Döntéshozóink tanácskozásáról

A pénzé volt a főszerep az ülésen

2016.10.14 10:19    |    V.I.  

Rekordot döntött a kalocsai városvezetés. A 2014-ben alakult testület eddigi fennállása óta (a megalakuló ünnepi alkalomtól eltekintve) talán még sosem tartott olyan rövid ülést, mint a múlt heti volt. Tíz napirendi pontot nem egész ötven perc alatt áttárgyalt a grémium, még akkor is, ha egy „rázósnak” ígérkező napirend előtti felszólalással kezdődött a tanácskozás – valamennyi későbbi előterjesztésnek a középpontjában egyébként, így vagy úgy, de a pénz állt. Jöjjenek a részletek!

Török Ferenc: nem volt korrupció, nem álltak meg a vádak!

testuleti2_300Mielőtt a standard, illetve a sürgősséggel behozott és elfogadott napirendek megvitatásának nekiláttak volna, Török Ferenc képviselő kapott szót napirend előtti felszólalásra. „Több mint egy éve, egy testületi ülésen dr. Bálint József egy bejelentést tett, miszerint az előző városvezetés által elkövetett jogsértésre, korrupcióra derült fény, ami miatt sajnos muszáj feljelentést tennie. Szinte mindenki, aki feladatul kapta ennek az ügynek az előkészítését, jól tudta, hogy a remélt jogsértés és korrupció nem fog megállni, de ezt nagyon jól lehetett a sajtóban és minden fórumon hangoztatni. Most, hogy kiderült, hogy a vád valóban nem állt meg, Korsós László [az érintett Kalocsa-KOM Kft. volt ügyvezetője] a Facebook-oldalán is közzétette, hogy minden vád alól felmentették. Szeretném arra kérni a polgármester urat, hogy itt és most hangozzék el az, hogy a volt városvezetés, a volt polgármester és a KalocsaKOM megvádolt egykori vezetője, Korsós László nem követett el jogsértést, nem volt korrupció, és őt ezek alól a vádak alól fel is mentették. Gondolom, egy bocsánatkérést hiába is kérnék, de szeretném, ha a kommunikációban az, hogy a vád nem állt meg, legalább annyi teret kapna, mint anno annak a bejelentése”, hangzottak Török Ferenc szavai. „Én ismeretlen tettes ellen tettem feljelentést, úgyhogy nincs kitől bocsánatot kérnem, és nem is kérek bocsánatot. Ezzel én le is zártam [a téma tárgyalását]”, így dr. Bálint József.

Pénzmaradvány a JETA beruházásból

Az első napirendi pont előirányzat-módosításról szólt, amely a 2016 évi költségvetési rendeletet érinti. A polgármester szóbeli kiegészítéséből kiderült, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól az uszoda energetikai-technológiai fejlesztésére elnyert összegből megmaradt hétmillió forintot kellett a helyére tenni, szem előtt tartva, hogy várhatóan még 47 millió + ÁFA visszafizetésére lesz kötelezett az önkormányzat egy korábbi fejlesztés „típushibájából” fakadóan [erről a korábbi testületi ülésről szóló tudósításunkban részletesen olvashatott].

testuleti1_300Dr. Angeli Gabriella kérdésére, amely arra irányult, hogy milyen uniós és más jellegű pályázatok előkészítésére utal az előterjesztés anyaga, Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője válaszolt. „Folyamatos szakmai kapcsolatban állunk a Bács-Kiskun megyei önkormányzattal, valamint annak nonprofit területfejlesztési kft.-jével, a velük folytatott egyeztetések során tájékozódtunk arról, hogy már az ősz folyamán is lehetnek olyan uniós pályázatok, amelyek megjelenhetnek, de azoknak a konkrét időpontja még bizonytalan. Ezen pályázati felhívásokon történő részvétel feltétele, hogy bizonyos műszaki tanulmánytervek, illetve megalapozó tanulmányok is benyújtásra kerüljenek. Ezzel kapcsolatosan várhatóak a közeljövőben szerződéskötések, kötelezettségvállalások és kifizetések, talán még ebben az évben”, válaszolt az osztályvezető, majd a testület egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

Újra gazdája lehet a miskei úti tónak!

A Miskei úti záportározó hasznosítása érdekében nyilvános pályázat kiírását is jóváhagyta a testület. Dr. Bálint József előzetesen megjegyezte, hogy reméli, érkeznek majd ajánlatok a terület hasznosítására, nem hivatalosan ugyanis érkeztek már megkeresések az önkormányzat felé potenciális érdeklődőktől. A pályázati kiírás szerint november közepéig lehet majd arra jelentkezni. Török Ferenc arra vonatkozóan tett fel kérdést, hogy a pályázati kiírásba miért nem fogalmaz meg, legalább alsó határos összeget az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy mennyiért lelhet bérelni a tó környezetét. Hozzátette, hogy valamit kezdeni kellene a záportározó körüli kerítéssel is, hiszen az azon lévő lyukakat kihasználva az újvárosi és a Szőlők városrészben lakók előszeretettel lógnak be oda illegálisan pecázni.

„Aki pályázni szeretne, annak le kell tennie elénk egy beszámolót arról, hogy milyen elképzelések mentén hasznosítaná a területet és ennek fejében mennyi bérleti díjat, illetőleg milyen beruházásokat ajánl fel”, reagált dr. Bálint József, hozzátéve, hogy ennek ismeretében a testület majd eldöntheti, hogy bérbe adja-e a szóban forgó területet vagy sem. Mindenesetre, tette hozzá Bálint, örülnének neki, ha végre ismét lenne gazdája a záportározónak és környezetének, hogy az újra egy színfolt lehessen a kalocsai kikapcsolódási lehetőségek palettáján. Kiderült továbbá, hogy mivel ebben a pillanatban nem horgásztóként működik a záportározó, így a rendőrség nem tud eljárni az illegális pecások ügyében. Ha a majdani bérlő halasítani szeretne és horgásztóként üzemeltetné, akkor más lesz a helyzet – mondta a jelenleg ott folyó szabálytalan horgászati jelenségre reagálva.

Felszólalt dr. Kiss Csaba jegyző is, aki képviselői kérdésre jelentette, hogy a komplexum kiadásából származó bevétel az önkormányzati büdzsét fogja gyarapítani, valamint visszautalt a 2011-es pályáztatásra, amikor is négy pályázó ingyenesen tartott volna igényt a területre, amelynek fejében 5-10 milliós nagyságrendű fejlesztést hajtottak volna végre, egyetlen jelentkező fizetett volna havi 15 ezer forintos bérleti díjat. Zárszóként a polgármester erősített rá arra, hogy visszakerül még a tó kérdése a testület elé, de mindenképpen szívesen látná, hogy annak környékén újra élet van. Ezzel vélhetően a többség is egyet értett, hiszen valamennyien jóváhagyták, hogy nyilvános pályázati felhívást tegyen közzé az önkormányzat a záportározó hasznosítására.

 

testuleti3_450
 

 

Bursa, KEF és társadalmi szerepvállalás

Egyhangú igennel nyugtázta a testület, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2017-ben is csatlakozik a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló, illetőleg abban tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létre hozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz.

Ugyancsak vitamentesen tárgyalták meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására és programjainak megvalósítására irányuló előterjesztést, hangsúlyozván a szervezet munkájának és célkitűzéseinek fontosságát és sajnálatos szükségességét. Mint elhangzott, a KEF 900 ezer forintos pályázati összegből hajtaná végre az általa tervezett feladatokat, amelynek benyújtási önerejéhez 90 ezer forint támogatást kért és kapott is.

Ugyancsak pályázatbenyújtás megvitatásával folytatódott az ülés. Ennek vezérgondolatát a
„társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” mottó adta, amely Angeli képviselő szóbeli kiegészítése nyomán nyert értelmet.
„Ennek a projektnek a célja Kalocsa és környéke régi játék- és szabadidős tevékenység hagyományainak összegyűjtése, feldolgozása és megismertetése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése a fiatalabb generációkkal az idősebb generációk együttműködésével. Ennek jegyében megóvjuk kulturális örökségünket, dokumentáljuk, felélesztjük azokat. Az elsődleges célcsoport az ebben közreműködő Bokréta Egyesület fiatalsága, de beleértendő Kalocsa város és a kistérség ifjúsága, valamint az ő nagyszüleik és dédszüleik. Számos együttműködés köttetik környékbeli szervekkel, akik munkájukkal hozzájárulnak a projekt sikeréhez.

 

testuleti4_450
 

 

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, valamint a KLIK helyi tagintézményeinek támogatásával lehetőségünk nyílik a versenyek meghirdetésére, a környékbeli közép- és általános iskolák támogatására. Együttműködő partnerként bevonásra kerülnek olyan civil egységek, mint a Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes, a Kalocsai Nyugdíjas Egyesület, valamint a Bem utcai szociális otthon”, mondta Angeli.

A képviselőasszony hangsúlyozta, hogy amellett, hogy a társadalmi kohéziót erősíti a program, olyan pozitív vetülete is lehet, minthogy mérsékli a Bokréta Egyesület anyagi terheit, akik az ország-világ megannyi pontján népszerűsítik Kalocsát, de a GYIÖK rendezvényeinek a lebonyolításában, azaz a gyermeknap és a sárkányhajó kupa kivitelezésében is anyagi könnyebbséget jelenthet az elnyert forrás bevonása. Végezetül elmondta, hogy a pályázat benyújtásához a városvezetésnek egyetlen forint önerőt sem kell biztosítani, az ugyanis száz százalékos támogatást biztosít a pozitív elbírálásban részesülő beadványoknak, mindössze a testület elvi határozata szükséges a kérelem benyújtásához – amit nyilvánvalóan valamennyien megszavaztak az ott ülők.

 

testuleti5_450
 

 

Szociális ellátó lehet a könyvtárépületből

Sürgősségi indítványként tárgyalták, hogy a Barka Szociális és Segítő Alapítvány venné bérleménybe a Tomori Pál Könyvtár jelenlegi, Kossuth utcai székházát – ahonnan költözőben van a most még részben ott működő bibliotéka. „Minden engedély beszerzésének és a szükséges átalakításoknak a költségét vállalnák, hogy január 1-jével ott tudják megkezdeni többek között a szociális ellátó részleg működtetését”, tájékoztatott dr. Bálint József. „Figyelembe véve Kalocsa időskori ellátási rendszerét, én a magam részéről támogathatónak tartom, másfelől az épület hasznosítása is megfelelő céllal történne. A jelentkező szerv elmondása szerint azért lenne számukra ideális ez a helyszín, mert közvetlenül a kórház mellett van, ami abból kiindulva, hogy idősek ellátásáról beszélünk, fontos tényező”, mondta a polgármester, majd a testület teljes egyetértésben engedte át a javaslatot.

Paprikafesztivál: beleugrott a majom a vízbe…

Végezetül a polgármester az ülést záró beszámolójában az egy héttel korábbi Paprikafesztiválról beszélt. Kiemelte, hogy immáron hivatalossá vált az érseki és az atomváros együttműködési szándéka, amelyet hivatalos dokumentum aláírásával szentesített a népünnepélyen Süli János paksi polgármesterrel. Hozzátette, hogy a megújult Érsekkert ideális helyszínnek bizonyult a program számára. Ezt erősítette dr. Filvig Géza későbbi hozzászólása, aki „nem fesztiválnak, inkább jó hangulatú, majális-jellegű” eseménynek minősítette a rendezvény, majd név szerint gratulált a polgármesternek, dr. Magóné Tóth Gyöngyi szervező-intézményvezetőnek, illetve a gasztronómiai elemek életre hívásáért felelős Németh Józsefnek, hozzátéve, hogy a kint levők szemmel láthatóan jól érezték magukat, ami azt üzenheti, hogy a városnak erre van szüksége. „Örömmel jelenthetem, hogy a majom beleugrott a vízbe, és megtanult úszni”, zárta a fesztivállal kapcsolatos mondandók sorát Bálint József.

Birtokba vettük a vasútállomást”

Ugyancsak az „egyebek” napirendi pontban jelentette Kalocsa első embere, hogy a város birtokba vette a sokáig kordonnal elzárt vasútállomás épületét. A városvezetésnek célja volt, hogy visszaadja a turizmus számára az egyedülálló népművészeti motívumokkal díszített épületet, amelyet kisebb karbantartási és kiállítás-rendezési munkálatokat követően utazási irodák is kiajánlhatnának programhelyszínként, vagy akár a Chili-Train városnéző kisvonat utasai is közelebbről szemügyre vehetnének.

Tájékoztató a kft.-k féléves gazdálkodásáról

Bálint József jelezte továbbá, hogy az önkormányzat száz százalékos tulajdonában lévő cégeinek féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót állítottak össze a testület számára. Ennek alapjául a társaságok által benyújtott főkönyvi adatok szolgáltak. A polgármester megjegyezte, hogy személyesen fog tárgyalni valamennyi cég vezetőjével, és „bizonyos intézkedéseket meg kell majd még hozni”. Példaként említette a Kalocsa Menza Kft.-t, mondván, „nem engedhető meg, hogy a kft. veszteséget termeljen”. Szükség esetén az is felmerülhet, hogy „ki kell adni vállalkozásnak, vagy más működési formát kell találni neki”, de „a Menzára egyébként is vissza kell majd térni, hiszen az már eldőlt, hogy a kórház nem hosszabbítja meg a szerződését a céggel februártól, és meglátjuk, hogy az iskolai étkeztetéssel mi lesz”, mondta a polgármester, rávilágítva, hogy ezután lehet majd érdemben dönteni arról, hogy mi legyen a kft.-vel.

Mit kapott Kalocsa az Uniótól? Pénzt… nem is keveset!

Végezetül dr. Angeli Gabriella szólalt fel, mondván, a Paprikafesztiválon volt szerencséje sokakkal beszélgetni és nem egy eszmecsere alkalmával arra terelődött a szó, hogy mit is kapott ténylegesen Kalocsa városa az Európai Uniótól. „Pénzt, nem is keveset”, kezdte összefoglalóját. „Pályáztak és nyertek társaságok, egyéni vállalkozók, azaz kicsik és nagyok, valamint önkormányzatunk is. A Kalocsán támogatott és megvalósított projektek száma 161, az ezekre megítélt támogatás összege pedig csaknem 16 milliárd forint összesen. Az EU pénze nélkül nem lennének új utak, kerékpárutak, járdák. Napelemes rendszer sem működne iskoláinkon és óvodáinkon, sem a sportpályán és a sportcsarnokon. Nem lenne modern autóbusz pályaudvarunk. Közösségi házunkat sem újították volna fel, és épületenergetikai beruházásokra sem telt volna. Nem lenne akadálymentes a tüdőgondozó. Elmaradt volna a Szőlők városrész rehabilitációja és a Városháza felújítása is. Nem lenne új labor a gimnáziumban, bár e projekt megvalósítása megérne akár egy másik hozzászólást, ugyanúgy, ahogy a közvilágítás átalakítása vagy a városházi szervezetfejlesztés is! Nem lenne Ökopont és Kalocsa Szíve, illetve a Kalocsán folyamatban lévő EU-s projektek sem” – zárták a tanácskozást Angeli képviselő szavai.Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás