Lakossági fórum és sajtótájékoztató

Sokak Magyarországa

2016.04.25 13:22   

Ezzel a címmel állította össze az Új Köztársaságért Alapítvány és a Demokratikus Koalíció azt a vitaanyagot, amellyel fel kívánják hívni a figyelmet azokra a – gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi, oktatási téren tapasztalható – jelenségekre, amelyek változtatásért kiáltanak. A vitairat tíz fő pontjában megfogalmazzák, hol és milyen problémákat tapasztalnak és ezek megoldásához javaslatokat is társítanak. A programot – többek között – lakossági fórumokon mutatják be az érdeklődőknek. Ilyen lakossági fórum volt Kalocsán április 8-án, ahol a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Vágó István vállalkozott a feladatra.

A lakossági fórum előtt az előadó sajtótájékoztatón ismertette a „Sokak Magyarországa” program lényegét, és válaszolt a helyi média munkatársainak kérdéseire.

Vágó Istvánt Angeli Gabriella mutatta be a jelenlévőknek, majd átadta a szót a vendégnek.

– Ez egy rendkívül szerteágazó program, amiről nagyon nehéz röviden beszélni. Egy viszont biztos: a DK-t többé nem érheti az a vád, hogy nincs programja. Továbbmegyek: jelenleg a pártok közül csak a DK-nak van programja – ragadta meg a lényeget az előadó. – Nagyon szeretnénk, ha a velünk egy hajóban evező erők, pártok alapnak tekintenék ahhoz, hogy meginduljon egy párbeszéd. Én, mint a média munkacsoport vezetője, a médiumokat érintő kérdésekben voltam nagyon aktív, és a csapatommal több, erre a témára vonatkozó pont a mi munkánkat tükrözi.

Példaként Vágó kiemelte azt a helyzetet, hogy a rádióadók híranyaga kevés kivétellel az MTI-től származik, mert az ingyen bocsátja a média rendelkezésére a friss információkat. Viszont az MTI nem objektív és egyoldalú – kormánypárti – szűrőn engedi át a híreket. Ezért a társadalom nem szerezhet tudomást a kritikus hangvételű megnyilvánulásokról.

– Honnan ismerhetik meg így az emberek, például a Kalocsa környékén élők azokat a híreket, amelyekből megtudhatják, milyen országban élnek? – tette föl a kérdést Vágó István. – A közszolgálati csatornákból (és ezek uralják a médiapiacot) csak azt hallják, hogy itt minden remekül működik és rendben van. Ez előbb-utóbb alkotmányellenes állapothoz vezet. Ugyanis az alaptörvényben rögzítve van, hogy a választásokhoz az kell, hogy a választók jól legyenek informálva az ország dolgairól, hogy tudatában legyenek, mi alapján döntenek. Ha el vannak zárva a kormányzó pártokat illető kritikáktól, akkor csak az érem egyik oldalát ismerhetik.

Az helyi médiumok részéről az első kérdés arra vonatkozott (Kalocsai Néplap, Gábor Erika), hogy a terrorveszélyre hivatkozva hozott, illetve tervezett intézkedések tovább ronthatják-e ezt a helyzetet?

Kalocsai Néplap

– Egyértelműen igen. A hírek között első helyen szerepelnek a migrációval és a terrorveszéllyel kapcsolatos anyagok, miközben, ha van Európában olyan ország, amely kevéssé érintett ebben a kérdésben, akkor az Magyarország. Aki olvassa az interneten a híreket, sok-oldalúbban tájékozódhat erről. Nem azt mondom ezzel, hogy ez a probléma nem létező, de erősen eltorzított formában kerül az emberek elé.

Vágó István az egyoldalú tájékoztatás egyik legfrissebb példájaként hozta az IMF hitel visszafizetéséről szóló tudósításokat. Ezekből úgy tűnik, hatalmas tettet hajtott végre a kormány – mondta –, miközben arról hallgatnak, hogy egy kedvező kamatozású hitelt jóval kedvezőtlenebb feltételekkel felvett hitelből fizettek vissza, gyaníthatóan azért, mert egy IMF-adós országban a Nemzetközi Valutaalap ellenőrizheti a pénz felhasználását, és feltehetően ez volt az, amit a FIDESZ a jövőben el akart kerülni. Az sem igaz – hangsúlyozta –, hogy mi ezzel kivívtuk a gazdasági függetlenségünket, mert az Európai Unió tagjaként számot kell adnia a kormánynak az általa elköltött pénzek racionális felhasználásáról.

A következő kérdésben a KalocsaTV munkatársa (Markó Mónika) arra kért választ, hogy Vágó István szerint lesz-e arra lehetőség, hogy felelősségre vonják azokat, akik a közpénzeket törvénytelenül használták fel? A vendég nem hagyott kétséget a felől, hogy a törekvés erre megvan, ám a jogszabályok „kézre szabása” folytán ezek (jelenleg) nem törvénybe ütközők, ezért nem lesz könnyű – ám nem marad el – az elszámoltatás egy hatalomváltást követően.

A Korona Rádió munkatársa (Mike Szilvia) arra volt kíváncsi, hogy az eddig megtartott lakossági fórumokon általában milyen problémákat vetettek fel az emberek.

– Sajnos, vagy hála istennek, minden nap hoz olyan témát, amelyről érdemes beszélni – reagált a vendég –, amivel, ha az ellenzék jól kihasználná, hetekig-hónapokig tudná támadni a fennálló hatalmat. Ám nincs idő arra, hogy kifussa magát egy-egy botrány, mert másnapra ott van az új. Sokszor hónapok, vagy évek múlva derül ki az igazság, de kérdés, visszakapcsolnak-e az emberek, összerakják-e ezeket a részleteket. Kiszámolják-e vajon, hogy ha követik a világpiaci trendeket, mennyivel kellene olcsóbbnak lenni a gáznak, üzemanyagnak, áramnak, miközben itt a töredékének kell örülni rezsicsökkentés címszó alatt? Hol mondjam el, hogyan jut el ez a kalocsai választókhoz? A számtalan közszolgálati csatornán biztosan nem…

A BónuszPress (Péjó Zoltán) részéről az a kérdés vetődött fel, hogy az előadó lát-e esélyt egy baloldali összefogásra a választásokig hátralévő időben.

– Nem látok más esélyt! – hangzott a válasz. – A kérdés mögött azt sejtem, hogy a 2014-es választások előtti rossz emlékű összefogásra gondolnak. De ki mondja, hogy e nélkül jobb eredményt értünk volna el? Szerintem rosszabb lett volna. Az egyes pártokból bejutott képviselők aránya talán más lenne, de utólag is azt mondhatjuk, a nélkül még kevesebb ellenzéki képviselő ülne a parlamentben. A jövőre nézve az a véleményem, hogy egyedül egyik párt sem fogja leváltani az Orbán-kormányt.

Vágó István többször hangsúlyozta, hogy nagyon nagy a média felelőssége a túlburjánzó és egyoldalúan tájékoztató közszolgálati médiumok miatt. Példaként hozta fel a Hír Tv „színváltozását”, mely előtt 95 százalékos (!) volt a kormánypárti média túlsúlya. Ma az említett csatorna és a más húrokat pengető Magyar Nemzet, a Lánchíd Rádió, vagy a Mahír már nem áll be Orbán Viktor mögé. – De gondolják csak meg – emelte ki –, korábban a Hír Tv tulajdonosa, Simicska Lajos vitt minden tendert, ma pedig egyszerre más lett a kiírt pályázatok nyertese – mondják, nem ez a legjellemzőbb napjaink közállapotára? Ez borzasztó. Ebbe bele kellene egy kormánynak buknia!

A Kalocsai Néplap részéről hangzott el a felvetés, hogy a napjainkban egyre erősödő civil mozgalmak esetleg azt is tükrözik, hogy az emberek csalódtak a politikai paletta szereplőiben, és jobban magukénak érzik ezeket a mozgalmakat.

– Ezzel részben egyetértek – mondta a vendég –, elfogadom, hogy a pártokban, vagy az azokat régóta képviselőkben csalódtak az emberek. De vannak új arcok is az ellenzéki pártokban. A civilek mozgalmai egy-egy területet képviselnek, és egy-egy látványos felfutás után lecseng az egész tiltakozás. Talán most nem így lesz, de az a véleményem, hogy csatlakozniuk kellene párthoz, vagy azok állhatnának mögéjük – ám a civilek szemmel láthatóan nem kívánják ezt a kapcsolatot. Szerintem ez nagy baj, mert nem szabadna ketté választani őket és a pártokat. Hiszen a pártok is civil szervezetek! Én magam is civilnek tartom magam, akinek a véleménye többé-kevésbé megegyezik a DK által képviselt gondolatokkal, tehát csatlakoztam hozzájuk.

Máris a pedagógusok szemére vetették – folytatta –, hogy nem szakmai, hanem politikai tevékenységet folytatnak. Tessék mondani: az oktatás intézményeit, az ott folyó munkát és ott dolgozókat érintő kérdésekben milyen döntések születtek? Nem politikaiak? Dehogynem! Nem politikusok hozták ezeket? Dehogynem! Tehát ők is ezen a síkon tudnak a téves döntésekkel szemben fellépni.

A beszélgetés végén Vágó István nyomatékosította: a „Sokak Magyarországa” című vitaanyag lényege, hogy az emberek ismerjék meg, kezdjenek róla beszélni, tegyék hozzá a maguk tapasztalatait, véleményét, javaslataikat, mert ettől válik élővé és kezd el hatni a társadalom életében. Ennek a folyamatnak a lényeges eleme a média – nem véletlen, hogy újra és újra visszatért arra, hogy a jelenlegi piacot uraló, közszolgálatinak tartott (és jól eltartott!) média rosszul szolgálja a tájékoztatás (köz)ügyét.

A lakossági fórum kezdési idejére megtelt a Művelődési Központ sétálóutcai nagyterme. Balogi József, a DK helyi elnöke vezette a beszélgetést, amelyen Vágó István a kérdésekre adott válaszokban gyakran utalt a
„Sokak Magyarországa” programra, igazolva, hogy a vitairat valóban felöleli azokat a témákat, amelyek napjainkban az embereket foglalkoztatják.

Gábor Erika


Kalocsai hírek

XI. Sárkányhajó Kupa

Ulmer Schachtel, Vízicsibék, Titánok a diákversenyek győztesei Május 20-21-én, ismét megtelt...

„Szép versekkel környezetünkért” versmondó verseny eredményei

A természet és a költészet szeretetére nevel az óvodai szavalóverseny Május 24-én, kedden reggel...

Honvédelmi nap Kalocsán – Megemlékezés és koszorúzás a már hagyományos három helyszínen, újra diákok részvételével

Katonai tiszteletadás mellett, katonazenekar közreműködésével és a Dózsa György technikum rendészeti...

Franciaországban működő atomerőművekbe látogattak a TEIT polgármesterei

Tanulmányút a Blayais és Golfech atomerőművekben A megalakításának 30. évfordulóját...

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás