A Városházáról jelentjük

Se költségvetés, se ügyvezető, de talán büntetés sem lesz

2017.03.08 12:15    |    -sist-  

Több szempontból is borult a városatyák 2017-es első testületi ülése múlt csütörtökön, többek között kikerült a tárgyalandó napirendek közül a rendre órás szóváltást generáló éves költségvetés megvitatása. Volt helyette viszont több érdekes előterjesztés, mindent egybevetve viszont a korábbi tanácskozásoknál lényegesen rövidebb és kevésbé eseménydús volt az évnyitó ülés, mint azt a jelen lévő érdeklődők megszokták. Vitákból, érvekből és ellenérvekből, kritikából persze ezúttal is kijutott!

Dr. Bálint József polgármester már az ülés elején jelezte, hogy leveteti napirendről a 2017-es évre szóló költségvetési koncepció tárgyalását, mivel a Pénzügyi Bizottság nem támogatta az anyagot, így az egy héttel később tárgyalják újra.

 

Simon Zoltán napirend előtt

A képviselő örömmel konstatálta, hogy lekerült a napirendről a költségvetés tárgyalása, ami az ő olvasatában részben pozitív, hiszen felismerte a vezetés, hogy egy hibás anyagot nem szabad behoznia. Negatívum viszont, hogy a több hónapig tervezett anyag a tárgyalás előtt egy nappal került levételre a tárgyalandó tételek soráról. Ezt a lépést illette kritikával Simon, mondván, számára ez átgondolatlanságot, kapkodást és hozzá nem értést mutat a politikai vezetés, a városvezetés részéről egyaránt. „Elhamarkodott és rossz döntések sorozata születik”, fogalmazott a képviselő.

Felidézte, hogy negyvennyolc napja tartott egy sajtótájékoztatót itt a teremben, amelyben négy kérdést fogalmazott meg dr. Bálint József felé, emlékeztetvén, hogy Loibl László a Vagyonhasznosítási Kft. vezetőjeként a posztról való lemondásáról nyílt levelet tett közzé a helyi sajtóban, amelyben több visszás területet fogalmazott meg. Simon Zoltán úgy fogalmazott, talán a polgármester és az ügyvezető is érdekeltek abban, hogy az általa kérdőre vont dolgok a háttérben maradjanak, ami feltételezi, hogy takargatnivaló van a nyilvánosság előtt.

testuletiuj1_450
 

Dr. Bálint József válaszában elmondta, hogy Loibllal tisztázták a viszonyukat és harminc napja volt arra, hogy pert indítson ellene, amit tudatosan nem tett meg, így az ügy mára el is évült. Megerősítette, hogy „politikai játékokba nem megy bele, és ha a képviselő minden egyes testületi ülésen fel fogja tenni ezeket a kérdéseket, ő minden egyes alkalommal ugyanazt fogja mondani, hogy „nincsen válasza, takargatnivalója sincsen, mindenki azt gondol, amit akar”.


Két zárt ülés az elején

A grémium zárt ajtók mögött értékelte ki a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetői posztjára beérkezett pályázatokat. Végül az ülés ismételt megnyitását követően tájékoztatott a polgármester arról, hogy nem született döntés a cég irányítói székére vonatkozóan, így az e területen ellátandó feladatokért a jövőben is (egyelőre) Pécsi Tiborné, a társaság korábbi gazdasági vezetője felel.

Szintén zárt ülésen határozott a képviselő-testület arról, hogy a Vagyonhasznosítási Kft. vezetői székét hátrahagyott Loibl Lászlónak visszaállították 420 ezer forint/hó összegre korábbi 600 ezer forintos fizetését, amelyet immáron kizárólag a Parkgondozó Kft. irányításáért kap. A döntés visszamenőleg januártól érvényes.


Formaságok: hangos nemzetiségi önkormányzat és ügyeleti támogatás

Nem kronologikusan, inkább tematikusan haladva, szemelvényesen összegeznénk, milyen fontosabb döntéseket hozott 2017 első testületi ülésén a városvezetés. A gyermekétkeztetési intézmény megalakulása felvetette néhány személy átvételének a kérdését a Kalocsa Menza Kft.-től, a cég helyett ugyanis ezen szerv fogja majd beszedni a díjakat, a Menzának viszont minden oktatási intézményben volt erre egy kijelölt kapcsolattartója. A velük kötött megbízási szerződések fenntartását szorgalmazta a zökkenőmentesség érdekében Simon Zoltán. Válaszként a polgármester elmondta, hogy már intézkedtek ezen személyek intézményi átvételéről.

Ezután valamennyi nemzetiségi önkormányzattal (roma, német, horvát) jóváhagyta szokásos együttműködési megállapodását a testület, egyedül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pontjának tárgyalásakor vetette fel Szabó Balázs képviselő, hogy lakossági panaszok jutottak vissza hozzá. E szerint az említett szervezet által használt Roma Közösségi Házban gyakran vannak éjszakába nyúló, hangos események, amint beköszönt a jó idő, melynek kapcsán a képviselő megkérdőjelezte, hogy ilyenkor is a szükséges feladatellátásra használják-e a számunkra biztosított házat? Válaszul dr. Kiss Csaba jegyző intette „csendre” a nemzetiségi önkormányzat ülésen jelen lévő vezetőjét, hozzátéve, hogy ha bárkinek ilyen problémája van, csendháborítás miatt az arra illetékes szervnél tehet panaszt.

A soron következő napirend a kalocsai gyermekorvosi ügyeleti ellátás támogatására minden évben biztosítandó, havi 160 ezer forint 2017-es évre történő megszavazására irányult, amelyet egyhangúlag helyben is hagyott a testület.

Szintén döntés született arról, hogy az önkormányzati intézmények számítógépes rendszereinek karbantartásáért a beérkezett ajánlatok mérlegelését követően a kalocsai SysCorp Kft. felel majd, illetve összeállt az egykori madárparkból kikerült, használaton kívüli mezőgazdasági gépek értékesítendő állománya, amelyből egy gabonavető gépre már akadt is jelentkező – a képviselők határoztak az eszközökre irányuló értékesítési pályázat kiírásáról.


Félúton a laktanyai területigénylés „alagútjában”

Bálint arról tájékoztatta a testületet az állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére irányuló napirend tárgyalásakor, hogy a Honvédelmi Minisztérium kijelentette, hogy nem fogja gátolni, hogy a városvezetés által majdani Parkgondozó-telephelyként kiválasztott laktanyai terület a város kezébe kerüljön. Ezt az ingatlanrészt már a fölhivatal is bejegyezte megosztott területként. A minisztériumtól a Nemzeti Vagyonhasznosítóhoz kerül a labda. Ezen szerv határoz arról, hogy ingyenesen, vagy csereingatlan fejében kapja meg Kalocsa (ha megkapja) a kért területet. „Ebben a pillanatban az alagút felénél járunk”, summázta az elmondottakat a polgármester.


Belvárosi parkolás: nincs kivételezés!

A testület ezúttal mondott áment a korábban közmeghallgatáson és lakossági fórumokon is alapvetően pozitívan, a belváros környékén élők részéről azonban többen némi kritikával illetett időkorlátos parkolási rendszerre. A zónák ügyét
„kiszélesített bizottság tárgyalta”, fogalmazott a polgármester, majd kijelentette, hogy a rendszer
„bevált, ezért fenntartják és külön mentességet alóla senki nem kap”.

Török Ferenc a sétálóutcára vonatkozó háttérmegbeszéléssel kapcsolatos további lépésekre kérdezett rá. Erre vonatkozóan Bálint megerősítette, hogy e tekintetben lesznek további tárgyalások, bár ő maga még az ottani üzletekbe beszállító járművek forgalmát is szigorítaná.

testuletiuj3_450
 

Szabó Balázs jelezte, hogy néhány jogos esetben adhatott volna az intézkedésük miatt saját otthonaik elől kiszorultak számára kedvezményt az önkormányzat (hiszen, mint korábban elhangzott nyilvános fórumokon, az időkorlátos parkolás beváltotta a kijelölt zónák iránti reményét, azokban ugyanis folyamatosan van parkolóhely, de a környező Tomori, Hunyadi és Rákóczi utca lakói szívhatják a fogukat. A Búzapiac téri és a lengyelpiac téri parkolók ugyanis kongnak az ürességtől, a nevezett utcákban viszont munkaidőben a belváros környékén lakók álmodni sem mernek róla, hogy otthonaik környékén megállhatnak autóval.)

Summa summarum, marad a tavaly bevezetett parkolási-várakozási szisztéma Kalocsa szívében – határozott kilenc igen, két tartózkodás mellett a testület.


Pályázatok: Kúlával, közfoglalkoztatásra, beruházásokra, tervezésre

Határozott a grémium a Kúlával közösen benyújtandó pályázat kérdésében, amelyhez várhatóan 1 millió 900 ezer forint önerőt kell biztosítania pozitív bírálat esetén az önkormányzatnak – erről részletesen dr. Magóné Tóth Gyöngyi intézményvezetővel készült riportunk alapján született „Kalocsa-Kúla: milliókat hozhat a testvérkapcsolat” című cikkünkben olvashat!

Szintén támogató döntés született a START közfoglalkoztatási programban való önkormányzati részvételt illetően, valamint a Paksi Atomerőmű által fenntartott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) forrásaira is meghatározta a testület, milyen projektekre szeretne támogatást igényelni.

Bálint József elmondta, hogy egyfelől száz százalékos vissza nem térítendő, maximum egymillió forintra pályáznak, amelyet a Paprikafesztivál rendezvénytechnikai háttérre kérnek. Egy másik ablakban a Paksi Társadalmi Tanácshoz leadott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó tanulmányterv elkészítésére kérhető maximum 5 millió forintig forrás. Ebből Kalocsa az uszoda fejlesztésére készíttetne részletes koncepciót – hangzott el az ülésen.

Szintén a JETA keretéből lehetne elvégezni a Bem apó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítését, amelyre ráadásul a korábban meghatározott 65 százalékos támogatási intenzitást 75 százalékra emelte a kiíró, magyarán a projekt kevesebb önerővel (esetünkben kb. 10 millió forint befektetésével) megvalósulhatna.

Sürgősséggel került a döntéshozók elé a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola kérvénye, miszerint az önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulásra van szükségük ahhoz, hogy az Ökotárs Alapítvánnyal és a Tesco Globallal közösen pályázhassanak és tovább bővíthessék a hasonló akciókból folyamatosan épített és szépített belső udvarukat. A testület természetesen teljes egyetértésben támogatta, hogy az iskola alapítványa pályázzon és esélyt adjon magának a 400 ezer forintos forrás elnyerésére.


Szerződéseket bontott a polgármester, jó hír LED-ügyben

Az ülést záró polgármesteri tájékoztató során dr. Bálint József elmondta, hogy január 26-án az orosz állami televízió járt nála, és egy tartalmas interjút vettek fel vele főképp arról, hogy a Paks II-nek milyen pozitív hatásait helyezi kilátásba Kalocsa, amennyiben a projekt beindul. „A híd is szóba került, bár ez nem szerves része a Paks II-nek”, tette hozzá Bálint.

Felhívta továbbá a képviselők figyelmét arra, hogy február 4-én 18 órától sportbálra várnak mindenkit a Városi Sportcsarnokba.

Bejelentette, hogy az önkormányzatnál lévő megbízási szerződések közül kettő kivételével (amely a városi gombaszakértőé és építészé) megszüntette mindet, így Török Gusztáv Andorét és Tóth Csabáét, valamint azt is, amely a kalocsa.hu kiegészítő kezelésére köttetett – mondta.

Bizakodva adta azt is a grémium tudtára, hogy „megszüntették a nyomozást Hévízen, Kalocsán, Mezőhegyesen, Szekszárdon egy budapesti székhelyű cég által kivitelezett közvilágítási program ügyében”, idézte a legfőbb ügyészség nyilatkozatát, vélhetően arra utalva, hogy remélhetőleg e beruházás kapcsán nem kerülhet a város olyan helyzetbe, mint az Öveges-program nyomán.

Lapzártánk óta január 31-én ismét ülésezett a városi testület. Ekkor a fő tárgyalt napirend a 2017-es évre összeállított költségvetési koncepció megvitatása volt – erről szóló tudósításunkat a Kalocsai Néplap jövő heti számában olvashatja!Kalocsai hírek

Tavaly is a paksi termelés adta a legtöbb áramot Magyarországon

Kimagasló biztonsági mutatókkal, történetének legmagasabb termelési eredményével zárta a 2019-es...

Megszületett a város 2020-as költségvetése

Tartalmasan telt a kalocsai városatyák február 13-i ülése, amelyen többek között egyöntető...

Halálos „herbál” szedi áldozatait Kalocsán?

Február 9-én segélykiáltás-szerű, indulatoktól sem mentes poszt jelent meg a Kalocsa Városi Cigány...

Képek párbeszéde: egy párbeszéd stációi

Emlékezetes 75. születésnapot ajándékozott Kalocsa városa, a Viski Károly Múzeum, megannyi rokon,...

Siker az istvános diákok és tanárok első kultúrbulija

A Kalocsai Szent István Gimnázium tanárai 2020. február 7-8-án rendhagyó kultúrbulira várták az...

Rác Prélót tartottak a bátyai horvátok

A bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Bátya Község Önkormányzata és a Vodeica Horvát Nemzetiségi...

Bács-Méh Reptér a Téli Kupa győztese

A Kalocsai FC által rendezett 2019/2020-as Téli Kupa három kategóriája közül elsőként január...

Magyar vállalkozásokat vonnak be

Várhatóan sok munkát ad majd a hazai és persze a régióbeli cégeknek is a Paks II. atomerőmű építés...

Közel kétszáz díjazott a Sportbálon

A báli szezon kalocsai programjából nem hiányozhat városunk sportolói seregszemléje, vagyis a...

Szalmaszív és csuhé virág

Akár a közelgő Bálint nap alkalmából is készülhettek volna ezek a kézműves ajándékok, de nem így...

Az éves jegybevétel kilencven százalékát visszaforgatják a haltelepítésbe

A Dunapataji Horgászegyesület február 2-án tartotta közgyűlését, melyen az elnökség nevében Katona...

Megyei Történelemverseny a gimnáziumban

Február 6-án délután a megye több városából középiskolás fiúk és lányok érkeztek a Kalocsai Szent...

„Életre valók”

A címben említett kifejezés egybe- és külön írva is kifejezi a program lényegét: életre való dolgok...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre az MVM EDISON startup verseny, amelyre idén február végéig...

Nukleáris energia nélkül Európa nem tudja megvalósítani a klímasemlegességet

A nukleáris energia előállítása nagyon progresszív, jövőorientált és modern formája a villamos...

A miniszterelnöknél kevés elkötelezettebbel találkoztam a hídépítés ügyében

„Igen, én is voltam a Karmelitában... Mint ahogy azt a teljes magyar sajtó megírta, minden...

Kibővült kategóriákkal várja az innovációkat az MVM EDISON startup verseny

 

Kórházban fekvő betegektől lopott

A gyanú szerint három személy állapotát kihasználva lopott el értékeket az a férfi, akit a kiérkező...

E-hulladék dömping az Eperföldi Iskolában

Lapunk nyomtatott és elektronikus felületén januárban több alkalommal közzétette azt a felhívást,...

Szabó László Dezső költő bemutatkozása a könyvtárban

Január 30-án, csütörtökön 17 órától vette kezdetét a Kalocsai Alkotók Körének harmincötödik előadása...

Szent Sebestyén búcsú Kalocsán

Kalocsán az érseki kastély Szent Sebestyén kápolnájának búcsúünnepét ülték meg 2020. január 20-án....

Falusi disznótor a Hagyományőrzők Házában

A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület az Érsekkert főbejárata mellett, az általuk üzemeltetett...

Kézműveseink „hazajárnak”, táncosaink debütáltak a Berlinben

Január 17-én kezdődött Berlinben a Nemzetközi Zöld Hét, amelyet a világ legnagyobb mezőgazdasági,...

Ismétlést kívánnak életre keltett hagyományaink

Január 25-én egy gombostűt sem lehetett volna elejteni a Kalocsai Színház nézőterén, amikor is...

Új lehetőségek a hazai vállalkozásoknak a Paks II. projektben

– Egyre több feladatba kapcsolódhatnak be a hazai vállalkozók a Paks II. projekt keretében. A...

Vannak már tüdőgyulladásos, szövődményes esetek

Korai vészharangot kongatni: mint arról korábban a gyermekbetegségek kapcsán is írtunk, egyelőre...

Szülők - Nevelők jótékonysági bálja

A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola „Kertvárosi Általános Iskoláért - Gyermekeinkért...

Évek után lezárult a CsóKa

Folytatni fogják, sőt, a kalocsai tapasztalatokat felhasználva más településekre is elviszik a...

Kazinczy-verseny a Könyvtárban

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programsorozat keretében január 20-án „Szép Magyar...

Kiállításmegnyitóval és szerzői esttel tisztelgett a könyvtár

1989 óta ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc...

Személyi kérdések, pályázatok és vagyonnyilatkozat napirenden

Zsebbevágó, pénzzel és vagyonnal kapcsolatos napirendek uralták a kalocsai képviselő-testület múlt...

Jéri Tamás, a Kalocsavagyon Kft. leendő vezetője

Mint arról a múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésről szóló riportunkban beszámoltuk, a...

A KSE Karate Szakosztály 2019. évét értékelték

A Kalocsai Sport Egyesület Karate Szakosztály vezetője, Szűcs Zsolt megtartotta a 2019. évi...

Röplabda a Katolikus Iskolában

Amikor 2017-ben a röplabda sportág is bekerült a látványsportágak közé, azaz pénzügyileg más...

Szalagavató a Szent István Gimnáziumban

  Szalagavató ünnepségre gyűltek össze január 17-én a végzős diákok családjai, barátai és tanárai....

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás