A Városházáról jelentjük

Se költségvetés, se ügyvezető, de talán büntetés sem lesz

2017.03.08 12:15    |    -sist-  

Több szempontból is borult a városatyák 2017-es első testületi ülése múlt csütörtökön, többek között kikerült a tárgyalandó napirendek közül a rendre órás szóváltást generáló éves költségvetés megvitatása. Volt helyette viszont több érdekes előterjesztés, mindent egybevetve viszont a korábbi tanácskozásoknál lényegesen rövidebb és kevésbé eseménydús volt az évnyitó ülés, mint azt a jelen lévő érdeklődők megszokták. Vitákból, érvekből és ellenérvekből, kritikából persze ezúttal is kijutott!

Dr. Bálint József polgármester már az ülés elején jelezte, hogy leveteti napirendről a 2017-es évre szóló költségvetési koncepció tárgyalását, mivel a Pénzügyi Bizottság nem támogatta az anyagot, így az egy héttel később tárgyalják újra.

 

Simon Zoltán napirend előtt

A képviselő örömmel konstatálta, hogy lekerült a napirendről a költségvetés tárgyalása, ami az ő olvasatában részben pozitív, hiszen felismerte a vezetés, hogy egy hibás anyagot nem szabad behoznia. Negatívum viszont, hogy a több hónapig tervezett anyag a tárgyalás előtt egy nappal került levételre a tárgyalandó tételek soráról. Ezt a lépést illette kritikával Simon, mondván, számára ez átgondolatlanságot, kapkodást és hozzá nem értést mutat a politikai vezetés, a városvezetés részéről egyaránt. „Elhamarkodott és rossz döntések sorozata születik”, fogalmazott a képviselő.

Felidézte, hogy negyvennyolc napja tartott egy sajtótájékoztatót itt a teremben, amelyben négy kérdést fogalmazott meg dr. Bálint József felé, emlékeztetvén, hogy Loibl László a Vagyonhasznosítási Kft. vezetőjeként a posztról való lemondásáról nyílt levelet tett közzé a helyi sajtóban, amelyben több visszás területet fogalmazott meg. Simon Zoltán úgy fogalmazott, talán a polgármester és az ügyvezető is érdekeltek abban, hogy az általa kérdőre vont dolgok a háttérben maradjanak, ami feltételezi, hogy takargatnivaló van a nyilvánosság előtt.

testuletiuj1_450
 

Dr. Bálint József válaszában elmondta, hogy Loibllal tisztázták a viszonyukat és harminc napja volt arra, hogy pert indítson ellene, amit tudatosan nem tett meg, így az ügy mára el is évült. Megerősítette, hogy „politikai játékokba nem megy bele, és ha a képviselő minden egyes testületi ülésen fel fogja tenni ezeket a kérdéseket, ő minden egyes alkalommal ugyanazt fogja mondani, hogy „nincsen válasza, takargatnivalója sincsen, mindenki azt gondol, amit akar”.


Két zárt ülés az elején

A grémium zárt ajtók mögött értékelte ki a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetői posztjára beérkezett pályázatokat. Végül az ülés ismételt megnyitását követően tájékoztatott a polgármester arról, hogy nem született döntés a cég irányítói székére vonatkozóan, így az e területen ellátandó feladatokért a jövőben is (egyelőre) Pécsi Tiborné, a társaság korábbi gazdasági vezetője felel.

Szintén zárt ülésen határozott a képviselő-testület arról, hogy a Vagyonhasznosítási Kft. vezetői székét hátrahagyott Loibl Lászlónak visszaállították 420 ezer forint/hó összegre korábbi 600 ezer forintos fizetését, amelyet immáron kizárólag a Parkgondozó Kft. irányításáért kap. A döntés visszamenőleg januártól érvényes.


Formaságok: hangos nemzetiségi önkormányzat és ügyeleti támogatás

Nem kronologikusan, inkább tematikusan haladva, szemelvényesen összegeznénk, milyen fontosabb döntéseket hozott 2017 első testületi ülésén a városvezetés. A gyermekétkeztetési intézmény megalakulása felvetette néhány személy átvételének a kérdését a Kalocsa Menza Kft.-től, a cég helyett ugyanis ezen szerv fogja majd beszedni a díjakat, a Menzának viszont minden oktatási intézményben volt erre egy kijelölt kapcsolattartója. A velük kötött megbízási szerződések fenntartását szorgalmazta a zökkenőmentesség érdekében Simon Zoltán. Válaszként a polgármester elmondta, hogy már intézkedtek ezen személyek intézményi átvételéről.

Ezután valamennyi nemzetiségi önkormányzattal (roma, német, horvát) jóváhagyta szokásos együttműködési megállapodását a testület, egyedül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pontjának tárgyalásakor vetette fel Szabó Balázs képviselő, hogy lakossági panaszok jutottak vissza hozzá. E szerint az említett szervezet által használt Roma Közösségi Házban gyakran vannak éjszakába nyúló, hangos események, amint beköszönt a jó idő, melynek kapcsán a képviselő megkérdőjelezte, hogy ilyenkor is a szükséges feladatellátásra használják-e a számunkra biztosított házat? Válaszul dr. Kiss Csaba jegyző intette „csendre” a nemzetiségi önkormányzat ülésen jelen lévő vezetőjét, hozzátéve, hogy ha bárkinek ilyen problémája van, csendháborítás miatt az arra illetékes szervnél tehet panaszt.

A soron következő napirend a kalocsai gyermekorvosi ügyeleti ellátás támogatására minden évben biztosítandó, havi 160 ezer forint 2017-es évre történő megszavazására irányult, amelyet egyhangúlag helyben is hagyott a testület.

Szintén döntés született arról, hogy az önkormányzati intézmények számítógépes rendszereinek karbantartásáért a beérkezett ajánlatok mérlegelését követően a kalocsai SysCorp Kft. felel majd, illetve összeállt az egykori madárparkból kikerült, használaton kívüli mezőgazdasági gépek értékesítendő állománya, amelyből egy gabonavető gépre már akadt is jelentkező – a képviselők határoztak az eszközökre irányuló értékesítési pályázat kiírásáról.


Félúton a laktanyai területigénylés „alagútjában”

Bálint arról tájékoztatta a testületet az állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére irányuló napirend tárgyalásakor, hogy a Honvédelmi Minisztérium kijelentette, hogy nem fogja gátolni, hogy a városvezetés által majdani Parkgondozó-telephelyként kiválasztott laktanyai terület a város kezébe kerüljön. Ezt az ingatlanrészt már a fölhivatal is bejegyezte megosztott területként. A minisztériumtól a Nemzeti Vagyonhasznosítóhoz kerül a labda. Ezen szerv határoz arról, hogy ingyenesen, vagy csereingatlan fejében kapja meg Kalocsa (ha megkapja) a kért területet. „Ebben a pillanatban az alagút felénél járunk”, summázta az elmondottakat a polgármester.


Belvárosi parkolás: nincs kivételezés!

A testület ezúttal mondott áment a korábban közmeghallgatáson és lakossági fórumokon is alapvetően pozitívan, a belváros környékén élők részéről azonban többen némi kritikával illetett időkorlátos parkolási rendszerre. A zónák ügyét
„kiszélesített bizottság tárgyalta”, fogalmazott a polgármester, majd kijelentette, hogy a rendszer
„bevált, ezért fenntartják és külön mentességet alóla senki nem kap”.

Török Ferenc a sétálóutcára vonatkozó háttérmegbeszéléssel kapcsolatos további lépésekre kérdezett rá. Erre vonatkozóan Bálint megerősítette, hogy e tekintetben lesznek további tárgyalások, bár ő maga még az ottani üzletekbe beszállító járművek forgalmát is szigorítaná.

testuletiuj3_450
 

Szabó Balázs jelezte, hogy néhány jogos esetben adhatott volna az intézkedésük miatt saját otthonaik elől kiszorultak számára kedvezményt az önkormányzat (hiszen, mint korábban elhangzott nyilvános fórumokon, az időkorlátos parkolás beváltotta a kijelölt zónák iránti reményét, azokban ugyanis folyamatosan van parkolóhely, de a környező Tomori, Hunyadi és Rákóczi utca lakói szívhatják a fogukat. A Búzapiac téri és a lengyelpiac téri parkolók ugyanis kongnak az ürességtől, a nevezett utcákban viszont munkaidőben a belváros környékén lakók álmodni sem mernek róla, hogy otthonaik környékén megállhatnak autóval.)

Summa summarum, marad a tavaly bevezetett parkolási-várakozási szisztéma Kalocsa szívében – határozott kilenc igen, két tartózkodás mellett a testület.


Pályázatok: Kúlával, közfoglalkoztatásra, beruházásokra, tervezésre

Határozott a grémium a Kúlával közösen benyújtandó pályázat kérdésében, amelyhez várhatóan 1 millió 900 ezer forint önerőt kell biztosítania pozitív bírálat esetén az önkormányzatnak – erről részletesen dr. Magóné Tóth Gyöngyi intézményvezetővel készült riportunk alapján született „Kalocsa-Kúla: milliókat hozhat a testvérkapcsolat” című cikkünkben olvashat!

Szintén támogató döntés született a START közfoglalkoztatási programban való önkormányzati részvételt illetően, valamint a Paksi Atomerőmű által fenntartott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) forrásaira is meghatározta a testület, milyen projektekre szeretne támogatást igényelni.

Bálint József elmondta, hogy egyfelől száz százalékos vissza nem térítendő, maximum egymillió forintra pályáznak, amelyet a Paprikafesztivál rendezvénytechnikai háttérre kérnek. Egy másik ablakban a Paksi Társadalmi Tanácshoz leadott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó tanulmányterv elkészítésére kérhető maximum 5 millió forintig forrás. Ebből Kalocsa az uszoda fejlesztésére készíttetne részletes koncepciót – hangzott el az ülésen.

Szintén a JETA keretéből lehetne elvégezni a Bem apó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítését, amelyre ráadásul a korábban meghatározott 65 százalékos támogatási intenzitást 75 százalékra emelte a kiíró, magyarán a projekt kevesebb önerővel (esetünkben kb. 10 millió forint befektetésével) megvalósulhatna.

Sürgősséggel került a döntéshozók elé a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola kérvénye, miszerint az önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulásra van szükségük ahhoz, hogy az Ökotárs Alapítvánnyal és a Tesco Globallal közösen pályázhassanak és tovább bővíthessék a hasonló akciókból folyamatosan épített és szépített belső udvarukat. A testület természetesen teljes egyetértésben támogatta, hogy az iskola alapítványa pályázzon és esélyt adjon magának a 400 ezer forintos forrás elnyerésére.


Szerződéseket bontott a polgármester, jó hír LED-ügyben

Az ülést záró polgármesteri tájékoztató során dr. Bálint József elmondta, hogy január 26-án az orosz állami televízió járt nála, és egy tartalmas interjút vettek fel vele főképp arról, hogy a Paks II-nek milyen pozitív hatásait helyezi kilátásba Kalocsa, amennyiben a projekt beindul. „A híd is szóba került, bár ez nem szerves része a Paks II-nek”, tette hozzá Bálint.

Felhívta továbbá a képviselők figyelmét arra, hogy február 4-én 18 órától sportbálra várnak mindenkit a Városi Sportcsarnokba.

Bejelentette, hogy az önkormányzatnál lévő megbízási szerződések közül kettő kivételével (amely a városi gombaszakértőé és építészé) megszüntette mindet, így Török Gusztáv Andorét és Tóth Csabáét, valamint azt is, amely a kalocsa.hu kiegészítő kezelésére köttetett – mondta.

Bizakodva adta azt is a grémium tudtára, hogy „megszüntették a nyomozást Hévízen, Kalocsán, Mezőhegyesen, Szekszárdon egy budapesti székhelyű cég által kivitelezett közvilágítási program ügyében”, idézte a legfőbb ügyészség nyilatkozatát, vélhetően arra utalva, hogy remélhetőleg e beruházás kapcsán nem kerülhet a város olyan helyzetbe, mint az Öveges-program nyomán.

Lapzártánk óta január 31-én ismét ülésezett a városi testület. Ekkor a fő tárgyalt napirend a 2017-es évre összeállított költségvetési koncepció megvitatása volt – erről szóló tudósításunkat a Kalocsai Néplap jövő heti számában olvashatja!Kalocsai hírek

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

Szigeti Tamás agrármérnök segít, mire kell figyelni az egységes kérelem beadásánál

2022. április 6-án, szerdán nyílik az egységes kérelem kitöltési felülete, a gazdálkodók ekkortól...

Norbi, a „vaklufis” a földkerekség egyetlen okleveles léggömbhajtogatója

A Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium intézményben régi gyakorlat, hogy a 9....

Árpád-kori régészeti leletek Uszódnál

Az egyik sírban karperecet, gyűrűt és egy pénzérmét találtak

Szent Asztrik érsek szobrát a főegyházmegye papsága előtt áldotta meg Dr.Bábel Balázs érsek

A magyar és a katolikus egyház történetéhez egyaránt szorosan kötődő, attól elválaszthatatlan Szent...

Folytatódik a nemzetközi együttműködés, folyik a munka a Paks II. projektben

A Paks II. projekt építési-szerelési bázisán létesülő építmények több mint felére szerzett építési...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás