Halottak napjára

Ma még lehet…

2019.10.31 09:52   

Amióta a földön megjelent a homo sapiens, azóta az ember foglalkozik a halál gondolatával. Sokféle megközelítés, bölcs gondolat, elméletek, sőt vallási rendszerek is születtek a halál ténye kapcsán. A népi bölcselet az egyetlen igazságnak tartja, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia. Hasonlóan gondolkodott Babits Mihály, amikor így sóhajtott fel: „Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni.”

A Bibliától távol áll a reinkarnáció gondolata. A szentíró világosan és érthetően tudtunkra adja a következőket: „… elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” (Zsidó 9,27) Az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen. Erre az életre kapott időben kell bölcsen és értelmesen élnünk. Felelősek vagyunk azért, hogy hogyan érünk a végére. Jól visszaadja ezt Eliot George írónő gondolata: „Tetteink a múltból mindig követnek bennünket, és amik voltunk, az tesz azzá bennünket, amik vagyunk.” Valóban a tetteink, a cselekedeteink minősítenek bennünket. Aki tudatosan él, az tudja, hogy egyszer ő maga is oda fog érni az élet végéhez, ahol befejeződik az ő útja. „Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált…?” – kérdezi a zsoltáríró. (Zsoltárok 89,49) Bölcs Salamon a Prédikátor könyve 12. részében költői módon vezeti végig az olvasót a halálhoz vezető út lépésein. „Megremegnek a háznak őrzői” – azaz bizonytalanná válik az idős ember járása. „Megállnak az őrlő lányok, mert megkevesbedtek” – itt, a fogak elvesztéséről szól. „Meghomályosodtak az ablakon kinézők” – utal a szem romlására. „A malom zúgása halkabbá lesz” – amikor már a hallás sem az igazi.

Magát a halált pedig így írja le: „Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por pedig visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” Sokan ezt tekintik normálisnak, hogy az ember leéli az életét, azután agg korba jutva halad a vége felé. Sajnos sokan nem érik meg az idős kort, hamarabb meghalnak akár betegség, tragédia vagy bűncselekmény miatt. Korábban említettem a tudatos életet. De vannak könnyelműek is, aki nem is gondolnak a halálra, talán őket szólítja meg Komjáthy Jenő így: „Játék az élet, a halál komoly. Láttára megfagy tréfa és mosoly.” A halálúton vonszolva magát Radnóti Miklós bizonyosan készítette a lelkét az ismeretlen lépésre. Így vall erről: „Készülj. Egyedül esel át a halálon.”

Isten eredetileg nem szánta a halált az embernek. Az első emberpárnak azt mondta, hogy amikor szakít a tiltott fáról, azon a napon meghal. Pál apostol érthetőbbé teszi, hogy mi történt: „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál, azáltal, hogy mindenki vétkezett.” (Róma 5,12) Ebből az olvasatból érthető, hogy először a szellemi halál, majd a fizikai halál is elérte az embert. És ez ma sincs másképpen. Halottak napján emlékezünk azokra, akik közel álltak hozzánk és már földi életüket befejezték. De vajon arról megemlékezünk-e, hogy Isten minden lehetőséget megadott számunkra Jézus Krisztus kereszt áldozata által, hogy testi életünk végeztével, szellemünk üdvösséget nyerjen dicső országában, a Mennyországba? Az élet egyik nagy kérdése: hova tartunk? A hitetlenség büszke lovagjai e kérdést gyakran úgy rendezik el, hogy „meghalunk és minden befejeződött”, vagy „nem jött még onnan vissza senki”. Ez részben így van, azzal együtt, hogy már többen elmentek oda, mint amennyin ma a földön élnek. A végső szó, ebben az igen izgalmas és fontos kérdésben, mindig a radikális valóságé.

            „Mert úgy szerette Isten e világot (Önt), hogy az ő egyszülött Fiát adta (Önért), hogy valaki (Ön) hisz ő benne, el ne vesszen (az Örök kárhozatban), hanem örök élete legyen (a Mennyországban). (János 3,16) Ma még lehet dönteni, de holnap már lehet, hogy késő!                                                                                                                       Bálint Miklós lelkipásztor

 


A környék hírei

Koszorúzás Gábor Áron szobránál

Évek óta hagyomány Gábor Áron mellszobrának koszorúzása, a szabadságharc hős tüzér őrnagyáról...

Halászlé Kupán remekeltek úszóink

   Az elmúlt hétvégén a XVII. Halászlé Kupa nemzetközi úszóversenyen vettek részt a Kalocsai...

Kitüntetés Romsicsné Szarka Vera hímző-pingáló asszonynak

November 29-én, pénteken rendezték meg Kecskeméten a jubileumi 15. Bács-Kiskun megyei Prima-gálát. A...

Finn példa mentén gyorsítják a paksi munkálatokat

    Az európai gyakorlatnak és a nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelően módosíthatják a...

Dr.Igaz Ferenc Ügyvédi Kamara-díjat kapott

November 23-án adta át „Kiváló ügyvédi munkáért” díjat a Magyar Ügyvédi Kamara...

Jótékonysági ovibál

November 15-én, a meszesi Kék Duna Vendéglőben tartották a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány...

Gyerek Sportnap

     Kalocsa Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata minden évben sportra, mozgásra hívja a város...

Korai téli álmát alussza a kalocsai ingatlanpiac?

Az utcákat járva és az online adásvételi felületeket böngészve az utóbbi hónapokban látványos...

Ülést és közmeghallgatást tartott a TEIT

   Ismét Kalocsán folytatta a munkáját a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési...

Az Agrovirtus fődíja környékbeli fiataloké

A Szent István Egyetem csapatának győzelmével, érdekes projektötletekkel és izgalmas látványvilággal...

Szabó Zsolt: kapjon új pezsdületet a falu!

Szabó Zsolt egyike a járás azon polgármesterinek, akik évtizedek óta, ciklusokon átívelő...

A klímacélok eléréséhez szükség van az atomenergiára

Ha el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát, akkor vissza kell szorítani a fosszilis erőművek...

Országos fásítási program Kalocsán

Juhar és hárs facsemeték elültetésével hívták fel a figyelmet az Agrárminisztérium Országfásítási...

Kőrös-Körül szomszédolás

      A Kőrös-Körül a Művészetért Egyesület már másodszor hirdetett meg a testvéregyesületeinek...

Sváb bál Miskén

   Ha november, akkor sváb bál! November 16-án került ismét megrendezésre Miskén a sváb kisebbség...

Újabb beruházás zárult le Ordason

A Duna mente legkisebb települése, a mindössze alig 450 lelket számláló Ordas nagyon kedvező...

„Óh, Szent Márton, hű népednek hódolatját jól fogadd!”

Az újonnan alapított, Géderlaki Szent László Katolikus Általános Iskolában november 4. és 8. között...

Papszenteléssel ünnepelték Szent Asztrik érsek ünnepét Kalocsán

Évek óta hagyományosan november 12-én ünneplik Kalocsán Szent Asztrik első kalocsai érsek ünnepét....

Paks II. –Tiszta és hatékony áramtermelés

Magyarország nem tudja elérni klímavédelmi célkitűzéseit atomenergia nélkül, és az...

Pályaorientációs nap Géderlakon

2019. november 5. – Pályaorientációs nap volt a Géderlaki Szent László Katolikus Általános...

Fekete Csaba: nem csak beruházásokkal kell fejlődnie Bátyának!

Képviselőként és alpolgármesterként egyaránt évekig segítette a bátyai önkormányzat munkáját, az...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

Szövetségben Városunkért Egyesület: Kalocsa megjavítható!

Szeptember 16-án újabb kalocsai polgármester-jelölt állt a nyilvánosság elé az őt támogató szervezet...

Németh József: jövőre nőhetnek a termőterületek

Az elmúlt hétvégén két napig minden Kalocsa piros aranyáról szólt, holott, maga a...

Kulcsszerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában

Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon. Előbb márciusban, majd...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás