Lakossági fórum és sajtótájékoztató

Sokak Magyarországa

2016.04.25 13:22   

Ezzel a címmel állította össze az Új Köztársaságért Alapítvány és a Demokratikus Koalíció azt a vitaanyagot, amellyel fel kívánják hívni a figyelmet azokra a – gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi, oktatási téren tapasztalható – jelenségekre, amelyek változtatásért kiáltanak. A vitairat tíz fő pontjában megfogalmazzák, hol és milyen problémákat tapasztalnak és ezek megoldásához javaslatokat is társítanak. A programot – többek között – lakossági fórumokon mutatják be az érdeklődőknek. Ilyen lakossági fórum volt Kalocsán április 8-án, ahol a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Vágó István vállalkozott a feladatra.

A lakossági fórum előtt az előadó sajtótájékoztatón ismertette a „Sokak Magyarországa” program lényegét, és válaszolt a helyi média munkatársainak kérdéseire.

Vágó Istvánt Angeli Gabriella mutatta be a jelenlévőknek, majd átadta a szót a vendégnek.

– Ez egy rendkívül szerteágazó program, amiről nagyon nehéz röviden beszélni. Egy viszont biztos: a DK-t többé nem érheti az a vád, hogy nincs programja. Továbbmegyek: jelenleg a pártok közül csak a DK-nak van programja – ragadta meg a lényeget az előadó. – Nagyon szeretnénk, ha a velünk egy hajóban evező erők, pártok alapnak tekintenék ahhoz, hogy meginduljon egy párbeszéd. Én, mint a média munkacsoport vezetője, a médiumokat érintő kérdésekben voltam nagyon aktív, és a csapatommal több, erre a témára vonatkozó pont a mi munkánkat tükrözi.

Példaként Vágó kiemelte azt a helyzetet, hogy a rádióadók híranyaga kevés kivétellel az MTI-től származik, mert az ingyen bocsátja a média rendelkezésére a friss információkat. Viszont az MTI nem objektív és egyoldalú – kormánypárti – szűrőn engedi át a híreket. Ezért a társadalom nem szerezhet tudomást a kritikus hangvételű megnyilvánulásokról.

– Honnan ismerhetik meg így az emberek, például a Kalocsa környékén élők azokat a híreket, amelyekből megtudhatják, milyen országban élnek? – tette föl a kérdést Vágó István. – A közszolgálati csatornákból (és ezek uralják a médiapiacot) csak azt hallják, hogy itt minden remekül működik és rendben van. Ez előbb-utóbb alkotmányellenes állapothoz vezet. Ugyanis az alaptörvényben rögzítve van, hogy a választásokhoz az kell, hogy a választók jól legyenek informálva az ország dolgairól, hogy tudatában legyenek, mi alapján döntenek. Ha el vannak zárva a kormányzó pártokat illető kritikáktól, akkor csak az érem egyik oldalát ismerhetik.

Az helyi médiumok részéről az első kérdés arra vonatkozott (Kalocsai Néplap, Gábor Erika), hogy a terrorveszélyre hivatkozva hozott, illetve tervezett intézkedések tovább ronthatják-e ezt a helyzetet?

Kalocsai Néplap

– Egyértelműen igen. A hírek között első helyen szerepelnek a migrációval és a terrorveszéllyel kapcsolatos anyagok, miközben, ha van Európában olyan ország, amely kevéssé érintett ebben a kérdésben, akkor az Magyarország. Aki olvassa az interneten a híreket, sok-oldalúbban tájékozódhat erről. Nem azt mondom ezzel, hogy ez a probléma nem létező, de erősen eltorzított formában kerül az emberek elé.

Vágó István az egyoldalú tájékoztatás egyik legfrissebb példájaként hozta az IMF hitel visszafizetéséről szóló tudósításokat. Ezekből úgy tűnik, hatalmas tettet hajtott végre a kormány – mondta –, miközben arról hallgatnak, hogy egy kedvező kamatozású hitelt jóval kedvezőtlenebb feltételekkel felvett hitelből fizettek vissza, gyaníthatóan azért, mert egy IMF-adós országban a Nemzetközi Valutaalap ellenőrizheti a pénz felhasználását, és feltehetően ez volt az, amit a FIDESZ a jövőben el akart kerülni. Az sem igaz – hangsúlyozta –, hogy mi ezzel kivívtuk a gazdasági függetlenségünket, mert az Európai Unió tagjaként számot kell adnia a kormánynak az általa elköltött pénzek racionális felhasználásáról.

A következő kérdésben a KalocsaTV munkatársa (Markó Mónika) arra kért választ, hogy Vágó István szerint lesz-e arra lehetőség, hogy felelősségre vonják azokat, akik a közpénzeket törvénytelenül használták fel? A vendég nem hagyott kétséget a felől, hogy a törekvés erre megvan, ám a jogszabályok „kézre szabása” folytán ezek (jelenleg) nem törvénybe ütközők, ezért nem lesz könnyű – ám nem marad el – az elszámoltatás egy hatalomváltást követően.

A Korona Rádió munkatársa (Mike Szilvia) arra volt kíváncsi, hogy az eddig megtartott lakossági fórumokon általában milyen problémákat vetettek fel az emberek.

– Sajnos, vagy hála istennek, minden nap hoz olyan témát, amelyről érdemes beszélni – reagált a vendég –, amivel, ha az ellenzék jól kihasználná, hetekig-hónapokig tudná támadni a fennálló hatalmat. Ám nincs idő arra, hogy kifussa magát egy-egy botrány, mert másnapra ott van az új. Sokszor hónapok, vagy évek múlva derül ki az igazság, de kérdés, visszakapcsolnak-e az emberek, összerakják-e ezeket a részleteket. Kiszámolják-e vajon, hogy ha követik a világpiaci trendeket, mennyivel kellene olcsóbbnak lenni a gáznak, üzemanyagnak, áramnak, miközben itt a töredékének kell örülni rezsicsökkentés címszó alatt? Hol mondjam el, hogyan jut el ez a kalocsai választókhoz? A számtalan közszolgálati csatornán biztosan nem…

A BónuszPress (Péjó Zoltán) részéről az a kérdés vetődött fel, hogy az előadó lát-e esélyt egy baloldali összefogásra a választásokig hátralévő időben.

– Nem látok más esélyt! – hangzott a válasz. – A kérdés mögött azt sejtem, hogy a 2014-es választások előtti rossz emlékű összefogásra gondolnak. De ki mondja, hogy e nélkül jobb eredményt értünk volna el? Szerintem rosszabb lett volna. Az egyes pártokból bejutott képviselők aránya talán más lenne, de utólag is azt mondhatjuk, a nélkül még kevesebb ellenzéki képviselő ülne a parlamentben. A jövőre nézve az a véleményem, hogy egyedül egyik párt sem fogja leváltani az Orbán-kormányt.

Vágó István többször hangsúlyozta, hogy nagyon nagy a média felelőssége a túlburjánzó és egyoldalúan tájékoztató közszolgálati médiumok miatt. Példaként hozta fel a Hír Tv „színváltozását”, mely előtt 95 százalékos (!) volt a kormánypárti média túlsúlya. Ma az említett csatorna és a más húrokat pengető Magyar Nemzet, a Lánchíd Rádió, vagy a Mahír már nem áll be Orbán Viktor mögé. – De gondolják csak meg – emelte ki –, korábban a Hír Tv tulajdonosa, Simicska Lajos vitt minden tendert, ma pedig egyszerre más lett a kiírt pályázatok nyertese – mondják, nem ez a legjellemzőbb napjaink közállapotára? Ez borzasztó. Ebbe bele kellene egy kormánynak buknia!

A Kalocsai Néplap részéről hangzott el a felvetés, hogy a napjainkban egyre erősödő civil mozgalmak esetleg azt is tükrözik, hogy az emberek csalódtak a politikai paletta szereplőiben, és jobban magukénak érzik ezeket a mozgalmakat.

– Ezzel részben egyetértek – mondta a vendég –, elfogadom, hogy a pártokban, vagy az azokat régóta képviselőkben csalódtak az emberek. De vannak új arcok is az ellenzéki pártokban. A civilek mozgalmai egy-egy területet képviselnek, és egy-egy látványos felfutás után lecseng az egész tiltakozás. Talán most nem így lesz, de az a véleményem, hogy csatlakozniuk kellene párthoz, vagy azok állhatnának mögéjük – ám a civilek szemmel láthatóan nem kívánják ezt a kapcsolatot. Szerintem ez nagy baj, mert nem szabadna ketté választani őket és a pártokat. Hiszen a pártok is civil szervezetek! Én magam is civilnek tartom magam, akinek a véleménye többé-kevésbé megegyezik a DK által képviselt gondolatokkal, tehát csatlakoztam hozzájuk.

Máris a pedagógusok szemére vetették – folytatta –, hogy nem szakmai, hanem politikai tevékenységet folytatnak. Tessék mondani: az oktatás intézményeit, az ott folyó munkát és ott dolgozókat érintő kérdésekben milyen döntések születtek? Nem politikaiak? Dehogynem! Nem politikusok hozták ezeket? Dehogynem! Tehát ők is ezen a síkon tudnak a téves döntésekkel szemben fellépni.

A beszélgetés végén Vágó István nyomatékosította: a „Sokak Magyarországa” című vitaanyag lényege, hogy az emberek ismerjék meg, kezdjenek róla beszélni, tegyék hozzá a maguk tapasztalatait, véleményét, javaslataikat, mert ettől válik élővé és kezd el hatni a társadalom életében. Ennek a folyamatnak a lényeges eleme a média – nem véletlen, hogy újra és újra visszatért arra, hogy a jelenlegi piacot uraló, közszolgálatinak tartott (és jól eltartott!) média rosszul szolgálja a tájékoztatás (köz)ügyét.

A lakossági fórum kezdési idejére megtelt a Művelődési Központ sétálóutcai nagyterme. Balogi József, a DK helyi elnöke vezette a beszélgetést, amelyen Vágó István a kérdésekre adott válaszokban gyakran utalt a
„Sokak Magyarországa” programra, igazolva, hogy a vitairat valóban felöleli azokat a témákat, amelyek napjainkban az embereket foglalkoztatják.

Gábor Erika


Kalocsai hírek

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Augusztus 20. - az összetartozás ünnepe

Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár augusztus 20-a alkalmából...

Pécsi egyetemistákkal fiatalít a kalocsai alkotótábor

Augusztus elején szűk két hétig ismét alkalmi művészteleppé változott volt Kossuth utcai kollégium...

Bolvári Ferdinánd polgármester-jelölt is bemutatta csapatát

A Bagó Zoltán polgármester-jelölt nevével fémjelzett Szívből Kalocsa Egyesület, majd időrendi...

Tegyük együtt sikeressé városunkat

  Ősszel önkormányzati választások lesznek. Ilyenkor, a helyi választások közeledtével...

Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés

Tizenhét év után újra Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés. Az államalapítás ünnepe, augusztus...

Kilenc „Kalocsa Városért” díjat adtak át

A képviselő-testület előzetesen meghozott döntésének értelmében, a sokéves hagyományokat követve, az...

Dr. Bagó Zoltán élhető városról, munkahelyekről, bérekről, egészségügyről

Mint emlékezetes, - bejelentési sorrendben – Bolvári Ferdinánd (Békés Kalocsáért Egyesület),...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás