Könyvben a pataji reformátusok több száz éves történelme

2018.04.11 14:30   

A nagyhét szerdáján, március 28-án mutatták be A Dunapataji Református Egyházközség története a kezdetektől a 19. századig című száz oldalas könyvet a pataji református gyülekezeti házban.

Mint lapunkban korábban megírtuk, a pataji reformátusokról szóló könyv kiadója a Dunapatajért Közalapítvány volt, a kötet megjelenését pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékbizottság pályázati kiírása és döntési javaslata alapján 496.400 forinttal támogatta. A könyv szerkesztési és szerzői feladatait Schill Tamás néprajzos muzeológus végezte, a kötet lektora pedig dr. Fogarasi Zsuzsa, a kecskeméti Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma igazgatónője volt. A levéltári dokumentumok és archív anyagok mellett a könyvhöz felhasználták Farkasné Faragó Mária történelemtanár és könyvtáros a témában írt szakdolgozatát is. A könyvhöz Kovács Árpád dunapataji fotós készített több fényképet, továbbá a kötet megjelenését többen is segítették munkájukkal: Habazné Bogárdi Ildikó, Schill Mátyásné, Szabó Éva, Bán Magdolna. A kötet megjelenését mindvégig nyomon kísérte és támogatta Dusnoki Csaba polgármester, Nagy Dávid lelkész és Csókás Gizella alapítványi elnök is.

 

dunapataj_konyv_450
 

 

A könyvbemutató alkalmával Nagy Dávid református lelkipásztor köszöntőjében kiemelte: „Mind Dunapataj, mind a református egyházközségünk jelentős eseményeket élt meg az elmúlt időszakban. A templomtér megújulása, a Dunapataj a 19-20. században című könyv megjelenése, a tavaly júniusi hálaadó istentisztelet, amellyel a reformáció 500 éves évfordulóját ünnepeltük, mind-mind örömteli alkalom volt és ilyen alkalom a mostani is.” A lelkész elmondta, hogy azért is jelentős egy ilyen egyházközség történetét bemutató kötet, mivel sok helyen a történeti kutatás alapját adó iratok elkallódtak az évszázadok alatt.

Dusnoki Csaba polgármester köszöntő beszédében rámutatott, hogy az utóbbi évtizedben megindult a dunapataji helytörténeti vonatkozású könyvek kiadása: míg a két világháború közötti időtől a rendszerváltásig csak három könyv látott napvilágot, addig 2007 óta ez a hetedik kötet Dunapatajról. Örvendetesnek nevezte, hogy ebből kettőt az önkormányzati alapítású Dunapatajért Közalapítvány adott ki, amelynek jelenleg egyedüli intézményként, illetve civil szervezetként van könyvkiadásra jogosultsága. A polgármester hangsúlyozta az összefogás erejét, ami a református templom előtti tér megújulásához is vezetett és e könyv megszületésében is szerepet játszott.

Schill Tamás, a kötet szerkesztője kisebb előadást tartott a pataji református egyházközség múltjából, bemutatva néhány érdekesebb eseményt, személyt és tárgyat. Beszélt a kötet szerkesztésének nehézségeiről, a bemutatásra kerülő dokumentumok és tanulmányok értékéről. Előadásában rámutatott, hogy nemcsak református, de településtörténeti szempontból is fontos kiadványról van szó. Külön rámutatott az egykor katolikus templomnak épült mai református templom jelentőségére: olyan, még álló 15. századi épület, amely szinte egyedüliként vészelte át vérzivataros századokat e tájon. Történetéről számos adalékot lehet olvasni a most kiadott kötetben.

Mint az előadásból kiderült, számos fotó gazdagítja a tanulmányokat: a templom jelenkori és archív képei, több száz éves klenódiumok fotói szemléltetik az írásokat. Érdekesség a város egykori földesurának, báró Száraz Györgynek az arcképe, illetve egy 18. századi térképrészlet a mezőváros belső területéről.

Zárásként Schill Tamás elmondta, hogy a katolikusok számára is tartogat legalább egy jelentős történeti adatot a könyv, ugyanis Kolmár József 1812-ben írt tanulmányából és egy 1796-ban készített térkép összevetéséből lehet megtudni, hogy hol volt a katolikusok 18. századi kis kápolnája. E szerint a fából vagy sárból készült kis kápolna a mai Táncsis utca és Ordasi utca közötti háromszögben kereshető.A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás