Isten Igéjéről

2014.04.27 11:56   

A Biblia nem csupán egy könyv a sok könyv között, hanem Isten kijelentett Beszéde, Igéje az emberiség számára. A legolvasottabb könyv a világon, amely a legtöbb nyelvre van lefordítva, mégis sok polcon ott porosodik. Hiteles könyv, bizonyítja ezt sok százezer megváltozott életű ember bizonyságtétele. Olyan embereké, akik Isten nélkül éltek, nem hittek őbenne, s mikor minden elromlott, a hullámok összecsaptak a fejük fölött, akkor Isten segítő kezet nyújtott feléjük. Kijelentette magát nekik, majd Igéjével tanácsolni és táplálni kezdte őket. Ettől új életre keltek, megváltozott az életük. Isten Igéje mindennapi lelki eledelükké vált, amelyből naponta erőt merítenek.

Pál apostol írja: „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (II Timóteus 3,16-17) A felsorolásban mindenki megtalálhatja azt, ami őrá vonatkozik. Az is látható, hogy a Biblia mindig aktuális, nem avul el, érthető és világos. Olyan lámpás, amely utat tud mutatni mindenkinek évezredek óta. Meg tudja termékenyíteni az addig gyümölcstelen életeket. Isten hozzánk küldi az ő éltető Igéjét! Élünk vele? Hagyjuk, hogy hasson az életünkre?

Egy másik bibliai helyen ez áll: „Mert Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (Zsidó 4,12) A Biblia valóságos tükröt tart az ember elé, amelyben megnézheti magát. Igazi képet fog kapni önmagáról, és igazi képet az őt szerető, vele személyesen törődő Istenről. Az Ige sok tanáccsal látja el olvasóit az élet minden területén, a zsoltárok tele vannak bátorításokkal és vigasztalásokkal. A Biblia szemléletváltoztatásra készteti olvasóit.

Mi magyarok, világviszonylatban mérve a legpesszimistább nemzetek közé tartozunk. A legtöbb dologban először a negatívumokat vesszük észre, s a kétesélyes helyzeteknél általában a rosszul végződőt választjuk. Sokat aggodalmaskodunk, sokat beszélünk a bajainkról, a betegségeinkről, a problémáinkról. Néha sajnáltatjuk magunkat. Nem is beszélve arról, hogy igazán nem tudunk mások sikerének örülni, mert rögtön irigységgel és kritizálással reagálunk. Amiket felsoroltam eddig, az egy diagnózis. A kérdés az, hogy gyógyítható-e, s ha igen, akkor hogyan? Isten Igéje valóságos gyógyszer! Vegyük be, és engedjük hatni. Íme, a recept: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.” (Filippi 4,6-8)

Vegyük elő Bibliánkat, és töltsük meg szívünket és elménket Isten pozitív gondolataival, Igéjével!

Bálint Miklós
lelkipásztor


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás