Kalocsán ülésezett a JETA kuratóriuma

Évente 500 millió fejlesztésre

2014.04.10 10:14   

Kalocsán, február 26-án zárt ajtók mögött kezdte, majd 10 órától nyílt ülés keretében folytatta ülését a paksi székhelyű Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma, amely városunkat érintően is fontos döntéseket hozott. A tanácskozáson jelen lévő polgármesterek és a sajtó munkatársai nemcsak bepillantást nyertek a kuratórium munkájába, de résztvevői lehettek annak a demokratikus döntéshozatali mechanizmusnak, amely keretében a kuratórium évente mintegy 500 millió forint fejlesztési forrás pályázati úton történő felhasználásáról dönt.

Az ülést Hamvas István, a kuratórium elnöke nyitotta meg, majd ismertette a 17 napirendi pontot. Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik az alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló, a monitoring jelentés, az idei munkaterv, valamint a 2014. évi költségvetés elfogadása. A kurátorok arról is döntöttek, hogy a munkálatok előrehaladásához igazodva köztes kifizetést engedélyeznek a Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése című pályázat önerő-kiegészítéséhez. Ilyen címen a város az erre a célra biztosított 30 millió forintból 16 millió 763 ezer forinthoz jut hamarosan.

Döntés született arról is, hogy azok az önkormányzatok, amelyek régészeti, telekalakítási vagy más problémák miatt 3 hónapot meghaladóan nem tudják tartani a támogatási szerződésben rögzített határidőket, azok további haladékot kapnak a pénz határidőben történő felhasználására.

Az ülésen Kováts Balázs arról számolt be, hogy a célzottabb, hatékonyabb támogatás érdekében 41 települést kérdeztek meg arra vonatkozóan: milyen fejlesztési célokat tartanak fontosnak? A felkérésnek 20 település tett eleget, a kapott információkat beépítették a pályázati szempontokba. A szakértő azt is elmondta: tekintettel arra, hogy több önkormányzat például a kommunális feladatait 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő, nonprofit gazdálkodást folytató cégen keresztül látja el, az új szempontrendszer szerint már ezek a társaságok is pályázhatnak. Az állami fenntartásba került, de az adott önkormányzat területén lévő intézmények felújítására ugyancsak pályázhatnak az önkormányzatok, de ennek az a feltétele, hogy a kapott támogatást a saját könyvelésükben kell megjeleníteni.

A pályázható célok közé új elemként került a helyi építészeti értékek megőrzését, valamint a biztonságos életvitelt (pl.: térfigyelő rendszerek, közlekedésbiztonsági berendezések) szolgáló beruházások.

A kuratórium azt az elvet követi, hogy a támogatás intenzitása 0-5 millió forintig 90 százalékos, 5-15 millió forint között 80 százalékos, 15 millió forint felett 65 százalékos lehet. A kapott pályázati forrást a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kell felhasználni, de az összetettebb, szakaszosan megvalósítható pályázatoknál ez a határidő akár 18 hónap is lehet. A szakember arról is beszámolt, hogy az idei év első fordulójába tartozó pályázatokat 2014. április 24-ig lehet benyújtani. A rendelkezésre álló keret 250 millió forint. Fontos szabály, hogy egy pályázó egy célra csak egyszer pályázhat.

Három év alatt másfél milliárdot adott a JETA

– A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011-ben hozta létre, és az alapító azóta mintegy másfél milliárd forintot biztosított, hogy a 41 érintett önkormányzat pályázhasson rá – összegezte a JETA eddigi tevékenységét a kalocsai kuratóriumi ülés után Mitt-ler István. A PaksII. kommunikációs osztályvezetője hangsúlyozta: a másfél milliárdos összeg „tízmilliár-dos támogatást gerjesztett” a térségben – annak ellenére, hogy minden pályázatra nem is tudnak forrást biztosítani. – A 2013-as évben összesen 62 pályázatot nyújtottak be a települések, ezekből az alapítvány 56-ot ítélt támogatásra érdemesnek. Mintegy 650 millió forint támogatási igény érkezett be, amelyből tavaly 526 millió odaítéléséről döntött a kuratórium – mutatott rá az arányokra.

A tavalyi nyertesek közül kiemelte például a Miské-nek nyújtott támogatásukat – jól szemléltetve ezzel a szponzorált fejlesztések helyi jelentőségét. A község ugyanis az erőmű alapítványának jóvoltából tudta korszerűsíteni orvosi rendelőjét, valamint felújítani néhány szolgálati lakását. Ilyen támogatásokra lehet tehát pályázni idén is, de amint azt a kommunikációs vezető megjegyezte: „elsősorban az Európai Uniós hátterű, az új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázatokat támogatná az alapítvány” – nem egy esetben az oda szükséges önrész összegének megítélésével. Ezenkívül életminőség javításra, valamint energetikai korszerűsítésre pályázhatnak még az önkormányzatok.

– Az atomerőmű mindig is kiemelten kezelte a környékbeli településeket, és azért az önkormányzatok pályázhatnak a JETÁ-hoz, mert ők azok, akik a leginkább tudják, hogy a településeiken mire van szükség – indokolta a pályáztatás kitételeit Mittler István. – Az erőmű pedig ezen az alapítványon keresztül próbál hathatós segítséget nyújtani az önkormányzatoknak – mondta.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás