Átveszi az állam az értelmi fogyatékosok otthonát

2014.01.03 21:06    |    Zs.F.  

Törvényi kötelezettség alapján a Magyar Állam 2014. január 1-jétől átveszi a jelenleg még a városi önkormányzat fenntartásában működő Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ részét képező középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos részleget. A Kalocsa, Malom utca 3. szám alatti telephelyen továbbra is marad önkormányzati intézmény, így az épületet a Magyar Állammal közös tulajdonú társasházzá alakítják. A november 27-i képviselő-testületi ülésen a változással összefüggő személyi kérdésekben is döntöttek.

Amint az a híradásokból várható volt, az intézmények állami fenntartásba vétele nem állt meg az alsó- és középfokú iskoláknál. A gyermekvédelmi intézményeket követően, 2014. január 1-jétől az úgynevezett szakosított ellátások közül a középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékosok otthona is az állam tulajdonába és fenntartásába kerül. A részleg kiválásával a megmaradt feladatokra, jogi értelemben új intézményt hoznak létre. Ennek megfelelően a január 1-jétől Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ néven tovább működő intézmény alapellátás keretében biztosítja az étkeztetést és házi segítségnyújtást, ide sorolva a tanyagondnoki szolgáltatást, családsegítő szolgálatot és a gyermekjóléti szolgálatot. Nappali ellátás részeként működteti az idősek klubját, az értelmi fogyatékosok napközi otthonát, a szakosított ellátások közül pedig az idősek otthonát. A törvényi kötelezettség szerinti változás miatt Rumi László eddigi intézményvezető lemondott megbízatásáról, de a csökkentett feladatokat végző új önkormányzati intézmény vezetésével, az álláshelyre kiírt pályázat elbírálásáig megbízták. A kivált, állami tulajdonba került, 50 férőhelyes Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ néven tovább működő egykori részleg vezetésével az eddigi vezetőt, Jávorné Pécsi Renátát bízták meg. Erre az álláshelyre az állam képviseletében eljáró megyei szerv írhat ki pályázatot.

A részleg kiválása komoly feladatot ró az önkormányzatra, hiszen a mindenre kiterjedő leltár, pénzügyi, gazdasági átadás-átvételi dokumentumok elkészítésén túl a Malom utcai ingatlan társasházzá nyilvánítására is intézkedni kell, ugyanis a telek és az épület adottságai olyanok, hogy azok megosztása nem lehetséges. A képviselő-testület arról is döntött, hogy a Kalocsa Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása című projektet – erre egymilliárd forint pályázati forrást nyert a város – csak a megvalósítás után adja át az állam képviselőjének. A változtatás a létszámadatokat nem érinti, a kivált állami intézmény 26,5 álláshellyel, az önkormányzat intézménye 85,5 álláshellyel működik tovább.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás