A kalocsai missziós mozgalom kínai gyümölcse: Új-Kalocsa

2018.03.24 21:34    |    Bikfalvi Géza  

Amikor távoli országok, idegen világok történetét tanulmányozzuk, számos érdekességre bukkanhatunk, ha a kalocsaiak – a jezsuiták és az iskolanővérek – kínai missziójának történetét böngésszük, szemünkbe ötlik városunk egykori kínai testvére: Zsucsiacsaj, azaz magyar nevén Új-Kalocsa.

A település alapítója, a rendkívüli életpályát befutó Lischerong Gáspár – a Kalocsán közismert – jezsuita misszionárius atya volt. 1912-ben lépett be Nagyszombatban a jezsuita rendbe. 1914-ben Innsbruckba került szemináriumi tanulmányainak elmélyítésére. 1916-tól Pécsett latin és magyar nyelvet tanított. A következő évben Kalocsára került tanárnak. 1918–1922 között a budapesti egyetemen tanult latint és történelmet. Doktori tézisét a jezsuita történészről, Pray Györgyről írta. Egyévi újabb kalocsai tanítás után, 1923-ban elvégezte a harmadik próbaévet. Ez az év más irányt adott életének. Akkoriban kezdte meg a magyar rendtartomány kínai misszióját; így jelentkezett a hithirdető munkára. 1924-ben először az Egyesült Államokba ment, hogy támogatókat szerezzen. Két év múlva érkezett Kínába. Jól megtanulta a nyelvet, mert később írni is tudott kínaiul. 1928-ban került a missziós területre, ahol huszonegy évig dolgozott. Az 1933. évi nagy árvízi mentésnek a hőse lett, amikor egy halászbárkát vásárolt és két csónakot bérelt, amelyekkel a kiáradt Sárga-folyó kárvallottait mentette, illetve a kormány megbízta a kiutalt állami segély kiosztásával. A japán megszállás alatt is be akarták vonni a közéleti tevékenységbe, de azt nem fogadta el. A vörös forradalom számára csak üldöztetést jelentett. Hosszú házi fogsága alatt a Vatikán a missziót egyházmegyei rangra emelte. 1947. július 9-én, Lischerong atyát nevezték ki apostoli adminisztrátornak. Titokban is eredményesen dolgozott kitoloncolásáig. 1954 novemberében érkezett Tajvanra, és a következő évben kezdte el a missziós munkát Pocuban. Három magyar atyával, két testvérrel és néhány kínai atyával rövid idő alatt virágzó missziót építettek fel. Ott halt meg 1972-ben.

A Hitterjesztés Szent Kongregációja 1935. március 11-én kelt határozatával a sienhsieni apostoli helynökség legdélibb részét „Táming apostoli elöljáróság” névvel önálló missziósterület rangjára emelte és a magyar jezsuiták vezetésére bízta. 1936. január 29-én P. Szarvas Miklós SJ addigi megbízott püspöki helynököt, apostoli prefektus címmel kinevezte az új misszió főnökévé. 1936. március 27-én iktatták be új hivatalába: ezzel minden jogi formaság szerint megalakult az első önálló missziós terület, amely magyarok kezén volt, magyar főpásztor fennhatósága alatt. Ezután hatalmas és gyors ütemben fejlődött a jezsuiták missziója, amely a magyarországi hívek – és főként a kalocsaiak – hathatós anyagi és lelki támogatásával tevékenykedhetett.

Lischerong atya a magyar jezsuiták támingi missziója idején, Puyangba kerülése előtt, egy Zsucsiacsaj nevű kis faluból látogatta a rá bízott közösségeket. A település mellett Kalocsáról érkező támogatásból missziós telepet hozott létre, melyet Új-Kalocsának nevezett el, kínai nevén: U Kia Cej, illetve Hszin Kaolüsi (Nagyon boldog új dolog). Új plébániaépületet, fiú- és leányiskolát építtetett, valamint templomot emeltetett, amelyet nem minden utalás nélkül – gondolva a kalocsai jezsuita templomra –, a kereszténységet elsőként elfogadó magyar király, Szent István tiszteletére szentelte fel, kínai nevén: Seng Szitövang Tiencsutang, azaz „Szent, ez erényt remél, Ég urának csarnoka”. Mivel a faluban óriási munkanélküliség volt, a teljesen iskolázatlan asszonyok számára varróüzemet létesített, Új-Kalocsán kis szövőüzemet is alapított, ahol a szegény, földnélküli családok nőtagjai dolgozhattak és juthattak egy kis keresethez.

Lischerong atya egyik, kalocsai barátainak írt levelében így vallott Kínáról és a missziós tevékenységéről: „Új világrész, új nép, új szokások, kire nem hatnának ezek a dolgok; főleg ha ez az új világrész a messzi Kelet változatos színpompájában áll az ember előtt; ez az új nép négyszázmilliós nagycsalád és ezek az új szokások több mint négyezer éves múltban gyökereznek. A legérdekesebbek mindig az első benyomások, ha nem is mindig a valóságnak legmegfelelőbbek. Hosszú évek multán az ember sok mindent másként lát, mint egykor látott.”

Új-Kalocsáról és a kalocsaiak missziós lelkületéről nagyon szép, egyben lelkesítő írást közölt a Kalocsai Néplap, a Kalocsán tanító neves jezsuita, későbbi kétszeres tartományfőnök, Csávossy Elemér tollából: „Új Kalocsa. A magyarok érdeklődése az Egyház magasztosabb, legdícsőbb működése, a külföldi missziós hódítás iránt szélesebb dimenziókban csak legújabb keletű és még most sem mondható nagyarányúnak. De ami missziós mozgalom van az országban, az – bátran állíthatjuk – jórészt a mi városunkhoz, Kalocsához kapcsolódik, legalább is eredetében. Ez nem kis dicsősége a katolicizmus e régi várának. Innét indultak ki régebben az első missziós úttőrök Zambézibe P. Czimmermann és Menyhárth személyében, innét indult ki legújabban az első tíz nővér Távol-Keletre, hogy az első „magyar” misszió alapját megvesse. Az első kínai magyar misszionárius is – csak az újabb időket tekintem – P. Szarvas Miklós, kalocsavidéki születésű, neveltetése, első magiszteri működése pedig egyenesen Kalocsához köti személyét. De maga a hazai missziós mozgalom is Kalocsa nevéhez fűződik. Első megindítója, legbuzgóbb apostola most is városunk köztiszteletben álló papja, a zárdaiskola igazgatója, Dr. Főtiszt. Pál Mátyás. A missziós gyűjtésben is első helyen áll Kalocsa és a Stefaneum. Utóbbinak egyik növendéke, Watterich Ödön, a múlt iskolai évben egyedül 200 pengőt gyűjtött a külföldi misszióknak.

Méltó dolog azért, hogy Kalocsa neve maradandó módon bele legyen írva a missziók történetébe, emléke meg legyen örökítve oly betűkkel, melyeket nem egykönnyen mos le az időnek áradása. Ehhez nyújt alkalmat P. Lischerong kínai misszionárius, volt kalocsai tanár utolsó levele. Megköszöni a hathatós támogatást, melyben Kalocsa részesítette az utolsó évben, hálával említi, hogy a befolyt pénzen sikerült nagyon is elhagyatott missziós körzetében új, kis kápolnát és iskolát létesíteni: de a mű még nincs befejezve és azért új segélyért esedezik. Meg akarja örökíteni Kalocsa nevét, ha a mi támogatásunkkal sikerül művét befejezni. Levelének olvasásánál azonnal megszilárdult lelkünkben a meggyőződés, hogy a megkezdett mű befejezését Kalocsa becsülete megkövetel; és felvillant az eszme, hogy az új missziós állomásnak „Új Kalocsa” nevet kell viselnie. Így az ősrégi Kalocsának, mely egykor Magyarország krisztianizá-lódásának volt missziós gócpontja, missziós kolóniája lesz a távoli keleten kínai fajrokonai közt a „magyar” misszióban.

Ezen az állomáson fognak működni későbbi időkben is fiai, leányai, neveltjei és viszik ki a hit, és a világosság fáklyája pogányság sötétségében, mint Krisztus bajnokai, esetleg vértanúi. Az eszme megvalósítására még ebben az évben új kezdeményezések indulnak meg. Reméljük, hogy a gondolat lelkes visszhangra talál Kalocsa város közönségénél. Adományokat szívesen továbbit rendeltetési helyükre a Jézus társasági kollégium.”

Irodalom: Csávossy Elemér: Új-Kalocsa. Kalocsai Néplap (1928. október 17.) p. 2

Krisztus követségében. Missziók és misszionáriusok. (Szerk. Fischerné Grócz Zita, Lakatos Adél, Matula Imre) Kalocsa, 2010 (Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5.)

Szajkó József: P. Lischerong hithirdető missziósterülete Kínában. A pogány Kína. Bp., 1928 p. 98-101

Vajda Tibor P. Lischerong Gáspár Puyangban. Formózai Magyar Jezsuiták 28. sz. (1972. tavasz) p.13-15


Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás