Az 500 éve kezdődött reformációra emlékeztek Dunapatajon

2017.08.20 13:49    |    Schill Tamás  

Ünnepi istentisztelettel, kiállítással, emléktábla- és fejfa-avatással emlékezett meg a Dunapataji Református Egyházközség a reformáció 500. évfordulójáról június 11-én. A félezer éve a wittenbergi templom kapujára kitűzött tételekkel nemcsak a hit világát újította meg Luther Márton, hanem hatással volt az élet minden területére. Így volt ez Patajon is, hiszen a szájhagyomány és a fennmaradt írások szerint a reformáció terjedésével a török hódoltságban lévő kis mezőváros lakói teljesen reformátussá lettek, később pedig a reformáció évszázadokon keresztül meghatározta a település életét.

A reformáció megünneplését több mozzanat is emlékezetessé tette. Csak e napon látogatható, alkalmi kiállítást rendezett az egyházközség a templom mellett álló közel kétszáz éves régi épületében. E kiállításra a kecskeméti székhelyű Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma több régi dunapataji klenódiumot adott kölcsön dr. Fogarasi Zsuzsanna igazgató engedélyével. A klenódiumok között volt 17. századból származó kehely, úrvacsorai kenyérosztó tányér, 18. századi nagyméretű ónkupák és egyéb különlegességek. Nemkülönben szép sort alkottak az egyházközség saját klenódiumai, továbbá az egyházközség tagjaitól erre az alkalomra gyűjtött régi, családi bibliák, zsoltáros könyvek és egyéb református, vallásos kiadványok. A Pataji Múzeum a kiállításra faragott fejfákat, egy 1772-es keltezésű egyházi vékát és az egyházközség 1655-ös keltezésű pecsétnyomóját adta kölcsön.

 

reformacio500_dpataj_450
 

 

A délutáni ünnepi istentiszteleten ifj. Bán Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye új esperese, bajai lelkipásztor hirdetett igét – mint esperes először a dunapataji templomban. Igehirdetésében felidézte nagyapjától hallottakat Balla Árpád pataji református lelkész hitbéli és emberi helytállásáról 1919 júniusának véres napjaiban.

Ezután Nagy Dávid, a Dunapataji Egyházközség lelkipásztora köszöntötte az istentisztelet résztvevőit, majd felelevenítette, hogy a reformáció fontos üzenete és öröksége a folyamatos lelki megújulás. Kiemelte, hogy szükséges nemcsak az ember, hanem a közösség és a neki helyet adó élettér megújulása is. Ezzel kapcsolatban utalt a református templom előtti tér és épület megújulására, amelyre minden dunapataji polgár büszke lehet. Megköszönte Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának és vezetőjének, Dusnoki Csaba polgármester úrnak a tér és annak környezetének felújítását. Nagy Dávid beszélt a gyülekezet régi vágyáról, ami teljesült azzal, hogy a több évszázados klenódiumok kiállítás keretében voltak láthatók. Ugyancsak szólt arról, hogy a dunapataji református temetőkben látható fejfa egyedi, kizárólag Du-napatajra jellemző, ezért az egyházközség egy ilyen pataji fejfát állíttatott a reformáció emlékére.

A lelkész beszédében elmondta, hogy a dunapataji református gyülekezet az egyik leghosszabb múltra és nagy hagyományokra visszatekintő gyülekezet hazánkban. Az évszázadok alatt Patajon négy püspök is szolgált: Újbarsi Fabricius János, Pathai P. Sámuel, Pathai Baracsi János és Báthory Gábor. Itt volt lelkész továbbá a nagyhírű, tudós szónok Kolmár József és Balla Árpád esperes is. Az elődök megbecsülése és az értük való hála indította a gyülekezetet arra, hogy egy olyan táblát készítsenek, amely a lelkészek nevét és az itt eltöltött szolgálati idejüket tartalmazza. A táblán hagytak helyet az utódoknak is, amellyel azt fejezik ki, hogy a pataji gyülekezetnek és a református egyháznak nemcsak gazdag múltja és jelene, de jövője is van. Ezután id. Bán Béla korábbi pataji lelkész és Nagy Dávid jelenleg szolgáló lelkész együttesen leplezték le a táblát.

Az ünnepség keretében Font Sándor országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP) és Kiss István egyházközségi gondnok leplezte le a templom előkertjében felállított, szépen megfaragott fejfát. A hagyományos dunapataji mintájú fejfa felirata: „Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre (Zsolt. 90. 1.) Állíttatta a Dunapataji Református Egyházközösség 2017. június 11.”

(Képünkön balról jobbra ifj. Bán Béla a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese, id. Bán Béla nyugalmazott lelkész, korábban két évtizeden keresztül dunapataji lelkész, és Nagy Dávid jelenlegi dunapataji lelkész. Fotó: Kovács Árpád)A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás