Belső ellenszavazattal bukott a napirend

Újra kell tárgyalni a költségvetés módosítását

2017.08.10 09:17    |    V.I.  

A kalocsai képviselő-testület múlt heti ülésén történt, pedagógusnappal kapcsolatos napirend előtti szóváltás megalapozta a tanácskozás első pontjának hangulatát, amelyet a végső szavazás csak tovább tüzelt, de ne szaladjunk ennyire előre! A „Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása” című előterjesztés nem ígért sok izgalmat, voltaképp az eddig már meghozott döntések csokorba gyűjtése és „papírforma szerinti lekövetése”, amit magába foglalt, mégis komoly feszültséget szült a határozati javaslatot záró voksolás – illetve az anyaghoz fűzött kommentárok.

Amiért tárgyalták

A költségvetési rendeletet az időközben előálló módosító események, döntések függvényében, de legalább negyedéves gyakorisággal szükséges módosítani – vezette fel a napirendi pont tárgyalásának szükségességét az írásos előterjesztés. A költségvetési rendelet átfogó módosítása jelen előterjesztés szerint mind a jogszabályi követelmények kielégítése, mind pedig a szakszerű előirányzat-gazdálkodás megvalósítása miatt szükséges – olvasható a folytatásban. Mint később kiderült, ez konyhanyelven közel annyit tesz, hogy a költségvetési rendelet január végi megalkotása és elfogadása óta a testület által hozott, e rendeletet érintő döntéseket le kell követni és beépíteni.

koltsegvetes3_450
 

Polgármester úr mondja ki, hogy a 2017-es év finanszírozhatatlan!”

Az anyaghoz elsőként Simon Zoltán szólt hozzá, aki, látva annak tartalmát kimondta, hogy igazolva látja, amit egy hónapja állított, nevezetesen, hogy a törvényi megfelelés érdekében alultervezett a költségvetés.

– Most pénz-átrakosgatás zajlik. Általában dologi és működési célokra történik az átcsoportosítás, forrásként továbbra is ingatlaneladás és hasonlók vannak betervezve. Pénz tehát nincs, ingatlanértékesítésből jön némi és olyan helyektől vesznek el, mint például a Szociális Bizottság – így Simon. – Rossz döntések sorozata történik, rossz a szervezeti átalakítás és a gazdálkodás, sok ilyen szavazás lesz még 2017-ben! Nincsen a városvezetésnek jövőképe, Kalocsa a túlélésre játszik és költ, amíg van mit. Az egyetlen valamirevaló bevételi forrása a városnak a már alig meglévő ingatlanok értékesítése és az adóemelések, bírságolások növelése. Várom, hogy polgármester úr kimondja, hogy a 2017-es év finanszírozhatatlan, mi lesz így 2018-ban – hangzott a képviselői kérdés.


Nincs szándékosan alultervezett költségvetés!”

koltsegvetes1_200Dr. Bálint József polgármester Molnár Gábor gazdasági osztályvezetőt kérte fel, hogy reflektáljon a mondottakra. A vezető hangsúlyozta, hogy a költségvetés-módosítás tartalmazza az évközben tervezendő pótlólagos tételeket, amelyeket előzetesen tilos tervezni. Emlékeztetett, hogy ezt egy hónappal korábban is elmondta, de ezek bevezetésének vannak költségei. – Nincs szándékosan alultervezett költségvetés! Ezeket tilos előzetesen betervezni! Emellett átvezetésre kerültek azok a módosítások, amikről a testület már döntést hozott. Egyetlen olyan eseményre sem emlékszem, hogy azért került volna vagyonértékesítési előirányzat betervezésre, hogy működni tudjunk. Volt még néhány esemény, amikor nem volt sem kincstári papír, sem testületi döntés, de részletes indoklással került megadásra.

Ezután esett szó arról, hogy a „bírság” tétel [amelyre hozzászólásában Simon Zoltán szintén kitért, mondván, ezek beszedéséből remél bevételeket az önkormányzat] azért került beépítésre, mert a Parkgondozó Kft.-re kivetett környezetvédelmi bírság 30 százalékban az önkormányzati költségvetést fogja terhelni, ez már tudható, így meg kellett teremteni a fedezetére szolgáló részleget a büdzsében.


Hibás döntések súlyos anyagi kihatásairól”

koltsegvetes2_200A következő hozzászólás dr. Filvig Gézától érkezett, aki a Simon Zoltán által megnyitott gondolatmenetet fűzte tovább, megszólítva Bálint Józsefet, mondván, a polgármester meghozott olyan stratégiai és politikai döntéseket, amelyeknek most súlyos anyagi kihatásai vannak. – Most könnyen átadja a szót a hivatali apparátusnak, holott ők a városvezetési többség és a polgármester úr által tett lépéseknek próbálnak eleget tenni. Nem jó irányba halad a város, ezt kellene felismerni, mert el fog fogyni a pénz! Sok olyan anyagi módosítás is van ebben a határozati javaslatban, ami nem törvényi kötelezettség – zárta mondandóját a képviselő, majd Katus Attila jelentette, hogy az általa elnökölt Pénzügyi Bizottság támogatja a polgármester által beterjesztett határozati javaslatot, amelyet további reakció nélküli szavazás követett, és öt támogató, valamint öt ellenszavazat fejében nem sikerült elfogadni az anyagot. Hogy történt ez? Míg a Fidesz-KDNP színeiben helyet foglaló képviselők (Tihanyi Tiborné, dr. Filvig Géza, Simon Zoltán és Török Ferenc) négyen egységesen ellenszavaztak, addig dr. Bálint Józseffel együtt támogató voksot nyomott Kinyóné Lakatos Melinda, Bolvári Ferdinánd, Lakatos János és Katus Attila, azonban dr. Angeli Gabriella indoklás nélkül az ellenzék véleményét osztotta – így nem lett meg az elfogadáshoz szükséges többség.


Lesz-e következmény? Soron kívüli ülés biztos!

Azt, hogy milyen következményekkel járhat a módosítás jóváhagyása, vagyis annak elmaradása, ismét Molnár Gábor vázolta. – Úgy szól a törvény, hogy szükségszerűen, de legalább negyedévente történjen módosítás. Mivel január 31-én lett elfogadva az eredeti költségvetés, erősen időszerű lenne az – mondta először, majd az ülés későbbi szakában korrigálta magát. – Nem naptári negyedév szerint kell meghozni a módosításokat, de legalább negyedévente érdemes. Ez volt az eddigi gyakorlat is, valamint az, hogy legalább három költségvetési rendelet-módosítás történt – mondta, majd rátért arra, hogy milyen következményei lesznek az elmaradt határozathozatalnak. – A kincstár által megküldött dokumentumok, illetve a testület által már meghozott önkormányzati határozatok szerinti módosítások élnek, lekönyveltük, számla bizonylatnak minősülnek abban az esetben is, hogyha a testület nem szavazta meg, hogy ezek a döntések rendeleti formában egységesüljenek – mondta Molnár Gábor, rámutatva, hogy azon tételekről, amelyekről nem döntött a testület és a most visszadobott anyagban szerepeltek, azok magától értetődően „nem élnek”.

Végezetül a polgármester bejelentette, hogy június 8-án 16 órára összehívja a testületet, hogy ismételten szavazzanak az anyagról, addig is „el lehet gondolkodni azon, hogy komolyan végzi-e a feladatát a testület vagy sem”. – Ennek most nincs következménye, de legközelebb már lesz, úgyhogy mindenkit megkérek, hogy a józan eszére hallgasson, úgy szavazgasson – mondta a polgármester, majd főképp mikrofonon kívül vitázott az ellenzéki oldal néhány képviselőjével, akik felől elhangzott, hogy a testület dolga a „jó költségvetés tartása és biztosítása”.
„Főleg, hogy meg sem szavazták azt” vágott vissza ingerülten a polgármester.
Kalocsai hírek

Dobogós helyig jutottak a kalocsai gimnazisták

A Kiskőrös alapításának 300. jubileumára hirdetett emlékév kisfilmes versenyén nyert 2. helyet a...

Örömteli hírek a fúvószenekar életében

Nyertes pályázatok, nyári tervek – ezekről beszélt Betlenné Dajkó Ágnes a fúvószenekar...

Nemzetközi konferencia Budapesten

Az atomenergetikai ipar üzleti lehetőségei Magyarországon címmel tartottak nemzetközi konferenciát...

Visszarepíti a Kék madár a Maladype társulatát

Mint emlékezetes, három évvel ezelőtt „Tojáséj” címmel egy nem mindennapi színházélményt...

A huszonhatodik

Június 1-2-3. a XXVI. Kék Madár Fesztivál ismét izgatott várakozást, pezsgő hangulatot és –...

Óvónőikonoktól tanult, óvónőikonná lett

Négy évtizedes életművére tesz pontot bizonyos formában rövidesen a kalocsai Kunszt utcai tagóvoda...

Településrendezési terv módosítás, lakossági fórum, tényleges birtokbavétel

Kalocsa Város Önkormányzata két nyertes uniós pályázat révén közel egymilliárd forintos támogatásban...

Tánccal búcsúztatták a tanévet

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc tanszakának tanévzáró műsorát május 26-án,...

Nő, család, karrier a központban

Hivatalosan is útjára indult a korábban lapunk hasábjain is ismertetett hároméves projekt, melyre...

Rendőrautóval mentek iskolába

Két kalocsai iskolás gyermeknapi kívánsága az volt, hogy rendőrautóval mehessenek iskolába. A helyi...

Gyorshajtókra vadásztak a rendőrök

A Speedmarathon elnevezésű, huszonnégy órás traffipax-nyüstölést nem sokkal később két napos újabb...

Biztonságra és a görög szigetekre utazunk

Átalakuló utazási igényekről mesélt a kalocsai Ibusz utazási irodát vezető Lánczné Wiedner Mária...

Istvánosok az Ericssonnál

A Kalocsai Szent István Gimnázium 30 tanulója, köztük én is, lehetőséget kaptunk, hogy május 8-án...

Negyedszázados hagyomány jegyében fújtak

Kalocsa és környék fúvószenekarai 25 éve randevúznak egymással és a közönséggel Pünkösd hétfőjén. A...

Sikerre predesztinálva: a kalocsai néptáncos-lét kötelez

A május 13-ra végződő hét utolsó napjait akár pirosbetűs ünneppé is nyilváníthatnánk kalocsai...

Nacsa Tivadar: vezettem le szülést a kórház kapujában!

Az idén hetvenéves fennállását ünneplő Országos Mentőszolgálat főigazgatója, dr. Csató Gábor Dr....

Szeretet, szolgálat, misszió

A másfél évvel ezelőtt létrejött Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat minél szélesebb körben szeretne...

Bátyán folytatná a feltárást

A Viski Károly Múzeum által az elmúlt 25 évben ösztönzött régészeti munka eredményeit négyrészes...

Átadták a Kunszt József-díjakat

Az Astriceum Érseki Múzeum aulájában múlt héten szerdán adta át dr. Bábel Balázs érsek, metropolita...

Helyi alkotók fővárosi bemutatkozása

A művészeti ismeretterjesztést tartja legfőbb küldetésének a Rátkai Mártonról (színművész; élt...

Egyre kevesebben tudnak mesélni a diktatúráról

A Kalocsai Fegyház és Börtön külső felújításainak idejére levették a Politikai Elítéltek Közössége...

Tájak és stációk

A péntek esti bemutatkozások, előadások sorában legutóbb Kiss Ernő hajósi festőművész volt a...

Íme, a nulladik lépés a Kalocsavagyon és a Parkgondozó összevonása felé

Mint az borítékolható volt, a kalocsai városatyák múlt szerdai testületi ülésének legtöbb vitát és...

„Egypercesek” a Városházáról

A külön cikkben tárgyalt Parkgondozó – Kalocsavagyon Kft. összeolvasztás indítására irányuló...

Kalocsai diadal országos diákszínjátszó-fesztiválon

Nem kis fába vágta fejszéjét a Kalocsai Szent István Gimnázium Clap & Dance fantázianevet viselő...

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat címben látható jelszava közel ezer éves: a máltai lovagrend...

Sziráki Szilárd: a fejlődés és a minőség a jövő alapja

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara idei első küldöttgyűlését ünnepélyes pillanatok...

Intézménylátogatáson vett részt a kalocsai KEF

Május 9-én, szerdán az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet által megvalósított...

Kik kapják a városi kitüntetéseket?

Május 31-ig fogadja az önkormányzat a felterjesztéseket a városi kitüntető díjakra, amelyekhez csak...

Ünnepi hétvége német testvérvárosunkban

Nemzetközi találkozón vett részt Kalocsa küldöttsége Kirchheim unter Teck-ben az elmúlt hétvégén....

Újra három osztályt indítanak

E hét pénteken zárul a Kalocsai Szent István Gimnázium pótfelvételi eljárása, aminek keretében az...

Sportlövőink eredményei a megyei és az országos bajnokságon

Rangos versenynek adott otthont a Kalocsai Sport Egyesület Sportlövő Szakosztályának lőtere április...

Idegenben idegen tánccal remekelt Nikolett és Milán

Néhány héttel korábbi szánunkban írtunk arról, hogy az Oktatási Hivatal által háromévente...

Kilenc fogvatartott érettségizett

Azzal, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön fogvatartottjai közül kilencen is jelezték: szeretnének...

Nyári diákmunka-lehetőség

2018. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban „Nyári Diákmunka” elnevezésű...

Zsetonra fel! Segítsük a fúvósainkat!

Figyelemre méltó kezdeményezés a Tesco idei, „Ön választ, mi segítünk” című pályázata:...

Pályatársaival versenyzett a művészeti iskolánk tanára

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája április...

A szobatisztaság, és ami ezzel összefügg

A Tomori Pál Városi Könyvtár Baba-mama Klubjában a szobatisztaságról tartott előadást-beszélgetést...

Teakóstoló a könyvtárban

Májusban indult útjára a könyvtár új sorozata „A szakirodalom sokszínűsége” címmel. Az...

A Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója jegyében

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), a BEOSZ Dél-alföldi Régió (DAR), valamint a...

Egy korszak vége, egy másik kezdete

Zsúfolásig megtelt nézőtér várta a város legnagyobb középiskolája, a Dózsa végzős diákjait múlt...

Elbúcsúztak a kollégisták is

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma...

Új távlatokat nyitó tulajdonosváltás az EMIKA Zrt-ben

Jó ideje keringett már a városban a szóbeszéd a város egyik legnagyobb, és legrégebbi vállalatának...

Fejlődő együttműködést remélnek a testvérvárosok

A testvérvárosi majális alkalmával sikerült megszólaltatni az itt ünneplő Günter Riemer kirchheimi...

CSÓKA, avagy közösségfejlesztés és segítségnyújtás

CSÓKA = Csomópont Kalocsán. Ezzel az elnevezéssel és vadonatúj programokkal nyílt meg újra a Petőfi...

Egyre szaporodnak az élősködők

Az elmúlt évek tapasztalataiból jól leszűrhető: mind jobban tolódnak a keleti országrész felé a...

Nem adott elsőbbséget az autós

Múlt héten szombaton könnyebb sérüléssel járó baleset történt Kalocsán a Paksi közben. Ok: a...

Szezonnyitó a Fazekas Alkotóházban

Dupla kiállítás megnyitóval, komolyzenei hangversennyel, majd sütögetős-beszélgetős esti programmal...

Új rendező debütált a Thália Társulatban

Múlt heti számunkban írtunk a Kalocsai Thália Társulat nagy sikerű új bemutatójáról, a „Csak...

Új logó, új belső dizájn, világszínvonalú szolgáltatás

Ebben az évben ünnepli a Vicai Látás- és Hallásközpont 25 éves jubileumát, mely alkalomból a cég...

Fogom a kezed

A Nebuló EGYMI, a városunkon és a környező településeken élő, fogyatékosság miatt sajátos nevelési...

Harmadik helyezés az országos versenyen

Balatonbogláron rendezték április 21-én az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny...

Bemutatkoztak a kalocsai tehetségek

Évről évre nagy népszerűségnek örvend a Tehetségnap nevet viselő rendezvény, melynek idén is a...

Országos mezőnyben táncol Nikolett és Milán

Az Oktatási Hivatal háromévente rendezi meg azt a művészeti megmérettetést, amely kifejezetten az...

14.alkalommal nyílt kiállítás a helyi művészek munkáiból

A legeredetibb alkotások között modern, pop-kulturális utalásokkal eltúlzott montázs és...

Átvette képviselői megbízó-levelét Font Sándor

Péntek délután a Bács-Kiskun megyei 3. számú választókörzet központjában, Kalocsán vette át dr....

Szűrővizsgálatot javasol a szakorvos

Macskaszőrallergiát macskával, szénanáthát recept nélkül kapható gyógyszerekkel is lehet kezelni, de...

Lakásbérléstől a reptéren át pályázatdömpingig

Évek óta nem látott higgadtság, viszonylagos harmónia, és egyöntetű döntéshozatali mechanizmus...

Egy európai turné első állomása voltunk

Április 19-én délután a művelődési központ kamaratermében egy különleges hangverseny részese...

Kamaszkorú rendezvény

Merthogy 16 éves. Ki hinné! Milyen gyorsan elszaladtak az évek! A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti...

Cserenkó Gábor könyvbemutatója a könyvtárban

Április 23-án, a Könyv Napján Cserenkó Gábor volt a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár vendége, aki...

Ingyenes tanulmányi kirándulás a Belvárosi iskolában

A Belvárosi Nebulók Alapítvány támogatójának köszönhetően az iskola 16 tanulója 3 pedagógussal 2018....

Elkezdődött a börtön homlokzatának felújítása

A múlt héten elkezdődött, ami a Kalocsai Fegyház és Börtön épülete körül már jó ideje érlelődött...

A kalocsai állomány kitüntetettjei

A rendőrség napja alkalmából a megyei főkapitányságon tartott ünnepségen jutalmazták Bács-Kiskun...

Hetvenen ballagtak el a Kossuthból

A Bajai SZC Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája múlt csütörtökön,...

Ballagás a Szent István Gimnáziumban

Május 5-én, szombat 10 órától ballagtak a kalocsai Szent István Gimnázium végzősei a Szent István...

Nagyszabású konferenciát szervezett a KEF

Városunkban 2002-ben alakult meg a Kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek működése ugyan...

A környezetvédelem fontossága

Korunk egyik legfontosabb kérdése, a globális felmelegedés több tudományág szakembereit...

Félszáz éve, kétszázan

Vasárnap népes vendégsereg gyűlt össze a meszesi Juca néni csárdájában, hogy együtt emlékezzen a...

Kalocsán is sikeres a felzárkóztatási program

Persze az Emberi Erőforrás Operatív Program több mint hatmilliárd forintos keretéből történő...

Szakmák Éjszakája a „Dózsában”

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Szakmák Éjszakája a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György...

Népdalos találkozó Cserey József emlékére

A Mezei Virágok Népdalkör szervezésében került sor arra a találkozóra, amellyel Cserey József...

In memoriam Medgyes János (1946–2018)

Örökre eltávozott egy jó barát, a város egyik közismert személyisége. 1957 óta élt családjával...

Póli Matildánál volt a Bölcsek köve

Októberben, angolórán hirdették ki, hogy van lehetőség általános- és középiskolás kategóriában részt...

Drágult a szociális étkezés és a bölcsődei szolgáltatás

A kalocsai képviselő-testület országgyűlési választások előtt vélhetően múlt kedden utoljára tartott...

Megvan a Duna-híd tervezője

A város környékén lévő úthálózat fejlesztését, új utak építését, valamint a várhatóan 2021-22-ben...

Közös mederben a lakók és a Méhecskék érdekei

Lakossági fórumon öntöttek több havi egyeztetés és egy korábban finoman szólva is...

Szervezők, segítők, életmentők – köszönjük!

Május 4-én, a Vöröskereszt világnapja alkalmából az idén is elismerő okleveleket adományozott a...

A jubileumi tanév tervezett programjai a Liszt Ferenc AMI-ban

Az ötvenedik, jubileumi tanévben a hagyományos programok is ünnepi köntösbe öltöztek, mondta...

Kalocsa katonatörténete

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre emlékdolgozat megírására jelentetett meg pályázatot...

Díjakat adott át a népművészeti alapítvány

A Kalocsa Népművészetéért Alapítvány a paprikafesztivál rendezvényeihez kapcsolódva díjakat adott át...

Továbbléphet a huszonötödikbe!

Úgy érezzük, mintha egy meteor gyorsaságával száguldott volna végig városunkon a XXIV. Kék Madár...

Kalocsa, a katonaváros

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napján a Foktői út melletti Csilás parkban ünnepélyesen felavatták...

Leállt a kórházbővítés

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kórházba integrálódott kalocsai Szent Kereszt...

Ezúttal a szennyvízhálózattal vannak bajok

Korábban lapunk hasábjain már olvashatott arról, hogy Kalocsa bizonyos tekintetben „időzített...

A találkozó állása: Kiskőrös – Kalocsa 1-1

Nem, kedves olvasóink, nem a sportrovat költözött lapunk 5. oldalára, ezúttal egy olyan baráti...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás