A Városházáról jelentjük

Súlyos milliók, partnerség és töltőállomás a terítéken

2016.10.04 16:17    |    W.  

Kalocsa döntéshozói Nicolas Schöffer születésének 104. évfordulóján, a múlt kedden üléseztek legutóbb, több fajsúlyos kérdést tárgyalva az összeállított napirendi pontok sorában. Visszakerült a költségvetési rendelet – ami várhatóan kisebb vitát generált –, de a Vízimadárparkról is szó esett, csakúgy, mint a korábban már belengetett elektromos autó-töltőállomások pályázata, és határoztak arról is, hogy új dimenziót nyit meglévő – és jó – kapcsolatában Kalocsa és Paks városvezetése a Paprikafesztiválon, a főszerepben viszont kétségtelenül sok tízmillió kifizetendő és igényelendő forint sorsa volt. Kényelmesen ül? Jöjjenek a legfontosabb részletek!

„Térdre, imára”: drága „típushiba”

Elsőként a költségvetési rendelet-módosítását tárgyalta a testület. Simon Zoltán a Pénzügyi Bizottság korábbi ülésén elhangzott gondolatok felidézésével kisebb szócsata-lavinát indított el, miszerint „sokadszor kell már hozzányúlni a költségvetéshez”, ami az ő olvasatában egyet jelent azzal, hogy „komoly problémák vannak a város gazdálkodásában és nem bízik abban, hogy zökkenőmentesen végig lehet vinni az évet”. Emlékeztetett, hogy a KalocsaKOM Kft. 450 milliós eladásából befolyt összeg „jó része már elment”, és kérdőre vonta a polgármestert, hogy „ezt a stratégiát tervezi-e folytatni a város? Eladja az értékeket és feléli a befolyó összeget?” Bálint József visszautasította az elmondottakat, azzal az indoklással, hogy „a KalocsaKOM eladásának egy része valóban elfogyott, annak jó része viszont fejlesztésre és felhalmozási költségek pótlására ment, a fennmaradt összeg pedig továbbra is elérhető”. A sokat vitatott ingatlaneladásokat szükségszerűnek nevezte, mondván, az „ipari parkunkkal is kezdeni kell valamit. Megfelelő előkészítéssel, megfelelő ingatlanokat kell eladni, ami átstrukturálást, nem vagyonvesztést jelent”, és kijelentette, hogy a költségvetés jelenleg is tartható és stabil.

testuleti2_450A Pénzügyi Bizottság nevében Katus Attila reflektált Simon szavaira, mondván „az ő alpolgármestersége alatt zajlott pályázati projekt kapcsán kapott most 50 milliós, visszafizetendő büntetést Kalocsa. Nem gáláns dolog pont egy ilyen helyzet miatt bírálni az önkormányzatot”.

„Két év telt el a választások óta, ennyi idő alatt nem tudta a jelenlegi vezetés stabilizálni a várost”, jött a kontra Simon Zoltántól, hozzátéve, hogy egy korábbi nyilatkozatában Bálint József megígérte, hogy „vége a visszamutogatásnak. Ez már lejárt lemez, jól kell gazdálkodni”, zárta rövidre mondandóját.

Ekkor ismertette dr. Bálint József azt a hivatalos levelet, amelyben kifejtik, hogy a „Kísérletekkel könnyebb” című [a Szent István Gimnáziumban megvalósult Öveges-program] pályázatával kapcsolatban milyen kifogásokat emeltek az önkormányzat ellen. A levelet Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nevében Dankó Csaba helyettes államtitkár jegyezte.

A polgármester előrevetítette, hogy másnap fogadja az illetékes államtitkár, és arról fognak tárgyalni, hogy tudják-e az önkormányzatnak kompenzálni ezt a kifizetendő tételt, hiszen álláspontjuk szerint nem megalapozott a Kalocsára mért, összességében csaknem 50 milliós büntetés. Mindenesetre a kormányzattól igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatás [lánykori nevén: ÖNHIKI] beadványba Kalocsa beépíti ezt az összeget, hangzott a folytatásban, valamint alternatívaként merült fel az is, hogy az összes kifizetésére részletfizetést lehet kérelmezni. Végül Bálint megjegyezte, hogy országos botrány gyűrűzött Kalocsáig, ha fizetni kell, akkor „térdre, imára”, zárult az okfejtés.

A korábbi Simon-Katus szóváltás tartalmára visszakanyarodva Török Ferenc is szót kért, rávilágítva, hogy anno 316 millió forintot nyert Kalocsa az Öveges-program helyi megvalósítására, amely száz százalékban támogatott pályázat volt, magyarán az önkormányzatnak egy forintjába sem került annak megvalósítása. Azt, ami jelenleg történik, „típushibának” minősítette, mondván, ezzel akkor is szembe kellene néznie a városnak, ha még mindig ők lennének annak vezetői, majd nyolc igennel és négy tartózkodással a testület megszavazta az előterjesztésben foglalt, szükséges módosítást.

testuleti1_450

Legfeljebb 150 millió

A soron következő pénzügyi kérdés a kormányzathoz benyújtandó, úgynevezett rendkívüli önkormányzati támogatásra szóló igény megvitatása volt. Hivatalosan így hívják most a korábban ÖN-HIKI-ként ismert, önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések számára folyósítható forrást, amelynek kosarából a tervezet szerint 100 milliós összeget kérelmezett volna Kalocsa 2016-ban, tekintve többek között, hogy a városvezetés nem tudta teljesíteni a költségvetésben meghatározott ingatlanok eladását. A korábbi fejezetben tárgyalt, kialakult helyzetre való tekintettel az eredeti összeget a „legszélsőségesebb esetben” 150 millióra emelné a város, amelybe már beletervezi az Öveges-program miatti büntetés kifizetéséhez szükséges összeget is. Bálint hozzátette, hogy attól, hogy Kalocsa kérelmezi ezt az összeget, a bírálók minden további nélkül dönthetnek úgy, hogy nem, vagy csak egy részét adják meg. [Korábban volt is rá példa, hogy a Kalocsa által kérelmezett tételnek apró töredékét ítélték meg.] Ha viszont „ezt sikerülne abszolválni, akkor jövőre is megmaradna az önkormányzat 100 milliós tartaléka. Remélem, egyszer eljutunk oda, hogy nem kell az államhoz fordulnunk ilyen kérésekkel” - zárta szóbeli kiegészítését a polgármester, mondván, szeptember 9-i dátummal benyújtják a rendkívüli önkormányzati támogatási kérelemre igényt az illetékes minisztériumhoz. Ennek meglépését tizenkét támogató vokssal engedte át a testülettől.

Tetőcsere és záportározó-fejlesztés

Ugyancsak vita nélkül, egyhangú támogatással ment át a Kalocsa Város Önkormányzatának Központi Nukleáris Pénzügyi alapból származó 2016-os év második félévére szóló támogatási igényét taglaló előterjesztés. Bálint József elmondta, hogy várhatóan szeptember 17. környékén írja alá a város támogatására folyósítandó összegről szóló szerződést, azonban előtte döntenie kell a testületnek arról, hogy ebből mennyit használ felhalmozásra és működésre. A felhalmozási célra fordított forintokkal ugyanis a városvezetésnek november 30-ig el kell számolnia, míg működésre költött pénz esetében más a helyzet. A javasolt és elfogadott arány ennek ismeretében így alakult: 9 és félmillió megy felhalmozásra, míg működésre 15 millió. A polgármesteri kiegészítésből kiderült az is, hogy ezen forrásból szeretnék megvalósítani a Miskei úti záportározóba az olajfogó berendezés beépítését [amelyről részletesebben olvashatott lapunk múlt heti számában], valamint a kiváltott Malom utcai egykori otthon épületének tetőcseréjét.

Bővítenék a sportcsarnok vizesblokkjait, de…

… ez nem olyan egyszerű – ezért „külsős-belsős” szakavatottat is megszólaltatunk írásunk folytatásában!

A testület hosszasan tárgyalta a Kalocsai Kézilabda Club TAO-támogatásból megvalósítandó fejlesztési beruházáshoz szükséges önerő önkormányzati biztosításáról szóló napirendet. Ennek lényege, hogy a városi sportcsarnok vizesblokkjainak fejlesztését vállalná fel némi segítséggel a klub, hogy a jelenleginél több és korszerűbb mellékhelyiség szolgálja a csarnokba látogató nézők, szurkolók, vendégek igényeit. A polgármester rávilágított, hogy a jelen döntés mindössze ígérvény, egy, a pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat az önkormányzat részéről, ami tárgytalanná válik, ha nem nyer a KKC beadványa, ha viszont pozitív bírálatban részesül, akkor 2017-ben mindenképpen újra a testület elé hozzák az anyagot, annak részletes dokumentációjával – végül a határozati javaslatot mind a tizenkét városatya támogatta.

Lapunk felkereste Hartman János klubelnököt is, aki a Városházán elhangzottaknál részletesebben ismertette a szóban forgó projektet. Mint mondta, ezen beruházásra korábban is pályáztak, most ismét megpróbálnak, az áment pedig a Magyar Kézilabda Szövetség fogja kimondani.

– Addig nem tudunk nagyrendezvényt idehozni, amíg nem felelünk meg a mellékhelyiségekre vonatkozó elvárásoknak – nyilatkozta, hozzátéve, hogy ebben a pillanatban hiánypótlási felhívásnak tesznek eleget. Becsatolják az elmaradt dokumentumokat, és ha minden igaz, akkor október 15-ig megszületik a szövetség határozata is.

– Fontos elmondani, hogy pozitív döntés esetén mi nem a beruházáshoz szükséges összeget kapjuk meg, hanem a jogot, hogy ha az úgynevezett TAO-val (társasági adóval) feltöltjük a keretünket, onnan a szövetség segítségével lehívhatjuk a szükséges összeget, amelyből kifizethetjük majd a vállalkozót. Úgyhogy közel negyvenmillió forintot kell még összekalapolnunk – mutatott rá a „rendszer csavarjára” Hartman János. – Ezúton is kérném a helyi vállalkozók segítségét, akik társaságiadó-befizetési kötelezettséggel bírnak, hogy a befizetések idején gondoljanak a Kalocsai Kézilabda Clubra, hiszen egy városi létesítményt szeretnénk korszerűsíteni a befolyó összegből – fordult olvasóinkhoz.


„Etalon rend” lehet a külvárosban

Mivel ugyancsak legutóbbi számunkban részletesen írtunk „Elindult a Roma Szociális Segítő Program” címmel a soron következő napirendi pont tartalmáról, az elhangzottakat csak nagy vonalakban foglaljuk össze. Arról született döntés, hogy a munkaügyi kirendeltség száz százalékos támogatásával szeptember 1-jétől tíz főt (hat utcabizalmit, három utcasegítőt és egy koordinátort) alkalmaznak a kalocsai Roma Szociális Segítő Mintaprogram keretében első körön 2017 februárjának végéig. Várhatóan ezt követően is lesz lehetőség a program folytatására, amely iskolai segítővel bővülne, ennek hátteréről azonban előzetesen meg kell állapodni az oktatási intézményekkel.

Valamennyi képviselő üdvözölte a kezdeményezést, és komoly eredményeket remél attól, valamint bízik abban, hogy végre létrejöhet a dr. Kiss Csaba jegyző szavaival élve, „etalon-rend” a külvárosi problémás területeken.

„Szomszédságban, barátságban” újratöltve

Emlékszik még azokra az óriásplakátokra, amelyek térségünkön túl is hirdették Kalocsa–Paks „Szomszédságban, barátságban” mottóval a két város között egyre szorosabbra fűződő kapcsolatot? Ennek utóérzése köszönt vissza a soron következő napirendi pont megvitatásakor, amelynek lényege az volt, hogy a testület jóváhagyja, hogy az érseki és az atomváros vezetői együttműködési megállapodást írjanak alá a hét végi Paprikafesztiválon.

Dr. Bálint József elmondta, hogy nem új-keletű az ötlet, és az előzetes hírek is ráerősítenek arra, hogy ezen megállapodás hivatalos formába öntésének elérkezett az ideje, mondván, „az Európai Bizottság várhatóan át fogja engedni a Paks II. projektet, ami megerősítheti ennek a szándéknak a létjogosultságát”. Úgy véli, az aktus nyomán felgyorsulnak a két város közötti kapcsolatok kiaknázási lehetőségeinek megvalósítása, amelyeknek egy része szorosan összefügg a sajtóban az „évszázad beruházásaként” emlegetett atomerőművi bővítéssel. Emellett kulturális, sport és turisztikai vonalon is tervez közös munkát Kalocsa és Paks, amelyhez egy gondolatban Bolvári Ferdinánd képviselő, a helyi Gerillakertész mozgalom vezetője fűzte hozzá, hogy civil fronton ez irányban már tettek is lépéseket, hiszen a kalocsai gerilláknak és a paksi
„Ökocsiga” természetvédőknek nemrég volt közös akciója.


Egyszemélyes kft. a madárparkba

Szintén visszaköszönő téma volt a Vízimadárpark és szabadidőközpont üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozatal, amelyre az elmondottak szerint „formaságok” miatt volt főképp szükség. A létesítmény leendő bérlője ugyanis egyszemélyes nonprofit kft.-t kíván létrehozni, amelyhez szükség van a testület jóváhagyására. Greksa Zsolt vállalkozó korábban nyilatkozott arról, hogy a park állatkerti funkcióját is szeretné megtartani, és beszélt az ebben „jelenleg is közreműködő Kecskeméti Vadaspark vezetőjével, akinek a segítségét szeretné igénybe venni”, akármit is jelent az idézett gondolat, ezt részletesen nem fejtették ki.

Azért merült fel az egyszemélyes nonprofit kft. alapításának alternatívája, mert így könnyebben esélyessé válhat a bérlő különböző pályázati lehetőségek kiaknázására. Elhangzott továbbá, hogy bizonyos állatok tartására sem volt jogosultsága, ennek helyre tételére is szükség annak a bizonyos nonprofit társaságnak a létrehozására, amelynek a tulajdonosi köre kizárólag Greksa Zsoltra terjedjen ki. A testület végül hozzájárult, hogy a Vad- és Vízi Világ Nonprofit Kft., illetve a vízimadárpark és szabadidőközpont közötti alhaszonbérleti szerződés létrejöjjön. Ezen szerződés érvényét veszti, ha Greksa, mint kizárólagos tulajdonos személyében változás történik az „egy-személyes káeftében”.


Mi újság a töltőállomás-pályázattal?

A standard és a sürgősséggel behozott napirendi pontok tárgyalását az „egyebek” követte, amelyben dr. Angeli Gabriella előzetesen jelezte, hogy kérdést szeretne feltenni a Kalocsán létesítendő elektromos autótöltő-állomások pályázati beadásának előkészítésével kapcsolatosan. Dr. Kiss Csaba válaszolt az arra irányuló érdeklődésre, hogy jelenleg hol tartanak a munkával? Mint kiderült, vélhetően másfél-kétmillió forintba kerül a bekötése a töltőállomások darabjának, a pályázati keretösszegeket tekintve az „A” típusú kútoszlopok összege belefér a pályázat által kiírt támogatásba, azonban a kiírás szerint 700 ezer körüli rákötési tétellel kalkulálhatnak a pályázók [feleannyival, mint amennyiről az önkormányzat tud], amelynek megerősítését a DÉMÁSZ-tól várják a választ, ahogyan arra is, hogy mennyibe kerülne a töltőállomás körüli parkolóhelyek kialakítása. Információik szerint ez 3-4 százezer forintra is rúghat.

Mindent egybevetve tehát várható, hogy önerőt kell biztosítania a városvezetésnek, folytatta okfejtését a jegyző, elejtvén, hogy négy potenciális állomáshelyszín merült fel a töltőknek, vagy két helyszínen dupla-állomás telepítése. Kimondta, hogy amíg a vázolt kérdéskörök nem tisztázódnak, addig nem készül előterjesztés sem a testület számára. Éppen ezért várható, hogy a pályázat benyújtása előtt rendkívüli testületi ülést kell majd összehívni a részletek megtárgyalására még szeptember 15. előtt.


Népszavazás: pro és kontra – utoljára!

A testületi ülést ugyancsak két előre jelzett felszólalás zárta, de valószínűsíthetően nem azzal a tartalommal, amit dr. Bálint József remélt, amikor ennek helyt adott. Elsőként Lakatos János képviselő olvasta fel az MSZP színeiben a párt közleményét, amelyben kérte a lakosságot, hogy ne vegyen részt az október 2-i népszavazáson, mondván, a népszavazás nem a menekültekről, hanem a Fidesz belpolitikai céljairól szól. „Az MSZP nem hagyja, hogy a kormány kimondassa az emberekkel, hogy rájuk az Európai Unió jogai nem vonatkoznak. A kötelező betelepítési kvóta nevű jogintézmény nem létezik, a Fidesz népszavazása az emberek félrevezetésére épül, hiszen annak nincsen valódi következménye sem az EU-ban, sem Magyarországon”, hangzott a közlemény.

Ezután a szintén előzetesen jelentkezett Simon Zoltán szólalt fel, aki egymásnak ellentmondó és valótlanságot tartalmazó anyagnak minősítette a Lakatos által elmondottakat, majd pártokon felül emelkedő nemzeti ügyként érvelt a népszavazáson való részvétel mellett és emlékeztetett, hogy január 20-án a kalocsai képviselő-testület is határozatban utasította el a kötelező betelepítési kvótát. Felkérte a polgármestert, hogy erről minden egyes kalocsai lakost tájékoztasson, a határozat súlyára való tekintettel. A polgármester válaszában elmondta, hogy ez a határozat megjelent a sajtóban, annak teljes anyaga elérhető az interneten, Kalocsa Város hivatalos honlapján is, aki tehát érdeklődik iránta, hozzájuthat az anyaghoz, végül nyomatékosította, hogy a pártpropagandának a jövőben a testületi üléseken nincsen helye.Kalocsai hírek

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

Szigeti Tamás agrármérnök segít, mire kell figyelni az egységes kérelem beadásánál

2022. április 6-án, szerdán nyílik az egységes kérelem kitöltési felülete, a gazdálkodók ekkortól...

Norbi, a „vaklufis” a földkerekség egyetlen okleveles léggömbhajtogatója

A Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium intézményben régi gyakorlat, hogy a 9....

Árpád-kori régészeti leletek Uszódnál

Az egyik sírban karperecet, gyűrűt és egy pénzérmét találtak

Szent Asztrik érsek szobrát a főegyházmegye papsága előtt áldotta meg Dr.Bábel Balázs érsek

A magyar és a katolikus egyház történetéhez egyaránt szorosan kötődő, attól elválaszthatatlan Szent...

Folytatódik a nemzetközi együttműködés, folyik a munka a Paks II. projektben

A Paks II. projekt építési-szerelési bázisán létesülő építmények több mint felére szerzett építési...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás