Lakossági fórum és sajtótájékoztató

Sokak Magyarországa

2016.04.25 13:22   

Ezzel a címmel állította össze az Új Köztársaságért Alapítvány és a Demokratikus Koalíció azt a vitaanyagot, amellyel fel kívánják hívni a figyelmet azokra a – gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi, oktatási téren tapasztalható – jelenségekre, amelyek változtatásért kiáltanak. A vitairat tíz fő pontjában megfogalmazzák, hol és milyen problémákat tapasztalnak és ezek megoldásához javaslatokat is társítanak. A programot – többek között – lakossági fórumokon mutatják be az érdeklődőknek. Ilyen lakossági fórum volt Kalocsán április 8-án, ahol a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Vágó István vállalkozott a feladatra.

A lakossági fórum előtt az előadó sajtótájékoztatón ismertette a „Sokak Magyarországa” program lényegét, és válaszolt a helyi média munkatársainak kérdéseire.

Vágó Istvánt Angeli Gabriella mutatta be a jelenlévőknek, majd átadta a szót a vendégnek.

– Ez egy rendkívül szerteágazó program, amiről nagyon nehéz röviden beszélni. Egy viszont biztos: a DK-t többé nem érheti az a vád, hogy nincs programja. Továbbmegyek: jelenleg a pártok közül csak a DK-nak van programja – ragadta meg a lényeget az előadó. – Nagyon szeretnénk, ha a velünk egy hajóban evező erők, pártok alapnak tekintenék ahhoz, hogy meginduljon egy párbeszéd. Én, mint a média munkacsoport vezetője, a médiumokat érintő kérdésekben voltam nagyon aktív, és a csapatommal több, erre a témára vonatkozó pont a mi munkánkat tükrözi.

Példaként Vágó kiemelte azt a helyzetet, hogy a rádióadók híranyaga kevés kivétellel az MTI-től származik, mert az ingyen bocsátja a média rendelkezésére a friss információkat. Viszont az MTI nem objektív és egyoldalú – kormánypárti – szűrőn engedi át a híreket. Ezért a társadalom nem szerezhet tudomást a kritikus hangvételű megnyilvánulásokról.

– Honnan ismerhetik meg így az emberek, például a Kalocsa környékén élők azokat a híreket, amelyekből megtudhatják, milyen országban élnek? – tette föl a kérdést Vágó István. – A közszolgálati csatornákból (és ezek uralják a médiapiacot) csak azt hallják, hogy itt minden remekül működik és rendben van. Ez előbb-utóbb alkotmányellenes állapothoz vezet. Ugyanis az alaptörvényben rögzítve van, hogy a választásokhoz az kell, hogy a választók jól legyenek informálva az ország dolgairól, hogy tudatában legyenek, mi alapján döntenek. Ha el vannak zárva a kormányzó pártokat illető kritikáktól, akkor csak az érem egyik oldalát ismerhetik.

Az helyi médiumok részéről az első kérdés arra vonatkozott (Kalocsai Néplap, Gábor Erika), hogy a terrorveszélyre hivatkozva hozott, illetve tervezett intézkedések tovább ronthatják-e ezt a helyzetet?

Kalocsai Néplap

– Egyértelműen igen. A hírek között első helyen szerepelnek a migrációval és a terrorveszéllyel kapcsolatos anyagok, miközben, ha van Európában olyan ország, amely kevéssé érintett ebben a kérdésben, akkor az Magyarország. Aki olvassa az interneten a híreket, sok-oldalúbban tájékozódhat erről. Nem azt mondom ezzel, hogy ez a probléma nem létező, de erősen eltorzított formában kerül az emberek elé.

Vágó István az egyoldalú tájékoztatás egyik legfrissebb példájaként hozta az IMF hitel visszafizetéséről szóló tudósításokat. Ezekből úgy tűnik, hatalmas tettet hajtott végre a kormány – mondta –, miközben arról hallgatnak, hogy egy kedvező kamatozású hitelt jóval kedvezőtlenebb feltételekkel felvett hitelből fizettek vissza, gyaníthatóan azért, mert egy IMF-adós országban a Nemzetközi Valutaalap ellenőrizheti a pénz felhasználását, és feltehetően ez volt az, amit a FIDESZ a jövőben el akart kerülni. Az sem igaz – hangsúlyozta –, hogy mi ezzel kivívtuk a gazdasági függetlenségünket, mert az Európai Unió tagjaként számot kell adnia a kormánynak az általa elköltött pénzek racionális felhasználásáról.

A következő kérdésben a KalocsaTV munkatársa (Markó Mónika) arra kért választ, hogy Vágó István szerint lesz-e arra lehetőség, hogy felelősségre vonják azokat, akik a közpénzeket törvénytelenül használták fel? A vendég nem hagyott kétséget a felől, hogy a törekvés erre megvan, ám a jogszabályok „kézre szabása” folytán ezek (jelenleg) nem törvénybe ütközők, ezért nem lesz könnyű – ám nem marad el – az elszámoltatás egy hatalomváltást követően.

A Korona Rádió munkatársa (Mike Szilvia) arra volt kíváncsi, hogy az eddig megtartott lakossági fórumokon általában milyen problémákat vetettek fel az emberek.

– Sajnos, vagy hála istennek, minden nap hoz olyan témát, amelyről érdemes beszélni – reagált a vendég –, amivel, ha az ellenzék jól kihasználná, hetekig-hónapokig tudná támadni a fennálló hatalmat. Ám nincs idő arra, hogy kifussa magát egy-egy botrány, mert másnapra ott van az új. Sokszor hónapok, vagy évek múlva derül ki az igazság, de kérdés, visszakapcsolnak-e az emberek, összerakják-e ezeket a részleteket. Kiszámolják-e vajon, hogy ha követik a világpiaci trendeket, mennyivel kellene olcsóbbnak lenni a gáznak, üzemanyagnak, áramnak, miközben itt a töredékének kell örülni rezsicsökkentés címszó alatt? Hol mondjam el, hogyan jut el ez a kalocsai választókhoz? A számtalan közszolgálati csatornán biztosan nem…

A BónuszPress (Péjó Zoltán) részéről az a kérdés vetődött fel, hogy az előadó lát-e esélyt egy baloldali összefogásra a választásokig hátralévő időben.

– Nem látok más esélyt! – hangzott a válasz. – A kérdés mögött azt sejtem, hogy a 2014-es választások előtti rossz emlékű összefogásra gondolnak. De ki mondja, hogy e nélkül jobb eredményt értünk volna el? Szerintem rosszabb lett volna. Az egyes pártokból bejutott képviselők aránya talán más lenne, de utólag is azt mondhatjuk, a nélkül még kevesebb ellenzéki képviselő ülne a parlamentben. A jövőre nézve az a véleményem, hogy egyedül egyik párt sem fogja leváltani az Orbán-kormányt.

Vágó István többször hangsúlyozta, hogy nagyon nagy a média felelőssége a túlburjánzó és egyoldalúan tájékoztató közszolgálati médiumok miatt. Példaként hozta fel a Hír Tv „színváltozását”, mely előtt 95 százalékos (!) volt a kormánypárti média túlsúlya. Ma az említett csatorna és a más húrokat pengető Magyar Nemzet, a Lánchíd Rádió, vagy a Mahír már nem áll be Orbán Viktor mögé. – De gondolják csak meg – emelte ki –, korábban a Hír Tv tulajdonosa, Simicska Lajos vitt minden tendert, ma pedig egyszerre más lett a kiírt pályázatok nyertese – mondják, nem ez a legjellemzőbb napjaink közállapotára? Ez borzasztó. Ebbe bele kellene egy kormánynak buknia!

A Kalocsai Néplap részéről hangzott el a felvetés, hogy a napjainkban egyre erősödő civil mozgalmak esetleg azt is tükrözik, hogy az emberek csalódtak a politikai paletta szereplőiben, és jobban magukénak érzik ezeket a mozgalmakat.

– Ezzel részben egyetértek – mondta a vendég –, elfogadom, hogy a pártokban, vagy az azokat régóta képviselőkben csalódtak az emberek. De vannak új arcok is az ellenzéki pártokban. A civilek mozgalmai egy-egy területet képviselnek, és egy-egy látványos felfutás után lecseng az egész tiltakozás. Talán most nem így lesz, de az a véleményem, hogy csatlakozniuk kellene párthoz, vagy azok állhatnának mögéjük – ám a civilek szemmel láthatóan nem kívánják ezt a kapcsolatot. Szerintem ez nagy baj, mert nem szabadna ketté választani őket és a pártokat. Hiszen a pártok is civil szervezetek! Én magam is civilnek tartom magam, akinek a véleménye többé-kevésbé megegyezik a DK által képviselt gondolatokkal, tehát csatlakoztam hozzájuk.

Máris a pedagógusok szemére vetették – folytatta –, hogy nem szakmai, hanem politikai tevékenységet folytatnak. Tessék mondani: az oktatás intézményeit, az ott folyó munkát és ott dolgozókat érintő kérdésekben milyen döntések születtek? Nem politikaiak? Dehogynem! Nem politikusok hozták ezeket? Dehogynem! Tehát ők is ezen a síkon tudnak a téves döntésekkel szemben fellépni.

A beszélgetés végén Vágó István nyomatékosította: a „Sokak Magyarországa” című vitaanyag lényege, hogy az emberek ismerjék meg, kezdjenek róla beszélni, tegyék hozzá a maguk tapasztalatait, véleményét, javaslataikat, mert ettől válik élővé és kezd el hatni a társadalom életében. Ennek a folyamatnak a lényeges eleme a média – nem véletlen, hogy újra és újra visszatért arra, hogy a jelenlegi piacot uraló, közszolgálatinak tartott (és jól eltartott!) média rosszul szolgálja a tájékoztatás (köz)ügyét.

A lakossági fórum kezdési idejére megtelt a Művelődési Központ sétálóutcai nagyterme. Balogi József, a DK helyi elnöke vezette a beszélgetést, amelyen Vágó István a kérdésekre adott válaszokban gyakran utalt a
„Sokak Magyarországa” programra, igazolva, hogy a vitairat valóban felöleli azokat a témákat, amelyek napjainkban az embereket foglalkoztatják.

Gábor Erika


Kalocsai hírek

Közel kétszáz díjazott a Sportbálon

A báli szezon kalocsai programjából nem hiányozhat városunk sportolói seregszemléje, vagyis a...

Szalmaszív és csuhé virág

Akár a közelgő Bálint nap alkalmából is készülhettek volna ezek a kézműves ajándékok, de nem így...

Az éves jegybevétel kilencven százalékát visszaforgatják a haltelepítésbe

A Dunapataji Horgászegyesület február 2-án tartotta közgyűlését, melyen az elnökség nevében Katona...

Megyei Történelemverseny a gimnáziumban

Február 6-án délután a megye több városából középiskolás fiúk és lányok érkeztek a Kalocsai Szent...

„Életre valók”

A címben említett kifejezés egybe- és külön írva is kifejezi a program lényegét: életre való dolgok...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre az MVM EDISON startup verseny, amelyre idén február végéig...

Nukleáris energia nélkül Európa nem tudja megvalósítani a klímasemlegességet

A nukleáris energia előállítása nagyon progresszív, jövőorientált és modern formája a villamos...

A miniszterelnöknél kevés elkötelezettebbel találkoztam a hídépítés ügyében

„Igen, én is voltam a Karmelitában... Mint ahogy azt a teljes magyar sajtó megírta, minden...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

 

Kórházban fekvő betegektől lopott

A gyanú szerint három személy állapotát kihasználva lopott el értékeket az a férfi, akit a kiérkező...

E-hulladék dömping az Eperföldi Iskolában

Lapunk nyomtatott és elektronikus felületén januárban több alkalommal közzétette azt a felhívást,...

Szabó László Dezső költő bemutatkozása a könyvtárban

Január 30-án, csütörtökön 17 órától vette kezdetét a Kalocsai Alkotók Körének harmincötödik előadása...

Szent Sebestyén búcsú Kalocsán

Kalocsán az érseki kastély Szent Sebestyén kápolnájának búcsúünnepét ülték meg 2020. január 20-án....

Falusi disznótor a Hagyományőrzők Házában

A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület az Érsekkert főbejárata mellett, az általuk üzemeltetett...

Kézműveseink „hazajárnak”, táncosaink debütáltak a Berlinben

Január 17-én kezdődött Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét, amelyet a világ legnagyobb mezőgazdasági,...

Ismétlést kívánnak életre keltett hagyományaink

Január 25-én egy gombostűt sem lehetett volna elejteni a Kalocsai Színház nézőterén, amikor is...

Új lehetőségek a hazai vállalkozásoknak a Paks II. projektben

– Egyre több feladatba kapcsolódhatnak be a hazai vállalkozók a Paks II. projekt keretében. A...

Vannak már tüdőgyulladásos, szövődményes esetek

Korai vészharangot kongatni: mint arról korábban a gyermekbetegségek kapcsán is írtunk, egyelőre...

Szülők - Nevelők jótékonysági bálja

A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola „Kertvárosi Általános Iskoláért - Gyermekeinkért...

Évek után lezárult a CsóKa

Folytatni fogják, sőt, a kalocsai tapasztalatokat felhasználva más településekre is elviszik a...

Kazinczy-verseny a Könyvtárban

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programsorozat keretében január 20-án „Szép Magyar...

Kiállításmegnyitóval és szerzői esttel tisztelgett a könyvtár

1989 óta ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc...

Személyi kérdések, pályázatok és vagyonnyilatkozat napirenden

Zsebbevágó, pénzzel és vagyonnal kapcsolatos napirendek uralták a kalocsai képviselő-testület múlt...

Jéri Tamás, a Kalocsavagyon Kft. leendő vezetője

Mint arról a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésről szóló riportunkban beszámoltuk, a...

A KSE Karate Szakosztály 2019. évét értékelték

A Kalocsai Sport Egyesület Karate Szakosztály vezetője, Szűcs Zsolt megtartotta a 2019. évi...

Röplabda a Katolikus Iskolában

Amikor 2017-ben a röplabda sportág is bekerült a látványsportágak közé, azaz pénzügyileg más...

Szalagavató a Szent István Gimnáziumban

  Szalagavató ünnepségre gyűltek össze január 17-én a végzős diákok családjai, barátai és tanárai....

Teljes körű tájékoztatást kaptak a Paks II. projektről az érintett térség településvezetői

Az új atomerőművi blokkok létesítése kapcsán alakult Paksi Társadalmi Tanácshoz tartozó 47 település...

Az erdei fülesbagoly

Az erdei fülesbagoly Magyarország legismertebb és a lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja. A...

Nyitva a Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont

Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont… ízlelgessük, mert az őszi átadót követően januártól...

Így (sz)épül Kalocsa 2020-ban

Bár az építőipar az éveleji hónapokban jellemzően „téli álmot alszik”, hiszen megannyi...

Életmorzsák: nevetni, szeretni, sírni, meghalni

Decemberben a foktői, januárban pedig a kalocsai könyvtárban mutatta be Mihó Izabella volt rádiós...

Cikkírásban is remekeltek a kalocsai diákok

A Kalocsai Szent István Gimnázium diákjai érdemelték ki a fődíjakat a megyei napilap, a Petőfi...

Ezüstérem, hasznos torna

    Az elmúlt hétvégén rendezték meg Kiskőrösön a III. Zsubori Zoltán Ifjúsági Emléktornát, ahová...

Nem várt sikerként telelnek dobogón a fiatalok

A Kalocsai Kézilabda Club utánpótlás gárdája az ifjúsági III. osztály dobogóján telel. Szvétek...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás