontja, amely az önkormányzat és intézményei költségvetési rendeletének 3. számú módosításaként volt megjelölve, szülte a leghosszabb vitát. A mintegy másfél órás ülésnek közel a fele ezen előterjesztés kitárgyalásával telt – nem sok eredménnyel.

Dióhéjban mindennek hátteréről: az anyag azért került a grémium elé, mert a Kalocsa lélekszámának csökkenésével járó, megváltozott adóerő-képesség nyomán 50 millió forinttal több, éves normatív támogatásra vált jogosulttá az önkormányzat az államtól, amely összeget működésre költheti. Ebből jutott volna a városi tulajdonban lévő cégeknek, illetőleg 37 millió forintot a költségvetés általános tartalékkeretébe szántak, amelyet átvihettek volna a 2017-es esztendőre. Ugyanezen napirend foglalta magába a Polgármesteri Hivatal számára rendelkezésre álló keretből 59 hivatali dolgozó lehetséges jutalmazását, ami közel „tizenharmadik havi fizetés” nagyságrendű összeget jelenthetett, mondván ezek a dolgozók nem részesültek a közszféra egy részében már lezajlott kormányzati bérrendezési program előnyeiből. Írásunk folytatásban az ülésen történtek szemelvényes ismertetése következik.

angeli_182Elsőként dr. Angeli Gabriella képviselő tette fel a kérdést, hogyan maradhatott az előterjesztésben megjelölt mértékű tartalék a hivatal dologi kiadásainak az előirányzatában, felvetve, hogy jobban oda kell-e figyelni ennek tervezésekor a jövő évi költségvetés összeállítása során. Molnár Gábor gazdasági vezető válaszolt: az intézmények takarékos működésének eredményeképp maradt ekkora keret, valamint vannak olyan szolgáltatások, amelyeket nem a hivatal, hanem a hozzá tartozó, önkormányzati tulajdonú kft. feladata kifizetni a jövőben. Természetesen a 2017-es költségvetés úgy fog készülni, hogy abba jelenleg javasolt 50 milliós keretösszegű dologi kiadások lesznek felvezetve.

Ezután Szabó Balázs kért szót, rákérdezve a „jutalmazási javaslatként” megjelölt tételre, felvetve, hogy mi indokolja a jutalmazást? Bálint József polgármester tisztázta, hogy technikai jellegű elnevezésként utal az anyag a jutalmazásra, mivel ezt bérkiegészítésnek szánják. Molnár Gábor tisztázta, hogy ez esetben normatív jutalmazásról beszélünk, amelynek lényege, hogy ha a munkáltató úgy határoz, ezt szabadon adhatja.

 

testuleti5_450
 

 

A következő kérdés Bolvári Ferdinándtól érkezett, „megtakarítás-e a megtakarítás” mottóval, hiszen az önkormányzatnak a Vagyonhasznosítási Kft.-hez irányított kifizetendő tételei tulajdonképpen nem megtakarítások, „mindössze más fizeti a révészt”, hiszen a példaként említett számlákat és a takarítószolgálatot a cégnek is finanszíroznia kell. Utóbbi kapcsán Molnár azt mondta, hogy a „Kalocsavagyonnal” kötött szerződés értelmében eddig is az ő feladata lett volna, hogy az erre valót kigazdálkodja.

Ezután Simon Zoltán mutatott rá, hogy a Kalocsa számára utólagos feladatellátás-finanszírozásra folyósított 50 millió forintos állami póttámogatás tartalma, azaz, hogy tételesen mire kapta ezt az összeget a Magyar Államkincstártól a város, egyértelmű. Ha ez így van és ezek a feladatok el lettek látva, akkor miért egészen más célokra használódik fel az összeg?

Bálint József válaszában kifejtette, hogy a célok meg vannak határozva, és a pénzt az előterjesztésben listázott tételekre költhetik, így kapna például a gyermekétkeztetésre a Menza Kft. és közfeladatok ellátására a Parkgondozó Kft. támogatást.

testuletiuj3_300Majd Szabó Balázs hosszas hozzászólása következett, amelyben ő is konstatálta, hogy itt nem tényleges dolgozói jutalmazásról, hanem bérrendezésről van szó. Mint fogalmazott, a kormánynak volt egy általa elhibázottnak vélt, a közszférát érintő bérrendezési kísérlete, de a hivatali dolgozók esetében ez nem konkrét béremelést jelentett, hanem lehetőséget biztosítottak az önkormányzatok számára, hogy emeljék dolgozóik béreit. Ez feszültséget generál a közszférán belül, így fordulhatott elő, hogy a kalocsai hivatal versenyhátrányba került akár a kormányhivatallal, akár a tehetősebb önkormányzatokkal szemben – folytatta Szabó. „Egyet is értek a bérrendezéssel”, jelentette ki, „azonban ez a javaslat több sebből vérzik, és nemhogy megoldást nyújtana a problémára, csak még többet generál. Ettől ugyanis nem lesz versenyképesebb a kalocsai hivatal”, de annak nincs ellene, hogy egyösszegű bérrendezésből részesüljenek a dolgozóik! „Ha lehetőség lenne a bérrendezésre”, fűzte tovább, „az ápolóknál, családsegítőnél egyaránt, a hivatali dolgozónál kellene kezdeni, de ezt nem lehet szegregálni kizárólag a hivatali dolgozókra. Kollektív bérrendezés kéne, hiszen ez bérfeszültséget okoz a dolgozók körében”. Nincs abban a helyzetben az önkormányzat, hogy ezt megtegye, hangzott az okfejtés, ugyanakkor van egy stabilitási rendelete, amit nyáron fogadott el a testület és az tartalmaz 2017-re egy majdnem 100 milliós elvonási kötelezettséget az önkormányzat működési területéről, és majdnem 65 milliós értékben új adónem bevezetését szorgalmazó előirányzatot – emlékeztetett. Itt megszakították mondandóját, mondván letelt az ötperces kerete.

testuletiuj2_300A polgármester nyugtázta, hogy a felszólalás első felével egyetért, de olyan dolgok lettek összehasonlítva, amelyek nincsenek közös nevezőn, hiszen ez a logika akkor állná meg a helyét, ha a kormánytisztviselők, illetve a köztisztviselők bértáblái ugyanolyanok lennének, de azok eltérnek egymástól. A másik, hogy a kormány ígéretet tett a szociális ágazatban dolgozók béreinek a rendezésére – így Bálint. A köztisztviselők fizetése három tétel alapján áll össze, magyarázta. Egyfelől az önkormányzatokat köti a 36800 forint alapdíj nyolc éve már, ezért csak bérkiegészítő jutalomként adhat plusz pénzt a dolgozóinak, ha szeretne. A második összetevő a végzettség, a harmadik pedig a pályán töltött idő. Ezek együttese alkotja a hivatali munkatársak bérét.

 

testuletiuj1_450
 

 

Miután Szabó visszakapta a szót, elmondta, hogy az előterjesztésben foglalt pénzosztás módjával ugyancsak nem ért egyet, hiszen eszerint százalékalapon történne a jutalmazás, magyarul, az amúgy is magasabb bérezésben részesülő vezetők így akár 300 ezer forint környéki jutalmat is kapnának, míg a végrehajtó dolgozóknak 80-100 ezer forint körüli összeg jutna.

A polgármester reagálásában kitért arra, hogy ha esetlegesen adóemelésre is kerülne a sor, azt nem azért lépné meg a hivatal, hogy jutalmakat tudjon osztani, egyébként sem tárgyalandó ez a téma, hiszen nincsen napirenden. „Hál’ Istennek sem a polgármester, sem az alpolgármester nem részesülhet a vitatott jutalmazásban, hiszen nem köztisztviselő”, tette hozzá.

Angeli ismertette a Jogi, Ügyrendi és Európai Uniós Kapcsolatok Bizottságának az álláspontját, amely szerint három igen és két tartózkodás ellenében elfogadták a költségvetés 3. számú módosításának határozati javaslatát.

Török Ferenc volt a következő hozzászóló, aki a polgármester azon idézett mondatára tért ki, miszerint ha „van megtakarítás, mint tavaly az intézményeknél, azt szét lehet osztani úgy, mint tavaly”. Értetlenül állt előtte, hogy ha egy alulfinanszírozott városról beszélünk, ahol szinte mindig 150 millió mínusszal van tervezve a költségvetés, akkor azokkal az összegekkel miért nem a „lyukakat próbálják betömni”. Az intézményektől a megmaradt pénzt nem vonják el, mondta Bálint, mivel valamennyi intézmény vezetőjének saját jogköre, hogy eldöntse, ezt a tételt milyen formában osztja szét a dolgozói között. Feltételezi, hogy „ha esze volt az intézményvezetőnek, nem magának osztotta ki”.

Simon ismételt felszólalásában arra tért ki, hogy az előterjesztés szerint összesen 11 milliós támogatást kapó Parkgondozó és a Menza jó gazdálkodását megkérdőjelezhetőnek tartja, majd abbéli aggályait fogalmazta meg, hogy a jelen gazdálkodást látva hogyan lesz képes az önkormányzat teljesíteni a kormány által előírt, év végi „nullás”, azaz hiánymentes költségvetést.

Bálint megerősítette, hogy a KalocsaKOM tavalyi eladásából befolyt összeg egy része a mai napig megvan, Molnár Gábor ezt alátámasztotta, kitérve arra is, hogy az 50,2 millióból 30 és félmillió forint a következő feladatokra használható fel a költségvetési törvény szerint, mint a hivatal, közvilágítás, zöldterület- és köztemető gondozás, lakott külterületek ápolása, belterületi utak gondozása, felújítása. Ezen jogcímek között szabad az átcsoportosítás, tette hozzá.

Végezetül hat igen és öt tartózkodás ellenében nem ment át a javaslat. Innentől addig, amíg ez a helyére nem kerül, semmilyen kiadás nem történhet ebből a pénzből, summázta az elmúlt negyven perc eseményeit a polgármester, „és örülök, hogy a demagógia nyert”, majd áttért a következő pontra.

s

A soron következő, szélesebb körű tájékoztatást érdemlő napirendi pont a megszűnőben lévő városi gazdasági társaságok, így a Kalocsa Security és a Kalocsai Városfejlesztési Kft. végelszámolását záró beszámoló elfogadása volt. A polgármester elmondta, hogy csak a Security esetét tudják tárgyalni, mivel a másik cég felügyelő-bizottsága nem volt határozatképes, így a törvény által előírt hivatalos véleményt nem kapta meg a testület. Erre a következő alkalommal térnek vissza, folytatta, hozzátéve, hogy „nagy örömére” a NAV „bekérte ennek a kft.-nek is az anyagát vizsgálatra. Úgyhogy ha azok a hibák előfordulnak itt is, lehet, hogy a végelszámolás befejezése helyett felszámolásba fordul át a folyamat. Külön gratulálok azoknak, akik régen a kft.-k adóit intézték”, így Bálint József, elejtvén, hogy a Security Kft. felszámolásra került, tehát kihirdethető lesz a felszámolási eljárás a bíróság által.

Üdvözölt Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Törvényi előírás kapcsán készült el ez az anyag, egészítette ki az előterjesztésbe foglaltakat a polgármester, felidézve, hogy anno a hatásköri átrendeződések miatt nem készítették el ezt a koncepciót. Mostanra tisztult a kép, és a törvényi kötelezettség mellett a megalkotott anyag jövőbeni pályázatok benyújtásához is elengedhetetlen. A hetvenöt oldalas dokumentum kapcsán Simon Zoltán képviselő szólalt meg. „Átgondolt, reális és részletes koncepciót látunk magunk előtt”, mondta, „az átszervezett rendszerrel a város oktatási intézményei már szoros kapcsolatban állnak. A gyermekjóléti rendszer újjáalakulása véleményem szerint jó, akár a városi, akár a környékbeli feladatellátásra gondolok”, folytatta, zárszóként kimondva, hogy „az egyre szaporodó gyermekvédelmi kérdésben és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek problémáinak a megoldásában nagy segítséget fog nyújtani az átalakult rendszer. Megismétlem, támogatom az anyag elfogadását”, zárta mondandóját, amelyhez csatlakozott Bolvári Ferdinánd, jelezvén, hogy a szociális bizottság álláspontja is hasonló. A javaslatot egyhangúlag elfogadta a testület.

Harmincmilliós pályázat a láthatáron

A „Bejárható Magyarország – komplex vízi turisztikai hálózat kiépítése, fejlesztési lehetőség Kalocsán” című pályázat benyújtásáról szóló határozat meghozatala volt a következő napirend. Ezzel kapcsolatosan Bolvári Ferdinánd nyújtott szóbeli kiegészítést. (Részletesebben olvashat a témáról lapunk 2. oldalán)

A testület tizenegy jelenlévő tagja jóváhagyta, hogy a Szövetséggel együttműködve készítsék elő a kapcsolódó pályázatot, amelynek ingatlanfejlesztése a meszesi Duna-parton valósulhat meg.

Egy sima, egy fordított: nem kap pénzt a KFC

A soron következő Kalocsai Futball Club póttámogatásáról szóló előterjesztés megvitatására ismét beborult a hangulat a Bolvári-féle örömteli bejelentést követően. Bálint József in medias res belevágott az anyag előzményének ismertetésébe, miszerint „a KFC előző vezetése lehívott olyan TAO-pénzt, amelyre nem volt jogosult, az utánpótlás-nevelést ugyanis más végezte. A klub tehát 8 millió forint mínuszban van, TAO-támogatást nem kaphat, amit jelen pillanatban ugyan megfellebbeztek, de kérdéses az egész ügy kimenetele, mert ha kiderül, hogy valóban két éven keresztül úgy hívták le a pénzt az utánpótlás-nevelésre, hogy nem végeztek ilyet, akkor még büntetés és visszafizetési kötelezettség is lehet belőle. Mindenesetre napi gondjaik vannak, ezért kérték, hogy 8 millió 700 ezer forintot azonnal adjon az önkormányzat, sürgős segélyként pedig 2 millió forintra lenne szükségük. Azonban mivel a képviselő-testület nem fogadta el az első napirendi pontot, amely tartalmazta volna az ehhez szükséges rendelet-módosítást, erről sem tudunk dönteni, mert annak a fedezete abban volt megjelölve”, zárult az ismertetés. Végül ügyrendi javaslatként a polgármester kérte, hogy mellőzzék az anyag tárgyalását. „Ha rendeződnek a soraink, visszatérhetünk erre a kérdésre, ami gyönge vigasz a KFC-nek”, fogalmazott.

Könyvtárköltöztetés és ’56-os emléktábla

Formális döntést hozott a testület arról is, hogy tudomásul veszi és a szükséges sorokba rendezi, hogy három és félmillió forintot nyert pályázaton a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár. Ezt az összeget a jelenlegi épületből a Szent István út 2-4. szám alatti épületbe történő átköltözésre és az ide kerülő új berendezések beszerzésére fordíthatják, ennyivel is mérsékelvén az önkormányzat anyagi terheit.

Zárt ajtók mögött folytatódott az ülés „Az ’56-os parkban található ’56-os emlékmű kiegészítése emléktáblával” című előterjesztés megtárgyalásakor, amelyet ügyrendi javaslatra ugyancsak napoltak, mivel kiderült, hogy a szóban forgó alkotás nem az önkormányzat tulajdonát képezi. A polgármester az ülés újranyitását követően jelentette, hogy ismét napirendre tűzik az anyagot, amennyiben ehhez az illetékesek hozzájárulnak.

Egyebek: Tarr-ügy, uszoda és harkányi üdülő

Tarr-talmasra sikerült az „egyebek” napirend is, amelybe előzetesen Simon Zoltán és Szabó Balázs is jelezte, hogy szeretne szót kérni. A sort Simon nyitotta, aki a KalocsaKOM Kft.-t tavaly felvásárolt Tarr Kft. által az ügyfeleknek a közelmúltban kipostázott levél tartalmára hívta fel a figyelmet. „Ez klasszikusan olyan eset, amikor valaki aláír egy szerződést, aminek az alján rengeteg apró betűs rész van és feltételezi, hogy abban túl fontos dolgok nincsenek, majd aláírja”, kezdte. „A Tarr Kft. az általa kiküldött levélben a kalocsaiakkal eddig megkötött szerződéseinek a több mint ötven pontba szedett módosítását írja elő. Anno elhangzott, hogy a Tarr Kft. garantálta, hogy változatlan feltételek mellett bonyolódhatnak az előfizetések és ennek tudatában szavazták meg gondolom az illetékes képviselők, mi nem voltunk köztük, a KalocsaKOM eladását. Amíg ez a cég a város tulajdonában volt, addig garanciát érezhetett minden kalocsai arra, hogy a város felelősséget vállal arra, hogy normális, ésszerű előfizetési keretek és feltételek között élvezhessék annak szolgáltatásait. A városvezetés is bőszen bizonygatta, hogy a Tarr Kft. ezen nem fog változtatni. Ehhez képest letelt az egyéves moratórium, amellyel egy időben jött is a levél a több mint ötvenpontos módosításról, amelyre idézem, a Tarr Kft. üzleti érdekei miatt volt szükség. Ebből számomra az derül ki, hogy a Tarr Kft. egyoldalúan, a saját érdekei szerint módosítja a szerződést, ami olyannyira diktátum, hogy a végén az is szerepel az apró betűs részben, hogy az előfizetők jogosultak arra, hogy a jelen közlemény közzétételét követően nyolc napon belül felmondják előfizetési szerződésüket”, hangzottak Simon Zoltán szavai. „Nincs tehát KalocsaKOM, az eladásából származó 460 millióból sincs semmi és érdekképviselet sincs. Ebből is látszik, hogy felelőtlen és átgondolatlan volt az a döntés, hogy a Kalocsa-KOM-ot eladjuk az üzleti szférának”, zárta mondandóját Simon.

Bálint József visszautasította az utolsó mondatokat, majd emlékeztetett rá, hogy a Tarr Kft. több milliárdos fejlesztéseket hajtott végre a térségben, amelynek költségeit nyilván fedeznie kell. Emlékeztetett, hogy több szolgáltató is van Kalocsán, így lehetőség van mással szerződést kötni, az pedig nem igaz, hogy nincs védelme az ügyfeleknek, hiszen egyoldalú szerződésmódosítás után bírósághoz, illetve a versenyhivatalhoz lehet fordulni.

A polgármester tájékoztatójában egyébként elmondta, hogy aláírták a Vízimadárpark bérleti szerződését is az új működtetővel, amelyről csak felületesen beszélt, mondván, vannak még függőben lévő folyamatok, ami miatt ez még a testület elé kerül idővel. Ami viszont eldőlt, hogy hiába hirdették meg egy korábbi döntés nyomán, egyelőre senkinek sem kell a kalocsai önkormányzat harkányi üdülője, így, igény szerint azt továbbra is lehet használni.

Végezetül Szabó Balázs képviselő tette szóvá, hogy hozzá visszajutott lakossági észrevétel szerint az uszoda „hátsó részében nincs melegvíz”. Mint mondta, meg is mutatták neki a probléma lehetséges okát. „A szaunánál lévő zuhanyzónál, ahol elvinné a csőrendszer hátra a melegvizet, ott egy leszerelt összekötőbilincs lóg”, mondta, majd kérte, hogy erre mielőbb találjanak megoldást.
„Holnap kimegyek és megszerelem”, dobta vissza a polgármester. Komolyra fordítva a szót, ígéretet tett rá, hogy jelezni fogják az illetékeseknek a problémát.

Végezetül Bálint József kérte a testületet, hogy szavazza meg az idei lakossági közmeghallgatás időpontját. Ez meg is történt – a döntés értelmében december 1-jén, csütörtök délután 16 órától véleményezheti akár ezen sorokat is a Városháza dísztermében, de bármi más észrevételnek, nyilvános elismerésnek és panasznak is ekkor lesz helye és ideje.


Kalocsai hírek

A politikus is ember: a polgármester mutatta meg privát oldalát

Múlt kedden indult útjára a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében „A politikus...

Tavaly is a paksi termelés adta a legtöbb áramot Magyarországon

Kimagasló biztonsági mutatókkal, történetének legmagasabb termelési eredményével zárta a 2019-es...

Megszületett a város 2020-as költségvetése

Tartalmasan telt a kalocsai városatyák február 13-i ülése, amelyen többek között egyöntető...

Halálos „herbál” szedi áldozatait Kalocsán?

Február 9-én segélykiáltás-szerű, indulatoktól sem mentes poszt jelent meg a Kalocsa Városi Cigány...

Képek párbeszéde: egy párbeszéd stációi

Emlékezetes 75. születésnapot ajándékozott Kalocsa városa, a Viski Károly Múzeum, megannyi rokon,...

Siker az istvános diákok és tanárok első kultúrbulija

A Kalocsai Szent István Gimnázium tanárai 2020. február 7-8-án rendhagyó kultúrbulira várták az...

Rác Prélót tartottak a bátyai horvátok

A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Bátya Község Önkormányzata és a Vodeica Horvát Nemzetiségi...

Bács-Méh Reptér a Téli Kupa győztese

A Kalocsai FC által rendezett 2019/2020-as Téli Kupa három kategóriája közül elsőként január...

Magyar vállalkozásokat vonnak be

Várhatóan sok munkát ad majd a hazai és persze a régióbeli cégeknek is a Paks II. atomerőmű építés...

Közel kétszáz díjazott a Sportbálon

A báli szezon kalocsai programjából nem hiányozhat városunk sportolói seregszemléje, vagyis a...

Szalmaszív és csuhé virág

Akár a közelgő Bálint nap alkalmából is készülhettek volna ezek a kézműves ajándékok, de nem így...

Az éves jegybevétel kilencven százalékát visszaforgatják a haltelepítésbe

A Dunapataji Horgászegyesület február 2-án tartotta közgyűlését, melyen az elnökség nevében Katona...

Megyei Történelemverseny a gimnáziumban

Február 6-án délután a megye több városából középiskolás fiúk és lányok érkeztek a Kalocsai Szent...

„Életre valók”

A címben említett kifejezés egybe- és külön írva is kifejezi a program lényegét: életre való dolgok...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre az MVM EDISON startup verseny, amelyre idén február végéig...

Nukleáris energia nélkül Európa nem tudja megvalósítani a klímasemlegességet

A nukleáris energia előállítása nagyon progresszív, jövőorientált és modern formája a villamos...

A miniszterelnöknél kevés elkötelezettebbel találkoztam a hídépítés ügyében

„Igen, én is voltam a Karmelitában... Mint ahogy azt a teljes magyar sajtó megírta, minden...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

 

Kórházban fekvő betegektől lopott

A gyanú szerint három személy állapotát kihasználva lopott el értékeket az a férfi, akit a kiérkező...

E-hulladék dömping az Eperföldi Iskolában

Lapunk nyomtatott és elektronikus felületén januárban több alkalommal közzétette azt a felhívást,...

Szabó László Dezső költő bemutatkozása a könyvtárban

Január 30-án, csütörtökön 17 órától vette kezdetét a Kalocsai Alkotók Körének harmincötödik előadása...

Szent Sebestyén búcsú Kalocsán

Kalocsán az érseki kastély Szent Sebestyén kápolnájának búcsúünnepét ülték meg 2020. január 20-án....

Falusi disznótor a Hagyományőrzők Házában

A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület az Érsekkert főbejárata mellett, az általuk üzemeltetett...

Kézműveseink „hazajárnak”, táncosaink debütáltak a Berlinben

Január 17-én kezdődött Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét, amelyet a világ legnagyobb mezőgazdasági,...

Ismétlést kívánnak életre keltett hagyományaink

Január 25-én egy gombostűt sem lehetett volna elejteni a Kalocsai Színház nézőterén, amikor is...

Új lehetőségek a hazai vállalkozásoknak a Paks II. projektben

– Egyre több feladatba kapcsolódhatnak be a hazai vállalkozók a Paks II. projekt keretében. A...

Vannak már tüdőgyulladásos, szövődményes esetek

Korai vészharangot kongatni: mint arról korábban a gyermekbetegségek kapcsán is írtunk, egyelőre...

Szülők - Nevelők jótékonysági bálja

A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola „Kertvárosi Általános Iskoláért - Gyermekeinkért...

Évek után lezárult a CsóKa

Folytatni fogják, sőt, a kalocsai tapasztalatokat felhasználva más településekre is elviszik a...

Kazinczy-verseny a Könyvtárban

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programsorozat keretében január 20-án „Szép Magyar...

Kiállításmegnyitóval és szerzői esttel tisztelgett a könyvtár

1989 óta ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc...

Személyi kérdések, pályázatok és vagyonnyilatkozat napirenden

Zsebbevágó, pénzzel és vagyonnal kapcsolatos napirendek uralták a kalocsai képviselő-testület múlt...

Jéri Tamás, a Kalocsavagyon Kft. leendő vezetője

Mint arról a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésről szóló riportunkban beszámoltuk, a...

A KSE Karate Szakosztály 2019. évét értékelték

A Kalocsai Sport Egyesület Karate Szakosztály vezetője, Szűcs Zsolt megtartotta a 2019. évi...

Röplabda a Katolikus Iskolában

Amikor 2017-ben a röplabda sportág is bekerült a látványsportágak közé, azaz pénzügyileg más...

Szalagavató a Szent István Gimnáziumban

  Szalagavató ünnepségre gyűltek össze január 17-én a végzős diákok családjai, barátai és tanárai....

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás