Ülésezett a képviselő-testület

Ingatlanok, fejlesztések, komp és szemét a terítéken

2015.09.03 10:40    |    V. I.  

Tizenhét előre tervezett és egy sürgősséggel behozott napirendi pontot tárgyalt a kalocsai képviselő-testület augusztus 26-án délután. A Városháza dísztermében négy órakor kezdődött a tanácskozás, ami este hét után ért véget. A háromórás ülésen elhangzottakat igyekszünk dióhéjban összefoglalni.

Dr. Mádi Imrére emlékeztek

A napirend tárgyalásának megkezdése előtt egyperces néma főhajtással emlékezett a grémium dr. Mádi Imre szép emlékű vezető ügyészre, akit az ülést megelőzően helyeztek örök nyugalomra a bátyai temetőben. Ezután dr. Bálint József polgármester ismertette a tárgyalandó témákat, előrevetítve, hogy az ülést megelőzően nem sokkal kaptak kézhez egy határozatot, amelyet a Kalocsa-Távhő Kft. taggyűlése hozott meg – ennek tárgyalását pedig sürgősséggel terjesztette elő.

Napirend előtti felszólalásában Simon Zoltán képviselő vezette fel, hogy mi lesz a tizenöt éves hagyományokon nyugvó erdélyi tanulmányi kirándulással, amelyen a helyi általános iskolások vehetnek részt. A polgármester előrevetítette, hogy erre majd az ülést záró tájékoztatóban fog részletesen kitérni – mi pedig egy külön cikk keretében, így az ülés ezen szegmensét nem tárgyaljuk a folytatásban.

Másodszor módosult a költségvetés

A költségvetési rendelet módosítása során elhangzott, hogy az idén másodszor nyúlnak hozzá a tervezett pénzgazdálkodáshoz. Dr. Filvig Géza képviselő jelezte, hogy 227 millió a költségvetési többlet, majd javasolta a pénzügyi bizottság elnökének, hogy a vagyoneladásból befolyt összegek felhasználásával számoljon el.
– Tudvalevő volt, hogy a KalocsaKOM Kft. értékesítéséből befolyt összeg egy részét felhasználni kényszerül az önkormányzat – emlékeztetett dr. Bálint József.

Az épített örökség védelméről

Az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló rendelet megalkotásakor jelezte a polgármester, hogy ez korábbról elmaradt feladat volt. Mint elhangzott, az ezzel járó fontosabb feladatokat a város főépítészi hatáskörébe rendelték. Török Ferenc képviselő részéről felmerült, hogy jöjjön létre egy helyi szakemberekből álló tervtanács, amely konstruktív közreműködéssel segítené a főépítész munkáját. Ezen javaslat nyomán a későbbiekben fogják finomítani az előzetesen elkészített rendeletet, amelyet egyhangúlag el is fogadott a testület.

Rendezték az önkormányzati cégek tőkéjét

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok részére pótbefizetésről szóló előterjesztés tárgyalásakor elhangzott, hogy a jövőben „nagyító alatt lesz mindkét érintett kft”. A hogyan továbbra, nevezetesen, hogy januártól hogyan lehetne a korábbinál költséghatékonyabb módon működtetni a társaságokat, konkrétan a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t, illetőleg a Kalocsa Menza Kft.-t, később tanácskozik majd a testület – mondta Bálint József. Augusztus 31-ig ugyanakkor a tőkerendezését mindkét cégnek el kell végezni, így a testület jóváhagyta a Menza Kft. számára 63 millió 604 ezer pótdíj befizetését. Ugyanezen tétel a Parkgondozó Kft. esetében 50 millió 207 ezer forint. A polgármester emlékezetett, hogy ettől a pillanattól a cégek további gazdálkodása teljes mértékben a jelenlegi képviselő-testületé, illetőleg a jelenlegi vezetésé. Nyolc igen és négy tartózkodás ellenében átment mindkét határozat.

Kalocsai Néplap

Fejlesztenék az uszodát

Az Uszoda és Gyógyfürdő energetikai célú fejlesztése volt a soron következő napirend. Felvezetésében dr. Bálint József elmondta, hogy a választókörzetben lévő összes település belügyminisztériumi támogatásra benyújtott pályázatát parkolópályára állították, majd áttért a jelen beruházást tartalmazó beadványra, amelyet a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kíván benyújtani a városvezetés – mivel jelenleg ezen forrástól remélhet hozzájárulást a város. Dr. Filvig Géza emlékeztetett, hogy erre a fejlesztésre anno a korábbi önkormányzat is megpróbált pályázni – így üdvözölte a kezdeményezést. Dr. Bálint József hozzátette, hogy igyekeznek a megtakarításokat hozó projekteket is elindítani, nem „csak eladni szeretnének”, ami az önkormányzatot gyakran ért vád – fogalmazott. A 16 millió forint önerőt feltételező pályázattal 30 milliót nyerhet eredményes bírálat esetén Kalocsa, amelyet az uszodai hőszivattyúk cseréjére, illetőleg a komoly hőveszteséggel működő hálózatok leszigetelésére fordítanának még ebben az évben.

Új kazánra is jut a szociális otthonban

A napirendek tárgyalásának folytatásában visszaköszönt egy korábbi anyag, amelyről anno lapunkban is olvashatott. Nevezetesen, hogy egy épületenergetikai fejlesztési projektben keletkezett, több mint 70 milliós megtakarítás nyomán a kalocsai Bem utcai szociális otthon nyílászáróit és belső lámpáit korszerűbb, hatékonyabb eszközökre cserélhetik. Most arról számolt be a polgármester, hogy ugyanezen projektben további tízmillió forint szabadult fel, ami azt jelenti, hogy az említett épületben a központi kazán cseréje is megtörténhet az ősszel.

A Kökény utca sem „fuldoklik” tovább

Hasonló cipőben jár a már megvalósítás alatt álló rokkanttelepi és Szőlők városrészt érintő vízelvezetési rendszer korszerűsítésére irányuló beruházás is. Az ezen esetben keletkezett megtakarításból sikerült egy plusz utcát beemelni a programba, nevezetesen a Kökény utcát, ahol ugyancsak régi probléma a vízelvezetés kérdése – fogalmazott dr. Bálint József. Hozzászólásában Tihanyi Tiborné képviselő emlékeztetett, hogy nem csak a vízelvezetési rendszer építése, de a nemrég befejezett vízminőség-javító hálózatépítési munkálatok nyomán is érkeztek lakossági panaszok, amelyekre tételesen Szabó Balázs képviselő hívta fel a figyelmet. Mindezekről az illetékes irodának és hatóságnak tételesen tudomása van. Ezek rendezése később lesz aktuális – hangzott az ülésen. Ezután a hosszú távú közfoglalkoztatás harmadik programhosszabbítására szavazott a grémium, így újabb 19 főt tud idén szeptembertől jövő február végéig adminisztratív munkában foglalkoztatni az önkormányzat.

Nem adunk pénzt a Kalocsa-Gerjen kompra

A Kalocsa-Gerjen között közlekedő komp működéséhez nyújtandó támogatás kérelmével indult a „problémásabb” napirendi pontok tárgyalása. Bálint előrevetítette, hogy a leendő Duna-híd megépülésével véglegesen megszűnik ezen járat. Mivel a komp legutóbbi műszaki meghibásodásának a javítása több mint egymillió forintba került, amelyet Gerjen község önkormányzata egymagában nem tud vállalni – ezért fordult Kalocsához, (és más települések vezetéséhez) 400 ezer forintos segítségért – hangzott az indoklás. Első körön dr. Filvig Géza hivatkozott a város gazdasági nehézségeire, hozzátéve, hogy ha lenne ennyi pénze az önkormányzatnak, azt inkább a városi gyerekekre és sportolókra költse. Török Ferenc képviselő kapcsolódott az előtte szólóhoz, mondván, Kalocsa sem kér támogatást a szomszédoktól azért, mert fenntartja és működteti az uszodát. Mivel a jóváhagyáshoz minősített többségre lett volna szükség, hat igen és hat ellenszavazat nyomán a testület elvetette a Gerjen által kért támogatás teljesítését.

Mi lenne ha… (ismét) elnapolt ingatlaneladás

Ezután több ingatlanértékesítést taglaló napirendi pont került terítékre. A kül- és ipari területi ingatlanok vásárlására érkező ajánlatok közül valamennyit visszadobta a testület.

A soron következő előterjesztés egy ugyancsak ipari parki terület jövőjéről szólt, amelyre korábban a Vén Família Kft. nyújtotta be vételi igényét. Ezt akkor a testület nem fogadta el, most pedig egy újabb ajánlattevő jelentkezett, hasonló feltételekkel, csaknem 19 és fél millió forint vételárral, mint a július 2-i ülésen már elhangzott. Ebből fakadóan várható volt, hogy a bizottsági támogatások ellenére ismét hosszas vita előzi meg a döntéshozatalt. Szabó Balázs képviselő arról beszélt, hogy miért nem éri meg eladni az ipari parki ingatlant, míg dr. Angeli Gabriella amellett érvelt, hogy az ipari park azért van, hogy ott vállalkozások működjenek. A szóban forgó vállalkozás ráadásul több mint 20 munkahelyet is teremtene. Erre Szabó Balázs a reflektálásban elmondta, hogy az igényelt terület kiszakítása a nagy, összefüggő egységből később, ha esetleg komolyabb érdeklődő lenne, hátrányba hozná az önkormányzatot. Itt emlékeztetett a polgármester, hogy ne feltételezésekre építsenek döntéseket, hanem tényekre. Török Ferenc jegyezte meg a majdani hídra hivatkozva, hogy egy-két éven belül érdemesebb lenne eladni a kalocsai területeket, majd Katus Attila szólalt fel, mondván, hogy a vásárlásra jelentkező cég komoly ajánlatot nyújtott be és komoly céljai vannak. Bolvári Ferdinánd jelezte, hogy utánanézett a pályázó cég adatainak, hozzátéve, hogy „örülne, ha az ő cége ilyen helyzetben lenne”. Megjegyezte továbbá, hogy „lehet várni a megváltó cégóriást, aki Kalocsán akar ingatlant venni”, de nem biztos, hogy érdemes. Véleménye szerint, ha 10-15 munkahelyre kapna ígérvényt Kalocsa a cégtől, nyugodt szívvel megszavazná az eladást. A huzavona folytatását dr. Bálint József szakította meg azzal a betoldással, hogy attól függetlenül, milyen adottságokkal rendelkezik a kalocsai ipari park, az önkormányzatok területértékesítési kötelezettséget vállaltak rá, amely eddig nem történt meg egyetlen városvezetés által sem. Így, ebben a pillanatban az is kétséges, hogy a város visszakapja-e az ipari parki címet a területre.

Végezetül Bolvári Ferdinánd javasolt köztes megoldást, hangsúlyozván, hogy komoly érdeklődőnek tűnik a területre pályázó cég – tárgyaljon az adásvétel részleteiről a városvezetés és a Rozifa Fafeldolgozó Kereskedelmi Kft. képviselete, legyen nevesítve, hogy hány munkahelyet kínálnak, majd kerüljön vissza az anyag a testület elé. Végül dr. Bálint József vetette fel, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést és a várhatóan szeptember közepén tartandó következő ülésen szülessen határozat az addigi tárgyalások eredményének ismeretében. Ezt közel háromnegyed órás pro-kontra vitát követően a grémium jóváhagyta.

Zöld jelzés a Paksi-köz garázsainak

Ezután egy újabb korábban visszadobott ingatlanértékesítés került a testület elé, amely a Paksi közi lakótelepen elterülő, önkormányzati tulajdonban lévő földre irányult. Vállalkozói megkeresés érkezett, miszerint garázsokat építtetne a jelenleg parlagon fekvő részre. A választókerület képviselője, Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester elmondta, hogy az ott élők egy részét személyesen és interneten kérdezte arról, hogy bánnák-e, ha bérelhető garázssorral lenne gazdagabb a lakótelep, amelyre reflektálásképpen Török Ferenc vetette fel, hogy építsen garázsokat az önkormányzat, majd adja ki bérbe azokat, így az övé lehet az ebből befolyt összeg. Erre dr. Angeli Gabriella és dr. Bálint József polgármester válaszképp elmondta, hogy az önkormányzat dolga támogatni a vállalkozókat abban, hogy vállalkozzanak, ne pedig helyettük végezze el a munkát. Végül hét igen ellenében öt nem szavazattal a terület eladása mellett döntött a testületi többség.

Ezután újabb ingatlanértékesítési szándékot utasított el a képviselő-testület, amely a szőlőhegyi iskola épületéhez tartozó udvar egy részére irányult.

„Visszatért” a Kalocsa-Távhő Kft.

A soron következő napirendi pont a Kalocsa-Távhő Kft. kapcsán sürgősséggel behozott anyag volt. Mint elhangzott, a társaság 72 millió tagi hiteli kérelemmel fordult Kalocsához, ismertette az előterjesztés tartalmát dr. Bálint József, hozzátéve, hogy a magyar állam által bedöntött kalocsai fűtőmű-projekt kérdéskörét már megtárgyalta a grémium. Javasolta a kft. számukra elküldött beszámolójának az elfogadását, valamint, hogy jogosítsák fel őt a szükséges lépések meghozatalára, amelyek között elsőként kérni fogja a taggyűlés ismételt összehívását, valamint a hitelkérelem elutasítását.

Személyi döntések, javaslatok megyei kitüntetésre

Az ülés végén három napirendi pontot zárt ajtók mögött tárgyalt a grémium. Miután ismét nyilvánossá vált az ülés, dr. Bálint József ismertette az ott meghozott határozatokat. E szerint a Kalocsa Települési Értéktár Bizottság tagságába Hajdu István tanár veszi át Tamás Eszter helyét, aki lemondott tagságáról. Ezután határoztak arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kalocsai Tagintézmény igazgatóhelyettesének dr. Zahoreczné Pálfi Andreát javasolják, azonban az utolsó szó az intézményvezetésé lesz.

Döntöttek arról is, hogy Kalocsa kiket jelöl a Bács-Kiskun megyei kitüntetésekre. A művészeti díj jelöltje Leányfalusi Vilmos orgonaművész, az ifjúságért díjé Gali Valéria Ilona könyvtáros, a közművelődési kategóriáé dr. Magóné Tóth Gyöngyi művelődési központ-igazgató. Az egészségügyért díjra dr. Geri Mária Magdolna fogorvos neve hangzott el, a sportdíjra a Kalocsai Futball Club Baráti Kör Egyesület elnöke, Bernáth István lesz jelölve, a környezetvédelemért és mezőgazdaságért elismerésért Szalmay László, a Kalocsa-környéki Környezetvédelmi Egyesület civil szervezet alapító tagja és titkára kaphatja, ha elfogadják Kalocsa ajánlatát.

Sportcsarnokok: ki fizeti a révészt?

Az egyebek tárgyalásakor jelezte Simon Zoltán képviselő, hogy információi szerint a város oktatási intézményei a Martinovics utcai sportcsarnokot csak pénzért vehetik igénybe. Magyarán, bérleti díjat kellene fizetni a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-nek a testnevelésórák tartásáért. Dr. Bálint József erre válaszképpen elmondta, hogy a Vagyonhasznosítási Kft.-nek a neki járó közszolgáltatási díjért „le kell nyelnie” a tornaórákat, valamint további tárgyalásokat ígért a Kossuth utcai sportcsarnok dolgában. Erről Szabó Balázs, a sportbizottság elnöke fejtette ki véleményét, hogy a Kossuth utcai létesítmény immáron a Bajai Szakképzési Centrumhoz tartozik, így az a „dózsás” és a „kossuthos” diákokkal lesz feltöltve (amelyek a centrum kalocsai tagintézményei), így nyilvánvalóan onnan a „nebulósok”, akik korábban a közelség miatt használhatták a csarnokot, valószínűleg ki fognak szorulni.

„Paprikás gondolatok” a végén

Ugyancsak Szabó Balázs képviselő felvetésére került képbe a kalocsa.blog.hu oldal kérdése, amelynek pártatlanságát kérdőjelezte meg a városatya, mondván a város hivatalos oldalának részeként működő blognak pártatlannak és minden képviselő számára hozzáférhetőnek kell lennie.

A folytatásban a Rózsa-köz és a Kertekalja városrészben felhalmozott szemét ügyére világított rá. Mint mondta, a hetekben az ott már „megszokott látványt képező” hulladékhegyekre több zsáknyi állati tetemet és ürüléket tartalmazó kupac is kikerült, amelynek egészségügyi veszélyességére hívta fel a figyelmet. Válaszul a terület önkormányzati képviselője, Katus Attila elmondta, hogy szeptemberben lépni szeretnének az áldatlan állapotok felszámolásának a dolgában, bár évtizedek gyakorlata bizonyítja, hogy amíg az ott élők, illetve az oda szemetet hordók szemlélete nem változik, érdemben nehéz előrelépést generálni. Mindenesetre egy plusz kamerát élesítettek be a szóban forgó területen és korábban rendőrségi feljelentést is tettek, bár e tekintetben semmilyen előrelépésről nem tudtak beszámolni.


Kalocsai hírek

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

Szigeti Tamás agrármérnök segít, mire kell figyelni az egységes kérelem beadásánál

2022. április 6-án, szerdán nyílik az egységes kérelem kitöltési felülete, a gazdálkodók ekkortól...

Norbi, a „vaklufis” a földkerekség egyetlen okleveles léggömbhajtogatója

A Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium intézményben régi gyakorlat, hogy a 9....

Árpád-kori régészeti leletek Uszódnál

Az egyik sírban karperecet, gyűrűt és egy pénzérmét találtak

Szent Asztrik érsek szobrát a főegyházmegye papsága előtt áldotta meg Dr.Bábel Balázs érsek

A magyar és a katolikus egyház történetéhez egyaránt szorosan kötődő, attól elválaszthatatlan Szent...

Folytatódik a nemzetközi együttműködés, folyik a munka a Paks II. projektben

A Paks II. projekt építési-szerelési bázisán létesülő építmények több mint felére szerzett építési...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás