A Városházáról jelentjük

2018.09.13 11:37    |    -mond  

Pluszforrás a csónakházra, pótbefizetés tőkepótlásra, Utazás 2018. kiállítás, intézményvezetői megbízás

Legutóbbi testületi ülésen tárgyalt napirendek egy részét a szokásos módon, néhányat zárt ülés keretében tárgyaltak, egyet pedig levettek napirendről.

Sürgősségi napirendként került a testület elé a július 26-i ülésen a Glencore, a MÁV Zrt. és a városi önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a Paksi közi vasúti átjáró fénysorompóval történő felszerelésére. (Erről részletesebben lapunk 2. oldalán olvashat.)

Módosította a testület a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból lehívható támogatási igényét, ugyanis a Városi Sportcsarnok tervezett fűtés- és világításkorszerűsítés TAO-támogatásból megvalósuló fejlesztésének önereje nem elszámolható költség, így erre a tartalékkeretből biztosítottak forrást. Költségvetési tételeket ez a módosítás nem érint, csak átcsoportosítás történik. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz benyújtott 50.423.400 Ft támogatási igényből 46.979.376 Ft-ot működési, 3.444.024 Ft-ot felhalmozási célra kívánják felhasználni, ez utóbbi a 2018-as JETA pályázatok önerejének biztosítására szolgál.

A Felső- és Alsó-Duna víziturizmusának komplex fejlesztése című pályázatot nyert az önkormányzat a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel konzorciumban, melyet 2016-ban írtak ki, és a támogatási szerződése még 2017-ben aláírásra került, így felépülhet a Kalocsa-Meszes Duna-parton egy csónakház, vízitúra-központ. A kalocsai városi önkormányzat és további hét konzorciumi tag részvételével megvalósuló pályázatra nyert 36.318.190 Ft támogatási összeget teljes egészében az építkezés költségeire kell fordítani. Az épület tervezési költségét az önkormányzat saját erőből finanszírozta. A tervezés lezárásakor elkészült egy tervezői költségvetés, 44.370.748 Ft-ban állapítva meg az építkezés költségeit. Az épület mérete adott, ez meghatároz egy bizonyos kivitelezési költségméretet, azonban az elnyert támogatás ezt nem fedezi (hiszen a tervezéstől eltelt idő alatt jelentősen emelkedtek az árak is), mintegy 8 millió forinttal haladják meg az elnyert forrást a költségek. A 2018-as költségvetési rendeletben jelenleg 41.776.000 Ft áll rendelkezésre, így a testület az Általános tartalékkeret terhére biztosította a fedezetet a megnövekedett költségekre, hiszen ez előfeltétele a beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának. A kivitelező nyertes kihirdetése év vége körül várható, a kivitelezés 2019-ben valósulhat meg.

Határozatot hozott a testület 270 ezer Ft tulajdonosi pótbefizetésről a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. tőkepótlása érdekében. A kft. jegyzett tőkéje 3 millió Ft, melyben az önkormányzat 900 ezer Ft törzsbetéttel rendelkezik. A kft. 2017. évi pénzügyi beszámolója szerint törzstőkéjük 75 ezer Ft-ra csökkent, ezért vált szükségessé a pótbefizetés. A kft. következő taggyűlésén napirendre kerül a saját tőke rendezéséről szóló döntés. Előreláthatólag az idei megkötött szerződések már fedezetet nyújthatnak arra, hogy a kft. gazdálkodása egyensúlyba kerüljön.

Kalocsa idegenforgalmának javítása érdekében döntött a testület arról, hogy Kalocsa részt vesz a 2019-es Utazási kiállításon. A projektben való részvétel miatt a 2018-as költségvetést 813 ezer Ft, a 2019. évit 1.727 ezer Ft többletköltség terheli. Mindazok ismeretében, hogy ezen a kiállításon Bács-Kiskun megye díszvendégként fog részt venni, ez Kalocsának is kiemelt megjelenést biztosítana. A részvétel köré kiépített marketingkampány országos figyelmet irányíthat városunkra is: egyedülálló lehetőség a város turisztikai vonzerejének bemutatására, a városba érkező turisták számának növelésére, ezzel a turizmus bevételeinek növelésére.

Elfogadta a testület a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2018. 1. félévi beszámolóját. Az értéktár bizottság 2013-ban kezdte meg működését. Feladata, hogy szervezze a város közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek azonosítását, elbírálja az értéktárba való felvételre irányuló javaslatokat, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, valamint javaslatot tegyen a Magyar értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására.

Zárt ülésen hozott határozatot a testület a Nemzeti Köznevelési Törvény alapján, hogy Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetőjének 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15. napjáig Katus Györgynét nevezi ki, bérezése változatlan hagyása mellett.

Szintén zárt ülésen döntöttek arról, hogy dr. Kovács György ny. ezredest megyei Közösségfejlesztési díjra terjesztik fel. A díjról a megyei közgyűlés fog dönteni.

A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy Kalocsa a Viski Károly Múzeummal és a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtárral közösen újabb pályázatot nyert közel 40 millió forint értékben Helyi identitás és kohézió erősítése címen. A projekt elsődleges célja Kalocsa városban a közösségi identitás és kohézió erősítése, értékek mentén történő szervezése, a történelmi múlt emlékei, hagyományok, kulturális és szellemi örökségek közösségi értékek gyűjtésén, feldolgozásán és megosztásán, valamint a Kalocsai Települési Értéktár (KTÉ) gazdagításán és megismerésén keresztül.Kalocsai hírek

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Paks II. a hosszú távú ellátásbiztonság záloga

Atomenergia nélkül nincs ellátásbiztonság Európában, Paks II. pedig hazánk hosszú távú...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás