A Városházáról jelentjük

Se költségvetés, se ügyvezető, de talán büntetés sem lesz

2017.03.08 12:15    |    -sist-  

Több szempontból is borult a városatyák 2017-es első testületi ülése múlt csütörtökön, többek között kikerült a tárgyalandó napirendek közül a rendre órás szóváltást generáló éves költségvetés megvitatása. Volt helyette viszont több érdekes előterjesztés, mindent egybevetve viszont a korábbi tanácskozásoknál lényegesen rövidebb és kevésbé eseménydús volt az évnyitó ülés, mint azt a jelen lévő érdeklődők megszokták. Vitákból, érvekből és ellenérvekből, kritikából persze ezúttal is kijutott!

Dr. Bálint József polgármester már az ülés elején jelezte, hogy leveteti napirendről a 2017-es évre szóló költségvetési koncepció tárgyalását, mivel a Pénzügyi Bizottság nem támogatta az anyagot, így az egy héttel később tárgyalják újra.

 

Simon Zoltán napirend előtt

A képviselő örömmel konstatálta, hogy lekerült a napirendről a költségvetés tárgyalása, ami az ő olvasatában részben pozitív, hiszen felismerte a vezetés, hogy egy hibás anyagot nem szabad behoznia. Negatívum viszont, hogy a több hónapig tervezett anyag a tárgyalás előtt egy nappal került levételre a tárgyalandó tételek soráról. Ezt a lépést illette kritikával Simon, mondván, számára ez átgondolatlanságot, kapkodást és hozzá nem értést mutat a politikai vezetés, a városvezetés részéről egyaránt. „Elhamarkodott és rossz döntések sorozata születik”, fogalmazott a képviselő.

Felidézte, hogy negyvennyolc napja tartott egy sajtótájékoztatót itt a teremben, amelyben négy kérdést fogalmazott meg dr. Bálint József felé, emlékeztetvén, hogy Loibl László a Vagyonhasznosítási Kft. vezetőjeként a posztról való lemondásáról nyílt levelet tett közzé a helyi sajtóban, amelyben több visszás területet fogalmazott meg. Simon Zoltán úgy fogalmazott, talán a polgármester és az ügyvezető is érdekeltek abban, hogy az általa kérdőre vont dolgok a háttérben maradjanak, ami feltételezi, hogy takargatnivaló van a nyilvánosság előtt.

testuletiuj1_450
 

Dr. Bálint József válaszában elmondta, hogy Loibllal tisztázták a viszonyukat és harminc napja volt arra, hogy pert indítson ellene, amit tudatosan nem tett meg, így az ügy mára el is évült. Megerősítette, hogy „politikai játékokba nem megy bele, és ha a képviselő minden egyes testületi ülésen fel fogja tenni ezeket a kérdéseket, ő minden egyes alkalommal ugyanazt fogja mondani, hogy „nincsen válasza, takargatnivalója sincsen, mindenki azt gondol, amit akar”.


Két zárt ülés az elején

A grémium zárt ajtók mögött értékelte ki a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetői posztjára beérkezett pályázatokat. Végül az ülés ismételt megnyitását követően tájékoztatott a polgármester arról, hogy nem született döntés a cég irányítói székére vonatkozóan, így az e területen ellátandó feladatokért a jövőben is (egyelőre) Pécsi Tiborné, a társaság korábbi gazdasági vezetője felel.

Szintén zárt ülésen határozott a képviselő-testület arról, hogy a Vagyonhasznosítási Kft. vezetői székét hátrahagyott Loibl Lászlónak visszaállították 420 ezer forint/hó összegre korábbi 600 ezer forintos fizetését, amelyet immáron kizárólag a Parkgondozó Kft. irányításáért kap. A döntés visszamenőleg januártól érvényes.


Formaságok: hangos nemzetiségi önkormányzat és ügyeleti támogatás

Nem kronologikusan, inkább tematikusan haladva, szemelvényesen összegeznénk, milyen fontosabb döntéseket hozott 2017 első testületi ülésén a városvezetés. A gyermekétkeztetési intézmény megalakulása felvetette néhány személy átvételének a kérdését a Kalocsa Menza Kft.-től, a cég helyett ugyanis ezen szerv fogja majd beszedni a díjakat, a Menzának viszont minden oktatási intézményben volt erre egy kijelölt kapcsolattartója. A velük kötött megbízási szerződések fenntartását szorgalmazta a zökkenőmentesség érdekében Simon Zoltán. Válaszként a polgármester elmondta, hogy már intézkedtek ezen személyek intézményi átvételéről.

Ezután valamennyi nemzetiségi önkormányzattal (roma, német, horvát) jóváhagyta szokásos együttműködési megállapodását a testület, egyedül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pontjának tárgyalásakor vetette fel Szabó Balázs képviselő, hogy lakossági panaszok jutottak vissza hozzá. E szerint az említett szervezet által használt Roma Közösségi Házban gyakran vannak éjszakába nyúló, hangos események, amint beköszönt a jó idő, melynek kapcsán a képviselő megkérdőjelezte, hogy ilyenkor is a szükséges feladatellátásra használják-e a számunkra biztosított házat? Válaszul dr. Kiss Csaba jegyző intette „csendre” a nemzetiségi önkormányzat ülésen jelen lévő vezetőjét, hozzátéve, hogy ha bárkinek ilyen problémája van, csendháborítás miatt az arra illetékes szervnél tehet panaszt.

A soron következő napirend a kalocsai gyermekorvosi ügyeleti ellátás támogatására minden évben biztosítandó, havi 160 ezer forint 2017-es évre történő megszavazására irányult, amelyet egyhangúlag helyben is hagyott a testület.

Szintén döntés született arról, hogy az önkormányzati intézmények számítógépes rendszereinek karbantartásáért a beérkezett ajánlatok mérlegelését követően a kalocsai SysCorp Kft. felel majd, illetve összeállt az egykori madárparkból kikerült, használaton kívüli mezőgazdasági gépek értékesítendő állománya, amelyből egy gabonavető gépre már akadt is jelentkező – a képviselők határoztak az eszközökre irányuló értékesítési pályázat kiírásáról.


Félúton a laktanyai területigénylés „alagútjában”

Bálint arról tájékoztatta a testületet az állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére irányuló napirend tárgyalásakor, hogy a Honvédelmi Minisztérium kijelentette, hogy nem fogja gátolni, hogy a városvezetés által majdani Parkgondozó-telephelyként kiválasztott laktanyai terület a város kezébe kerüljön. Ezt az ingatlanrészt már a fölhivatal is bejegyezte megosztott területként. A minisztériumtól a Nemzeti Vagyonhasznosítóhoz kerül a labda. Ezen szerv határoz arról, hogy ingyenesen, vagy csereingatlan fejében kapja meg Kalocsa (ha megkapja) a kért területet. „Ebben a pillanatban az alagút felénél járunk”, summázta az elmondottakat a polgármester.


Belvárosi parkolás: nincs kivételezés!

A testület ezúttal mondott áment a korábban közmeghallgatáson és lakossági fórumokon is alapvetően pozitívan, a belváros környékén élők részéről azonban többen némi kritikával illetett időkorlátos parkolási rendszerre. A zónák ügyét
„kiszélesített bizottság tárgyalta”, fogalmazott a polgármester, majd kijelentette, hogy a rendszer
„bevált, ezért fenntartják és külön mentességet alóla senki nem kap”.

Török Ferenc a sétálóutcára vonatkozó háttérmegbeszéléssel kapcsolatos további lépésekre kérdezett rá. Erre vonatkozóan Bálint megerősítette, hogy e tekintetben lesznek további tárgyalások, bár ő maga még az ottani üzletekbe beszállító járművek forgalmát is szigorítaná.

testuletiuj3_450
 

Szabó Balázs jelezte, hogy néhány jogos esetben adhatott volna az intézkedésük miatt saját otthonaik elől kiszorultak számára kedvezményt az önkormányzat (hiszen, mint korábban elhangzott nyilvános fórumokon, az időkorlátos parkolás beváltotta a kijelölt zónák iránti reményét, azokban ugyanis folyamatosan van parkolóhely, de a környező Tomori, Hunyadi és Rákóczi utca lakói szívhatják a fogukat. A Búzapiac téri és a lengyelpiac téri parkolók ugyanis kongnak az ürességtől, a nevezett utcákban viszont munkaidőben a belváros környékén lakók álmodni sem mernek róla, hogy otthonaik környékén megállhatnak autóval.)

Summa summarum, marad a tavaly bevezetett parkolási-várakozási szisztéma Kalocsa szívében – határozott kilenc igen, két tartózkodás mellett a testület.


Pályázatok: Kúlával, közfoglalkoztatásra, beruházásokra, tervezésre

Határozott a grémium a Kúlával közösen benyújtandó pályázat kérdésében, amelyhez várhatóan 1 millió 900 ezer forint önerőt kell biztosítania pozitív bírálat esetén az önkormányzatnak – erről részletesen dr. Magóné Tóth Gyöngyi intézményvezetővel készült riportunk alapján született „Kalocsa-Kúla: milliókat hozhat a testvérkapcsolat” című cikkünkben olvashat!

Szintén támogató döntés született a START közfoglalkoztatási programban való önkormányzati részvételt illetően, valamint a Paksi Atomerőmű által fenntartott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) forrásaira is meghatározta a testület, milyen projektekre szeretne támogatást igényelni.

Bálint József elmondta, hogy egyfelől száz százalékos vissza nem térítendő, maximum egymillió forintra pályáznak, amelyet a Paprikafesztivál rendezvénytechnikai háttérre kérnek. Egy másik ablakban a Paksi Társadalmi Tanácshoz leadott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó tanulmányterv elkészítésére kérhető maximum 5 millió forintig forrás. Ebből Kalocsa az uszoda fejlesztésére készíttetne részletes koncepciót – hangzott el az ülésen.

Szintén a JETA keretéből lehetne elvégezni a Bem apó utcai tagóvoda energetikai korszerűsítését, amelyre ráadásul a korábban meghatározott 65 százalékos támogatási intenzitást 75 százalékra emelte a kiíró, magyarán a projekt kevesebb önerővel (esetünkben kb. 10 millió forint befektetésével) megvalósulhatna.

Sürgősséggel került a döntéshozók elé a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola kérvénye, miszerint az önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulásra van szükségük ahhoz, hogy az Ökotárs Alapítvánnyal és a Tesco Globallal közösen pályázhassanak és tovább bővíthessék a hasonló akciókból folyamatosan épített és szépített belső udvarukat. A testület természetesen teljes egyetértésben támogatta, hogy az iskola alapítványa pályázzon és esélyt adjon magának a 400 ezer forintos forrás elnyerésére.


Szerződéseket bontott a polgármester, jó hír LED-ügyben

Az ülést záró polgármesteri tájékoztató során dr. Bálint József elmondta, hogy január 26-án az orosz állami televízió járt nála, és egy tartalmas interjút vettek fel vele főképp arról, hogy a Paks II-nek milyen pozitív hatásait helyezi kilátásba Kalocsa, amennyiben a projekt beindul. „A híd is szóba került, bár ez nem szerves része a Paks II-nek”, tette hozzá Bálint.

Felhívta továbbá a képviselők figyelmét arra, hogy február 4-én 18 órától sportbálra várnak mindenkit a Városi Sportcsarnokba.

Bejelentette, hogy az önkormányzatnál lévő megbízási szerződések közül kettő kivételével (amely a városi gombaszakértőé és építészé) megszüntette mindet, így Török Gusztáv Andorét és Tóth Csabáét, valamint azt is, amely a kalocsa.hu kiegészítő kezelésére köttetett – mondta.

Bizakodva adta azt is a grémium tudtára, hogy „megszüntették a nyomozást Hévízen, Kalocsán, Mezőhegyesen, Szekszárdon egy budapesti székhelyű cég által kivitelezett közvilágítási program ügyében”, idézte a legfőbb ügyészség nyilatkozatát, vélhetően arra utalva, hogy remélhetőleg e beruházás kapcsán nem kerülhet a város olyan helyzetbe, mint az Öveges-program nyomán.

Lapzártánk óta január 31-én ismét ülésezett a városi testület. Ekkor a fő tárgyalt napirend a 2017-es évre összeállított költségvetési koncepció megvitatása volt – erről szóló tudósításunkat a Kalocsai Néplap jövő heti számában olvashatja!Kalocsai hírek

Önbizalom növelő bravúr Kecelen

Kecel FC – Kalocsai FC 0-2 (0-1) Végre önmagára talált a KFC és Kecelről hozta haza a...

Önkormányzati választás 2019- Kalocsa

Az elmúlt napokban, a jelöltállítás határidejének lejártát követően, a leadott írásos ajánlások...

Leányfalusi Vilmos a Tudásklubban

Leányfalusi Vilmos orgonaművész, karnagy június 27-én, Csepelen Prokop Péter-díjat vehetett át,...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Újabb milliárd a térség fejlesztésére

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk...

Egy kincsesláda tetején ülünk

A címbe foglalt gondolatot dr. Mészáros István prépost-kanonoktól, a kalocsai Szent István király...

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára

A Paks II. projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét....

Hamisítatlan foktői folklór muzeális közösségi térben

Sokéves törekvés zárult hivatalosan a nyár utolsó napján, augusztus 31-én, Foktőn, a Fő út 32. szám...

Iskola- és óvodakezdéshez nyújt segítséget a foktői növényolajgyár

Több mint 140 óvodás és iskolás számára adott át évindító eszközcsomagot a foktői régió hat...

III. ANDA NYÍLT NAP, 2019. szeptember 7.

A legfiatalabb kalocsai nagy-foglalkoztató cég rendezvényének sikere minden várakozást felülmúlt. A...

Projektzáráshoz érkezett az ingyenes jogi segítségnyújtás a munka világában

2019.09.30-án zárul az európai uniós támogatásból megvalósuló, ingyenes jogi segítségnyújtást...

Külügyminiszteri látogatás dr. Filvig fórumán

Magasrangú vezetőt látott vendégül a Városi Színházban múlt hétfőn tartott lakossági fórumán dr....

Gondolatok az emberi értékek idomításáról

Jó látni és jó hallani, jó tudni arról, hogy egy Kalocsa méretű vidéki kisvárosban laknak olyan...

Elismerések és kitüntetések az ünnepi ülésen

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén a Kiskunfélegyházán megrendezett Bács-Kiskun Megyei Napok...

Flamenco est a kamarateremben

Először járt Magyarországon Carlos de Pepa andalúz flamenco énekes-gitáros, aki épp Kalocsán...

Beremenden voltak eredményesek az úszók

A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület versenyzői legutóbb Beremendre utaztak és nagy létszámmal...

Területeladás, skate-park és utcák átnevezése

Augusztus utolsó hetében ült össze – néhány határidős döntési kötelezettség okán – a...

Ősszel újra szemétgyűjtési akciót szervez a Magyar Közút címmel

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után 2019. április 29-én „Jobb, ha el se...

Száz gyermeknek jutott iskolakezdő ajándékcsomag

Többek között, lapunk hasábjain is olvashatott arról a jótékonysági akcióról, amelyet a nyár közepén...

Kenus kalocsai küldöttség Kúlán

Kalocsa és vajdasági testvérvárosa, Kúla tíz éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ami mindig is...

Ismertették a pártszövetség jelöltjeit a megyei közgyűlésbe

A közzétett FIDESZ-KDNP pártszövetség Bács-Kiskun megyei jelöltlistája a következő:(A cikk...

A Szívből Kalocsáért Egyesület polgármester-jelöltjének bemutatása

2010-től Brüsszelben Európai Parlamenti Képviselőként rengeteg kalocsai polgárnak tudtam segíteni....

Idén nyáron is népszerű volt az utazó kiállítás

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. guruló kiállítása. Az...

Ballószögön remekeltek futóink

Az elmúlt vasárnap a Kalocsai Földön Futók Szakosztály 8 fővel vágott neki a 7. Ballószögi...

Csendes kiáltás a Vajas partján

Vasárnap délután, ahogyan az ország több mint húsz pontján, Kalocsán is szerveztek megmozdulást a...

A népi kultúra őrangyalait ünnepelték Hajós Város napján

Hatalmas ünneplő tömeg kísérte figyelemmel és még nagyobb ováció övezte az augusztus 17-i, ünnepi...

Így lett „tananyagszerző” a kalocsai tanítónő

Sipos Nikolett, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, leánykori nevén a Kertvárosi Általános...

Második hely az országos vetélkedőn

A korábban rendezett regionális elődöntőből győztesként továbbjutó Kalocsai Fegyház és Börtön...

Határon átnyúló együttműködés Kalocsával

Kalocsa Város Önkormányzata 2019 júliusában felkérést kapott Kirchheim unter Teck testvérvárosától,...

Szent István mellé került Asztrik

Mostantól az államalapító király hat éve kapott csontereklyéje mellett ott áll a 2014-ben megtalált...

Dr. Fekete Zsombor polgármester-jelölt célkitűzései

...-foglalkoztatottság javítása, ipari park, adókedvezményes övezet létrehozása, táj-jellegű munka-...

Augusztus 20. - az összetartozás ünnepe

Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár augusztus 20-a alkalmából...

Pécsi egyetemistákkal fiatalít a kalocsai alkotótábor

Augusztus elején szűk két hétig ismét alkalmi művészteleppé változott volt Kossuth utcai kollégium...

Bolvári Ferdinánd polgármester-jelölt is bemutatta csapatát

A Bagó Zoltán polgármester-jelölt nevével fémjelzett Szívből Kalocsa Egyesület, majd időrendi...

Tegyük együtt sikeressé városunkat

  Ősszel önkormányzati választások lesznek. Ilyenkor, a helyi választások közeledtével...

Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés

Tizenhét év után újra Kalocsán a Népművészet Mestere kitüntetés. Az államalapítás ünnepe, augusztus...

Kilenc „Kalocsa Városért” díjat adtak át

A képviselő-testület előzetesen meghozott döntésének értelmében, a sokéves hagyományokat követve, az...

Dr. Bagó Zoltán élhető városról, munkahelyekről, bérekről, egészségügyről

Mint emlékezetes, - bejelentési sorrendben – Bolvári Ferdinánd (Békés Kalocsáért Egyesület),...

Sikeres a Paks II. Zrt. gyakornoki programja

Évente tíz-tizenöt fiatal tölti szakmai gyakorlatát a tervezett új paksi blokkok létesítésére...

Ösztöndíjprogramot indít a Paks II. Zrt.

Tanulmányi Ösztöndíjprogramot indít a Paks II. Zrt azzal a céllal, hogy felkeltse a fiatalok...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A KALOCSAI SZENT KERESZT KÓRHÁZ LÁTOGATÁSI RENDJE

Új látogatási rend a kórházban április 1-től – szigorúan betartatják a gyógyítás érdekében.

Szakmai tanácskozást folytattak a megye polgármesterei

Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás