A Városházáról jelentjük

Nem minden napirend gerjesztett feszültséget

2018.02.28 14:24    |    -sist-  

Bár az „MSZP-ügyről” szóló írásunkból kiderül, hogy a múlt pénteki kalocsai képviselő-testületi ülés sem telt elszabadult indulatok, személyeskedés, bekiabálások és éles kritikák nélkül, a vitatott napirend az utolsó volt a tárgyaltak között, így annak órás adok-kapokja nem nyomta rá a bélyegét a tanácskozás ezt megelőző napirendi pontjaira. Volt közöttük migráns-kérdés a polgármesterhez, üzleti-tervelfogadás, amerikai vendégtanár-marasztalás és eszmecsere a szociális faosztás kérdéskörében. Lássuk a fontosabb döntéseket!

testleti_mozaikos1_250Simon Zoltán: ne legyünk migránsország!

Simon képviselő jelezte, hogy napirend előtt kér szót, majd mondandójában kifejtette, hogy január 12-én, Budapesten egy országos polgármester-konferencia volt, amit Szita Károly kaposvári polgármester vezetett. Erre az összes polgármester meghívót kapott, mondta, abban a témában, hogy Magyarország ne legyen migránsország. – Ez talán a legaktuálisabb probléma, és nyilván nem véletlen, hogy ezt összehívták, hiszen fontos, hogy a településvezetők kinyilvánítsák, hogy nem kívánnak illegális migránsokat a városaikba! Ez Kalocsára is igaz, nem kell ecsetelni, hogy ez mennyi veszélyt rejt magában – sorolta a városatya. – Feltételezem, hogy polgármester úr is részt vett ezen. Amennyiben igen, dicséretes, hogy képviseli a kalocsai polgárok érdekeit. Ha nem, úgy furcsa, hogy ilyen fontos kérdésben miért nem tartotta lényegesnek, hogy a kalocsaiak nevében kiálljon. A megszólított dr. Bálint József válaszában elmondta, hogy nem kapott meghívót, így nem tudott ott lenni az eseményen. Alapvetően egyetért annak céljaival, folytatta, de ez a kérdéskör – véleménye szerint – meghaladja az önkormányzatok feladat- és hatáskörét. Ha kapott volna meghívót, ott lett volna, erősített álláspontjára.


testuleti_mozaikos2_250Parkgondozó üzleti terv – módosítva!

Mint a szóbeli kiegészítésből kiderült, a Parkgondozó Kft. frissen benyújtott éves üzleti tervét át kellett dolgozni a korábbi ülésen hozott testületi határozat értelmében, ami ilyen formában került vissza a döntéshozók asztalára. Simon Zoltán azonban felvilágosítást kért, hiszen „emlékezve a múltkori testületin történtekre, csodálja, hogy csökkentek a finanszírozási kérései a cégnek. Az igazgató a múltkor is elmondta, hogy ebből nem tudja ellátni a Parkgondozó a feladatait”. Kérdezte a vezetőt, hogy el tudják-e így végezni a közfeladatokat, amelyek elvégzése nem halasztható? Hozzátette, hogy a hét elején, épphogy lehullott két-három centiméter hó után két balesetet is látott a városban.

Loibl László válaszában emlékeztetett, hogy a december 21-i ülésen a testületi többség megszavazta, hogy 145 millióra csökkentsék a kért 153 milliós támogatási kérelmüket. Rámutatott ugyanakkor, hogy a polgármester hozzájuk megküldött hivatalos levélben szavatolta, hogy szeptember után, igény szerint póttámogatást kaphat a Parkgondozó, amellyel egyensúlyban tudja majd zárni az évet. Így teljes egyetértésben szavazott igent az anyagra a grémium.


testuleti_mozaikos3_250Kalocsavagyon Kft. üzleti terv – módosítva!

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-t illető napirend az előbbi forgatókönyvének szinte tökéletes másaként folytatódott. Simon kérdezett, az ügyvezető Pécsi Tiborné válaszolt.

– Úgy gondoltuk, hogy saját bevételekből próbáljuk majd meg kigazdálkodni a csökkentési tételt. Bár mi elsősorban a városi rendezvényeket szolgálunk ki, ha ezek nem esnek egybe más környékbeli eseményekkel, akkor oda bérbe adjuk az eszközeinket, amiből bevételre tudunk szert tenni – így a menedzser.

A testület szintén teljes összhangban fogadta be a 4 milliós tétellel csökkentett anyagot.


testuleti_mozaikos6_250Jövőre is Kalocsán taníthat Nicolas Andrew Torres

A soron következő napirend a kalocsai Belvárosi Általános Iskolában vendégtanárként tavaly szeptember óta itt tanító Nicolas Andrew Torres lakhatási támogatásának kérdése volt. Első körön ugyanis egy félévre szavazott meg támogatást e célra a városvezetés, most időszerűvé vált ennek meghosszabbítása. Bálint annyit fűzött az anyaghoz, hogy maga is jó szívvel támogatja ezt, hiszen éppen a napokban beszélt szülőkkel, akiknek a gyerekeit tanítja a fiatal nyelvtanár, és nagyon pozitívan nyilatkoztak a gyerekek fejlődéséről és arról, hogy szeretik a messziről jött pedagógust. Simon Zoltán annyiban pontosított az előterjesztés tárgyalásakor, hogy a tanár ittlétének támogatása kétoldalú finanszírozás. Egyfelől az önkormányzat biztosítja Torres lakhatását, másfelől a bajai tankerület gondoskodik a bérezéséről. Köszönte továbbá az Oktatási Bizottság és a polgármester hozzáállását, valamint örömmel jelentette be Sárosi Magdolna tankerületi igazgató engedélyével, hogy az intézmény a 2018/19-es tanévben is vállalja a ráeső kötelezettséget, azaz részükről nincsen akadálya, hogy Nicolas Andrew Torres 2019 júniusáig erősítse a Belvárosi Iskola tanári karát. Emellett a vendégoktató felajánlása továbbra is él az önkormányzati dolgozók számára, miszerint hetente egyszer angol társalgási órát tart nekik. Emellett felajánlotta a középiskolás, nyelvvizsga előtt állók számára, hogy nekik is ingyenesen tart anyanyelvi angol társalgási órákat. A Pénzügyi Bizottság is egyhangúan támogatta az amerikai nyelvtanár marasztalását, ahogy a Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság is.


Fa(ramuci) helyzet?

2017-ben 500 mázsa, 100 háztartás között, szociális alapon szétosztott tűzifát vásárolt Kalocsa Város Önkormányzata, azonban, hogy legyen készlet, amelyhez nyúlhat, illetve mérsékelné kiadásait, új rendszer bevezetésére érkezett javaslat. Ez nagyvonalakban arra irányulna, hogy a Parkgondozó Kft. által éves viszonylatban gondozás, karbantartás miatt kivágott fát darabolják fel és raktározzák az üzemben, hogy azzal megtoldhassák a rászorulók számára biztosítandó támogatást.

testuleti_mozaikos5_250Azt már dr. Angeli Gabriella vetette fel, hogy azután, hogy 2015-ben a rászorultak számára szánt tűzifát pénzért rendelte meg a Parkgondozótól az önkormányzat, majd két évig vállalkozótól vásárolt a Szociális Bizottság, most ingyen kérik, vagy fizetnének érte? – A fa, amit kérnek a Parkgondozótól, az a városé. Tehát ingyen – jött a válasz a polgármestertől. Ezen analógia mentén kérdőjelezte meg Simon Zoltán is, hogy miért vásárol fát az önkormányzat, ahelyett, hogy a cégnél felhalmozódót adományozná?

Erre Loibl László ügyvezető válaszolt, mondván, 2016 év elején a polgármester aláírásával megrendelésre került a tűzifa tőlük, ebben az évben vállalkozóktól vettek. Mint mondta, betáraztak egy nagyobb mennyiséget, azonban olyan tájékoztatást kapott a Szociális Bizottság elnökétől, hogy nem volt megfelelő minőségű a korábban általuk kiadott fa, ezért hely szűkében kezdeni kellett valamit a készlettel. Mivel az állományuk alulfizetett, azt kedvezményes áron felvásárolhatták a dolgozók. 2017-ben ismét nem érkezett jelzés arra, hogy legyen szociális tűzifa-alap, folytatja. Eddig ebből 1,2 millió forint bevételük keletkezett, a mostani döntéssel viszont ennyivel ismét megrövidítené az önkormányzat a Parkgondozót, amit valahonnan pótolni kell. – A fák valóban nem jó minőségűek, és a lombkorona elszállítása is plusz terhet ró a városra, valamint ebből a fából a menhely, a temetői és a parkgondozói létesítmények fűtéséről is gondoskodunk. Nem biztos tehát, hogy ezt az igényt ki tudjuk elégíteni – mondja Loibl, amit egy „ne prejudikáljon előre veszteséget” félmondattal reagált le a polgármester.

Bolvári ezután pontosított, mondván, a felhasználásra kerülő fából semmit nem szeretne elvonni az általa vezetett bizottság. Mindössze arra kéri a cégvezetést, hogy a fel nem használt készletet tárazza be a 2018-as évben, hogy ahhoz szükség esetén hozzá lehessen majd nyúlni. – Ez nem feltételezem, hogy ki fogja elégíteni a szociális tűzifa-igényeket, de csökkenteni fogja az önkormányzati kiadásokat, hiszen ennyivel is kevesebbet kell majd vásárolnunk – hangzott a kérés a képviselőtől.

Angeli Gabriella ismételt hozzászólásában arra mutatott rá, hogy, bár az elvárások folyamatosan nőnek a Parkgondozó felé, két éve rendszeresen kevesebb pénzt kap a cég az ellátandó feladatokra elegendőnél. Ezt cáfolta Bálint, majd Molnár Gábor pénzügyi osztályvezetőnek adott szót a helyzet tisztázására (akit közvetetten ért rendesen bírálat a cégvezető által január elején tartott sajtótájékoztatón). Molnár szerint szó sincs arról, hogy kevesebb pénzt adnának, hiszen az idén is 10 millió forinttal többet kap a gazdasági társaság a minimálbér- és bérminimum emelésének a lefinanszírozására, ami nem lenne kötelesség. Az igaz, jegyezte meg, hogy az ügyvezető igazgatói igénytől 8 millióval kevesebbet tudnak biztosítani, zárta rövid mondandóját.

Loibl lényegében megismételte az általa korábban elmondottakat, miszerint 2016-ban 5,3 millióval költöttek többet, 2017-ben pedig 5,5 millióval közfeladatok ellátására, mint amennyi pénzt erre a városvezetéstől kaptak. Már most prognosztizálható, hogy ez 2018-ban sem alakul másképp – címezte válaszát az osztályvezetőnek, majd a képviselők megszavazták az előterjesztésben foglaltakat.


testuleti_mozaikos4_250Elkelt a Hotel Kalocsa – aggódik a polgármester

Az ülést záró polgármesteri tájékoztatóban dr. Bálint József jelezte, hogy tudomása szerint két embert jelöltek az idén adományozható Kalocsa Város Díszpolgára címre, amelyet eddig dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, volt országgyűlési képviselő, illetve Lakatos György fesztiválszervező fagottművész tudhat magáénak.

Kitért arra is, hogy a Hotel Kalocsa épülete 150 millió forintért elkelt, ami azért érinti a városvezetést, mert nyilatkoznia kell majd arról, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával, amely megilleti az épületre. Ugyanakkor némi borúval a hangjában jegyezte meg, hogy „nem olyan ember nyerte a pályázatot, aki szállodát akar csinálni belőle. Nagy dilemma, hogy mit csináljon az önkormányzat, de nincs 150 milliója arra, hogy éljen az elővételi jogával, a nyertes pályázó pedig csak befektetési céllal vette meg a hotelt”. Feltételezhető tehát, hogy ismét hozzászokhatunk az üres, sötét, elhagyatott épület látványához, amíg az rátalál egy olyan gazdára, aki végre tenne is valami annak érdekében, hogy elláthassa egykori – a térségben még mindig hiánypótló – funkcióját.Kalocsai hírek

Lezárult Kék Madár gyermekrajzversenye – Ötvenkétezer-négyszázhuszonöt adományperc az alapítványnak

Tizenhat iskolából, több mint ezer gyermektől érkezett pályamű „45 perc segítség” című...

Veterán jármű kiállítás Kalocsán

Egy évszázad gépcsodái az Érsekkertben! Két éven át kellett elhalasztani, most szombaton végre...

Nagy erejű robbanás Kiskőrös belterületén – Két súlyos sérültet mentőhelikopter szállított Pécsre és Budapestre

Nagy erejű robbanás következtében kidőlt egy kiskőrösi ház egyik fala és kigyulladt a tetőszerkezete...

Átadtak a pedagógusok munkáját elismerő Kunszt József díjakat Kalocsán

A főegyházmegyéből öt pedagógus kapott kitüntetést Huszadik alkalommal ítélték oda az oktatás,...

Végső nyughelyére kísérték Dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház főigazgatóját

Dr. Svébis Mihályt, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatóját a Kecskeméti Református...

Bács-Kiskun megye tűzoltói Kalocsán ünnepelték védőszentjük napját

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatáság idén Kalocsán, május 3-án tartotta ünnepi...

Búzaszenteléssel Kalocsáról indult az idei Magyarok kenyere program

A Kalocsán a május 1-jén, szombaton rendezett számos esemény közül is kiemelkedik a Kalocsa –...

Szijjártó Péter a fajszi Pata József Kft-nél tett látogatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án, pénteken a fajszi Pata József Gépipari...

Évelőkkel szépítik a város virágágyásait

Az egynyári virágok mellett a közelmúltban megjelentek és a kiültetésekben egyre nagyobb arányban...

Lezárult az izgalmakban bővelkedő országos Szelidi-tavi horgászverseny

Még a véghajrá előtti éjszaka, sőt, a szerda 12 órai zárás előtti utolsó pillanatok is jelentősen...

Fergeteges Leander Kills zárókoncert a kalocsai majálison

Már a május elsejei ünnep előestéjén is zenei csemege, igényes vendéglátó muzsika várta a...

A Dózsa ballagásán 114 diák búcsúzott a középiskolás évektől

Péntek délután elballagtak a Bajai SZC Dózsa György Technikum és Kollégium végzős diákjai. A...

Viczay Lajos fotó-és festőművész kiállítása a kalocsai Városi Galériában

Sokan eljöttek, hogy láthassák a fotósként is ismert Viczay Lajos festményeiből álló kiállítást,...

Már majdnem kész a Csajda-kerti játszótér

A játékok már a helyükön állnak, de még hiányoznak a biztonságos használathoz szükséges utolsó...

Font Sándor hetedszer vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét

A 2022. évi országgyűlési képviselői választáson a Kalocsa székhelyű 03.számú választókerületben...

Szent György-napi szentmise a rendőrökért

Sárkányölő Szent György, a rendvédelmi szervek védőszentje napja alkalmából ünnepélyes szentmisét...

Sokan éltek a személyes találkozás lehetőségével

Naponta tízezer látogatója volt a Műegyetem tavaszi állásbörzéjének, ahol immár hagyományosan...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás