Egy polgármester kényes ügyei

2010.09.30 10:19   

Adalékok egy választáshoz

Csütörtökön levelet kapott szerkesztőségünk Molnár László Krisztián foktői képviselőtől, aki mellékelten postázta Bóday Pál budapesti lakos levelét, aki a foktői testület pénteki ülésén személyesen vett volna részt és tájékoztatta volna a részvevőket a polgármester viselt dolgairól. Bóday Pál egyéb elfoglaltsága miatt távol marad az ülésről, de mondandóját írásban Molnár László Krisztián rendelkezésére bocsátotta. Az alábbi levél közzétételéhez szerzője telefonon hozzájárult.


Tisztelt képviselő úr!


Tegnapi telefonbeszélgetésünk nyomán - és az akkor tett ígéretem szerint - ezúton írásban tájékoztatom az Ön által feltett kérdésekkel kapcsolatos ügyekben. Mindenekelőtt elnézését kérem, hogy tervezett csütörtöki testületi ülésükön nem tudok részt venni, sajnos újságírói és céges munkáim ezt nem teszik lehetővé. Hozzáteszem, az elmúlt egy évben számos alkalommal tettem javaslatot arra, hogy Foktő képviselő testülete előtt beszélhessek, a bőgőshajókról és a foktői hajós hagyományokról. Hiszen szerénytelenség nélkül állíthatom e témákban - mintegy fél évtizedes kutatás nyomán - igen alapos ismeretekre tettem szert. Erre azonban Jakab Ferenc polgármester többszöri szóbeli ígérete ellenére végül nem került sor.

A bőgőshajókkal és a dunai fahajós hagyományokkal - ahogy említettem - több mint fél évtizede foglalkozom, barátommal Dr. Visnyei Balázzsal együtt. Az utóbbi években munkánkat - önzetlenül és barátilag - segítette D'ess Gábor, akinek jóvoltából elkészíthettük első élethű makettjeinket, amelyek a legszebb hagyományos magyar hajótípusokat mintázzák.

Gábor több alkalommal repülőnapot szervezett a közeli repülőtéren, itt ismerkedtünk meg Jakab Ferenccel, Foktő polgármesterével - talán mellékes, de fontos körülmény, hogy az ő kezdeményezésére. Amikor szóba kerültek a bőgőshajók, Jakab Ferenc egyre nagyobb érdeklődést mutatott a téma iránt, ezért több alkalommal találkoztunk vele és elmondtuk: Komárom és Óbuda önkormányzatával komoly és hosszú távú kapcsolatunk van és közösen ápoljuk a dunai fahajós hagyományokat. (Hozzáteszem, nem volt e találkozókban semmi különös, hiszen hitvallásunk szerint bárhová, bárkihez, aki-e hagyományok iránt érdeklődik, szíves örömest elmegyünk, így jártunk számos polgármesternél, parlamenti képviselőnél, idős otthonokban, gyerekek számára rendezett nyári táborokban és számos egyéb helyen). Munkánk dokumentumai és eredményei megtalálhatók, visszakereshetők az interneten.

Bár Jakab Ferenc kedves és szívélyes volt, már kapcsolatunk legelején volt néhány igen zavaró momentum: folyamatosan „kommandós, kgb-s, moszados, izraeli, fideszes, mszp-s” és egyéb állítólagos kapcsolataira, valamint arra hivatkozott, hogy ő Semjén Zsolt vadásztársa.
Ez sajátos módon rögtön nevetségessé, másrészt komolytalanná tette őt a szemünkben. Később egyre eszelősebb ötletekkel, tervekkel állt elő, amelyek számunkra kifejezetten kínossá, végül vállalhatatlanná tették a vele tartott személyes kapcsolatot.


Elmesélte például, hogy „izraelieket akar Foktőre telepíteni, mert akkor majd pezsgés lesz itt” , lehetne kóser mészárszéket, boltot nyitni és ehhez keres egy jó pesti ügyvédet.

Bár folyamatosan javaslatot tettünk a személyes konzultációra, gyakorlatilag "elzárt" minket a foktói képviselő testülettől, amelynek tagjai előtt szerettük volna ismertetni terveinket (ezt a jövőben is bármikor megtesszük). Jakab Ferenc ezt azzal magyarázta, hogy „ezek hülyék és irigyek” úgyse értenék miről beszéltek. Megemlítette, hogy „ezek olyan sötétek, hogy nem engedik őt a Jaguárjával járni és megtiltották, hogy elszámolja az abba tankolt benzint.”

Elmondtuk neki, hogy a bőgőshajók hagyománya egy valóban csodálatos történet, de nem Foktő múltjának része. Ellenben jeleztük: a dereglyézés, a sóderes dereglyék múltbéli szerepe viszont kifejezetten itteni hagyomány és nagyon szép története van az utolsó foktői dereglyének a Mancinak. Ő elmondta: ez abszolút nem érdekli, „ő valami nagy durranást akar a Semjénéknek a választások előtt”.
(Jakab Ferenc véleményétől függetlenül mi saját költségünkön megépítettük a Manci 1:20-as méretarányú makettjét, amit bármikor szívesen megmutatunk a tisztelt képviselőt testületnek és természetesen Foktő minden múlt iránt érdeklődő polgárának.)

Folyamatosan arról beszélt, hogy „a Glenkor (sajnos nem tudom helyesen írom-e) itt évi egymilliárdot fog fizetni és abból majd lesz pénz terepjáróra és felvontattatjuk velük a bőgőshajót Németországig.”

Elmondta, hogy ő a választások után az atomerőmű egyik főnöke lesz, a Zsolt (Semjén Zsoltot nevezte így) csinál neki tanszéket a műszaki egyetemen és legközelebb országgyűlési képviselőként is indul.

Több alkalommal rendelt tőlünk maketteket és tervrajzokat, ám amikor azokat - természetesen előre átadott számla ellenében, átutalással - ki kellett volna fizetni, hetekre elérhetetlenné vált, sajnos mint utóbb kiderült, többször hazudozott holléte felől és hivatali kollégáit arra kényszerítette, hogy hazudjanak nekünk.
Többször felvetettük: lehetne pályázni olyan munkahelyteremtő támogatásra, amely lehetőséget adna arra, hogy néhány ügyes kezű nyugdíjas foktői polgárnak munkát adjon a hajómakett építés, de Jakab Ferenc folyamatosan azt hajtogatta: ez „kispálya” mert ő milliárdos üzletekben gondolkodik.

Arról próbált egyre erőszakosabban meggyőzni, hogy közösen kommunikáljuk azt: Foktő címerén bőgőshajó van - ami egy ostobaság, hiszen a címeren egy évszázadokkal korábbi hadi naszád látható.

Több alkalommal arról beszélt, hogy Zsolttal és a többi vadásztársával nagyon szeret kóbor macskákra és kutyákra lövöldözni, ami nálam és barátomnál Dr Visnyei Balázsnál is abszolút kiverte a biztosítékot. Sokáig azt fontolgattuk: büntetőfeljelentést teszünk emiatt az aljas barbárság miatt ellene.

Ez utóbbi volt az a pont, ahol elhatároztuk: mindenfajta kapcsolatot megszakítunk Jakab Ferenccel és egyúttal jeleztük: bőgőshajós terveinket – amelyek megvalósításán – ahogy említettem – Komárom és Óbuda önkormányzatával, a Dunai Vizirendészet vezetőjének Tóth Zoltán parancsnok úrnak, valamint Fónagy János államtitkár úrnak a védnökségével folyamatosan dolgozunk - nem jogosult felhasználni és amennyiben mégis ezt teszi, azt lopásnak és szellemi termékkel való visszaélésnek tekintjük.
Csúnyán hangzik, de egyszerűen megundorodtunk Jakab Ferenctől.

Miután kérésünket figyelmen kívül hagyva Jakab Ferenc bejelentette: egy bőgőshajó építésébe kezd és azt majd Semjén Zsolt fogja felavatni, megkerestük Semjén urat és két kollégájának - egy kalocsai hölgynek és egy budapesti úrnak - jeleztük Jakab Ferenccel kapcsolatos súlyos aggályainkat, egyúttal azon aggályunknak is hangot adtunk: Semjén úrra hivatkozva, néhol akár a büntetőjogi felelősséget is felvető múltbéli cselekményekről és jövőbeli tervekről számol be. Semjén úr munkatársainak azt is jeleztük: kellemetlen helyzetbe kerülhet főnökük azzal, ha egy a foktői hagyományoktól idegen, súlyos történelmi, hajótörténeti tudatlanságról és technikai dilettantizmusról árulkodó óriásmakett avatására látogat, amely nem a hagyományok őrzése, hanem azok barbár megcsúfolása.
Jakab Ferenctől azt is kértük: ha a foktői hagyományok hitelességére, a személyünkhöz fűződő szellemi termékek jogára nincs is tekintettel, legalább azt vegye figyelembe, hogy más, velünk együttműködő polgármesterek, városok többéves alapos és lelkiismeretes munkáját veszélyezteti azzal a szégyenteljes tákolmánnyal, amit - bőgőshajónak keresztelve - építtetni kezdett. Jakab Ferencet sajnos ez sem hatotta meg, azt mondta: majd ő elrendez mindent a Fidesznél.

Tisztelt képviselő úr!

A Jakab Ferenccel kialakult kapcsolatunk, majd konfliktusunk e rövid leírásában természetesen számos – esetleg lényeges részletkérdésre – nem tudtam kitérni és igazság szerint legszívesebben elfelejtenénk, ami velünk Foktőn történt. Méltánytalan helyzetek sokaságát, rengeteg anyagi és időveszteséget valamint a régi magyar hajós hagyományok meggyalázását kellett átélnünk. Ettől függetlenül számunkra Foktő mégis egy csodálatos múltú, gyönyörű kis Duna parti ékszerdoboz marad, amelynek valódi hajós hagyományaira Önök helybéliek méltán lehetnének büszkék.
Kívánom Önöknek, hogy a velünk évek óta együttműködő Duna parti és Balaton menti településekhez, polgármesterekhez, civilszervezetekhez hasonlóan egyszer Foktőn is elkezdődhessen az a fajta hajós hagyományőrzés, amely hitem szerint csodás élményekkel gazdagíthatná a helybélieket és az Önökhöz látogató turistákat.

Megköszönve megtisztelő figyelmét, engedje meg, hogy – elöljáróban – e levél mellékleteként küldjek Önnek egy fotót Manciról, az utolsó foktői dereglyéről, amit kollégáimmal együtt sok munkával és nagy szeretettel készítettünk.

Üdvözli: Bóday Pál


A környék hírei

Változatlan formában működik tovább a kórház Gyermek- és a Szülészeti Osztálya

Az országos sajtót is bejárt hír ügyében, miszerint orvoshiány miatt felfüggesztik a Bács-Kiskun...

Paks II. részt vesz a nemzetközi szakmai párbeszédben

A nemzetközi szakmai párbeszéd és együttműködés aktív résztvevője a Paks II. Zrt. Munkatársai...

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás