Üléseztek döntéshozóink

Tőkeinjekciók és Vízimadárpark

2016.09.15 11:58    |    V.I.  

Bár mindössze hat napirendi pontot tárgyalt a kalocsai képviselő-testület, érvekből-ellenérvekből, „beszólásokból” ezúttal sem volt hiány, ami közel háromórásra nyújtotta az ülést. A hosszas szócsaták érdemben kevés elmozdulást eredményeztek ahhoz képest, ami az eredeti határozati javaslatokban szerepelt, illetőleg, amit a „papírformától” várni lehetett. Lássuk!

Feltőkésítés: megvolt. Változások jönnek?

Az első napirendi pont a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető, valamint a Kalocsa Menza Kft. számára „beadandó” tőkeinjekció jóváhagyásáról szólt. Ahogy az várható volt, közel egyórás kérdezz-felelek és érvütköztetés jellemezte az előterjesztés tárgyalását. Szabó Balázs képviselő többször szorgalmazta, hogy ne költsön ismét ilyen jelentős összeget „köz-pénzből feltőkésítésre a város”, más alternatíva ugyanakkor nem merült fel arra, hogy a gazdasági társaságok működtetéséről szóló törvényi szabályozásnak miképpen tehetne eleget az önkormányzat. Elhangzott, hogy jelenleg is folyik a Parkgondozó és a Menza Kft. átvilágítása, a „Vagyonnal” pedig már végzett az ezen feladatokkal megbízott csapat. Dr. Bálint József polgármester előrevetítette, hogy később visszatérnek majd a társaságok jövőjének a megvitatására, ugyanis
„átfogó döntést kell hozni róluk, hogy január 1-jétől új konstrukciókban működjenek”.

A mikrofonhoz szólították a Vagyon Kft. ügyvezetőjét, Loibl Lászlót is, aki emlékeztetett, hogy a cég 2014. évi mérlege szerint 69 millión túli vesztesége volt akkor. 2015-ben ezt 2,6 millióra faragta le, mondván, itt most arról beszélünk, hogy a saját tőke és jegyzett tőke arányának helyreállítására kérte fel őt a városvezetés intézkedési tervet készíteni. A cég saját árbevétele viszont a 2015-ös évben 187 millió forint. „Ki tételezi fel, hogy ebből 70 millió forintos nyereséget lehet elérni? Erre esély sincs, csak ha a tulajdonos pótolja az alapvetően 2014-ben képződött veszteséget” hangzott Loibl válasza a kritikára, miszerint a beadottnál komplexebb és átfogóbb anyagot várt volna tőle a testület. „Gáz-számlákat nem lehet úgy rendezni, hogy arra nem kap pénzt a cég”, zárta mondandóját az ügyvezető, majd a polgármester vette át a szót, hozzátéve, hogy a most vitatott feltőkésítés szüksége már a korábbi mérleg elfogadásakor tisztán látszott – erre számítania kellett a grémiumnak.

Ezután néhány mondat erejéig a Kalocsa Menzára terelődött a szó. Török Ferenc idézte fel, hogy 2015-ben már kapott 63 millió forint feltőkésítő pótbefizetést a cég, amely most újabb 28,8 millióra szorul. A társaság vezetésének teljesítménye javára írta a polgármester, hogy ezzel egyetemben a nem elhanyagolható – korábbról örökölt – tartozásállományát szépen faragja lefelé. „Egyik napról a másikra nem lehet rendezni a korábban alulfinanszírozott és problémás kft.-k dolgát, ehhez idő kell”, zárta rövidre az eszmefuttatást Bálint.

Dr. Filvig Géza felszólalásában a korábban említett átvilágítás részletes beszámolóját hiányolta és tulajdonosi felelősséget hangsúlyozta, amikor a 70 milliós tőkepótlás sorsáról döntést hoztak. Mint fogalmazott, nem tartja szerencsésnek, hogy a Vagyon és a Parkgondozó Kft.-t is egyetlen ember irányítja, ami nem Loibl László személye ellen szól, mondta, mindössze túl szerteágazó területűnek véli mindkét gazdasági társaság tevékenységének felelős vezetését ahhoz, hogy arra egyetlen ember képes legyen. Válaszként a polgármester előrevetítette, hogy a jövőben a vitatott három önálló kft. biztosan nem a jelenlegi formában fog működni, és az egyemberes dupla-cégvezetői felállás is változni fog.

Az elhangzottakat tisztázandó, dr. Kiss Csaba jegyző kért szót, aki rámutatott arra, hogy a többek által említett „át-világító társaság” valójában három ember munkáját takarja, akik feladatként kapták meg a felsőbb vezetéstől, hogy készítsenek egy intézkedési tervek a cégek helyzetének racionalizálására. Mivel erre a tevékenységre korábban a képviselő-testület nem szavazott meg senkit, emlékeztet a jegyző, így az
„alpolgármester asszonynak, a gazdasági vezetőnek és nekem jutott a feladat”. Nyár elején le is tettek az asztalra egy javaslatot, „voltak benne radikális ötletek is”, ami ebben a pillanatban munkaanyagnak tekintendő, folytatta Kiss Csaba. A most tárgyalás alatt álló pótbefizetésre pedig törvény kötelezi az önkormányzatot, hiszen a tulajdonukban lévő cégek financiális helyzetét augusztus 31-ig rendeznie kell.

Bolvári Ferdinánd „meddő vitának” nevezte az addigra közel egy órája tartó szócsatát és kerek perec rákérdezett a határozati javaslat tartalmának vitatóira, hogy vállalják-e annak a felelősségét, hogy bedől a Kalocsa Szíve Program, ha a Vagyonhasznosító hátterét nem teszik most tisztába? Erre Bálint a PTK-ra hivatkozva elmondta, hogy ha elutasítja a testület a tőkeinjekciót, akkor elméletben a következő lépés az lesz, hogy intézkedniük kell a problémás cég felszámolásáról, végelszámolásról vagy átalakításról, a jóváhagyás tehát végső soron elkerülhetetlen, megjegyezvén, hogy a korábbi városvezetés szakmai anyagot kapott arról, hogy ne hozza létre ezeket a kft.-ket. Kérte, hogy ne hárítson senki felelősséget a másikra, ő vállalni fogja a saját döntéseinek a súlyát. Ezután született meg a határozat, miszerint a Menza részére 28 millió 786 ezer forint, míg a Vagyon részére 70 millió 144 ezer forint pótdíjbefizetést biztosít a testületi többség.

Megvan a Vízimadárpark új bérlője

Egy régóta húzódó kérdés végére is – átmenetileg – pont került, amikor a Vízimadárpark működtetésének a jövőjéről tárgyalt a testület. Megvitatták az értékesítési és bérleti szándékkal érkezett pályázatokat, amelyek közül az megvásárlásra benyújtott igényeket helyből elutasították, a haszonbérbe adás ugyanakkor ésszerű alternatívaként merült fel. Bálint József szóbeli kiegészítése szerint egy ajánlat érkezett résztulajdon-szerzésre és közös tulajdonú működtetésre, ezt azonban nem tartotta  „egészségesnek” az értékelő bizottság, így mélységében nem is vizsgálta ennek lehetőségét. Megnyugtató fejleményként közölte azt is, hogy a munkaügyi hivatallal már egyeztettek a parknál jelenleg foglalkoztatott négy fő sorsáról. Ők a jövőben a Vagyonhasznosító Kft. égisze alatt folytathatják a munkát.

Simon tette szóvá, hogy a park sorsának sokadszori tárgyalása azt sugallja számára, hogy „a városvezetés és a Vagyonhasznosító Kft. sem képes kiaknázni a létesítményben rejlő lehetőségeket, pedig vannak. A két rossz közül a kevésbé rossz megoldást, nevezetesen a bérbeadást kell most választaniuk”, de kifejezetten kérte, hogy tiltsák le a parkban folyó élőállat-értékesítést a jövőben. Sokallta a határozati javaslatban szereplő tízéves bérbeadási időtartamot is, és módosító javaslatként vetette fel, hogy a jelen kondíciókkal öt évre adja ki a város a bérleményt, és ezt követő öt évre a megszavazott üzemeltetőnek legyen elő-bérleti joga, amikor lejár az első bérleti ciklus. Mielőtt az ajánlattevőt nyilatkoztatták volna, hogy elfogadja-e ezen felállást, Bálint József jelezte, hogy „tudomása szerint”, nem folyik élőállat-eladás a parkban, és leltárkészítést is elrendeltek. Ezt Loibl is megerősítette, rámutatva, hogy korábban folytak értékesítések, amelyek a törzsállományt nem érintették, csak a szaporulatot. A szaporulatra vonatkozóan ugyanis lehetőség van értékesítésre, vagy arra, hogy abból más hasonló profilú létesítményeknek, vadaskerteknek adjanak.

Ezután lépett a mikrofonhoz Greksa Zsolt ajánlattevő, kijelentvén, hogy a mezőgazdaságban öt évnél hosszabb időtartamban kell gondolkodni! Mint mondta, ezen ágazatban a befektetés hosszú távon térül meg. Ő a pályázatban foglalt tíz éves bérleményt tartja reálisnak, de mint mondta, nem határolódik el attól, hogy öt év múlva ismét a testület elé álljon és beszámoljon az addig elért eredményekről, hozzátéve, hogy bármilyen pályázati projekt megvalósítása esetén amúgy is kötné őt annak többéves fenntartásra.

A Simon-féle módosító indítvány befogadásához végül egy szavazat hiányzott, így az eredeti határozati javaslatban foglalt szerint a testület Greksa Zsolt bérleti ajánlatát fogadta be, amelyről tíz évre szóló megállapodást ír alá a polgármesterrel. Beadványának tartalma szerint a létesítményen a jövőben is állatkertet szeretne üzemeltetni, valamint a falusi turizmust és a vendéglátást jelölte meg ingatlan-hasznosítási és tevékenységi célként.

Költségvetés, könyvtár és 25 ezer euró

Bár nem kötelező, a június 30-i adatokat számba véve átfogó anyagot tett le a városvezetés a testület elé, elszámolva azzal, hogy ez idáig mennyire volt tartható az idei évre meghatározott költségvetési rendelet. „Fegyelmezett gazdálkodással, a vártnál jobb eredményt tud felmutatni az önkormányzat, az év hátralévő részében szeretnék ezt folytatni”, summázta röviden az előterjesztést Bálint.

Ugyancsak zöld utat adott a testület, hogy az idei elbukása után a jövő évben is megpróbáljon testvérvárosi kapcsolat ápolására pályázati forrást szerezni Kalocsa. A polgármester elmondta, hogy korábbi kérelmük elutasításának indoklásában szerepelt, hogy nagy volt a túlsúly a „magyar nyelvterületek felé fordulást illetően”. Ebből okulva felmerült, hogy cseh kulturális kapcsolatot vesz fel Kalocsa a meglévő, Kirchheim Unter Teckkel ápolt német testvérvárosi kapcsolat mellé. Mint kiderült, az illetékes polgármestert vendégül is látják az idei Paprikafesztiválon és a cseh csoport már jelezte, hogy részt venne a 2017-es Duna-menti Folklórfesztiválon. A német és a cseh kapcsolatot felmutatva elképzelhető, hogy nagyobb eséllyel válhat jogosulttá Kalocsa a 25 ezer eurós pályázati összegre, amelyet az „Európa a polgárokért program” keretéből hívhat le, pozitív bírálat esetén.

A soron következő határozathozatal érdemben nem sokat változtatott egy korábban született döntésen, amelynek lényege, hogy az önkormányzat hárommillió forintot biztosított „polckészítés” jogcímén a „hazaköltözés” előtt álló Tomori Pál Városi Könyvtár részére. Sürgősségi indítványként került a grémium elé az anyag, amelynek megszavazása a korábbi keretösszeget nem módosította, ellenben annak felhasználhatósági körét – az intézmény részéről jelentkezett igény szerint – tagolta, mondván, a volt nagyszemináriumi épületben a leendő könyvtár megfelelő infrastruktúrájának a kiépítése érdekében ez indokolttá vált.

Foktőről bűzlik a…

A foktői állattelep felől jövő szagok ügyében kérdezett (ismét) dr. Filvig Géza az „egyebek” napirendi pont tárgyalásakor. Erről nem először esett szó, úgy a Városházán, mint lapunk hasábjain. Emlékeztetőül: a Kertvárost és a Paksi-közt (kedvezőtlen széljárás esetén a belvárost is) érintő, Foktő felől jövő szaghatások megszüntetésének lehetőségének kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét szorgalmazta Filvig. Válaszként Bálint elmondta, hogy felvette a kapcsolatot Bakai Károly foktői polgármesterrel. Ő arról tájékoztatta, hogy a törvény-nyújtotta lépéseket már megtették, de nem valószínű, hogy lesz változás a szag forrásaként megjelölt telepen, hiszen az illetékes szakhatóságok már szemlézték a helyszínt, ahol mindent rendben találtak. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a „bűzlő telep” korábban pályázatot nyert arra, hogy a jelenlegi formájában működhessen, amelynek még javában tart a fenntartási ideje. Ezért sem valószínű, hogy várható előrelépés ez ügyben.

Elektromos töltőállomások, tankerület, népszavazás

Az ülés utolsó perceiben Simon Zoltáné volt a főszerep. A képviselő – Filviggel egyetemben – az ülés elején jelezte, hogy több témában szót kérne és tájékoztatná társait az
„egyebekben”. Elsőként a városvezetés figyelmét hívta fel arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium meghirdette az elektromos töltőállomások kialakítását célzó pályázatot, amely „remélte, hogy nem kerülte el Kalocsa figyelmét”.
„Jó esély van a nyerésre, arról nem is beszélve, hogy a jövő az elektromos járművekben rejlik”, mondta. A polgármesteri válaszból kiderült, hogy az illetékesek követik a pályázati kiírásokat és tudnak erről a lehetőségről, mi több, a „kollégák dolgoznak rajta, helyszínek is felmerültek, és erről a pályázat beadás előtt még dönteni fog a képviselő-testület” – mondta Bálint.

A soron következő téma, amelyről Simon Zoltán tájékoztatta a testületet, az oktatási intézmények átszervezésének sikeres végrehajtása volt. Mint mondta, a folyamat megtörtént, és augusztus 1-jétől felállt az új tankerület, amelynek igazgatója Sárosi Magdolna, aki a bajai Türr István Gazdasági Szakközépiskola korábbi vezetője lett.
„Többször járt már Kalocsán, részt vett a városi igazgatói értekezleten, és kihangsúlyozta, hogy szeretne jó együttműködést folytatni a város és a járás szakmai vezetőségével, és részt kíván venni a jövőben a Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottságunk ülésein. Emellett a jövő heti gyermekvédelmi városi értekezleten is itt szeretne lenni, hogy megismerje a kalocsai problémákat”, tájékoztatott Simon, visszautalván arra az információra, amelyet az ülés korábbi szakaszában dr. Bálint József ejtett el, miszerint rövidesen a polgármesterrel is találkozni fog az új pozícióba került vezető.

Végezetül Simon az október 2-i népszavazásra hívta fel a lakosság figyelmét – mondandójában főként azon gondolatokra helyezve a hangsúlyt, amelyeket lapunk múlt heti számában olvashatott a vele készült interjúnk utolsó harmadában.

Zárszóként dr. Bálint József jelentette, hogy székelykeresztúri meghívásnak tettek eleget a hetekben, valamint invitálta a megjelenteket a Szent István Napok eseményeire, és előrevetítette, hogy a következő testületi ülést várhatóan szeptember elején hívják össze.Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás