A legkeresettebb szakok a Tomori Pál Főiskolán

2013.03.24 22:02    |    Süge Csongor  

 

Bevezető

E cikkben azt szeretnénk a kedves olvasók elé tárni, hogy hogyan alakul a Tomori Pál Főiskola képzési kínálata. Melyek a legkeresettebb szakok, és milyen személyes és/vagy nemzetgazdasági okok húzódnak meg azok népszerűsége mögött.

foiskola_kalocsa_340Több jel mutat arra, hogy a kalocsaiak nem ismerik eléggé a főiskolát. Nem tudják, milyen érdemekkel büszkélkedhet ez az országosan is kiemelkedő intézmény. Nem tudják, hogy a felsőoktatás zivataros tengerén milyen bravúros egyszerűséggel és őszinteséggel védi, óvja és terjeszti azokat az egyetemes értékeket, amelyeket megalakulása óta zászlajára tűzött: az emberséget, a tisztességet és a szakértelmet.

A főiskola örömmel fogadta a Kalocsai Néplap támogatását, amelyben lehetőséget nyújt arra, hogy hétről hétre beszámoljunk azokról a folyamatokról és tényekről, amelyek a főiskolán és körülötte zajlanak. Hálásan köszönjük a lehetőséget, hogy mindig naprakész és pontos információkat nyújthatunk a város lakóinak.

Szeretném kifejezni abbéli személyes reményemet, hogy a városlakók és a mindenkori városvezetés látja és belátja, hogy városunkat nem csak építeni kell, de azt úgy kell tennünk, hogy közben megőrizzük korábban megszerzett érdemeinket is. Országosan is egyedülálló, hogy egy Kalocsa méretű városnak saját, önálló főiskolája legyen, így a Tomori Pál Főiskolát joggal nevezhetnénk kalocsaikumnak, s mint ilyen, érdemes arra, hogy építsük, óvjuk, és megtartsuk városunkban.

 

A harmadik helyezett

Talán meglepő, ha a főiskola legnépszerűbb szakjai közül a bronzérmes szak nem is ad főiskolai (BA) végzettséget. A hazánkban jelenleg is folyó gazdasági változások hatására mégis igaz, hogy a főiskolán a harmadik legkeresettebb szak egy 2 éves, OKJ számmal rendelkező felsőfokú szakképzési szak, a Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző. A szakon összesen 147 fő tanul, amely létszám a főiskola hallgatói létszámának 12%-át teszi ki. A szak levelező tagozatán 120, nappali tagozatán 27 fő folytatja tanulmányait, túlnyomó többségük (73%) Budapesten, a többiek Kalocsán. A képzést Kecskeméten nem hirdette a főiskola.

Szembe ötlő a szak iránt a budapesti levelező tagozaton tapasztalható érdeklődés. Az e formában tanulók túlnyomó többsége dolgozik, és a végzettség megszerzésére munkája érdekében van szüksége. E folyamat mögött egy olyan országos jelenség húzódik meg, hogy az elmúlt évtizedben rohamléptekben kiépülő logisztikai hálózat nem talált elegendő képzett munkavállalót, így az ő képzésük részben utólag zajlik, napjainkban. A szakterülettel ráadásul csak maroknyi oktatási intézmény foglalkozik olyan magas fokon, mint a Tomori Pál Főiskola, így ez a képzés érthető módon kedvelt.

A törvényi változások miatt 2012 szeptembere után ez a szak már nem indulhatott, de 2013 szeptemberétől új néven folytatja pályafutását: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés, nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány.

 

A második helyezett

A Tomori Pál Főiskola hallgatói körében a második leggyakrabban választott szak a Pénzügy és számvitel alapszak. A szak összesen 7 félév alatt végezhető el, és főiskolai (BA) diplomát ad. Jelenleg összesen 282 fő tanul a szakon, amely létszámnak 55%-a Budapesten, 27%-a Kalocsán, és 18%-a Kecskeméten folytatja tanulmányait. A szak a nappali és a levelező tagozaton tanulók körében egyaránt népszerű.

A Pénzügy és számvitel szak legfőbb vonzerejét az adja, hogy az elmúlt évtizedekben az országban a legjobban kereső munkavállalók jellemzően ezen a szakon végzettek közül, és a hozzá kapcsolható szakmákból kerültek ki. Főkönyvelők, bankvezérek, controllerek és brókerek mind-mind olyan ismeretekre alapozzák a karrierjüket, amelyeket ezen a szakon is tanítunk.

A szakon végzettek ráadásul, miután diplomát szereztek, karnyújtásnyi közelségbe kerülnek a Mérlegképes könyvelői végzettséghez is, hiszen a szakon szinte mindent megtanulnak, ami ahhoz kell.

A szakot szinte mindenki azért választja, mert jó elhelyezkedési lehetőséget kínál, pályakezdő szaknak tehát kiváló. Levelező tagozaton jellemző, hogy az itt tanulók pályát szeretnének módosítani, vagy a szakmai fejlődésükhöz látják szükségesnek.

Egy bizonyos: kellő szorgalommal és ambícióval párosítva ezzel a végzettséggel komoly karriert lehet befutni.

 

Az első helyezett

A Főiskola szakjai közül évek óta a Gazdálkodási és menedzsment a legnépszerűbb szak. Ezen összesen 338 fő folytat tanulmányokat az intézményben. A szakon tanulók 57%-a Budapesten, 25%-a Kalocsán, a többiek Kecskeméten hallgatják az órákat. A Gazdálkodási és menedzsment szak népszerűsége Kalocsán a nappali tagozaton, Budapesten a levelező tagozaton magasabb. Az általános üzleti-gazdálkodási ismereteket nyújtó szakot a legtöbben azért választják, mert széles körben felhasználható ismereteket nyújt: a szakon végzettek éppúgy képesek valamely multinacionális vállalat egyik osztályán feladatokat ellátni, mint egy saját vállalkozást országos méretűre felfejleszteni. További előnye, hogy a résztvevők alapszinten megtanulják kezelni az SAP rendszert, amely az integrált vállalatirányítási rendszerek közül az egyik legelterjedtebb Európában. Példának okáért Kecskeméten a Mercedes gyár is ezt a rendszert alkalmazza.

Tanulmányaik utolsó évében a hallgatók szakirányt választhatnak, azaz eldönthetik, hogy mely szakterületben szeretnének jobban elmélyedni. Ezek közül jelenleg az egyik legnépszerűbb a Logisztika, amely jó álláslehetőségeket kínál a vidéken is épülő logisztikai központokban. A Kis- és középvállalkozások menedzsmentje szakirányt főként azok a hallgatók választják, akik saját vállalkozás indítását tervezik, vagy a család által hagyományosan is végzett tevékenységet szeretnék magasabb szinten művelni. A Régiófejlesztés szakiránnyal önkormányza­toknál, fejlesztési irodáknál lehet állást találni.

 

Amelyek lemaradtak a dobogóról

Az első három, dobogós helyezett szak után ejtsünk pár szót azon szakokról is, amelyek lemaradtak arról.

A főiskola negyedik legnépszerűbb szakja a Nemzetközi gazdálkodási szak, amelyet sok nappali, de viszonylag kevés levelező tagozatos hallgató választ. Ez azzal magyarázható, hogy itt a diploma megszerzéséhez két szakmai középfokú nyelvvizsga szükséges, amely a frissen érettségizettek körében gyakrabban adott. A végzettség alkalmassá tesz arra, hogy nemzetközi szinten menedzseljünk egy céget, export-import ügyleteket bonyolítsunk le, s mindezt jól fizető állásban tegyük.

Az ötödik helyezett a Szabad bölcsészet alapszak. A szakra szinte kizárólag Budapesten jelentkeznek hallgatók, ahol viszont a nappali és a levelező tagozat is népszerűnek tekinthető. A szak ismeretanyaga igen mély általános műveltségi kereteket biztosít az itt végzetteknek, amit nagyon sokan arra használnak, hogy a tevékenységet, amit egyébként is folytatnak, sokkal magasabb szinten tudják végezni. S ezt igen komoly cégek is belátják, s készek munkavállalóikat tovább képezni.

A hatodik és hetedik helyezett szakok kétévesek, és OKJ számmal rendelkeznek. A Kereskedelmi szakmenedzser szak különösen kedvelt Budapesten a levelező tagozaton. A szak 2012 szeptemberét követően törvényileg megszüntetésre került.

A Banki szakügyintéző szak főként Kalocsán, a nappali tagozatosok körében népszerű. 2013 szeptemberétől a szak új neve: Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés, pénzintézeti szakirány.


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás